ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling F, G, H

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2806 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Faarinpelto åker /Se      
Fabusgropen strand /Se      
Fadersalby ortnamn /Se      
Fager- förled i ortnamn /Se      
Fager- fled i natn. /Se      
Fagerkulla by o hg      
Fagerkulla Saknas      
Fagerkulla by      
Fagerkulla by      
Fagerlid ortnamn /Se      
Fagerlunds hn /Se      
Fagerslätt strandäng /Se      
Fagersta by /Se      
Fagersta by /Se      
Fagerstad ortn. /Se      
Fagerstad gd      
Fagerstad by /Se      
Fagerstad by /Se      
Fagerstad by /Se      
Fagerstrand strandäng /Se      
Fagerstrands liden strandsluttning /Se      
Fagerströms visten strand /Se      
Fagersund sund /Se      
Fagervik by o. bol      
Fagervik by      
Fagervik by      
Fagervik gd      
Fagervik vik /Se      
Fagervik stn /Se      
Fagrakulle by /Se      
»Ffagrawijka» by /Se      
Falkberg berg /Se      
Falkberget berg /Se      
Falkholmen holme /Se      
Falkis hemman /Se      
Falkis Augustis gården gård /Se      
Falkkobben klobb /Se      
Fall by      
Fall by      
Fall by      
fall ortnamnselement /Se      
Fallbacken vägbacke /Se      
Fallbacken backe /Se      
Fallbacksdiket vattendrag /Se      
Fallberg råpunkt      
Fallbäcken vattendrag /Se      
Fallböle by /Se      
Fallen åkrar /Se      
*Fallholmen Saknas      
Fallmossen mosse? /Se      
Fallpotten ortnamn /Se      
Fallslid skogsbacke /Se      
Fallsveden ägonamn /Se      
Fallängen äng? /Se      
Fallängsmarken ortnamn /Se      
Famnvedsgrundet grund /Se      
Fannsby by      
Fannsby beb.namn? /Se      
»Fansnäs Walck Enghen» äng /Se      
Fant gd /Se      
Fants beb.namn? /Se      
Fantsnäs by /Se      
-far eled i natn. /Se      
Farfars kleven sänka /Se      
*Farisu(?) hemman      
Farmorsberget berg /Se      
Farten fjärd /Se      
Fasabrunn brunn /Se      
Fasagård gärda /Se      
Fasarby hg      
Fasarby hg      
Fasarby by      
Fasarby by /Se      
Fasarby by /Se      
Fasarby by /Se      
Fasta Houtskär, se Houtskär, Fasta huvudö      
*Fastamala Saknas      
*Fastamala Saknas      
Fastarby ortn. /Se      
Fastarby Saknas      
Fastarby Saknas      
Fastarby by o bol      
Fastarby by      
Fastarby by o bol      
Fastarby by      
Fastarby by      
Fastböle äng /Se      
Fastböle by /Se      
Fasters gärdan åker /Se      
Fastholmen holme /Se      
Fataburen grund /Se      
Fattiggubben stennamn /Se      
»Fattiggubben» flyttblock /Se      
Fattighusbacken landsvägsbacke /Se      
Fattigstenen »kult»-sten /Se      
*Fauritsvaara fjäll      
Ferdins lgh /Se      
Fesnog brink bergssluttning /Se      
Fimmas lgh /Se      
Finasbacken ortnman /Se      
Fin(n)by bebn. /Se      
Finby ortn. /Se      
Finby bebn. /Se      
Finby by /Se      
Finnby by      
Finby by /Se      
Finnby by /Se      
Finby f.d. by /Se      
Finby by      
Finnby by      
Finby by /Se      
Finby by /Se      
Finby by      
Finnby by      
Finby by      
Finby by      
Finnby by      
Finby by      
Finby by      
Finby by      
Finnby by      
Findia Saknas /Se      
Finhova ortn. /Se      
Finkes hemman /Se      
Finland namn på nuv. Egentliga Finland /Se      
Finland, Egenliga landskap /Se      
Finlands skärgård Saknas      
Finlands skärgård Saknas      
Finnmark ortn. /Se      
Finna- fled i ortnamn /Se      
Finnarv by /Se      
Finnas hemman /Se      
Finnas torp /Se      
Finnas hemman /Se      
Finnas torp /Se      
Finnas hemman /Se      
*Finna äng Saknas      
Finnbacka by /Se      
Finnby Saknas      
Finnby ortn. /Se      
Finnby by      
?Finnby by      
Finnby by o bol      
Finnby by      
Finnby by      
Finnby Saknas /Se      
Finnby by /Se      
Finnby by      
Finnby Saknas      
Finnby by o bol      
Finnby by      
Finnby el. Lehala by      
Finnby gd      
Finnby gd      
Finnby gd      
finne ortnamnselement /Se      
Finne hemman /Se      
Finne gård /Se      
Finneby by /Se      
Finneby by /Se      
Finneby by /Se      
Finneby by /Se      
Finneby by /Se      
Finneby by /Se      
Finneböle by? /Se      
*Finneholm ö      
Finnes hemman /Se      
Finnevik gd? /Se      
Finngården gård /Se      
Finnhara holme /Se      
*Finnholm Saknas      
Finnholm, Inre o. Yttre holmar /Se      
Finnholms ledet gärdsgårdsled /Se      
Finni gd /Se      
Finnilä gd /Se      
Finnilä gd      
Finnilä gd      
Finnilä gd      
Finnilä gd      
Finnilä gd      
Finnilä gd      
Finnilä gd      
Finnilä gd      
*Finninkaita halvö      
Finnskär kärr /Se      
Finno gd      
Finno by /Se      
Finn pada by /Se      
Finnpada by /Se      
Finnpada ortn. /Se      
Finnpadda by /Se      
Finnpadda by /Se      
Finnpadda by /Se      
Finnsbacka by? /Se      
Finnängen äng /Se      
Finnö ö /Se      
Finpadda by /Se      
Finpadda by /Se      
Fins folkhögskola /Se      
Finska Lappmarken Saknas      
Finskas f.d. hemman /Se      
Finska skärgården Saknas      
Finska skärgården Saknas      
Finska skärgården Saknas      
?Finska viken havsvik      
?Finska viken vik /Se      
Finskelä hg      
?Finskilä hg      
Finskon intaga /Se      
Finskon ören naturnamn? /Se      
Finvik ortn. /Se      
*Finängen el. Brinkäng Saknas      
Fisbastun natn. /Se      
Fiskaren Lilla Saknas      
*Fiskarevik Saknas      
Fiskari åker /Se      
Fiskarkärret åker /Se      
Fiskar-Lamalot öar /Se      
*Fiskarvik Saknas      
*Fiskebäcksmunnen råpunkt      
Fiskeskärret åstrandsåker /Se      
Fiskköparklobben klobb /Se      
Fisklösviken vik? /Se      
Fiskö ö /Se      
Fittaberget standhäll /Se      
Fittja lht /Se      
Fittja ängen löväng /Se      
Fjälljärv (sjö?)      
fjärd ortn-el. /Se      
Fjärdsbacken terräng(?) /Se      
Fjärd(s)grundet skärgårdsnamn /Se      
Fjärdsgrundet grund /Se      
Fjärdsskogarna terräng(?) /Se      
Fjärdsstenen grund /Se      
Fjärds vintervägen väg(?) /Se      
Fjärdsändan ängsmark? /Se      
Fjärdsänden vik /Se      
Fjärdsör holme /Se      
Flaaminki gårdsnamn /Se      
Flaaminki gd /Se      
flack ortn-el. /Se      
Flacklidret skog /Se      
Flacklidret äng /Se      
Fladan vikar /Se      
-flade eled i natn. /Se      
flade ortn-el. /Se      
-flage ortnamnselement /Se      
Flaggtallsberget berg /Se      
Flakabacken ortnamn /Se      
Flakaberg berg /Se      
Flakaberget ortnamn /Se      
Flaka kärret kärr? /Se      
Flaka ängen äng? /Se      
Flakholm skär /Se      
Flaming Saknas /Se      
Flander gd /Se      
Flander gd /Se      
Flandrören ö /Se      
flasan ortn-el. /Se      
Flasan teg /Se      
Flasbäck bäck /Se      
Flaskberg berg /Se      
Flaskbåden grund /Se      
Flaskskär skär /Se      
Flat- fled i natn. /Se      
Flat- fled i natn. /Se      
flatan ortn-el. /Se      
Flatberget berg /Se      
Flatskärs bådan grund /Se      
Flatstenen sten /Se      
Flatuträsk sjö /Se      
Flemming gd /Se      
Flickviken vik /Se      
*Fliis råpunkt      
Flisberg berg /Se      
*Flissebäcken råpunkt      
Flisvarpet vik o. notvarp /Se      
Flitan önamn /Se      
Flonkarböle by      
Flonkarböle by      
Florasåkern ortnamn /Se      
Flottavik vik /Se      
Flottmossen sankmarksnamn /Se      
Flugböle by      
Fluguböle by /Se      
Flugutorpet ortnamn /Se      
fly ortn-el. /Se      
Flyet natur o. ägomark /Se      
Flygskeppet hus /Se      
Flyktstångshålet sund /Se      
Flyktstångsklobben halvö /Se      
Flyt by      
Flyt? Saknas /Se      
Flyt by /Se      
Flyt by /Se      
Flytträsk träsk /Se      
Flåg- fled i natn. /Se      
Flågbranten berg /Se      
Flåghålet sund /Se      
Flåskär skär /Se      
Fläckarna standäng /Se      
Fläm(m)ing Saknas /Se      
Fläsk(es)ängen åker /Se      
Fläskkobben kobbe /Se      
Flöjsundet sund /Se      
Flöksan önamn /Se      
Fockan åkerteg /Se      
Folkets hus pissoar /Se      
Folkmossabergen berg /Se      
folks ortn-el. /Se      
Fookeli gd /Se      
Fornbodo hage /Se      
Fornbyss kyan nat.namn /Se      
Fornböle f.d. by /Se      
fors ortnamnselement /Se      
fors ortn-el. /Se      
Forsbacken ortnamn /Se      
Forsby by      
Forsby by      
Forsby gd      
Forsby gd      
Forsby gd      
Forsby gd      
Forsby beb. /Se      
Forsby by o bol      
Forsby by      
Forsby by /Se      
Forsby, se Koskenkylä Saknas      
Forsby by      
Forsby ?by      
Forsby by      
Forsby by      
Forsby by      
Forsby by      
Forsby by      
Forsby by      
Forsby by      
Forsby by      
?Forsby by      
Forsby område /Se      
Forsby ort /Se      
*Forsesund råpunkt      
*Forsmansvreten Saknas /Se      
Forsmossen ortnamn /Se      
Forsnäs, se Tuorsniemi by      
Forssen, se ?Koski by      
»Forssgiölhrå» råpunkt /Se      
Forsängen ortnamn /Se      
Forsö ö      
Forsö ö      
Foudila by      
Fou(ti)la f.d. hemman /Se      
Framfallet åker /Se      
Fram Muntbrängen ortnamn /Se      
Framrajkon ortnamn /Se      
Framskogen ortnamn /Se      
Framstu beb.namn /Se      
Framviran åker /Se      
Franciskanerklostret f. kloster      
Frasabäcken bäck /Se      
Fratthamnen ortn. /Se      
Fratthamnen Saknas /Se      
Fredmannas upp i Stormossen gård /Se      
Fredriikantalo beb.namn /Se      
Fredrikas hemman /Se      
Fredrikshamn st. /Se      
Fredrikshamn stad /Se      
Fremmanby ortn. /Se      
Fribergs kyrkan? bergsformation /Se      
»Friby» jordegendom      
Fridby by      
Fridby by      
Fridby by      
»Fridby» gård      
Fridhem bosättningsnamn /Se      
Frigraven strand /Se      
Friggeberg gd? /Se      
Friggeberg Saknas /Se      
Friggesby by /Se      
Friggesby by? /Se      
Friggesby by /Se      
Friggesby by /Se      
Friggesby by /Se      
Friisilä gårdsnamn /Se      
Friisilä gd /Se      
Friisilä gd /Se      
Friisilä gd /Se      
Frillans hgd /Se      
Frillans by? /Se      
Frisans hmn /Se      
Frisans gd /Se      
Frisans by /Se      
Frisas by? /Se      
Friskala by      
Friskala Saknas      
Friskala by      
Friskala by      
Friskala, se även Ravas by      
Friskala by      
Friskala by      
Friskala hg      
Friskala gd      
Friskens korset udde /Se      
Frodenäs by /Se      
Frodanäs gd? /Se      
Frodanäs gd? /Se      
Frodas gd? /Se      
Frommis gärdan åker /Se      
Frossaskär lågt grund /Se      
Frosti gd /Se      
Fruberget berg /Se      
Frugård gd      
Fruhamn vik /Se      
Frukostkleven klev /Se      
Frunssveden äng /Se      
Frusti gd? /Se      
Fråst gd? /Se      
Fråst gd? /Se      
Fråstas gd? /Se      
Fräkenmossen ortnamn /Se      
Fräkneslampen träsk /Se      
Frändi(lä) gd /Se      
Fräntilä gd /Se      
Fröjdaren skär /Se      
Fröjdböle by      
Fröjsjön sjö /Se      
Fröjsön ö /Se      
Frö(j)sön ö /Se      
Frökens klack grund /Se      
Frökens åkern ortnamn /Se      
Frönäs gd /Se      
Frönäs gd /Se      
Frössö ortnamn /Se      
Frösön ö /Se      
Frösön ö /Se      
Frösön ö /Se      
*Fuglaby Saknas      
*Fuglaby f.d. by      
Fulkila hg      
Fulkila by      
Fulkila hg o by      
Funkis bebn. /Se      
*Furaby Saknas      
*Furaby Saknas /Se      
Furu- fled i natn. /Se      
Furuholm holmar /Se      
Furholmen Saknas      
Furuholm(en) holme /Se      
Furuklobbarna klobbar /Se      
Furunabb lgh /Se      
Furunabb sanden strand /Se      
*Furunäs berg råpunkt      
*Furuskäret Saknas      
Furuskärs örarna örar /Se      
*Furustubben, se Tervaskanto      
Furutratten ör /Se      
Fynnilä gd?      
*Fynnin kayta Saknas /Se      
Fåfängan ö /Se      
Fåfängholmarna öar /Se      
Fåfängön ö /Se      
Fågelbacken backe /Se      
Fågelberget ortnamn /Se      
Fågelbergshörnet gathörn /Se      
Fågelklo hemman /Se      
Fågelskäret skär /Se      
Fågelsång(s) ortnamn(selement) /Se      
Fålefotsberget berg /Se      
Fårbacken ortnamn /Se      
*Fårberg Saknas      
Fårberget berg /Se      
Fårhagen ortnamn /Se      
Fårklint berg /Se      
Fårlidret åker /Se      
Fårskatan udde /Se      
Fårtvättan berget strandklippa /Se      
Fägatan Saknas      
Fägatan f. gata      
Fägatan f. gata      
Fägatan medeltida gata /Se      
Fähus- fled i ägonamn /Se      
Fähuskleven klev /Se      
Fähusåkern ortnamn /Se      
Fähällen bergudde /Se      
Fällesmossen åker o. äng /Se      
Fälsingåkern åker /Se      
Fäneskärret o. Fänespotten åker o äng /Se      
Fänriks Ståls gata gata /Se      
Fänriks Ståls gata gata /Se      
Fänriks Ståls gata gata /Se      
Färjaren flyttblock /Se      
Färmensgärdan ortnamn /Se      
Fästböle odlingsskifte /Se      
Fögeld Saknas      
Fögelsätet natn. /Se      
Fögelvarp(et) vikar /Se      
Föglö Saknas /Se      
Fölisön ö o. park m. friluftsmuseum /Se      
Fölösholm halvö /Se      
?*Förby försv. by /Se      
Första fjärden fjärd /Se      
Försti gd /Se      
Försti gd /Se      
Försti gd /Se      
Försti gd /Se      
Gabbers beb.namn? /Se      
gadd ortn-el. /Se      
Gaddarna klippor /Se      
Gadden, se Måseskäret skär      
Gadden udde /Se      
Galeashamnen vik /Se      
Galgberget Saknas      
Gallas hemman /Se      
Gallas moros hålet klev /Se      
Gallas moros hålet sund /Se      
Gallbacken backe /Se      
Gallbyskäret, Lilla o. Stora skär /Se      
Gallbyskärs udden skärgrupp /Se      
Galt hemman /Se      
Galtarby by      
Galtarby by /Se      
Galtby by /Se      
Galten berggrund o. sten /Se      
Galtnabb udde /Se      
Galärsköket, se Galärsköks uddet udde      
Galärsköks udde udde /Se      
*Gambelby åkeren nat.namn? /Se      
Gambla gardh, se Vanhakartano Saknas      
Gamla, Gammel- fled i natn. /Se      
Gamlakarleby stad      
Gamlakarleby och Nykarleby städer      
Gamlakarleby stad      
Gamlakarleby landsförs. Saknas      
Gamlakarleby landsförs. Saknas      
Gamlakarleby landsförs. Saknas      
Gamlakarleby landsförs. Saknas      
Gamlakarleby sn      
Gamlakarleby sn      
Gamlakarleby landsförs. Saknas      
Gamlakarleby sn      
Gamlakarleby sn      
Gamlakarleby landsförs.      
Gamlakarleby landsförs.      
Gamlakarleby sn      
Gamlakarleby sn /Se      
Gamlakarleby sn /Se      
Gamlakarleby stad /Se      
Gamlakarleby stad /Se      
Gamla Lassos sytningsstuga /Se      
Gamla Mars sytningsstuga /Se      
Gamla Marslars sytningsstuga /Se      
*Gamla och Nya ladugården Saknas      
Gamla strand f.d. byhamn /Se      
Gamla strandorna f.d. byhamn /Se      
Gammel-, Gamla- fled i natn. /Se      
Gammelbacka hg      
Gammelboda gd      
Gammelboda hmn /Se      
Gammelboda by /Se      
Gammelbro strand, f.d. hamn /Se      
Gammelbro f.d. byhamn /Se      
Gammelby ortn. /Se      
?Gammelby Saknas      
?Gammelby Saknas      
Gammelby f.d. hemman /Se      
Gammelby by /Se      
Gammelby by      
Gammelby by      
Gammelby by      
Gammelby by      
Gammelby by      
Gammelby by      
Gammelby by      
Gammelby by /Se      
Gammelby gd? /Se      
Gammelby backen nat.namn? /Se      
Gammelbylandet nat.namn? /Se      
Gammelbysundet nat.namn? /Se      
Gammelbyåkern nat.namn? /Se      
Gammelgård gd /Se      
Gammelgård gård /Se      
Gammelgård gd      
Gammelgård hg      
Gammelgård hg      
Gammelgård hg      
Gammelgård by      
Gammelgård by      
Gammelgård by      
Gammelgård by      
Gammelgård hg o by      
Gammelgård gd      
»Gammelgårdh» gård      
Gammelgård hgd /Se      
Gammelstuängen odling /Se      
Gammelåkern ortnamn /Se      
*Gamsböle Saknas      
Garpgård gd      
Garpgård by /Se      
Garpgård by /Se      
Garpgården gd /Se      
Garphara grund /Se      
Garpharan holme /Se      
Garpom ortn. /Se      
?Garpom by      
Garpom by /Se      
Garpom by /Se      
Garpom gd? /Se      
Garpskär skär /Se      
Garpåkern åker /Se      
*Gars bol Saknas      
Garsböle by /Se      
Garsböle by /Se      
Gartz hemman /Se      
Garvar Holmströms gård gård /Se      
Garvaris gård /Se      
gavel ortn.el. /Se      
Gaveln bergvägg o. krukskötplats /Se      
Gavelsbacka gd /Se      
Gebas gd /Se      
Gebbelby by      
Gebbelby by /Se      
»geernäss bäck» bäck /Se      
»geernäss äng» äng /Se      
Gelby beb /Se      
Genes hn /Se      
Genböle by /Se      
Genböle by /Se      
Genböle by /Se      
Gengärdsgrund grund      
Gennarby by      
Gennarby by      
Gennarby gd      
Gennarby Saknas /Se      
Gennäs hg      
Gännäs hg      
Gennäs gd      
Gennäs (Gännes) herrg.      
Gennäs hg      
Gennäs hg      
Gennäs hg      
Gennäs hg      
Gennäs hg      
Gennäs hg      
Gennäs el. Gännäs herrg.      
Gerby ortn. /Se      
Gerby by      
Gerby by      
Gerby by      
Gerby by      
Gerby gd      
Gerby by /Se      
Gerby by /Se      
Gerby by      
Gerby by /Se      
Gerby by /Se      
*Gerdila Saknas      
Geren ägonamn /Se      
Gerkäs gd /Se      
Gerknäs by o bol      
Gerknäs by o bol      
Gerknäs by      
Gerknäs by      
Gerknäs by      
Gerknäs by /Se      
Gerknäs by /Se      
?Gerknäs gd /Se      
Gerknäs gd      
Germundby ortn. /Se      
Germundby by      
Germundaby by      
Germundaby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby Saknas      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundby by      
Germundsvidja by /Se      
Gernäs lht /Se      
Gernäs åker /Se      
Gerviken vik /Se      
Gest brunnen brunn /Se      
Gesteland, se Gesterby Saknas      
Gesteland Saknas /Se      
Gesterby ortn. /Se      
Gesterby by      
?Gesterby gd      
Gesterby gd      
Gesterby by /Se      
Gesterbyn by /Se      
Gesterby Saknas /Se      
Gesterby by      
Gesterby Saknas /Se      
Gesterby by /Se      
Gesterby hg      
Gesterby ortn. /Se      
Gesterby ortnamn. /Se      
Gesterböle Saknas /Se      
Gestersö Saknas /Se      
Gestils hemman /Se      
Gestilä Saknas      
Gestom Saknas /Se      
Get- fled o natn. /Se      
Getan skär /Se      
Geteberg råpunkt      
Geten kvarter /Se      
*Getesten råpunkt      
»Getesteen» klippa? /Se      
Geting sand åker /Se      
Getingsbacken ortnamn /Se      
Getkleven vik /Se      
Getmossen ortnamn /Se      
Getslottet bergstopp /Se      
Getudd lht /Se      
Geust hemman /Se      
Geust hemman /Se      
Geust ortn. /Se      
Gildans bro vik /Se      
Gildars gropen f.d. brunn /Se      
»gildzstwffwan» gillestuga?      
Gillabacka by /Se      
Gillermossaberget berg /Se      
Gillermossaglunten berg /Se      
Gillermossaklumpen berg /Se      
Gillermossen mossar? /Se      
Gillernäs udde råpunkt      
»gille stuffwen» Saknas      
Gindilsse, se Godelsö Saknas      
Gingergrund grund /Se      
Girs- fled i natn. /Se      
Girsberget berg /Se      
Girsgrund udde /Se      
Girshålet sund /Se      
Gislarböle by /Se      
Gislarböle Saknas /Se      
Gislarböle gd /Se      
Gislom ortn. /Se      
Gislom by /Se      
Gislom by /Se      
Gislom by /Se      
Gistholm holme /Se      
Gisthäll grund /Se      
Gistorna vik /Se      
Gjusharen skär /Se      
Gjusharan, N. o. S. skär? /Se      
-gjuta ortnamnselement /Se      
gjuta ortn-el. /Se      
-gjuta eled i natn. /Se      
Gjutan vik /Se      
Gjutan, Tors sänka /Se      
Gladensstenen ortnamn /Se      
Glip- fled i natn. /Se      
Glo- fled i natn. /Se      
-glo eled i natn. /Se      
glo ortn-el. /Se      
Gloet äng /Se      
Gloet f.d. vik nu åker /Se      
Gloet natur- el. ägonamn /Se      
Gloet parti /Se      
Gloholms ränneln kärr /Se      
Gloholms seglet berg /Se      
Gloholms udden udde /Se      
Glominnet sänka /Se      
Gloms by      
Glosgärdan nat.namn? /Se      
Glosholm holme /Se      
Gloskärs stråtet, se Stråket fjärdstråk      
Glovik vik /Se      
-glänna eled i natn. /Se      
Glännstranden strand /Se      
Gobbas hemman /Se      
Godby ortn. /Se      
Godelsö hg      
Godelsö hg      
Godholm holme /Se      
Golede, se Lindö gård /Se      
*Golede gd /Se      
Gollan lägd /Se      
*Gomböle Saknas      
*Gongala Saknas      
Gorrgloet vik /Se      
Gorrköks skaten fiskeläge /Se      
Gorrskogsgärdan åker /Se      
Gotö Saknas      
Gottby ortn. /Se      
Gottböle gd /Se      
Gottböle by /Se      
Gottböle by /Se      
Grabbacka gd      
Grabbacka by      
Grabbacka by      
Grabbacka gd      
Grabbacka herrg.      
Grabbacka gd      
Grabbacka gd      
Grabbacka hg      
Grabbacka gd      
Grabbacka hg      
Grabbacka hg      
Grabbacka by /Se      
Grabbskog by /Se      
Grabbskog by      
Gran- fled i natn. /Se      
Granarna udde /Se      
Granböle gd? /Se      
*Granholm råpunkt      
Granholms sundet sund /Se      
Granlusas båset sund /Se      
Grannars lht /Se      
Grannars gd /Se      
Grannas ortn. /Se      
Grannas gd /Se      
Grannas gd /Se      
Grannas gd /Se      
Grannas gd /Se      
Grannas gd /Se      
Grannasberget berg /Se      
Grannas kärret åker /Se      
*Grannböle avhyst torp /Se      
*Gransrå      
Granvik by      
Granvik by      
?Granö ö      
Granö ö      
Granö ort. /Se      
Grasgronten Saknas      
Greggböle by /Se      
Grejs hemmansnamn /Se      
Grejula hemman /Se      
Gejula f.d. hn /Se      
Grejus hemmansnamn /Se      
*Grekas Saknas      
Grekola gd /Se      
Grels hemmansnamn /Se      
Grelsby ortn. /Se      
Gretarby by      
Gretarby by      
Gretarby by /Se      
Gretarby Saknas /Se      
Gretarby by /Se      
Gretarby ortn. /Se      
Gretarby by      
Gretarby by      
Gretarby hmn /Se      
Gretarby by /Se      
Gretarby by /Se      
Grevas gdr      
Grevböle by /Se      
Gevensgrynnan grund /Se      
Grevnäs by /Se      
Grevnäs by /Se      
Gripsböle by /Se      
Grijseböle, se Grisans Saknas      
»grijsekärr» äng /Se      
Grimas hemman /Se      
Grims bebn. /Se      
Grims (by) styckat hemman /Se      
Grimsholmen ö /Se      
Grimsängen nat.namn? /Se      
Grind by      
Grind by      
Grind gd      
Grind- fled i natn. /Se      
-grind eled i natn. /Se      
Grindans by /Se      
Grindiberget berg /Se      
*Gripala Saknas      
*Gripala Saknas      
Grisans gd /Se      
Grisans gd /Se      
Grisans by /Se      
Grisasby hemman /Se      
*Grisbäcken      
Grisböle by /Se      
Grisgrundet grund /Se      
Griskärr torp /Se      
Grissel- fled i natn. /Se      
Grissel-/-(es- fled i natn. /Se      
Grisselhara holmar /Se      
Grisselharan skär /Se      
Grisselhar/an, -orna, St. o. L. skär? /Se      
Grisselholm holme /Se      
Grisselklobb skär /Se      
Grisselskär skär /Se      
Grisslan skär /Se      
Grisslesgrundet grund /Se      
Grisslesklobb skär /Se      
Grisslesklobben skär /Se      
Grobbmossen mosse /Se      
Grorklarna grund /Se      
Grodstenen sten /Se      
Grootila by /Se      
grop ortnamnselement /Se      
grop ortn-el. /Se      
-grop eled i natn. /Se      
Gropen notvarp /Se      
Gropen natn. /Se      
*Gropen Saknas      
*Gropen Saknas      
*Gropen Saknas      
*Gropen dike      
Gropgatan medeltida gata /Se      
Grop gård      
Grop gård      
Grop gård      
Gros gd /Se      
Grotbacke by      
Grotbacka by      
Grotbacka by      
Grotila, se Krootila Saknas      
Grotila, se Krootila by      
grund ortn-el. /Se      
Grund fled o natn. /Se      
Grund fled i ortn. /Se      
-grund eled i natn. /Se      
Grundet(s) lott o. skötplats /Se      
Grundgärdan f.d. åkergärda /Se      
Grundsjö by /Se      
Grundträsk by o bol      
Grundträsk gungfly /Se      
Grundvik vik /Se      
Grundvik, Östra vik /Se      
*Grunnareträsk Saknas /Se      
Grunnorna morängrund /Se      
*Gruvvreten Saknas /Se      
Gryndrestället badplats /Se      
grynna ortn-el. /Se      
gryta ortn-el. /Se      
Grytan grund /Se      
Grytan vik /Se      
Grytberget berg /Se      
Grytberget ortnamn /Se      
Grytesholm holmar /Se      
Grytfot åker /Se      
Grytholmen höjd /Se      
Grytlös äng /Se      
Grytlös äng o. backe /Se      
Grytlös äng /Se      
Grytsteinin klippblock /Se      
Grytsten sten /Se      
*Grytteberget råpunkt      
Grytvårdsberget berg /Se      
Grå berget strandberg /Se      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret, se Minoriterbrödernas hus Saknas      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret f. kloster      
Gråens lgh /Se      
Grågalten grund /Se      
Gråhara Saknas      
Gråhara skär o. fyr /Se      
Gråhara grynnor /Se      
Gråharan skär /Se      
Gråharan skär /Se      
Gråhara(n) holmar /Se      
Gråharan holme /Se      
Gråharar Saknas      
Gråharar Saknas      
Gråkärret kärr /Se      
Gråman åker /Se      
Gråns hn /Se      
Gråsid skär /Se      
Gråskärsbådar Saknas      
Gråssi(la) gd /Se      
Gräddarbergen berg /Se      
Gräft- fled i natn. /Se      
Gräftgärdan åkerteg /Se      
Gräftlandet åkrar /Se      
Gräftängen Saknas /Se      
Grägg(-as) gårdnamn /Se      
Gräggas hemman /Se      
Gräggböle by      
Gräggböle by /Se      
Gräggböle by /Se      
Gränholmen ortnamn /Se      
Gränholms utväxtarna vassruggar /Se      
Gränhyltersstenen ortnamn /Se      
Gräni-, Gränu- fled i natn. /Se      
Gränistenen sten /Se      
Grännäs hg      
Grännäs gd      
Grännäs by /Se      
Grännäskybacken höjd /Se      
Gränuhals äng /Se      
Gräs- fled i natn. /Se      
Gräsa by o bol      
Gräsa by      
Gräsa gd /Se      
Gräsagård gd      
Gräsböle by /Se      
Gräsgrund Saknas      
Grässjan viknamn /Se      
Grässjan notvarp /Se      
-gräv eled i natn. /Se      
-gräv ortnamnselement /Se      
-gräv eled i natn. /Se      
Grävarlispotten vattensamling /Se      
Grävas gd /Se      
Grävholmen ö /Se      
Grävskär ö /Se      
Grävö ö /Se      
Grönback höjd /Se      
Grönborg by /Se      
Grönborg grund /Se      
Gröndalen vik /Se      
Grönskog gd      
Grönskog by      
Gröt- fled i natn. /Se      
Grötgrund grund o. udde /Se      
Grötgärdarn åker /Se      
Grötklint berg /Se      
Grötskäret halvö /Se      
Grötudden udde? /Se      
Grötviken vik? /Se      
Gubb- fled i natn. /Se      
Gubben halvö /Se      
Gubbens fled i natn. /Se      
Gubbens berget berg /Se      
Gubbens kleven klev /Se      
Gubbens ören ör /Se      
Gubbglo, (Lilla) vikar /Se      
Gubbhemmet gård? /Se      
Gubbklev sänka /Se      
Gubbkleven klev /Se      
Gubbklint berg /Se      
Gubbkuru kyfta /Se      
Gubbtegarna åkertegar /Se      
Gudelögsböle, se Domvik by      
Gudings- fled i natn. /Se      
Gudingsgrundet grund /Se      
Gudingsnäset udde /Se      
*Gudlog berg råpunkt      
*Gudstens by by /Se      
*Gudzstensby by      
»Gudzstensby» försv. beb. /Se      
Gula knuven grund /Se      
Guldberget berg /Se      
Gullans ortn. /Se      
Gullans gd /Se      
Gullaputten sjö /Se      
Gullberg berg /Se      
Gullberget berg /Se      
Gullberget berg /Se      
Gullborg grund /Se      
Gullböle odling /Se      
Gulldynt backe /Se      
Gullkrona by      
Gullkrona fjärd /Se      
Gullos? Saknas /Se      
Gullos gd /Se      
Gullranda gård      
Gullranda gård      
Gullö gd      
?Gullö by o hg      
Gullö hmn /Se      
Gullö hmn /Se      
Gullören ör /Se      
Gullören ör /Se      
Gumbacka by /Se      
Gumböle avhyst hemman /Se      
Gumböle by o bol      
Gumböle by      
Gumböle hmn /Se      
Gumböle gd? /Se      
Gumböle by      
Gumböle by /Se      
Gumböle by /Se      
Gumböle by? /Se      
Gumböle by      
Gumböle by /Se      
Gummarbacka by      
Gumnäs gd      
Gumnäs gods      
Gumnäs gd      
Gumnäs by      
Gumnäs gd      
Gumnäs by      
Gumnäs gd? /Se      
Gumsi gd? /Se      
Gumsila gd /Se      
Gumtäkt gd      
Gumtäkt by      
Gumtäkt gd      
Gumtäckt hg      
Gumtäckt hg      
Gumtäckt hg      
Gumtäckt hg      
Gumtägt stadsdel /Se      
Gumtäkt stadsdel /Se      
Gundby ortn. /Se      
Gundby by      
Gundby by      
Gundby Saknas      
Gundby by      
Gundby by      
Gundby by /Se      
?Gundvik by      
Gungbacken ortnamn /Se      
Gungberget ortnamn /Se      
Gungåkern ortnamn /Se      
Gunnais by      
Gunnais by      
Gunnars by      
Gunnarsby by      
Gunnarsby by      
Gunnarsby by      
Gunnarsby Saknas      
Gunnarsby by      
Gunnarsby by      
Gunnarsby by      
*Gunnersby Saknas      
Gunnarsby Saknas      
Gunnarsgylpan holme /Se      
Gunnarskulla by o bol      
Gunnila, se Kunnila Saknas      
Gunnila by      
Gunnila by      
Gunnila by      
Gunnila by      
?Gunnila hg      
Gunnila hg      
Gunnildeby by /Se      
Guss gd /Se      
Gustadoltas del av hn /Se      
Gustav Adolfs grund grund /Se      
Gustav Mattas del av hn /Se      
Gustavs sn /Se      
Gustavs åkern åker /Se      
Guttans ortn. /Se      
Guttas gd /Se      
Guttaviken vik /Se      
Gyllene hagen åker /Se      
Gyllenträsket sjö /Se      
Gyltan sten /Se      
Gyltskäret skär /Se      
Gylt udden udde /Se      
?Gyltö ö och by      
Gyltö by, ö      
Gålisjö säteri /Se      
Gållvarpen vikar /Se      
Gålvarp vik /Se      
Gålör grund /Se      
gård ortnamnselement /Se      
-gård eled i bebn. /Se      
-gård (=inhägnad tomt, hage el. äng), eled i ägonamn /Se      
gårds ortn-el.      
Gårds- fled i natn. /Se      
-gård(s) ortnamnselement /Se      
Gårdsback skogsbacke /Se      
Gårdsböle gd      
Gårdsböle gd      
Gårdsböle gd      
Gårdsböle by      
Gårdsböle gd /Se      
Gårdskulla by      
Gårdskulla by      
Gårdskulla by      
Gårdskulla by      
Gårdskulla by      
Gårdskulla by      
Gårdskulla gd      
Gårdskulla gd      
Gård gd? /Se      
»Gårssens Molnar åkrar» åkrar? /Se      
Gås- fled i natn. /Se      
Gås- fled i natn. /Se      
Gåsarv by      
?Gåsarv by      
Gåsarv by      
Gåsarv by      
Gåsarv Saknas /Se      
Gåsarf gd /Se      
Gåshara holmar, skär o.dyl. /Se      
Gåshara holme /Se      
Gåsharan grynna /Se      
Gåsharan skär /Se      
Gåsholmen holme /Se      
Gåsjärv by /Se      
Gåsjärv by /Se      
Gåsjärvgjutan f.d. vattensamling /Se      
Gåsjärvträsket sjö /Se      
Gåsvattnet sjö /Se      
Gäddhäll grund /Se      
Gäddlevern grund /Se      
Gräddrag by /Se      
Gäddskäret grund /Se      
Gäddtarmen vik /Se      
Gäddviken gd      
Gälberget berg /Se      
Gännarby ortn. /Se      
Gännarby by      
Gännarby by      
Gännarby by      
Gännäs hg      
Gännäs hg      
gärd element i ortnamn /Se      
gärda ortnamnselement /Se      
gärda ortn-el. /Se      
gärd(an) element i ortnanm /Se      
Gärdbrinken ortnamn /Se      
Gärdbrinksbacken ortnamn /Se      
Gærdhilæ, se Kerttula Saknas      
*Gärdis by Saknas      
Gärdobacka beb /Se      
Gärdängen ortnamn /Se      
Gästans ortn. /Se      
Gästans by /Se      
Gästans by /Se      
Gästans ö /Se      
Gästarby? Saknas /Se      
Gästerby bynamn /Se      
Gästerby ortn. /Se      
Gästerby ortn. /Se      
Gästerby ortn. /Se      
Gästerby ortn. /Se      
Gästerby bynamn /Se      
Gästerby bebn. /Se      
Gästerby by /Se      
Gästerby by /Se      
Gästerby by /Se      
Gästerby by /Se      
Gästerby by      
Gästerby by      
Gästerby by      
Gästerby by      
Gästerby by      
Gästerby by      
Gästerby gd      
Gästerby by      
Gästerby hg      
Gästerby gd      
Gästerby by /Se      
Gästerbäck bäck /Se      
Gästerböle Saknas /Se      
Gästersö ortn. /Se      
Gästila gd /Se      
Göks by      
Göks by      
göl ortnamnselement /Se      
göl ortn-el. /Se      
Gölan äng /Se      
Gölen ortnamn /Se      
Gölen ängsmark /Se      
Gölen utbuktning av å /Se      
Gölen vik /Se      
Gölen natn. /Se      
Gölp vik /Se      
Gölp äng /Se      
gölpa ortn-el. /Se      
Gölpan holme /Se      
Gölphålet troligen vikinlopp /Se      
Gölpingen skär /Se      
Gölpo äng /Se      
Gölpor område i terräng /Se      
Gölpor, se Storgölpor vattenområde      
Gölpor, Norr- o. Söder- vikar /Se      
Gölskäret halvö /Se      
*Gölvik by o bol      
Gölvik by      
Gömm(as)åkern åker /Se      
*Gärdavik by      
*Górdawiik by      
*Gördavik försv. by /Se      
Gösbacka by /Se      
Götbacken höjd /Se      
Göust gd /Se      
Göust gd /Se      
*H...kalankangahannenä      
Haajaistenjärvi sjö      
Haakila by      
*Haakoas haara råpunkt      
Haakosalmi by      
Haapa hemman /Se      
Haapainen silta      
Haapais by      
Haapais by      
Haapais by      
Haapais by      
*Haapajärvenkulju      
*Haapajärvi      
Haapajärvi by      
Haapajärvi by      
Haapajärvi by      
*Haapajärvi sjö /Se      
Haapa-Kimola beb. /Se      
*Haapakoski fors      
Haapamäki råpunkt      
Haapamäki by      
Haapaniemi hg      
Haapaniemi hg      
Haapaniemi by      
*Haapaniemi Saknas      
Haapaniemi by      
Haapaniemi hg      
*Haapanoja råpunkt      
*Haapanoja råmärke      
*Haapasaari rågräns      
*Haapasaari Saknas      
Haapasaari by      
Haapasaari by      
Haapasaari by      
Haapataipalis poikki      
Haapojoensuu råpunkt      
*Haapavala vik råpunkt      
*Haapavuori berg      
*Haara Saknas      
Haarapäkki bäck /Se      
Haarla by      
Haarla by      
Haarla by      
Haarla by      
Haarla by      
Haarakallio by      
Haarois by      
?Haarois Saknas      
?Haarois Saknas      
*Haarån å      
Haatila by      
Haatila by      
Haatila by      
Haavisto by      
Hackaböle Saknas      
Hackalandet åkernamn /Se      
Hackari gd /Se      
hackatland ortnamnselement /Se      
Hacklonkärrsberget berg /Se      
Hacklonkärrsberget berg /Se      
*Hacksängfors råpunkt      
Haddas hemman /Se      
Haddböle by /Se      
Haddböle by /Se      
Haddböle by /Se      
»Haddkuttu Berg ock Äng» råpunkt /Se      
Haddom by /Se      
Haddom ortn. /Se      
Haddom by /Se      
Haddom by /Se      
Haddom by /Se      
Haddom by /Se      
*Hadrus Saknas      
*Hadrus Saknas      
Hadvala by      
Hadvala Saknas      
Hadvala by      
Hadvala Saknas      
Hadvala Saknas      
Hadvala by      
Hadvala by      
Hadvala by      
Hadvala by      
Hadvala gd      
Hadvala gd      
Hadvala by      
Hadvala by      
Hadvala by      
Hadvala by      
Hadvala by      
Hadvala by      
Hadvala by      
Hadvala by      
*Hadvalaby gård      
Hadvalanäs ort      
»Haffwo» socken      
*Haffwris Saknas      
»Hafverstads kärret» Saknas /Se      
hag ortn-element /Se      
Haga Saknas /Se      
Haga by      
Haga by      
Haga by /Se      
Haga by /Se      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
?Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
??Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
*Haga Saknas      
?Haga köping      
*Haga äng Saknas      
Hagabacka by /Se      
Hagabacken ortnamn /Se      
Hagaböle hemman /Se      
Haga gård beb.namn? /Se      
Hagalandet ortnamn /Se      
Hagalund ort /Se      
*Haganristi      
*Haganum, (Hawhonum), se ?Haijainen by      
*Hagaristi      
Hagars lgh /Se      
Hagaåkern ortnamn /Se      
hage element i ortnamn /Se      
hage ortnamn /Se      
hage ort-el. /Se      
hage(n) element i ortnamn /Se      
Hagen skog /Se      
Haget natur o. ägonamn /Se      
»hagha ængh» äng      
*Hagmajärven petkelus      
Hagnäs nat.namn? /Se      
Hagnäs näs /Se      
Hagnäsböte berg /Se      
Hagnäsbötet berg /Se      
Hagnäs udden nat.namn? /Se      
Hagnäs äng äng /Se      
*Hagom by? /Se      
*Hahdenkulju Saknas      
Hahdenkulju Saknas      
Hahkaböle by      
Hahkiala by      
Hahkiala by      
Hahkiala by o hg      
Hahkiala by      
Hahkiala by      
Hahkiala herrg. o by      
Hahkala by      
Haijainen by      
Haijainen by      
Haijainen by      
Haijainen by      
Haijainen by      
Haijainen by      
?Haijainen by      
?Haijainen by      
Haijais Saknas      
Haijais by      
Haijais by      
Haijais Saknas      
Haijais by      
Haijais by      
Haijen syrienpää      
Haiko gd      
Haiko hg      
Haiko by      
Haiko hg      
Haikko hg      
Haiko hg      
Haiko hg      
Haiko, Haikå, se Håkö Saknas      
Haiko by /Se      
Haiko by /Se      
Haikola gd /Se      
haikula (haikkola) ortnamnselement /Se      
Haikula gd /Se      
Haikus gd /Se      
Haimi gdnamn /Se      
Haimila byar /Se      
Haistila by      
Haistila by      
Haistila by      
Haistila by      
Haistila by      
Haitula by      
Hajkos hemman /Se      
haka ortnamnselement /Se      
*Hakakoskenniska rågräns      
Hakapelto ortnamn /Se      
Hakastars borgplats /Se      
*Hakkeberg Saknas      
*Hakkebergh by      
Hakkenpää by      
Hakkenpää by      
Hakkenpää by      
Hakkenpää by      
Hakkenpää by      
Hakkenpää by      
Hakula by      
Hakkala by      
*Hakkurmäki råpunkt      
Hakois by      
*Hakomäki      
*Hakomäki råpunkt      
?Hakostaro by      
*Haktisenpoika Saknas      
Hakula by      
Hakula by      
Hakula by      
?Hakula by      
Hakula by      
*Hakula by      
*Hakumäki      
Hakuni gd /Se      
Halais fors fors      
Halaja by      
*Haldian Ilto fjäll      
Haldinen gd /Se      
Haldinen gd /Se      
Halfdels by      
*Halffuastad Saknas      
*Hali sn      
*Haliconswunni råmärke      
*Haliis fors Saknas      
Halikko socken o hd      
Halikko sn      
Halikko socken o hd      
Halikko sn      
Halikko sn o hd      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Haliko sn      
Halikko sn      
Halikko by      
Halikko sn o hd      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko hd      
Halikko hd      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko hd      
Halikko hd      
Halikko sn      
Halikko sn      
Haliko kyrkby      
Halikko hd      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko hd      
Halikko hd      
Haliko hd      
Halikko sn      
Halikko sn o. hd      
Halikko sn o. hd      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Haliko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko hd      
Halikko hd      
Haliko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Haliko sn      
Haliko hd      
Halikko hd      
Halikko sn      
Haliko hd      
Halikko hd      
Halikko hd      
Halikko hd      
Haliko sn      
Halikko sn      
Haliko sn      
Halikko sn      
Haliko sn      
Haliko sn      
Halikko sn      
Halikko hd      
Halikko sn      
Haliko sn      
Halikko sn      
Haliko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko hd      
?Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Haliko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko f. prosteri      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko hd      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn      
Halikko sn /Se      
Halikko härads prosteri f. prosteri      
*Halikonsunummi rågräns      
Halinen by /Se      
*Halkekifwi      
*Halkemeliasjoki      
*Halkesilvaskoski      
*Halkeuaha rågräns      
Halkia by      
*Halkijärvensalmi råpunkt      
*Halkina sockenrå      
*Halkinha      
*Halkinkivi råpunkter      
*Halkinvaha råpunkt      
Halkinvaha råpunkt      
*Halkiokivi Saknas      
*Halkiovaha råpunkt      
Halkis by      
*Halkiselkä      
Halkisören holme? /Se      
*Halkivaha      
*Halkiwaha      
*Halkivaha råpunkt      
*Halkivaha råpunkt      
*Halkivahahankoski      
*Halkivuori råpunkt      
*Halkjoki Saknas      
Halko el. Halku sn      
Halkohavaanjärvi sjö      
Halla, se Hallu gd      
*Hallakorpi      
*Hallavuori Saknas      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela hgd      
Hallela hgd      
Hallela hg      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela hg      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Hallela by      
Halli Saknas      
Hallikivi råpunkt      
Hallila by      
Hallila gd /Se      
Hallinaitonmäki      
Hallinbenki råpunkt      
Hallis» fors Saknas      
Hallis fors      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
Hallis by      
*Hallis by      
Halliskoski el. Halistenkoski fors      
Halliskoski el. Hallistenkoski fors      
*Hallo sn      
Hallola by      
Hallsåkers Idas gård /Se      
Hallu by      
Hallu by      
Hallu by      
Hallu förr egen sn, nu by      
Hallu by      
Hallu by      
Hallu by      
Hallu gd      
Hallu by      
Hallu gd      
Hallu by      
?Hallu by      
»Hallusvori» berg?      
Haloila by      
Haloila by      
Halois by      
Halois f. gd      
Halois f. gd      
Halois f. gd      
Halois f. gd      
*Halola by      
*Halola by      
?Halola by      
Halola by      
Halola by      
Halola by      
?Halola by      
*Halos by      
*Halowoltis beb.      
*Halovoltis Saknas      
hals ortnamnselement /Se      
hals ortn. /Se      
Hals-, se hals Saknas      
*Hals hage      
*Hals dal      
hals ortn-el. /Se      
Hals hmn /Se      
Halsarna äng /Se      
Halsas hemmansnamn /Se      
Halsbacken ede /Se      
Halsbacken ås /Se      
Halsbäck bäck /Se      
Halsen Saknas /Se      
Halsen åker /Se      
Halsen äng /Se      
-halsen eled i nat. /Se      
Halsharan holme /Se      
Halsholmen holme /Se      
Halsholmen ö /Se      
Halsholmens ör, Lilla o Stora grund? /Se      
Halslahti by      
Halslahti by /Se      
Halslahti by /Se      
Halslaks ortn. /Se      
?Halslaks by      
Halslaks by      
Halslaks by      
Halslaks by      
Halslaks, Lilla gd      
Halslaks by      
Halslaks by      
Halslaks by      
Halslaks by /Se      
Hals laven skötgrund /Se      
Halso by      
Halso by      
Halso bebyggelsenamn /Se      
Halsogklobb klobb /Se      
Halssi ort /Se      
Halsskär skär /Se      
Halsskäret skär /Se      
Halst ö /Se      
Halsviken vik /Se      
Halsö Saknas /Se      
Halsö gropen notvarp /Se      
*Haltiaböle Saknas      
?Haltiatunturi fjäll      
?Haltiatunturi fjäll      
Halu länsmansdöme, se Halla gd      
*Haluvolde skog      
Halvala el. Hadvala, se *Hadvalaby gård      
halvan ortn-el. /Se      
Halvskifte gd      
Hamajärviniemi rågräns      
*Hamar Saknas      
Hammar gård      
Hammar gård      
*Hamarböle äng      
*Hamarbøle æng äng /Se      
*Hamarke gods      
Hamaro by      
Hamaro by      
Hamaro by      
Hamaro by      
Hamaro by      
*Hamerla(?) Saknas      
hamina ortnamnselement /Se      
Haminasaari Saknas /Se      
hammar ortnamnselement /Se      
Hammarböle f.d. torp /Se      
Hammarfors fors /Se      
Hammarland sn      
Hammarland sn      
Hammarträsket trösk /Se      
hamn ortnamselement /Se      
hamn ortn-el. /Se      
Hamnen vikar /Se      
Hamnholms kobban grund /Se      
Hamnholms maren torrlagd sänka /Se      
Hamnholms norra/södra udden uddar /Se      
Hamnskär ö      
Hamnskäret hamn? /Se      
Hamnskärspadan vik /Se      
Hamnskärspadan natn. /Se      
Hamnö ö /Se      
Hamnö ö /Se      
Hampala by      
*Hampaniemi Saknas      
Hampe(n) åker /Se      
Hampgärdan ortnamn /Se      
Hamphällarna grund /Se      
Hamplandsberget berg /Se      
Hampusberg berg /Se      
Hanabäck bäck? /Se      
Hanaböle by /Se      
Hanaböle by /Se      
*Hanaharkon suonpää      
Hanaholma Saknas /Se      
Hanaholmen önamn /Se      
Han(a)holmen ö /Se      
Han(a)holmen ö /Se      
Hanahuvudet näs? /Se      
Hanan åkerteg /Se      
Han andra fjärden fjärd /Se      
Hana pott nat. namn /Se      
Hanaskärs norra udden udde /Se      
*Hana stenen rå /Se      
Hanastenen torp /Se      
Hanastenen råpunkt /Se      
*Hanckan pärä äng      
Handby Saknas      
Handby by      
Handsken? grund /Se      
Handsken skär /Se      
Handsken vik /Se      
Handsktummen udde /Se      
*Hangas      
*Hanga råpunkt      
Hanganmaa by      
*Hangaskangas      
*Hangasmäenpää      
*Hangby Saknas      
Hangekärr ägonamn /Se      
Hangelby by      
Hangelby by      
Hangelby by /Se      
*Hangentaka utmark Saknas      
Hangholmen ö /Se      
*Hango iani rågräns      
Hangslax by /Se      
Hangö halvö      
Hangö stad      
Hangö udde Saknas      
Hangö halvö      
Hangö halvö      
Hangö by      
Hangö ö /Se      
Hangö ö /Se      
Hangö stad /Se      
Hangö stad /Se      
Hangö stad /Se      
Hangö stad /Se      
Hangö stad /Se      
Hangö stad /Se      
Hangö fjärd Saknas      
Hangö fjärd Saknas      
Hangö udd Saknas      
Hangö udd udde      
Hangö udd udde      
Hangö udd udde /Se      
Hanhenjärvi      
Hanhijoki by      
Hanhijoki by      
Hanhikivensaari ö      
*Hanhimjåinpärä äng      
*Hanjoki bäck Saknas      
Hanka by      
Hanka by      
Hanka by      
Hanka by      
*Hankala Saknas      
»hankala» beb.-el. naturnamn      
*Hankaskallio      
*Hankasmäki      
*Hankkas äng      
Hankkrankgrundet ortn. /Se      
Hankmo, Öster- och Väster byar      
Hankmo, Väster- och Öster- byar      
Hankmo halvö      
Hankmo by      
Hankrankki åker /Se      
Hankrankkärret ortnamn /Se      
Hankranknasa skogsbacke /Se      
»Hankula» by      
Hannuksela by /Se      
Hannus gd /Se      
Hannusberget berg /Se      
Hannuskällan källa? /Se      
Hannäs sn      
*Hansaböle Saknas      
Hant(t)iala gård      
Hapaniemi hg      
Hapaniemi hg      
Hapaniemi hg      
*Hapaniemi      
Hapanda stad      
*Hapas(!) län Saknas      
Hapi berg /Se      
Haplax Saknas /Se      
Hapne ortn. /Se      
Hapsal, se Håpsall Saknas      
Haran, Haren, Haret holmar, skär, grund o. dyl. /Se      
har ortn.-el. /Se      
hara ortn-el. /Se      
Har(a) (= förgrening) fled i natn. /Se      
Hara- fled i natn. /Se      
Haraberget ortnamn /Se      
Harahals udde /Se      
Haraholm holmar /Se      
Harainen by      
*Harakala Saknas      
Harakilla Saknas      
Haraklev klev /Se      
Haraklint berg /Se      
Haraknuven berg /Se      
?Harala by      
Haraldsbacken ortnamn /Se      
Haraldsby ortn. /Se      
Haraldsnäs by      
Haraldsnäs by      
Haraldsnäs by      
Haraldsnäs fid o. by /Se      
-haran eled i natn. /Se      
*Harasjoenhara      
*Harasjoenhara      
*Harasjån hara råmärke      
Haraskärrsbergarna berg /Se      
Haravass vattenlott /Se      
Haravasuo ortnamn /Se      
Har(a)vik vik /Se      
Haraåkern ortnamn /Se      
-hard eled i natn. /Se      
Harden skog /Se      
Harden notvarp /Se      
Harden strandparti /Se      
Hardn skog /Se      
Hardnäsbacken backe? /Se      
Hardom Saknas /Se      
Hardom ortn. /Se      
Hardom by /Se      
Hardom by /Se      
Hardskogen skog /Se      
Hardskogin skog /Se      
Hardstenen sten /Se      
Hardören stenör /Se      
Haren udde /Se      
Harfs by /Se      
*Hargla by /Se      
Hargrundet grund /Se      
Har grynnan grund /Se      
Harhala by      
Harhala by      
Harittu by      
Harittu by      
Harittu by      
?Harittu gd      
Harittu by      
Harittu by      
*Harjalahuhta råpunkt      
Harjavalta sn      
Harjavalta by      
Harjavalta by      
Harjavalta fors      
Harjavalta fors      
Harjavalta sn      
Harjavalta sn      
Harjavalta by      
Harjavalta sn /Se      
Harjavalta sn /Se      
Harjavalta sn /Se      
Harjavalta sn /Se      
Harjavalta sn /Se      
Harjavalta sn /Se      
Harjavalta sn /Se      
harju ortnamnselement /Se      
Harjunaro ortnamn /Se      
Harjunpää Saknas      
Harjunpää, se Härpö Saknas      
Harjunpää by      
Harjunpää by      
Harjunpää äng äng      
Harjunpääränjoki å      
*Harjusvuori råpunkt      
Harjux hemman /Se      
Harjux mossen äng /Se      
Harkrankberget berg /Se      
*Harla Saknas      
Harlot udde /Se      
Harmal, se Harviala Saknas      
*Harmavaha      
*Harmavuori råpunkt      
Harmoinen by      
Harmoinen by      
Harnäs näs /Se      
Harnäs glo vik /Se      
*Haroilan tienhaara      
Harparbacka Saknas /Se      
Harparbacka by /Se      
Harparskog by      
Harparskog gd /Se      
Harri gd /Se      
Harripä, se Härpö Saknas      
Harrström by /Se      
Harrström by      
Harrström by      
Harrström å och by /Se      
Harsböle by      
Harsböle by /Se      
Harsböle by /Se      
*Hartalampi Saknas      
Hartikkala, se Storgård gd      
*Hartmansholm ängholm      
Hartmofjärden fjärd? /Se      
Hartola sn      
Hartola by      
Hartola by      
*Hartolankoski      
Haru bulten grund /Se      
Harumäki råpunkt      
Harun skär /Se      
Harvi gd /Se      
*Harvia äng      
Harviala gd      
Harviala by      
Harviala by      
Harviala hg      
Harviala by      
Harviala by      
Harviala by      
Harviala hg      
Harviala by      
Harviala by      
Harviala hg      
?Harviala by      
?Harviala hg      
Harviala hg      
Harviala hg      
Harviala hg      
*Harviais Saknas      
*Harvolajoki Saknas      
harvungar inbyggarbeteckning /Se      
Harängen bete /Se      
Hasanberget berg /Se      
Hasarödningen ägonamn /Se      
*Hasialaksi råpunkt      
*Hasialaksi      
*Haslaberg Saknas      
*Haslaby Saknas      
*Haslebergh f. hemman      
*Haslebergh Saknas      
hassel ortn-el. /Se      
Hasselbacken backar /Se      
Hasselviken äng /Se      
Hassgärd åker /Se      
Hassura by      
Hatakaskoivu råpunkt      
»Hattale» härad      
Hattelmala by      
Hatten holme /Se      
Hattholm del av Nåtaholm /Se      
Hattkullen skog /Se      
Hattkullen skog /Se      
Hattnäs näs /Se      
*Hattoluoto holme      
Hattom lht /Se      
Hattskrivikärran åker /Se      
Hattu- förled i ortnamn /Se      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula socken      
Hattula socken      
Hattula socken      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula by      
Hattula socken      
Hattula socken      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula by, socken      
Hattula by, socken      
Hattula sn      
Hattula by, socken      
Hattula socken      
Hattula kyrka Saknas      
Hattula socken      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula härad del av Tavastland      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula härad del av hd      
Hattula f. hd, nu del av hd      
Hattula f.d. hd, nu del av hd      
Hattula hd      
Hattula sn      
Hattula by      
Hattula sn      
Hattula kyrka Saknas      
Hattula f. hd, nu sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula f. hd, nu del av hd      
Hattula sn      
Hattula by      
Hattula f. hd, nu sn      
Hattula f. hd, nu sn      
Hattula f. hd, nu del av hd      
Hattula f. hd, nu del av hd      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula (förr hd) nu socken      
Hattula f. hd, nu sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula förr hd      
Hattula f. hd, nu sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula hd      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hauho hd      
Hattula f. hd, nu del av hd      
Hattula sn      
Hauho sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula sn      
Hattula f. hd, nu sn      
Hattula sn      
Hattula socken /Se      
Hattula by      
Hattula by      
?Hattula by      
Hattula sågverk, f.d. säteri /Se      
*Hattulalähde rågräns      
?Hatula by      
*Hauansaari råpunkt      
Haudankorva by      
Haudanniemi by      
*Hauekauar      
*Hauhenkallio      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
Hauhiala by      
?Hauhiala by      
Hauh(a)- element i ortnamn /Se      
Hauho sn      
Hauho sn o. hd      
Hauho socken      
Hauho sn      
Hauho socken      
Hauho socken      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho socken      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho hd      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn o. hd      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
?Hauho sn o. hd      
Hauho sn      
Hauho sn o. hd      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn o. hd      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn      
Hauho sn /Se      
Hauho kyrka Saknas      
Hauho kyrkby Saknas      
Hauho kyrkby Saknas      
Hauhola by      
*Haukajärvi      
Haukanböle Saknas /Se      
*Haukanäs Lyhiwori      
Haukariuta berg      
Haukariuta berg      
Haukasaari      
Haukasaari      
*Haukavuori berg      
*Haukavuori rågräns      
*Haukavuori      
Haukiharja by      
Haukiharja by /Se      
*Haukijoenhara      
*Haukijärvensaari råpunkt      
Haukipudas by      
Haukipudas sn      
Haukivesi sjö /Se      
Haukiäikiä      
Haukmäenpää råpunkt      
*Haukosma (?) Sundona Saknas /Se      
?Haunis by      
Haunis by      
Haunis by      
Haunis by      
Haunis by      
Haunis by      
Haunis by      
Haunis by      
Haunis by      
Haurala by      
*Haurala sund Saknas      
Hauta ortn-element /Se      
*Hautakaske      
*Hautamatka      
*Hautasaari ö? /Se      
Hauttis by      
Hauvala gd      
?Hauvala by      
Hauvala by      
»havansari» gränsmärke      
*Havelkala Saknas      
Havergärdan åker /Se      
Haveri by      
*Haweskala by      
hawhonum Saknas      
Havinke nat.namn? /Se      
Havinki by      
Havinki by      
Havinki by      
*Havinkin Saviranta rågräns      
Havisto by      
*Havisto äng      
Havisto gd /Se      
*Hawka Saknas      
havreland ortnamselement /Se      
Havändan ängsmark /Se      
Havändan gd:ar /Se      
Havändan gd? /Se      
*Haväsniemi      
Havören ö /Se      
Haxalö by      
Haxböle by /Se      
Heckdal åker /Se      
*Hedasoja      
Hedbacka gd /Se      
*Hedenkulla Saknas      
*Hederby äng Saknas      
*Hedha gd      
Hedha, se Hieto by      
*Hedherby äng      
Hefuonpä hg      
Hehdennittukangari rågräns      
Heikars gd /Se      
*Heikby by /Se      
Heikele Saknas      
Heikfolk ortn. /Se      
Heikinlieru åker och skogsbit /Se      
Heikintupa beb.namn /Se      
?Heikkilä hg      
Heikkilä by      
Heikkilä gd      
Heikkilä hemman /Se      
*Heikkilä gd      
Heikkilä by      
Heikkilä by      
Heikkilä by      
Heikkilä by      
Heikkilä by      
Heikkilä, Vähä- by      
Heikkilä, Vähä- by      
Heikkilä, Vähä- by      
Heikkilä, Vähä- by      
Heikkilä, Vähä- by      
Heikkilä, Vähä by      
Heikkilä, Vähä- by      
Heikkinen by      
Heikkis by      
Heik-Mássören holme /Se      
Heikois, Vähä- by      
Heikkois by      
Heikkois by      
Heikoinen by      
Heikola gd /Se      
Heikkola by      
Heikkola by      
Heikola by      
Heikus gd /Se      
Heimos by /Se      
Heimosholmen holme /Se      
Heimusholmen holme /Se      
Heimos by      
*Heinajärvi råpunkt      
Heinelaks Saknas      
?*Heinis bebn.      
*Heinis Saknas      
*Heinis Saknas      
*Heinisuonpaltasa      
Heinivehmankerki      
Heinlahti by      
Heinlaks Saknas /Se      
Heinlampi by      
Heinlampi by      
Heinola by      
Heinola stad /Se      
Heinola by      
*Heinsohals      
Heinsohals råpunkt /Se      
Heinu by      
Heinu by      
?Heinäinen by      
Heinäinen by      
Heinäinen by      
Heinäinen by      
Heinäinen by      
Heinäinen by      
?Heinäinen hg o. by      
Heinäis by      
*Heinäjoen bro råpunkt      
Heinäjoenkoski råpunkt      
Heinäjoenski      
*Heinäjoenkoski      
Heinälampi by      
Heinävesi sn /Se      
Heisala, se Häisala Saknas      
Heistenmäki råpunkt      
*Heistonmäki      
Heitbacka gd /Se      
Heitenoja      
*Hejekojärvi      
Hejkamalmsberget berg /Se      
Hejkamalmsberget berg /Se      
Hejkas hemman /Se      
Hejkberget berg /Se      
Hejmos by      
Hekela Saknas      
Helala by      
Heldersby by /Se      
Heldersby, se Östersundom by      
Helenelund gd /Se      
Helenemossan mosse? /Se      
Helenemossen mosse /Se      
Helgabacken Saknas /Se      
*Helgakorsgård Saknas      
*Helga kors kapellet Saknas      
Helga Kors kyrka Saknas      
*Helga kors prebende Saknas      
Helga Kors prebende Saknas      
Helgakors prebende Saknas      
Helga lekamens altare Saknas      
Helga lekamens altare Saknas /Se      
Helga lekamens altare Saknas /Se      
Helga lekamens altare Saknas /Se      
Helga lekamens altare Saknas /Se      
*Helga lekamens altare (kor) Saknas /Se      
Helga lekamens altare Saknas /Se      
Helga lekamens altare Saknas /Se      
Helgalekamens altare Saknas /Se      
Helgalekamens altare Saknas /Se      
Helgalekamens altare Saknas /Se      
Helgalekamens altare Saknas /Se      
Helgalekamens altare Saknas /Se      
Helga Lekamens gränd medeltida gränd /Se      
*Helga lekamens kor (altare) Saknas /Se      
*Helga lekamens kor kor      
*Helga lekamens kor kor      
Helga lekamens kor Saknas      
Helga lekamens kor kor      
Helga lekamens kor Saknas      
Helgalekamenskor (altare) /Se      
*Helga lekamens kor Saknas      
Helgalekamens prebende (altare, kor) /Se      
Helgalekamens prebende Saknas      
Helga lekamens prebende Saknas      
*Helga lekamens prebende Saknas      
*Helga lekamens prebende Saknas      
*Helga Lekamens prebenda Saknas      
*Helga Lekamens Prebenda Saknas      
Helgas hemman /Se      
*Helga tre konungars altare altare /Se      
*Helga tre konungars kor kor /Se      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighis      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandskapellet kapell      
Helgeboda by      
Helgedagsberget berg /Se      
Helgeåmacken ägonamn /Se      
Helgklobb ö /Se      
Helgskär ö /Se      
Helgå kungsgård      
Helgå gård      
Helgå gd      
Helgå Saknas      
Helgå f. kungsgård /Se      
Helgå gd      
Helgå gd      
Helgå f. kungsgård /Se      
Helgå f. kungsgård      
Helgå f. kungsgård /Se      
Helgå gård Saknas      
Helgå gård Saknas      
Helgå gård Saknas      
Helgå gd /Se      
Helgå gård Saknas /Se      
Helgå gd      
Helgå gd      
Helgå gd      
Helgå gd      
Helgå gård Saknas      
Helgå gd      
Helgå gd      
Helgå gd      
Helgå gård Saknas      
Helgå gd      
Helgå f. kungsgård /Se      
Helgå f. kungsgård      
*Helgha aa gd      
Helgå gd /Se      
Helgå f. kungsgård /Se      
Helgå f. kungsgård /Se      
Helgå Saknas      
Helgå hg      
Helgå kungsgård /Se      
Helgå by o. gd /Se      
Helgå gård Saknas      
Helgå gård Saknas      
Helgå hg      
Helgå hg      
Helgå hg      
Helgå hg      
Helgå ö /Se      
Heliga tre konungars altare Saknas      
Heliga tre kunungars altare altare      
Heliga tre konungars altare altare      
Heliga tre konungars altare Saknas      
Heliga Tre Konungars Prebenda Saknas      
Heliga Tre Konungars kor Saknas      
Heliga tre konungars kor kor      
Heliga tre konungars kor Saknas      
Heliga tre konungars kor kor      
Heligå å /Se      
Heligån å /Se      
Heligån å /Se      
Heligån å /Se      
Heligån å /Se      
Heligån å /Se      
*Helistensuo råmärke      
Heliga Jungfruns altare, se Vårfrulataret altare /Se      
Helkonasrännan vägbacke /Se      
*Hellajoenhara      
Hellesby ortn. /Se      
Hellestorp ortn. /Se      
Hellnäs by /Se      
Hellsberg by      
*Helsa Saknas      
Helsby by /Se      
Helsenpekki ortn. /Se      
Helsing gd /Se      
Helsing gd /Se      
Helsing gd /Se      
Helsingaa å /Se      
Helsingbulten skär /Se      
Helsingby försv.beb. /Se      
Helsingby Saknas /Se      
Helsingby by /Se      
Helsingby by /Se      
Helsingby by      
Helsingby by      
Helsingby by      
Helsingby försv.beb.? /Se      
Helsingby by /Se      
Helsingby by /Se      
Helsingby, Norra o. Södra byar /Se      
Helsingbyladan lada /Se      
Helsingby, N. o. S. byar /Se      
Helsingbyn byar /Se      
Helsingbyn Saknas /Se      
Helsingbäcken bäck /Se      
Helsinge hd      
Helsinge hd      
Helsinge hd      
Helsinge hd      
Helsinge sn      
Helsinge sn o. hd      
Helsinge sn      
Helsinge sn och hd      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn o. hd      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn o. hd      
Helsinge sn o. hd      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn o. hd      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn o. hd /Se      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge kyrkby      
Helsinge sn      
Helsinge sn      
Helsinge kyrkby /Se      
Helsinge sn /Se      
Helsinge sn /Se      
Helsinge sn /Se      
Helsinge sn /Se      
Helsinge sn o. hd /Se      
Helsinge sn /Se      
Helsinge sn o. hd /Se      
Helsinge sn /Se      
Helsinge sn /Se      
Helsinge sn /Se      
Hälsinge sn /Se      
Helsinge sn /Se      
Helsinge sn /Se      
Helsinge sn o. hd /Se      
Helsinge by      
Helsinge by      
Helsinge by      
Helsinge by      
Helsinge by      
Helsinge by      
Helsinge by      
Helsinge by      
Helsinge by      
Helsinge by      
Hälsinge by /Se      
*Helsinge Saknas      
Helsinge ort /Se      
Helsinge ortn. /Se      
Helsinge fd sn /Se      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn, se Ylifornio by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by      
Helsingebyn by /Se      
*Helsinge haff del av Bottniska viken?      
Helsingenäs udde /Se      
*Helsinge å å      
Helsinge å Saknas      
Helsinge å Saknas      
Helsinge å Saknas      
*Hälsing(e) å å /Se      
Helsingfors ladugård, f. kungsgård      
Helsingforsen fors /Se      
Helsingforsfjärden fjärd /Se      
Helsingforsfjärden fjärd      
Helsinggrund grund /Se      
Helsinggrynnan grund /Se      
Helsingholmen Saknas /Se      
Helsingholmen Saknas /Se      
Helsingholmen ö /Se      
Helsingkallan skär /Se      
Helsingkoski fors /Se      
Helsingnorrby by /Se      
Helsingsöderby by /Se      
Helsingö ö /Se      
Helsingörarna Saknas /Se      
Helsinki Saknas      
Helsinki by /Se      
Helsinksaari ö /Se      
Helskon äng /Se      
Helskulla gd? /Se      
*Heltoilaböle Saknas      
*Heluitis bol by /Se      
helvetti ortnamn /Se      
hem ortnamnselement /Se      
-hem efterled i ortnamn /Se      
Hem- fled i ortn. /Se      
Hembacken ortnamn /Se      
Hemberget ortnamn /Se      
?Hemböle by      
?Hemböle by      
?Hemböle by      
Hemelinda Saknas      
Hemhagen ortnamn /Se      
Hemmare fled i natn. /Se      
Hemmenkare halvö /Se      
Hemming hmn /Se      
Hemming gd /Se      
Hemmings gd /Se      
Hemmings (by) beb /Se      
Hemmola by      
Hemnäset näs på land /Se      
Hempäronlandet åker /Se      
Hemsjön natn. /Se      
Hemskogen ortnamn /Se      
Hemstrand lht /Se      
Hemsvedjan ägomamn /Se      
Hemsändan del av Hemträsket /Se      
Hemträsket torrlagt träsk /Se      
Hemåkern ortnamn /Se      
Hemängen ortnamn /Se      
Henelaks, se Prästkulla by      
Henelax, se Prästkulla by o. bol      
Hengenmäenpää      
*Hengeslampi      
»Hengnäs enng» äng /Se      
*Hennesare Saknas      
Hennikaby Saknas      
*Hennikaby Saknas      
*Hennikaby Saknas /Se      
*Hennikaby Saknas /Se      
Hennikaby Saknas      
*Hennikaby Saknas      
Henriksby, se Hindersby Saknas      
*Henskanvuori rågräns      
Hentala hemman /Se      
Henttala säteri /Se      
Henttala säteri /Se      
Heplot holme /Se      
*Hepohariu höjd      
Hepojoki, Vähä- by      
Hepojoki, Isi o Vähä byar      
*Hepojärvi      
Heponiemi by      
*Heponsillankivi      
*Heponsilta      
Hepovattnet Saknas /Se      
Hep(p)iristo äng /Se      
*Heremböle Saknas      
Herrback Johnnas gård /Se      
Herrempæ, se Härpö Saknas      
*Herkeby Saknas      
*Herkeby by      
Hermala Saknas      
*Hermanlaxi      
Hermanonkinna by      
Hermans hemman /Se      
Hermansjö Saknas /Se      
?Hermansö Saknas      
Hermula by      
Hermula by      
Hermula by      
Hermula by      
Hermula by      
Hermula by      
Hermula by      
Hermula by      
Hermula by      
*Hernummis äng      
Herrala by      
*Herrensalo äng Saknas      
Herrvarpet motvarp /Se      
Hertonäs by      
Hertonäs by      
Hertonäs gd o. stadsområde /Se      
Hertonäs gammalt frälse /Se      
Hertsböle by /Se      
*Herttalakoski råpunkt      
Herttua gd /Se      
Herttua gd /Se      
Herttuala gdr /Se      
Herttuala by      
Herttuala by? /Se      
Herttuala by? /Se      
Herttuala by /Se      
Herttula by      
Herttula by      
*Herundinjärvi råpunkt /Se      
Hessingö ö /Se      
Hestia Saknas /Se      
Hestingholm Saknas /Se      
Hestö holme /Se      
*Hetainenkangas råpunkt      
*Hetaissenoyansw      
*Hetajoki råpunkt      
*Hetajärvi råpunkt      
*Hetataipale råpunkt      
Hetbacken skogsområde /Se      
*Hetseerm Saknas      
*Hetta Saknas      
*Hettashaara råpunkt      
*Hetteensalmi      
Hevonoja bydel /Se      
Hevonpää hg      
Hevonpää hg      
*Hevoin tehara      
*Hevon kyry      
*Hevonpalva råpunkt      
Hevonpää hg      
Hevonpää by      
Hevonpäänmäki      
*Hevonsaari ö      
*Hevonselkä      
Hevonselkä by      
Hevonselkä by      
*Hevosluoto holme      
Hevossuo ortnamn /Se      
Heyckis teeg by      
Heykas gd:ar      
Hidenkinnas råpunkt      

Till sidtopp