ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling H, I, J, K

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2770 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Hidenvaino by      
Hidenvaino by      
*Hidinkanta      
*Hiedanköykä      
Hiedo by      
Hiedo by      
Hiedo by      
Hiedo by      
*Hiedy Saknas      
Hiekkapakka ö /Se      
Hiekkapakka udde /Se      
Hiekkapakanniemi udde /Se      
*Hietainen mäki      
*Hietainenmäki råpunkt      
Hietais by      
*Hietaisen ojansuu      
Hietaisensilta råpunkt      
Hietajärvi by      
Hietajärvi by      
Hietajärvi by      
Hietamäki by      
Hietamäki herrg.      
Hietamäki hg      
Hietana by      
Hietapankki sandö /Se      
Hieto gd      
Hieto by      
Hieto by      
?Hieto gd      
Hievuis Saknas      
Hieviunen by      
Hievuinen by      
Hievuis by      
Hievuis by      
Hievuis by      
Hikkala Saknas      
Hihnala by      
Hihnala by      
Hihnala by      
*Hiidennittunkallio råpunkt      
Hiidenvainio by      
Hiidenvainio by      
Hiidenvainio by      
*Hiides Saknas      
*Hiides Saknas      
*Hiides Saknas      
*Hiinukivi råpunkt      
Hiirenkallio ortnamn /Se      
Hiirijärvi sjö      
Hiirijärvi by      
Hiiripelto by      
Hiiripelto by      
Hiisi ortnamnselement /Se      
Hiisis gårdar stenlabyrinter /Se      
Hiitentarha stenlabyrint(er?) /Se      
Hiitis by      
Hiitis by      
Hiitis ö, sn      
Hiitola by- o. gårdsnamn /Se      
Hiittis by      
Hiittis by      
Hiittis by      
Hiittis by      
Hiittis by      
Hiittis by      
?Hiitis by      
*Hijthis Saknas      
Hildas lappen klev /Se      
Hilleinen by      
Hilleis by      
Hilleis by      
Hillilä by      
Hillilä by      
*Hillele Saknas      
?Hilloinen by      
Hilloinen by      
Hilloinen by      
Hillois by      
Hillois by      
*Himitosaari ö      
Himmelsstränderna strand /Se      
Himoinen by      
Himois Saknas      
*Hinaniemi råpunkt      
Hinders gd /Se      
Hindersby by o. bol      
Hindersby by o. bol      
Hindersby by      
Hindersby by      
Hindersby by /Se      
Hindersby by /Se      
Hinderskläppen udde /Se      
?Hindersnäs Saknas      
*Hindersnäs stadsområde /Se      
Hindhår by      
Hindhår Saknas      
Hindhår by      
Hindhår Saknas      
Hindhår by      
Hindhår by      
Hindhår by      
Hindhår gd      
Hindhår by? /Se      
Hindraböle by /Se      
Hinds by /Se      
Hindsby by /Se      
Hindsby by /Se      
Hindsby by      
Hindsby by      
Hindsby by      
Hindsby by      
Hindsby by      
Hindsby by      
Hindsby by      
Hindsby by      
Hindsby by /Se      
Hindsby by /Se      
Hinkaböle hemman /Se      
Hinknäs torp /Se      
Hinkus hemman /Se      
*Hinnelaks Saknas      
Hinnerjoki sn /Se      
Hinnerjoki by      
Hinnerjoki by      
Hinnola, se Hynnälä by      
*Hinola Saknas      
*Hinom ortnamn /Se      
Hinsala by      
Hinsala by      
*Hinsan waha      
Hintikkala by      
Hintikkala by      
Hintikkala by      
Hintikkala by      
Hintikkala by      
Hints gd? /Se      
Hintsa gd /Se      
Hintsala by      
Hintsholm ö      
Hints-Jörans gd? /Se      
?Hinttala gd      
*Hintteniittu äng      
*Hinze eng Saknas      
Hipsankallio ortnamn /Se      
Hipsanpelto ortnamn /Se      
Hirffuelax, se Hirvlax Saknas      
*Hiriniemisen nänä      
Hirmissaari Saknas      
Hirmuinen herrg.      
Hirmuis hg      
Hirmuis hg      
Hirsalö by /Se      
Hirsijärvi fjärding fjärding      
Hirsund gd      
Hirsund gd      
*Hirttenen-Korkiamäki råpunkt      
*Hirvala Saknas      
Hirvala Saknas      
Hirvala Saknas /Se      
Hirvamossen mosse /Se      
Hirvani, Lill mosse /Se      
*Hirvanjoki råpunkt      
*Hirvekype råpunkt      
Hirvelä hemman      
*Hirvenhauta      
*Hirvenlaksi      
Hirvenpää Saknas /Se      
Hirvensalo ö      
Hirvensalo ö      
Hirvensalo ö      
Hirvensalo ö      
Hirvensalo ö      
Hirvensalo ö      
Hirvensalo ö      
Hirvensalo ö      
Hirvensalo by?      
Hirvensalo ö      
Hirvensalo ö      
?Hirvensalo ö      
Hirvensalo ö      
Hirvensuoberget berg /Se      
Hirvihaara by      
*Hirvihaara      
Hirvijoki by o. bol      
*Hirvijärvenkuru      
*Hirvijärvi      
*Hirvijärvi      
*Hirvijärven saari rågräns      
Hirvikoski, Itä by      
Hirvikoski, Itä- by      
Hirvikoski, Itä- by      
Hirvikoski, Itä- by      
Hirvikoski by      
Hirvilähde ortnamn /Se      
Hirvinsalo ö      
Hirvipelto ortnamn /Se      
»hirwisare» Saknas      
Hirvisaari ö      
*Hirvisaari Saknas      
Hirvisalo ö      
Hirvisalo ö      
Hirvisalo ö /Se      
Hirvisalo by      
Hirvisalo Saknas      
Hirvisalo by      
*Hirvisalmi äng Saknas      
*Hirvitaipale      
*Hirvitala      
*Hirvittala råpunkt      
*Hirvivuori råpunkt      
*Hirvivuori råpunkt      
Hirvivuori råpunkt      
Hirvlax by /Se      
?Hirvoinen by      
Hirvois by      
Hirvois by      
Hirvois by      
Hirvois by      
Hirvonpää by      
Hirvonpää by      
Hirvonpää by      
Hirvonpää by      
Hirvonpä by      
Hirvonpä by      
Hirvotberget berg /Se      
Hirvsalö ö      
Hirvsalö ö      
*Hittomala Saknas      
Hitå brygga /Se      
Hitå by /Se      
Hitå by /Se      
Hiulböle, se Julböle Saknas      
*Hiutas socken      
»Hivoila» by      
Hjortron- fled i natn. /Se      
Hjortronkärret kärr /Se      
Hjortronmossen sankmark /Se      
Hjulbrink backe /Se      
Hjulböle by      
Hjulböle by      
Hjulböle by /Se      
Hjulfors gd /Se      
Hjulträsket sjö /Se      
*Hjällö ö      
*Hochdentoge råpunkt      
»hodentoge» gränsmärke      
Hofvarböle Saknas /Se      
Hogland ö      
Hogland ö      
Hogland ö /Se      
Hogland ö      
Hogland sn /Se      
Hoittobärge berg? /Se      
Hoklot Saknas /Se      
*Holdinhaara      
*Holdinhaara råpunkt      
Holkberget, Holtberget berg /Se      
Holknäset, Hölknäset näs /Se      
Hollmossen ortnamn /Se      
?Hollo by      
Hollola sn      
Hollola sn o. hd      
Hollola hd      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola sn o. hd      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola sn o. hd      
Hollola sn      
Hollola sn o. hd      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola sn o. hd      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola hd      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola hd      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola gd      
Hollola sn      
Hollola f. kungsgård      
Hollola sn      
Hollola gd      
Hollola hd      
Hollola f.d. kungsgård      
Hollola sn      
Hollola sn      
Hollola prästgård Saknas      
*Holm Saknas      
Holm Saknas      
Holm gd      
holm ortn.-element /Se      
-holm eled i natn. /Se      
holm ortn.-el. /Se      
holma ortnamnselement /Se      
Holma äng /Se      
Holma äng /Se      
Holma ö /Se      
Holma kulle /Se      
Holma åker /Se      
Holma skog /Se      
Holma hage /Se      
Holmanhaka hage /Se      
Holmanpelto åker /Se      
Holmanpelto åker /Se      
Holmansaari ö /Se      
Holmansaari ö /Se      
Holmansaari ö /Se      
Holmars gärdan gärda /Se      
holm(e) ortnamnselement /Se      
holm(en) element i ortnamn /Se      
Holmen ortnamn /Se      
Holmens boställe /Se      
Holmens torp /Se      
Holmgård gd      
Holmi ö /Se      
Holmi gd      
Holminpelto åker /Se      
Holminpelto åker /Se      
Holminpää ö /Se      
Holmmossholmen ortnamn /Se      
Holmo skog /Se      
Holmonmäki backe /Se      
*Holmshaf vik      
*Holms hav Saknas      
Holmstensvarpet notvarp /Se      
Holmängen ortnamn /Se      
Holstas gd /Se      
Holtberget, Holkberget berg /Se      
Holti gd /Se      
Holttila gd /Se      
Holvastböle by /Se      
Homanhamn strand /Se      
Homankilen äng /Se      
Homank(l)obbarna strandberg /Se      
Homanören ör /Se      
*Homen Saknas      
Hammankärret nat.namn? /Se      
Hommansby ortn. /Se      
Hommansby by      
Hommansby by /Se      
Hommansby by /Se      
Hommansby by /Se      
Hommanäs ortnamn /Se      
Hommanäs by      
Hommanäs gd? /Se      
Hommanäs by /Se      
Hommanäs udde o. notvarp /Se      
Hommanäs udde /Se      
Hommanäskyttan skog /Se      
Hammarmosan nat.namn? /Se      
Hommas gdn /Se      
Hommas gd /Se      
Hommas by? /Se      
Hommas by /Se      
Hommas gd /Se      
Hommas gd /Se      
Hommas hemman /Se      
Hommas gd /Se      
Hommas gd /Se      
*Hommo(?)menij      
*Honekivi råpunkt      
Hongahuopi äng /Se      
*Hongankankas råpunkt      
Hongisto by      
Hongisto by      
*Hongniemi råpunkt      
Hongrobärge berg /Se      
Honkabacken ortn. /Se      
Honkakeiras kärr /Se      
*Honkansaari råpunkt      
Honka suo ortnamn /Se      
Honkilahti by      
*Honnikahauta äng      
?*Hono Saknas      
Honom område i terräng /Se      
Honungsbådan grund /Se      
Hop- förled i ortnamn /Se      
hop ortn.-element /Se      
Hop fled i natn. /Se      
Hopan bukt /Se      
Hopan äng /Se      
Hop(an)kärr kärr? /Se      
Hopen utvidgning /Se      
Hopenbacken gårdgrupp /Se      
Hopgärdan åker /Se      
Hopin utvidgning /Se      
Hopjärv sjö /Se      
Hopjärvi sjö /Se      
Hopklevarna sänkor /Se      
Hopkleven klev? /Se      
Hopkärr kärr? /Se      
Hopkärret äng /Se      
Hoplax by      
Hoplaks by      
Hoplaks by      
Hoplaks by      
Hoplaks by      
Hoplax by /Se      
Hoplax sn /Se      
Hoplax by /Se      
Hopokärret ortnamn /Se      
Hopom by /Se      
Hopom by /Se      
Hopomträsk träsk /Se      
Hopo-Pärlamm ortnamn /Se      
Hoppa gårdsnamn /Se      
Hopparberget berg /Se      
Hoppsal skogsholme /Se      
Hopstyckena äng /Se      
Hopsvedjeberget ortnamn /Se      
Hopvassen rövass /Se      
Hopäng äng? /Se      
Hopängskärr kärr? /Se      
*Hordanilka      
Horinen by      
*Horinsari Saknas      
Hormnäs gd /Se      
Hornberget ortnamn /Se      
Hornhatt gård /Se      
Hornhattas hemman /Se      
Hornhattula gd      
*Hornhattula, se Hattula sågverk, f.d. säteri      
Hornhattula gård /Se      
Horris by /Se      
Hors- fled i natn. /Se      
Horsbäck by      
Horsbäck by      
Horsbäck by o. bol      
Horsbäck by      
Horsbäck by o. bol      
Horsbäck by o. bol      
Horsbäckbacken vägbacke /Se      
Horsholm holme /Se      
Horsholmen holme /Se      
Horsholmen notvarp /Se      
Horsinsarae Saknas /Se      
Horslonki ortnamn /Se      
Horslök Saknas /Se      
Horslök by /Se      
Horsnabbudden udde /Se      
*Hoskas bro Saknas      
Hoffberget råpunkt /Se      
Hottböte råpunkt /Se      
Houdonsaari by      
Hourois by      
Houtosår, se Houtskär Saknas      
Houtsala by /Se      
Houtsala by /Se      
Houtskär sn /Se      
Houtskär sn /Se      
*Houtskär ö /Se      
Houtskär, Fasta huvudö /Se      
Hov gd /Se      
Hova by      
Hova by      
Hova by      
Hova gd      
Hova gd      
Hova by      
Hovarböle ortn. /Se      
Hovarböle by /Se      
Hovarböle by /Se      
Hovarböle by      
Hovarböle by      
Hovarböle by      
Hovgård ortn. /Se      
Hovgård by /Se      
Hovgård by? /Se      
*Hovinsilta      
Hovman ortn. /Se      
Ho(v)man- fled i natn. /Se      
*Huastenskär Saknas      
*Huastenskär Saknas      
»Huctansin», »Huctansiuus» ängsteg      
Hudd gd /Se      
Huddi gd /Se      
Huddi gd /Se      
Hudinpasi      
Hudjala by      
*Hwetanskär, se *Huastenskär Saknas      
*Huetula Saknas      
*Hwgdha Saknas      
*Hwgdhanoya      
Huggar gd /Se      
Huggars gd /Se      
hugge ortnamnselement /Se      
Hugget åker /Se      
Hugglandskärret ortnamn /Se      
Hugglandsmossen ortnamn /Se      
*Hugmarakoski      
*Hugmarkoski råpunkt      
*Hugmarkoski råpunkt      
*Hugmarkoski råpunkt      
Huhdan pelto ortnamn /Se      
*Heuhmalähde      
?Huhta by      
*Heuhtamaa urfjäll Saknas      
*Huhtamäenpää      
*Huhtamäki      
Huhti by      
Huhti by      
Huhti by      
Huhti by      
Huhti by      
?Huhti by      
Huhti by      
Huhti by      
Huhti by      
Huhti by      
Huhti by      
Huhti by      
Huhti by      
Huhtis by      
Huhtis by      
Huhtis by /Se      
*Huhtis Saknas      
*Huilax gd      
Huilu by      
Huilu äng Saknas      
Huilu by      
*Huisko åker Saknas      
*Huitalaby by      
Huitaperi berg /Se      
Huitaperi berg /Se      
*Huittila by      
*Huittila by      
Huittila by /Se      
Huittinen sn /Se      
Huittinen sn /Se      
Huittinen, se Vittis Saknas      
Huittula by      
Huittula by      
Huittula by      
Huittula by      
Huittula by      
*Huitula Saknas      
Hujala by      
Hujala by      
Hujala by      
Hujala by      
Hujala by      
Hujala by      
Hujala by      
Hujala by      
Hujala by      
Hujala by      
Hujhaj åker /Se      
Hujlanstenen sten /Se      
Hukta Saknas /Se      
Huktaniemi      
Hulaus by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkio by      
Hulkkis gård      
Hulkkis by      
Hullby by /Se      
Hulmi åker /Se      
hult ortnamnselement /Se      
hult ortnamnselement /Se      
Hulta by      
Hulta by      
Hulta by /Se      
Hulta by      
Hulta by      
Hultta gd /Se      
Hulta by /Se      
Hulta by /Se      
Hulta by /Se      
Hultan hage /Se      
Hultet skog /Se      
*Hultila äng o. sjö      
*Hulttala by      
*Humalanojanhaara      
*Humalanojan jylhä      
*Humalista Saknas      
Humalista by? /Se      
Humaljoki å /Se      
Humaloja by      
*Humalaoyenhaara      
*Humalaoyanhaara      
*Humarkoski      
Humikkala by      
Humikkala by      
Humikkala by      
Humikkala by /Se      
Hu(m)mikkala by      
Humikkala by      
Humikkala by      
Humikkala by      
Humle- fled i natn. /Se      
Humlefors beb.namn /Se      
humlegård ortnamnselement /Se      
Humlegård åker /Se      
Humlegårdsberget ortnamn /Se      
Humlegårdslandet åker /Se      
Humma ängarna ängar /Se      
Hummel- förled i ortnamn /Se      
Hummel- fled i natn. /Se      
Hummelholm ö /Se      
Hummelholmen holme /Se      
Hummelkila by o. bol      
Hummelpäran vik /Se      
Hummelpäran vik /Se      
Hummelskär natn. /Se      
Hummelsund hemman /Se      
Hummelvik ortn. /Se      
Hummelviken vik /Se      
Humbersö Saknas      
*Humpoinen Saknas      
*Humpoinen Saknas      
Humppila sn /Se      
Hund- fled i natn. /Se      
Hundplattan grund /Se      
Hundberget berg /Se      
*Hundhalpens gård Saknas      
Hundknuv berg /Se      
Hundstubacken backe och åker /Se      
Hundtorget bytorg /Se      
Hunsa Saknas /Se      
Hunskeri ö /Se      
Huntsala (Hunsla) by /Se      
huoko ortnamnselement /Se      
*Huolijoenpolvi      
Huonvarpet notvarp /Se      
Huovari gd /Se      
Huovari hn /Se      
Huovaristo by /Se      
Huovila by /Se      
*Hurdeslammensaari      
Hurri gd /Se      
Hurttala by      
Hurttula by      
Huruinen hg      
Huruinen by      
Huruis hg      
Huruis hg      
Huruis hg      
*Huruiskoski      
Hurunkorpi by      
Hus ortnamnselement /Se      
Hus- fled i ortn. /Se      
Hus- fled i natn. /Se      
Husbergsskogen ortnamn /Se      
Husdal natn. /Se      
Husdal ängsdal /Se      
Husholmen nat.namn /Se      
Husholmen upplandad ö /Se      
Huslandet skär /Se      
Huso by      
Huspotten vattensamling /Se      
Husuböle by      
Husula by      
Husula hemman /Se      
*Husö Saknas      
Husö ö      
Husö ö /Se      
Husören örar /Se      
Hutiala by      
Hutiala by      
Hutiala by      
Huttala by      
Huttala by      
Huttrasbacka höjd /Se      
Huuhkajaiskallio ortnamn /Se      
Huukainen by      
Huukais by      
Huukais gd      
Huukais by      
Huukais by      
Huutiholma åkerfärlt /Se      
Huuvari by /Se      
Hu(vu)dnabb kleven klev /Se      
*Hvaspar Saknas /Se      
*Hwetiaby Saknas      
*Hwikala Saknas      
Hvits by, se Kvis by      
Hvittis sn      
Hvittis sn      
Hvittis sn      
Hvitträsk by      
Hyhky by      
Hyhky by      
Hyhky by      
Hyhky by      
?Hykönsalo ö      
?Hykönsalo ö      
Hylkeenluoto, se Hölklöt Saknas      
Hylkelax Saknas /Se      
Hylkilä by      
Hylkilä hg      
*Hyllois Saknas      
hylta ortnamnselement /Se      
*hylta ortnamnselement /Se      
Hylta by      
Hyltienpaj äga /Se      
Hyltta by /Se      
Hyndehaga by      
Hyndskär skärgrupp /Se      
Hynnälä by      
Hynom äng /Se      
*Hynölæ Saknas      
Hyppeis by och ö      
Hyppeis by /Se      
Hyppeis by /Se      
Hyppinki nat.namn? /Se      
»Hyppæri» Saknas      
Hypöis by      
Hyrfala, se Hirvala Saknas      
Hyrkkylä by      
Hyrkkälä by      
Hyrkkälä by      
Hyrkkälä by      
Hyrkkö by      
Hyrköinen by      
Hyrkölä by      
Hyrogbacka höjd /Se      
Hyrsylä by      
Hyrvisalo, se Hirvisalo Saknas      
Hyrwompæ, se Hirvenpää Saknas      
Hyskärrsbergarna berg /Se      
Hytta Saknas      
*Hyttavuori rågräns      
Hyvelä, se Julböle Saknas      
Hyvelängen ortnamn /Se      
*Hyviala by      
*Hyviala by      
Hyviala by      
Hyvikenkivi      
Hyvikkylä by /Se      
Hyvikkälä by      
Hyvikkälä by      
Hyvikkälä hg o. by      
Hyvikkäla by      
Hyvikkälä by      
Hyvikkälä by      
Hyvikkälä by      
Hyvikkälä hg      
Hyvikkälä hg      
Hyvikkälä hg      
Hyvikkälä by      
Hyvikkälä hg      
?Hyvikkälä gd      
Hyvikkälä by      
?Hyvikkälä gd      
?Hyvikkälä gd      
Hyvikkälä gård      
*Hyvilempilä Saknas      
*Hyvilempilä Saknas      
Hyvinge sn /Se      
Hyvinge bruk      
Hyvinge bruk      
*Hyvälampi Saknas      
Hyvälä by      
Hyvälä by      
Hyvälä by      
?Hyvälä by      
Hyväneula by      
?Hyyinen by      
?Hyyriä by      
Hyömäki by      
Hyömäki by      
Hyömäki by      
Hyömäki by, hg      
Hyömäki by      
Hyömäki by      
Hyömäki by      
Hyömäki by      
Hyömäki by o. herrg.      
?Hyönälä by      
Hyövelä by      
Hyövelä by /Se      
Hyövinkylä by /Se      
Hyöväldi gd /Se      
»Håffmaen veghn» ortnamn /Se      
Håggais by /Se      
Håkansarv Saknas /Se      
Hakansarv ortn. /Se      
Håkansarf gd /Se      
Håkansböle by /Se      
Håkansvik vik /Se      
*Håkansö halvö      
Håkö by /Se      
-hål eled i natn. /Se      
hål ortn.-el /Se      
Hålaberget berg /Se      
Hålans bagarstugan däld /Se      
Hå(las) vik kyrkvik /Se      
Hålax vik vik /Se      
»Hålkiärr Romse» skogsbacke /Se      
Hållet vattenpass /Se      
Hållhagen stadsdel /Se      
Hållhagen vanl. ortnamn /Se      
Hållindan åker /Se      
Hållsnäs by? /Se      
Hållsnäs by /Se      
Hållstens gd? /Se      
Hållulaby Saknas      
Hållulaby Saknas      
Hålogberg berg /Se      
Hålti gd /Se      
Håltti gd /Se      
Hålören, Lilla o. Stora grund o. udde /Se      
Hångeby Saknas      
Håplax ortnamn /Se      
Håpsala by      
Hårtans ortn. /Se      
*Håttböte råpunkt      
*Håvarholmen holme      
Häckilä gd /Se      
Häckilä gd /Se      
Häggesböle ortn. /Se      
Häggjan by? /Se      
Häggjom by? /Se      
Häggnäsforsen ortnamn /Se      
Häggstad gd /Se      
-hägnad eled i ägonamn /Se      
Hägnan notvarp /Se      
Hägnan beb.? /Se      
Hägnvarpet vik /Se      
Häljvöyä kulle /Se      
-häll eled i natn. /Se      
häll ortn.-el /Se      
Halla gd      
*Hällanja hara råmärke      
*Hällanja hara      
Hällberget berg /Se      
Hällbäcken bäck /Se      
Hällesby by /Se      
Hällkalla grund /Se      
Hällne måsan mosse /Se      
Hällnemossen mosse /Se      
Hällneängen äng /Se      
Hällsby ortn. /Se      
Hällsby by o. bol      
Hällsby gd /Se      
Hällsby by /Se      
Hällsby by /Se      
Hällskär skär /Se      
Hällskärsvarpet notvarp /Se      
Hällsundet sund /Se      
Hällåkersberget berg /Se      
Hälsing- ortnamnselement i bebn. /Se      
Hälsingabron bro /Se      
Hälsingby Saknas      
Hälsingbyn förr by /Se      
Hälsingbäcken bäck /Se      
Hälsingbäcken bäck /Se      
Hälsingdalen Saknas /Se      
Hälsingdalsskogen skog /Se      
Hälsinge sn /Se      
Hälsinge by /Se      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors gård förr kungsgård      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Hälsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Hälsingfors stad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Helsingfors huvudstad      
Hälsingfors län län      
Hälsingfors län län      
Hälsingfors län län      
Helsingfors stad      
Helsingfors huvudstad /Se      
Helsingfors huvudstad /Se      
Helsingfors stad /Se      
Helsingfors huvudstad /Se      
Helsingfors huvudstad /Se      
Hälsingfors stad /Se      
Helsingfors huvudstad /Se      
Helsingfors huvudstad /Se      
Helsingfors huvudstad /Se      
Helsingfors huvudstad /Se      
Hälsingholm fiskeläge /Se      
Hälsingkallan klippa /Se      
Hälsinglandet halvö /Se      
Hälsing udd(en) udde /Se      
Hältholm halvö /Se      
Häme sn /Se      
Hämeenkylä by      
Hämeenkylä by      
*Hämeensilta      
*Hämeensilta råpunkt      
?Hämmäinen by      
Hämmäinen by      
Händelböle gd      
Hängbacka skog /Se      
Hängnäset näs? /Se      
*Hänistönmäki råpunkt      
Hännikböle by /Se      
?Häntälä by      
Häntälä by      
Häntälä by      
Häntälä by      
Häntälä by      
Häplot udde /Se      
Häplotan näs /Se      
Häppilä by      
Häppilä by      
Häppilä by      
Häppilä by      
Häppilä by      
Häppilä by      
*Hæpujæll äng      
Häraholma Saknas /Se      
Häran skär /Se      
Härasäl grund /Se      
Härberget bergsskär /Se      
Härberget vik /Se      
Härberget vik /Se      
Härbärgsvekan vik /Se      
Häre- Härefjärden, m.fl. Saknas /Se      
*Hären silma råpunkt      
*Härensilvänjoki      
Häreppä, se Härpö Saknas      
*Hæresneme Saknas      
*Hæresneme by      
*Häriojanpolvi      
Härje- förled i ortn. /Se      
Härjensilmä f. hemman      
Härjänvatsa by      
*Hærghenniitty äng      
Härkan önamn /Se      
*Härkenkivi      
Härklot ö /Se      
Härklot bötet berg /Se      
Härkmeri by      
Härkmär by /Se      
Härkälä by      
Härkälähde offerkälla /Se      
Härkämäki ortnamn /Se      
Härkäniemi ortnamn /Se      
Härkäpää by /Se      
*Härkäpään kivi      
Härköila by      
Härköila by      
Härlot lgh /Se      
Härmenpelto ortn. /Se      
Härmes ortn. /Se      
Härmo halvö /Se      
Härmo viken, Västra o. Östra vikar /Se      
Härmo, Västra/Östra vik vikar /Se      
Härmälä by      
Härmälä by      
Härmälä by      
Härniemi näs      
Härpö Saknas /Se      
*Hærsas äng äng      
Härsberget nat.namn? /Se      
Härsberget berg /Se      
Härsbäcken nat.namn? /Se      
Härsbäcken bäck /Se      
Härsken holme /Se      
Härskärr kärr /Se      
Härsåkern nat.namn? /Se      
Härsäng nat. namn? /Se      
*Härtogan kivi      
Härtonäs gd      
Härtonäs gd      
Härtsby by /Se      
Härtsby by /Se      
Härtsböle hemman /Se      
Härtul gd /Se      
*Härtåniemi näs      
Härtoniemi näs      
Härtsila by      
Härtua gd /Se      
*Härventapa      
Härängsbackberget berg /Se      
Häräpää, se Härpö Saknas      
Häskeri ö /Se      
Hässle- fled i natn. /Se      
*Hässleböle Saknas      
Hässleholm holme /Se      
Hässlekilen äng /Se      
Hässleskogen skog /Se      
Hässlings tomt /Se      
Häst- fled i natn. /Se      
Hästbacken hage /Se      
Hästbergarna berg /Se      
Hästberget berg /Se      
Hästbergsberget berg /Se      
Hästbrinken ortnamn /Se      
Hästbrinksbacken ortnamn /Se      
Hästgrunden grund /Se      
Hästhagen hage /Se      
Hästhara skär och grund /Se      
Hästharorna holmar /Se      
*Hästholmarna holmar /Se      
*Hästholmen holme      
Hästholmen ö      
Hästhötor bete /Se      
Hästklev vik /Se      
Hästkärr vattensamlingar /Se      
Hästkärret hage /Se      
Hästkärrsberget berg /Se      
Hästlortarna räcka av grund /Se      
Hästlorten grund /Se      
Hästmossen ortnamn /Se      
Hästpallen grund /Se      
Hästpotten vattensamling /Se      
Hästpära natn. /Se      
Hästryggen berg /Se      
Hästskon grund /Se      
Hästskäret, Lilla o. Stora skär /Se      
Hästsimmangölen Saknas /Se      
Hästtorget medeltida torg? /Se      
Hästvarpet vik /Se      
*Hästängarna ängar      
Hästö by /Se      
*Hästö Saknas      
Hästö, se Horinsari ö      
Hästö holme      
Hästöbondens fallet f.d. sved /Se      
Hästö-Busö Saknas /Se      
Hästö Busö ö /Se      
Hästökrokarna farled /Se      
Hästön holme /Se      
*Hästön ö      
Hätilä by o. hg      
Hätilä by      
Hätilä hg      
Hätilä by      
Hätilä by      
*Hätoshaara      
Hättholm holme /Se      
Hättholms bottnen sund /Se      
*Hävonpalva      
*Hävonpä Saknas      
Hävonsilta råpunkt      
*Hävontehe råpunkt      
Häähä by      
Häähä by /Se      
Höberget berg /Se      
Höberget strandberg /Se      
*Høffningaby Saknas      
Höffuekäla, se Hyvikkylä Saknas      
Hög- fled i natn. /Se      
*Höga Saknas      
*Höga Saknas      
*Högaltaret altare /Se      
Högaltaret altare /Se      
Högaltaret altare /Se      
Högben gd      
Högben by      
Högben by /Se      
Högberget ortnamn /Se      
Högberget råpunkt /Se      
Högbergsberget berg /Se      
Högbergs krok vik /Se      
Högbolstad ortn. /Se      
Högböle gård      
Högböle gd      
Högböle by      
*Högeberg råpunkt      
Högfors laxfiske Saknas      
Högfors laxfiske Saknas      
Högfors fors, laxfiske /Se      
Högfors» laxfiske      
Högfors Saknas      
Höggarn holme /Se      
»høghaforss», se Högfors laxfiske Saknas      
Högharan holmar o. skär /Se      
Höghara(n) holmar och skär /Se      
Hög(h)land Saknas      
Högholm holme      
Högholm holme      
Högholm beb? /Se      
Högholmen ö o. folkparken /Se      
Högkask backe /Se      
Högkullen ortnamn /Se      
Högle kärr o. åker /Se      
Högle klintarna berg /Se      
*Höglid ortn. /Se      
Höglid åker /Se      
Höglidsbeg berg /Se      
Högmalmen ortnamn /Se      
Högmo by      
Högmo Saknas      
?Högmo by /Se      
Högsar by och ö      
Högsar by /Se      
Högsar by /Se      
Högsar by /Se      
Högsar ö /Se      
Högskär skär /Se      
Högsta klint berg /Se      
Högsåra by      
Högåsen ortnamn /Se      
Högö klinten berg /Se      
Höjter- fled i finlandssvenska skärgårdsnamn /Se      
*Hökensilta      
*Hökuren äng /Se      
Höljefjärden fjärd /Se      
Hölknäset, Holknäset näs /Se      
hölkja ortn.-el. /Se      
Hölklöt by /Se      
Hölklöt by o. bol      
Hölklöt by o. bol      
Hölklöt by /Se      
Hölklöt by o. träsk /Se      
Höngärdan åker /Se      
Höns- fled i natn. /Se      
Hönsglo f.d. vik? /Se      
Hönsklinten berg /Se      
Hönsnäs by      
Hönsnäs by /Se      
Hönsnäset område i terräng /Se      
Hönssundet sund /Se      
Hönsudden udde /Se      
*Hönsö ö /Se      
Hördingkulla höjd /Se      
hörnet ortn.-el. /Se      
*Høstelahte lato äng      
Höstnäs gd      
Höstnäs gd /Se      
Höstvesi by /Se      
Höstvesi by      
Höstvesi by      
Höstvesi by      
Höstvesi by      
Höt- fled i natn. /Se      
Höter- fled i natn. /Se      
Höterbojan namn på vikar /Se      
Höternabb udde /Se      
Höterpäro? vik /Se      
Höterstenen sten /Se      
Höterstranden vik /Se      
Hötor f.d. torp /Se      
Hötor område i terräng /Se      
Hötor vassen rövass /Se      
*Höttbothe      
Höttervekan vikar /Se      
Höukkomossen naturnamn /Se      
Höukkomosskullen ortnamn /Se      
Höuton vattenområde i havet /Se      
Höuton vattenområde o. fiskeplats /Se      
Höutor nat. namn /Se      
Höutor vattenområde o. strandäng /Se      
Höwikyle, se Hyvikkylä Saknas      
Hövören holme /Se      
*Höxtorpp f.d. ortn. /Se      
Höynälä hemman /Se      
Höynälänmaa hemman /Se      
Höytis by      
Höytälä by      
Hööpakanharju Saknas /Se      
Id- fled i natn. /Se      
*Idbäcken Saknas      
Idbäcken bäck      
Idensalmi stad      
Idensalmi stad /Se      
Idglo f.d. vik /Se      
Idlaks by o. fjärding      
Idlaks by o. fjärding      
Idlaks by o. fjärding      
Idlaks by o. fjärding      
Idlaks by /Se      
Idlaks by      
Idlax by /Se      
Idlax by /Se      
Idskär skär o. udde /Se      
Idvikarna vikar /Se      
Idänkulma bydel /Se      
Idänsyriä      
Ierckböle Saknas /Se      
*Iglefors råpunkt      
Ihala by      
Ihala by      
Ihalempi by      
Ihalempi by      
Ihalempi by /Se      
Ihamaa by      
*Ihankallio råpunkt      
»Ihankallio» råmärke      
*Ihanmäki råpunkt /Se      
*Ihanmäki råpunkt      
*Ihauanhoara(?) råmärke      
Ii, Stora o. Lilla sjöar /Se      
Ii sn o. älv /Se      
Ii sn /Se      
Iidenjärvi Saknas /Se      
*Iihinvuori rågräns      
Ii-joki laxfiske Saknas      
Ii-joki älv      
Iijärvi sjö /Se      
Iijärvi sjöar /Se      
Iinainen by      
Iinais by      
Iinais by      
Iinais by      
Iinais by      
Iinsalo Saknas /Se      
?Iiroinen, Korpi- by      
Iiroinen, Korpi- by      
Iirois, Korpi- by      
Iisalmi stad /Se      
Iisjoki Saknas /Se      
Iisjärvi Saknas /Se      
Iitti Saknas /Se      
Iittis sn      
Iittis sn      
Iittis sn      
Iittis sn      
Iittis sn      
Iittis sn      
Iivaara berg /Se      
Iivesi sjö? /Se      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn      
Ijo sn /Se      
Ijo sn /Se      
»Ijssängiet nat.namn? /Se      
Ijå älv /Se      
Ijo älv Saknas      
Ijo älv Saknas      
Ijo älv Saknas      
*Ikajala Saknas /Se      
Ikalis hd o. sn /Se      
Ikalois by      
Ikkala by      
Ikkala by      
*Ikoinsalo holme      
Ikola by      
Ikola gd /Se      
*Ikänen Saknas /Se      
*Ilenjärvi sjö      
Ilenjärvi Saknas      
»Ilijärvi» by      
*Ilkojokisuu råpunkt      
*Ilkojokisuusatale      
Ilkolan ojanpolvi      
Illans by /Se      
Illby ortn. /Se      
Illby by      
Illby by      
Illby by /Se      
*Illo Saknas      
Illois by      
Illvarden holme /Se      
Illvarden strandparti /Se      
*Ilmariby Saknas      
Ilmarinen by      
*Ilmasenkivi      
*Ilmasvaha Saknas      
Ilmoila by      
Ilmoila by      
Ilmoila by      
Ilmoila by      
Ilmoila by      
Ilmoila by      
Ilmoila by      
Ilmoila by      
Ilmoila by      
Ilmola by      
Ilmola sn      
Ilmola by      
Ilmola sn      
Ilmola sn      
Ilmola sn      
Ilmola by      
Ilmola by      
*Ilmolan hara laxfiske      
Ilois by      
Ilois by      
Illois by      
Iloitonsalmi      
Ilola by      
Ilola by      
Ilotunsalmi råpunkt      
Ilpois by      
Ilpois by      
Ilpois by      
Ilpois by      
Ilpois by      
Ilpois by      
Ilpois by /Se      
Ilpois Saknas      
Ilpois by      
Ilpois by      
Ilpois by      
?Ilttula by      
Ilvesmossen mosse /Se      
Ilvesmossen mosse /Se      
Ilvesmossen mosse? /Se      
Ilvesneva mosse? /Se      
Imbersby by /Se      
Imbilaks sn /Se      
*Imduet Saknas      
Immala f. by      
Immala f. gd      
Immala f. gd, el. by      
Immala f. by      
Immala okänd gård      
Immanen by      
Immanen by      
Immanen by      
Immanen by      
Immanen by      
Immersby by /Se      
Immersby by /Se      
Immilä by      
Immilä by      
Immilä by      
Immola by      
Immola by      
Immola by      
*Immonkivi      
Impilax, se Imbilaks Saknas      
*Imus Saknas      
Inari kommun      
Inari kommun /Se      
Inderhjelpan, se Tvihjelp holme /Se      
Indernurkan vik /Se      
Indiager kommun      
-ing efterled i ortnamn /Se      
?Ingarskila by      
?Ingarskila by      
Ingarskila by o. bol      
Ingarskila by o. bol      
Ingarskila by      
Ingarskila by      
Ingarskila by /Se      
Ingby ortn. /Se      
In(ge)byggeby by /Se      
Ingels gårdsnamn /Se      
Ingelsby by /Se      
Ingels by /Se      
Ingels gd /Se      
*Ingelsö holme      
*Ingelsö holme      
*Ingelsö holme      
Ingerboby ort      
Ingerboböle ort      
Ingerby by      
Ingerby hemman /Se      
*Ingeriainen Saknas      
Ingeris Saknas      
Ingeris by      
Ingeris hg      
Ingeris hg      
Ingeris hg      
Ingeris hg      
Ingeris kungsgd.      
Ingeris hg      
Ingeris gd      
Ingeris by      
Ingeris by      
Ingerisgård hg      
Ingermansby by /Se      
Ing(e)val(d)sböle by /Se      
Ingevalsby by /Se      
Ingevalsböle gd? /Se      
Ingevalskog Saknas /Se      
Ingevasteby bebn. /Se      
*Inghenytty wæria rågräns      
*Ingisnäs beb.namn /Se      
Ingiswuori råpunkt      
Inglas hmn /Se      
Ingmansbötet berg /Se      
*Ingois by      
Ingolskär Saknas      
Ingolskär ö      
Ingvalsby ortn. /Se      
Ingvaldsby by /Se      
Ingvallsby by      
Ingvallsby gd /Se      
Ingvallsby gd /Se      
Ingvalsby by /Se      
Ingvalsby by /Se      
Ingvallsby by /Se      
Ingvastby bebn. /Se      
Ingå sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå by      
Ingå sn      
Ingå sn      
Ingå sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå sn      
Ingå socken /Se      
Ingå sn      
Ingå socken      
Ingå sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå by      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå sn      
Ingo sn      
Ingo sn      
Ingo sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå sn      
Ingo sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå prästgård Saknas      
Ingå kyrka Saknas      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå med Fagervik sn      
Ingå by      
Ingå by      
Ingå Saknas /Se      
Ingå sn      
Ingå sn      
Ingå sn /Se      
Ingå sn /Se      
Ingån å /Se      
Ingå å /Se      
Ingången till Jerusalems stad stenlabyrint /Se      
Inhamo by      
Inikorp(i) Saknas /Se      
Iniö sn      
Iniö ö      
?Iniö ö      
Iniöbol gd      
?Inkeranta by      
Inkeranta by      
Inkeri by      
Inkilä gd /Se      
Inkilä by      
?Inkis by      
Inkois by      
Inkois» fors Saknas      
?Inkois by      
Innamo ö och by /Se      
Innan- fled i bebn. /Se      
?Innanbäck by      
?Innanbäck by      
Innanbäck gd      
Innanbäck by      
Innernäs flacket fjärd /Se      
*Innukaberg Saknas      
*Inojärvi      
Inre bottnen infjärd /Se      
Inre varpet vik samt f.d. notvarp /Se      
insjö ortn.-el. /Se      
Insjön vattensamlingar /Se      
*Integard f. biskopsgård      
Inttilä by      
Inttilä by      
Inttilä by      
*Intunpyty råpunkt      
*Inyss äng f. äng      
-io, -iö ortnamnselement /Se      
*Iotensöria råpunkt      
Irisjerfwi, se Jerisjärvi sjö      
Irjala hg      
Irjala hg      
Irjante by      
*Iroinen by      
Irois Korpi- gd      
Irois, Korpi- by      
»Irois» berg el. å      
-is slutelement i ortn. /Se      
-is ortnamnssuffix /Se      
Isakas f.d. backstuga /Se      
Isakssons torp /Se      
Isakz Saknas      
Isandspotten vattensamling /Se      
Isarholmen udde /Se      
Iskleven klev /Se      
Iskmo by /Se      
?Isnäs hg      
Isnäs hg      
Isnäs gd      
Isnäs gd      
*Isnäs Saknas /Se      
Isnäs tidigare hemman, nu del av by /Se      
Isnäset gd /Se      
Isoaro ortnamn /Se      
Iso-Evo by      
Iso Evo by      
Iso-Evo by      
*Isoinpättoya      
*Isoisaari      
Isokartano hg      
Isokartano hg      
*Isokivi      
Isokorpi by      
Isokorpi gd      
Isokorpi, se även Korpi by      
Isokorpi by /Se      
?Isokorpi by      
Isokylä hg      
Isokylä hg      
Isokylä hg      
Isokylä hg      
Isokylä hg      
Isokylä hg      
Isokylä Saknas      
Isokylä Saknas      
Isokylä hg      
Isokylä hg      
Isokylä hgd      
Isokylä hg      
Isokylä hgd      
Isokylä hgd      
Isokylä hg      
Isokylä hgd /Se      
Isokylä hg      
Isokylä by      
Isokylä hg      
Isokylä hgd      
Isokylä hg      
Isokylä hg      
Isokylä hg      
Isokylä hg      
Isokyrö sn      
*Isolohijärvi sjö      
*Isolähdennittu äng      
Isometsä ortnamn /Se      
*Isometsä skog skog      
Iso Mäkipää by      
Isopelto ortnamn /Se      
Isopoiko by      
Isopoikko by      
Isopoikko by      
Isopoiko by      
Isopoikko by      
Isopoikko hg      
Iso-Poikko hg      
Isopraski hemman /Se      
Isopäkki bäck /Se      
Isorasi åker /Se      
*Iso Ruto-fjäll Saknas      
Isosärkila by      
Isosärkilä by      
Isovietonen sjö      
?Isoviita gd      
Ispois by      
Ispois hg o. by      
Ispois hg o. by      
Israels ugnen vik /Se      
Isskär ö /Se      
*Iteby Saknas      
*Itenkorpi Saknas /Se      
Itis sn /Se      
*Itäperän rauta      
*Itäpirtinlaksi      
*Itäranta Saknas      
*Itäranta ?förr sn      
*Itäranta ?förr sn      
*Itäranta ?förr sn      
*Itäranta ?förr sn      
*Itäranta ?förr sn      
*Ivars gods Saknas      
*Ivars gods Saknas      
*Ivars beb.      
*Ivars gods Saknas      
iælkesala, se Järksala Saknas      
*Iælkesala by      
Jaakkola by /Se      
Jaakola by      
Jaakola by      
Jakkola by      
?Jaakola by      
Jaakola by      
?Jaakola by      
Jaakola by      
Jaakola by      
Jaakolankorpi by /Se      
Jaala by      
Jaatila by      
Jackarby by      
Jackarby by      
Jackarby by      
Jackarby by /Se      
Jackarbyträsk träsk /Se      
Jahkola by      
Jakobs hals äng /Se      
Jakopos hemman /Se      
Jakos hemman /Se      
Jakosberget berg /Se      
Jakobstad stad /Se      
Jakobstad stad /Se      
Jakola by      
Jakola ?by      
Jakola Saknas      
*Jalaja Saknas      
Jalkakivi råsten /Se      
Jalkala by      
Jalkisenmäki råpunkt      
Jalon oja fors o. rå      
*Jalon oja      
Jalon oja      
Jalon oja fors, gränspunkt      
Janaka Saknas      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala sn      
Janakkala länsmansgård Saknas      
Janne-morfarsåkern nat. namn /Se      
Jannesgrynnan grynna /Se      
*Jarun juranko      
*Jattäs äng f. äng      
Jatulintarha stenlabyrinter /Se      
Jauhola by      
Jaurinluoma bäck /Se      
Jeffzseaa, se Edsevö Saknas      
Jelkissare, se Jerksala Saknas      
*Jepikäiut(?) Saknas      
Jeppans ortn. /Se      
Jeppans gd /Se      
Jeppastan stad /Se      
Jeppe gd /Se      
Jeppfolks hemman /Se      
Jeppil gd /Se      
Jeppil hemman /Se      
Jeppo, Ytter- och Över- byar      
Jeppo sn /Se      
Jeppo sn /Se      
Jeppo by /Se      
Jeppo sn /Se      
Jeppo by /Se      
*Jeremaki by      
Jerichos ritning stenlabyrinter /Se      
Jerisjärvi sjö      
Jerisjärvi sjö      
Jerisjärvi sjö      
Jerisjärvi sjö      
Jerksala Saknas      
Jerksala (nu Steninge) Saknas      
Jernvik hmn /Se      
Jersö ö /Se      
Jerusalem hävitys stenlabyrint(er?) /Se      
Jerusalemin kirkko stenlabyrint /Se      
Jerusalemin temppelin portikonki stenlabyrint(er?) /Se      
Jerusalems förstöring stenlabyrinter /Se      
Jerusalems stad stenlabyrint(er?) /Se      
Jervenpä by      
Jesszeffaa, se Edsevö Saknas      
Saknas Saknas      
*Jettes äng      
Jettröison röse? /Se      
*Jhauan hoara rågräns      
*Jilime sn      
Jin Hamina Saknas /Se      
Jockarlot holme /Se      
Jockas sn      
Jockas sn o. hd /Se      
Joddas gd /Se      
Joddböle by      
Joddböle by      
Joddböle by      
Joddböle hmn /Se      
Joddböle gd /Se      
Joddböle gd /Se      
Joenniemi gd      
*Joensalmi råpunkt      
*Joenseliänpää      
Joensuu stad /Se      
Joentaka by      
*Joghensuu Saknas      
*Joghentawstha äng      
Johalunsakka utmark      
Johan/Jan/Lambers udd, se Vilaniemi Saknas      
Johannebacken ortnamn /Se      
Johanneberg berg /Se      
Johanneholmen holmnamn /Se      
*Joheksenniemi råpunkt      
Joinkåra äng      
*Joistenjoki råpunkt      
*Jokenhaara      
Joki ortnamnselement /Se      
Jokijalka gård      
Jokijalki prästgd      
*Jokijärvi      
*Jokinmyöde      
*Jokintako äng      
Jokioinen by      
Jokiois by      
Jokiois by      
Jokioinen by      
Jokisate Saknas      
*Jokisuu äng Saknas      
Jokkas sn      
Jokkas sn      
Jokkas sn      
Jokkas sn      
Jokkas sn      
Jokkas sn      
Jokkas sn      
Jokkas sn      
Jokkas sn      
*Jokkis Saknas      
Jokkis sn /Se      
Jollen åker /Se      
Jolma ortnamnselement /Se      
Jolma gd /Se      
Jolma sund /Se      
*Jolmajoki å      
Jomal- förled i ortnamn /Se      
*Jomala Saknas      
Jomalberg berg /Se      
Jomalgärden åker /Se      
Jomalsund(et) sund /Se      
Jomalsund sund /Se      
Jomalvik by /Se      
Jomalvik by /Se      
Jomalvik by /Se      
*Jonabergh      
*Jonamäki      
Jonasas gården f.d. hustomt /Se      
Jonta gd /Se      
Jontas hemman /Se      
Jopers gd /Se      
Jopers gd /Se      
Joppas gd /Se      
Jordansby ortn. /Se      
Jordansby by      
Jordansböle by /Se      
Jordas hemmansnamn /Se      
Jordasängen åker /Se      
Jordbergsbacken ortnamn /Se      
Jordbergsåkern ortnamn /Se      
*Jordzenkallio råmärke      
*Jordzenkallio      
Jormasjärvi sjö      
*Jorunkulla      
Jasepas f.d. bos.namn /Se      
Jossas hemman /Se      
Jossas hemman /Se      
Jossas hemman /Se      
Jossas hemman /Se      
Jossas hemman /Se      
Jossas hemmansnamn /Se      
Jossas hemman /Se      
Jossas hemman /Se      
Jossbacken gårdsplats /Se      
*Jossby f.d. by /Se      
Jossfolk ortn. /Se      
Jossfolk hemman /Se      
Joss-gård gd /Se      
*Jossom avhyst by /Se      
*Jothensoria      
*Jotola Saknas      
*Jotsinsuo f. riksrå      
*Joukasenjärven vähän ojansuu      
*Jounanoja      
*Jouselienkallio      
Jout- fled i natn. /Se      
Joutsensalmi      
*Joutsikanmaa Saknas      
*Joutsjärvi      
*Joutsjärvi      
Joutsijärvi sjö      
*Jozse Sälenkolle      
*Juankoski      
*Jueka Saknas      
Judikkala by      
Judikala hg      
Judikkala by      
Judikkala by      
Judikkala by o. hg      
Judikkala by      
Judikkala by      
Judikkala by      
Judikkala hg      
Juga sn /Se      
Juhl koski Forss fors /Se      
Jukajärvi sjö      
*Jukas Saknas      
Jula Saknas      
Julafton udde /Se      
*Julakamäki      
Julböle by /Se      
Julböle by      
Julia Widgrens gård gård /Se      
Jullssijonjunän(!) råpunkt      
Julmalm(en) upphöjning /Se      
Julskäret skär /Se      
Julön ö /Se      
Julön ö /Se      
Jumala by /Se      
Jumal(an)- förled /Se      
Jumalan- fled i ortn. /Se      
Jumpreiskeri Saknas /Se      
Jungfruberget ortnamn /Se      
Jungfrudans stenlabyrinter /Se      
Jungfru gölen ortnamn /Se      
Jungfruhara holme /Se      
Jungfruholm holme /Se      
Jungfruholm holme /Se      
*Jungfru Maria altare altare /Se      
Jungfru Maria altare altare /Se      
*Jungfru Maria altare altare /Se      
Jungfru Maria altare altare /Se      
Jungfru Maria altare altare /Se      
Jungfru Maria altare Saknas /Se      
*Jungfru Maria altare altare /Se      
Jungfru Maria altare altare /Se      
Jungfru Maria altare altare /Se      
Jungfru Maria altare Saknas /Se      
*Jungfru Maria altare altare /Se      
Jungfru Maria altare altare /Se      
Jungfruring stenlabyrinter /Se      
Jungfruskär morängrund /Se      
Jungfruskär skärgrupp /Se      
Jungfrustig stenlabyrint /Se      
Jungfrustig stenlabyrint /Se      
?Jungfrusund sund      
Jungfrusund sund      
Jungfrusund Saknas /Se      
Junfrutarha stenlabyrint(er?) /Se      
Jungsund by      
Jungsund, Norra o. Södra byar /Se      
Jungsund by /Se      
Jungsund by /Se      
Jungsundsnorrby och Jungsundssöderby Saknas      
Jungsundnorrby o. Jungsundsöderby byar      
Jungsundsnorrby och Jungsundssöderby byar      
Jungsundsnorrby och Jungsundssöderby byar      
Jungsundnorrby och Jungsundsöderby byar      
Jungsund by      
Jungsund, Norra o. Södra byar      
Junkar gd /Se      
*Junkarböle by /Se      
Junkarstorg by /Se      
Junkarsborg fornlämn.? /Se      
Juonni gd /Se      
Juopila gd /Se      
Saknas Saknas      
?Juntula by      
?Juojärvi sjö      
*Juopakoski fors      
*Jupa utmark Saknas      
Jupitersgrundet grund /Se      
*Jurekasuo f. riksrå      
Jurmo ö, by      
Jurmo ö o. by      
Jurmo by      
Jurmo by och ö      
Jurmo by      
Jurmo Saknas      
Jurvala by      
Jusbåden holme /Se      
Jussarö, Stor- och Lill- öar      
Jussarö ö      
Jussarö, se Stor-Jussarö ö      
Jussarö ö /Se      
Jussarö ö /Se      
Jusse Tallas del av hn /Se      
Jussholm halvö /Se      
Jussila gd /Se      
*Jussin suppi råpunkt      
Justas hemman /Se      
Justila by      
Jutans by /Se      
Jutars gd /Se      
Jutas gd? /Se      
*Jutela Saknas      
Juthamn vik /Se      
*Jutola Saknas      
Jutila by      
Jutikkala by      
Juttila by      
Juttila by      
Juttila by      
Juttila by      
Juttila by      
Juttila by      
Juttila hg      
Juttila hg      
Juttila by      
?Juttila hg      
Juujärvi sjö /Se      
Juuka, se Juga Saknas      
Juulöör Saknas /Se      
Juumalæ, se Jomala Saknas      
Juuritaipale gd      
Juutila by      
*Juuankoski      
Juustinpelto åker /Se      
Juustokivi sten /Se      
Juva by /Se      
?Juva by      
?Juva by      
Juva by      
Juva, se Jockas Saknas      
Juvela by      
Juviken torp /Se      
Juviken vik /Se      
Jyly by      
Jyly by      
Jynsår Saknas /Se      
jyrä ortnamnselement /Se      
Jyrängö Saknas /Se      
Jytilä gd      
Jytilä gd      
Jytilä by      
Jyttes hemman /Se      
Jyväskylä stad /Se      
Jåfs gd /Se      
Jåfs gdr /Se      
Jåfs gd /Se      
Jåksas hemman /Se      
Jåksen åkerteg /Se      
Jåpas hemman /Se      
Jåpers gd /Se      
Jåp- Gustavsstenen nat.namn /Se      
Jåvs gd /Se      
*Jälkesala by      
*Jälkimäki rågräns      
Jällars gd /Se      
Jälls gd /Se      
Jälls hemman /Se      
Jällsby by /Se      
Jälmisjärvi Saknas      
Jälstret låglänt trakt /Se      
Jämanberget strandberg /Se      
Jämangrundet grund /Se      
Jäminge Saknas /Se      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
Jämsä sn      
*Jämänkalkonski råpunkt      
Jänessaari by      
*Jänionkallio      
Jäniskorpi, se Inikorp Saknas      
*Jänissari Saknas      
Jänisor ö /Se      
Jänisön ö      
Jänkä ortnamn /Se      
-jänkä eled. i ortn. /Se      
Jännesari gd      
Jäppans gd /Se      
Jäppilä hemman /Se      
Jäppo by      
Järilä by      
Järilä by /Se      
Järksala herrgård /Se      
Järksala hg      
Järlot holme /Se      
Järnböle ortn. /Se      
Järnböle hemman /Se      
Järnhatten grund /Se      
Järnnäs näs? /Se      
Järnskär skär? /Se      
?Järnvik by      
Järnvik by /Se      
Järnängen äng? /Se      
Järnängen äng /Se      
Järppilä by      
Järpilä hg      
Järsta hmn /Se      
Järstä hn /Se      
Järsö Saknas      
Järsö gd      
Järsö gd /Se      
Järsö Saknas /Se      
Järvabacken skogsmark /Se      
Järvan önamn /Se      
Järvelän kulma by del /Se      
Järvenkanta      
Järvenkari      
*Järvenkorpeen råpunkt      
*Järvenmaa Saknas      
*Järvenoja äng Saknas      
Järvenperä by      
*Järvenperä Saknas      
Järvenperä by      
Järvenperä by      
Järvenperä by      
Järvenpä by      
*Järvenpää      
*Järvenpää      
Järvenpää by      
*Järvenpää by      
Järvenranta by      
Järvensuu by      
*Järventaipale råpunkt      
*Järventaipale råpunkt      
Järventaka gd      
Järventaka gd      
Järventaka by      
-järvi ortnamnselement /Se      
järvi ortnamnselement /Se      
-järv(i) ortnamnselement /Se      
Järvi pelto ortnamn /Se      
*Järvis ö      
Järvis by /Se      
Järvis by /Se      
Järvis f. gd /Se      
Järvis f. gd /Se      
Järvis f. gd      
Järvis f. gd      
Järvis back strand /Se      
Järvis sten sten /Se      
Järvs hemman /Se      
Järäinen by      
Järäis by      
Järäis by      
?Järäis by      
Järämäki Saknas /Se      
Järäpärä åker /Se      
Jäskis sn      
*Jäskö gd      
Jätinkatu stenlabyrinter /Se      
Jätta- (berget) berg /Se      
Jättekastet stensamling /Se      
Jättokast(berget) berg /Se      
jättresa element i ortnamn /Se      
*Jättö äng Saknas      
Jävarsböle gd      
Jävarsböle gd      
Jääskis sn o. hd      
Jääskis sn o. hd      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääski sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis gd      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis hd      
Jääskis sn      
Jääskis länsmansgård Saknas      
Jääskis gd      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis hd      
Jääskis hd      
Jääskis hd      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis hd      
Jääskis hd      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jääskis sn      
Jölmholm holme /Se      
Jönsböle gd      
Jöutmo område i terräng? /Se      
Kaaffwala, Kåffuala fjärding      
Kaakamo by      
Kaakama by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaakamo by      
Kaaki hemman /Se      
Kaakila by      
Kaaklampi träsk /Se      
kaalama, kaalu ortnamnselement /Se      
Kaalukoski gd /Se      
Kaarantojärvi sjö      
Kaarela ortnamn /Se      
Kaarela by /Se      
Kaaren kylä by /Se      
?Kaariais by      
Kaarijoki ortnamn /Se      
Kaarijärvi ortnamn /Se      
Kaaris okänd gård      
Kaarleinen gård      
Kaarleis gd      
Kaarleis gd      
Kaarleis gd      
Kaarleis Saknas      
Kaarleis gd      
Kaarleis gd      
Kaarleis gd      
?Kaarniitta by      
Kaarslahti Saknas /Se      
*Kaastavankallio råpunkt      
*Kaavakivi laxfiske      
Kaavinkoski fors      
Kabackabacken ortnamn /Se      
Kabbelklobben grund /Se      
Kabbrummen undervattensgrund /Se      
Kabböle by /Se      
Kabusåkern ortnamn /Se      
Kachlotambi      
»Kachlotambi» råpunkt /Se      
Kackarais, Lilla hemman      
*Kackars äng Saknas      
Kackarträsket träsk /Se      
Kadeksrev äng /Se      
Kadiela by /Se      
»kaela» Saknas      
Kaerla by      
Kaerla by      
Kaerla by      
Kaerla by      
Kaerla by      
Kaerla by      
Kaerla by      
Kaerla by      
Kaerla by      
Kaerla by      
?Kaerla by      
Kaerla by      
*Kaffuareffua nötzlagh Saknas      
?Kahamä by      
Kaharla by      
Kaharla by      
Kahars hemman /Se      
Kahiluoto ö      
Kahiluoto ö      
?Kahiluoto hg      
Kahiluoto by      
kahla, kahlo, kahlu ortnamnselement /Se      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by      
Kahloja by /Se      
Kahlookeensilta bronamn /Se      
Kahvari gård /Se      
*Kainaya råmärke      
*Kaidansuonpää      
*Kaihala Saknas      
*Kaihesniemiböle försv. ort /Se      
?Kaijalaby by      
*Kaikenkeula      
*Kaiko Saknas      
*Kaikonsilta      
Kaimala by      
Kaimala by      
Kainasto gd /Se      
Kainasto by /Se      
*Kainila Saknas      
Kaino gd /Se      
Kaino gd /Se      
Kainu(u)- ortnamnselement /Se      
Kainu by      
Kainu by      
Kainu by      
Kainu by      
Kainu by      
*Kainu hav del av Botniska Viken      
*Kainuniemi Saknas      
Kainun joki del av å /Se      
*Kainus trol. del av Botniska viken      
Kainus gd /Se      
Kainusaari      
*Kainusläde      
Kainuu, se Kvänland bebn.      
Kainuu sn /Se      
Kainuunkylä by      
Kainuunkylä by /Se      
Kainuunkylä by /Se      
Kainuva gd /Se      
Kainäs Saknas /Se      
Kaiolast Saknas      
Kaipinen by      
Kaipis by      
Kairinen by      
Kairis by      
Kairis Saknas      
Kairis by      
Kairis Saknas      
Kairis Saknas      
Kairis by      
Kairis Saknas      
Kairis Saknas      
Kairis by      
Kairis by      
Kairis by      
Kairis by      
Kairis by      
Kairis by      
Kairis by      
Kaisela by      
Kaisela by      
?Kaisela by      
Kaisela by      
*Kaisnäs Saknas      
Kaisti gd      
Kaisti gård      
Kaistila by      
Kaistis, Kaystis, se Mannerkaisti by      
Kaistis by      
Kaistis by      
Kaistis by      
Kaistis by      
»Kaita» holme      
*Kaita holme Saknas /Se      
*Kaitaholm holme /Se      
Kaitainen by      
?Kaitais Saknas      
Kaitais by      
Kaitala by      
Kaitala by      
Kaitala by      
Kaitala by      
Kaitala by      
Kaitala by      
Kaitala by      
Kaitala by      
Kaitala by      
Kaitans by /Se      
*Kaitaranta Saknas      
?Kaitasaari Saknas      
?Kaitasaari Saknas      
?Kaitasaari ö      
*Kaitenkieulo råmärke      
*Kaitenkieulo      
Kaitne mosse /Se      
*Kaitosniemi råpunkt      
Kaitsor by      
Kaitsor by      
Kaitsor by /Se      
Kaitsunti sund /Se      
Kaitti by /Se      
Kaivast by?      
Kaivattula by      
Kaivattula by      
Saknas Saknas      
kaivo ortnamnselement /Se      
*Kaivola Saknas      
Kaivola by      
Kaivola by      
Kaivola by      
Kaivola by      
Kaivola by      
?Kaivola by      
Kaivonen by      
Kaivonen by      
Kaivonen by      
Kaivopelto ortnamn /Se      
*Kaivosaari holme      
*Kaivast Saknas      
*Kaivos äng Saknas      
*Kajala Saknas      
Kajala by /Se      
Kajala by      
Kajala by      
Kajala by      
Kajala by      
Kajala by      
Kajana stad /Se      
Kajana stad /Se      
Kajanoja      
*Kajanranta Saknas      
Kajansuu råpunkt      
Kajantila by      
?Kajantila by      
Kajfolks hemman /Se      
Kajgrund grund /Se      
Kajhamn vik /Se      
Kajholmen holme /Se      
Kajsnäs f.d. torp /Se      
Kajtans by /Se      
Kajtudden udde /Se      
Kajutbåthamnen vik /Se      
*Kakalaks fiske Saknas      
Kakamaälven älv      
Kaka(r)lam tp /Se      
Kakarlamm f.d. träsk /Se      
Kakarlampi nat. namn? /Se      
Kakarträsket träsk? /Se      
*Kakeårhinkiwi      
*Kakama gränsmärke      
Kakila gd      
Kakkarais by      
Kakkarais by      
Kakkarais by      
Kakkarais by      
Kakkarais by      
Kakkarais by      
Kakkarais f. gd      
Kakkarais f. gd      
Kakkarais f. gd      
Kakkarais f. gd      
*Kakkars äng råpunkt      
*Kakkars äng råpunkt      
*Kakkaris äng råpunkt      
*Kakkurikivi råpunkt      
*Kakkurikivi råpunkt      
*Kaklio ström      
Kaklom skog o. träsk /Se      
Kaklom skog o. träsk /Se      
Kaklomäng äng /Se      
*Kakoisensaari      
*Kaksanhaaranhonga råpunkt      
*Kaksanhaarankivi råpunkt      
*Kaksenhaarenhonga      
*Kaksenhaarankivi      
Kaksihaarankoivu råpunkt      
Kaksihaaranpätäjä      
*Kaksiois Saknas      
Kakskerta Saknas      
Kakskerta by      
Kakskerta by      
Kakskerta sn      
Kakskerta ö ö      
Kakskerta ö      
?Kakskerta by o. ö      
Kakskerta sn      
Kaksoinen by      
Kaksoinen by      
Kaksois by      
Kaksois by      
Kaksois Saknas      
Kal- fled i natn. /Se      
»Kala holmen», se »tiæla holmen» ort      
Kalaila by      
?Kalaila by      
?Kalaila by      
Kalainen by      
Kalais by      
Kalais by      
?Kalais by      
Kalais by      
Kalajoki sn      
Kalajoki sn      
Kalajoki by      
Kalajoki sn      
Kalajoki sn      
Kalajoki sn /Se      
*Kalajärven taipaleheen råpunkt      
*Kalakonoja rågräns      
Kalalaks by      
Kalaks by      
Kalaks, Ö. o. V. byar      
(Väster)- Kalaks by      
Kalax by      
Kalax by      
*Kalamies Saknas      
*Kalamies Saknas      
*Kalamies Saknas      
Kaland sn      
Kaland hd      
Kaland hd /Se      
Kaland sn      
Kaland hd /Se      
Kaland hd /Se      
Kaland hd      
Kaland sn      
Kaland sn /Se      
Kaland Saknas /Se      
Kaland medeltida distrikt /Se      
Kalanti sn      
Kalanti sn /Se      
Kalatie väg /Se      
Kalatie åker /Se      
*Kalatoinjärvi råpunkt      
Kalands härad hd      
Kalans by /Se      
Kalans by /Se      
Kalans by      
Kalapää by? /Se      
*Kalastanäs näs?      
*Kalastanäs Saknas      
Kalax by /Se      
Kalback klintarna berg /Se      
Kalvodan, se Skallubudan holme?      
Kalbådan ö      
*Kaleby Saknas      
*Kalenningiatäkt Saknas      
*Kaleiningiatekt Saknas      
»Kalenningiatekt» nu försv. gd /Se      
*Kalensalmi Saknas      
Kalffwaby, se Kalans Saknas      
Kalho by      
Kalho by      
Kalho byar      
Kalho by      
*Kalhonlampi      
*Kalhonpää      
Kalhonpää      
Kalifornien beb. namn /Se      
*Kalix Saknas      
Kalinoijansuu råpunkt      
*Kalix sn      
Kaljasberget berg /Se      
Kalkberget berg /Se      
Kalkbruksbergarna berg /Se      
Kalkbåren grund /Se      
Kalkgrund ö      
Kalkgrundet grund /Se      
Kalkholmen natn. /Se      
*Kalkikivihauta laxfiske      
Kalkkila by      
Kalkkinen by      
Kalkkinen by      
Kalkkis by      
Kalkmatt brunn /Se      
Kalkmatt sten i sjön /Se      
Kalkogob Saknas      
Kalkskär skär /Se      
Kalkstrand strand /Se      
Kalkusgärdan ortnamn /Se      
Kalkutun vik /Se      
Kalkåkern ortnamn /Se      
Kallinen by      
Kalkärret ortnamn /Se      
Kalkärrsvadet råpunkt /Se      
*Kallahamn hamn      
Kallasholmen holme /Se      
Kallasvadanäs förr äng      
*Kallasvadanäs äng      
Kallby ortn. /Se      
Kallby by /Se      
Kallbådan skär /Se      
Kallbäck by /Se      
-kalle eled i natn. /Se      
Kallela by      
Kallela by      
Kallela by /Se      
Kallela by      
Kallela by      
Kallela by      
?Kalela by      
Kallela by      
Kallela by      
Kallela by      
Kallela by      
Kallela gd      
Kallela gd      
*Kallela, Gamla gd      
Kalela by      
Kallela by      
Kallela by      
Kallela by      
?Kallela by      
?Kallela by      
*Kallela vik Saknas      
Kallenautio gd, gästgiveri /Se      
Kallentupa beb. namn /Se      
*Kallerfors Saknas      
Kallesudden udde /Se      
Kallesängen nat. namn /Se      
Kallfjärd by      
Kalliala, se Tyrvis sn      
Kalliala, se Tyrvis sn      
Kalliala by      
Kalliala by      
Kalliala by      
Kalliala by      
*Kallijärvensaari      
Kallila, se Tyrvis sn      
Kallio ortnamnselement /Se      
*Kallio ström      
*Kallio ström      
Kallio ström      
?Kallio gd      
Kalliokoski      
?Kalliola by      
Kalliola by      
Kalliola by      
*Kallion oja råpunkt      
»Kallion oija» råmärke      
*Kallion keskisen terä      
*Kallionpätejä      
*Kallio patu laxfiske      
*Kallioranta Saknas      
Kalliovuori rågräns      
Kallislahti by (med kvarn?)      
Kalljervimyra myr /Se      
*Kalljärvi råpunkt      
Kallkierr kärr /Se      
Kallkulla gd      
Kallkulla by      
Kallola by      
Kallola Saknas      
Kallola by      
Kallola by /Se      
Kallos lgh /Se      
Kallosgärdan gärda /Se      
*Kallu Saknas      
*Kallu Saknas      
Kallu Saknas      
*Kallu Saknas      
Kallviken vik /Se      
Kalmar ortn. /Se      
Kalmaren ägonamn /Se      
Kalmaren Saknas /Se      
Kalmargärdan ägonamn /Se      
Kalmari Saknas /Se      
Kalmari äng /Se      
Kalmari sved /Se      
Kalmari gd /Se      
Kalmarsnäs halvö /Se      
*Kalmingekyla Saknas      
Kalmusnäs hg      
Kalmusnäs hg      
Kalmusnäs by      
Kalmusnäs hg      
Kalmusnäs Saknas      
Kalnäs näs /Se      
Kalnäs arken vattenomr. /Se      
(Kalnäs)knallen skötgrund /Se      
Kalot utholme /Se      
*Kalseby Saknas      
*Kalsiala Saknas      
Kalsoberget berg /Se      
Kalsonerstået åker? /Se      
Kalsor ö      
Kalsor ortn. /Se      
Kalssaari ortn. /Se      
Kaltsila by      
Kalv- fled i natn. /Se      
*Kalvanütty äng      
*Kalvar sn      
Kalvaselkä      
Kalvgården gärdor /Se      
Kalvhagen ortnamn /Se      
Kalvhamnen vattenlokal /Se      
Kalvholm holmar /Se      
Kalvholmen holme /Se      
Kalvholmen ort /Se      
Kalvholms knallen grund /Se      
Kalvholms kunsen udde /Se      
*Kalvik Saknas      
Kalvkärrs munnen sänka /Se      
Kalvkättarna vikar /Se      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola kyrkby      
Kalvola by      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvola sn      
Kalvviken vik /Se      
Kalvö ö      
Kalvön ö      
*Kalvö ö      
*Kalvö ö      

Till sidtopp