ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling Ko..ö

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2440 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Ko- fled i natn. /Se      
*Koadsalo äng Saknas      
kobb(a) ortn.-el. /Se      
Kobban udde o. grund /Se      
-kobb(e) eled i natn. /Se      
Kobben skär /Se      
Kobb hålet sund /Se      
Kobböle, se Kockböle Saknas      
Kobäcken ortnamn /Se      
Koböle äga /Se      
Kock hemman /Se      
*Kockadenkaari råmärke      
Kockans gd /Se      
Kock backen äng /Se      
Kockböle by /Se      
Kockis by      
Kockobacke(n) nat.namn /Se      
Kockusa(n) skogs- och sankmarksområde /Se      
Kockusträsket träsk /Se      
*Kodarinvuori råpunkt      
Koddbölebrinken landsvägsbacke /Se      
*Kodiala Saknas      
Kodiala by /Se      
Kodiala by      
Kodiala by      
Kodisjoki by      
Kodiksami by      
Kodiala by      
Kodiala by      
Kodjala by      
*Kodunkoski      
*Koen Saknas      
*Koen del av Botniska Viken      
Koenperä by      
Koenperä by      
*Kogandala Saknas      
Kogrund bergudde /Se      
Kogrundet grund /Se      
Kohaluoto berg      
*Kohamn hamn      
Kohmala by      
*Kohoro Saknas      
Kohällen grund /Se      
Kohötos skog /Se      
Koijala by      
*Koikenpälle Saknas      
?Koikkala by      
Koiknem udden udde /Se      
*Koirakivi råpunkt      
Koiransuo ortnamn /Se      
Koisaari by      
Koisar by /Se      
Koisjärvi by o. bol      
Koisjärvi by      
*Koisto Saknas      
*Koivaniemi råpunkt      
*Koiviniitty äng      
Koivisto hemman /Se      
Koivisto by      
Koivisto by      
Koivisto hg      
Koivisto hg      
Koivisto by      
Koivisto by      
Koivisto by      
Koivisto by      
Koivisto by      
Koivisto by      
Koivisto by      
Koivisto by      
Koivisto by      
Koivisto önamn /Se      
*Koivistomäki råpunkt      
*Koivonniemi råpunkt      
*Koivonselkä råpunkt      
*Koivost äng Saknas      
Koivosupa      
Koivu      
Koivu by      
*Koivukantu      
Koivukylä by      
Koivukylä patu laxfiske      
Koivula by      
Koivula by      
Koivula by      
Koivulaksi, se Kvevlaks Saknas      
Koivulaks by      
Koivulaks by      
Koivunen portas      
Koivuniemi by      
Koivuniemi by      
?Koivus ö      
Koivusilta ortnamn /Se      
*Koivusilta råpunkt      
Koivusuo ortnamn /Se      
Kojkärrberget berg /Se      
Kojpängen ortnamn /Se      
Kojviken vik /Se      
Kojörarna örar /Se      
»kokabole», se *Kokkoböle gd      
*Kokala kvarnar o. fiskevatten      
*Kokala kvarnar o. fiskevatten      
*Kokejärvi Saknas      
Kokejärvi gd      
Kokejärvi gd      
Kokemäki by      
*Kokenlampi      
Kokkala by      
Kokkala hg      
Kokkala by      
Kokkala by      
Kokkala hg      
Kokkala hg      
Kokkala (Lövholm) säteri      
Kokkaris äng      
Kokkaris äng      
*Kokkaris äng      
Kokkaris Saknas      
Kokkaris ort      
Kokkela f. gd      
Kokki by /Se      
Kokkila by      
Kokkila by /Se      
*Kokkoivuori      
?Kokkolahti by      
Kokkolanoja råpunkt      
Koklot (ö?) /Se      
*Kokoböle gård      
*Kokkoböle gd      
*Kokkoböle ortn. /Se      
Kokkärrshagen hage /Se      
Kokmossen mosse? /Se      
Kokon f.d. torp /Se      
Kokon naturpark /Se      
*Kokopadvas      
*Koktejärvi Saknas      
Kokärrslimpan backe /Se      
Kola- fled i natn. /Se      
Kolaberget ortnamn /Se      
Koladalskroken åkersänka /Se      
Kolagropen gärda /Se      
Kolagrops- fled i natn. /Se      
Kolaklint bergknall /Se      
Kolakärret ortnamn /Se      
Kolamilsberget berg /Se      
Kolari by o. sn /Se      
*Kolari holme ö      
*Kolast äng äng      
Kolavikarna vik /Se      
Kolaåkern ortnamn /Se      
*Koleasatt holme      
Kolesängen ortnamn /Se      
Koliaby, se Kulju by      
Koliseva by      
*Kolisoianma Saknas      
*Kolisoja Saknas      
*Kolisoya Saknas      
*Kolisojanmaa jordområde      
*Koljola by      
?Koljola by /Se      
Koljola by      
?Koljola by      
Kolka, Lilla o. Stora öar /Se      
Kolkki gd /Se      
Kolko Saknas      
Kolla by      
?Kolla by      
Kollensou Saknas      
*Kollevik Saknas /Se      
Kollola by      
Kolme korven kivi      
Kolmenkivensunti däld /Se      
Kolmon skogsstrand /Se      
Kolmosenkoski fors      
Kolmpära vik /Se      
Kolokal älv      
Kolomakuski fors /Se      
Kolsar by /Se      
Kolsarby Saknas /Se      
*Kolumakoski Saknas      
Kombelringar stenlabyrinter /Se      
»Kominworj», ev. Kivivuori by      
Kommarby by /Se      
Komossa by? /Se      
Komossen ortnamn /Se      
*Kompijärvi      
*Konajärvi källa      
Konala by      
Konall, se Kånala Saknas      
Konho hg      
Konho by      
*Koniala Saknas      
»Koniskala locho» äng      
?Konkkala gård      
Konkari gård /Se      
Konkari gård /Se      
Konkarinkoski, se Konkorinkoski fors      
Konkerinkoski, se Konkorinkoski fors      
Konkorinkoski fors /Se      
Konnevesi sn /Se      
Konttajärvi sjö      
Konttikivi sten /Se      
Konungsback backe /Se      
Konungsberget berg /Se      
Konungshuvan bergknall /Se      
Konungsnäset näs /Se      
Konungsvattnet vik /Se      
Konungsåker åker /Se      
Konnussari råpunkt      
Konsti hn /Se      
*Kontama Saknas      
*Kontama Saknas      
Konttila gd      
Konttila gd      
Konungsböle by      
Konungsböle by      
Konungsforsen fors      
*Konungsgården gd      
Konungsgården, se Strömsberg gd      
*Konungsgården gd      
*Konungsgården gd      
*Konungskvarn Saknas      
Kookstycket åkerteg /Se      
Koorla by      
Koparby Saknas /Se      
Kopare gd /Se      
*Kopela Saknas      
*Koporj (?ortnamn)      
Koppaleberget berg /Se      
Kopparberget berg /Se      
Kopparbyn Saknas /Se      
Kopparbådan grund /Se      
Koppar(e)-, se Koppar- ortn.el.      
Kopparfuruskär Saknas /Se      
Kopparfällan Saknas /Se      
Kopparholm by /Se      
Kopparholm ö /Se      
Kopparholmen Saknas /Se      
Kopparholmen Saknas /Se      
Kopparnäs gd      
Kopparnäs by /Se      
Kopparnäs Saknas /Se      
Kopparnäs hamnplats /Se      
Kopparrösslan skogsmark /Se      
Kopparsten Saknas /Se      
Kopparsundet sund /Se      
Kopparsveds äng Saknas /Se      
Koppar Sveds äng Saknas /Se      
Kopparudd ö /Se      
Koppar-Vickisåkern nat,namn /Se      
Kopparvik Saknas /Se      
Kopparåkern ortnamn /Se      
Kopparö gd /Se      
Kopparö hmn /Se      
*Kopparön ortn. /Se      
Kopparö ö /Se      
Kopparören Saknas /Se      
Koppholm ö och by      
Koppholm by      
Koppholm by      
Kop(p)sby by /Se      
Koppskog gd      
Koppskog by      
Koppskog by      
Kopsala hemman /Se      
Kopsas hemman /Se      
Kopsby by /Se      
Kopsby by /Se      
Kopsoo hemman /Se      
Korf hemman /Se      
*Korisoja råpunkt      
*Korisoja råpunkt      
*Koristen ladenpoja råpunkt      
Korelöw Saknas      
Koristo ortn. /Se      
Koristo by /Se      
Koristo by      
Koristo gd      
Koristo gård      
Korkalo by      
Korkalot holme /Se      
*Korkeakoski råpunkt      
Korkeakylä by      
Korkeakylä by      
Korkeakylä by      
*Korkeakyperi råpunkt      
Korkelaby Saknas      
*Korkenkylä vuoriosa råpunkt      
*Korkenkylänvuoriosa      
*Korkenojansuu      
*Korkeojansuu råpunkt      
*Korkenpaikka      
Korkiakoski      
?Korkiakoski by      
Korkiakoski by      
Korkiakoski by      
Korkian kokton      
*Korkiankoski      
Korkianojansuu      
*Korkian ojansuu råpunkt      
*Korkiansaari      
*Korkinoja      
Korkiokoski      
Korkkulla by      
Korkkulla by /Se      
*Korkonoja råpunkt      
»Korlax» by      
Korois Saknas      
Korois by      
Korois egendom      
Korois by      
Korois Saknas      
Korois by      
?Korois by      
?Korois by      
Korois f. biskopsgård      
Korois f. biskopsgård      
Korois gd      
*Koroisniemi by      
*Korolabeck råmärke      
*Korolabeck bäck      
*Korolabäck råmärke      
*Korolabäck råmärke      
*Korolabergh råmärke      
*Korolaberg råpunkt      
*Korola berg råmärke      
*Korola berg råmärke      
*Koromäki äng äng      
*Koromäki äng      
*Koromäki äng, Lilla äng      
*Koromäki, Lilla äng      
*Koromäki äng, Lilla Saknas      
*Korpafors fors med laxfiske      
Korpas hemman /Se      
Korpberget berg /Se      
Korpela by      
Korpela by      
Korpela by      
Korpela by      
Korpela by      
?Korpela by      
*Korpelax Saknas      
Korpelaks gd      
Korpholm holme /Se      
Korpholmen Saknas /Se      
korpi ortnamnselement /Se      
Korpi by      
korpi ortnamnselement /Se      
Korpi by /Se      
Korpi by      
?Korpi, Iso- by      
Korpi, Iso- by      
Korpi, Iso- gd      
Korpi, Iso- gd      
Korpikylä Saknas      
Korpikylä by      
Korpikylä hg      
Korpiniemi udde, råpunkt /Se      
Korpiniemi by      
Korplaks by /Se      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo kyrkby      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpo by      
Korpo sn      
Korpo sn      
Korpongs Åker åker /Se      
Korpon Äng äng /Se      
Korpoström farvatten      
Korpoström farvatten      
Korpoström farvatten      
Korpoström el. Korponvirta sund      
Korpoström skärgård      
Korpoström skärgård      
Korpolaks by      
Korpolaks by      
Korpolaks by      
Korpolaks by      
Korpo skärgård Saknas      
Korpsår ö(?) /Se      
*Korpula ?by      
*Korpula Saknas      
Korpvattnet sjö /Se      
Korrkärret skog, tidigare även göl /Se      
Kors (fi. Risti) ortnamnselement /Se      
Kors- fled i natn. /Se      
Korsalö Saknas /Se      
Korsback höjd /Se      
Korsberget berg /Se      
Korsberget berg /Se      
Korsdal sänka /Se      
Korselax Saknas /Se      
Korse udden udde /Se      
Korsgångskällan brunn /Se      
Korshamn ortnamn /Se      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm förr slott      
Korsholm Saknas      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott o. län      
Korsholm slott o. län      
Korsholm slott      
Korsholm sn      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm sn      
Korsholm (Mustasaari) sn      
Korsholm slott      
Korsholm f. slott      
Korsholm förr län, nu hd      
Korsholm f. slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm f. slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm slott      
Korsholm kungs-gd      
Korsholm slott      
Korsholm förr län, nu hd      
Korsholm slott      
Korsholm f. slott      
Korsholm sn      
Korsholm slott      
Korsholm slott /Se      
Korsholm slott /Se      
Korsholm slott /Se      
Korsholm slott /Se      
Korsholm fäste /Se      
Korsholm borg /Se      
Korsholm ortnamn /Se      
Korsholm holme /Se      
Korsholmen ö? /Se      
Korsholms län, se Vasa län län      
Korsholms län, se Vasa län län      
Korsholms län län      
Korsholm förr län      
Korsholms län län      
Korsholms län förr län      
Korsholms län län      
Korsholms län län      
Korsholms län län      
Korsholms län län      
Korsholms län län      
Korsholms län län      
*Korski Saknas      
Korsmalmen ortnamn /Se      
Korsnabb udde /Se      
*Korsnäs Saknas      
Korsnäs hemman /Se      
Korsnäs by      
Korsnäs udde /Se      
Korsnäs by      
Korsnäs by /Se      
*Korsnäs hamn      
Korsnäs by      
Korsnäs ortnamn /Se      
Korsnäset udde /Se      
Korsnäs udden udde /Se      
*Korso ö Saknas      
Korsån råskärningspunkt /Se      
Korsskären skär /Se      
Korsskäret skär /Se      
Korsstrand strand /Se      
Korsudden, Björnholms udde /Se      
Korsön udde /Se      
Korsörarna örar /Se      
Korsören ör /Se      
Kortberget berg /Se      
Kortela by      
Kortenkivisalmi råpunkt      
*Kortikantaus Saknas      
*Korumpæ Saknas      
*Korusala Saknas      
*Korusala Saknas      
Korvala by      
Korvala by      
Korvala Saknas      
Korvala by      
Korvala by      
Korvala by      
Korvala by      
Korvala by      
Korvala by      
*Korvala Saknas      
*Korvala Saknas      
*Korwamæki Saknas      
*Korvamäki äng äng      
Korvamäki äng äng      
*Korvamäki äng      
*Korvamäki äng, Lilla Saknas      
*Korvapatu laxfiske      
*Korvelain apaja      
*Korvenkallio råpunkt      
Korvenkylä by      
Korvenkylä by      
Korvenoja bäck, naturäng /Se      
*Korvenojan niittu äng      
Korvenpää by      
Korvenpää gård      
Korvenpää bydel /Se      
Korvenranta by      
Korvenranta by      
Korvenranta by      
Korvenranta by      
Korvenranta by      
Korvenranta by /Se      
Korvensuu by      
Korvensuu by      
Korvensuu by      
Korvensuu by      
Korvensuu by      
Korvensuu by      
*Korvis Saknas      
*Korvisporte äng Saknas      
Korvkärrsberget berg /Se      
Korvvällingen, Norra o. Södra vikar /Se      
Kosackberget berg /Se      
Kosackbrunnen brunn /Se      
Kosar Saknas      
Koske område i terräng /Se      
Koskeby by      
Koskeby by      
Koskeby by /Se      
Koskela by      
*Koskelovuorenkorke      
*Koskenjoensuu råpunkt      
*Koskenkallio råpunkt      
*Koskenkodis råpunkt      
Koskenkylä by      
Koskenkylä by      
Koskennurmi by      
Koskennurmi by      
Koskennurmi by      
Koskennurmi by      
Koskennurmi gd      
*Koskensaari      
*Koskenvaha      
*Koskeojansuu råpunkt      
*Koskepalur laxfiske      
Koskholm holme? /Se      
Koski, se Koskholm Saknas /Se      
*Koski      
Koski by      
Koski by o. bol      
Koski by      
Koski by      
Koski by      
Koski ortnamnselement /Se      
Koski by      
Koski by      
?Koski by o. bruk      
Koski by      
Koski gd      
Koski sn /Se      
Koski by      
Koski by      
Koski f. gd      
Koski f. gd      
?Koski gd      
Koski by o. såg      
?Koski by      
Koski by      
Koskis gd      
Koski by      
Koski by      
Koski by      
Koski ortn.-el. /Se      
?Koski by      
*Koskienojansuu      
*Koskilahti Saknas      
*Koskilanranta Saknas      
*Koskilothoo berg      
*Koskimaa Saknas      
Koskiojansuu råpunkt      
Koskipelto ortnamn /Se      
*Koskis Saknas      
Koskis by      
Koskis sn      
Koskis sn      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis sn      
Koskis sn      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis hg      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis hg      
Koskis hg      
Koskis by o. hg      
Koskis Saknas      
Koskis by      
*Koskis Saknas      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskis by      
Koskos hemman /Se      
Koskuinen åker /Se      
Koskustenviepä ortnamn /Se      
*Kossmikeby Saknas      
Kostanskär skär /Se      
Kostila by      
Kostila by      
Kostila by      
Kostila by      
*Kostiois Saknas      
?Kosundböle by      
Kotipelto ortnamn /Se      
*Kotkoya Saknas      
Kotaja by      
*Kotajärven poikki      
*Kotajärvi      
Kotamäki by /Se      
Kotiala ?gd      
Kotiala by      
Kotiala by      
Kotiala by      
Kotiala by      
Kotiala by      
Kotiala by      
Kotiala by      
Kotiala by      
Kotka stad /Se      
Kotkaniemi hg      
*Kotkankari råpunkt      
Kotlin ö      
»Kotoyn» Saknas      
*Kottala by      
Kottarlahti, se Kotterlahti by      
Kottarlahti, se Kotterlahti sjö      
Kottas hemman /Se      
Kottby hemman o. stadsområde /Se      
Kotterlahti by /Se      
Kotterlahti sjö /Se      
Kottila      
Kouckala Saknas /Se      
Kouckola Saknas /Se      
Koukjärv beb.namn /Se      
Koukjärvi träsk /Se      
Koukkela by      
Koukkelajärvi sjö      
*Koukal holme      
Koukkubrinken backe /Se      
Koukkudden udde? /Se      
Koukkun notvarp /Se      
Koukkuviken vik? /Se      
Koukola, se Kaukola Saknas      
Koukkudden udde /Se      
Kouks berg berg? /Se      
Kouks udden udde? /Se      
*Koukusuo      
?Koulimaa by      
Kouma by      
Kouma by      
Kouma by      
Koupargärdet Saknas /Se      
Kouparrösslan skogsmark /Se      
Koupebacka el. Koupebackeby by /Se      
Koupila, se Kauppila Saknas      
Koupkerr Saknas /Se      
Kourila hemman /Se      
Kourjoki by      
*Kourumimäki      
Kousilax, se Kausilax Saknas      
Koustar, se Kaustar och Kaustari Saknas      
Koustar by      
Koustar by      
Koustar by      
Koustar by      
Koustar by      
Koutböle by      
Kouvala fjärding Saknas      
Kouvala , se Kovola by      
Kouvala by      
Kouvala by      
Kouvala by      
Kouvala by      
Kouvala by      
?Kouvala by      
Kouvala by      
Kouvala by      
Kouvala by      
Kouvala by      
*Kouvanoja Saknas      
Kouvoinen by      
Kouvoinen by      
?Kouvola by      
Kovaktarstranden strand /Se      
Kovala by      
Kovala by      
Kovala by /Se      
Kovala by      
Kovala by      
Kovala by      
*Kovaniemi Saknas      
*Kovanstemo jord      
Kovela by      
Koverhar by      
Koveri by      
Koveri gods      
Koveri by      
Koveri gods      
Koveri by      
Koveri by      
Koveri by      
Koveri by      
Koveri Saknas      
*Koverla Saknas      
*Koveronsalmen vähäsaari      
Kovjok by /Se      
Kovjok by /Se      
»Kovola» gård      
Krabacka, se Grabbacka gd      
Krabb Skär skär /Se      
Krabbskärs göl notvarp /Se      
Krabbäcken bäck /Se      
Krafsarhålet sund /Se      
Krakan udde /Se      
*Krakanäs kalkberg      
*Krakanäs kalkberg      
Krakelgrundet el. Kräkelgrundet grund /Se      
*Krako äng Saknas      
*Krampeluoto Saknas      
Krampen Saknas      
*Krampesundsnäs Saknas      
Krampholm Saknas      
Krapinmäki upphöjning /Se      
Krejans gd /Se      
Krekilä by      
Kreppelby by      
Kreppelby by      
Kreula gd /Se      
Kringelkärr kärr /Se      
Kringelmalmsbacken höjd /Se      
Kristinestad stad /Se      
Kristinestad stad /Se      
Krogarbacken gårdgrupp /Se      
Krogarbacken ortnamn /Se      
Krogars hemmansnamn /Se      
Krogars hemmansnamn /Se      
Krogars hästhagabacken ortnamn /Se      
Kroggård by /Se      
Kroggård(-en) gd /Se      
Krogsby by /Se      
krok ortnamnselement /Se      
-krok eled i natn /Se      
Krok- fled i natn /Se      
krok ortn-el. /Se      
Krok by      
Krokarna vikar /Se      
Krokby ortn /Se      
Krokby gård      
Krokby by      
Krokigbacken backe /Se      
Krokkil vik /Se      
Krokoga björken notvarp /Se      
Krokogbrinksbacken ortnamn /Se      
Krokoträsket sjö /Se      
Krokskären skär /Se      
Kroksköt- fled i natn /Se      
Krokskötpallen grund /Se      
Krokskötstället udde /Se      
Kroksnäs by      
Kroksnäs by /Se      
Krokstad ortn /Se      
Kroktegen åkerteg /Se      
Krokängsåkern ortnamn /Se      
Krokön by      
»Kromensarka» ängsteg      
Kronaborgh, se Tavastehus slott o. stad      
Kronoborg el. Tavastehus slott      
Kronoborg slott      
Kronoborg f. grevskap, nu sn      
Kronobyberget berg /Se      
Krook bebn /Se      
Krookila by      
Krookila by      
Krookila by      
Krookila by      
Krookkinen by      
Krookkis by      
Krootila by      
Krootila by      
Krootila by      
Krootila by      
Krootila by      
Krootila by      
?Krootila by      
Kropponstenen sten /Se      
kruka ortnamnselement /Se      
Krukun åkernamn /Se      
*Kruminiva fors      
Krummelgrundet grund /Se      
Krummelholmen holme /Se      
*Krussbacksberg      
Krutar gd /Se      
Krutgrund grund /Se      
Kruununpelto ortnamn /Se      
Kruupenki ortn /Se      
Kruusila by      
Kruuvainen by      
Kruvais by      
Kruvais by      
Kruuvais by      
Kruvais by      
Kruuvais by      
Krysserort udde      
Krytzeborg = Korsholm borg /Se      
Krytzeburg, se Korsholm slott      
Kråk- fled i natn /Se      
Kråkas hemman /Se      
Kråkbacken nat.namn /Se      
Kråkholmen ortnamn /Se      
Kråkis hemman /Se      
Krå(k)kläpp grund /Se      
Kråkos-Jussesåkern nat.namn /Se      
Kråkströmmen sund /Se      
Kråkstugu berg /Se      
Kråkvarpet f.d. sund /Se      
Kråkvik by      
Kråkö gd      
Kråkö by      
Kråkö by      
Kråkö by      
Kråkö by      
Kråkö by      
Kräckelholmen holme /Se      
Kräcklan holme /Se      
Kräkelgrundet, se Krakelgrundet grund      
Kräkelmossen mosse /Se      
Kräkelsten Saknas /Se      
Kräkilä gd /Se      
?Kräkilä by      
Kräkila by      
Kräkila by      
Kräkälsteinen sten /Se      
Krämars-Brinken Saknas /Se      
Krämaröarna öar      
Krämarsmora gd /Se      
Kräpelböle Saknas /Se      
Kräpelholmen holme /Se      
Kräplan holme /Se      
Kräppelby by      
Kräppelby by /Se      
Kräppelby Saknas /Se      
Kräppelby by /Se      
krök ortnamnselement /Se      
Kröpan skog /Se      
Kuantaka by      
*Kudis Saknas      
Kuckar äng Saknas      
Kuckuberget råpunkt /Se      
Kuckuklang och Fågelsång backstuga /Se      
Kuckupallen bergavsats /Se      
Kuddagrundet landfast berggrund /Se      
Kuddgärdan ortnamn /Se      
Kuddhagen ortnamn /Se      
Kuddnäs hemman /Se      
Kuddsundet sund /Se      
Kuddustenen sten /Se      
Kugg- förled i ortnamn /Se      
Kuggas beb. /Se      
Kuggas beb. /Se      
Kuggas beb /Se      
Kuggas beb /Se      
Kuggas beb /Se      
Kuggböle ägoområde /Se      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle by /Se      
Kuggböle by /Se      
Kuggböle by /Se      
?Kuggeböle gd      
Kuggeby by? /Se      
Kuggehamnssundet sund? /Se      
Kuggen önamn? /Se      
Kuggen sund /Se      
Kuggen äng /Se      
Kuggen äng /Se      
Kuggesund sund? /Se      
Kuggesundby by? /Se      
Kuggholm holmnamn? /Se      
Kuggholma holmnamn? /Se      
Kuggi bebnamn? /Se      
Kugginloppet hamninlopp? /Se      
Kugginloppet hamninlopp? /Se      
Kuggis hemman /Se      
Kuggkiärre kärr? /Se      
Kuggom ortn /Se      
Kuggom by? /Se      
Kuggom by /Se      
Kuggom by /Se      
Kuggskär skär /Se      
Kuggsten råpunkt /Se      
Kuggsten råpunkt /Se      
Kuggsund lht /Se      
Kuggsundet sund /Se      
Kuggsundet sund /Se      
Kuggvik viknamn? /Se      
Kuggviken vik? /Se      
Kuggängen äng /Se      
Kuggö ö? /Se      
Kuggö lht /Se      
Kuggör natnamn? /Se      
Kuggöre natnamn? /Se      
*Kuhanalanmaa jordområde      
*Kuhankono      
*Kuhankuona      
*Kuhankuona      
Kuhankuono råpunkt      
*Kuhan kuono rågräns      
Kuhmi by      
Kuhmis Saknas      
Kuhmis by      
Kuhmis by      
Kuhmis by      
Kuhmis by      
Kuhmis by      
Kuhmois sn      
Kuhmois sn      
Kuhmois kyrkby      
Kuhmois by      
Kuhmois sn      
Kuikkakarta, se Kvikant Saknas      
Kuikkalaksi, se Kvicklaks Saknas      
*Kuimala Saknas      
Kuisema gd      
Kuisema by      
Kuisama åmynning Saknas      
Kuisema åmynning Saknas      
*Kiuistom Saknas      
Kuittila by      
Kuittila by      
Kuittila by      
Kuittilo by      
Kuivainen ö      
Kuivainen ö      
Kuivainen by      
Kuivaissuo ortnamn /Se      
Kuivaniemi by      
*Kuivaniemi rågräns      
Kuivalaks by      
Kuivalaks Saknas      
Kuivalaks by      
Kuivalaks by      
Kuivamaa, se Kvimo Saknas      
Kuivamäki      
Kuivasmäki by      
Kuivlaks by      
Kukainen bebnamn? /Se      
»Kwkalasth» by      
Kukas ortnamn /Se      
Kukelä by? /Se      
Kukelä, se Torvela by      
Kukio Saknas /Se      
*Kukkar nytthy f. äng      
*Kukkaraberg råpunkt      
*Kukkarokoniemi Saknas      
?Kukkila by      
Kukkila by      
Kukkiskallio bebnamn /Se      
?Kukkola gård      
Kukkola gd      
Kukkola gd      
Kukkola by      
Kukkola by      
?Kukkola by      
?Kukkola by      
?Kukkola by      
»Kvkkoyn» Saknas      
*Kukoiniemi näs      
Kukola by      
Kukola by      
?Kukola by      
Kukola by      
Kukola by      
Kukola by      
Kukola by      
Kukola by      
Kukola by      
Kukola by      
*Kukoiniemi näs      
Kukolainen by      
*Kukonharia      
Kukonharju by      
Kukonharja by      
Kukonharju by      
Kukonharju by      
Kukonkorpi by      
*Kukusmäki      
*Kulala Saknas      
*Kulansson meki      
Kulatonjärvi råpunkt      
Kulhomäki skog Saknas      
Kulhua by      
Kulhua by      
*Kuliunsisälle lähtesehen råpunkt      
*Kuliuntaka ojansuu råpunkt      
Kulju by /Se      
Kulju by      
Kulju by      
Kulju by      
Kulju by      
Kulju by      
Kuljula hemman /Se      
*Kulkalampi råpunkt      
Kulkkila by      
Kulkkila by      
Kulkkila by      
Kulkkila by      
Kulkkila by      
Kulklacken grund /Se      
*Kulkylæ Saknas      
Kull gd /Se      
Kulla by      
*Kulla ?försvunnen by      
Kulla, Väster o. Öster byar      
Kulla by      
Kulla by      
Kulla by o. bol      
Kulla, se även Västerkulla by      
Kulla bol gd      
Kulla by      
Kulla gd och by      
Kulla gd /Se      
Kulla gd      
*Kullaberg Saknas      
*Kullaberget Saknas      
*Kulla bol Saknas      
Kullabrinken backe /Se      
Kullanperä by      
Kullanperä by      
Kullanperä by      
Kullanperä by      
Kullanperä by      
Kullans ortn. /Se      
*Kullansuonmäki      
Kullaträsket sjö /Se      
Kullby by /Se      
kulle ortnamnselement /Se      
kulle ortn.-el. /Se      
Kullen ortnamn /Se      
Kullharden udde /Se      
Kulliala by      
Kullo by      
Kullo Nyby by /Se      
Kullo by /Se      
Kullå by o. fjärding      
Kullå by o. fjärding      
Kullå by      
Kullå by o. fjärding      
Kullå by o. fjärding      
Kullå by      
Kullå by      
Kullåbäcken bäck      
Kullåbäcken bäck      
kulma ortnamnselement /Se      
*Kulo rå råpunkt      
?Kulois by      
Kulois by      
Kulois by      
Kulois by      
Kwlsila sn      
Kulsiala f. sn, nu del av sn      
*Kulsiala socken      
Kulsiala f. sn, nu del av sn      
Kulsiala f. sn, nu del av sn      
Kulsiala f. sn, nu del av sn      
Kulsiala f. sn, nu del av sn      
Kulsiala f. sn, nu del av sn      
Kulsiala f. sn, nu del av sn      
Kulsiala f. sn, nu del av sn      
Kulsiala f. sn      
Kulsiala f. sn      
Kulta råmärke      
Kultaranta by      
Kultaranta by      
Kultaranta by      
Kultaranta by      
Kultaranta by      
Kultaranta by      
Kultaranta by      
Kultaranta by      
Kultaranta by      
Kultaranta by      
Kultela by      
Kultola by      
Kumbergarna berg /Se      
*Kumbijärvisuo råpunkt      
?*Kumboö Saknas      
Kumegårds län provins      
Kumegårds län landskap      
Kumegårds län landskap      
Kumegårds län provins      
Kumegårds län provins      
Kumegårds län landskap      
Kume härad hd      
Kume härad hd      
Kume härad hd      
*Kume härad hd      
Kume älv      
Kume älv      
Kume älv      
Kumionpää by      
Kumiruona by      
Kumiruona by      
Kumiruona gd      
Kumismäki berg o. landsvägsbacke /Se      
*Kummala Saknas      
*Kummala Saknas      
?Kummala gd      
»kwmme aa» å?      
Kummel- fled i natn. /Se      
Kummel- fled i ortn. /Se      
Kummelbergen berg /Se      
Kummelhara(n) grund /Se      
Kummelharan skär /Se      
Kummelharan holme /Se      
Kummelharun skär /Se      
Kummelholmen holme /Se      
Kummelkleven klev /Se      
?Kummila by      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo socken      
Kumo sn      
Kumo socken      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo by      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo gd      
Kumo sn      
Kumo ort      
Kumo gd o. by      
Kumo gd o. by      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo by      
Kumo sn      
Kumo socken      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo ?sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo f. hd, nu del av hd      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo gård förr kungsgård      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo f. härad, nu del av hd      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo sn      
Kumo gillestuga Saknas      
Kumo gård Saknas      
Kumo gård      
Kumo gård hg      
Kumo gård hg      
Kumo gd      
Kumo gård Saknas      
Kumo gård gård      
Kumo gård Saknas      
Kumo gård gård      
Kumo gård kungsgård      
Kumo gård förr kungsgård      
Kumo kungsgård kungsgård      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo gård hg      
Kumo gård gård      
Kumogård by      
Kumo gård gård      
Kumo gd      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo gd      
Kumo gård gård      
Kumo gd      
Kumo gård gård      
Kumo gård förr kungsgård      
Kumo gård kungsgd      
Kumo gård kungsgård      
Kumo gård hg      
Kumo gd      
Kumegård kungsgård      
Kumegård kungsgård      
Kumegård kungsgård      
Kumegård kungsgård      
Kumegård kungsgård      
Kumogård f.d. kungsgård      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo gård gård      
Kumo kungsgård      
Kumo gård f. kungsgård      
Kumo gård kungsgård      
Kumo gård hg      
Kumo gård gård      
Kumo gård kungsgård      
Kumo gård f. kungsgård      
Kumo gård hg      
Kumo å      
Kumo å å      
Kumo älv Saknas      
Kumo älv Saknas      
Kume älv Saknas      
Kumo älv Saknas      
Kume älv Saknas      
Kumo älv Saknas      
Kumogårds län Saknas      
Kumogårds län Saknas      
Kumogårds el. Björneborgs l. landskap      
Kumegårds län Saknas      
Kumogårds län provins      
Kumegårds län Saknas      
Kumogårds län provins      
Kumegårds län Saknas      
Kumogårds län provins      
Kumogårds län provins      
Kumogårds län el. Björneborgs län Saknas      
Kumogårds el. Björneborgs län Saknas      
Kumogårds el. Björneborgs län Saknas      
Kumogårds el. Björneborgs l. Saknas      
»Kumolän = Satakunta landskap      
Kumegårds län Saknas      
Kumogårds län provins      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumogårds län provins      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumogårds län förr län      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumogårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumegårds län Saknas      
Kumola by      
*Kunaskallio rågräns      
Kungsböle by /Se      
Kungsgården Saknas      
Kungshamn vik /Se      
Kungsholmen ort /Se      
*Kuningaisten kivi      
*Kuningan kurkun kosken råpunkt      
Kuningan kusi råpunkt /Se      
Kuningan kuusi      
Kuninkainen by      
Kuninkainen by      
Kunis hagen hage /Se      
Kunnila Saknas      
*Kunois gd      
»Kunois» okänd by      
kuns ortn.-el. /Se      
Kunsen berg /Se      
Kunsen udde /Se      
Kunungasaari      
*Kunustauia Saknas      
Kuohijoki by      
Kuokkala by      
Kuokkala by      
Kuokkala by      
Kuokkala by      
Kuokkala fors Saknas      
kuokkamaa ortnamnselement /Se      
Koukkamaa åkernamn /Se      
Kuoksa ortnamn /Se      
Kuolajärvi kommun /Se      
Kuolimaa by      
Kuolimaa by      
Kuolu(n)pelto åkernamn /Se      
Kuomiswuori råpunkt      
*Kuonnajärvi sjö      
Kuopio sn      
Kuopio sn      
Kuopio landsförs. Saknas      
Kuopio sn      
Kuopio stad /Se      
Kuopio stad /Se      
kuoppa ortnamnselement /Se      
Kuoppa hemman /Se      
Kuoppaholma åkerfält /Se      
Kuoppakangas natn. /Se      
Kuoppala hemman /Se      
Kuoppapelto ortnamn /Se      
Kuorevesi sn      
Kuorila, se Skär(s)böle Saknas      
Kuosviiki vik /Se      
Kuotila by      
Kupasjärvi Saknas      
Kupiala gd      
Kupittaa ortn. /Se      
Kuppare gd /Se      
Kuppari gd /Se      
Kuppari gd /Se      
Kuppari gd /Se      
Kupparla by /Se      
Kupparla by /Se      
Kuppiholm holme /Se      
*Kuppis Saknas      
*Kuppis Saknas      
Kuppis, Stor- och Väster byar      
Kupsala hemman /Se      
Kupsala hemman /Se      
Kupsala hemman /Se      
Kupsenkylä by /Se      
Kupsu hemman /Se      
Kupsu hemman /Se      
Kupungar ögrupp /Se      
Kupungar önamn /Se      
Kupungarna Saknas /Se      
Kupungö ö      
Kupusjärvi by      
Kupusjärvi by      
Kupusjärvi by      
Kur- förled i ortnamn /Se      
kura ortn.-el. /Se      
Kuru klint berg /Se      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala gd      
Kurala Saknas      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kurala by      
Kuranlähde råpunkt      
Kuras hemman /Se      
Kurby by      
Kurby by /Se      
Kurby by /Se      
Kurböle by /Se      
Kurböle Saknas /Se      
*Kurdekoski      
Kurde soen      
*Kwre Saknas      
*Kurekoski      
*Kuretornet torn      
Kurhila by      
Kurhila by      
Kurhila by      
Kurhila by      
Kurhila by      
Kurhila by      
Kurhila by      
Kurhila by      
Kurhila by      
Kurhilaisen koivu      
Kuriala hg      
Kuriala hg      
Kuriala hg      
*Kurienkangas      
*Kurienniittu      
*Kurikivi råpunkt      
Kurina by      
?Kurinen by      
?Kurinen by      
Kuris by      
Kuris by      
Kuris by      
*Kuriskallio råpunkt      
Kuritans by? /Se      
Kurittans ortn. /Se      
Kurittula Saknas      
Kurittula by      
Kurittula by      
Kurittula by      
Kurittula by      
Kurittula by      
?Kurjala by      
Kurjala by      
Kurjala gd      
Kurjala gd      
?Kurjala hg      
Kurjala hg      
Kurjala hg      
Kurjala hg      
Kurjala by      
Kurjala hg      
Kurjala hg      
Kurjala hg o. by      
Kurjala hg      
Kurjala hg      
Kurjala by      
Kurjala by      
*Kurjala gd      
Kurjenkylä Saknas      
*Kurjen oja      
*Kurjenoja      
*Kurjensalmi      
*Kurjensalmi      
*Kurjensuonkanta råpunkt      
Kurk by /Se      
*Kurkebóle by      
Kurkela by      
Kurkela by      
Kurkela by      
Kurkela by      
Kurkela by      
Kurkela by      
Kurkela by      
Kurkela by      
?Kurkela by      
*Kurkesala by      
*Kurkijoensuu råpunkt      
Kurkijoki      
Kurkijärvi by      
Kurkijärvi by      
Kurkijärvi by      
Kurkijärvi by      
Kurkijärvi by      
Kurkijärvi by      
Kurkijärvi by      
Kurkikeidas Saknas /Se      
Kurkila by      
*Kurkimäki råpunkt      
*Kurkisuo Saknas      
kurkku ortnamnselement /Se      
Kurland del av Lettland      
Kurlot skär /Se      
Kurmas Saknas      
Kurnapää gd      
*Kurrunvahda      
*Kursaari ö      
Kursala Saknas      
Kursala Saknas      
?Kursalo by      
Kursala by      
Kursala by      
Kursala by      
?Kursala by      
Kursnäs by      
Kursu ortnamn /Se      
Kurtbacka by? /Se      
Kurtornet Saknas      
-kuru eled i natn /Se      
Kuru sn      
Kuru sn      
Kuru strandområde /Se      
Kurun natur- och ägonamn /Se      
Kuruna sänka /Se      
Kurunem näs /Se      
Kurö önamn /Se      
Kusa gd /Se      
*Kusakallio      
Kusans ortn. /Se      
Kusar ö      
Kusfors råpunkt      
*Kusis ö      
*Kusis holme      
Kuskare skär /Se      
Kuskosk del av by /Se      
Kussianhangari rågräns      
Kustavi sn /Se      
*Kusten kando råpunkt      
*Kustenlammensilta      
Kustö gård      
Kustö f. slott      
Kustö sn /Se      
Kustö gård      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö (biskops)gård      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö gård      
Kustö gd      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö slott      
Kustö slott      
Kustö f. slott      
?Kustö sund      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö förr slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö förr slott      
Kustö slott      
Kustö f. slott      
Kustö f. slott      
Kustö ö      
Kustö f. slott      
Kustö slott      
Kustö slott      
Kustö ö      
Kustö f. biskopssäte, senare kungsgd      
Kustö ö      
Kustö f. biskopssäte, senare kungsgd      
Kustö sn /Se      
Kustö ö /Se      
Kustö ängar hg      
*Kusö öar /Se      
Kutajoki Saknas      
Kutajoki by      
Kutala by      
Kutala by      
Kutala by      
*Kutamajoki      
Kutila by      
*Kutilikallio råmärke      
*Kutilikallio rågräns      
Kutkumaa by o. ö      
Kutkumaa ö      
Kutkumaa ö      
Kutkumaa ö      
Kutkumaa Saknas      
Kutkuma ö      
Kutsalö ö      
Kutsila by      
*Kuttala by      
Kuttan vikinslag /Se      
Kuttgrund grund /Se      
Kuttila hg      
Kuttila torp      
Kuttila by och kvarn      
Kuttila torp      
Kuttila torp      
Kuttila torp      
Kuttila by      
Kuttkläda skär /Se      
Kutu ortnamnselement /Se      
Kutulök äng /Se      
Kutus sjö /Se      
Kuuliala by      
Kuumola by      
Kuurikka by      
?Kurrikka by      
?Kuurikka by      
?Kuurila by      
Kuuris hg      
Kuuris hg      
Kuurola by      
Kuurola by      
Kuusa Saknas      
Kuusaa hg      
*Kuusankoskensaari      
Kuusanmäki råpunkt      
Kuusantaivala      
*Kuusenkannonoiako råpunkt      
*Kuusenkanto      
*Kuusijoki      
*Kuusijärv Saknas      
Kuusijärventaipale råpunkt      
*Kuusijärvi utmark utmark      
Kuusikoski rågräns      
Kuusisto by /Se      
Kuusisto gårdnamn /Se      
Kuusisto ortnamn /Se      
Kuusisto ö /Se      
Kuuskoski fors      
Kuusikoski by      
Kuusilaks hg      
Kuusilaks hg      
Kuusis by      
Kuusta önamn /Se      
Kuusivori gods      
*Kuusivuori råpunkt      
*Kuusivuori Saknas      
*Kuusivuori Saknas      
*Kuusivuori Saknas      
*Kuusivuori Saknas      
Kuuskoski gd      
Kuuskoski by      
Kuuslaks by      
Kuuslaks by      
Kuuslaks by      
Kuuslaks by      
Kuuslaks by      
Kuuslaks by      
Kuuslaks by      
Kuuslaks by      
Kuuslaks by      
Kuutila gd /Se      
*Kuvacoono råmärke      
Kuvasmäki råpunkt      
*Kuvela Saknas      
Kvarken del av Bottenviken /Se      
Kvarn- flet i natn /Se      
Kvarnbacken Saknas /Se      
Kvarnbacken backe /Se      
Kvarnberget berg /Se      
Kvarnberg(et) berg /Se      
*Kvarnberget berg      
*Kvarnbergs klef råpunkt      
Kvarnbron ortnamn /Se      
Kvarnby by      
Kvarnby by      
Kvarnby, se Myllykylä Saknas      
Kvarnby by /Se      
Kvarnby beb /Se      
Kvarnby by      
Kvarnby by      
Kvarnby beb /Se      
Kvarnbäcken ortnamn /Se      
Kvarnböle by      
Kvarnböle hg      
*Kvarneforsbron råpunkt      
Kvarnforsen ortnamn /Se      
Kvarngärdan ortnamn /Se      
Kvarnhagæberget berg /Se      
Kvarnhusedet ede /Se      
Kvarnmossen ortnamn /Se      
Kvarntåget ortnamn /Se      
Kvarnvarpet vik /Se      
Kvarnvägen ortnamn /Se      
Kvarnåkern ortnamn /Se      
Kvarnängarna ortnamn /Se      
Kvevlaks sn /Se      
Kvevlax sänka /Se      
Kvevlax by /Se      
Kvians ortn /Se      
Kvibisbacken ortnamn /Se      
Kvibisåkern ortnamn /Se      
Kvicklaks by /Se      
Kvicklax by /Se      
Kvidholm, Södra ör /Se      
Kvidja by      
Kvidja (Kuitia) by      
Kvidja hg      
Kvidia hg      
Kvidja by      
Kvidia hg      
Kvidia hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvidja hg      
Kvighara(n) skär och holme /Se      
Kvikant by      
Kvikant by      
Kvikant by /Se      
Kvikant by /Se      
Kvilveräng äng /Se      
*Kvivalax Saknas      
Kvimo by      
Kvimo by      
Kvimo ö och by /Se      
*Kvinalodhua råmärke      
*Kvinnelög by      
*Kvinnelög f. by      
Kvis by      
Kvistronskäret skär /Se      
*Kwiwakangahannenæ      
Kvivanen gd      
Kvivas ortn /Se      
Kvivlax by      
Kvivlax by /Se      
»kwnoys» by      
Kvänland bebn /Se      
Kvärkhålet Saknas /Se      
Kvärnbackberget berg /Se      
Kvärnberget berg /Se      
Kvärnby beb /Se      
-kya eled i natn /Se      
Kyan (=Månus kyan) f.d. väg /Se      
*Kyerdsaari l. Kypensaari råpunkt      
Kykkyrä åker /Se      
Kyklax åker /Se      
*Kyla Saknas      
*Kyla Saknas      
*Kylagård Saknas      
*Kylkenpää äga /Se      
Kyllelä Saknas      
Kyllelä Saknas      
Kyllelä by      
Kyllelä by      
*Kyllerinkivi      
Kyllijoki by      
Kyllinvainio gård /Se      
Kyllis by      
Kyllälä by      
Kyllälä by?      
Kyllälä by      
Kyllälä by      
Kylmäkoski by      
Kylmalähde råpunkt      
*Kylmälähdet råpunkt      
*Kylmariutanpää      
*Kylmekoski råpunkt      
Kylmäkoski by, rågräns      
*Kylmäluoto Saknas      
Kylmälä by      
Kylmälä by      
*Kylmänoja      
*Kylmänrinta råpunkt      
Kylm(äs)oja bäck /Se      
»kylom» by?      
Kylähiisi by      
Kylänåkern Saknas /Se      
*Kymall äng f. äng      
*Kymasuon lampi      
Kymasuon lampi      
Kymasoun lampi      
Kymasuonlampi gränspunkt      
Kymi flod /Se      
Kymikallio Saknas      
*Kymisilta råpunkt      
»kymmene», se Kymmenegård hg      
Kymmene gods /Se      
Kymmene gd      
Kymmene hg      
Kymmenegård hg      
Kymmenegård Saknas      
Kymmenegård Saknas      
Kymmenegård hg      
Kymmenegård hg      
Kymmenegård hg      
Kymmenegård kungsgård      
Kymmene sn      
Kymmene laxfiske      
Kymmenegård hg      
Kymmenegård hg      
Kymmene sn      
Kymmene sn      
Kymmene sn      
Kymmene sn      
Kymmene sn      
Kymmene gård hg      
Kymmene gods och laxfiske      
Kymmenegård hg      
Kymmene gård hg      
Kymmene gd med laxfiske      
Kymmene gård Saknas      
Kymmene hg      
Kymmene kungs-gd      
Kymmene kungs-gd      
Kymmene sn      
Kymmene gd      
Kymmene hg      
Kymmene sn      
Kymmene sn      
Kymmene älv o. laxfiske      
Kymmenä älv      
Kymmene älv Saknas      
Kymmene älv o. laxfiske      
Kymmene älv Saknas      
Kymene älv älv /Se      
Kymmenegårds län snr      
Kymmene älv Saknas      
Kymmene älv Saknas      
*Kymäki gd      
Kynesas varpet vik /Se      
Kynisbacken ortnamn /Se      
Kynnenkallio ortnamn /Se      
Kynnismäki by      
Kynämäki by      
*Kynemäki gård      
Kynnar by      
Kynnesby by      
Kynnysmäki by      
*Kynnysmäki råpunkt      
Kynnysmäki by      
Kynnysmäki by      
Kynnysmäki by      
Kynnysmäki by      
*Kyntynä nütynpää råpunkt      
*Kyntöjä ?ortnamn      
Kynämäki beb.      
Kynämäki by      
Kynämäki by      
Kynämäki by      
Kynämäki gd      
Kynämäki hg      
*Kypensaari, se Kyerdsaari råpunkt      
*Kypärävuori      
*Kypärävuori      
Kyrk- fled i natn /Se      
kyrka ortnamnselement /Se      
kyrkan ortn.-element /Se      
Kyrkan, se Rysskyrkan stensättning      
Kyrkbacken ortnamn /Se      
Kyrkbergen berg /Se      
Kyrkberget berg /Se      
*Kyrkberget      
Kyrkby by      
Kyrby by      
Kyrkby by      
Kyrkbyn by      
Kyrkbyn Saknas      
Kyrkbåthamnen vik /Se      
*Kyrkeberget råpunkt      
Kyrkeby by      
»Kyrkeness» beb.      
Kyrkesund Saknas      
Kyrkesund Saknas      
*Kyrketräsk Saknas /Se      
Kyrkfjärden kärr /Se      
Kyrkgården stenbacke m. gravar /Se      
Kyrkgårds ortn.-el. /Se      
Kyrkkammen bergsrygg /Se      
Kyrkharju ås /Se      
Kyrkklint berg /Se      
Kyrkklint berg /Se      
Kyrkklint berg /Se      
Kyrkmässberget berg /Se      
*Kyrknäs Saknas      
Kyrkoby by /Se      
Kyrkoby by /Se      
Kyrkoby by /Se      
Kyrkoby by /Se      
Kyrkoby, Öster- och Väster- byar      
Kyrkogatan Saknas      
Kyrkogatan f.d. gata      
Kyrkoby by      
Kyrkoby by      
Kyrkogatan gata      
Kyrkogatan förr gata      
Kyrkogatan förr gata      
Kyrkogatan gata      
Kyrkogatan Saknas      
Kyrkogatan medeltida gata /Se      
Kyrkosund, se Hiittis sn      
Kyrkosunds skär kapellförsamling /Se      
Kyrksjön infjärd /Se      
Kyrkskäret skär /Se      
Kyrkskätt sn      
Kyrkslätt socken      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt socken      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt by      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkslätt sn      
Kyrkstad gd      
Kyrksund kapellförs. /Se      
Kyrksundet sund /Se      
Kyrktaksberget berg /Se      
Kyrktroskoln bergkam /Se      
Kyrkträsket ortnamn /Se      
Kyrktåget ortnamn /Se      
Kyrkvägen ortnamn /Se      
Kyrkväggen bergvägg /Se      
Kyrkåkern ortnamn /Se      
Kyrkäng by      
*Kyrmenkallio råpunkt      
*Kyrmenkallio råpunkt      
Kyro, Stor- och Lill- snr      
Kyro, se även Tavastkyro sn      
Kyro. se Tavastkyro sn      
Kyro sn      
Kyro, se Stor- o. Lillkyro snr      
Kyro sn      
Kyro, Stor- och Lill- snr      
Kyro, Stor- och Lill- snr      
Kyro, Stor- och Lill- snr      
Kyro, Iso- och Vähä snr      
Kyro, Iso- och Väha- snr      
Kyro, Stor- el. Lill- snr      
Kyroboaminne ortn. /Se      
Kyrobomijnne, se Storkyro sn      
Kyrobominne, se Storkyro sn      
Kyrobominne sn /Se      
Kyrobominne ortnamn /Se      
Kyrojoki å      
Kyronsaari holme      
Kyrobominne sn /Se      
Kyrubominne, se Storkyro sn      
Kyru, se Storkyro sn      
Kyru Saknas      
Kyrö, se Tavastkyrö sn      
Kyrö Saknas      
Kyrö Saknas      
Kyrö gd      
Kyrö Saknas      
Kyrö gd      
Kyrö, Iso- och Vähä- snr      
Kyröjärvi rågräns      
*Kyröläisby by /Se      
»Kyteby» by      
*Kytenkallio      
Kytorapan natn? /Se      
kytta ortnamnselement /Se      
Kytthagaberget berg /Se      
Kyttkärrsberget berg /Se      
Kyttkärrsberget berg /Se      
kyttland element i ortnamn /Se      
kyttland ortnamnselement /Se      
Kyttlandet ortnamn /Se      
Kyttälä by      
kytö ortnamnselement /Se      
?Kytö hg o. by      
?Kytö hg      
?Kytö hg      
?Kytö hg      
?Kytö hg o. by      
Kytölot f.d. holme /Se      
Kytömäki by      
kyulæ ort      
Kyynämäki by      
Kyysilä by      
Kyysilä by      
Kyysilä by      
Kyä by      
Kyä by      
Kyä by      
Kåcki gd /Se      
*Kåifwusensilta      
kåkaland ortnamnselement /Se      
Kåkalandet åkernamn /Se      
*Kåkala ålfiske Saknas      
Kåkböle f.d. beb. /Se      
Kåkki hemman /Se      
Kåklanden åker /Se      
Kåklandet åkrar /Se      
*Kåkåin luodon pudass holme      
*Kåkåluoto patur laxfiske      
Kål- fled i natn /Se      
Kålkil vik o. äng /Se      
Kållandsberg berg /Se      
Kållby by /Se      
*Kålmusen patu laxfiske      
Kålören ör /Se      
Kånala by /Se      
Kånkebacken höjd /Se      
Kåparsteinin sten /Se      
Kåpar åkren Saknas /Se      
»Kåpasvedin» Saknas /Se      
Kåpbacken backe(?) /Se      
*Kåpby by /Se      
Kåpbyn by /Se      
Kåpparbyn by /Se      
»Kåpparin» skogsmark /Se      
Kåpparnäse plats /Se      
*Kåpparnäse ortn. /Se      
*Kåpse äng landsförs.      
Kåpse ängh Saknas /Se      
Kåpskoug, se Koppskog Saknas      
Kåpvngan Saknas      
Kårböle by      
Kårbøle by      
Kårböle by /Se      
Kårböle by /Se      
Kårböle by /Se      
?Kårkulla by      
Kårlaks by      
Kårlaks Saknas      
Kårlax by      
Kårlax by      
Kårlax by      
Kårlax by      
Kårlaks by      
Kårlax by      
Kårlax by      
Kårlaks by      
Kårlaks by      
Kårlaks by      
Kårlaks hg      
?Kårlaks hg      
Kårnäs by /Se      
Kårnäs by /Se      
Kårs hemman? /Se      
Kårsbacka hemman? /Se      
Kåta- Saknas /Se      
Kåtabacka höjd /Se      
Kåtamossen mosse, f.d. sjö /Se      
Kåtaskär grund /Se      
Kåtaör grund /Se      
Kåteshamns sand sandstrand /Se      
Kåtogvalksbacken höjd /Se      
»Kåto Jerfvi» f.d. sjö, nu mosse /Se      
Kåtovalck Äng äng? /Se      
*Kåttonsaari      
Kåustar by /Se      
Kåusteri gd /Se      
Kåvärskatan Saknas /Se      
Käcklot område /Se      
Kaedala by      
*Kädewe Saknas      
Käety by      
Käety by      
Käetty by      
Käety by      
Käety by      
*Käety Saknas      
*Käety Saknas      
Käflingen åker /Se      
*Käghenoja Saknas      
*Kägenoja Saknas      
Kägra by      
Kägra by      
Kägra gd      
?Kägra by      
?Kägra by      
?Kägra by      
?Kägra by      
Kägra by /Se      
Kägra by /Se      
Käikelä by      
?Käikälä hg      
Käikälä gd      
Käikälä gd      
?Käikälä by      
Käinby by /Se      
Käkisalmi, se Keksholm Saknas      
Käkölä by      
Käkölä by      
Käkölä by      
Käkölä by      
Käköla näs näs      
Käkölä näs näs      
Käinby by      
Käinby gd      
Käkiinivaava Saknas      
Käkkälänjoki älv      
Käkölä by      
Käla by      
Kälakärret ortnamn /Se      
*Käldaberg rågräns      
Käldas hemman /Se      
Käldinge hg      
Käldinge hg      
Käldinge hg      
Käldinge by /Se      
Käldinge by /Se      
Kälingbacken ortnamn /Se      
Kälingstenen sten? /Se      
Kälingsveden ortnamn /Se      
Kälingängen ortnamn /Se      
Kälkarnäs torp /Se      
Kälkarnäs naturlokal /Se      
Kälkar(s)näs torp /Se      
källa ortnamnselement /Se      
källa ortnamnselement /Se      
-källa eled i natn /Se      
käll(a) ortn.-el. /Se      
Källar- fled i ägonamn /Se      
Källarberget berg /Se      
Källarbiten åkerteg /Se      
Källargrundet grund /Se      
Källarnomi råmärke      
Källarslätten äng /Se      
Källbolsta försvunnet ortn /Se      
Källbäcken ortnamn /Se      
Källgärdan ortnamn /Se      
Källmossen mosse /Se      
Källreda by      
Källsnålet åker /Se      
Källvik gd      
Källvik bukten vikbukt /Se      
Källvärv åkerstycke /Se      
Källvärvs källan brunn /Se      
Källåkern ortnamn /Se      
Källängen ortnamn /Se      
Källängsmaragärds storstenen sten? /Se      
Kälpepylsa Saknas      
Kältarböle by      
*Kältmumi      
Kälviä, se Kelviå Saknas      
*Kälä skog Saknas      
*Kälä skog Saknas      
*Kälä skog Saknas      
*Kälä skog Saknas      
Kälö ö och by /Se      
Kämpas hemman /Se      
*Kängivuori råpunkt      
*Känälähde      
Käraluoto klippa      
Kærelekuski fors /Se      
*Kärelta Saknas      
*Kärhola utmark Saknas      
Käring- fled i natn /Se      
Käringen udde /Se      
Käringharan grynna /Se      
Käringhålet sund /Se      
Käringklobb blekorna grund /Se      
Käringpinan f.d. sund /Se      
Kärjenniemi by      
Kärki ortnamnselement /Se      
?Kärki by      
Kärki gd      
?Kärki gd      
?Kärki gd      
Kärki gd      
Kärki gd      
Kärki by      
Kärkinen by      
Kärkniemi hg      
?Kärkis hgd      
?Kärkis hgd      
Kärkis hg      
?Kärkis hg      
?Kärkis by      
?Kärkis by      
*Kärkis by      
Kärkis by      
Kärkis by      
Kärklax by      
Kärklax by      
Kärklax by /Se      
*Kärkmäki      
Kärknäs Saknas      
Kärknäs by /Se      
?Kärknäs by      
Kärknäs hg      
Kärkäs by      
Kärkäs by      
Kärkölä by      
Kärkölä Saknas      
Kärkölä sn      
Kärkölä sn      
Kärkölä by      
Kärkölä sn      
Kaerla by      
Kaerla by      
Kärlax by /Se      
Kärlingö ö /Se      
Kärmälä by      
*Kärnekoski      
»kærpele» beb.      
*Kärpenoiansuu råpunkt      
Kärpijoki by      
Kärpijoki by      
Kärpijoki by      
Kärpijoki by      
Kärpijoki by      
Kärppö by      
*Kärppälä Saknas      
*Kärpänkallio      
kärr ortnamnselement /Se      
kärr ortn.-el. /Se      
?Kärra by      
Kärras gd /Se      
Kärrbacka f.d. by /Se      
Kärrby torp /Se      
Kärrby åker o. äng /Se      
Kärrby beb. /Se      
Kärrby torp torp? /Se      
Kärrbäck f.d. vattensamling /Se      
?*Kärrböle Saknas /Se      
*Kärrböle hemman /Se      
kärr(et) element i ortnamn /Se      
Kärret ortnamn /Se      
Kärret där på Österdelen kärr /Se      
Kärrlandet åkernamn /Se      
Kärråkern ortnamn /Se      
Kärrängen äng /Se      
Kärsälä gd      
Kärsälä gd      
Kärsälä gd      
Kärsämäki by      
Kärsämäki by      
Kärsämäki by      
Kärsämäki by      
Kärsämäki by med såg      
Kärsämäki by      
Kärsämäki gd      
Kärsämäki by      
Kärsämäki by      
Kärsämäki bruk      
*Kärväisen syvenpää råpunkt      
*Käräjämäki Saknas      
Käsivuori råpunkt      
*Käskenjärven särkentaipale råpunkt      
*Käskijärvenpää råpunkt      
*Käskimäinen syrjö      
Käsmäjokisuo mosse      
*Kætheleby Saknas      
*Kætheleby by      
Kätilbotesö Saknas /Se      
Kätkä ortnamn /Se      
Kätkäjärvi sjö      
Kätkäjärvi sjö      
*Kättilmundsby gd /Se      
Kätlingen, se Retusaari ö      
*Kättonäs näs      
*Kättonäs Saknas      
Kättylä by      
*Kølisnæs Saknas      
Kättärlä by      
Kättärlä by      
*Käviniemi Saknas      
Käykälä gd      
Käärmelä by      
*Køikælenlædhe      
Kökarhamnen vik /Se      
Köklaks by o. bol      
Köklax by /Se      
Köklaks by /Se      
Köklax Saknas /Se      
Kölen holmnamn /Se      
Kölen fjällkedja /Se      
*Kølisnææs Saknas      
Könik Saknas /Se      
Könicke gd /Se      
Könings hemman /Se      
Köni(n)gsberg berg /Se      
Köni(n)gsberg berg /Se      
Köningsbäck gd /Se      
Könni gd /Se      
Könölä by /Se      
Köpas hemman /Se      
Köpbacka by /Se      
Köpbacka by /Se      
Köpböle by /Se      
Köping gårdsnamn /Se      
Köping gd? /Se      
Köping gd /Se      
Köping gd? /Se      
Köping gd /Se      
Köpmansgrund Saknas      
Köpmansgrund grund      
Köpmansholmen Saknas /Se      
*Köpstad syndersägor /Se      
*Körel Saknas      
*Körel Saknas      
*Körel (?ortnamn)      
körra ortn.-el. /Se      
*Körsbrinke råpunkt      
*Körsbrinken      
Körvägen huvudväg /Se      
Kötnork åker /Se      
»Köupparin» Saknas /Se      
*Köyhäsaari      
Köyliö, se Kjulo Saknas      
Köönikkä gd /Se      
Köönikkälä hg      
Köönikkälä hg      
Köönikkälä gd /Se      
*Kt:nensaari råpunkt      

Till sidtopp