ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling La..ö

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2081 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
-la eled i ortn. /Se      
Laajakoski by      
Laajoki by      
Laajoki by      
Laakajärvi sjö      
*Laakoilammen harju      
Laakspohia by      
Laakspohja hg      
Laaleis by      
Laaleis by      
Laani skogskant /Se      
Laani åker /Se      
Laarois gd      
Laarois gd      
Laarois gd      
Laarois gd      
Laavainen by      
Laavais by      
Labacken backe /Se      
Labb- fled i natn. /Se      
*Labbabäck      
*Labbabäck      
»Labbacka åcker» åker? /Se      
Labbacken råpunkt /Se      
Labbas hemman /Se      
Labbas hemman /Se      
Labbas hemman /Se      
Labbas hemman /Se      
Labbas hemman /Se      
Labbas hemman /Se      
Labbas hemman /Se      
Labbas hemman /Se      
Labbas hemman /Se      
Labb(e) engen äng? /Se      
Labben ö /Se      
Labblåra torp /Se      
Labbnäs f.d. by /Se      
Labbom ortn. /Se      
Labbom beb. /Se      
Labbom by /Se      
Labbom by /Se      
Labbom by /Se      
Labbsand vik /Se      
Labbvarpet vik /Se      
Labby by      
Labby by      
Labby by /Se      
Labby by /Se      
Labby by      
Labby del av by /Se      
Labby utby /Se      
Labbåker åker? /Se      
Labb Åkern åker? /Se      
Labböle ortn. /Se      
Labböle beb? /Se      
Labbören önamn /Se      
Labsvid Åkern åker? /Se      
Laby ortn. /Se      
*Lachan      
Lactis, se Lahtis Saknas      
*Ladeo Saknas      
*Ladhenoya gård      
Ladhenranta by      
Ladhinko ort /Se      
»ladhwa» beb.- el. naturnamn      
*Ladialaks Saknas      
*Ladialaks Saknas      
*Ladiamæki Saknas      
*Ladiamäki äng      
*Ladiankallio råmärke      
Ladilotarna öar /Se      
*Ladionsoonkanta      
Ladjakoski, se Koskis by      
Ladjakoski by      
*Ladmaninmäki råpunkt      
Ladoga, se Vita Träsket sjö      
Ladoga sjö      
Ladoga sjö      
Lad(a)- fled i natn. /Se      
Ladu- fled i natn. /Se      
Ladugårdsgärdan åker /Se      
Ladugårdsåkern ortnamn /Se      
*Ladvansuonmäki      
*Laffso (!) sn      
Laffso Saknas      
Lafsböle ortn. /Se      
Lagabacken skogsbacke /Se      
*Lagapohja råpunkt      
Laggar gd /Se      
Laggarholm holme /Se      
Laggars gd? /Se      
Laggars gd /Se      
Laggnäsbacken höjd /Se      
Lagmansby ortn. /Se      
Lagmansböle bebn. /Se      
Lagmansböle Saknas /Se      
Lagmans forssen fiske /Se      
*Lagmansvik vik      
lagn ortn -element /Se      
Lagnen udde /Se      
*Lagtheniitty äng      
Laha by      
Laha by      
*Lahankivi      
*Lahankivi råpunkt      
Lahdenkorwenkallio råpunkt      
*Lahdenojansuu råpunkt      
Lahdenperä Saknas /Se      
Lahdenranta by      
Lahdentaka hg      
Lahdentaka hg      
Lahdingo by      
Lahdingo Saknas      
Lahdinko by      
Lahdinko by      
*Lahdinko Saknas      
Lahdinko by      
Lahdinko by      
Lahdinko by      
Lahdinko by      
Lahdinko by /Se      
Lahdinko by /Se      
Lahela, se Finnby by      
Lahila - Klemetskog grannbyar /Se      
Lahinen hg      
Lahinen by      
Lahinen hg      
Lahinen hg      
Lahinen hg      
Lahinen hg      
Lahis by      
Lahis hg      
Lahis hg      
?Lahnajärvi by      
Lahnasaari, se Lansor Saknas      
*Lahnasvuori råpunkt      
Lahnus by      
Lahti by      
Lahti by      
Lahti by      
Lahti by      
Lahtis stad /Se      
Lahti stad /Se      
Lahto by      
*Lahti      
Lahti hg o by      
?Lahtis by      
Lahti by      
*Lahtisen joen niska rågräns      
?Laidike by      
Laidika by      
Laidike by      
Laideke by      
*Laidike råpunkt      
*Laiduanson mekij      
Laiharanta gd      
Laiharanta by      
Laiharanta Saknas      
Laiharanta by      
Laiharanta by      
Laihela å /Se      
Laihela by      
Laihela by      
Laihela förr by      
Laihia by      
Laihianjoki å      
?Laihoinen by      
Laihoinen by      
Laihonen by      
Laikko by      
Laikko by      
Laikko by      
Laikko by      
Laikko by      
Laikko by      
Laiko by      
Laikko by      
*Lainamässe Saknas      
*Lainamässe Saknas      
*Lainamässe Saknas      
Laiskaren grund /Se      
*Laita holme      
Laitala, se Letala sn      
Laittinen by      
Laittis by      
Laivakuoppa grop /Se      
Laivaniemi by      
*Lajamäki      
*Lajamäki Velho      
Lakakil betesmark /Se      
*Lakalesivalka      
Lakan f.d. sandmynning /Se      
*Lakarvuori      
Lakavarpet vik /Se      
Lakeasuo ortnamn /Se      
*Lakiansuonsuu      
*Lakimäki råpunkt      
Lakkola by      
Lakkola by      
Lakkola by      
Laknas sjö /Se      
Laknakosk Saknas /Se      
-laks(i) (-lax) eled i ortn /Se      
*Lakukulla Saknas      
*Lakukulla Saknas      
Lakängen ortnamn /Se      
Lallas Isakas gård /Se      
Lallinen by      
*Lallis bolstad      
Lamalot ortnamn /Se      
Lamasjön sjö /Se      
Lambergiärde åker /Se      
Lambo åkeren åker /Se      
Lame, Lill sjö /Se      
*Lamershamby by      
Lamkulla by      
Lamm- fled i natn /Se      
Lamm- fled i natn /Se      
Lammais fors      
Lammais by      
Lammais Saknas      
Lammais by      
Lammais by      
Lammais by      
Lammais Saknas      
Lammais by      
Lammais by      
Lammais by      
Lammais by med laxfiske      
Lammais by med fiske      
Lammais by      
Lammais fors      
Lammais laxfiske laxfiske      
Lammainen by      
Lammais by      
Lammais by      
Lammais fors fors      
Lammaisfors fors      
Lammais fors fors      
Lammais fors fors      
Lamman skogsområde /Se      
Lammasvik vik      
Lammaisvik laxfiske      
*Lammais vik Saknas      
Lammais vik vik      
Lammala by      
Lammala, Norr- och Söder byar      
Lammala, Norr- och Söder- byar      
Lammala, Norr- och Söder- byar      
Lammala, Norr- och Söder- byar      
*Lammasaarenranta Saknas      
Lammais fors Saknas      
Lammasfors fors med fiske      
Lammaskallio ortnamn /Se      
Lammassaari ö      
Lammasviikki ortnamn /Se      
Lammais vik Saknas      
Lammasvik vik      
Lamm bergen berg? /Se      
Lamm dalen dal? /Se      
*Lammenranta Saknas      
Lammentaka by      
Lammgrunden grund /Se      
lamm (i) ortnamnselement /Se      
Lammi sn /Se      
Lammi gd /Se      
Lammi gd      
Lammi by      
lammikko ortnamnselement /Se      
Lamminjärvi sjö /Se      
Lamm kammaren vik /Se      
Lamm mossen mosse? /Se      
Lammpäran natn. /Se      
Lammskiftet skogsskifte /Se      
Lammskogen skog? /Se      
Lammskär skär /Se      
Lamp- fled i ortn /Se      
Lampakka Saknas /Se      
-lampi ortnamnselement /Se      
lampi ortnamnselement /Se      
-lamp(i) ortnamnselement /Se      
*Lampila Saknas      
*Lampila Saknas      
Lampis sn      
Lampis socken      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis by      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis (Lammi) sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis sn      
Lampis prästbol Saknas      
Lampsijärvi sjö      
Lampsijärvi sjö      
-land eled i natn. /Se      
-land eled i natn. /Se      
-land ortnamnselement /Se      
land ortnamnselement /Se      
Land- fled i natn. /Se      
land (skogklädd ö), ortn- el. /Se      
Landbobacka, se Stensböle by      
*Landboby by /Se      
Landhaken grund /Se      
Landhusgrundet grund /Se      
*Landsbacka by      
*Landsbacka by /Se      
Landsbro by /Se      
Landskrona medeltida fäste      
*Landzkrona slott /Se      
*Landsryggen rågång      
Landsvägaåkern ortnamn /Se      
Langanskäret skär /Se      
*Langemarke äng äng      
Langgärds storstenen sten? /Se      
Langiberget berg /Se      
Langila by      
Langsanholmen f.d. holme /Se      
Langåminne skogstrakt /Se      
*Langö ö      
Lankila by      
?Lankila by      
Lankis hg      
Lankis by      
Lankis by      
Lankis gd      
Lankkinen by      
Lankkinen by      
Lankkinen by      
?Lankkinen by      
Lankkinen by      
*Lankis (?ortnamn)      
Lankis by      
Lankkinen by      
*Lankola Saknas      
Lankkinen by      
Lanmas ström      
Lanskeri Saknas /Se      
Lansor ö(?) /Se      
*Lantehenmaa jord      
*Lantehenma Saknas      
lantland ortnamnsrlement /Se      
Lantlandet skog /Se      
Lantois by      
Lanusare, se Louhisaari gd      
*Lapensuonsaari      
Laperla by      
Laperla by      
Laperla by      
Laperla by      
Laperla by      
*Lapiasaari      
Lapijärvi rågräns      
Lapin- f.l. i ortnamn /Se      
Lapin - Kaiwo sjö /Se      
*Lapinkallio råpunkt      
Lapinkanta ägonamn /Se      
*Lapinsaari råpunkt      
*Lapinsuonkanto råpunkt      
Lapintulet holme /Se      
*Lappala Saknas      
Lappans ortn. /Se      
Lapparla by      
Lapparla by      
Lapparla by      
?Lapparla Saknas      
Lapparla by      
Lapparla by      
?Lapparla by      
Lapparla by      
Lapparla by /Se      
*Lappaskalio      
*Lappavik Saknas      
Lappberget berg /Se      
Lappbergs strömmings varpet varp /Se      
Lappbron Saknas /Se      
Lappby by /Se      
Lappbäcken bäck /Se      
Lappböle by      
Lappböle gd      
Lappböle by /Se      
Lappböle by /Se      
Lappböle by      
Lappdal by      
Lappe Saknas      
Lappeenranta stad /Se      
Lappeierf Saknas      
*Lappelsaiskallio      
*Lappennyto äng      
?Lappfjärd sn      
Lappfjärd by      
Lappfjärd sn      
Lappfjärd sn      
Lappfjärd by o sn      
Lappfjärd by o. sn      
Lappfjärd by      
Lappfjärd by o. sn      
Lappfjärd sn      
Lappfjärd by      
Lappfjärd sn o. by      
Lappfjärd kommun /Se      
Lappfjärd sn /Se      
Lappfors by /Se      
Lappholmen holme /Se      
Lappholmen holme /Se      
Lappi by      
Lappi sn      
Lappi sn      
Lappi sn      
Lappi sn      
Lappi by      
Lappi by      
Lappi sn      
Lappi sn      
Lappi sn /Se      
Lappi (Lapinkylä) by      
Lappijoki by      
Lappjoki by      
Lappijoki by      
Lappijoki by      
Lappijoki by      
Lappijoki by      
Lappisstrand, se Villmanstrand stad      
Lappland landskap      
Lappland landskap      
Lappland landskap      
Lappland (Fi. Lappi) landskap /Se      
*Lappmark Saknas      
Lappmarken delar av Sverige och Finland      
Lappmarken delar av Sverige och Finland      
Lappmarken delar av Sverige och Finland      
Lappmarken del av Finland      
Lappmarken del av län      
Lappmarken del av Sverige och Finland      
Lappnor gd /Se      
Lappnornäs näs      
Lappnäs by      
Lappnäs by /Se      
?Lappo sn o. hd      
?Lappo sn o hd      
Lappo sn      
Lappo sn      
Lappo sn      
Lappo kommun /Se      
Lappo härad (prosteri, socken, älv)      
?Lappo by      
Lappom by /Se      
*Lappotalvitiensuu råpunkt      
Lappo äng ägonamn /Se      
Lappstenen sten /Se      
*Lappstrand stad /Se      
Lappsundet Saknas /Se      
Lapptegarna tegar /Se      
Lappträsk sn      
Lappträsk sn      
Lappträsk sn      
Lappträsk sn /Se      
Lappträsk by by /Se      
Lappträsk sn /Se      
Lappvesi sn och hd      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi hd      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi hd      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi hd      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi hd      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi hd      
Lappvesi hd      
Lappvesi hd      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi hd      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi sn      
Lappvesi prosteri f. prosteri      
Lappvik by /Se      
Lappvik vik? /Se      
Lappvik bol gd      
Lappviken gd /Se      
Lappviken vik /Se      
Lappviken vik /Se      
»Lappå» by      
»Lappå» sn      
Lappå åker /Se      
Lappäjanoja      
Lappängarna ängar /Se      
*Lappö Saknas      
Larsmo sn /Se      
Larsro lht /Se      
*Lasken lakan råpunkt      
Lasrökärret kärr /Se      
Lassas hemman /Se      
Lassdal by      
Lassdal hg      
Lassdal gd /Se      
Lassdalen notvarp /Se      
Lassfolk ortn.. /Se      
Lass-Högberget berg /Se      
Lassinböle by /Se      
Lassinsuo ortnamn /Se      
Lassknus hällan udde /Se      
Lasslot päran vik /Se      
Lassmattas hemman /Se      
Lassos hemmansnamn /Se      
Lassosen bosättningsnamn /Se      
Lastakoski fors      
Lastakoski fors      
*Lastakoski Saknas      
*Lastakoski rågräns      
Lastarören ör /Se      
Lastus by      
Lataklobben, se Latmansklobben klobb      
Later grund /Se      
Latinsesset grund /Se      
Latmansbacken backe /Se      
Latmansklobben klobb /Se      
*Latoiitty äng      
Lattmark by      
*Lattomerenniittu äng      
Lattomeri by      
Lattomeri by      
Lattomeri by      
Lattomeri by      
Latva by      
Latva by      
Latva by      
*Lauconii kapell Saknas      
*Laudansilta      
*Lauesoll Saknas      
»Lauhian odsa» råmärke      
*Lauhianoja      
*Lauhianotsa råpunkt      
*Lauka koden vaha råpunkt      
*Lauka koskenkivi      
*Laukalan oja      
Laukaniitty by      
*Laukapelto Saknas      
*Laukapelto Saknas      
Laukas sn      
*Laukaskallio      
Laukeela by      
Laukeela by      
*Laukiö ö      
*Laukiö ö      
Laukkapelto gd      
*Laukkavaggi fjäll      
Laukko hg      
?Laukka by      
Laukka by      
Laukka by      
Laukko hg      
Laukko hg      
Laukko hg      
Laukko by      
Lauko hg      
Laukko hg      
Laukko hg      
Laukko hg      
Laukko hg      
Lauko hg      
Laukko hg      
Laukko gård      
Laukko hg      
Lauko hg      
Lauko hg      
Lauko hg      
Lauko hg      
Lauko hg      
Lauko hg      
Laukko säteri      
Lauko hg      
Lauko hg      
Lauko hg      
Laukko säteri      
Lauko hg      
Lauko hg (med kapell)      
Lauko hg      
Lauko hg      
?Laukola by      
Laukkoski göl /Se      
Laukkoski, se Lövkosk(i) Saknas      
Lauksuo nat namn? /Se      
Laukula by      
Laulainen by      
Laulainen by      
Laulais by      
Laulais by      
Laulais by      
Laulais by      
*Launastaniitty äng      
*Launes Saknas      
Laupaus el. Laupunen, se Löpö Saknas      
Laurila by      
Lauroinen by      
Lauroinen by      
Lauste byadel      
Lauste byadel      
Lauste byadel      
Lauste byadel /Se      
Lauste by      
Lauste by      
?Lauste by      
Lauste by      
Lauste gd /Se      
Laustinen by /Se      
Laustis kungsladugård      
Laustis Saknas      
Laustis Saknas      
Laustis Saknas      
Laustu, Laustinen, Laustis ortn. /Se      
*Lautakallio råpunkt      
*Lautakaton orijärvi      
Lautanala by      
*Lautaporti råpunkt      
*Lautasijlda råmärke      
*Lautasilta      
*Lautasilta      
*Lautasilta      
*Lauta Valkama      
*Lautela Saknas      
Lautela by      
Lautela by      
Lautila by      
Lautiosaari by      
Lautkangar Saknas      
Lautsia hg      
Lavabacken ortnamn /Se      
Lavaberget ortnamn /Se      
Lavansaari ö      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavanäs by      
Lavast gd? /Se      
Laven åkerteg /Se      
Lavila gd /Se      
Lavila by      
*Lawisista Saknas      
Lavore gård      
*Lavore Saknas      
-lax (-laks(i) ) eled i ortn. /Se      
-lax eled /Se      
lax ortn. el. /Se      
Lax- fled i natn. /Se      
Laxklöven klev /Se      
Laxnäsgrundet grund /Se      
Laxnäsviken vik /Se      
Laxpojo gd      
Laxpojo by o. bol      
Laxpojo by o bol      
Laxpojo by o bol      
Laxpojo by o bol      
Laxpojo hg      
Laxpojo gd      
Laxpojo säteri      
Laxvarp nat.namn? /Se      
Laxvarpet nat.namn? /Se      
Laxvarpet vik /Se      
Laxvarpet nat.namn? /Se      
Laxvarps udden udde /Se      
Laxvarpsudden strömmingsvarp /Se      
Laxvarpviken nat. namn? /Se      
Laxören holme? /Se      
*Layo by      
laysara, se Lesöra Saknas      
*Laywasse holm Saknas      
?Lechtis hg      
-led eled i natn. /Se      
Lederviken vik /Se      
Ledet sund /Se      
Ledhovuori rågräns      
»leethis» holme      
*Leethis holme      
*Leetsala Saknas      
*Leetsala Saknas      
Leffuele, se Lävala by      
*Leffuentaka by      
*Lehalomi vik      
Lehmijärvi by      
*Lehmusniittu äng Saknas      
Leihijärvi by      
Lehijärvi f. sn, nu del av sn      
Lehijärvi sn      
Lehijärvi sn      
Lehijärvi sn      
Lehijärvi f. sn, nu del av sn      
Lehijärvi sn      
Lehijärvi sn      
Lehijärvi by      
Lehijärvi sn      
»lehmvsnytty» beb.- el. ägonamn      
Lehmäjoki Saknas /Se      
Lehmäsilta ortnamn /Se      
Lehovuori      
Lehovuori      
*Lehtinütty äng      
Lehtis å      
»lehtis» holme      
»lehtis» holme      
Leiböle Saknas /Se      
Leihijärvi förr sn, nu del av sn      
Leikaraho sved /Se      
Leikarakangas mo /Se      
Leikaramäki backe /Se      
Leikarmäki backe /Se      
*Leikko      
Leikola by      
*Leikkokallio      
*Leikoksen ojansuu      
Leikoksen ojansuu      
Leikoksen ojansuu      
*Leikoksen ojansuu      
Leikoksen ojansuu gränspunkt      
Leikola by      
»leykoxten oyan siltha» rå?      
*Leilaks by      
Leilä by      
Leinakkala by      
Leinakkala by      
Leinakkala by      
Leiniälä by      
Leiniälä by      
Leiniälä by      
Leinmäki by      
Leinmäki by      
Leinmäki by      
Leipyöly Saknas /Se      
Leipämaa, se Tali hg      
Leipäsuo ortnamn /Se      
Leistilä by      
Leistilä by      
Leistilä by      
Leistilä by /Se      
Leistola gd      
Leistola gd      
Leistus byadel /Se      
*Leitinienne kirke      
Leitsamaa by      
Leivonmäki by      
Lejons torp /Se      
Lejons kleven sänka /Se      
Lejusten ojansilta      
Lejusten ojansilta gränspunkt      
*Lejusten ojansilta      
Lekarberget berg /Se      
Lekarudden udde /Se      
Lekarängen äng? /Se      
Lekattskär skär o. halvöar /Se      
Lekback berget berg /Se      
*Lekkisenpolvi      
*Lekosaari ö      
*Lekosaari ö      
Leksvall Saknas /Se      
*Lekteoya bro Saknas      
Lellainen by      
Lellais by      
Lellais by      
Lellais by      
Lellais by      
Lellais by      
Lellais by      
Lelläs Saknas      
*Lemas Saknas      
Lemböle by /Se      
Lemenniittu äng /Se      
?Lemettylä by      
Lemettylä by      
Lemettys by      
Lehmus ortnamnselement /Se      
*Lemilahdenojansuu      
Lemjok, se Lehmäjoki Saknas /Se      
Lemlahti by      
?Lemlax Saknas      
Lemlax by /Se      
Lemlaks Saknas      
Lemlaks by      
Lemlax by      
Lemlaks by      
Lemlaks by      
Lemlaks by /Se      
?Lemlaks by      
Lemlaks by      
Lemmetyinen by      
Lemmetyinen by      
Lemmetyinen by      
Lemmetys Saknas /Se      
Lemmetys by      
Lemmetys by      
Lemmo gård      
Lemmonlampi sjö      
Lemmonlampi sjö      
*Lemmänittu äng äng      
Lemnäs hg      
Lemnäs hg      
Lemo, Ala-, o. Yli- byar      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo by      
Lemo by      
Lemo socken      
Lemo socken      
Lemo socken      
Lemo socken      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo socken      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemu sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn /Se      
Lemo hg      
Lemo hg      
Lemo hg      
Lemo hg      
Lemo hg      
Lemo hg      
Lemo hg      
Lemo hg      
Lemo hg      
Lemo hg      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemo sn      
Lemogård gd      
Lemogård hg      
Lemogård hg o. by      
Lemo kyrka kyrka      
Lemonäs, se Alalemu och Ylilemu hgdr      
Lempans by      
Lempans by      
Lempans by      
Lempans by      
Lempe f.d. utbyskatt /Se      
*Lempevuori      
*Lempianoja råpunkt      
*Lempientaival råpunkt      
Lempilä by      
»Lempiskallio» okänd by      
Lempobärg grindh råpunkt      
Lempoinen by      
Lempoinen by      
Lempoinen by      
Lempoinen by      
Lempoinen by      
Lempois by      
Lempois by      
Lempois gård      
Lempois by      
Lempois by      
Lempois by      
Lempä f.d. utbyskatt /Se      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempäälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempäälä sn      
Lempälä sn      
Lempäälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lempälä sn      
Lemsjöholm herrg.      
Lemstrand lgh /Se      
Lemu by      
Lemuno (Lemno) Saknas      
Lemu, Ala- och Yli- byar      
Lemu, Ala- o Yli by o hg      
Lemu, Yli- och Ala- hg      
Lemu, Ala- och Yli- hg      
Lemu, Ala- och Yli- hg      
*Lendehen ponsan vuori      
*Lendissala äng äng      
*Lendolan laka      
*Lengelm ... Saknas      
*Lengemörke äng äng      
Lenholm holme      
Lennstädet ortnamn /Se      
*Leosta Saknas      
Lepas, se Stjernsund hg      
Lepas hg      
Lepas hg      
Lepas gd      
Lepas gd      
Lepas herrg.      
Lepas hg      
Lepas (Stjernsund) herrg.      
Lepas hg      
Lepas hg      
Lepas hg      
Lepas hg      
*Lepays ort      
*Lepenkando råpunkt      
*Lepestewori råmärke      
*Lepestevuori rågräns      
*Lepestunportas råpunkt      
Lepestunportas råpunkt      
*Lepikivi råpunkt      
*Lepikoski Saknas      
Lepistooya gd      
Lepistö ortn. /Se      
Lepistö by      
Lepistö by      
Lepistö by      
Lepistö Saknas      
Lepistö by      
Lepistö by      
Lepistö by      
Lepistö by      
Lepistö hg      
Lepistö hg      
Lepistö hg      
Lepistö gods /Se      
Lepistö Saknas /Se      
Leplax kapellförsamling /Se      
*Lepos ort      
Leppenlaksi      
*Leppenojansuu      
Leppis, se Lepas hg      
»Leppisenpordas» råpunkt      
Lepplaks by      
Lepplaks by      
Leppo by /Se      
Leppähaikkola ortnamn /Se      
Leppäis ö, by      
Leppäis by      
Leppäkorpi by      
Leppäkoski hg, såg      
Leppäkoski hg      
*Leppäpardas      
Leppärlä by      
Leppäsenoja ortnamn /Se      
Leppäsenojanpuro ortnamn /Se      
Ler- fled i natn. /Se      
Lerbrunn brunnar /Se      
Leren åkrar /Se      
Lerharan skär /Se      
Lerkist rövass /Se      
Lerorna slätt /Se      
*Lesivalkarna      
*Lesonmaa Saknas      
»Lestilla» by      
Lesöra Saknas      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala by      
Letala sn      
Letala by      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala (Laitila) sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala (Laitila) sn      
?Letala Saknas /Se      
Letala (Laitila) sn      
Letala sn      
Letala by      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn      
Letala sn /Se      
Letala å /Se      
Letala kyrka kyrka      
Letback berget berg /Se      
*Letelaks Saknas      
*Lethasarij by      
*Lethis holme      
*Lethis holme      
Letku by      
Lettas Ena, se Lättasätno å /Se      
*Leuco Saknas      
Leukaniemi rågräns      
*Leukumäki      
Leura gd /Se      
Leusen äng /Se      
*Levajärvi Saknas      
*Levajärvi Saknas      
*Levanen sarka      
Levaneva å /Se      
Levanpelto by      
*Levelaks Saknas      
Levelax Saknas      
Levelax Saknas      
*Levelaks Saknas      
Levelaks Saknas      
*Levelax Saknas      
Levelaks Saknas      
*Levelaks Saknas      
*Levenjärven kallio rågräns      
*Leventaka Saknas      
*Leventaka Saknas      
Levijärvi sjö      
*Levälämpi      
Leyko, se Laikko Saknas      
Lialompolo sjö      
Lialompolo sjö      
Lialompolo sjö      
Liby ortn. /Se      
*lid ortnamnselement /Se      
lid ortn.el. /Se      
Liden område /Se      
Liden ängar /Se      
Liden, Lilla berg /Se      
lider ortnamnselement /Se      
?Liedakkala by      
Liedakala by      
Liedakala by      
Liedakala by      
Liedakkala by      
Liedonperä by      
liehu ortnamnselement /Se      
Liehu strandområde /Se      
*Liekivähru Saknas      
Liekosaari ö /Se      
Liekosari holme /Se      
Liekovesi vattendrag /Se      
Liekovesi sjö /Se      
Lieksa ortnamn /Se      
Lielaks by      
Lielaks gård      
Lielaks gård      
Lielax by /Se      
Lielax by      
Lielaks Saknas      
Lielaks by      
Lielaks by      
Lielaks ö      
Liepimäjärvi sjö      
Lieranta by      
Liesniemi by      
Liesniemi by      
Liesniemi hg      
Liesniemi hg      
Lieso by      
Lieso by      
Lieso by      
Lieso by      
Lieso by      
Lieso by      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala ö      
Lietsala näs näs      
Lietsala näs Saknas      
Lietsala näs näs      
Lietsala näs näs      
Lietsala äng äng      
Liettula by      
Liettula by      
Liettula by      
*Lihausen joki myöte      
*Lihien Niitty äng      
*Liiden lavia kari råpunkt      
*Liikala ålfiske      
Liikamäki      
Liikis sn /Se      
Liikola by      
Liina ortnamnselement /Se      
Liirin suo ortnamn /Se      
Liistensaari, se Sääminge sn      
Liistensaari gd      
Liistonsaari Saknas      
Liivala by      
Liivala by      
Lik- fled i natn. /Se      
*Likajärvi      
*Likajärvi råpunkt      
Likesgräven plats i terräng /Se      
*Likholmen holme      
*Likholmen holme /Se      
*Likholmen Saknas      
Likholmen Saknas      
*Likholmen Saknas      
Likholmen Saknas      
*Likholmen Saknas      
Liknäs halvö /Se      
Likolammikko vattensamling /Se      
Likolampi sjönamn /Se      
Likskär skär /Se      
Likören ö /Se      
Liljeforsåkern nat.namn /Se      
Liljendal sn /Se      
Liljendal sn /Se      
Liljendal ägonamn /Se      
Lill- förled i ortnamn /Se      
Lillandet ö /Se      
Lillbass Saknas /Se      
Lillbastö udde /Se      
Lillbrink vägbacke /Se      
Lillby hemman /Se      
Lillby by      
Lillby by      
Lillbötet berg? /Se      
Lilledet sänka /Se      
Lillerängsberget berg /Se      
Lillfinnberget berg /Se      
Lillforsen fors /Se      
Lillgubbklev sänka /Se      
*Lillgården gods      
Lillgölen kärrsänka /Se      
Lillhalling äng /Se      
Lillhals äng /Se      
Lill-Hannula hemman /Se      
Lill-helvetet grotta /Se      
Lillhaplaks by      
Lillhöut vik /Se      
Lill-Jussesåkern nat.namn /Se      
*Lill-Kjulo by      
Lillkjulo by      
Lillkroksnäs by /Se      
Lillkuppis by /Se      
Lillkyro (Vähäkyrö) sn      
Lillkyro o. Storkyro snr      
Lillkyro sn      
Lillkyro o. Storkyro snr      
Lillkyro el. Storkyro snr      
Lillkyro och Storkyro snr      
Lillkönings hemman /Se      
Lillkönis hemman /Se      
Lillmasa hemman /Se      
Lillminne vik /Se      
Lillnäs vecket vikinslag /Se      
Lill-Palois hemman /Se      
Lill Perno vik vik      
Lill-Salkarsberget berg /Se      
Lillsoukkan notvarp /Se      
Lillström vik /Se      
Lillströmma vik /Se      
Lillstu beb, namn /Se      
-lillstu eled i bebn. /Se      
Lillstufars skrubban bergsskreva /Se      
Lillstulimpan upphöjning /Se      
Lill-Stötas hemman /Se      
Lill-Särkilaks, se Isosärkila by      
Lilltervo by      
Lilltervo by      
Lill-Tomasbacken nat.namn /Se      
Lillträsk ängsmark /Se      
Lillträsket kärr /Se      
Lilllund gd /Se      
Lilltors gd /Se      
Lill-Urberget berg /Se      
Lill-Uujärv sjö /Se      
Lillvis gd? /Se      
Lilläduängen ortnamn /Se      
Lillängsgölet nat.namn /Se      
Limholmen natn. /Se      
Limholmen holme /Se      
Limingo sn      
Limingo sn      
Limingo sn      
Limingo sn      
Limingo sn      
Limingo sn      
Limingo sn      
Limingo sn      
Limingo by      
Limingo by      
Limingo sn /Se      
Limingo sn /Se      
Limingo älv Saknas      
?Limingån å      
limpa ortnamnselement /Se      
Limpakka Saknas /Se      
Limpan upphöjning /Se      
Limpan grund /Se      
Limponbacken upphöjning /Se      
Linbröit molnan nat.namn? /Se      
-linda eled i natn. /Se      
linda ortnamnselement /Se      
-linda eled i ägonamn /Se      
*Lindestubbe råpunkt      
Lindestubbe råpunkt /Se      
Lindforsensåkern ortnamn /Se      
Lindgrensbacken nat.namn /Se      
Lindgrensåkern nat.namn /Se      
Lindholmsberget nat.namn /Se      
Lindholmsviken vik /Se      
Lindsbacken nat.namn /Se      
Lindsby ortn. /Se      
Lindsby by      
Lindsby by      
Lindsby Saknas      
Lindsby by      
Lindsby by      
Lindsby by /Se      
Lindströmsåkern nat.namn /Se      
Lindängen ortnamn /Se      
Lindö gård      
?Lindö by o. hg      
Lindö gd /Se      
Lindö Saknas /Se      
Lindö hg      
Lindö säteri      
Linfrösgrynnan grund /Se      
-linge (-inge, -unge) önamnselement /Se      
Lingonbacka jordlott, bebyggd /Se      
Linhagen äng /Se      
Linkulla by      
Lindkulla gård      
Linkulla by o bol      
Linkulla by o bol      
?Linkulla by      
Linkulla by o bol      
Linkulla by o bol      
Linkulla by      
Linkulla by /Se      
Linkulla by /Se      
Linkulla-Brinken backe /Se      
Linlo ö /Se      
Linna gård gd /Se      
Linnamäki råpunkt      
Linnan- förled i ortnamn /Se      
Linnanberget berg /Se      
Linnanen by      
Linnanmäki berg /Se      
Linnanpelto by /Se      
Linnanpää klippa /Se      
Linnarnäs hg      
Linnesgölen kärrmark /Se      
*Linnunkivi      
*Linnunkivi      
Linnunpää by      
Linnunpää by      
Linnunpää by      
Linnunpää hg      
Linnunpää by      
Linputtsberget berg /Se      
Linputtsberget berg /Se      
Linsänkan ortnamn /Se      
Lintilä by      
Lintula by      
Liponliehu strandområde /Se      
Lippo beb? /Se      
Lippängen äng /Se      
Liskishaverlandet ortnamn /Se      
Lisos knallen grund /Se      
Lisos knösen grund /Se      
Lissabon stenlabyrinter /Se      
Lisskär udde /Se      
*Litjoki Saknas      
*Litjoki Saknas      
*Litlaby by      
Litslaböle gd? /Se      
Littois by      
Littois by      
Littois by      
Littois träsk sjö      
Littois träsk sjö      
Littois träsk sjö      
Littula gd      
*Litzlekyle by      
Liuhala by      
Liuhtari åker åker      
Liuhtarla by /Se      
Liuksiala by      
Liuksiala hg o by      
Liuksiala kungsgård      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liuskallio by      
Liustensaari råmärke      
*Liustensonsari      
*Liusten suonsaari      
*Liutanamaa Saknas      
*Liutanlampi      
*Ljufstad ortn. /Se      
*Ljufstad Saknas /Se      
Ljus- fled i natn. /Se      
Ljusberget berg /Se      
Ljusgrund grund /Se      
Ljusskär skär /Se      
Ljusskäret skär /Se      
Ljusskärgården vattenlott /Se      
Ljusstenen sten /Se      
Ljusören ör o udde /Se      
Ljuvstad ortn. /Se      
Lobottnen ortn. /Se      
*Localax Saknas      
Lochanesby, se Luokkanois by      
Lochteå sn /Se      
Lochteå bebyggelse? /Se      
Locket grund /Se      
Locklax nat.namn? /Se      
Locklot udd udde /Se      
Lockvattnet fjärd /Se      
Lofmanskärr äng /Se      
Loftesåkern åker /Se      
Log- fled i ägonamn /Se      
*Lohialainen (? ortnamn)      
*Lohialainen (?ortnamn)      
*Lohialainen Saknas      
*Lohialainen (?ortnamn)      
Lohialayn, se ?Lojo sn      
Lohijärvi, Iso och Vähä L. sjöar      
?Iso och Vähä Lohijärvi sjöar      
Lohijärvi, Iso och Vähä sjöar /Se      
Lohilampi by      
*Lohiniva fors      
Lohjanjärvi sjö /Se      
*Lohjentaipalbol Saknas      
Lohm skärgård /Se      
Lohtenmäki råpunkt      
Loihten kallio      
*Loijtarenkosken tärdom kallio      
loilo ortnamnselement /Se      
Loilonkallio berg /Se      
?Loimaa sn      
Loimaa sn      
?Loimaa sn /Se      
Loimaa sn      
Loimaa sn      
?Loima by      
Loima by      
Loima by      
Loimijoki sn      
Loimijoki by      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Loimijoki sn      
Lojo sn      
Lojo by      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
?Lojo sn?      
Lojo by      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo by      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo sn      
Lojo härad (äv. socken, sjö, domsaga)      
»Loyo» lokaliteter      
Lojo sn      
Lojo sn      
*Lojtala by      
*Lojtala by      
Lokalahti by      
Lokalahti sn      
Lokalahti by      
Lokalahti by      
Lokalahti by      
Lokalahti by      
Lokalahti by      
Lokalahti sn      
Lokalahti by      
?Lokalaks el. Lokala by      
Lokalaks by      
Lokalaks by      
Lokalax förr by      
*Lokamäki råpunkt      
*Lokarawore råmärke      
*Lokaravuori rågräns      
Lokare skär /Se      
*Lokile mark och fiskevatten      
Lokkarila by /Se      
Lokkarla, se Lokkarila by      
*Lokke äng      
Loklax äng /Se      
Lokopära vik /Se      
Lokteå sn      
-lokton ortnamnselement /Se      
*Lokæ Saknas      
-loma eled i natn. /Se      
Lomansböle ägoområde /Se      
Lomans gärdan nat.namn /Se      
Lomans Torpåkrar åkrar? /Se      
Lomansåker åker? /Se      
Lomby by      
Lomby by      
Lomby by /Se      
Lompolojärvi sjö      
Lomträsk träsk /Se      
Lom träsk träsk /Se      
Londböle by /Se      
Londholmen skogsbacke /Se      
Londisgärdan ägonamn /Se      
Londiskärret ägonamn /Se      
Lonnan (Lådna) ort /Se      
Lonnan ö /Se      
»Lonthomen» Saknas      
Lonthöö, se Luonnonmaa Saknas      
*Loola, Lilla Saknas      
Lopaskeri Saknas /Se      
Loppala, se Lupaja Saknas      
Loppi by      
Loppi by      
Loppi by      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis sn      
Loppis by      
Lorikamäki sandbacke      
Lorikamäki sandbacke      
Lortbrunnen brunn /Se      
Lortören ö /Se      
Lortörs hålen sund /Se      
*Loskoskij fjärding Saknas      
*Lostranemi äng Saknas      
-lot eled /Se      
-lot eled i önamn /Se      
lot ortnamnselement /Se      
Lotan berggrund /Se      
lot(an) ortn-el. /Se      
Lotlaks by      
Lotlax by      
Lotlaks by /Se      
Lotlax by /Se      
Loto holme /Se      
Loto sund sund /Se      
Lotsari gård /Se      
Lotsholm holme /Se      
Lotshägnarna parceller /Se      
lott ortn-el. /Se      
*Lottojoki å      
Lottos grundet grund /Se      
Louhisaari gd      
*Loukia (?ortnamn)      
Loukinainen by      
Loukkinais by      
Loukkinais by      
?Loukkinais by      
?Loukkinais by      
Loukkinais by      
Loukkinais by      
Loukosten vaha råpunkt      
Loulus bebn. o. tidigare sjönamn /Se      
Lausaja by      
Lausaja by      
Lovi by      
Lovi by      
Lovi by      
*Lounas f. by      
*Lounas f. by      
*Lounas f. by      
*Lounas f. by      
*Lounas f. by      
*Loviksund Saknas /Se      
Lovis by      
Lovisa stad /Se      
Lovisa stad /Se      
*Lubalvarach fjäll      
Luckarla gd /Se      
Lucto Saknas      
*Lugnanjärvi Saknas      
Luhango sn      
*Luhiaisten lähde      
Luhtabacken Saknas /Se      
*Luhtakuusi råpunkt      
Lujkos hemman /Se      
Lujkossundet vik /Se      
Luk(ar)- fled i natn. /Se      
Lukargrunden grund /Se      
Lukarudden udde /Se      
?Lukkala Saknas      
Lukkala boställe /Se      
Lukkarainen by      
Lukkarainen by      
?Lukkarainen by      
Lukkarainen by      
(?)Lukkarainen by      
Lukkarainen by      
Lukkarainen by      
Lukkarainen by      
Lukkarainen by      
*Lukkares by by      
*Lukonsaari      
Lukstället stränder /Se      
*Lukta eng äng      
Lukuback backe /Se      
*Lukuriavuori      
*Lukuvuori råpunkt      
Lummaja by      
Lumpbisatorget öppen plats /Se      
Lunda ö /Se      
Lundberget berg /Se      
Lundi gd /Se      
Lundo sn      
Lundo socken      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo socken      
Lundo sn      
Lunda gård      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo socken      
Lundo socken      
Lundo sn      
Lundo by      
Lundo å å      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo (Lieto) sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn      
Lundo sn /Se      
Lundå sn /Se      
Lundo kyrka kyrka      
Lundo kyrkoby      
Luntha, Luntho, se Luonnonmaa ö      
*Luntu gård      
*Luodas korpi      
Luokkinais Saknas      
Luokkanais by      
Luokkinais by      
Luokkinais by      
Luokkinais by      
Luokkinais gd      
Luokkinais by      
Luokkinais by      
Luokkinais by      
Luola by      
Luola by      
Luola by      
Luolajärvi sjö      
Luolala by      
Luolais by      
Luolaja by      
*Luolajärvi sjö      
*Luolajärvi sjö      
Luolala by      
Luolala by      
Luolala by      
Luolala by      
Luolavuori by      
Luolavuori by      
*Luoniokoski fors      
Luonnenmaa ö      
Luonnenmaa ö      
Luonnenmaa ö      
Luonnenmaa ö      
Luonnenmaa ö      
Luonnenmaa ö      
Luonnenmaa ö      
Luonnonmaa Saknas      
Luonnenmaa ö      
Luonnenmaa ö      
Luononmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnonmaa ö      
Luonnenmaa ö      
*Luonto ö      
Luopiois by      
Luopiois by      
Luopiois by      
Luopiois sn      
*Luossavaranta Saknas      
-luoto eled i önamn /Se      
luoto ortn-el. /Se      
Luotolaksi, se Lotlaks Saknas      
Luotsanlahti by /Se      
Luotsarlahti, se Luotsanlahti by      
Lupaja by      
Lupaja Saknas      
Lupaja by      
Lupaja by      
Lurbacka strandsluttning /Se      
Lusborg skär /Se      
Lusi by      
Lusi by      
Lusi by      
Lusi by      
Lusi by      
Lusi by      
Luskala by      
Lusklot holme /Se      
Lustholmen holme /Se      
Lustigskällan nat.namn /Se      
Lusören örar /Se      
Lutila by      
Lutila by      
Luulahti ortnamn /Se      
Luulajanjoki, -lampi Saknas /Se      
Luuspää by      
Luuspää gd      
Luvia sn      
Luvia by      
Luvia sn      
Luvia sn      
Lyftenberget berg /Se      
Lyhiwori råmärke      
Lylyis by o hg      
Lylyjärvi sjö      
Lylyjärvi sjö      
*Lylynsuo      
*Lymi råpunkt      
*Lymmabool Saknas      
Lynberg Saknas      
Lynklägden lägd /Se      
Lyssklinten berg /Se      
Lyöttilä by      
Låckonäs el. Lökanäs Saknas      
Lådna, se Lonnan (Lådna) ort      
Låg- fled i natn. /Se      
Lågbacka gd /Se      
Lågorna kärr /Se      
*Låhi kari laxfiske      
Lålax by /Se      
Lålby by /Se      
Låndans ortn. /Se      
Lång- fled i natn. /Se      
Lång-(a) fled i natn. /Se      
Långa skottet grund /Se      
Långbacken ortnamn /Se      
Långbordsängsberg berg /Se      
Långbrännan åker /Se      
Långemossen utskog /Se      
*Långe ön Saknas      
*Långerå råpunkt      
Långhara(n) grynnor, holmar o. skär /Se      
Långharan skär /Se      
Långharn klippa      
Långholm, Västra, Östra, Näsby, Björkö holmar /Se      
Långholmsmossen mosse /Se      
Långklev sänka /Se      
Långlandet ortnamn /Se      
Långlo viken vik /Se      
Långnäs by      
Långnäsas f.d. torp /Se      
Långnäs bultarna grund /Se      
Långnäset ortnamn /Se      
Långnäsudden näs /Se      
Långnäs Viras torp /Se      
Långsnuvan sankt område /Se      
Långstjärt by      
Långstjärt by      
Långstrand by o bol      
Långstrand by      
Långtarmen sund /Se      
Långvik by o bol      
*Långvik Saknas      
Långvik, Norr- by      
Långvik, Söder- by      
Långvik by      
Långvik by      
Långvik gd      
Långvik by      
Långvik by      
Långvik by      
Långvik brinkbacken backe /Se      
Långviran holme      
Långviran ö /Se      
Långåkern ortnamn /Se      
Långörn befästningsverk /Se      
Långörs hamnen vik /Se      
Lånnan Saknas /Se      
Lånnan holme /Se      
Lånse trängslet däld /Se      
-låot eled /Se      
Låunesare Saknas      
Lädubacken ortnamn /Se      
Läduängen ortnamn /Se      
lägd ortnamnselement /Se      
Lägden ortnamn /Se      
-läger eled i natn. /Se      
Lägganharan holme? /Se      
Lägnarna grund /Se      
Lägret notvarp /Se      
lähde ortnamnselement /Se      
Lähdeoja ortnamn /Se      
Lähdepelto ortnamn /Se      
*Lähemäinen niemi      
Lähilähde råmärke      
*Lähilähden råpunkt      
?Lähnajerfvi Saknas      
Lähteenkylä by      
Lähteenmäki råpunkt      
*Lähteenmäki      
Lähteenmäki by      
Lähteenoja, se *Ledhenoya gård      
?Lähtenoja by      
Lähteenoja by      
Lähteenoja by      
Lähteenoja by      
Lähteenoja by      
Lähteenoja by      
*Lähtemesaari      
Läktarpallen udde /Se      
Lämmis by      
Lämmis by      
Lämpans by      
*Lämpeläyne Saknas      
»læmpos» Saknas      
*Lämpäläine Saknas      
Lämtana, se Lempans by      
?Lämu gård      
*Lämäkoski by      
ländstad ortnamnselement /Se      
Ländstaden notvarp /Se      
Ländstan ortnamn /Se      
Längelmäki sn      
Längskatan grund /Se      
*Länisemaa Saknas      
Länsmans- fled i natn. /Se      
Länsmansgrundet grund /Se      
Länsmansvekan vik /Se      
Länsmansviken vik /Se      
Länstranden åstrandslokal /Se      
*Läpesden nenä råpunkt      
*Läpikanta äng      
*Läpikivi      
*Läpikivi      
*Läpikivi      
*Läpikivi      
*Läpin suwandåstrand Saknas      
Läpp by      
Läpp by      
Läpp gd      
Läpp gd      
Läpp by      
Läpp by      
Läpp gd /Se      
Saknas Saknas      
Läpplax by      
Läppskär skär /Se      
*Läppälahden mylly      
*Läppäsenportas      
*Læpykawta Saknas      
Lästholmen holmar /Se      
Lättasätno å      
Lättasätno å      
Lättasätno å      
Lävala by      
Lävenjoki åminne Saknas      
*Läwiluoti      
Löbergsmarken ortnamn /Se      
Löckosk, se Lövkosk Saknas      
*Löitemavuori råpunkt      
Löjlax ortnamn /Se      
Lök- fled i natn. /Se      
Lökanäs, se Låckonäs Saknas      
Lökberget bergsområde /Se      
Lökhara skär /Se      
Lökkläpp udde /Se      
Lönn- (avs. träslag), fled i natn. /Se      
Lönn- (avs. i lönndom), fled i natn. /Se      
Lönnbacka ortn. /Se      
Lönnebergen berg /Se      
Lönnen vik o. slätt /Se      
Lönngrundet grund /Se      
Lönnhamnen vik /Se      
Lönnhamnen vik /Se      
Lönnkilen vik /Se      
Lönnkleven ortnamn /Se      
Lönnstäder strand /Se      
Lönöholm område i terräng /Se      
Löparö ö /Se      
Löparö ö /Se      
»løpsta» Saknas      
Löpö by      
Löpö by      
Löpö by      
Löpö by      
Löpö hemman      
Löpö by      
Löpö by      
Lösbacka höjd /Se      
Lösen (Løsn) äng /Se      
Lösen äga /Se      
Lösen torp /Se      
Lösen (Løsn) torp /Se      
Lösen åkern äng /Se      
Lösen åkern åker? /Se      
*Lötestenen, Stora råpunkt      
*Lötestenen, Stora råmärke      
*Löthestenen, Stora råmärke      
Lötestenen, Store råpunkt /Se      
*Löthen lausten råpunkt      
Lötholmen ortnamn /Se      
Löukare strand /Se      
Löv- fled i natn. /Se      
Lövanören ör /Se      
Lövbergskärret nat.namn /Se      
Lövbergsåkern nat.namn /Se      
Lövböle by      
Lövholm, se Kokkala Saknas      
Lövkoski by      
Lövkosk(i) by      
Lövkoski by /Se      
Lövkoski, Lilla by /Se      
Lövkoski Nyby by /Se      
Lövnäsudden udde /Se      
Lövskär ö o sn      
Lövskär ö      
Lövsta gård /Se      
Lövstad sn /Se      
Lövstad gård gd /Se      
Lövudden torp /Se      
Lövö by /Se      
Lövö ort /Se      
Lövöarne öar      
Löytty by      
Löytäne by      
Löytäne by      
Löytäne by      
?Löytäne by      
Löytänä Saknas /Se      

Till sidtopp