ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling M, N

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Miskoi, se Rödahäll berg      
Mäskälä by