ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling R, S

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2229 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Ri- fled i ägo- o. naturnamn /Se      
Ria- ortnamnselement /Se      
*Riamäki      
Riankiuka      
Ribacken ortnamn /Se      
Ribacksberget Saknas /Se      
Ribergarna berg /Se      
Riberget berg /Se      
Ribottnen grund /Se      
Ridanberget berg /Se      
Ridasjärvi by      
Riddar vanl. ortn. /Se      
Riddar gd /Se      
Riddarla by /Se      
Riddarla by /Se      
Riddars vanl. ortn. /Se      
*Ridenjokisu      
*Ridenjärvi      
*Ridensuo      
*Rigas Saknas      
Rigärdan ortnamn /Se      
Rigärdan åker /Se      
Rigärdan gärdor /Se      
*Rihemaa ö      
*Rihenkangas rågräns      
*Rihijärvi råpunkt      
*Rihikallio äng      
*Rihioja råpunkt      
Riiainen by      
Riiali gård /Se      
Riidanala by      
?Riihenmaa ö      
*Riihijärvenojansuu råpunkt      
Riihipelto ortnamn /Se      
?Riihivainio by      
Riikola by      
Riikonen by      
?Riikonen by      
Riissuo sankmark /Se      
Riit(a)aro ortnamn /Se      
Riitahaka ortnamn /Se      
Riitamaa ödemark      
Riitamaa ödemark      
*Riitama gränsområde      
*Riitama gränsområde      
Riitamaa, se Rithema Saknas      
*Riitama område      
Riittiö by      
Riivalimäk backe /Se      
Riivalmäk backe /Se      
*Rijppala Saknas      
Rikala by      
Rickala gd      
*Riekkopajunniemi      
*Rietaioensuuluoto råpunkt      
Rigas, se Riikonen Saknas      
*Rihilaks      
Rijamäki råpunkt      
Rijmmeta Krampen Saknas      
»Rikalaby» beb.      
Rikantila by      
Rikkavesi sjö      
Rikskärs fladan flade /Se      
Rilaks l. Riilahti by      
Rilaks by o. bol      
Rimito sn      
Rimito socken      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn /Se      
Rimitto sn      
Rimito sn      
Rimito socken      
Rimito socken      
Rimito socken      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
Rimito sn      
*Rimo gård      
Rimossaberget berg /Se      
Rimpikeidas Saknas /Se      
Rimskär grund      
Ring- fled i natn. /Se      
*Ringejoki äng Saknas      
Ringeliborg stenlabyrinter /Se      
Ringgrundet grund /Se      
Ringudden udde /Se      
Ringvalla bosättningsnamn /Se      
Rinkarinkulma bydel /Se      
Rinkarinmutka vägkrök /Se      
*Rinonpaika holme      
*Rinthis äng      
Rinum Saknas /Se      
Rinum by /Se      
*Ripilampi rågräns      
Rippola by      
Rippola gd      
Ripuby by      
?Ripuby by      
Ripuby by /Se      
*Rirolo f. biskopsgård      
Ris- fled i natn. /Se      
Risholm halvö /Se      
Risholmsudden notvarp /Se      
Risis by /Se      
Risis by /Se      
Riskhamnen vik /Se      
Riskil äng /Se      
Ristaro ortnamn /Se      
*Ristenemenojansu råmärke      
*Ristenemj råmärke      
Risteniemi hg      
*Ristikallio råpunkt      
*Ristikuusenkanto      
*Ristikäin      
*Ristiniemenjoensuu      
*Ristiniemenjoensuu      
*Ristiniemi      
*Ristiniemi      
*Ristiniemi råpunkt      
*Ristinjuuri Saknas      
*Ristinkusi råpunkt      
*Ristinkuusi      
Ristinkylä by      
Ristinkylä hg      
*Ristinrapacko      
Ristniemi by      
Ristniemi by      
Ristniemi by      
Ristniemi by      
?Ristniemi gd      
Risubergen berg /Se      
Risuberget råpunkt /Se      
Risupotten vattensamling /Se      
*Risö ö      
Rital ortn. /Se      
Ritalot ortnamn /Se      
*Ritamäki      
Ritamäksberg berg /Se      
Ritarila by /Se      
Rithema sn /Se      
*Rithema sandås      
»Rithia» by?      
Rittas Saknas      
*Rittiioeng      
Ritvala by      
Ritvala by      
Ritvala by      
Ritvala by      
Ritvala by      
Ritvala by      
Ritvala by      
Ritvala by      
Ritvala by      
Ritvala by      
Ritvala by      
Rivedaberget berg /Se      
*Riudanlähde      
*Riuta      
Riuta      
*Rinttataipale råpunkt      
Riåkern åker /Se      
Riälämalmar terräng /Se      
*Robäcken      
*Rockaleby Saknas      
Rocker gd /Se      
Roddarknallen grund /Se      
Roddsundet f.d. sund /Se      
Rodensar by /Se      
Roder- fled i jämförelsenamn /Se      
Rodret åkerteg /Se      
»Rodzböle» bebnamn /Se      
*Rogas Saknas      
*Rohala Saknas      
*Rohauta      
*Rohauta råpunkt      
Rohdainen by      
Rohdainen by      
Rohdainen by      
*Rohohauta      
*Rohosmaa Saknas      
»rohosma» beb.-el. naturnamn      
Roismala by      
Roismala by      
*Roja pöithis äng      
?Rokais by      
Rokal ortn. /Se      
Rokensuo      
Rokensuo      
*Rokkala ålfiske Saknas      
Roklax ortnamn /Se      
Rokola, se Ruokola Saknas      
Rokosa ortnamnselement /Se      
Romans Rikas boställe /Se      
Romby ortn. /Se      
Romby by      
Romby by      
Romby by      
Romens bebn. /Se      
Romnäsbacken höjd /Se      
Rompängen äng? /Se      
roms ortnamnselement /Se      
roms ortnamnselement /Se      
*Romsala ... by Saknas      
?Romsarby by /Se      
Romsarby Saknas /Se      
Romsarby by /Se      
Romsarby by /Se      
Romsila by      
Ron by /Se      
*Ronansuu råpunkt      
Rondby by /Se      
Ronni by      
Ronni by      
Ronni by      
Ronni by      
Ronviken vik /Se      
*Rookos äng Saknas      
*Roosoo äng      
Ropakkoaro ortnamn /Se      
*Ropako      
Ropanlägnarna, Ropanlängderna grupp /Se      
Ropanlängderna, Ropanlägnarna grund /Se      
*Ropan(?)äng Saknas      
Ropelkärret åker /Se      
*Roposten råmärke      
*Roposten råmärke      
*Ropsten råpunkt      
*Roposten råmärke      
*Roppa Saknas      
*Roppa hemman och torp      
Ros ortnamnselement /Se      
Rosala by /Se      
Rosala land huvudö /Se      
Rosala strömmen, (=Strömmen) sund /Se      
Rosala viken hamnvik /Se      
Rosasträsket vattensamling /Se      
Rosbacka ortn. /Se      
Rosendal förr by /Se      
Rosendal by      
Rosendal by /Se      
Rosendal by      
Rosendal by      
Rosengård bosättningsnamn /Se      
*Rosenjoki å      
*Rosenjoki råpunkt      
*Rosenjoki råpunkt      
Rosens torp /Se      
Rosens visten vik /Se      
*Rosierue Saknas      
Roskers gd /Se      
Rosklax by /Se      
Roslax bebnamn? /Se      
Roslax by /Se      
Rosma(n) fled i natn. /Se      
Rosmanskär skär? /Se      
Rosmanskärs kaset berg, (med kummel) /Se      
Rosmanskärs knuven berg /Se      
?Rosnäs l. Ruosniemi by      
Rossala, se Ruotsala Saknas      
Rossharan skär /Se      
*Rossott Saknas      
Rosår Saknas /Se      
Rotensåkern ortnamn /Se      
*Rothosaari      
Rotnängarna åker /Se      
*Rotonajansuu      
Rotskanspotten ortnamn /Se      
Roukko by      
*Roustanniitu äng      
Routio by /Se      
Routio by      
Rouvali gård /Se      
Rouvalinmäki backe /Se      
*Rovabäcken Saknas      
*Rovabäcken bäck      
Rovaniemi stad      
Rovaniemi stad      
Rovaniemi stad      
Rovaniemi köping /Se      
Rovaniemi näs      
*Rovelaks by      
Ruda tp /Se      
Rudan åker /Se      
Rudan nat.namn? /Se      
Rudanko f.d. åker /Se      
Rudanko by      
Rudanko fors      
Rudansaari, se Ruusor Saknas      
Rudbacka hemman /Se      
Rudbäcken vattensamling /Se      
Rudkärr äng /Se      
Rudom by /Se      
Rudom by /Se      
Rudom by /Se      
Rud ängen äng? /Se      
Rumpan natur o. ägonamn /Se      
Rugnola hg      
Rugnola hg      
Rugnola hg      
Ruhoisenmaa näs      
Rukkijoki by      
Rukkoila by      
Rukkoila by      
Rukkoila by      
Rukkoila by      
Rullarsböle by      
Rullarsböle Saknas /Se      
*Rumakaijranmäki      
*Rumeta sandås      
*Rumeta sandås      
*Rumeta sandås      
*Rumeta sandås      
Rummelö ortn. /Se      
*Rummen råpunkt      
Rumpali gård /Se      
Rumpgärdan åker /Se      
rums ortnamnselement /Se      
rums ortnamnselement /Se      
Rumset terräng /Se      
*Rumula Saknas      
Runa gård Saknas      
Ru(o)na hg      
Runa gård gård      
Runa gård hg      
Runa gård gård      
Runa gd      
Runa hg      
Runa gård gård      
Runa gård gård      
Runa hg      
Runagård f. kungsgd      
Runa hg      
Rund(el)borg stenlabyrinter /Se      
Rungo Saknas      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runko by      
Runois by      
Runois by      
Runsor by /Se      
Runsala ö      
Runsala hg      
Runsala f. kungsgd, nu hg      
Runsala sn      
Runsala ö      
Runsala Saknas      
Runsor by      
Runsor ortn. /Se      
Runtbacken höjd /Se      
Runten sten /Se      
Runtujärvträsket sjö /Se      
*Ruohaudan maken råpunkt      
Ruohoisenmaa holme      
Ruohoisenmaa halvö      
Ruokola by      
Ruokola by      
Ruokola by      
Ruokola by      
Ruokola Saknas      
*Ruokolaks förr ort      
*Ruokolaks förr ort      
Ruokolähde källa /Se      
Ruokonen åkerområde /Se      
*Ruokoojansuu      
*Ruokotappo äng äng      
Ruola by      
?Ruola by      
?Ruola by      
Ruona by, pass och bro /Se      
Ruona hg o. by      
Ruona hg      
Ruonanoja bäck /Se      
Ruonanperä by      
Ruonkallio by      
Ruonkallio by      
Ruonkallio by      
Ruonkallio by      
Ruosin böti      
Ruotsala by(?) /Se      
*Ruotsavesi      
*Ruotsenniittu äng      
Ruotsi finska namnet på Sverige /Se      
Ruotsi finsk benämning på Sverige /Se      
Ruotsi finsk-estninsk benämn. på Sverige /Se      
Ruotsi finsk bebämn. på Sverige /Se      
Ruotsi finsk bebämning på Sverige /Se      
Ruotsila by      
Ruotsila å å      
Ruotsila by      
?Ruotsila by      
Ruotsin böti råpunkt /Se      
Ruotsinkylä by /Se      
Ruotsinkylä by /Se      
*Ruotsinlaksi vik /Se      
*Ruotsinniittu äng      
Ruotsinsalmi sund /Se      
Ruottala by /Se      
*Ruovalkama råpunkt      
Ruovesi sn      
*Rusaamhägd(!)      
*Ruskea kallio råpunkt      
*Ruskenmulda      
*Ruskenvuori råpunkt      
*Ruskiakallio      
*Ruskiakivi      
*Ruskiakivi råpunkt      
*Ruskinkallio      
Rusko sn      
Rusko socken      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko socken      
Rusko kyrkby      
Rusko kyrkby      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko socken      
Rusko socken      
Rusko socken      
Rusko socken      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko kyrkby      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Rusko sn      
Ruskoinensuo råpunkt      
Ruskola by      
Ruskola by      
*Ruskonoya Saknas      
*Ruskonoja äng      
Ruskulla by      
Russarö ö      
Russarö ö /Se      
Russinsoppsbäcken vattensamling /Se      
Rusthållsåkern ortnamn /Se      
ruta ortnamnselement /Se      
Rutajärvi sjö      
Rutalahti by      
Rutanko fors fors      
Rutasberget berg /Se      
*Rutialdo äng      
*Rutila by      
Ruttenstensberg berg /Se      
Ruttenstensberget berg /Se      
Rutuna naturnamn /Se      
Ruuhijärvi by      
Ruuhijärvi by      
Ruuhijärvi by      
Ruuhijärvi sjö      
*Ruuhivuori råpunkt      
Ruuni by /Se      
Ruuninlahti vik /Se      
Ruutila by      
*Rydankanto råpunkt      
Rydboholm hg      
Rydikärret ortnamn /Se      
*Ryemäki      
*Ryggeby by      
Ryggen min undervattensgrund /Se      
Rykäl hus /Se      
Rykäl´ jordområde /Se      
Ryltängen åker /Se      
Rymättylä, se Rimito Saknas      
»rymættære», se Rimito sn      
*Ryonoja      
Ryss gård /Se      
Ryss hemman /Se      
Ryssas rapan mosse /Se      
Ryssberget berg /Se      
Ryssgraven stensamling /Se      
Rysserån rå /Se      
Ryssgrund grund /Se      
Ryssharen skär /Se      
Ryssholmen ö /Se      
Ryssklintarna grund /Se      
Ryssklobben, Lilla o. Stora klobbar /Se      
Rysskyrkan stensättning /Se      
Rysskärret kärr /Se      
Rysslimpan grund /Se      
Ryssmossen ortnamn /Se      
Ryssmossen mosse /Se      
Ryssnäset område /Se      
Ryssugnarna lokal /Se      
Ryssveden ortnamn /Se      
Ryssänsuo mosse /Se      
Ryssön ö /Se      
Ryssö banan vattenområde /Se      
Rystingin niitty nat. namn? /Se      
?Rytama Saknas      
Rytenkärrsbacka höjd /Se      
*Rytio äng      
*Ryttareböle torp /Se      
Ryttylä hg      
Ryttylän vanha valkama råpunkt      
Rytäkoski bydel /Se      
Ryyttel åker /Se      
Ryöskeri ö /Se      
Ryöveli strand /Se      
Ryöveliranta strand /Se      
Ryövälniem udde /Se      
Rå- fled i natn. /Se      
Råberget Saknas /Se      
Råberget ortnamn /Se      
Råbocksskär skär? /Se      
Råbrosåkern ortnamn /Se      
Råbäcken ortnamn /Se      
*Råckajärffui utmark utmark      
Råddan ägonamn /Se      
Rådik Saknas /Se      
Rådkila by      
Rådkila by /Se      
Rådsböle by      
Rådsböle by /Se      
Rådsviken vik? /Se      
Råfallet ortnamn /Se      
Råfurubergen berg /Se      
Råg- fled i natn. /Se      
Rågetsböle ortn. /Se      
Rågholmen holme /Se      
Rågholms strand bryggplats /Se      
Rågårds bergen berg /Se      
Rågö ortn. /Se      
Rågö ö      
Rågö ö      
Rågön ö /Se      
Rågören örar /Se      
Råksten, (Lilla o. Stora) skärgrupper /Se      
Råkärret ortnamn /Se      
Råkärret kärr /Se      
Rålandet ortnamn /Se      
Rålandet vanl. ortn. /Se      
*Råmmavuoma lappby      
»Råmse» kärrodling /Se      
Rånholm holme? /Se      
Råni, se Voronina Saknas      
Rånman hemman /Se      
Rås- förled i ortnamn /Se      
-rås eled i natn. /Se      
Råskog by /Se      
Råskog by /Se      
Råskärret sank äng /Se      
Råssviken vik? /Se      
Råsviken vik /Se      
Råsåker åker /Se      
Råsäng äng /Se      
Råt- fled i natn. /Se      
Råtgrund grund /Se      
Råtgrunds skatan bergsrygg /Se      
Råtkleven klev /Se      
*Råvika skog Saknas      
Råängen ortnamn /Se      
Räckhals gd      
Räckhals jort. /Se      
Räckhals by /Se      
Räckhals postställe /Se      
Räckhals gd /Se      
*Räckhalsböle gd /Se      
Räcknäs gd /Se      
Räfsby by /Se      
»Räfwa» hemman /Se      
»Räfwa» hemman /Se      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Rähälä by      
Räkos, (Raykus) Saknas      
Räling Saknas      
Rämsänkylä bydelsnamn /Se      
Rännarberg berg /Se      
Rännarklinten berg /Se      
Ränneln f.d. bäck /Se      
Ränneln rännilar /Se      
Rännelpelto åker /Se      
Rännelsberg berg /Se      
rännil ortn-el. /Se      
Rännjan åker /Se      
Rännällaht vik /Se      
Räntämäki sn      
Räntämäki by      
Räntämäki sn      
Räntämäki, se S:t Marie sn      
Rändämäki sn      
Ræntamæke, se S:t Marie sn      
Räntämäki by      
Räntämäki by      
Räntämäki by      
Räntämäki by      
Räntämäki sn      
Räntämäki by och sn      
Räntämäki sn      
Räntämäki förr sn?, nu del av sn      
Räntämäki sn      
Räntämäki sn      
Räntämäki, se även S:t Marie sn      
Räntämäki sn      
?Räpälä by      
Räpälä by      
Räpälä Saknas      
Räpälä by      
Räpälä by      
Räpälä by      
Räpälä by      
Räpälä by      
Räpälä by      
Räpälä by      
Räpälä by      
Räpälä by      
Räpälä by      
Räsgrundet grund /Se      
*Rätiälä Saknas      
Rättessempää      
Rättlaks by      
*Rättämäki Saknas      
Rättö by      
Rätvarpet vik /Se      
*Räudanmaa skog      
Räv(a)- fled i natn /Se      
Rävaberget borg /Se      
Rävagårdsbergen berg /Se      
Rävamossen ortnamn /Se      
Rävanäs Saknas /Se      
Rävas hemman /Se      
Rävaåkern ortnamn /Se      
*Rävbacka råpunkt      
*Rävholm Saknas      
Rävsö ö      
Rävsö ö      
Rävsö ö      
Räyrinki by /Se      
Rääsiä by      
Rääsiä by      
Räätäl gård /Se      
Rö- fled i natn. /Se      
ortn-el. /Se      
Rö- fled i natn /Se      
Röd-(a) fled i natn /Se      
Rödahäll berg      
Rödahäll berg      
Rödahäll berg      
Rödahäll berg      
Rödahäll berg      
Röda Kon, Rödkon grund /Se      
Rödehäll skär      
Rödesby by /Se      
*Rödesten råpunkt      
Rödhara(n) skär /Se      
Rödharan holme? /Se      
Rödholmen holme /Se      
Rödhäll skär      
rödja ortnamnselement /Se      
Rödjan åker /Se      
Rödjebacken höjd /Se      
Rödje harden mark /Se      
Rödjeäng åker /Se      
Rödjorna åkrar /Se      
Rödkläppen grund /Se      
Rödkon, Röde Kon grund /Se      
Rödsandvik vik /Se      
Rödsby ortn. /Se      
Rödskog by      
Rödskog by /Se      
Rödskärs brottet grund /Se      
Rödskärsudden skärgrupp /Se      
Rödsten råpunkt      
Röhkölä by      
Röhkälä by      
Röholm udde /Se      
Röholmen holme /Se      
Röhälls varpet notvarp /Se      
Röhässje udden udde? /Se      
Röjsjö mossen mosse /Se      
Rökilen vik /Se      
Rökiö by /Se      
Rökisby f.d. by /Se      
Rökärr kärr /Se      
Rökärret åker /Se      
Rökärret kärr? /Se      
Rökärrshagen ortnamn /Se      
Rölesbacka höjd /Se      
Rölhällsberget berg /Se      
Rölhällsberget berg /Se      
Rölsbacken ortnamn /Se      
Römaren nat.namn? /Se      
Römaren vik /Se      
Römossen ortnamn /Se      
Röms- fled i natn /Se      
römsa ortnamnselement /Se      
Römsan holme /Se      
Römsan klippholme /Se      
Römsholm halvö o. udde /Se      
Römsmossen åker /Se      
Rönikan ö /Se      
Röningsören åker /Se      
Rönn- fled i natn. /Se      
Rönnbacka torp /Se      
*Rönneberg råpunkt      
Rönnhaga lgh /Se      
Rönnhara grund /Se      
Rönnharan holmar, skär o. dyl. /Se      
Rönnharan grund /Se      
Rönnharan skär /Se      
Rönnlands banan vattenområde /Se      
Rönnskär öar /Se      
Rönnsåkern nat. namn /Se      
Röringe by /Se      
Röringe by      
Röringe träsk sjö /Se      
Rörsby ortn. /Se      
Rörsby by      
Rörsby by      
Rörsby by      
Rörsnäs by      
Rörsnäs by      
Rörstorp ortn. /Se      
Rösandsbacken ortnamn /Se      
Rösandsåkrarna ortnamn /Se      
Röselmossen ortnamn /Se      
Röskär skär /Se      
Röst holme /Se      
Röstens boställe /Se      
Rösund by /Se      
Rösund beb.      
Rösund Saknas      
Rösund gd      
Rösund gd      
Rösund by      
Rösund by      
Rösund by      
Rösund by /Se      
Rösund natn /Se      
Rösunda ort      
Röfvar gd /Se      
Rövaren holme /Se      
*Rövaresten råpunkt      
*Rövarestenen råmärke      
*Rövarestenen råmärke      
*Rövarestenen råmärke      
Rövar(la) gd /Se      
Rövarnäs gd /Se      
Rövarpet vik /Se      
Rövars by /Se      
Rövik skog by      
Rövik by      
Röviken vik /Se      
Röyttä ortnamn /Se      
Röyttä uthamn /Se      
Röyttä uthamn /Se      
Röyttä uthamn /Se      
Röyttä by /Se      
Röyttä hamn /Se      
Röödilä by      
Röödilä by      
Röödilä by med såg      
Röödilä by      
Röödilä by      
Röören ö o. halvö /Se      
Röösiälä gd      
-s ortnamnssuffix /Se      
*Saapahan kuva      
*Saaramaa Saknas      
*Saarela Saknas      
*Saarenalapajun råpunkt      
*Saarenmaa jord      
Saarennekka ortnamn /Se      
Saarenpää by      
*Saarenranta laxfiske      
-saari eled i önamn /Se      
Saari ortnamnselement /Se      
Saari f. administrativ sn, nu by      
Saari by      
Saari by      
?Saari by      
Saari by      
?Saari by      
Saari by      
Saari hg      
?Saari by      
?Saari by      
?Saari by      
Saari ortn-el /Se      
?Saari hg      
?Saari hg      
*Saarijärvi råpunkt      
*Saarijärvi      
?Saarijärvi sjö /Se      
*Saarikivi råpunkt      
Saarikoski fors      
Saarikoski fors /Se      
*Saarilomi vik      
Saarioinen by      
?Saarioisjärvi sjö      
Saaris, se Urdiala sn      
*Saaris domkyrkogods      
Saaris by      
Saaris by      
Saaris by      
*Saaristensarka jordstycke      
Saarnisto by      
*Saarvisten ojansuu laxfiske      
Sadelmakarbergarna berg /Se      
*Sadelsteen Saknas      
Safoerkiet, se Saverkeit Saknas      
*Safwienhara råmärke      
Sagu sn /Se      
Sagu socken      
Sagu sn      
Sagu socken      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu socken      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu by      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu kyrka kyrka      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu kyrka kyrka      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu, (Sauvo) sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu, (Sauvo) sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu by      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu sn      
Sagu by      
Sagu by      
Sagu sn      
Sagu sn /Se      
Saha kallio ortnamn /Se      
Sahakoski såg o, fors      
Sahametsä ortnamn /Se      
Sahalaks sn      
Sahapelto ortnamn /Se      
*Sahila(?) kip...      
*Saiiansw mosse      
Saijanjoki å      
Saijanjoki å      
Saijanjoki å      
Saijoki el. Saijanjoki å      
Saikajärvi rågräns      
Saima sjö      
*Saimanmäki      
Sairakkala by      
Sairakkala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala hg      
Sairiala gd      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairiala by      
Sairila kungsgård      
Sairila kungsgård      
Sairiala herrg.      
Sairinen by      
Sairis by      
*Saittajärvi sjö      
Saivala by      
Sajanjoki biflod      
Sajanjoki biflod      
Sajärv sjö /Se      
Sakens torp /Se      
Sakerskilen äng /Se      
*Sakilanmaa skog      
*Sakkula Saknas      
Sakoinen by      
*Sakonsaari      
Sakonsaari      
*Sakos Saknas      
»Sakos» by      
Sakristian sänka /Se      
Saksa- förled i ortnamn /Se      
Saksankorva holme /Se      
Saksanniemi gd /Se      
Saksansaari gd /Se      
Saksby by      
Saksby by      
Saksila by      
Saksila gd      
Saksila gd      
Saksila gd      
Saksila gd      
Saksila by      
Saksila by      
-sal eled /Se      
*Sala bolid Saknas      
*Salajärvi sjö      
Salatetä motä      
*Salatien suu råpunkt      
Salatien suu råpunkt      
*Salatzemanoya äng      
Salavais by      
*Salawiis sn      
Salax, se Savilax by      
*Salb(!) prebende      
*Salbo fjärding Saknas      
*Salco, se Salo köping      
Salkarbergen berg /Se      
*Salkenaha råmärke      
»Salcko Jerfwi» råmärke      
Sallila by      
Sallmis råpunkt      
Salm sjö /Se      
*Salmenkivi      
Salmenoja by      
Salmenperä by      
Salmenperä by      
Salmenperä by      
Salmenperä by      
Salmenperä by      
Salmenperä by      
*Salmensuu      
*Salmensuu      
Salmensyriä      
Salmentaka by      
Salmentaka by      
Salmentaka by      
Salmentaka by      
Salmi ortnamnselement /Se      
Salmi by      
Salmi by      
Salmi by      
Salmi by      
Salmi by      
Salmi gd      
Salmis by /Se      
Salmis by      
*Salmisböle skog      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo, se Ulsåsalö sn      
Salo hd      
?Salo sn      
Salo sn      
Salo sn      
Salo by      
Salo by      
?Salo stad /Se      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo ortn-el. /Se      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo by      
Salo köping      
Salo köping      
Salo köping      
Salo köping      
?Salo köping      
Salo förr sn, nu köping      
Salo kyrka Saknas      
Salo köping      
Salo förr sn, nu köping      
Salo sn      
Salo f. sn, nu köping      
Salo nu köping      
Salo köping      
Salo köping      
?Salo nu köping, förr sn      
Salo köping      
Salo sn o. stad /Se      
-salo ortnamnselement /Se      
Salo bol gd      
Salo bol gd      
Saloinen sn      
Saloinen sn      
Saloinen sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois sn      
Salois gd      
Salois sn      
Salois sn      
Salois by      
*Saloksenjärvi      
Salospohja by      
?Salostenkylä beb.      
»saloxa» Saknas      
Saltsjön sjö /Se      
Salvela by      
Salvela by      
Salvela by      
Salvela by      
Salvela by      
Salvela by      
Salvela by      
?Salvela by      
?Salvela by      
?Salvela by      
Sambo by      
Samais fjärding      
Samlagsåker åker /Se      
*Sammal Lammin      
*Sammalalho råpunkt      
*Sammali      
*Sammallahdenpohja      
Sammatti by      
Sammatti by      
*Sammenlaksi      
Sammerå ö      
?Sammonsaari ö      
*Samnasten råmärke      
*Samnasten råmärke      
Samosalo ort /Se      
Sampanaala by      
Sampaanala vik Saknas      
*Sampas råpunkt      
Sampin stenblock /Se      
Sampos knallen grund /Se      
Sampu by      
Sampu by      
Sampu by      
Sampu by      
Sampu by      
Sampu by      
Sampu by      
Sampu by      
Sampu f. länsmansgård, by      
*Sanastenoja      
Sand ortnamnselement /Se      
Sand ortn-el. /Se      
*Sandalax Saknas      
»Sandalax» gård      
Sandbacken ortnamn /Se      
Sandbrinken ortnamn /Se      
Sandbrinksbacken ortnamn /Se      
Sandby hg      
Sandbåda grund /Se      
Sandbäck      
Sanden vikar /Se      
Sanderos torp /Se      
Sandflasan tegar /Se      
Sandgrops åkern ortnamn /Se      
Sandgärdan ortnamn /Se      
Sandhamn ö o. by      
Sandhamn ö o. by      
Sandhamn ö o by      
Sandhamn ö o. by      
Sandhamn ö o. by      
Sandhamn ö o. by      
?Sandhamn by      
Sandhamn ö o. by      
Sandhamn ö o. by      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn by o. ö      
Sandhamn bebodd ö      
Sandhamn Saknas      
Sandhamn ö /Se      
Sandhed råpunkt      
*Sandholm råpunkt      
Sandkilarna vik /Se      
Sandlax vik /Se      
Sandnäs (Santamäki) herrg.      
Sandnäs by      
Sandnäs by      
Sandnäs by      
Sandnäs by      
Sandnäs by      
Sandnäs by      
Sandnäs by      
Sandnäs ort /Se      
Sandras båthamnen strand /Se      
Sandskäret Saknas      
Sandskäret ö      
Sandskärs arken vattenomr. /Se      
Sandskärs blekan grund /Se      
Sandvik gd /Se      
Sandviken Saknas /Se      
Sandö by /Se      
Sandö ö      
Sandö ö      
Sandö ö      
Sandö ö      
Sandöbalgan vik /Se      
Sandörn ö      
Sandörn ö      
Sangnäs åker /Se      
-saningen eled i natn /Se      
Saninpalo ortnamn /Se      
*Sanjoki rågräns      
Sankola gd      
Sankola by      
Sankola by      
Sankt Andreas altare Saknas      
Sankt Andreas altare Saknas      
Sankt Andree altare Saknas      
Sankt Andree altare Saknas      
Sankta Annas altare Saknas      
Sankta Annas altare Saknas      
Sankta Annas altare Saknas      
Sankta Annas altare altare      
Sankta Annas altare Saknas      
Sankta Annas altare Saknas      
*Sankta Anna altare altare      
Sankta Annas altare altare      
Saneta Anna altare Saknas      
Sankta Anna altare altare      
Sankta Annas altare Saknas      
Sancta Annas hospital Saknas      
Sancta Annas hospital Saknas      
Sankta Annas kapell f. sn, nu köping      
Sankta Anna kloster förr kloster      
Sankta Annas kloster förr kloster      
Sankta Annas kloster förr kloster      
Sankta Annas kloster förr kloster      
Sancta Annas kloster Saknas      
Sancta Annas kloster Saknas      
Sankta Anna kloster Saknas      
Sankta Annas kloster förr kloster      
Sancta Anna kloster förr kloster      
Sankta Anna kloster f. kloster      
Sankta Annas kloster förr kloster      
Sankta Annas kloster förr kloster      
Sankta Anna kloster kloster      
Sankta Annas kloster förr kloster      
Sankta Annas kloster förr kloster      
Sankta Annas kloster förr kloster      
Sankta Anna kloster Saknas      
Sankta Anna kor Saknas      
Sankta Annas prebende Saknas      
Sankta Anna prebende Saknas      
Sankt Anna prebende Saknas      
Sankta Anna prebende Saknas      
Sankta Annas o. Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankt Bartholomei altare Saknas      
*Sankt Bartholomei gård gård      
Sankt Bartolomei prebende prebende      
Sankt Bartolomei prebende Saknas      
Sankt Bertels kapell Saknas      
Sankt Bertils prebende prebende      
Sankta Birgitta kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster f. kloster      
Sankta birgittas kloster f. kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster f. kloster      
Sankta Bigittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster f. kloster      
Sankta Birgittas kloster f. kloster      
Sankta Birgittas kloster f. kloster      
Sankta Birgittas kloster kloster      
Sancta Birgittas kloster kloster      
Sankta Birgittas kloster kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankt Domenicus kloster förr kloster      
*Sankt Dominicus kloster f. kloster      
*Sankt Dominicus kloster f. kloster      
Sankt Eriks altare Saknas      
Sankt Eriks kor och prebende Saknas      
Sankt Eriks o. Sankt Hernriks kor Saknas      
*Sankt Eriks o. Sankt Henriks prebende prebende      
Sankt Eriks prebende Saknas      
Sankt Eriks prebende Saknas      
Sankt Francisci kloster Saknas      
*Sankta Gertruds gilles hus Saknas      
Sankta Gertruds kapell kapell      
Sankta Gertruds kyrka kyrka      
Sankt Görans altare Saknas      
Sankt Görans altare Saknas      
Sankt Henrik kyrka?      
*Sankt Henriks grav grav      
Sankt Henriks grav grav      
Sankt Henriks grav grav      
Sankt Henriks grav grav      
*Sankt Henriks gård Saknas      
Sankt Henriks kor Saknas      
Sankt Henriks kyrka kyrka      
Sankt Henriks kyrka kyrka      
*Sankt Henriks kyrka kyrka      
Sankt Henriks kyrka kyrka      
Sankt Henriks kyrka kyrka      
Sankt Henrik kyrka?      
Sankt Henriks kyrka kyrka      
Sankt Henrik kyrka      
*Sankt Henriks märke      
Sankt Henriks och Sankt Eriks kor i Åbo domkyrka Saknas      
Sankt Henriks och Sankt Eriks kor Saknas      
Sankt Henriks och Sankt Eriks kor Saknas      
Sankt Joakims altare altare      
*Sankt Johannes altare Saknas      
Sankt Johannis altare Saknas      
Sankt Johannis altare (kor)      
Sankt Johannis altare och kor Saknas      
Sankt Johannis altare Saknas      
*Sankt Johannes altare altare      
Sankt Johannis altare Saknas      
Sankt Johannes kyrka kyrka      
Sankt Johannis kyrka Saknas      
Sankt Johannis prebende Saknas      
Sankt Johannis o. Maria Magdalena prebende Saknas      
Sankt Johannis prebende Saknas      
Sankt Johannes prebende Saknas      
Sankt Johannes prebende Saknas      
Sankta karin sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karins kyrka kyrka      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin socken      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankta Karins sn      
Sankta Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
?Sankt Karins sn sn /Se      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankt Karin sn      
Sankta Karin sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankt Karins sn sn      
Sankta Katarina sn      
Sankta Katarina sn      
Sankta Katarina altare Saknas      
Sankta Katarina altare Saknas      
Sankta Katarinas altare Saknas      
*Sankta Katarina altare altare      
Sankta Katarina altare altare      
Sankta Katarina altare Saknas      
Sankta Katarina altare altare      
Sankta Katarina altare Saknas      
Sankta Katarina altare Saknas      
Sankta Katarina altare Saknas      
Sankta Katarina kor Saknas      
Sankta Katarina kyrka Saknas      
Sankta Katarina prebende Saknas      
Sankta Katarina prebende Saknas      
Sankta Katarina prebende Saknas      
Sankta Katarina prebende Saknas      
Sankt Lars kapell f. kapell      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Laurentii altare altare      
*Sankt Laurentii altare altare      
*Sankt Laurencii altare altare      
Sankt Laurencii altare altare      
Sankt Laurencii altare altare      
Sankt Laurencii altare altare      
*Sankt Laurens altare altare      
*Sankt Laurencii kyrka kyrka      
Sankt Laurencii kyrka kyrka      
Sankt Laurencii kyrka kyrka      
Sankt Laurencii kyrka kyrka      
Sankt Laurencii kyrka kyrka      
Sankt Laurencii kyrka kyrka      
Sankt Laurencii kyrka kyrka      
Sankt Laurencii kyrka kyrka      
Sankt Laurentii prebende prebende      
Sankt Laurentii prebende prebende      
Sankt Laurens socken, se Virmo socken      
Sankt Larens fordom namn på sn /Se      
Sankt Laurens sn      
Sankta Magdalena prebende prebende      
*Sankta Margreta kyrka?      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie kyrka      
Sankta Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankta Marie kyrka kyrka      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn sn      
Sankt Marie sn      
Marie, S:t sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Maria sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Maria sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie altare      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankta Maria sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankta Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie socken socken      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankta Marie socken sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Maria sn      
Sankt Marie sn      
Sankt Marie sn sn      
Sankta Maria sn      
Sankt Marie sn, Räntämäki sn sn      
Sankt Marie sn      
Sankta Maria o. Sankt Olovs kyrka kyrka      
Sankte Marie altare altare      
Sankte Marie altare altare      
Sankta Maria Magdalena hospital hospital      
Sankta Maria Magdalena kapell kapell      
Michel, Sankt stad, län /Se      
Sankt Michels län län      
Sankt Michels län län      
Sankt Michels län län      
Sankt Michels landsförs. län      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landskommun kommun      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
?Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michels landsförs. Saknas      
Sankt Michels landsförs. Saknas      
Sankt Michels landsförs. landsförs.      
Sankt Michel landsförs.      
Sankt Michel sn      
Sankt Michel landsförs.      
Sankt Mickel sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårten sn      
Sankt Mårten sn      
Sankt Mårten sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårten sn      
Sankt Mårten sn      
Sankt Mårten sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårtens sn sn      
Sankt Mårten sn      
Sankt Nikolai kyrka kyrka      
Sankt Olai kyrka kyrka      
Sankt Olofsborg, se Nyslott Saknas      
Sankt Olovsborg, el. Nyslott slott o. stad      
Sankt Olovsborg slott      
Sankt Olovsborg slott      
Sankt Olafs kapell kapell      
Sankt Olovs kapell Saknas      
Sankt Olovs kloster f. kloster      
*Sankt Olafs kloster kloster      
*Sankt Olafs kloster kloster      
Sankt Olovs kloster kloster      
Sankt Olafs kloster förr kloster      
Sankt Olovs kloster f. kloster      
Sankt Olafs kloster förr kloster      
Sankt Olofs kloster förr kloster      
Sankt Olafs kloster förr kloster      
Sankt Olafs kloster kl.      
Sankt Olofs kloster kloster      
Sankt Olofs kloster förr kloster      
Sankt Olofs kloster f. kloster      
Sankt Olovs kyrka kyrka      
Sankt Olafs kyrka kyrka      
Sankt Olovs sn, se Nykyrka sn sn      
Sankt Olovs sn, se Nykyrka sn sn      
Sankt Olovs torn torn      
Sankt Peders altare altare      
Sankt Peders altare altare      
Sankt Peders altare altare      
Sankt Peders altare altare      
Sankt Peri och Pauli altare altare      
Sankt Peders prebende och altare Saknas      
Sankt Peders prebende f. prebende      
Sankt Sigfrids altare altare      
Sankt Sigfrids altare altare      
Sankt Sigfrids altare altare      
Sankt Sigfrids gård gård      
Sankt Sigfrids prebende prebende      
Sankt Sigfrids prebende prebende      
Sankt Sigfrids prebende prebende      
Sankt Sigfrids prebende prebende /Se      
Sankt Sigfrids prebende prebende      
Sankt Sigfrids prebenda prebende      
Sankt Sigfrids prebende prebende      
Sankt Sigfrids tomt Saknas      
Sankt Örjans altare altare      
Sannainen Saknas      
Sannainen by      
Sannainen by      
Sannais by      
Sannais by      
Sannais by      
Sannais by      
Sannais by      
Sannäs hemman /Se      
Sannäs by      
San(d)näs by o. bol      
San(d)näs by o. bol      
Sannäs by o. bol      
Sannäs kärr Saknas      
Sannäs gård      
Sant- fled i natn /Se      
Santahamina ö /Se      
Santala by      
Santala by      
Santala Saknas      
Santamala f. egen sn, nu del av sn      
Santamala förr egen sn, nu del av sn      
Santamala förr egen sn, nu del av sn      
Santamala del av sn      
Santasaari ö      
*Santhasari by      
Santjers holme /Se      
Santlax område /Se      
*Santtanala      
Santtio by      
Santtio by      
Santvik vik /Se      
*Sappas      
Sappee by      
Sappee by      
Sappee by      
-sar eled /Se      
Sar ortnamnselement /Se      
*Saraby Saknas      
*Sarajalampi      
Sarajärvi sjö      
Sarapisto by      
*Sarastinen äng      
*Saravesi Saknas      
*Saravesi skog o. fiskevatten      
*Saremaa Saknas      
»Sarenkappall» äng      
*Sarenkaivusilta rågräns      
*Saren Suikurin uaha      
*Sareste ängar ängar      
Sarfvik by /Se      
*Sarikka jord      
Sarikko råpunkt      
*Sarikko råpunkt      
*Sarikko råpunkt      
*Sarikonabda äng Saknas      
Sarinoya Saknas      
*Sarinoija Saknas      
Sarinvuori      
Saris sn      
Saris säteri      
Saris, (Saarois) sn      
Saris, se Akkas sn      
*Saris gård      
Saris,. se Urdiala sn      
*Saris äng      
Saris, Stora o. Lilla gårdar      
Saris f. kungsgård      
*Sarisjärvi      
*Sarisjärvi råpunkt      
Sarisuo mosse      
Sarjärv sjö /Se      
*Sarkala beb.      
Sarkkila by      
Sarkkila by      
*Sarkila by      
Sarkilax förr kapell /Se      
Sarkola by      
Sarkola by      
Sarkola by      
Sarkola by      
Sarkola by      
Sarkola by      
*Sarkala Saknas      
*Sarkala Saknas      
Sarmpära natn /Se      
*Sarnanoija äng      
Sarnemosse mosse /Se      
»Sarolum» Saknas      
?Sarsankoski fors      
Sarsfors fors      
Sarsfors fors      
*Sarssfors Saknas      
Sarsveden Saknas /Se      
Sarvast Saknas      
Sarvineva å /Se      
Sarvlax hg      
Sarvisaari by      
Sarvlaks hg      
Sarvlax by /Se      
Sarvlax by      
Sarvlaks hg      
Sarvlaks hg      
Sarvlaks hg      
Sarvlaks hg      
Sarvlax by /Se      
Sarvlax by /Se      
Sarvlax gods /Se      
Sarvsal by      
Sarvvik by /Se      
Sassi gd /Se      
Sassi gård /Se      
»Sassensala Saknas      
Sastamala f.sn /Se      
Sastamala förr sn      
Sastamala förr sn      
Sastamala förr sn      
Sastamala f. sn      
Sastamala f. sn /Se      
Sastamala f. sn /Se      
Sastamala f. sn      
Sastamala f. sn      
Sastamala f. sn      
Sastamala f. sn      
Sastamala f. sn      
Sastamala f. sn      
Sastamala förr sn      
Sastamala, Nedre sn      
Sastamala, Nedre, se Tyrvis sn      
Sastamala, Nedre f. sn      
Sastamala, Övre sn /Se      
Sastamala, Övre f. sn      
Sastamala, Övre, se Karkku sn      
Sastmala sn      
Sastmola f. huvudort      
Sastmola by      
Sastmola by      
Sastmola sn /Se      
Sastmola, el. Sastmolafjärd by      
Sastmolafjärd, el. Sastmola f. huvudort /Se      
Sastmolafjärd el. Sastmola f. huvudort /Se      
»Satagund» Saknas      
Satakunda provins      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap /Se      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap /Se      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda provins      
Satakunda Saknas      
Satakunda Saknas      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda län      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda provins      
Satakunda landskap (f. län)      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda förr län, nu landskap      
Satakunda, Övre o. Nedre f. hdr      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda län förr del av län      
Satagunda fordom län /Se      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Santakunda landskap      
Satakunda provins      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satagunda landskap      
Satagunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landsdel      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunda landskap      
Satakunta landskap      
Satakunta landskap /Se      
Satakunta landskap /Se      
Satakunda landskap /Se      
Satakunta landskap /Se      
Satakunda, Nedre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Nedre landskap      
Satakunda, Nedre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Nedre f. hd      
Satakunda, Nedre f. hd      
Satakunda, Nedre hd      
Satakunda, Nedre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Nedre f. hd      
Satakunda, Nedre f. hd      
Satakunda, Nedre f. hd      
Satakunda, Nedre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Nedre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Nedre f. hd      
Satakunta, Nedra hd      
Satakunda, Nedre f.d. hd      
Satakunda, Nedre f.d. hd      
Satakunda, Nedre förr hd      
Satakunda, Nedre förr hd      
Satakunda, Nedre f.d. hd      
Satakunda, Nedre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Nedre f. hd      
Satakunda, Nedre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Nedre förr hd      
Satakunda, Nedre förr häradshövdingedöme      
Satakunda, Nedre förr hd      
Satakunda, Nedre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Nedre f. häradshövningedöme      
Satakunda, Nedre f. hd      
Satakunda, Nedre förr hd      
Satakunda, Nedre förr hd      
Satakunda, Nedre förr hd      
Satakunda, Nedra förr hd      
Satakunda, Nedre f. hd      
Satakunda, Övre f. härad      
Satakunda, Övre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Övre förr hd      
Satakunda, Över och Nedre hd      
Satakunda, Övre f. hd      
Satakunda, Övre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Övre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Övre f. hd      
Satakunda, Övre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Övre f. hd      
Satakunta, Övra hd      
Satakunda, övre f.d. hd      
Satakunda, Övre f.d. hd      
Satakunda, Övre f.d. hd      
Satakunda, Övre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Övre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Övre förr hd      
Satakunta, Övra o. Nedra hd      
Satakunda, Övre förr hd      
Satakunda, Övre f. hd      
Satakunda, Övre f. hd      
Satakunda, övre f. hd      
Satakunda, Övre och Nedre f. häradshövdingslän      
Satakunda, Nedre o. Övre f. häradshövdingedöme      
Satakunda, Övre förr hd      
Satakunda, övre förr hd      
Satakunda landskap      
Satakunta landskap /Se      
Satakunda landskap /Se      
Satakunta landskapsnamn /Se      
Satakunta landskap /Se      
Satakunta landskap /Se      
Satakunta landskap /Se      
Satakundas prosteri f. prosteri      
Satakunta ortn. /Se      
*Satamapä patur laxfiske      
Satamalot ortnamn /Se      
Satava Saknas      
Satava ö      
Satmalot holme /Se      
Sattala gd      
*Sattamala Saknas      
*Sattamala by      
Sattela by      
Sattela by      
Sattiala fjärding fjärding      
Sattiala Saknas      
Sattiala by      
Sattiala, Vähä o Iso byar      
*Sattila Saknas      
*Sattula Saknas      
*Sattula Saknas      
*Sattula Saknas      
*Sattula Saknas      
*Sattula Saknas      
Sattula by      
Sau ort      
Saualax, se S:t Michelslandskommun Saknas      
*Saukankallio råpunkt      
Saukkoviken vik /Se      
*Sauko, se Seuko Saknas      
*Saukoinkeidas      
*Saukosari by      
*Saukunojansuu laxfiske      
Saulax sn      
Saunapelto ortnamn /Se      
*Saunä kvarn      
Sauru, Mäki- och Sydön- byar      
Sauru, Mäki- och Sydän- byar      
Sauru, Mäki- och Sydän- byar      
»Saustala» Saknas      
Saustila by      
Saustila by      
?Saustila hg      
Saustila by      
Saustila hg      
Saustila hg      
Saustila gd      
Saustila by      
Saustila gd      
Saustila by      
Saustila by      
Saustila by      
Sauvala, se även Salvela by      
Sauvola by      
Sauvala by      
Sauvala by      
Sauvala by      
Sauvala by      
Sauvala by      
Sauoo, se Sagu Saknas      
Sauvo sn /Se      
*Sauvojoki beb.      
Sauvonjoki by      
?*Sauvonjokibol Saknas      
?Sauvosaari Saknas      
Saw, se Sagu sn      
»Saw sn      
*Sawala Saknas      
Savastila by      
*Savenkorpinsilta      
*Savenkorven silta rågräns      
*Savenkorven silta råpunkt      
*Saventaipale råpunkt      
Saverkeit ö o. by /Se      
Saverkeit by /Se      
*Savetaivald råpunkt      
*Savijoenhara      
*Savijoenhara      
Savijoensuu      
Savijoki bol Saknas      
*Savijärvenkoski fiskevatten      
Savijärvi by      
*Savikaljo råpunkt      
*Savikangar råpunkt      
*Savikko, se Seuko Saknas      
Savikoski      
Savila by      
Savilax, Sawlax sn      
Savilaks by      
Savilax by /Se      
*Savilaks Saknas      
*Savilaks Saknas      
Saviniemi by      
Saviniemi gd      
Saviniemi gd      
Saviniemi gd      
Saviniemi gd      
*Savinkangar råpunkt      
*Savipaka      
*Sawipatu laxfiske      
Savisalo by      
Savisängen åker /Se      
Savitaipale sn      
*Savitaipalensuu      
*Sawkon vme      
Savlax, Stora, se S:t Michel landsförs.      
Savola by      
Savolaks provins      
Savolaks provins      
Savolax provins      
Savolax provins      
Savolax provins      
Savolaks provins      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolax landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks förr hd      
Savolaks, Stora f. hd, nu sn /Se      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks förr hd      
Savolax landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap      
Savolaks landskap /Se      
Savolaks prosteri f. prosteri      
Savoniemi by      
*Saxabo äng? Saknas      
*Saxame by      
*Saxame by      
Saxby ortn. /Se      
Saxby by      
Saxby by      
Saxby by /Se      
Saxby by /Se      
Saxensåkern ortnamn /Se      
Saxland land /Se      
»sayna» Saknas      
*Schebethfjäll, se *Kaulalofjäll Saknas      
Schillers grundet grund /Se      
*Schmidtmitiniem udde      
*Schmidtmitisuvanto lugnvatten      
Segel- fled i natn. /Se      
Segelbergen berg /Se      
Segelbrunn bebn? /Se      
Segelbrunn natn? /Se      
Segelklimp berg /Se      
Segellot, Lilla o. Stora holmar /Se      
Segellot kärret vattensamling /Se      
Segellotorna holmar /Se      
Segelskär ö      
Segelskär skär /Se      
Segersby hemman /Se      
Segerstenen ö      
»Seinessnemi» Saknas      
Seglanbäcken vattensamling /Se      
Seglet åkerteg /Se      
*Seinio bro bro      
*Seinio bro Saknas      
Seiplax ortnamn /Se      
Seiplax hemman /Se      
Seiplax natn. /Se      
Seiskari ö      
Seiskari Saknas      
Seiskari Saknas      
Seiskari Saknas      
*Seitakallio laxfiske      
Seitekallo seitesten /Se      
Seitlax by /Se      
*Seivispääluhte      
Seivästö by      
Sejdskär ö o. sn      
Seivästö by      
Sejdskär ö o. sn      
Sejdskär ö      
*Sekkiasare Saknas      
*Seksijärvensaari      
*Sekus Saknas      
Selinsåkern nat.namn /Se      
Selkee by      
Selki by /Se      
*Selkiqvifua äng Saknas      
*Selkiqvifua äng Saknas      
*Selkänjärvi råpunkt      
*Selkänsarja råpunkt      
*Selkäsaari råpunkt      
*Selkävesi      
Sellinge by      
Sellmo by /Se      
´Selola´, se Selki by      
*Semene niemi näs, f. riksrå      
Sepesjoensuu råpunkt      
Seppans ortn. /Se      
*Seppeniity äng      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppäla by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Seppälä by      
Sepänmäki ortnamn /Se      
Sepänpelto ortnamn /Se      
*Serkilaks råpunkt      
Serppoonpelto ortnamn /Se      
*Servenryökä råpunkt      
Seskär ö      
Setälä gård /Se      
Seuko by /Se      
Sevalsböle gd      
Severusos lgh /Se      
Sexmans hemman /Se      
Sexu gård      
Sexu skog      

Till sidtopp