ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling Si..ö

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2559 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Sianberget berg /Se      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo kyrkby      
Sibbo sn      
Sibbo kapell      
Sibbo kapell      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo by      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
?Sibbo sn /Se      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo by      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo kyrkby      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo sn      
Sibbo Saknas /Se      
Sibbo sn /Se      
Sibbo sn /Se      
Sibbo sn /Se      
Sibbo sn /Se      
Sibbo sn /Se      
Sibbo sn /Se      
Sibbo å Saknas /Se      
Sibbo å /Se      
Sibby ortn. /Se      
Sidbäck by /Se      
Sideby numera egen sn      
Sideby sn /Se      
Sideby sn /Se      
Sideby sn /Se      
Sideby sn /Se      
Sideby by och sn /Se      
Sidträsk träsk /Se      
*Sielkanjärvi      
*Sielkansöria      
Sieppijärvi, Alanen och Ylinen sjöar      
Alanen och Ylinen, Sieppijärvi sjöar      
Sieppijärvi, Alanen och Ylinen, S. sjöar      
Sierla by      
Siffers gdr /Se      
»Siffueböle» hemman /Se      
Sigga gd /Se      
Siggby ortn. /Se      
Siggby by      
Siggböle by      
Siggböle by      
Siggböle by      
Signäs gd /Se      
Sigovaja älv      
Sigtuna bydel /Se      
Sigtuna bydel /Se      
Sihtona by? /Se      
Sihtona beb.(?) /Se      
Sihtuna by by /Se      
Sihtuna bydel /Se      
Siianmädhenlähde rågräns      
Siika- fled /Se      
Siikajoki sn      
Siikajoki sn      
Siikajoki sn /Se      
*Siikakoski by      
Siikaniemi ö      
Siikaniemi ö      
Siikaniemi ö      
Siikaniemi näs, del av stad      
Siikaniemi näs, del av stad      
Siikaniemi näs, del av stad      
Siikaniemi by      
?Siililä by      
Siipojärvi sjö /Se      
Siippo by /Se      
Siippo by /Se      
*Siitakoski råpunkt      
Siitenselkä sjö /Se      
Siili Saknas      
*Siitolahti by      
Siitonen hemman /Se      
?Siitonen gd      
Siittikoski fors /Se      
Siivikkala by      
Siivikkala by      
Siiviikkala by      
Siivikkala by      
Siivikkala by      
Siivola by      
Siivottu by      
*Siiväjoki      
Sijkajoki sn      
*Sijuenåija      
Sik- fled i natn. /Se      
Sikahuoko grop? /Se      
*Sikajokinperä      
*Sikajärvinkari      
Sikalukt ägonamn /Se      
*Sikaniemi Saknas      
*Sikkela Saknas      
Sikilä by      
?Sikilä by      
*Sikilä by      
Sikkurun vik /Se      
Sikoinen by      
*Sikois Saknas      
Sikonvuorenotsa råpunkt      
Siksala ö /Se      
Siksala ö      
Siksalo Saknas      
Siksalo by      
Siksalo by      
Silanberget berg /Se      
Silanberget berg /Se      
*Silandet Saknas      
*Silandet Saknas      
Sildasmossen ortnamn /Se      
Sildersmossen ortnamn /Se      
Silénsberget berg /Se      
Silkila by      
Silkkilä by      
Silkkilä, Iso- och Vähä byar      
?Silkkilä, Iso- och Vähä- byar      
Sill- förled i ortnamn /Se      
Sillankorvä by      
Sillankorva by      
?Sillankorva by      
*Sillankorva Saknas      
Sillankorva by      
Sillankorvá by      
*Sillankorva råpunkt      
Sillanpää by      
?Sillanpää by      
Sillanpää by      
Sillanpää by      
Sillantaka by      
Sillantaka by      
Sillantaka by      
Sillantaka by      
Sillböle hemman /Se      
Sillböle hmn /Se      
Sillböle gd      
Silldal by      
?Sillilä by      
?Sillilä by      
Sillvik gd      
Sillvik gd /Se      
Sillvik gd      
Sillvik by      
Sillvik hemman /Se      
Silmäkare skär /Se      
*Silo by el. gd      
*Silqwifue äng, se *Selkiqvifua äng äng      
Silta ortnamnselement /Se      
silu Saknas      
Silverberg berg /Se      
Silversbäcken ortnamn /Se      
Silverskålen grund /Se      
Silverskålen grund /Se      
Silverskällan ortnamn /Se      
Silversåkern ortnamn /Se      
Silveråkern ortnamn /Se      
Simjan badställe /Se      
Simmanviken vikar /Se      
Simo sn      
Simo by      
Simo by      
Simo by      
Simo kyrkby      
Simo sn      
Simola by      
Simo Máss gård? /Se      
*Simonanlotho ö      
*Simonanluoto ö      
Simonby by      
Simonby by      
Simonby by      
Simonby by      
Simonniemi by      
Simons hemman /Se      
Simonsböle, se Diekursby by      
Simonsstenar grund /Se      
*Simons ö ö      
Simosens knallen grund /Se      
Simosens ryggen skötgrynna /Se      
Simp- fled i natn. /Se      
Simpholms skäret ede /Se      
Simsalö ö /Se      
Simsal(a) ö /Se      
Simåkern strandåker /Se      
»Sinerffuemäki» Saknas      
Singsby ortn. /Se      
Singsby by /Se      
*Sinikenvaha råpunkt      
Singsby by      
*Siniken vaha      
*Sinisala Saknas      
Sipisgärdan ortnamn /Se      
Sippola sn      
*Sirianpältanpiiki      
*Sirila Saknas      
*Sirkamäki      
*Sirkamäki      
*Sirkasuonhari      
*Sirkasuonsaari      
Sirnäs by      
*Sisternisu gränspunkt      
Sitarla by      
Sitisalo äng /Se      
Sitlaks Saknas      
Sittargrundet grund /Se      
Sittala by      
Sittala by      
?Sittala by m. såg      
?Sittala by      
Sittala by      
Sittlahti by      
Sittanberget berg /Se      
Siuandsmåsan mosse? /Se      
Siuttula by      
Sival- fled i natn /Se      
Sivaldböle gd? /Se      
Siwalax, se Sjölax Saknas      
Sivalglo vattensamling /Se      
Sivalsbacka gd? /Se      
Sivalskatan udde /Se      
Sivasalo by      
»siwa sala øø» ö?      
Sivedalsåkern åker /Se      
Sivensala näs näs      
Sivis Brinken backe /Se      
Sivlanskär skär /Se      
*Sivosnäs äng och fiske      
*Siwsholm Saknas      
Siöändsmåsan mosse? /Se      
Sjoberget strandberg /Se      
Sjovas lgh /Se      
Sjundby by      
Sjundby by o. bol      
Sjundby by o. bol      
Sjundby by      
Sjundby by      
Sjundby by      
Sjundby hg o. by      
Sjundby gd o. by      
Sjundby gd o. by      
Sjundby gd      
Sjundby herrg.      
Sjundby hg      
Sjundby gd /Se      
Sjundby gd /Se      
Sjundby gd /Se      
Sjundby gd /Se      
Sjundby by /Se      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå sn      
Sjundeå Saknas /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjunde(by)å å /Se      
Sjundeå å och sn /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjundeå sn /Se      
Sjundeå å, sn, gd /Se      
Sjundeå å /Se      
Sjusholm by      
Sjusholm by      
Sjusholm by      
Sjusholm by      
Sjusholm by      
Sjusholm by      
Sjuändersmossen mosse /Se      
Själ(a)- fled i natn /Se      
*Själaaltaret altare /Se      
Själaaltaret altare /Se      
Själaaltaret altare /Se      
*Själaaltaret altare /Se      
*Själaaltaret altare /Se      
Själaaltaret altare /Se      
Själaaltaret altare /Se      
Själaaltaret altare /Se      
Själaaltaret altare /Se      
Själaaltaret altare /Se      
Själaaltaret altare /Se      
Själaberget berg /Se      
Själaglo infjärd /Se      
Själagårds prebende Saknas      
Själarevet rev /Se      
*Själegården Saknas      
Sjöliglo pära vik /Se      
Själpallen grund /Se      
Själven grund /Se      
Själö ö /Se      
Sjö ortnamnselement /Se      
-sjö ortnamnselement /Se      
Sjö ortn-el. /Se      
sjö ortn-el /Se      
Sjöbodarna berg /Se      
Sjöborg skär /Se      
Sjögård by      
Sjögård by /Se      
Sjöhagen strandgärdor /Se      
Sjölaks by      
Sjölax by      
Sjölaks hg      
Sjölaks hg      
Sjölax by /Se      
Sjömans del av hn /Se      
sjöpott vattensamling /Se      
Sjösgärdan nat.namn /Se      
Sjöskog by /Se      
Sjöända torp /Se      
Skabb- fled i natn. /Se      
Skatthagen åker /Se      
Skabbholm holme /Se      
Skack hemman /Se      
Skadaharun grund /Se      
Skadaklimp grund /Se      
Skadakärret kärr /Se      
Skadgrund grund(?) /Se      
Skadgrund skär /Se      
Skadholmen ö(?) /Se      
Skadholmen skär(?) /Se      
Skadörn Saknas /Se      
Skadörn skär(?) /Se      
Skaesta, se Billnäs by      
Skaflider Saknas /Se      
Skaftung ortn. /Se      
Skaftung by /Se      
Skaftung by /Se      
Skaftung by /Se      
Skaftung by /Se      
Skaftungs by /Se      
Skaftung by /Se      
Skaftungskär skär /Se      
skag ortn.-el /Se      
skag element /Se      
Skaget natn. /Se      
Skagudden udde /Se      
Skagvassen rövass /Se      
Skakelkäppen landsvägsbacke /Se      
Skallan holme /Se      
Skallan grund /Se      
Skallas hemman /Se      
Skallas hemman /Se      
Skallböle ägoområde /Se      
Skallböle gd /Se      
Skallen skär /Se      
Skallfjärden fjärd? /Se      
Skallholm holme /Se      
Skallhägnan äga /Se      
Skallubudan holme? /Se      
Skansbacken höjd med fornborg? /Se      
*Skaptwga Saknas      
*Skardabøle gd      
*Skardaböle Saknas      
Skarkaln klippholme /Se      
Skarp- fled i natn. /Se      
*Skarpakulla Saknas      
*Skarpakulla Saknas      
*Skarpakulla Saknas      
*Skarpakulla Saknas      
*Skarpakulla Saknas      
Skarpback skogsbacke /Se      
Skarpböle by /Se      
Skarperö Saknas      
Skarpholm holme /Se      
Skarpholms röen vassvik /Se      
Skarpnäs udde /Se      
Skarpskallan udde /Se      
Skarpskär skär /Se      
Skarpskär udde /Se      
Skarpudden udde /Se      
Skarpvärv åker /Se      
Skarsböle gd?      
Skarvgadd grund /Se      
Skarvkyrkan skär /Se      
Skarvörarna skär /Se      
?Skata by      
Skatabyn bydel /Se      
Skatan notvarp /Se      
Skatan udde /Se      
-skate eled i natn /Se      
skate ortn-el. /Se      
Skaten udde /Se      
Skattmaneuran nat.namn /Se      
Skattmansby by /Se      
Skattmansby by /Se      
Skattmansby by /Se      
Skattmansby by /Se      
Skatudden udde /Se      
Skav- förled i ortnamn /Se      
Skavaböle by      
Skava(r)böle by /Se      
Skava(r)böle by /Se      
Skava(r)böle by /Se      
Skavaböle by /Se      
Skavanäsudden udde? /Se      
Skavarböle ortn. /Se      
*Skawastad Saknas /Se      
*Skawastadhe, nuv. Billnäs by /Se      
Skavaåkern åker? /Se      
*Skavestad Saknas      
Skavestad bruk /Se      
Skavestad järnbruk /Se      
Skavistad, se Billnäs by      
Skavistad by      
Skavistad by      
Skedö ö /Se      
Skedö ö /Se      
Skedö ö /Se      
Skeggeby Saknas /Se      
Skenebäck, Skethnebäck, se Nygård hg      
Skeppars gd? /Se      
Skeppars hemman /Se      
Skeppars torp /Se      
Skepphus kärr /Se      
Skepphus backen åker /Se      
Skepphuskil åker /Se      
Skepphusvarp vik o. varp /Se      
Skeppkalla grund /Se      
Skeppstyret åkerteg /Se      
Sketsgrundet grund      
-skifte eled i ägonamn /Se      
Skinnar ortnamnselement /Se      
Skinnar gd /Se      
Skinnar gd /Se      
Skinnarbacka hg      
Skinnarbacka natnamn? /Se      
Skinnarberg råpunkt /Se      
Skinnarberg råpunkt /Se      
Skinnarbergarna berg /Se      
Skinnarbergsbacken vägbacke /Se      
Skinnarby ortn. /Se      
*Skinnarby Saknas      
Skinnarby by      
Skinnarby by      
Skinnarby by /Se      
Skinnarbäck bäck? /Se      
Skinnarbäck bäck? /Se      
*Skinnarböle försvunnen beb.? /Se      
Skinnarböle Saknas      
Skinnarböle by /Se      
Skinnareböle by /Se      
Skinnarböle Saknas /Se      
Skinnargärdan nat.namn? /Se      
Skinnarila by      
Skinnarila by      
Skinnarila by /Se      
Skinnarla by      
Skinnarla by      
»Skinnar qwarn» kvarn o. råpunkt /Se      
Skinnars torp /Se      
Skinnars by      
Skinnars gd      
Skinnar(s) vanl. gdnamn /Se      
Skinnarskär skär? /Se      
Skinnarskär skär /Se      
Skinnarvik viknamn? /Se      
Skinnarviken vik? /Se      
Skinnarängen äng? /Se      
Skinnarängen ortnamn /Se      
*Skioldaraby by      
Skiparkatibacken backe /Se      
Skipparila by /Se      
Skipparila by /Se      
Skitanbacken backe /Se      
Skitepiggrynnan grund /Se      
*Skitinbäck gd /Se      
Skitsund m.fl. Saknas /Se      
Skittoörarna f.d. örar /Se      
Skitujärv sjö /Se      
*Skiøldaraby f.d. by /Se      
*Skiøldaraby by /Se      
Skjorskog område /Se      
Skjortåkern ägonamn /Se      
Skjulskäret skär /Se      
Skjutan- fled i natn. /Se      
Skjårgärdan åker /Se      
Skoarböle mosse /Se      
Skog, se Ebbo gård      
Skog ortnamnselement /Se      
skog ortn-el. /Se      
Skogars hemmansnamn /Se      
Skogby gd /Se      
Skogby by /Se      
Skogby by      
Skogbybergarna nat.namn? /Se      
Skogbyäng nat.namn? /Se      
Skogböle by /Se      
Skogböle by /Se      
Skoghom, se Ebbo gd      
Skogos torp /Se      
Skogqvarnens Molna nat.namn? /Se      
Skogs by torp /Se      
Skogsby gd /Se      
Skogsböle by /Se      
Skogsböle by /Se      
Skogs svinsberget berg /Se      
Skogssvinslyan plats /Se      
Skogsträsket träsk /Se      
Skogäng bebn. /Se      
Skokärret kärr /Se      
*Skolagård Saknas /Se      
Skol(ans)åkern åker /Se      
Skolbacken landsvägsbacke /Se      
*Skollaregården Saknas      
Skol långbacken landsvägsbacke /Se      
Skolpotten vattensamling /Se      
Skoltåen väg /Se      
Skolåkern åker /Se      
Skomakarbacken ortnamn /Se      
Skomakarharun grund /Se      
Skomakars lgh /Se      
Skomakars lghr o. torp /Se      
Skomakar Waselius gård /Se      
Skomarböle gd      
Skomarböle by /Se      
Skomars gärdan gärda /Se      
Skorv- fled i natn. /Se      
Skorvbodan skär /Se      
Skorvbåda grund /Se      
Skorv klobb klobb /Se      
Skorvskär skär /Se      
Skorvören ör /Se      
Skotter gd /Se      
Skovberget berg /Se      
Skovet skötplats /Se      
Skovet sänka? /Se      
Skrabbhagen äng /Se      
Skrabbiskatan udde /Se      
Skrakaholm halvö /Se      
Skrallbacken ortnamn /Se      
Skrallgärdan ortnamn /Se      
Skrallåkern ortnamn /Se      
Skramlansbacken backe /Se      
Skrammelliden strandäng /Se      
Skrappelbacken skogsbacke /Se      
Skratt- förled i ortnamn /Se      
Skrattas hemmans namn /Se      
Skrattberget berg? /Se      
Skrattbo sänka /Se      
*Skrattböle f.d. by /Se      
Skrattforsen fors /Se      
Skrattmåssan mosse? /Se      
Skrattnäs näs /Se      
Skravaskär skär /Se      
*Skricby ortn. /Se      
*Skricfinnia land /Se      
Skriko hemman /Se      
Skriks gd /Se      
Skrinn(an)- fled i natn. /Se      
Skrinnberget berg /Se      
Skrivarestugan Saknas      
Skrivarestugan Saknas      
Skrivarestugan Saknas      
Skrivar(s) gårdsnamn /Se      
skrubba ortn-el. /Se      
Skruvbänken ortn. /Se      
Skråbbo by      
Skråbbo by      
Skråbbo by      
Skräbböle by /Se      
Skräckesholm holmar /Se      
Skräddareskog by      
Skräddaris gård /Se      
Skräddarlägret grund /Se      
Skräddarns brotten grund /Se      
Skräddars f.d. torp /Se      
Skräddars torp /Se      
Skräddarsbacken ortnamn /Se      
Skräddars docken hamnvik /Se      
Skräddarsko by? /Se      
Skräddarängen ortnamn /Se      
Skräppelliden äng /Se      
Skräppsten ö /Se      
*Skuggböle Saknas      
Skuggskär(et) skär /Se      
Skuru by      
Skuru by      
?Skuru by      
Skuru by      
Skut- fled i natn. /Se      
Skutan berg /Se      
Skuthällen vikbukt /Se      
Skutklobb udde /Se      
Skutnäs näs      
Skutnäs näs      
Skutnäs näs      
Skutställningen strand /Se      
Skutsundet sjö /Se      
Skutören udde /Se      
Skvallertorget öppna platser /Se      
Skvalpanstenen sten /Se      
Skvattermossen f.d. åker /Se      
Skvättan skär /Se      
Skyffelskär skär /Se      
*Skyggböle Saknas      
Skyttböle by /Se      
Skyttälä, se Kyttälä by      
Skyttälä by      
Skyttälä by      
Skyttälä gård /Se      
Skålböle by /Se      
Skåldö gd      
Skållberg berg /Se      
Skånhalsen åker /Se      
Skånkullen halvö /Se      
Skånkärret ortnamn /Se      
Skånängen äng /Se      
Skäftes mossen ortnamn /Se      
Skäftåkern ortnamn /Se      
Skägg hemman /Se      
Skäggbergarna berg /Se      
Skäggböle by      
Skäggebäle Saknas      
Skäggböle by      
Skäggböle by      
Skäggböle ortn. /Se      
Skäggböle by /Se      
Skäggböle by /Se      
*Skäggeby Saknas      
*Skäggeby Saknas      
Skäggeby by /Se      
Skäggrundet grund /Se      
Skäggrunds bottnen vattenomr. /Se      
Skäggmagg ör /Se      
Skäggsvedberg berg /Se      
Skäggsvedberg berg /Se      
Skäggören ör /Se      
Skäjbjärgi natn. /Se      
Skälisåkern ortnamn /Se      
Skäll- fled i natn. /Se      
*Skälleberget      
Skälleberg råpunkt      
*Skällebäck      
Skälängen åker /Se      
Skämman åker /Se      
Skängeln grund /Se      
-skär eled i natn. /Se      
-skär eled i natn. /Se      
skär(et) element i ortnamn /Se      
-skärgård eled i natn. /Se      
Skärlindan åker /Se      
Skärmola by      
Skärufors ortn. /Se      
Skävlingen notvarp /Se      
Skävlingen notvarp /Se      
*Sköldaraby by      
Sköldargård holme /Se      
Sköldvik gd      
Sköldvik gd      
Sköldvik gd /Se      
*Skörböla pratum äng /Se      
Skärdeböle, se Skör(s)böle Saknas      
Sköring gd /Se      
Skör(s)böle by /Se      
Skörsböle by      
Skörsböle by /Se      
Skörtesmossen mosse /Se      
Sköt- fled i natn. /Se      
Skötharan skär /Se      
Skötörarna örar /Se      
Slaggvarpet vik /Se      
Slagubacken skogsbacke /Se      
Slammerbacken höjd /Se      
Slamrorna grund /Se      
Slangan bergsrygg under vatten /Se      
Slembacken åker /Se      
Slemkärr kärr /Se      
Slev- fled i natn. /Se      
Slingerberg berg /Se      
Slings gd /Se      
Sliparberg berg /Se      
Sliparböle, (=Slipars) by /Se      
Slipars by /Se      
Slobbarens kurun vik /Se      
Slobbars hemman /Se      
Slotta hemman /Se      
Slotte hemman /Se      
Slotts by /Se      
Slottsbacken berg /Se      
Slottsbacken höjd med fornborg? /Se      
Slottsfjärden Saknas      
Slåkärret ortnamn /Se      
Slåttisberg sten /Se      
Slädabacken skog /Se      
Slädaklobben klobb /Se      
Slät- fled i natn. /Se      
Slätback skär /Se      
Slätberget berg /Se      
Slätmossen ortnamn /Se      
slätt ortnamnselement /Se      
slätt ortn-el /Se      
-slätta eled i natn. /Se      
Slätten ängar /Se      
Smalbrännan ägonamn /Se      
Smallyckan holme /Se      
Smalmossen ortnamn /Se      
Smedaböle by /Se      
Smedars boställe /Se      
Smedars grundet grund /Se      
Smedars hagen åker /Se      
Smedasgärdan åker /Se      
Smedensbacken ortnamn /Se      
Smedensåkern ortnamn /Se      
Smedes lghr /Se      
Smedjan notvarp /Se      
Smedje- fled i natn /Se      
Smedjebacken ortnamn /Se      
Smedjeberget berg /Se      
Smedjegärdan ortnamn /Se      
Smedjeåkern ortnamn /Se      
Smedmannasgrynnan grund /Se      
Smeds bebn /Se      
Smeds hn /Se      
Smeds f.d. lgh /Se      
Smedsby ortn /Se      
Smedsby by      
Smedsböle by      
Smedsböle by      
Smedsböle by /Se      
Smedsede by /Se      
Smedslättan äng /Se      
*Smellebrink råpunkt      
Smultrongärdan åker /Se      
Smultronkärret åker /Se      
Småberlandet åker /Se      
Småholms bottnen sund /Se      
Småros hemman /Se      
Smör- fled i natn /Se      
Smörklobben klobb /Se      
Smörklobbs gärdan f.d. åker /Se      
Smörlot ö /Se      
Smörlösa gd? /Se      
*Smörlösa Saknas /Se      
Smörvägen skogsväg /Se      
Smörvik by /Se      
Snappertuna kapell /Se      
Snappertuna Saknas /Se      
Snappertuna sn /Se      
Snappertuna kommun /Se      
Snappertuna sn /Se      
Snappertuna sn /Se      
Snappertuna sn /Se      
Sanppertuna sn /Se      
Snappertuna by /Se      
Snarbacken ortnamn /Se      
Snarkis hemman /Se      
Snaruberget berg? /Se      
Sned hålet? krokigt sund /Se      
Snepel Saknas /Se      
Sneschna älv      
Snickars lgh /Se      
Snickars bebn. /Se      
Snobber gd /Se      
Snorklintan berg /Se      
Snorkärr kärr /Se      
Snurrsundet sund /Se      
Snuvan åker /Se      
Snytanstenen »kult»-sten /Se      
Snyttan åker /Se      
snål ortnamnselement /Se      
Snåldskäret skär /Se      
Snåldöarna ögrupp /Se      
Snåldön ö /Se      
*Snäckesten råpunkt      
Snäckesten råsten /Se      
Snäckhamnen ortn. /Se      
Snäckholm holme /Se      
Snäckholmen ortnamn /Se      
Snäcksunds udden udde? /Se      
Snäckvik säteri /Se      
Snäckö ö /Se      
Snäckö ö /Se      
Snäckören udde /Se      
Snällas udden udde /Se      
Snällböle by      
Snällböle by      
Snällböle by /Se      
Snöbåda grund /Se      
Snöd- fled i natn. /Se      
Snödskären skärgård /Se      
Snökobb Saknas      
Snörpan höjd /Se      
Snörpkil vik o. äng /Se      
Snörs gd /Se      
*Sobolin utlopp      
Sobolino, se Noisniemi by      
Societeten berg /Se      
Sockenaltaret Saknas      
*Sockenaltaret Saknas      
Sockenängen ortnamn /Se      
Socklot, se Soklot Saknas      
Sodaböle by      
Sodaböle gård      
Sodaböle by      
Sodaböle by /Se      
Sodankylä kommun /Se      
Sodiala, se Sotjala el. Soinila by      
*Sodunkivi      
*Soentaka äng      
*Sohenpohja äng      
*Sohenpohja äng      
Sohojoensuu råmärke      
Sohostensilta råmärke      
Soijala by      
*Soima suo      
*Soimavuori      
*Soini Saknas      
Soinila by      
Soinila by      
?Soinila by      
Soinila, se Svensby Saknas      
Soininin gård      
*Soininojansuo      
Soinis by      
Soinis by      
Soinis by      
Soinis by      
Soinis by      
Soinis by      
Soinis by      
Soirinsuo ortnamn /Se      
Soitala gd      
*Soitenkallio råpunkt      
?*Soittola Saknas      
?Soittola by      
*Soje Saknas      
*Sokea lähde      
*Sokea lähde      
*Sokialähde råpunkt      
Soklot by      
Soklot by /Se      
Soklot by      
Soklot by /Se      
Soklot by      
*Sokolothe råpunkt      
Solaks gd /Se      
Solback bosättningsnamn /Se      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Sohlberg, se Sulamäki by o. hg      
Solberg gdr /Se      
Solberga Saknas      
Soldatsgärdan ortnamn /Se      
Soldatsåkern ortnamn /Se      
*Solecthre råpunkt      
Solhemmet bosättningsnamn /Se      
Solhäll lht /Se      
*Solijärvenjoki      
*Solkavajärvi sjö      
Solkuru vik /Se      
Solperi gård /Se      
Solsten klippa      
Solsten klippa      
Solsten klippa      
Solsten klippa      
Solsten klippa      
Solsten f. riksrå      
Solsten, (Päiväkivi) riksrå      
Solsten f. riksrå      
Solv sn /Se      
Solv by      
Solv by      
Solv by      
Solv by      
Solv sn /Se      
Solvfjärden vik /Se      
Solvingsbacken gd /Se      
Sombeå f.d. by el. område /Se      
*Somenniittu      
*Somerenmäki      
*Somerenmäki råpunkt      
Someri ö      
Somero sn      
Somero sn      
Somero sn      
Somero sn      
Somero sn      
Somero sn      
Somero sn      
?Somero prästgård Saknas      
*Someronsyrjä      
*Someronvuori råpunkt      
Somersoja by      
Somersoja by      
Somersoja by      
Somersoja by      
Somersoja by      
Somersoja by      
Somersoja by      
Somertaipale ed      
Somertaipale ed      
*Somevesi Saknas      
Sommar- fled i natn. /Se      
Sommarloman natn(?) /Se      
Sommarsveden åker /Se      
Sommarö hmn /Se      
Sommarö(n) ö /Se      
Sommarön ö /Se      
Sommarön ängsområde /Se      
*Sommeböle äng /Se      
*Sommerikari Saknas      
Sommersoja gd /Se      
*Som(?)nemj      
Sonaberget berg /Se      
Sonaby by      
Sonaby gd      
Sonaby hemman /Se      
Sonamaren nat.namn? /Se      
Sondby by /Se      
*Sonenumensaa rågräns      
Sonkajärvi sjö      
*Sonnejoki Saknas      
*Sonnejoki rågräns      
»Sonsansu» Saknas      
?Sonnila by      
Sonnäs hg      
Sonnäs by      
Sonnäs egendom      
Sonnäs egendom      
Sonnäs egendom      
Sonnäs by      
*Sonsansuo f. riksrå      
*Sonsari      
Sontamala by      
Sontamala Saknas      
Sontamala by      
Sontula by      
Sontula by      
Sontula by      
Son ängs åkrar nat.namn /Se      
»soorsala» beb.      
Sopajärvi träsk /Se      
Soparvägen ortnamn /Se      
?Sopola Saknas      
Sopola by      
?Sopola by      
?Sopola by      
Sopola by      
-sor ortnamnselement /Se      
Sorais egendom      
Sorais gd      
Sorais egendom      
Soramäki ortnamn /Se      
Sordavala sn      
Sordavala stad, sn o. hd /Se      
Sorfvari gd /Se      
Sorfvari gd /Se      
Sorkka by      
Sorkka by      
Sorkka by      
Sorkkinen by      
Sorkkinen by      
?Sorkkinen by      
Sorkis by      
Sorkkis by      
?Sorkis by      
Sormijärvi by      
Sormijärvi by      
Sormijärvi by      
Sormijärvi by      
Sormijärvi by      
Sormijärvi by      
*Sormuslähde      
Sorpo by      
*Sorsainkallio      
Sorsalampi ortnamn /Se      
Sortis holmen skogsbacke /Se      
Sorva by      
Sorvakko näs      
Sorvakko näs      
Sorvali, se Sorvari by      
Sorvalinsaari holme /Se      
Sorvari by /Se      
Sorvarila by /Se      
Sorvasto Saknas /Se      
*Sotaiva      
Sotamiespelto ortnamn /Se      
Sotasgärdan ortnamn /Se      
Sotaskärret ortnamn /Se      
Sotiala by      
*Sotiansaari Saknas      
*Sotila Saknas      
?Sotjala Saknas /Se      
Sotjala by      
Sotjala by      
Sotjala by      
Sotjala by      
Sotjala by      
Sotjala by      
Sotjala by      
Sotjala by      
*Sotkajoki biälv      
*Sotkajärvi sjö      
*Sotkaluoto ö, rå      
Sotkanlothu gård el. by      
*Sotkanluoto ö      
*Sotkanvaha rågräns      
*Sotkas Saknas      
»sotkas» beb.- el. naturnamn      
Sotkasalmi rågräns      
*Sottalaks f. by      
Sottungsby Saknas      
Sottungsby by /Se      
Soukainen by      
»Soukais» by      
Soukka gård      
Saukko by      
*Soukkon kallio råpunkt      
*Sourantthan(!)      
Sousmeri, se Svesmark Saknas      
»soynista godz» Saknas      
Soynista Saknas /Se      
Spadamossen ortnamn /Se      
Spagmossen Saknas /Se      
Spaks hemman /Se      
*Spanghe kerres eng äng      
*Sparbössan ´kult´-sten /Se      
Sparvas hemman /Se      
Sparvon gårdgrupp /Se      
Speisis-värkan Saknas /Se      
Spelmans del av gd /Se      
Spelmansklobben klobb /Se      
Spelmansåkern ortnamn /Se      
Spenforsen fors /Se      
*Spettalen sjuk- och fattighus      
Spikborren grund /Se      
Spikborren grund /Se      
Spitkasberget berg /Se      
Spillkorp- fled i natn. /Se      
Spillkorpgrynnan grund /Se      
Spillkorptallen tall /Se      
Spirrhälen udde /Se      
Spisölsrapan mosse /Se      
Spitalen förr sjuk- och fattighus      
Spitalen förr sjuk- och fattighus      
»spitalen» förr sjukhus      
»spitalen» förr sjukhus      
»spitalen» förr sjukhus      
»spitalen» förr sjukhus      
Spitharan skär /Se      
Spjutsund by /Se      
Spjutsundet sund /Se      
Spjutviken vik /Se      
Spofs ortnamn /Se      
Spottanstenen ´kult´-sten /Se      
Spovängen åker /Se      
Springberg berg /Se      
Spring-Heckas grynna, grund /Se      
Springkarinpelto ortnamn /Se      
Sprintas hemman /Se      
Spränghara grynna /Se      
Sprättonöurin naturnamn /Se      
Spurila hg      
Spurila hg      
Spurila hg      
Spurila hg      
Spurila hg      
*Spynto klev råpunkt      
Spåkobacken höjd /Se      
Spåkobacksberget berg /Se      
Spång ortnamnselement /Se      
Spångberget ortnamn /Se      
Spången gångbro /Se      
Spånglindan ortnamn /Se      
Spåttansteinin sten /Se      
Spänbacka ortn /Se      
Spärrgrund grund /Se      
Spärrhälen vik /Se      
Spökankleven klev /Se      
Spökanklöven sänka /Se      
Spökkleven klev /Se      
Stack- fled i natn. /Se      
Stackar skär /Se      
Stackars hålet sund /Se      
Stackholmen holme /Se      
Stackskär skär /Se      
Stackängen ängsnamn /Se      
Stackör(en) örar /Se      
Sta(d) ortnamnselement /Se      
Stadslandet ö /Se      
Staffans hemman /Se      
Staffansby by      
Staffansby Saknas      
Staffansby by /Se      
Staffanstorp ortn. /Se      
Staffas gd /Se      
Staffas hemmansnamn /Se      
Staffasen bosättningsnamn /Se      
Stallgärdan ortnamn /Se      
Stallåkern ortnamn /Se      
Stallören ör /Se      
Stampanbacken landsvägsbacke /Se      
*Stampekärr äng      
*Stampnö ö      
Stangfalli åker? /Se      
Stankvalli åker? /Se      
Stannanberget berg /Se      
Stansholm gd /Se      
Stansvik vik /Se      
Stansvik gd /Se      
Starabyn by /Se      
Starast gd /Se      
Starens hemman /Se      
Starkom ortn. /Se      
Starkom by /Se      
Starkom by /Se      
Starr- fled i natn. /Se      
Starrböle by      
Starringi nat.namn? /Se      
Starsbacken höjd /Se      
Starsböle äng /Se      
Stavasbäcken bäck /Se      
Stavasfläcken målad fläck på berg /Se      
Staverkärr(et) äng /Se      
Staverkärr(et) kärr /Se      
Staversby ortn. /Se      
?Staversby by      
Staversby by /Se      
»Steensnäs» skogsudde /Se      
*Stegar gd /Se      
Stegarängen ortnamn /Se      
Steikar ortn. (gd) /Se      
Steku- fled i natn /Se      
*Stelisten ståå(!) råpunkt      
Stelskär ö /Se      
Sten- förled i ortnamn /Se      
Sten ortnamnselement /Se      
Sten gd /Se      
sten ortn.-el /Se      
Sten- fled i natn. /Se      
-sten eled i ortn. /Se      
Stenasgärdan åker /Se      
*Stenbastuporten port      
Stenberg Saknas      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg gd      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg gd      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg by      
Stenberg hg o. by      
Stenberg by      
Stenberga by      
Stenberga by      
Stenberga by      
Stenberga by      
Stenbrinksberget ortnamn /Se      
Stenbron ortnamn /Se      
Stenbäcken bäck och åker /Se      
*Stenböle Saknas      
*Stenböle Saknas      
*Stenebäck råpunkt      
Stenen mitt i Fjärden grund /Se      
Stengadden grund /Se      
Stengärdan ortnamn /Se      
Stengärsholmen holme /Se      
Stenhammaren stenhögar /Se      
Stenhammaren höjder /Se      
Stenhammaren bergsklack /Se      
Stenharan, Stenharen holmar, skär, grund o. dyl. /Se      
Stenharen udde /Se      
Stenharen grund /Se      
Stenhuggarberget berg /Se      
Steninge gd /Se      
Stenkleven vik /Se      
Stenmaren stenbacke /Se      
Stenmjölkslätten slätt /Se      
Stennässundet nat. namn? /Se      
Stenporten ortnamn /Se      
Stenrevet vik /Se      
Stens hemman /Se      
Stens hemman /Se      
Stensböle ortn. /Se      
Stensböle by /Se      
Stensböle by /Se      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle by      
Stensböle gd      
Stensböle by      
Stensböle hg o. by      
Stensböle hg o. by      
Stensböle hg      
Stensböle hg      
Stensböle hg      
Stensböle hemman /Se      
Stensböle avhyst hemman /Se      
Stensböle by      
Stenskär ö      
Stensnäs by /Se      
Stensnäs råpunkt /Se      
Stensnäs råpunkt /Se      
»Stensnäs Udd» råpunkt /Se      
Stensuddas f.d. torp /Se      
Stensudden udde /Se      
Stensund beb /Se      
*Stensäng Saknas      
Stentorp(a) ortn. /Se      
Stenvak(?) krok vik /Se      
Stenvecket vikinslag /Se      
Stenverkan vik /Se      
Stenvärksbotten Saknas /Se      
Stick-kleven sänka /Se      
Sticklan område /Se      
Stiggböle äng o. skogsområde /Se      
Stigsböle by      
Stigsböle by /Se      
Stigsböle äng o. skogsområde /Se      
Stickupâra vik /Se      
Stikusundet sund /Se      
Stinas backen ortnamn /Se      
Stinaskällan ortnamn /Se      
Stjälpbänken stränder /Se      
Stjälpbänkspotten vattensamling /Se      
Stjärnaskärrsbacken höjd /Se      
Stjernsund, se Lepas hg      
Stjernsund hg      
Stjärnsund hg      
Stjernsund hg      
Stjernsund hg      
Stjärnsund gd      
Stjernsund hg      
Stjärnvarpet notvarp /Se      
Stock- fled i natn. /Se      
Stockby by      
Stockby by /Se      
Stockby by /Se      
Stockfors gd /Se      
Stockfors beb. /Se      
Stockholm torp /Se      
Stockholm f.d. holmar /Se      
Stockholm stengrund m. rönn /Se      
Stockholmen holme /Se      
Stockholms Davan sänka /Se      
Stockkärr nat.namn? /Se      
Stockmakars hemman /Se      
Stockmosan utäng /Se      
Stocksböle, se Stockby by      
Stocksböle by      
Stockvarpet vik /Se      
*Stogerby Saknas      
*Stogerby Saknas      
Stolings åker åker /Se      
Stolpe hemman /Se      
Stolpholm ö /Se      
Stoltinpaikka ortn. /Se      
Stoppensträsket sjö /Se      
Stor- förled i ortnamn /Se      
*Stora Gudlogh berg berg /Se      
Stora gölen vik /Se      
Stora ladugårdsängen f. äng      
*Stora Lötestenen råmärke      
Storbass Saknas /Se      
Storbottnen skötplats /Se      
Storbrinken backe /Se      
Storbrunn brunn /Se      
Storbrännan åker /Se      
Storby gd /Se      
Storby by      
Storby by      
Storbådan grund /Se      
Storbötet berg? /Se      
*Storebyn by      
Storedsfors fors /Se      
Storegården hg      
Storegården hg      
Storegården hg      
Storegården hg      
Stor-Evois, se Iso-Evo by      
*Stor-Evosby, se Iso Evo by      
Storfallet skogsmark /Se      
Storgloet infjärd /Se      
Storgölpor vattenområde /Se      
Storgöust gd /Se      
Storgeust gd /Se      
Storgård hg      
Storgård gd      
Storgård, nu Hartikkala hg      
*Storgården gd      
Storgård hg      
Storgård hg      
Storgården hg      
Storgård herrgd      
Storhalling äng /Se      
Stor-Hannula hemman /Se      
Stor-Heikas hemman /Se      
Storholms blekan grund /Se      
Storhoplaks by      
Storhöut vik /Se      
Stor-Jussarö ö med fyrbåk      
Storklobben, Yttre klobb /Se      
Storkroksnäs by /Se      
Storkuppis by /Se      
Storkyro sn      
Storkyro sn      
Storkyro sn      
Storkyro sn      
Storkyro sn      
?Storkyro och Lillkyro socknar      
Storkyro sn      
Storkyro o. Lillkyro sn      
Storkyro sn      
Storkyro el. Lillkyro snr      
Storkyro sn      
Storkyro sn      
Storkyro sn      
Storkyro sn      
?Stor el. Lillkyro snr      
Storkyro o. Lillkyro snr      
Storkyro sn      
Storkyro sn      
Storkyro och Lillkyro snr      
Storkåklandet åker /Se      
Storkällan brunn /Se      
Storlandet ö /Se      
Storlandet ö /Se      
Storlands sjö strand o. f.d. bryggplats /Se      
(Storlands) Västra sidan strand /Se      
Storlund gd /Se      
Storläduängen ortnamn /Se      
Stormasa hemman /Se      
Storminnet vik /Se      
Stormora by /Se      
*Stormossen      
Stormossen kärrmark /Se      
Stormängen äng /Se      
Stor-Palois hemman /Se      
Stor-Petas hemman /Se      
Storpotten vattensamling /Se      
Storrapan mosse /Se      
Storseglet åkerteg /Se      
Storsjön sjö /Se      
Storsoukkan notvarp /Se      
Storstabacken backe /Se      
Storstaåker nat.namn? /Se      
Storstenholm Saknas /Se      
Storstenpäran Saknas /Se      
Storstensholmen holme? /Se      
Storstensskottet udde /Se      
Storstensåkern åker? /Se      
Storstensören holme? /Se      
Storstrand byhamnar /Se      
Storströmma vik /Se      
Stor-Stötas hemman /Se      
Storsved gd /Se      
Stortervo o Lilltervo öar      
Stortervo och Lilltervo öar      
Stortors gd /Se      
Storträsk ängsmark /Se      
Storträsket träsk /Se      
Stor-Urberget berg /Se      
Storvis gd? /Se      
Stor-Vujärv sjö /Se      
Storvärv Saknas /Se      
Storängsgölet nat. namn /Se      
-strand eled i natn /Se      
-strand eled i natn /Se      
Strand Saknas      
Strand by      
strand (hamn, båtplats), ortn. -el. /Se      
strand element i ortnamn /Se      
Strandas lghr /Se      
*Strandby Saknas      
Stranden del av by /Se      
Stranden byhamn /Se      
Strandgårdarna ängslotter /Se      
Strandorna byhamnar /Se      
Strandskogen ortnamn /Se      
-strissel eled i natn /Se      
*Strykilä Saknas      
-stryssel eled i natn /Se      
stråk ortn-el. /Se      
Stråka Nestoras gård /Se      
Stråkberg berg /Se      
Stråket fjärdstråk /Se      
Strän(d)an naturnamn /Se      
Strätaskaten udde /Se      
-ströjsel eled i natn. /Se      
-ström eled i natn /Se      
Ström ortnamnselement /Se      
Ström hemman /Se      
Ström hg      
Strøm, se Strömma by      
*Ström Saknas      
ström ortn.-el. /Se      
Ström urpspr. sundnamn nu vattenlott /Se      
Strömbolstad ortn. /Se      
Strömby gd /Se      
Strömfors sn /Se      
Strömfors järnbruk o. sn /Se      
?Strömma Saknas      
Strömma gd      
?Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
?Strömma hg o. by      
Strömma hg, by      
Strömma by, hgd      
Strömma by, hg      
Strömma by      
Strömma hg /Se      
Strömma hg      
?Strömma by o. bruk      
Strömma hg      
Strömma hg      
Strömma by      
Strömma by      
Strömmars gärdan, se Strömmars hagen gärda      
Strömmars hagen gärda /Se      
Strömmas torp /Se      
*Strömmen sund /Se      
Strömmen strandåker /Se      
Strömmen by      
Strömmen hn /Se      
Strömmen, (=Rosala strömmen) sund /Se      
?Strömsberg gd      
Strömsberg hg      
Strömsby hg      
Strömsby by      
Strömsby by      
Strömsby hg      
Strömsby hg      
Strömsby hg      
Strömsby sätesgårdar      
Strömsby sätesgårdar      
*Strömsholm ö      
Strömshopen äng /Se      
Ströms kilen landskifte /Se      
Strömsnäs gd      
Strömsvik(en) vik? /Se      
Strömsö gd      
stu element i ortn. /Se      
-stu ortnamnsefterled /Se      
Stubb- fled i natn /Se      
Stubb- fled i natn. /Se      
Stubbhagen äng /Se      
Stubbknok skog /Se      
Stubbknot kärr /Se      
Stubbkäll bybrunn /Se      
Stubbnäs bosättningsnamn /Se      
Stubbnäs hn (tidigare kapellansbol o. prästgård) /Se      
Stubbo vattensamling /Se      
Stubbom by? /Se      
Stubbstrands- lägesbetecknande fled. /Se      
Stubbängen ortnamn /Se      
Stubböle gd      
Stubböle by      
Stubböle by      
Stugan jättegryta /Se      
Stugubacken backe /Se      
Stugu udden udde /Se      
Stuguåkern ortnamn /Se      
Stumpen åker /Se      
Sturjan båthamn /Se      
Sturjan udde o. hamn /Se      
Stuss hemman /Se      
Stuss- fled i natn. /Se      
Stussbrink backe /Se      
Stylterö bötet berg /Se      
Styningsfladan nat.namn /Se      
Styresgrund grund /Se      
Styrmans stuga /Se      
Styrmanspinan sund /Se      
Styrs- fled i natn. /Se      
Styrs- fled i natn. /Se      
Styrsholm holme /Se      
Styrskäret skär /Se      
Ståhlbergs torp /Se      
Stålhatten klippa /Se      
Stålsby ortn. /Se      
Ståltensåkern ortnamn /Se      
Stången sund /Se      
Stångfall ortnamnselement /Se      
Stångfallet åkernamn /Se      
Stånggrundet skär /Se      
Stångskär holme /Se      
Stångskäret Saknas      
Stångudden uddar /Se      
Ståortjutarsteinin stenblock /Se      
Ståt- fled i natn. /Se      
Ståtbådan grund /Se      
Ståthällarna grund /Se      
-städer eled i natn. /Se      
Ställningen strand /Se      
Stämnebacken höjd /Se      
Stängslena åkergärdor /Se      
Stängslet åker /Se      
Stölpan strand /Se      
Stölp(bro)grundet grund /Se      
Stölpmansudden udde /Se      
Stör(k)lingsåkren åker /Se      
Störsby by      
Störsby by      
Störsby by      
Störsvik gd      
Störsvik gd /Se      
Stövelmarkus figur i bergvägg /Se      
Suarsala by      
Sudenaro lägd /Se      
Sudensalo Saknas      
Sudentulli skogs- och åkerområde /Se      
*Sudenvainio Saknas      
*Sudenvainio Saknas      
*Sudenvainio Saknas      
Sudenvainio gård      
Suderbirkioby, se Veijans by      
Sudherfinna häradshövdingadöme Saknas      
Sudherfinna häradshövdingedöme      
Suderfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinna lagsaga medelt. lagsaga      
Sudherfinna lagsaga lagsaga      
Suderfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinna häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinna häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinna häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinna häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
*Suderfinne lagmansdöme Saknas      
Sudherfinna lagsaga      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Suderfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Suderfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinna laghsagha lagsaga      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Suderfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne häradshövdingedöme hdr      
Sudherfinne lagsaga landsdel      
Sueisare Saknas /Se      
Suggan sten /Se      
Suigien mätäs råpunkt      
Suikkarinranta strand /Se      
Suikkila by      
Suila gd /Se      
Sukkala by /Se      
Sukaluoto, se Soklot Saknas      
?Sukkila Saknas      
Sukkinen by      
Sukkinen by      
Sukkinen hg      
Suksela by      
Suksela by      
Suksela by      
Suksela by      
Suksela by      
Suksela by      
Suksela by      
Suksela by      
?Suksenböle by      
Suksenpyöly by /Se      
*Sulalehti råpunkt      
Sulamäki by      
Sulamäki hg      
Sulkabäkminne råpunkt /Se      
Sulkajärvi råpunkt      
Sulkava träsk /Se      
Sulkavajärvi sjö      
Suluslahti by      
Sulva, se Solv Saknas      
*Sumensuo äng      
Sumiais by      
Summerhouse stuga /Se      
*Sumpeholm holme      
*Sumpeholm holme      
Sumpen sund /Se      
Sumpen skär /Se      
Sumphamnen sund /Se      
Sumphällarna grund /Se      
Sumpviken vik /Se      
*Sjunaberget ortnamn /Se      
*Sunaby by /Se      
Sunaspottsåker åker? /Se      
Sund ortnamnselement /Se      
-sund eled i ortn. /Se      
sund ortn-el /Se      
*Sunda Saknas      
Sundby bebn. /Se      
Sundby ortn. /Se      
Sundby by /Se      
Sundbådan grund /Se      
Sundet vik /Se      
Sundgärdan gärda /Se      
Sundholm hg      
Sundholm hg      
Sundholmen hgd      
Sundholm hg      
Sundholm hg      
Sundholm hg      
Sundholm hg      
Sundholm sätesgård /Se      
Sundmansberget berg /Se      
Sundom ortn. /Se      
Sundom by /Se      
Sundom bynamn /Se      
Sundom Jonasas gård /Se      
Sundsberg, se Gavelsbacka gd      
Sunila by      
Sunila by      
»Sunittu» ängsteg      
Sunisund sund /Se      
Sunnan ortn-led /Se      
Sunnani vik /Se      
Sunnan skaget vik /Se      
*Sunnerböle Saknas      
Sunniemi by      
*Sunnerböle Saknas      
Sunninmäki höjd /Se      
Sunninkorpi vildmark /Se      
Suntiabacken landsvägsbacke /Se      
Suntianniitty äng /Se      
Suntinaho sved /Se      
Sunö ö /Se      
suo ortnamnselement /Se      
Suoholma skogsäng /Se      
Suokivi råpunkt /Se      
*Suokivi      
*Suokonummi      
Suolahti ortn. /Se      
Suolasalmi åkerområde /Se      
Suolisto by      
Suolisto by      
Suolisto by      
Suolisto by, gd /Se      
*Suolynesunekivi pikkie råpunkt      
*Suomatkan taipale      
*Suomatkan taipale      
*Suomatkan taipale      
Suomela by /Se      
*Suomenkylä Saknas      
*Suomenkylä Saknas      
Suomenkylä by      
Suomenlinna = Sveaborg Saknas /Se      
*Suomensuo mosse      
Suomi, Suomen-maa, Suomen-niemi Saknas /Se      
Suomi Saknas /Se      
*Suondavaara lappby      
Suoniitty ortnamn /Se      
Suon Karvaisten Ojansuu råmärke      
Suonkurkku skogsäng /Se      
Suon pää(t) ortnamn /Se      
*Suonsaari      
Suonsulku by      
Suonsulku by      
Suontaka by      
Suontaka by      
Suontaka by      
Suontaka by      
Suontaka by      
Suontaka hg      
Suontaka hg      
?Suontaka by      
Suontaka by      
Suontaka hgd      
Suontaka hg      
Suontaka hg      
Suontaka beb.      
Suontaka hg      
Suontaka hg      
Suontaka by      
Suontaka by      
*Suopoikkisilta      
Suorsala by      
Suorsala by      
Suorsala by      
*Suosionsilta råpunkt      
Suosmeri by      
Suotaala by      
Suotaala by      
Suotaala by      
Suovuori by      
Suovuori by      
Suovuori by      
Supers gd /Se      
Supi ortnamnselement /Se      
Supi ortnamn /Se      
Supin- förled i ortnamn /Se      
*Supinlaks      
*Supitinjärvi      
*Supitinjärvi      
*Supitunlaksi      
*Suppala Saknas      
*Suppala Saknas      
*Suppala Saknas      
*Suppala Saknas      
*Suppala Saknas      
*Surimäkin oija råpunkt      
Surkuru klev /Se      
Surnon gölen vik /Se      
Surpe holme /Se      
Surpenojensuu      
Sursjäls klacken grund /Se      
Sus(i) kivi ortnamn /Se      
Sus(i)pelto ortnamn /Se      
Sutarby by /Se      
*Sutarinkaivo rågräns      
Sutarkulla by /Se      
Sutarla gd /Se      
*Sutinraja råpunkt      
*Sutoisenpää skog och fiskevatten      
*Sutoisenpää Saknas      
*Suurenmäenotsa      
?Suurenpää gd      
?Suurenpää gd och ö      
Suurijärvi sjö      
?Suurikkala by      
*Suurikivi      
*Suurikivi      
*Suurikivi råpunkt      
*Suurikivi      
Suurikkala by      
*Suurikalan valkemalaks råpunkt      
Suurikylä by      
Suurikylä by      
*Suurimäki      
Suurisunti smalt ställe /Se      
Suurisuo      
?Suurkylä by      
Suurniitty ortnamn /Se      
Suutarkylä by      
*Suutarla Saknas      
*Suutarla Saknas      
Suutarla bynamn /Se      
Suvasvesi sjö /Se      
Suxenböle by /Se      
Svalböle ortn. /Se      
Svaluberg berg /Se      
*Svanvik Saknas      
Svart- förled i ortnamn /Se      
Svart-(a) fled i natn. /Se      
Svarta hunden grund /Se      
Svarta vekan vik /Se      
»Swartbeck minne» nat.namn /Se      
Svartberget berg /Se      
Svartbrödraklostret kloster /Se      
Svartbrödraklostret kloster /Se      
Svartbrödraklostret kloster /Se      
Svartbrödraklostret förr kloster /Se      
Svartbrödraklostret förr kloster /Se      
Svartbrödraklostret förr kloster /Se      
Svartbrödraklostret kloster /Se      
Svartbrödraklostret f. kloster /Se      
Svartbrödraklostret förr kloster /Se      
Svartbrödraklostret förr kloster /Se      
Svartbådan skär      
Svartbådan grund      
Svartbådan kobbe      
Svartbäck by /Se      
Svartbäck gd      
Svartbäck by      
Svartbäck by /Se      
Svartbäck gd      
Svartbäck by      
Svartbäck by      
Svartböle hemman /Se      
Svartfluttan grund /Se      
Svartharan holmar /Se      
*Svartholm råpunkt      
Svarthuvudet grund /Se      
Svarti(la) gd /Se      
Svartklev vik /Se      
Svartkällan ortnamn /Se      
Svartlampi sjö /Se      
Svartlampen sjö /Se      
Svartmark, se Suosmeri by      
Svartmark by      
Svartmark by /Se      
Svartmyllan åker /Se      
Svartpallen udde /Se      
Svartpära vik /Se      
Svartsböle by /Se      
Svartskallan holme /Se      
Svartsnoen vik /Se      
Svartså by      
Svartså by      
Svartså by      
Svartså by      
Svartså by      
Svartså by /Se      
Svartså å med utlopp /Se      
Svartså förr sn, nu ing. i sn      
Svartsån å      
Svartså å /Se      
Svartviken vik /Se      
Svartviken vik /Se      
Svartviran holme      
Svartviran ö /Se      
Svartå by      
Svartå Saknas      
Svartås by      
Svartå by      
Svartå gd      
Svartå by      
Svartå kommun /Se      
Svarvar vanl. ortn. /Se      
Svarvarböle by /Se      
Svarvars hemman /Se      
Svarvarsåkern ortnamn /Se      
Svasmark by      
Swatzaa förr egen sn, sedan del av sn      
Sveaborg = Suomelinna Saknas /Se      
sved ortnamnselement /Se      
sved ortn-el. /Se      
Svedar gd /Se      
Svedaren bebn. /Se      
Svedarna åkrar /Se      
Svedars lgh /Se      
Svedes torp /Se      
Svedja gård      
Svedja gd      
Svedja by      
Svedja gd /Se      
Svedja hg      
Svedja herrg.      
Svedja hg      
Svedja by      
Svedja by      
Svedja by /Se      
-svedja eled i natn. /Se      
Svedjeby by /Se      
Svedje- fled i natn. /Se      
Svedjeby åker /Se      
Svedjeholmen holme /Se      
Svedjeholms Annas stranden f.d. bryggplats /Se      
Svedjeholms Annas ängen äng /Se      
Svedjekulla by /Se      
Svedjekärret ortnamn /Se      
Svedje(lands)- fled i natn. /Se      
Svedjemossmalm ortnamn /Se      
*Sveikala by      
Sveins gd /Se      
Svennas hemman /Se      
Svennila by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö by      
Svensarö halvö /Se      
*Svensby Saknas      
Svensby by(?)      
Svensby by? /Se      
Svenskas gd /Se      
Svenskas hemman /Se      
Svenskby bynamn /Se      
Svenskby bebn /Se      
Svenskby by      
Svenskby by      
Svenskby by /Se      
Svenskby by o. bol      
Svenskby by      
Svenskby by /Se      
Svenskby by o. bol      
Svenskby by /Se      
Svenskas gd /Se      
Svensken »svenska kusten» /Se      
Svensksund ö /Se      
Svensksund ort? /Se      
Svensksund sund /Se      
Svensksund sund o. ö /Se      
*Swenstakt Saknas      
*Svenstäkt Saknas      
»Swenstekt» försvunnen gd /Se      
Svetten grund /Se      
Svetton f.d by /Se      
Svetton strandparti /Se      
»sweykala» by      
Sviby ortn. /Se      
Swidia, se Kvidja hg      
Svidiholmen ö? /Se      
Svidja by /Se      
Svidja by      
Svidja by o. bol      
Svidja by      
Svidja hg      
Svidja by      
Svidja by      
Svidja hg      
Svidia hg      
Svidja hg      
Svidja hg      
Svidja hg      
Svidja by      
Svidja hg      
Svidja hg      
Svidja hg      
Svidja hg      
Svidja säteri      
Svidja hgd, by      
Svidja hg      
Svidja hgd /Se      
Svidja hmn /Se      
Svidja beb. /Se      
*Svidjaby gd /Se      
*Svidjakarlaskog skog /Se      
Svi(n) ortnamnselement /Se      
Svin- fled i natn. /Se      
Svin- fled i natn. /Se      
Svinesund sund? /Se      
Svingrund grund /Se      
Svinkojan berg /Se      
Svinkuru däld /Se      
Svinkärr kärr /Se      
Svinryggarna grynnor /Se      
Svinryggen berg /Se      
Svinryggen grynna /Se      
Svinsopan, se Hopstyckena äng      
Svinstensberget ortnamn /Se      
Svinsvedjeberget ortnamn /Se      
Svinvallen allmänningar /Se      
Svinö vanl. ortn. /Se      
Svinö by      
Svinö ö /Se      
Svinöfjärd fjärdnamn? /Se      
Svinö göl vattenområde /Se      
Svinöholm holmnamn? /Se      
*Svolakosti Saknas      
Sväl- fled i natn. /Se      
Svälskäret skär /Se      
Svälteskuru klevar /Se      
Svälteskär halvö /Se      
Svärteskärret åker /Se      
Svärtkällan källa /Se      
*Sydenoja äng Saknas      
*Sydenpite Saknas      
Sydänmaa by      
Sydänmaa by      
Sydänmaa by      
Sydänmaa by      
Sydänmaa by      
Sydänmaa by      
Sydänmaa by      
Sydänperä by      
*Syeri kyrkby      
*Syeri kyrkby      
Sydfinne lagsaga      
Sydänmaa by      
*Syfwenåijankuire      
*Syfwenåijansu      
Syltela, se Petäsmäki gd      
Syltela, se Petäsmäki by      
*Sylvastila by      
Sylvänä by      
Sylvänä by      
Syndersveds stenbettet sprängt ställe /Se      
Syndesnäs udden udde /Se      
Synnerskylarna notvarp /Se      
Synängen äng /Se      
Synökare halvö /Se      
*Syrjenkoske      
*Syrjän lakkien råpunkt      
Syrjänmäki backe /Se      
*Syrjäntaka Saknas      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka herrg.      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka by      
Syrjäntaka gd      
Syrjäntausta åker /Se      
?Syrjäntausta by /Se      
Sysilaks by      
Sysilax by      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä sn      
Sysmä kyrkoby kyrkby      
Systerbäck å      
Systerbäck å      
Systerbäck å      
Systerbäck å      
Systerbäcks mynning gränsflod      
Systerbäck gränsflod      
Systerbäck flod      
Systerbäck gränsflod      
Systerbäck gränsflod      
Systerbäck gränsflod      
Systerbäck gränsflod      
Systerbäck gränsflod      
Systerbäck flod      
Systerbäck gränsflod      
Systerbäck gränsflod      
Systerbäck gränsflod      
Systerbäck gränsflod      
*Sysvähä rågräns      
*Sysvähä rågräns      
Sytningslandet åker /Se      
Syttyä by      
Syttyä by      
Syttyä by      
Syttiä by      
Sywalax, se Sjölax Saknas      
*Syvenoja      
*Syvenoja råpunkt      
*Syvensalo ö      
*Syvensalo ö      
*Syvensalo ö      
*Syvensalo ö      
*Syvensalo ö      
*Syvensalo ö      
Syvensalo ö      
*Syvensalonäs näs      
Syvinge Saknas      
*Syvisaari råpunkt      
Syväjärvensaari holme /Se      
Syväjärvi träsk /Se      
Syvälahti, se Sjölax Saknas      
Syvälahti by      
Syvänoja by      
?Syvänperä gd      
*Syvänperä egendom /Se      
Syvänperä by      
Syvärijärvi sjö      
*Syöjän oija råmärke      
syökkerlaht, se syökkärlaht vik      
syökkerniem, se Syökärniem udde      
syökkärlaht vik /Se      
syökkärniem udde /Se      
Syömos ortnamn? /Se      
Syön(n)ösoja bäck och åker /Se      
Syöviikki vik /Se      
*Szaffuanemj förr kungsgård      
Såders hn /Se      
Sådik ö /Se      
Sågbänksberget berg /Se      
Såglot holme /Se      
Såglot strömmen sund /Se      
Såndarö ö(!) /Se      
Såndby by /Se      
-sår eled /Se      
Såris by /Se      
Såris by /Se      
Såris ortn. /Se      
Såris by /Se      
*Såthomasund      
Säbbholm halvö /Se      
Säbbholms sundet sund /Se      
Säby Saknas      
Sädessvedja åker /Se      
Sädhäll grund /Se      
Säiniö by      
Säiniö kvarn Saknas      
Säkkjärvi by      
Säkjärvi sn      
Säkjärvi sn      
Säkkjärvi sn      
Säkjärvi sn      
Säkjärvi sn      
Säkjärvi sn      
Säkjärvi sn      
Säkjärvi sn      
*Säksevehe råpunkt      
*Säksis f. gods      
*Säksis f. gods      
*Säksis f. gods      
Säkylä sn      
Säkylä sn      
Säkylä sn      
Säkylä sn      
Säkylä sn      
Säkylä sn      
Säkylä by      
Säkylä by      
Säkylä sn      
Säkylä sn      
Säkylä by      
Säkylä by      
Säkylä by      
Säkylä sn      
Säkäjärvi by      
-säl eled /Se      
Sälg- fled i natn. /Se      
Sälghagen ortn /Se      
Sälgäng äng /Se      
Sälinkää by      
Sälinkää hg o. by      
Sällarängen ortnamn /Se      
Sälli gård /Se      
Sällvik by      
Sällvik by      
Sällvik by      
Sällvik by      
Sällvik by      
Sältings- fled i natn /Se      
Sältingsslätten äng /Se      
Sältingsviken vik /Se      
Sältograpan åker /Se      
*Sämie fiske fiske      
Säminge sn      
Sæminge sn /Se      
Sämskar gårdsnamn /Se      
Sänka ortnamnselement /Se      
sänka ortn-el. /Se      
Sänkan åker /Se      
Sänkesmossen kärr /Se      
Sänket åker /Se      
Sänket kärr /Se      
Sänkgrund strand /Se      
Sänkmossen mosse o. åker /Se      
Sänkmossen åker /Se      
Sänkorna grund /Se      
Sänkängen vildäng /Se      
Sänpelan läpikivi råpunkt      
Säpilä by      
Säpilä by      
Säpilä by      
Säpilä by      
Säpilä by      
Säpilä by      
Säpilä by      
*Särjen mätäs råpunkt      
Särjen mätäs råpunkt      
*Särkekallio      
Särkijärvi by /Se      
*Särkijärvi      
*Särkilahti Saknas      
Särkilahti, se Särklax Saknas      
Särkilaks hg o. by      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks by      
Särkilaks by      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks, Iso hg      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks, Vähä- by      
Särkilaks, Vähä- by      
Särkilaks by      
Särkilax by      
Särklaks hg      
Särklax egendom      
Särkilaks by och vik      
Särkilaks gård      
Särkilaks hg      
Särkilaks Saknas      
Särkilaks hg      
Särkilaks by      
Särkilaks by      
Särkilaks by      
Särkilaks by      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks by      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks, Iso-, (Stora) hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks, Iso-, (Stora) hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks, Vähä by      
Särkilaks, Iso- hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks by      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks, Stora hg      
Särkilaks gd      
Särkilaks, se Isosärkilä by      
Särkilaks by      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkilaks hg      
Särkimo holme /Se      
Särssjön sjö /Se      
Sättermossen skogsäng /Se      
Sävalls gårdsnamn /Se      
Säviä by /Se      
*Säyne kvarn Saknas      
*Säynäjoensuu      
Säynäjoki hg      
*Säynäjärvi      
»Säterierui» Saknas      
*Säwensara Saknas      
Sävisalo gård      
Sävjeskär skär /Se      
Sävlax ortnamn /Se      
Sävträsk by /Se      
Sävträsk by /Se      
Sävviken vik? /Se      
Sæxæmaki, se Sääksmäki förr hd, nu del av hd      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki by      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki härad del av Tavastland      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki härad del av Tavastland      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki härad del av Tavastland      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki hd      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki f. hd, nu socken      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu sn      
Sääksmäki f. hd, nu sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
?Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu del av hd      
Sääksmäki (förr härad), sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu sn      
Sääksmäki härad del av Tavastland /Se      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki förr hd, nu sn      
Sääksmäki förr hd, nu sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Säxmäki hd      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki sn      
Sääksmäki f. hd, nu sn      
Sääksmäki härads prosteri f. prosteri      
Sääkylä sn      
Sääkylä sn      
Säkylä sn      
Säämingin salo ö      
*Säämingasalo ö      
*Säämingasalo ö      
*Säämingasalo ö      
*Säämingasalo ö      
*Säämingasalo ö      
*Säämingasalo ö      
Sääminge sn      
Sääminge sn      
Sääminge sn      
Sääminge sn      
Sääminge sn      
Sääminge sn      
Sääminge sn      
Sääminge sn      
Sääminki, se Säminge Saknas      
Söder ortn-led /Se      
*Söderbirke fd. by o. bol /Se      
Söderbirkebol, se Veijans by      
Söderby by      
*Söderby Saknas      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
*Söderby Saknas      
*Söderby Saknas      
Söderbådan grund /Se      
Söderfinlands prosteri f. prosteri      
Söderfinland f. häradshövdingedöme      
Söderfinland f. hd      
Söderfinland f. hd      
Söderfinland förr hd      
Söderfinland förr hd      
Söderfinland f. häradshövdingedöme      
Söderfinland f. hd      
Söderfinland del av Egentliga Finland      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinna förr lagsaga      
Söderfinna lagsaga      
Söderfinna lagsaga      
Söderfinne häradshövdingedöme hdr      
Söderfinne häradshövdingedöme hdr      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
Söderfinna lagsaga      
Söderfinna lagsaga lagsaga      
Söderfinna f.d. lagsaga      
Söderfinna lagsaga lagsaga      
Söderfinne lagsaga lagsaga      
Söderfinne förr lagsaga      
*Södrefinne lagsaga hdr      
Söderfinne lagsaga      
Söderfinne lagsaga, se Sudherfinne härads... Saknas      
Söderfjärden vik      
Söderkrakan udde /Se      
*Söderlaks, se *Vooris Saknas      
Söderlandet del av Hamnholme /Se      
Södermark by      
?Södermark by /Se      
Södernäbben udde /Se      
Söderskog by /Se      
Söderskär kyrkland /Se      
Söderskärsfaret farled /Se      
Södertvigölpen holme /Se      
Södertå väg /Se      
Söderåkern ortnamn /Se      
Södra Finland f. häradshövdingedöme      
Södra Finland f. häradshövdingedöme      
Södrefinland lagsaga      
Södra Finland f. häradshövdingedöme      
Södra lotan skär? /Se      
Södrast- fled i natn. /Se      
Södrik by      
Södrik by      
Södrik by      
Södrik by      
Södrik by      
Södrik by      
Södö ö /Se      
Södö ö /Se      
Söfring gd /Se      
Söglö by      
*Söjla by      
Sölkarn äng /Se      
Sördö ö, f.d. utbyskatt /Se      
*Sörffuala Saknas      
Sörnäinen stadsdel /Se      
Sörnäs hamn o jvst /Se      
Sörnäs stadsdel /Se      
Sörnäs stadsdel /Se      
Sösma, se Sysmä Saknas      
Söwalax, se Sjölax Saknas      
Söyrinki gd? /Se      
Söyrinki gd /Se      

Till sidtopp