ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling U, V

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1434 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
-udd eled i natn /Se      
udd ortnamnselement /Se      
-udd eled i natn /Se      
udd ortn.-el /Se      
Uddarna ihop fiskeplats /Se      
Uddarna ihop skötplats /Se      
Uddas stuga /Se      
Uddas f.d. torp /Se      
Uddskären skärgrupp /Se      
Udinkivi sten      
Udinkivi sten      
*Udrona Saknas      
Ugelvik vik /Se      
ugn ortnamnselement /Se      
ugn ortn.-el /Se      
Ugnarna grund /Se      
Ugnsberget berg /Se      
Ugnniemi sn      
*Uhlby Saknas      
Uhlu by      
Uhlu by      
Uhlu by      
Uhlu by      
Uittamo by      
Uittamo by      
Uittamo by      
Uittamo by      
Uittamo by      
Uittamo by      
Uittamo by      
Uittamo by      
Ukkila by      
Ukkila by      
Ukkila by      
Ukkila Saknas      
Ukkila by      
Ukkila by      
Ukkila by      
Ukkila by      
Ukkila gods      
Ukkila by      
Ukkila by      
Ukkila by      
Ukkila Saknas      
Ukkila by      
Ukkila by      
»ukonvaara» Saknas /Se      
Ukärret ortnamn /Se      
Ulasaari Saknas      
Ulasoori el Ulasöre nu tegelbruk      
Ulasoori el Ulasöre nu tegelbruk      
*Ulavouri Saknas      
Uleholm f. slott      
Uleholm f. slott      
Uleträsk insjö      
Ule träsk sjö      
Ule träsk sjö      
Uleträsk sjö      
Ule träsk insjö      
Ule träsk sjö      
Ule träsk insjö      
Ule träsk sjö      
Ule (träsk) insjö /Se      
Uleå f. sn      
Uleå sn /Se      
Uleåborg stadd      
Uleåborg stad      
Uleåborg stad      
Uleåborg stad      
Uleåborg stad      
Uleåborg stad      
Uleåborg stad      
Uleåborg stad      
Uleåborg fäste      
?Uleåborg stad      
?Uleåborg stad      
Uleåborg stad /Se      
Uleåborg stad /Se      
Uleåborg stad /Se      
Uleå(borg) stad /Se      
Uleåsalö by      
Ule älv älv      
Ule älv älv      
Ule älv älv      
Ule älv älv      
Ule älv älv      
Ule älv älv      
Ule älv älv      
Ule älv älv      
Ule älv /Se      
Ule älvs laxfiske laxfiske      
Ule ärjemark Saknas      
Ulfsby ortn /Se      
?Ulfsby sn /Se      
*Ulfsby förr stad /Se      
Ulfsundsby by /Se      
*Ulkonmetsä Saknas      
Ullvinsaw rågräns      
Ulmus, se Ölmos by      
Ulo erämark, se Paldamo sn      
Uloträsk el Ulo eriemark sn      
Uloträsk sn      
*Wlu» ev Uleå f.d. sn      
*Ulvaiansto Saknas      
Ulves gd /Se      
Ulvikylä by /Se      
Ulvila by /Se      
Ulvila gd /Se      
Ulvila gd /Se      
Ulvila by /Se      
Ulvila, Ulvsby sn /Se      
Ulvis gd? /Se      
*Ulvnäsholmen Saknas      
Ulvsby, se Björneborg stad      
Ulvsby, se Björneborg stad      
Ulvsby gård, se Isokartano hg      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn o. hd      
Ulvsby sn o. hd      
Ulvsby sn o. hd      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn o. hd      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn o. hd      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby stad /Se      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulfsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn o hd      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn o. hd      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn o. hd      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn o. hd      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad, nu köping      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby kyrka kyrka      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn o. hd      
Ulvsby kyrka kyrka      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby kyrka kyrka      
Ulvsby hd      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby förr stad, nu by      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad, nu by      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby förr kungsgård      
Ulvsby sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby kungsgård      
Ulvsby f. kungsgård      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby f. kungsgård      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. kungsgård      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby kungsgård      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. kungsgård      
Ulvsby f. kungsgård      
Ulvsby f. kungsgård      
Ulvsby f. kungsgård      
Ulvsby förr stad      
Ulvsby f. kungsgård      
Ulvsby f. kungsgård      
Ulvsby f. stad, nu sn      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad, nu sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn      
Ulvsby f. stad      
Ulvsby sn o. hd /Se      
Ulvsby sn /Se      
Ulvsby fjärd fjärd      
Ulvsby fjärd fjärd      
Ulvsby kyrkogård kyrkogård      
Ulvsby kyrka kyrka      
Ulvsby kyrka kyrka      
Vlfzby Saknas      
Ulvsön ö      
Ulvsön ö      
*Umkiala Saknas      
*Undabech Saknas /Se      
*Undabäck Saknas /Se      
*Undeniemi by      
Undermalm gd      
-unge Saknas /Se      
Unio Saknas      
Unionsgatan gata /Se      
Untamala förr egen socken, numera by      
Untamala f. egen sn, nu del av sn      
Untamala f. egen sn, nu del av sn      
Untamala f. egen sn, nu by      
Untamala sn      
Untamala by      
Untamala by      
Untamala by      
Untamala by      
Untamala by /Se      
Untamala förr egen sn, nu del av /Se      
Uolholma Saknas /Se      
Uotila träsk sjö      
Upaling ö ö och by      
Upalinko hg      
Upalinko hg      
Upalinko hg      
Upalinko by o. hg      
Upalinko ort /Se      
Uppa gd /Se      
Uppby(s) beb? /Se      
Uppby(s) beb? /Se      
Uppby(s) beb? /Se      
Uppels gd /Se      
*Urajärven joki      
*Urajärven piikin puolen laksi      
Urajärvi hg o. by      
Urajärvi by      
Urajärvi by      
Urajärvi by      
*Urbanannäräkoski      
Urberget berg /Se      
Urbäcksängen ortnamn /Se      
Urdiala by      
Urdiala sn      
Urdiala by      
Urdiala sn      
Urdiala sn      
*Urenorko Saknas      
Urenorko Saknas      
*Urkala Saknas      
*Urko Saknas      
Urmakars lgh /Se      
*Urmala Saknas      
Uroi gård      
*Urola Saknas      
*Urola Saknas      
*Urpelax Saknas      
Urtasjärvet sjö      
Urtasoaivi röse      
Usikkilä by      
?Uskainen by      
?Uskainen by      
Uskela socken      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela by      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela by      
Uskela by      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela by, sn      
Uskela socken      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela prästgård prästgård      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskela sn      
Uskila by      
Utby by /Se      
Utby beb? /Se      
Utbyggas hemman /Se      
Utförängen sluttning /Se      
Utgårds del av hn /Se      
Utkujärvi sjöar      
Utkujärvi sjöar      
Utsjoki sn      
Utsjoki å      
Utsjoki älv      
Utsjoki sn      
Utsjoki kommun /Se      
Utsjoki kommun      
Utter- fled i natn /Se      
Uttergrytet klyfta /Se      
Utterharun skär /Se      
Utterhällen grund /Se      
Utterkloven bergsklyftor /Se      
Utternäs näs /Se      
Utterviken vik /Se      
*Utulähde råpunkt      
Utö, Finska ö och ögrupp /Se      
Uukuniemi se Uguniemi Saknas      
?Uurna Saknas      
Uurna by      
Urna by      
Uusikylä by      
Uusikylä by      
?Uusikylä by      
Uusikylä by      
*Uusipää (?ortnamn)      
Uusniitty ortnamn /Se      
Uuspelto ortnamn /Se      
Ulvsby sn (nu jvst( och hd /Se      
-us ortnamnssuffix /Se      
Urkull kulle /Se      
Vaadio by      
Vaadio by      
Vaadio by      
Vaadio by      
Vaadio by      
Vaakapuro ortnamn /Se      
Vaalimaa by      
Vaaljoki by      
Vaania by /Se      
Vaania by /Se      
Vaanila by      
Vaanila hg      
Vaarniemi gd      
Vaarniemi näs      
*Waarwaasa by      
*Waarvaasaby Saknas      
Vaattojärvi sjö      
Vaattojärvi sjö      
Vaattojärvi sjö      
Vacklot bottnen vik /Se      
*Vacknäs nat.namn? /Se      
Vackusan åker, skog o. mosse /Se      
*Vackviken Saknas      
Vad ortnamnselement /Se      
Vad ortn.-el /Se      
Vadanvainio by      
Vadanvainio by      
Vadas lgh /Se      
Vade backen backe /Se      
Vadens uppdräkten båtuppdragn.plats /Se      
Vadens visten strand /Se      
*Vadenvoinionkulma råpunkt      
*Waderoijria      
Vadet f.d. bynamn /Se      
Vadet natn /Se      
*Wadhio» Saknas      
Vadmalzöö, se Vammelsuu gd. o. fiske      
Vadslätten äng /Se      
Vadstenen sten? /Se      
Vadåkern åker? /Se      
Vadängen äng? /Se      
Vadö natn /Se      
*Vahaijniemi      
Vahalahti by      
Vahalaks by      
Vahalaks by      
Vahantaka by      
Vahantaka by      
*Vahanvähärenpolen råpunkt      
Vahavuoren otsa      
*Vahavärejenpelehen      
*Vahdervuori      
*Vaherivuori      
*Vahidensaari      
Vahilainen by      
*Vahingakoski Saknas      
*Vahlujärvi sjö      
*Vahtere kvarn Saknas      
*Vahterenvorehensaari      
*Vahterenvorehensaari      
Vahterhuone Saknas /Se      
Vahterspää Saknas      
Vahterpää Saknas /Se      
Vahterpää by /Se      
Vahterpää ö      
Vahterus by      
Vahterus by      
Vahtinen by      
Vahto by      
*Vahusmaa by      
Vahvajärvi gd      
Vahvajärvi gd      
Vahvaselkä råpunkt      
Vaihmala by      
Vaimala by      
Vaimare gd      
Vaimare by      
Vaimo holme /Se      
*Vainahattu råmärke      
Vainiobacken ortnamn /Se      
Vainionperä Saknas      
Vainionperä by      
Vainionperä by      
Vainiosaari by      
*Wainonlächde      
Vaipilais by      
*Waipasaari      
Vaisaari by      
Vaisaari by      
Vaisaari by      
Vaisaari by      
Vaisaari by      
Vaisaari by      
?Vaisaari by      
Vaisalmi      
Vaistenkylä by      
Vaistenkylä by      
Vaistenkylä by      
Vaistenkylä by      
Vaistenkylä by      
Vaisteenkylä by      
Vaisteenkylä by      
Vaisteenkylä by      
Vaisteenkylä by      
Vaisteenkylä by      
Vaistenkylä by      
Vaistenkylä by      
Vaistenkylä by      
Vajansalmi råpunkt      
Vakkala by      
Vakkala by      
Vakkila by      
Vakkila by      
Vakkola by /Se      
*Vakooja      
*Vakooja råpunkt      
Vakooja råpunkt      
Vaktan- fled i natn /Se      
Vaktanberget berg /Se      
Vaktanberg(en) berg /Se      
Vaktanklobben klobb /Se      
Vaktarberg berg /Se      
Vakviken vik? /Se      
*Valaistensaari äng      
*Valama ö ö      
*Valanperä Saknas      
Valaskallio by      
Valaskallio by      
Valskallio by      
Valaskallio by      
Valax åker /Se      
Waldarla by /Se      
Valdeen silta      
*Valenperä gård      
*Valenperä gård      
*Valiainen ortnamn?      
*Valiomaa Saknas      
»waliomaa» beb.-el. naturnamn      
*Valittu kari Saknas      
?Valjumaa ö      
?Valjumaa ö      
?Valjumaa ö      
?Valjumaa ö      
?Valjumaa ö      
*Valkaberga by      
*Valkaberga by      
Valkama by /Se      
Valkama by /Se      
Valkama gd /Se      
Valkama gd /Se      
Valkama by      
Valkama by /Se      
Valkama by /Se      
Walkamaa å, se Ylikylä å Saknas      
Valkeajärvi sjö      
Valkeajärvi sjö      
Valkeajärvi sjö      
Valkeakallio ortnamn /Se      
Valkeakoski fors      
Valkeakoski fors      
Valkeakoski kvarn kvarn      
Valkeakoski laxfiske f. fiske      
Valkeakoski sn      
Valkeakoski köping      
Valkeakoski nu köping      
Valkeakoski nu köping      
Valkeakoski kvarn kvarn      
Valkeala by      
Valkeala by      
Valkeala by      
Valkeala sn      
Valkeala sn /Se      
Valkealahti by      
Valkeasuo ortnamn /Se      
Valkemeri fiskevatten      
*Valkiakivi Saknas      
*Valkialaks Saknas      
Valkiavaha råpunkt      
*Valkiavuoren otsa      
Valkila by, hg      
Valkila hg o. by      
Valkila hg o. by      
*Valkiniemi utmark      
*Valkiniemi utmark      
Valkjärvi sjö? /Se      
*Valkjärvi äng äng      
Valkkis by      
Valkkis gård      
*Valk(k)o by /Se      
Valko by      
?Valko by      
Valko by      
Valko by      
Walko by      
Valko by      
Valko by      
Valko by      
Valko by /Se      
*Valkojärvi rågräns      
Valkom hamn /Se      
Valkom lastageplats o. hamn /Se      
Vallainen by      
Vallainen by      
Vallais by      
Vallais by      
Vallais by      
Vallais by      
Vallais by      
Vallais by      
Vallais by      
Vallais by      
Vallais by      
Vallais by      
*Vallais Saknas      
Vallais by      
*Vallankoski råpunkt      
Vallars grunden udde /Se      
»Walle» Saknas      
*Valle Saknas      
*Vallenperä Saknas      
*Valles Saknas      
Vallgrund by      
Vallgrund by      
Vallgrund by      
Vallgrund by      
Vallgrundnorrby o. Vallgrundsöderby byar      
Vallgrundnorrby o. Vallgrundsöderby byar      
Vallgrund byar      
Vallgrund, Norra el. Södra by      
Vallgrund, Norra el. Södra by      
Vallitunsaari holme      
Vallitunsaari holme      
Vallos trol. by      
*Valluo Saknas      
*Valmastaniitty äng      
*Valna-stad Saknas /Se      
*Valnatis Saknas      
*Valnostabaki äng      
*Valojoki leppo      
Valpperi by /Se      
Valsanberget berg /Se      
Valsberg hemman /Se      
Valsberget berg /Se      
Valsmossen mosse /Se      
Valsås berg /Se      
Valsöarna ögrupp /Se      
Valsörarna naturnamn /Se      
*Valtais by      
Valtarby, se Pellonkylä gd      
Valto by      
Valttila by      
Valtila gd      
Valttila by      
Valtila gd      
Valtola f. gd      
?Valtola Saknas      
Valtola f. gd      
Valtola f. gd      
Vambula sn /Se      
Vammakoski fors /Se      
Vammala köping      
Vammala stad /Se      
Vammala stad /Se      
Vammaskoski fors /Se      
Vammaskoski fors /Se      
Vammelsuu gd o. fiske      
Vammelsuu by /Se      
Vampula sn /Se      
Vampula by      
Vanaakartano hg      
Vanaja, se Vånå Saknas      
Vanantaka by      
Vanda förr bostadsområde /Se      
Vanda å å /Se      
*Wandans ortn /Se      
Vanda å å /Se      
Vanda å å /Se      
Vanda å å /Se      
Vanda å å /Se      
*Vanderkärpi utmark      
Vandpotten åker /Se      
Vandrickssund sund      
Vandrickssund Saknas      
Vanhakartano by      
Vanhakartano gd      
Wanhakylä, se Björneborg stad      
Vanhakylä by /Se      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhakylä by      
Vanhalinna hg      
*Vanhanhevoisten leso råpunkt      
*Wanhanhewoisten Leso råmärke      
*Vanhaniemi      
*Vanhan kedöth Saknas      
*Vanharinta råpunkt      
*Wanhasonsuo      
*Vanhataipale      
Wanhan Kedøth äng      
*Vanikanmäki råpunkt      
Vanjoki by      
Vankio by      
Vankio by      
Vankio Saknas      
Vankio by      
Vannais gd      
Vannais gd      
Vanaja by      
Vanklobben klobb /Se      
Vanklobbs sund sund /Se      
Vansor by /Se      
*Vansta Saknas      
Vanttila by      
Vanttila beb.namn? /Se      
Vantvekan vik /Se      
Wanxamale by      
Vanö se Vånö Saknas      
Vappukallio ortnamn /Se      
Vappula gd /Se      
Varamäki berg /Se      
*Varavuori Saknas      
»Warbulaby» by      
*Wareholm slott      
?Vareksala by      
*Vareksenböle Saknas      
Varela by      
Warffwois, se ?Varttais by      
»warfru sokn», se S:t Marie sn      
Warfruæ kirke sn      
Vargata Saknas /Se      
Vargberg berg /Se      
Vargberg berg /Se      
Vargbås åker o. skogsbacke /Se      
Vargdörren strand med stenar /Se      
Varggropen natn.namn? /Se      
Varggropsbacken ortnamn /Se      
Vargholm ortn /Se      
Vargskär ö      
Vargskären Saknas      
Vargstenen sten /Se      
»Wargsvansen» äng /Se      
*Vargtass Saknas      
Vargören udde /Se      
Vargören, Lilla grund /Se      
*Varienkorva Saknas      
Varhakylä by      
Varhela by      
Varhela by      
Varhela by      
Varhela by      
Varhela by      
Varhela by      
?Varhela Saknas      
Varhokylä by      
?Varhokylä by      
*Varikøla Saknas      
*Warisari ö      
Warissalaby Saknas      
Varjakka- fled i ortnamn /Se      
Varjoranta by      
Varjoranta by      
Varjoranta by /Se      
Varkaus bruk      
Varkaus laxfiske f. fiske      
»varkos» Saknas      
Varlax by /Se      
*Varnanummi      
Varola by      
-varp eled i natn. /Se      
Varp ortn.-el /Se      
*Varpasalo Saknas      
?*Varpasalo by      
*Varpasalo Saknas      
»Varpasmaki» Saknas      
Varpavuori berg      
Varpet kärr /Se      
Varsansaari, se Vassor Saknas      
Varsara Saknas      
Varstala by      
Vant-, vartia-, vartio- ortnamnselement /Se      
Vartesaari ort      
*Vartholm Saknas      
Vartia-, vartio-, vart ortnamnselement /Se      
*Vartianmäki råpunkt      
*Vartioniemen strand Saknas      
Vartlot holme /Se      
*Wartsaari gd:ar /Se      
Vartsaari by      
Vartsaari by      
Vartsaari by      
Vartsaari by      
Vartsaari halvö och by      
Vartsaari halvö och by      
Vartsaari by      
Vartsaari by      
Vartsaari by      
Vartsaari gods      
Vartsala Saknas      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsala hg      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsala by      
?Vartsala gd      
?Vartsala gd      
?Vartsala ö      
Vartsala gd      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsalo by      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsala by      
Vartsala, Norr- och Söder- byar      
*Vartsor by /Se      
Varttainen by      
Varttainen by      
Varttainen by      
?Varttais by      
*Varttevuori rågräns      
Varunta fors /Se      
Varvali gård /Se      
Varvalmäk backe /Se      
Varvsundet sund /Se      
Vasa stad      
Vasa län län      
Vasa län      
Vasa län      
Vasa län      
Vasa län      
Vasa län      
Vasa län      
Vasa län      
Vasa län      
Vasa län      
Vasa län län      
Vasa län län      
Vasa län      
Vasa län      
Vasa stad      
Vasa stad      
Vasa stad      
Vasa stad      
Vasa stad      
Vasa stad      
Vasa stad /Se      
Vasa stad o. län /Se      
Vasalaks, se Rasalaks by      
*Vasallo      
*Vasarby by /Se      
Vasarby by /Se      
Vasarla by      
Vasarla by      
Vasarla by /Se      
Vasarla gd /Se      
Vasarla gd /Se      
Vasarla gd /Se      
Vasaroi gårdgrupp /Se      
Vasbacken vägbacke /Se      
»vasbro» beb?      
»Vasbro» Saknas      
»wasikalotho» beb?      
»wasikalotho» naturnamn?      
Vasikasaari ö      
Vasikkahagen Saknas /Se      
*Vasikkaluoto Saknas      
Vasikkaluoto, se Vasklot Saknas      
*Vasikkaluoto Saknas      
Vasikkapelto ortnamn /Se      
*Vaskayn Saknas      
*Vaskijärvi      
Vaskiluoto, se Vasklot Saknas      
Vaskiluoto uthamn /Se      
Vaskinokka ö /Se      
Vasklot holme, ö, hamn /Se      
Vasklot uthamn /Se      
Vass(a)- fled i natn /Se      
Vassarna Saknas /Se      
Vassarna åker /Se      
Vassbraksbacken vägbacke /Se      
Vassböle by      
vasse ortn.-el /Se      
Vassen naturnamn /Se      
*Vasserberget berg      
Vasslestaden by /Se      
Vassor by      
Vassor by /Se      
Vastamäki      
?Vastamäki by      
*Vastelaks Saknas      
Vastila by      
Vastila by      
Vastila by      
Vastila by /Se      
*Vastlax bol Saknas      
Vastukärret ortnamn /Se      
*Wate by Saknas      
Vatenkare skär /Se      
*Vatersby Saknas      
*Vatersby Saknas      
Vatherhonæ, se Vahterhuone Saknas      
Vatikivi gård      
Vatikivi gd      
Vatikivi gd      
Vatekivi fiske gd      
Vatio by      
Vatio by      
Vatnuori by /Se      
Vatnuori by      
*Vatsalampi      
?Vatsela by      
Vatsela by      
Vatsela by      
?Vatsela by      
Vatsela by      
Vatsela by      
Vatsela by      
Vattala Saknas      
Vatte- fled i natn. /Se      
Vatteberg berg /Se      
Vattegårds- fled i natn /Se      
Vattegårds kärr äng /Se      
Vattegårdsliden höjd /Se      
Vattekvarnen strand /Se      
Vattela by      
Vattela by      
-vatten ortnamnselement /Se      
-Vattsar Saknas      
Vattufallet vik /Se      
Vattugårdsudden udde /Se      
Vatt(u)kleven natn /Se      
Vattungen, Vattungarna natn /Se      
vattupott vattenpuss /Se      
Vatt(u)våmmen natn /Se      
Vatt(u)värva natn /Se      
Vatunki ö /Se      
*Wauckelo äng      
?Vaulammi by      
*Vaunj Saknas      
Vaxskäret skär /Se      
»wayffmala» beb      
*Wayffmala Saknas      
*Waynahattu råmärke      
Waynisari, se Visaari by      
Vaywastkylæ, se Vaisteenkylä by      
Vayuesthe, se Vausteenkylä by      
Veck ortn.el /Se      
Veckelaks sn o. kommun      
Veckelaks sn /Se      
*Veckelax, Fredrikshamn stad /Se      
Veckestrands pärarna vikar /Se      
»Wecketaipalen» Saknas      
Vecketaipal, se Vekkataipale Saknas      
Veckjärvi by      
Vecklot ortn /Se      
Vecklotbacken natn /Se      
Vekluoto ortn /Se      
Veckosk, se Vekkoski Saknas      
Veckoski by      
Veckoski by      
Veckoski, Södra by      
»Wedaierffui» Saknas      
Ved(a)- fled i natn /Se      
Vedagrunden skärgrupp /Se      
Vedaholmen hn /Se      
Vedaklobben grund /Se      
Vedenpää natn /Se      
Vedenpää gd /Se      
Vedentaka by      
Vedentaka by      
Vedentaka by      
Vedentaka by      
Vedentaka bebn /Se      
Vederlaks sn      
Vederlax sn /Se      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks sn      
Vederlaks» skärgård skärgård      
Vederlaks sn      
*Vederoja      
Vedkataipala råpunkt      
Vedudden ortnamn /Se      
Vedäpi ortnamn /Se      
Vehaks by      
Vehaks by      
Vehaks Saknas      
Vehaks by      
Vehaks by      
Vehaks by      
Vehaks by      
Vehanen by      
*Wehasari by      
*Vehatosaari holme      
Vekkalahti, se Veckalaks Saknas      
Vehkalampi råpunkt      
*Vehkanojansuu      
Vehkasaari, se Växär Saknas      
Vehkasalo, se Vexall Saknas      
?Vehkasalo gd      
Vehkasuo ortnamn /Se      
Vehkataipale Saknas /Se      
Vekkoski, Norr- och Söder- byar /Se      
Vehmaa, se Vemo Saknas      
Vehmais by      
Vehmais by      
Vehmais, se även Maavehmaa by      
Vehmo sn      
Vehmois by      
Vehmois by      
Vehmois by      
Vehmois by      
Vehmois by      
Vehmois by      
Vehoniemi by      
Veijans by      
Veijans by      
Veijans by      
*Veijckotepala äng äng      
Veitakkala by      
Veitakkala by      
Vejans by      
Vejans by /Se      
Vejby by      
Vejby by      
Vekaby Saknas      
Vekaby f.d. by, nu del av Malmgård /Se      
Vekalandet ö /Se      
Vekamossen ortnamn /Se      
Vekan vikinslag /Se      
Vekas hemman /Se      
Vekas hemmansnamn /Se      
-veke eled i natn /Se      
Veke ortnamnselement /Se      
veke ortn.-el /Se      
Vekka by      
*Vekkafulansuu råpunkt      
»Veckasarka» ängsteg      
*Vekkataipale f. riksrå      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks malm Saknas      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks sn      
Vekkelaks» skärgård Saknas      
*Vekkelaks Saknas      
*Veckelax by      
Vekkoski, Norr- och Söder- byar      
Vekkoski, Norr- och Söder- byar      
Vekkralampi      
*Vekola Saknas      
Veksala by      
*Veksyn tienpolvi      
Vekum gårdgrupp /Se      
Welkesby, se Valkki gård      
Velkua sn      
Vellinkylä by      
Vello, se Nykyrko sn      
Vellua by      
Vellua by      
Vellua by      
Vellua by      
?Veluinen by      
Vemo hd o. sn /Se      
Vemo socken o. hd      
Vemo sn o. hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo kyrkby      
Vemo sn      
?Vemo by      
Vemo socken      
Vemo socken      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo (sn) hd      
Vemo by      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo hd      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
*Vemo Saknas      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo (Vehmaa) sn      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vehmo sn      
Vemo sn      
Vemo kyrka kyrka      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo (Vehmaa) hg      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo by      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vemo hd      
Vemo sn      
Vemo sn      
Vehmo sn      
Vemo hd och sn /Se      
Vemo härads prosteri f. prosteri      
*Wemæ Saknas      
*Vemä f. gd      
?*Vemä f. gd      
veneheitto ortnamnselement /Se      
Venejärvi sjö      
Venejärvi sjö      
Venejärvi sjö /Se      
*Wenesarj      
*Venesaru      
*Venesaru råmärke      
Venijoenkoski råpunkt      
Venikorpsbergarna berg /Se      
Venka by      
Venka by      
Venka by      
Venop Saknas      
Vennakko udde /Se      
Venskansuntti sund /Se      
*Ventila by      
Ventjärv by /Se      
Ventola by      
Ventälä by      
*Venädenkivi      
*Venähänjoki      
*Venähänkynsi      
Venäjänsalmi sund /Se      
*Veppoinen ?ortnamn      
Verk- fled i natn /Se      
Verk- fled i natn /Se      
Verkan natn /Se      
Verkarna del av å /Se      
Verkarna vik /Se      
Verk diket utfall /Se      
Verken bäck /Se      
*Verkholm ö      
Verkholm Saknas /Se      
Verkholmen holme /Se      
Verkholmen udde /Se      
Verkkokari lastageplats /Se      
Verknäs näs /Se      
Verknäsudden udde? /Se      
Verkorna område /Se      
Verkstrand by /Se      
Verkudden udde /Se      
Verkviiki Saknas /Se      
Verkviken vik /Se      
Verkviken vik /Se      
Verkändan del av vik /Se      
Vermuntila by      
*Vernikala Saknas      
Veroberget berg /Se      
*Verois Saknas      
Wertvik vik? /Se      
Veselenmaa, se Jytilä gd      
-vesi ortnamnselement /Se      
vesi ortnamnselement /Se      
-vesi ortnamnselement /Se      
Vesijakaa sjö /Se      
Vesijako by      
Vesijako by      
Vesijako by      
Vesijako by /Se      
Vesijärvi sjönamn /Se      
*Vesijärvi sjö      
Vesijärvi sjö      
Vesijärvi sjönamn /Se      
Vesikansa ortn /Se      
*Vesikari      
Vesikivi      
*Vesikoski Saknas      
*Vesikoski Saknas      
Vesikoski by      
Vesilahti sn /Se      
Vesilax sn /Se      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks kyrka      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks» prästgård Saknas      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilax sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Vesilaks sn      
Veskaro lägd /Se      
Veski ö      
Veskoski Saknas      
*Vessiarko      
Veslom område /Se      
Westergård hemman /Se      
Vesternyland del av Nyland      
Vestola hemman /Se      
Vesunta hg      
Vesunda hg      
Vesunta hg      
Vesunda hg      
Vesunta hg      
Vesunta hg      
Vesunta hgd      
Vesunta gård      
Vesunta hg      
Vesunta hg      
Vesunta hg      
Vesunta hg      
Vesunta hg      
Vesunta gd      
Vesunta hg      
?Vesunta gd      
Vesunta gd      
Vesunta hg      
Vesunta hg      
Vesunta hg      
Vesunda hg      
Vesunta hg      
Wesunda hgd      
Vesunda gd /Se      
Vetagrundet grund /Se      
*Vetavuori berg      
*Vetelenoja Saknas      
Veteläkorpi ortnamn /Se      
Vetil sn /Se      
Vetil sn /Se      
*Vetirmavuori råpunkt      
Vettakobben grund /Se      
*Vettasen vuorentako      
Vexala, se Vexall Saknas      
Vexala by /Se      
Vexall by /Se      

Till sidtopp