ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling V, Y, Z

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2076 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
*Viala gd el. by      
Viala by      
Viala by      
Viais by      
?Viais gd      
Vialaby by      
*Viala hedhe      
*Vialaniemi råpunkt      
»Vialaft» by el. gård      
Vialkärrs åkern åker? /Se      
Vialsanden nat.namn? /Se      
»Wialssåkeren» åker? /Se      
»Wial åkeren» åker? /Se      
»Wial åkern» åker? /Se      
Vialängen ortnamn /Se      
Vian(g)sfallet åker /Se      
*Vianna fiske fiske      
Vias gd? /Se      
Vias gd:ar /Se      
Vias gd /Se      
Vias gd /Se      
Vias by      
Vias by      
Vias by      
?Vias by      
Vias by      
Vias by      
Vias hg      
Vias by /Se      
Vias gd /Se      
Vias gd /Se      
Vias gd /Se      
Vias gränd by /Se      
Viasholm ö /Se      
?Viborg stad /Se      
Viborgsharun skär /Se      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborg län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborg län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborg län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborgs län län      
Viborg slott      
Viborg slott o. stad      
Viborg slott, stad o. län      
?Viborg nu stad      
Viborg slott      
Viborg slott, stad o. län      
Viborg slott, stad o. län      
Viborg slott      
Viborg slott, stad o. län      
Viborg slott, stad o. län      
Viborg slott, stad o. län      
Viborg stad      
Viborg slott o. stad      
Viborg stad      
Viborg stad o. stift      
Viborg slott [o. fögderi], sn o län      
Viborg stad o. slott      
Viborg stad o. stift      
Viborg slott [o. fögderi], sn o län      
Viborg stad      
Viborg slott, sn o. län      
Viborg slott, sn o. län      
Viborg slott, sn o. län      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg stad o. län      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott o. stad      
Viborg stad o. län      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad o. slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott o. stad      
Viborg stad      
Viborg slott o. stad      
Viborg slott och stad      
Viborg slott och stad      
Viborg slott och stad      
Viborg slott och stad      
Viborg slott, stad      
Viborg slott, stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott      
Viborgs slott slott      
Viborg slott o. stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott o. stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad, slott      
Viborg stad, slott      
Viborg stad, slott      
Viborg stad, slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott, stad      
Viborg stad, slott      
Viborg stad, slott      
Viborg stad, slott      
Viborg stad, slott      
Viborg stad, slott      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg slott      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott o. stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg slott, stad o. län      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad, slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg slott, stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg sn      
Viborg slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad o. slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg slott      
Viborg slott o. län      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad o. slott      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott o. stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad o. slott      
Viborg stad      
Viborg stad o. slott      
Viborg stad o. slott      
Viborg stad o. slott      
Viborg stad o. slott      
Viborgs slott slott      
Viborg slott      
Viborg stad o. slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad och slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad o. slott      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott o. stad      
Viborg slott o stad      
Viborg slott o. stad      
Viborg stad      
Viborg slott o. stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o stift      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad och stift      
Viborg stad och stift      
Viborg stad och stift      
Viborg stad och stift      
Viborg stad och stift      
Viborg stad och stift      
Viborg stad och stift      
Viborg stad och stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
»Viborgh» gård eller by      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborgs slott slott      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad o. stift      
Viborgs slott slott      
Viborg stad o. stift      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad      
Viborg stad /Se      
Viborg sn /Se      
Viborg stad /Se      
Viborg stad /Se      
?Viborg stad /Se      
Viborg stad /Se      
Viborgs kyrka kyrka      
Viborgs skärgård skärgård      
Vijborgh Saknas      
Wijehborg Saknas      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborg landsförsaml.      
Viborg sn      
Viborg lfs      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs lk      
Viborgs landsförsaml. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborg landsförs.      
Viborgs landskommun landskommun      
Viborg landsförs.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborgs landsförs. landsförsaml.      
Viborg sn      
Viborg stad /Se      
Viborg stad /Se      
Viborgsholmen holme /Se      
Viborgsleden infart      
Viborgssundet sund /Se      
Vichtis sn      
Vichtis (Vihti) sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
»Vichtamala» Saknas      
Vichtis sn      
Vichtis (Vichti) sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis sn      
Vichtis, se Viktis Saknas      
Vickumossen mosse /Se      
*Victelax Saknas      
Vidaplan öppen plats /Se      
Vidbastholm holme /Se      
*Widdans ortn /Se      
»vidikobj» ev = *Vilikylä bebn      
*Vidikoby Saknas      
*Vidilä by      
Vidilä by      
*Vidokaisten (?ortnamn)      
Vidskär ö      
Vidskär Saknas      
Vidskären öar      
Viekijärvi sjö /Se      
Vielanda Saknas      
*Viemihostie kulu rågräns      
viemäri ortnamnselement /Se      
viepä ortnamnselement /Se      
Vierusbacken ortnamn /Se      
Iso Vietonen och Vähä Vietonen sjöar /Se      
?Iso Vietonen och Vähä Vietonen sjöar /Se      
Vietonen, Iso och Vähä sjöar /Se      
*Vietonenkoski fors      
Vigermansmossen ortnamn /Se      
Vigges- fled i natn /Se      
Viggvekan vik /Se      
*Vighexennoste      
Vigrund grund      
Wigesta, se Vääksy hg      
*Vihanikoski      
Vihattula by      
Vihattula by      
Vihattula by      
*Vihavuosi fors Saknas      
*Vihavuoto råpunkt      
*Vihersaari råpunkt      
Vihervuorias gd /Se      
Vihiniemi by      
*Vihofdhom ?ortnamn      
Vihola by      
Vikos okänd gård      
Wihrholmar, se Långviran o. Svartviran Saknas      
Vihti, se Viktis Saknas      
*Vihtisenmaa Saknas      
Vihtiälä by      
Vihtiälä by      
Vihtiälä by      
Vihtjärvi by      
Vihtjärvi by      
Vihtjärvi by      
Vihtjärvi del av sn      
*Vihätha (?ortnamn)      
Viianen by      
Viiainen by      
Viiainen gd /Se      
Viiala kyrkby      
Viiala Saknas      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala torp      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala gd      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala gd /Se      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala by      
Viiala hmn /Se      
Viika bebyggelsenamn /Se      
*Viikabol Saknas      
Viikka by      
Viikkala by      
Viikkala by      
Viikkala by      
Viikkala by      
Viikari gd      
Viilala by      
Viilala by      
Viinalotan klippa /Se      
*Viinesojanlaka      
Viinika gårdsnamn /Se      
Viipis by      
Viipis by      
Viippola gårdsnamn /Se      
Viipuri stad /Se      
*Viiskolan weräkäättä      
Viitaila by      
Viitaila by      
Viitaila by      
Viitaila by      
Viitaila by      
Viitaila by      
Viitaila by /Se      
Viitaila by /Se      
Viitaila by      
Viitaila by      
Viittaila by      
?Viitarla by      
Viitasaari, se även Vittsaar Saknas      
Wijes, se Viais gd      
Vik Saknas      
vik ortnamnselement /Se      
Vik kungsgd      
vik ortnamnselement /Se      
Vik hg      
Viik hg      
?Viik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hgd      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
?Vik hg      
Vik hg      
Vik by o. bol      
Vik by o. bol      
Vik f. friherreskap      
Vik f. friherreskap      
Vik f. friherreskap      
Vik hg      
*Vik Saknas      
Viks gård gd      
Vik by      
Vik friherreskap      
Vik by /Se      
Vik by /Se      
Vik by /Se      
Vik ortn.el /Se      
Vik ort /Se      
Vikainen by      
Vikalla grund      
Vikarharan holme /Se      
Vikarharen grund /Se      
Vikarharet skär /Se      
Vikarna åker /Se      
Vikby ortn. /Se      
Vikby gård      
Vikby by      
Vikby by      
?Vikby by      
?Vikby by      
Viken sjö /Se      
Viken hamnvik /Se      
Viken åkerskiften /Se      
Vikingskiftet gd /Se      
Vikledet gärdsgårdsled /Se      
Vikminnet natn /Se      
Vikminn skäret ängssänka /Se      
»Wikmuns torp» beb? /Se      
Viksberg gd      
Viksvedja by /Se      
Viktis sn /Se      
*Viktisenoja Saknas      
Viktor(s) Mattas del av hn /Se      
Vikträsk sjö /Se      
Vikträsk sjö /Se      
Vilajoki by      
Vilaniemi udde      
Vilanstenarna stenblock /Se      
*Viliamaa Saknas      
*Viliamaa Saknas      
*Vilikilä by      
*Vilikylä Saknas      
*Vilikylä Saknas      
Viljainen by      
Viljattula by      
Villeby (numera Villilä) by      
Villehtis sn      
*Villela del av by      
Villela by      
Villela gd      
Villela hg      
Villeluoto ö      
Villeluoto ö      
»Villenes» gård      
Villiais beb      
Villiais by      
Villikkala gd      
Villikkala by o. nötlag      
Villikkala by o. nötlag      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä by      
Villilä Saknas      
Villilä by      
Villilä by      
Villinge ö /Se      
Villinge villasamhälle /Se      
Villinge ö /Se      
Villingholm ö /Se      
Villis by      
Villis by      
Villis by      
Villis äng f. äng      
Villisi by      
Villiä by      
Villiä by      
Villiö by      
Villiö by      
Villiö by      
Villiö by      
Villiö by      
Villkallen grund /Se      
Villkärret åker /Se      
Villmansgård by? /Se      
Villmanstrand stad      
Villmanstrand stad /Se      
Villmanstrand stad /Se      
Villnäs hg      
Villuoto ö      
Villähti sn      
*Viloinsaari      
*Vilostensilta jord      
*Vilosynsilta Saknas      
Vilstenen sten /Se      
Vilu by      
Vilu by      
Vilu by      
Viluksela by      
Vimahlo by      
»Wimersby» by      
Vimonböle ortn /Se      
Vimonböle gård      
Vimonböle by /Se      
Vimonböle by /Se      
Vimpeli sn /Se      
Vimpeli sn /Se      
Vimundböle gd? /Se      
Vind- fled i natn /Se      
Vindala sn /Se      
Vindar- fled i natn /Se      
Vindargrund grund /Se      
Vindargrund lht /Se      
Vindargrynnan grund /Se      
Vindarudden udde /Se      
Vindarören udde o. örar /Se      
Vindklobb klobb /Se      
Vindklobbarna klobbar /Se      
Vindlandet skär /Se      
Vindlands sund(et) sund /Se      
Vinikby by /Se      
*Vindis äng äng      
Vinimä Saknas /Se      
Vinitefors fors /Se      
*Vinkirvi råpunkt      
Vinkkilä by      
Vinkkilä by      
Vinkkilä by      
?Vinkkilä by      
Vinkkilä by      
Vinkkilä by      
Vinkkilä by      
Vinkkilä by      
Vinkkilä by      
Vinkkilä by      
»Winckalæ engh» äng      
Vinlax ortnamn /Se      
Vinnainen by      
Vinnais by      
Vinnais by      
Vinnais laxfiske laxfiske      
*Vinnarelax Saknas      
Vinnari by      
?Vinnari by      
?Vinnare by      
Vinnari by      
Vinnari fors      
Vinnari fors      
*Vinnas Saknas      
*Vinnerniemi jord      
Vinpipan brunn /Se      
Vinsgränd by /Se      
?Vintala by      
?Vintala by      
Vintala by      
Vintala by      
Vintala by      
Vintala by      
?Vintala by      
Vinter- fled i natn /Se      
Vinterkärr åker /Se      
Vinterkärren kärr /Se      
Vinterloman natn(?) /Se      
Vinters Saknas /Se      
Vinterväg ortnamnselement /Se      
Vinterväg vik /Se      
Vintervägen sund /Se      
Vintervägs- fled i natn /Se      
Vintervägsåkern åker /Se      
Vintervägs ör udde /Se      
Vintilä kyrkoherdeboställe      
Vipinen by      
Vipis gd      
Vipukärret ortnamn /Se      
Vir-, -vir- ortnamnselement /Se      
Virala hg      
Virala by, hg      
Virala by, hg      
Virala hg      
Virasforsen fors /Se      
Virasåker åker /Se      
?Virbäcken bäck /Se      
Virböle by /Se      
Virböle by /Se      
Virdois by o. hg      
Virelä gård      
Virenoja by      
Virhamnen vik /Se      
Virhamnen vik /Se      
*Virilla f. gd /Se      
Virilä by      
*Virilä gård      
Virilä f. gd      
*Virkamåla Saknas      
Virkulla gd /Se      
Virkulla höjd /Se      
Virmaila by      
Virmaila by      
*Winnarelax Saknas      
Vrimo sn o. hd      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn o. hd      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo socken      
Virmo socken      
Virmo socken      
Virmo sn      
Virmo socken      
Virmo socken      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn o. hd      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn och hd      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Vittis sn      
Virmo sn      
Virmo Saknas /Se      
Virmo sn      
Virmo (Mynämäki) sn o. hd      
Virmo sn      
Virmo sn o. hd      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn o. hd      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo hd      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo sn      
Virmo ort      
Virmo kyrka kyrka      
Virmo kyrka kyrka      
Virmo kyrka kyrka      
Virmo skogsbygd skogsbygd      
Virmossen mossar /Se      
Virmossen äng /Se      
Virmossen mosse o. odling /Se      
Viro- förled i ortnamn /Se      
Virobisinsosten sten(ar?) /Se      
Viro knuten skog /Se      
Virokärret kärr? /Se      
Virolahti sn /Se      
Vironniemi nat.namn? /Se      
Vironniemi udde /Se      
Virskär, Stora o. Lilla vikar /Se      
Virusmäki by      
Virusmäki by      
Virmusmäki by      
Virolaksi, se Vederlax Saknas      
Vironpaja åker o. notvarp /Se      
Virusmäki by      
Virusmäki by      
Virmusmäki by      
Virusmäki by      
Virmusmäki gd      
*Virrittiensalmi råpunkt      
*Virtenniemi      
Virtsanoja by      
Virtsanoja by      
Virtsanoja by      
Virtsanoja by      
Virtsanoja by      
Virvik gd      
Virvik by /Se      
Virvik by /Se      
Viråker åker /Se      
Virängen äng /Se      
Visaari by      
Visaari by      
Visanbacka by /Se      
Visas gd /Se      
Visas gd /Se      
Visas gd /Se      
Visas-backen backe /Se      
Visasbacken höjd /Se      
Visborg ruin /Se      
Visborg ruin /Se      
Viskari gård /Se      
Viskarila by /Se      
*Visnom (?ortnamn)      
-vist eled i natn /Se      
Vista by      
?Vista by      
Vista by      
Vistala by      
*Visteris Saknas      
Visthusfladan vik /Se      
Vistola by      
Visulaks (Visulahti) f. sn, nu by      
Visulaks (Visulahti) f.sn, nu by      
Visulaks (Visulahti) f. sn, nu by      
Vit hemman /Se      
Vitans ortn /Se      
Vita Träsket = Ladoga Saknas      
Vitberget berg /Se      
Vitbäck bäck? /Se      
Vitbötet berg /Se      
*Vithara by      
Vithara, se Viitaila Saknas      
Vithara(n) grund, skär o.dyl /Se      
Vitharan skär /Se      
Vitharun eller Lerharun skär      
Vitikkala by      
Vitkars by /Se      
Vitkars by /Se      
Vitklobb klobb /Se      
Vitmossen ortnamn /Se      
Vitmossen mosse, f.d. sjö /Se      
Vitsajärvi råpunkt      
Vitsajärvi      
Vitsari by /Se      
Vitsavuori råpunkt      
Vitsavuori      
*Vitsekurkku Saknas      
Vitsiälä by      
Vitsiälä by      
Vitsiälä by      
Vitsiälä by      
Vitsiälä by      
Vitsiälä by      
Vitsiälä by      
Vitsjön träsk /Se      
Vitsjön träsk /Se      
Vitsjön sjö? /Se      
Vitsjön sjö /Se      
Vittel terrängomr. /Se      
Vittel område /Se      
Vittelbergen natn? /Se      
Vittel udd natn.? /Se      
Vitting hmn /Se      
Vittis sn      
Vittis by      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis by      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis by      
Vittis sn      
Vittis (Huittinen) sn      
Vittis sn      
Vittis by      
Vittis by      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis by      
Vittis sn      
Vittis by      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis (Huittinen) sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis by      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
?Vitis sn      
Vittis sn      
Vitis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn      
Vittis sn /Se      
Vittis sn /Se      
Vittis» kyrka kyrka      
Vittis» kyrka kyrka      
Vittis» prästgård prästgård      
Vittisbofjärd sn      
Vittisbofjärd sn      
Vittisbofjärd sn      
Vittisbofjärd sn      
Vittisbofjärd sn      
Vittisbofjärd by      
Vittisbofjärd by      
Vittisbofjärd kommun /Se      
Vitträsk träsk /Se      
Vittsar el Vittsor by /Se      
Wittu Lauko Träsk sjö /Se      
Viören ör /Se      
Vitörs lagnen skötgrund /Se      
Viukalo by      
Viukkalo Saknas      
Viukkalo by      
Viukkalo by      
Viukkalo by      
Viurla hg      
?Viurla hg      
Viurila herrg      
Vivasteby ortn /Se      
Vivastholm Saknas /Se      
*Wjnasböle Saknas      
Vladislav grund /Se      
Vlasouröö, se Ulasaari Saknas      
Vmcala Saknas      
Voffols hemman /Se      
*Vogthenkulla      
Vohdensaari by      
Vohdensaari by      
Vohdensaari by      
Vohdensaari by      
*Vohengikoski Saknas      
*Vohevuori råpunkt      
Vohls by o. bol      
Vohls by o. bol      
voi ortnamnselement /Se      
*Voidaportes      
*Woijdumportas      
Voikoski vattendrag /Se      
Voilampi träsk /Se      
Voiluoto by      
Voipala by      
Voipala hg      
Voipala torp      
Voipala by      
Voipala by      
Voipala by      
Voistia Saknas      
Voistia by      
Voistia by      
Voistia by      
Voistia by      
?Voistia by      
Voitby by      
*Voito Saknas      
Voivala by      
Voivala by      
Voivala by      
Voivala by      
Voivala by      
Voivala by      
Voivala by      
Voivala gd      
Voivala gd      
Voivala by      
Voivala by      
Voivala by      
Volivala by      
Voivala by      
Voivala by      
Voivala by      
Vojakkala by      
*Volajärvi sjö      
Volajärvi sjö      
Wolffska bryggan brygga /Se      
Volmanskär, Lilla ör /Se      
Volot näs /Se      
Volot ugnen grotta /Se      
Volters landet skär /Se      
Volters stängslet (=V. gärdan) åker /Se      
Voltis by      
Voltis by      
Voltis hg      
?Voltis hg      
Voltis hg      
Voltis hg      
Voltis gård      
*Vondalavuori      
*Vondalavuori råpunkt      
*Voonjärvi sjö      
*Voordensuonsaari råpunkt      
*Vordenpää äng f. äng      
*Vooris el. *Söderlaks Saknas      
Vormö ö      
Vormö by o. ö /Se      
Vormö klippö /Se      
Vormö ö      
Vormö udde udde /Se      
Voronina klippa      
Votanu kallio      
Vou(ti)la f.d. hemman /Se      
Woyma (!), se Loimaa sn      
*Woyma sn      
Vrak- fled i skärgårdsnamn /Se      
Vrakberget berg /Se      
Vraks- fled i skärgårdsnamn /Se      
Vrangenemossan mosse? /Se      
Vrangmossen ortnamn /Se      
Vranvik vik o. åker /Se      
*Vreghdenbosch f. slott      
*Vreghdenborch slott      
Vreghdenborg förr borg /Se      
Vreken äng /Se      
Vreken Saknas /Se      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by /Se      
Vreta by /Se      
Vrist äng /Se      
*Wrkula Saknas      
*Wråjerffui fjärding fjärding      
Vrångbergen berg /Se      
Vrååkern åker /Se      
Vrängene mosse /Se      
Vrängene Saknas /Se      
Vrängene mosse /Se      
Vränjine-måsan mosse /Se      
Vrängträsk träsk /Se      
Vrängträsket träsk /Se      
Vrängsträsk Saknas /Se      
*Wultes Saknas      
Vuohenparta gårdnamnselement /Se      
Vuojoki by      
Vuoksen älv      
Vuoksen älv      
Vuoksen älv      
Vuoksen älv      
Vuoksen älv      
Vuoksen flod, sjö      
Vuoksen älv      
Vuoksen älv      
Vuoksen avloppsälv      
Vuoksen älv      
Vuoksen älv      
Vuoksen älv      
*Vuolenkåski Saknas      
Vuolenkoski by      
Vuolijoki by      
*Voulinvuori råpunkt      
?Voulois by      
Vuoltee by      
Vuoltee by      
Vuoltee by      
Vuoltee by      
Vuoltee by      
Vuoltee by      
Vuoltee by      
Vuoltee herrg      
Vuolteenkylä gård      
Vuoltti by      
Vuoltee by      
Vuoltis by      
*Vuondisjärv Saknas      
Vuontisjärvi sjö      
Vuotisjärvi sjö och by      
Voutisjärvi sjö      
Vuorenmoro      
Vuorenpää hg      
Vuorenpää by      
*Vuorenpää by      
Vourentaka by      
*Vuorioskoski fors      
?Vuorte by      
?Vuorte gd      
*Vuortensuonsaari      
Vuotjärvi sjö      
Vuotjärvi sjö      
?Vuotkulla by      
*Vuotsakvuoma sjö      
*Vuotsakvuoma sjö      
Vuoxen sjö      
Vuoxen sjö      
Wuåtzakwuåma, se Ouotsakvuoma sjö      
»Wyalbackåker åker? /Se      
*Wyehal Saknas      
Vågmalm(en) tallmalm /Se      
Vålaks by      
Vålaks by      
Vålax by      
Vålnäs näs o. lägesbeteckn /Se      
Våmsten sten /Se      
Vånn klobb klobb /Se      
Vånå gd      
Våmå gård, sn      
Vånå gd      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå gd      
Vånå socken      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå socken      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå kyrkby      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå sn      
Vånå by      
Vånå by      
Vårans Saknas /Se      
*Vårberg Saknas      
vård- ortnamnselement /Se      
Vårdberg berg /Se      
Vår(d)berget berg /Se      
Vårdberget Saknas      
*Vårdberget berg      
Vårdkas- ortnamnsförled /Se      
Vårfrualtaret altare      
*Vårfru altare altare      
*Vårfrualtare altare      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtaret, Nya altare      
Vårfrugården, Lilla altare      
?*Vårfrukloster kloster      
Vårfrukoret Saknas      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan Saknas      
*Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrka sn      
Vårfrukyrka, se Räntamäki sn      
*Vårfrukyrka sn      
Vårfru Kyrkie Sochn sn      
Vårfrukyrka, se Sankta Maria sn      
Vårfru prebende prebende      
Vårfru och Sankta Birgittas kloster f. kloster      
Vårfru, S:ta Annas o. S:ta Birgittas kloster f. kloster      
Vårfru, S:ta Anna o. S:ta Birgittas kloster förr kloster      
Vårfru, S:ta Annas o. S:ta Birgittas kloster förr kloster      
Vårfru, Sankta Annas o. Sankta Birgittas kloster förr kloster      
*Vårfru, Sankta Annas o. Sankta Birgittas kloster förr kloster      
*Vårfru, Sankta Annas o. Sankta Birgittas kloster f. kloster      
Vårfru, Sankta Annas o. Sankta Birgittas kloster f. kloster      
Vårfru, Sankta Anna o. Sankta Birgitta kloster förr kloster      
Vårfru socken (nu S:t Marie) sn      
Vårfru socken sn      
Vårnäs by /Se      
Våtängs udden udde /Se      
*Väalastosaari holme      
Väcklax ortn /Se      
Vädanvarpet notvarp /Se      
Vädaraskudden udde /Se      
Väderholm holme /Se      
Väderkvarnsbacken ortnamn /Se      
Väderskär natn /Se      
Väderviken, Lilla o. Stora vikar /Se      
Väg ortnamnselement /Se      
-väg eled i vägnamn /Se      
Vägabitan åkerstycken /Se      
Vägskälsåkern ortnamn /Se      
Vägmaran Saknas /Se      
Vägviken lastagepl. /Se      
*Väheniemi      
Vähä-Pyhässuo ortnamn /Se      
Vähäniitty ortnamn /Se      
Vähärasi åker /Se      
Väinämöinengatan gata /Se      
Vähikkälä by      
Vähikkälä by      
Vähimaa by      
Vähimaa, se Vehmois by      
Vähimaa by      
Vähimaa by      
Vähimaa by      
Wähäeinä, se Einäis Saknas      
*Vähäjoki åminne Saknas      
*Vähäkangarenpää      
Vähäkorpi by /Se      
?Vähäkyrö by      
*Vähälohijärvi sjö      
Vähämäkipää by      
*Vähävietonen sjö      
Väinämöinengatan gata /Se      
Väinämöinengatan gata /Se      
*Wäistinkallio råpunkt      
Väkikoski, se Vekkoski Saknas      
Väkilä f.d. by /Se      
Väkisalo, se Vexall Saknas      
*Väkkarjoenpolvi      
*Väkkesalo Saknas      
Väkränperä Saknas /Se      
*Väksiön ruhka      
Väktarens hopen terräng? /Se      
Väktarens kleven klev? /Se      
Väktars strömmen sund /Se      
Välipelto ortnamn /Se      
Välkanbacken höjd /Se      
Vällingen holme /Se      
Vällingshamn skärgrupp /Se      
Vällingsholmen holm /Se      
-vändet eled i natn /Se      
*Wänhenvalkamaa Saknas      
Vänemossen mosse /Se      
Vänninsalo by      
Vänoxa by      
Väntanberget berg /Se      
*Värdis träsk Saknas      
»Wære» sn      
Värkbrotåget Saknas /Se      
Värkgårdsträsket sjö? /Se      
Värkholmsmaran Saknas /Se      
Värksten Saknas /Se      
Värkträsket sjö? /Se      
Värkviken vik? /Se      
Värkviken vik? /Se      
Värkviken vik? /Se      
Värkäluoma Saknas /Se      
Värmelä by      
Värn gd /Se      
Värnum by /Se      
Värok vik /Se      
»Wärt Träsk ängen» äng? /Se      
Värtvik åker /Se      
Värva ortn.-element /Se      
Värvan berg /Se      
Värvorna hagmark /Se      
*Värämä äng      
*Värämä äng Saknas      
*Väsikeskes ö      
Väsisen-aho gd /Se      
Vässi gd /Se      
Vässilä by      
Vässilä by      
Vässilä by      
Wässunda hg      
Vässunda gd      
Vässunda gd      
Vässunda gd      
Väst hemman /Se      
Väst hn /Se      
Västan ortn.-led /Se      
Västanbäcken vattensamling /Se      
Västankvarn by      
Västankärr by      
Västankärr Saknas      
Västankärr hg      
Västankärr by      
Väst(as) hemman /Se      
Väster ortn.-led /Se      
Västerby Saknas      
*Væsterby by      
Västerby by      
Västerby by /Se      
Västerby by? /Se      
Västerby by /Se      
Västerby by /Se      
Västerby(gge) by? /Se      
Västergrannas hn /Se      
Västergårds sn /Se      
Västerhamns brantarna berg /Se      
Västerholms gropen notvarp /Se      
Västerholms seglet berg /Se      
Västerknallen grund /Se      
Västerkulla by      
Västerkulla by      
Västerkyrkoby by /Se      
Västerlotan, se Märiloto skär      
Västermarks skatan udde /Se      
Västermossen ortnamn /Se      
Västermunkby hemman /Se      
Västern åker /Se      
Västernorrharan holme /Se      
Västernyland, se Nyland, Västra del av län      
Västernäs udde /Se      
Västernäs fladan vik /Se      
Västerom broarna bebn? /Se      
Västerom broarna natn? /Se      
Västersund torp /Se      
Västersundom by      
Västersundom by /Se      
Västersundsby by /Se      
Västerudden äng /Se      
Västervarp på Blockören notvarp /Se      
*Västervik Saknas      
*Västervik Saknas      
Västerviksminnet vik /Se      
Västeråkern ortnamn /Se      
Västerängen ortnamn /Se      
Västerängsbrinken backe /Se      
Västi by      
Västlax by      
Västra härad hd      
Västra härad hd      
Västra härad hd      
Västra härad hd      
Västra härad hd      
Västra härad hd      
Västra härad hd      
Västra härad hd      
Västra härad hd      
Västra härad hd      
Västra skogen lott /Se      
Västra stenen skötplats /Se      
*Västinvaha råpunkt      
Vätting bronn vattenpöl /Se      
*Vättis Saknas      
Vättlaks by o. bol      
Vättungen, Vättungarna natn /Se      
Vävars hn /Se      
Växär Saknas /Se      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
?Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy hg      
Vääksy gd /Se      
Vääksy gd /Se      
Vääksy by /Se      
Vääksy ålfiske Saknas      
Vääksyniemi näs      
Vääksyniemi näs      
Vääksynjoki å? /Se      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä Saknas      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä by      
Vääntelä, Övre by      
Vääräjoki, se Vörå Saknas      
Vääräjärvi sjö /Se      
Väärämäki landsvägsbacke /Se      
Väättäinen by      
+Vönötala Saknas      
Vörsmossen mosse /Se      
Vörsträsk sjö? /Se      
Vårå hamnplats      
Vörå sn      
Vörå sn      
Vörå sn      
Vörå sn      
Vörå sn      
Vörå sn      
Vörå sn      
?Vörå sn      
Vörå sn      
Vörå sn      
Vörå sn      
Vörå sn /Se      
Vörå sn /Se      
Vörå ortnamn /Se      
Vörå å å /Se      
Vörå sn /Se      
Vörå sn /Se      
Vörå sn /Se      
Vörå sn /Se      
Vörå sn /Se      
Vörå sn /Se      
Ybbersnäs by      
*Yckauere by      
*Yfræby egendom      
Yhalempis, se Ihalempi Saknas      
Yhalikas Saknas      
*Yhaltasaari      
Yhamäki, se Ihanmäki Saknas      
*Yhanus gods Saknas      
Yksnäs gd och kvarn      
Ykspää f. kungsgård, nu hg      
Ykspää ladugård      
Ykspää ladugård      
Ykspää ladugård      
Ykspää hg      
Ykspää fiske fiske      
Ykspää kvarn kvarn      
Ykspää kvarn kvarn      
*Ylejoentakamaa jordområde      
Ylela gård, Ylelaby, se Yläne gd o. by      
Ylenjoki by      
Ylenjoki by      
*Ylen koivu råpunkt      
*Ylenpelto Saknas      
Ylhäinen gd      
*Ylijärven rumavuori rågräns      
*Ylikylä Saknas      
*Ylikylä Saknas      
*Ylikylä Saknas      
*Ylikylä Saknas      
*Ylikylä Saknas      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä Saknas      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä Saknas      
?*Ylikylä Saknas      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä by      
*Ylikylä Saknas      
*Ylikylä Saknas      
Ylikylä Saknas      
Ylikylä å Saknas      
Ylilee, se Yläne gd      
Ylimä bol gård      
*Ylimäinenhauhijärvi      
*Ylimäinen ryöhinkoski      
Ylimäis by      
Ylimäis by      
Ylimäsenjärvi sjö      
Ylimäsenjärvi sjö      
*Ylinijoki råpunkt      
*Ylinästen kangas rågräns      
Yliraumo by      
*Ylissari» ö      
Ylistarå, se Björneborg stad      
Ylistaro sn      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
?Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro by      
Ylistaro numera sn      
*Ylistaro Saknas      
Ylistaro sn /Se      
Ylitornio by      
Ylitornio by      
*Ylixakanniemi Saknas      
Ylivesi hg      
Ylivesi hg      
Ylivesi hg      
Yliveti by      
Yliveti, se Tyrkkälä by      
Ylivetis, se Tyrkkälä by      
Yliäkylä by      
*Ylle ängen äng      
*Yllennkoskij äng      
*Ylljromsila jso äng      
*Ylpin vijton rågräns      
Ylläsjärvi sjö      
Ylläsjärvi sjö      
Ylpoi, se Ilpois Saknas      
Yltäkylä by      
*Ylälenjoensuu      
Yläne sn      
Yläne sn      
Yläne sn      
?Ylänne by      
Yläne by      
Yläne gd      
Yläne hg      
Yläne hg      
Yläne hg      
Yläne gd      
Ylänne gd      
Yläne by      
Yläne sn      
Yläne kapell Saknas      
Yläne hg      
Yläne sn      
Yläne sn      
Yläne hg      
Yläne kyrka kyrka      
Yläne sn      
Yläne hg      
Yläne gd      
Yläne hg      
Yläne sn      
Yläne sn      
Yläne hgd      
Yläne hg      
Yläne hg      
Yläne by      
Yläne sn      
Yläne sn      
Yläne storgård Saknas      
Yläne sn      
Yläne hg      
Yläne hg      
Yläne hg      
Yläne gd      
Yläne hg      
Ylänä gd      
Yläneenkartano hg      
*Ylänen Saknas      
Ylänne by      
Ylänne by      
Ylänne by      
Ylänne by      
Ylänne by      
Ylänne by      
Ylännäis by      
Ylännäis by      
Ylännäis by      
Yläsunti däld /Se      
Ylöstalo beb.namn /Se      
Ylöstupa beb.namn /Se      
*Ymmeriainen vaha råpunkt      
Ympviken vik /Se      
Ympyriäissuo ortnamn /Se      
*Yninge Saknas      
*Yninge Saknas      
*Yosenjoki      
Yretlampi sjö      
Yretlampi sjö      
*Yriala Saknas      
*Yrias egendom      
*Yrias Saknas      
*Yrieväniö Saknas      
Yrjas hemman /Se      
Yrjas Markällan källa /Se      
Yrjas-Mattas hemman /Se      
Yrjänheikki hemman /Se      
Yrjäntilä by /Se      
?Yrjövuori by      
?Yrosnæs gd      
?Yrysilä by      
Ytenkorpi, se *Itenkorpi Saknas      
Yteri, se Yyteri Saknas      
Yterkäärty Saknas /Se      
Ythara se Viitaila Saknas      
*Ythara by Saknas      
*Ytheranda, se *Itäranta ?förr sn      
*Yttenlahti      
Ytterharan holme /Se      
Ytterhjelpan, se Tvihjelp holmar /Se      
Ytterkrakan udde /Se      
Yttermark, Väster- och Öster- byar      
Ytternurkan vik /Se      
Ytterstholmen holme /Se      
Ytterö by /Se      
Ytterö gd /Se      
Ytterö halvö /Se      
Yttilä by      
Yttilä by      
Yttre bottnen del av vik och infjärd /Se      
Yvjansäng äng? /Se      
Yvjansäng äng /Se      
Yvjas gd /Se      
Yvjasäng äng /Se      
Yvjasängen äng /Se      
»Yworlo» okänd ort      
Yxpila hamn /Se      
Yxpää gård      
Yxpää by      
Yyteri, se Ytterö lokaliteter      
?Yöntilä by      
*Zjoockala åmynne åmynning      
*Zwie ö      

Till sidtopp