ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling Å, Ä, Ö

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1844 Naturnamn: 431 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
efterled i sockennamn /Se Finland republik    
å ortnamnselement /Se Finland republik    
Åbbel (gd?) /Se Riket namn för Finland    
Åbbel (gd?) /Se Suomanen maa land    
Åbo domkyrka domkyrka Suomen Suomi Saknas    
Åbofaret farled /Se Suomi Saknas    
Åbo län län Suomi Saknas    
Åbo o. Björneborgs län län finne inbyggarbeteckning    
Åbo län län Ahma gd    
Åbo län län Aho gd    
Åbo län län Ajo gd /Se    
Åbo län län Ajoksenlahti vik /Se    
Åbo län län Ajos gd /Se    
Åbo län län Alaheikkilä gd    
Åbo län län Alahirstiö gd    
Åbo län län Alahuhta gd    
Åbo län län Alakauppi gd    
Åbo län län Ala-Kiviniemi gd    
Åbo län län Alakunkari, se Alkunkari holme    
Åbo län län Alamajanen gd    
Åbo län län Alanenpää el. Lakkapää gd    
Åbo län län Alaniemi eller Hannunjuntti Saknas    
Åbo län län Alaniva gd    
Åbo län förr län Alaoja gd    
Åbo o. Björneborgs län län Alarauma by /Se    
Åbo o. Björneborgs län län Alaraumo, se Alarauma by    
Åbo län län Alasaukkooja gd    
Åbo län län Alatalo gd    
Åbo län, numera Åbo o. Björneborgs län län Alatulkkila gd    
Åbo län län Alaviippola gd    
Åbo län län Alaviippola gd    
Åbo län län Alkkula by    
Åbo o. Björneborgs län län Alkkula by    
Åbo län län Alkkula gård?    
Åbo o. Björneborgs län län Alkunkari del av holme /Se    
Åbo o. Björneborgs län län Antinjuntti gd    
Åbo o. Björneborgs län län Antti gd    
Åbo län del av län Anttimaa gd    
Åbo län län Anundi gd /Se    
Åbo län län Anundi gd /Se    
Åbo län län Apajakari grund /Se    
Åbo län län Apalahti gd /Se    
Åbo län län Armassaari by    
Åbo län län Armassaari by    
Åbo län län Aro gd    
Åbo län län Arvidila gd    
Åbo län län Arvola gd /Se    
Åbo län län Aunonlahti vik /Se    
Åbo län län Birgetta gd /Se    
Åbo län län Bläsnäs by /Se    
Åbo län län Bockholmen holme    
Åbo län län Bollböle by /Se    
Åbo o. Björneborgs län län Bollstad hemman /Se    
Åbo län län Brattnäs by /Se    
Åbo län län Eero gd    
Åbo län län Erkheikki gd /Se    
Åbo län län Erkheikki gd    
Åbo län län Esko gd    
Åbo o. Björneborgs län län Etukari holme /Se    
Åbo län län Fagerkulla by /Se    
Åbo län län Finska Karelen Saknas    
Åbo län län Gammelgård by /Se    
Åbo län län Gammelstaden Saknas /Se    
Åbo län län Gar(p)sböle by /Se    
Åbo län län Granatti gd /Se    
Åbo län län Grape gd    
Åbo län län Gunnvik Saknas /Se    
Åbo län län Gästerböle Saknas /Se    
Åbo län län Haapana del av fors /Se    
Åbo län län Haapaniemi udde /Se    
Åbo län län Haavikko gd    
Åbo län län Haavio gd    
Åbo län förr del av Åbo o. Björneb. län Hallikko gård    
Åbo län förr landskap, nu del av län Hanhiinoja torp /Se    
Åbo o. Björneborgs län län Hannukainen gd    
Åbo län län Harjonpää, se Harjunpää gd    
Åbo län län Harjunpää gd /Se    
Åbo stad o. stift Heikka gd    
Åbo stad o. stift Heikka gd    
Åbo stad o. stift Heikinmikko gd    
Åbo stad o. stift Heikki gd    
Åbo stad o. stift Hellelä, se Hällälä del av holme    
Åbo stad o. stift Hellälä skiljeställe /Se    
Åbo stad o. stift Hellälä del av holme /Se    
Åbo stad o. stift Hellälänniemi udde    
Åbo stad o. stift Helsing, se Helsingfors Saknas    
Åbo stad o. stift Helsingebyn eller Kainuunkylä Saknas    
Åbo slott o. stad Hesingebyn eller Kainuunkylä Saknas    
Åbo stad o. stift Helsingebyn by /Se    
Åbo stad o. stift Helsingebyn by /Se    
Åbo stad o. stift Helsingebyn by /Se    
Åbo stad o. stift Helsingfors huvudstad    
Åbo stad o. stift Helsingfors stad    
Åbo stad Hirstiö gd    
Åbo stad o. stift Hoolinlika holme /Se    
Åbo stad o. stift Hormikko udde /Se    
Åbo stad o. stift Hormikonpudas älvgren /Se    
Åbo stad o. stift Huhanantti gd /Se    
Åbo stift Saknas Huhta gd /Se    
Åbo stad o. stift Huolinlika, se Hoolinlika holme    
Åbo stad o. stift Häisala ö och egendom    
Åbo stad o. stift Hälsingfors stad    
Åbo stad o. stift Iivari gd    
Åbo stad o. stift Jaako gd /Se    
Åbo stad o. stift Jatuni by /Se    
Åbo stad o. stift Jolma gd /Se    
Åbo stad o. stift Juho gd    
Åbo stad o. stift Junno gd    
Åbo stad o. stift Juntti gd    
Åbo stad o. stift Jurva gd    
Åbo stad o. stift Juvani gd    
Åbo stad o. stift Juoksenki by    
Åbo stad o. stift Jänkkä gd    
Åbo stad o. stift Kaijanmikko gd    
Åbo stad o. stift Kainuunkylä by /Se    
Åbo stad o. stift Kainuunkylänlaiset inbyggarbeteckning    
Åbo stad o. stift Kajshannu gd /Se    
Åbo stad o. stift Kalbodan Saknas /Se    
Åbo stad o. stift Kalliopudas älvgren /Se    
Åbo stad o. stift Kangas gd    
Åbo stad o. stift Kangas gd    
Åbo stad o. stift Kannala gd    
Åbo stad o. stift Karbin gd /Se    
Åbo slott, stad, stift Karjamätäs holme /Se    
Åbo stad o. stift Karkiainen gd    
Åbo stad o. stift Kaulinpää by /Se    
Åbo slott, stad, stift Kaulinranta by    
Åbo slott, stad, stift Kaulinranta by    
Åbo slott, stad, stift Kauma gd    
Åbo slott, stad o. stift Kauppi gd    
Åbo slott, stad, stift Kaustar gd /Se    
Åbo slott, stad, stift Kaustari Saknas /Se    
Åbo slott, stad, stift Kaustby sn /Se    
Åbo stad o. stift Kaustila Saknas /Se    
Åbo slott, stad, stift Kauvosaari gd    
Åbo slott, stad o. stift Keisu gd    
Åbo slott, stad, stift Kemheikinsaari holme /Se    
Åbo slott, stift, stad Kemheikinsaari holme /Se    
Åbo slott, stad, stift Keskitalo gd    
Åbo slott, stad, stift Keskitalo gd    
Åbo slott, stad o. stift Kirjala ö o. by /Se    
Åbo slott, stad o. stift Kirkkomäki höjd /Se    
Åbo stad o. stift Kirkkopudas gren av Liakkajoki /Se    
Åbo stad o. stift Kitti gd    
Åbo slott, stad, stift Kiviranta strand /Se    
Åbo slott, stad o. stift Kiviranta karsinapata /Se    
Åbo slott, stad o. stift Knuuti gd    
Åbo slott, stad, stift Knuuti gd    
Åbo slott, stad, stift Koivuluoto holme /Se    
Åbo slott, stad, stift Koivuluotonlehtot holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Koivusaari holme /Se    
Åbo slott, stad, stift Kokkokangas höjd /Se    
Åbo slott, stad, stift Kokkola gd    
Åbo slott, stad o. stift Kolarinsaari ö    
Åbo stad o. stift Kolkasteeninkalliot klippor /Se    
Åbo slott, stad o. stift Kolkasteeninväylä älvfåra    
Åbo slott, stad, stift Kopparö by /Se    
Åbo slott, stad o. stift Korpikylä by by    
Åbo slott, stad o. stift Korteniemi gd /Se    
Åbo slott, stad, stift Kreussinkorva del av fors /Se    
Åbo stad o. stift Kristineberg del av Pirkkiö    
Åbo slott, stad o. stift Kronoby sn /Se    
Åbo slott, stad o. stift Kuitu gd    
Åbo slott, stad o. stift Kuivakangas by    
Åbo slott, stad, stift Kullovaara gd    
Åbo slott, stad o. stift Kulluvaara gd    
Åbo stad o. stift Kuokka hemman /Se    
Åbo slott, stad o. stift Kuokka gd-namn /Se    
Åbo slott, stad o. stift Kuokka gd /Se    
Åbo slott, stad o. stift Kuopio län /Se    
Åbo slott, stad, stift Kuopio stad o. län /Se    
Åbo slott, stad o. stift Kuruinen gd    
Åbo slott, stad o. stift Kuusaarenhieta slamholmar    
Åbo slott, stad o. stift Kuusiluoto holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Kyrö gd    
Åbo slott, stad, stift Kyrö gd    
Åbo slott, stad o. stift Kårlax by /Se    
Åbo slott, stad o. stift Käldö by /Se    
Åbo slott, stad o. stift Lahnakoski by /Se    
Åbo slott, stad, stift Lahti gd    
Åbo stad o. stift Laiskanlahti vik /Se    
Åbo slott, stad o. stift Lakkala gd    
Åbo slott, stad o. stift Lakkapää gd    
Åbo slott, stad o. stift Lammassaari holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Lantto gd    
Åbo slott, stad o. stift Lantto gd    
Åbo slott, stad o. stift Lapin Suomi Saknas    
Åbo slott, stad o. stift Lofsdal by /Se    
Åbo slott, stad o. stift Lappiniemi gård    
Åbo stad Lappinniemi gård    
Åbo slott, stad o. stift Lassheikki gd /Se    
Åbo stad o. stift Lassila gd    
Åbo slott, stad o. stift Lasu gd    
Åbo slott, stad o. stift Lauri gd    
Åbo slott, stad o. stift Lauri gd    
Åbo slott, stad o. stift Laurikka udde /Se    
Åbo slott, stad o. stift Lehtikari holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Leppikari holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Leppäkari holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Liakkajoki mynningsarm /Se    
Åbo slott, stad o. stift Liakkasaari holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Lihakajoki mynningsarm    
Åbo slott, stad o. stift Liinaluoto holme /Se    
Åbo stad o. stift Linnanklupu holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Lohteå Saknas /Se    
Åbo slott, stad o. stift Lombolo gårdar    
Åbo slott, stad o. stift Lompolo gårdar    
Åbo slott, stad o. stift Lompolojärvi sjö    
Åbo slott, stad, stift Lompolovaara berg    
Åbo slott, stad, stift Lovikka gd /Se    
Åbo slott, stad o. stift Lovikka gd    
Åbo stad o. stift Lukkari gd /Se    
Åbo stad o. stift Lustig gd    
Åbo slott, stad o. stift Luttu gd    
Åbo slott, stad o. stift Maansaari gd    
Åbo slott, stad o. stift Maasarvi holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Maasarvi holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Mainua holme /Se    
Åbo stad o. stift Margeta gd /Se    
Åbo slott, stad o. stift Marjaluoto holme /Se    
Åbo slott, stad o. stift Martimo by och jvg.station    
Åbo slott, stad o. stift Martti gd    
Åbo slott, stad o. stift Marttila gd    
Åbo slott, stad o. stift Mattholm ö och by /Se    
Åbo slott, stad o. stift Matti gd    
Åbo slott, stad o. stift Matti gd    
Åbo stad o. stift Mattila gd    
Åbo stad o. stift Mella gd    
Åbo stad o. stift Metsävainio byadel /Se    
Åbo stad o. stift Mettävainio gd    
Åbo stad o. stift Mukka gd    
Åbo stad o. stift Mustakari holme /Se    
Åbo stad o. stift Mustapääkalliot klippor /Se    
Åbo stad o. stift Mustaranta strandäng /Se    
Åbo stad o. stift Mustfinn ställe /Se    
Åbo stad o. stift Mäki gd    
Åbo stad o. stift Mäki gd    
Åbo biskopsdöme biskopsdöme Mäkijoonas gd    
Åbo biskopsdöme biskopsdöme Mäkiojanperä gd    
Åbo stad o. stift Mäkitalo gd    
Åbo stad o. stift Mämmilä gd    
Åbo stad o. stift Mörkby by /Se    
Åbo stad o. stift Mörkvik by /Se    
Åbo stad o. stift Nalli gd /Se    
Åbo stad o. stift Nautapuoti gd    
Åbo stad o. stift Nedervetil sn /Se    
Åbo stad o. stift Niesajoki å    
Åbo stad o. stift Niittyketot holme /Se    
Åbo stad o. stift Nikka gd    
Åbo stad o. stift Niska gd    
Åbo stad o. stift Niva gd    
Åbo stad o. stift Nivanniska gd    
Åbo stad o. slott Norrby by /Se    
Åbo stad o. stift Norrpera ängsnamn /Se    
Åbo stad o. stift Norrsida ängsnamn /Se    
Åbo stad o. slott Nuiro gd    
Åbo stad o. stift Nuotioranta by /Se    
Åbo stad o. stift Nuotioranta by    
Åbo stad o. stift Nuotioranta by    
Åbo stad o. stift Nuottakorva del av fors /Se    
Åbo stad o. stift Näränperä vik /Se    
Åbo stad o. stift Nätsaari holme    
Åbo stad o. stift Näätsaari del av Pirkkiö /Se    
Åbo stad o. stift Oja gd    
Åbo stad o. stift Olli gd    
Åbo stad o. stift Ollikkala gd    
Åbo stad o. stift Olkkari gd    
Åbo stad o. stift Oravaisensaari holme /Se    
Åbo stad o. stift Oxö holme    
Åbo stad o. stift Paasi laxpatställe /Se    
Åbo stad Pajukari holme /Se    
Åbo stad Palosaari holme /Se    
Åbo stad Parrimaa gd    
Åbo stad Pekka gd    
Åbo stad Pello by    
Åbo stad o. stift Pello by    
Åbo stad o. stift Pelttarinsaari holme    
Åbo stad o. stift Pensaskari holme /Se    
Åbo stad Pernåviken vik /Se    
Åbo stad Petarinsaari holme    
Åbo stad Petteby by /Se    
Åbo stad Petäjäniemenlahti vik /Se    
Åbo stad Pietari gd    
Åbo stad Pieti gd    
Åbo stad Pihlajasaari holme /Se    
Åbo stad o. stift Piippola gd    
Åbo stad o. stift Pikkukari holme /Se    
Åbo stad o. stift Pirkkiö holme /Se    
Åbo stad o. stift Pirkkiö holme /Se    
Åbo stad o. stift Pitkälehto holme /Se    
Åbo stad Pitkäletto holme    
Åbo stad Piukala by /Se    
Åbo stad o. stift Pohjasenkorva del av fors /Se    
Åbo stad o. stift Pohjas-Suomi Saknas    
Åbo stad Ponga el. Ponka gd    
Åbo stift Saknas Potku fördjupning i fors /Se    
Åbo stad o. stift Potkunkorva del av fors /Se    
Åbo stad Pukulmi holme    
Åbo stad Puoti gd    
Åbo stad och stift Puranen gd /Se    
Åbo stad o. stift Puroinen gd    
Åbo stad o. stift Putas by    
Åbo stad o. stift Puulluuto del av holme    
Åbo stad o. stift Puuluoto del av Pirkkiö /Se    
Åbo stad o. stift Pärnåviken Saknas    
Åbo stad o. stift Pökkylä bäck    
Åbo stad Rahtu el. Alarahtu gd    
Åbo stad Rahtulanpää byadel /Se    
Åbo stad Rantajoonas gd    
Åbo stad Rantakeisu gd    
Åbo stad o. stift Rantaojanperä gd    
Åbo stad o. stift Rantatalo gd    
Åbo stad o. stift Raumanjoki del av Liakkajoki    
Åbo stad o. stift Rautio gd    
Åbo stad Rautio gd    
Åbo stad o. stift Riukko gd    
Åbo stad o. stift Rousu gd    
Åbo stad o. stift Rova gd    
Åbo stad Rova gd    
Åbo stad Ruohokari holme /Se    
Åbo stad Ruskeakari Saknas /Se    
Åbo stad Rävarnäs by /Se    
Åbo stad o. stift Röytikari grund    
Åbo stad o. stift /Se Röytimaa del av holme    
Åbo stad Röyttänkari grund    
Åbo stad Röyttänmaa del av Sällön    
Åbo stad Saarenpää udde    
Åbo stad Sandquist gd    
Åbo stad o. stift Sankt Mickel stad /Se    
Åbo stad o. stift Sapilassaari holme /Se    
Åbo stad o. stift Sassi holme /Se    
Åbo slott och stad Savo Saknas    
Åbo slott och stad Savikuja gd    
Åbo stad och stift Selkäsarvi holme /Se    
Åbo stad Siepanoja bäck /Se    
Åbo stad o. stift Siepansuu bäckmynning /Se    
Åbo stad Siggnäs by /Se    
Åbo slott och stad Simo gårdar    
Åbo stad Simu gårdar    
Åbo residensstad Simu gd    
Åbo stad Skallubudan, se Kalbodan Saknas    
Åbo stad Skärmola by /Se    
Åbo stad Skyttböle by /Se    
Åbo stad Skyttala by /Se    
Åbo stad Skrattberget berg /Se    
Åbo stad Suensaari holme /Se    
Åbo stad Sukki gd    
Åbo stift Sumisaari holme /Se    
Åbo stad Sunnanberg by /Se    
Åbo stift Suomen Kihlanki by    
Åbo stift Suomen Kolaari by    
Åbo stad o. stift Suomen Kolari by    
Åbo stad Suomi Saknas    
Åbo stad Svensarön holme /Se    
Åbo stad o. stift Syväniemi gd    
Åbo stad o. stift Sällön holme    
Åbo stad Tapani gd    
Åbo stad Tapaninmukka udde /Se    
Åbo stad Tavast-Töre marknadsplats    
Åbo stad Tengeliö by    
Åbo stad o. stift Tennby by /Se    
Åbo stad o. stift Teppolansaari holme /Se    
Åbo stad o. stift Tervahauta gd /Se    
Åbo stad o. stift Tervsund sund o. by /Se    
Åbo stad Tiiberi el. Tiiperi gd    
Åbo stad Tina gd    
Åbo stad Toljus gd    
Åbo stad Tolppi gd    
Åbo stad Torikka gd    
Åbo stad Torneå stad    
Åbo stad Torneå stad /Se    
Åbo stad Tornionsaari Saknas /Se    
Åbo stad Trast gd /Se    
Åbo stad Träskby by /Se    
Åbo stad o. stift Tulkkilansaari by    
Åbo stad o. stift Tuomas gd    
Åbo stad o.stift Tuoppala gd    
Åbo stad Turtola by    
Åbo stad Tyni gd    
Åbo stad o. stift Tännäs Saknas /Se    
Åbo stad Töyrä gd    
Åbo stad o. stift Unhola gd    
Åbo stad Uusimaa gd    
Åbo stad o. stift Uusitalo gd    
Åbo stad o. stift Vaara gd    
Åbo stad o. stift Valkamanlahti vik /Se    
Åbo stad o. stift Valkamanlammi fiskgrop /Se    
Åbo stad o. stift Vanhaanpihanlahti vik /Se    
Åbo stad Vanhainen gd    
Åbo stad Vanhapiha gd    
Åbo stad Vanhatalo gd    
Åbo stad o. stift Waski gd /Se    
Åbo stad Vasulytty holme /Se    
Åbo stad o. stift Westola gd    
Åbo stad Vidkulla by /Se    
Åbo stad Viipurin kaupunti, Viborg stad    
Åbo stad o. stift Viitanvuopio vik /Se    
Åbo stad o. stift Vikeväinen gd    
Åbo stad Vittikko gd    
Åbo stad Vonkka gd    
Åbo stad o. stift Vuopio gd    
Åbo stad Vuopio gd    
Åbo stad Vuotinsaari holme /Se    
Åbo stad Vähä-Huituri holme /Se    
Åbo stad Vähä-Huituri holme /Se    
Åbo stad o. stift Vähälassi gd    
Åbo stad o. stift Välimaa gd    
Åbo stad Yliheikkilä gd    
Åbo stad Ylihirstiö gd    
Åbo stad o. stift Ylihuhta gd    
Åbo stad o. stift Ylikauppi gd    
Åbo stad Yli-Kiviniemi gd    
Åbo stad Ylimajanen gd    
Åbo stad Ylinenpää gd    
Åbo stad och stift Yliniemi eller Mikko Saknas    
Åbo stad, stift Yliniva gd    
Åbo stad och stift Ylioja gd    
Åbo stad och stift Ylirahtu gd    
Åbo stad och stift Yli-Rauma by /Se    
Åbo stad och stift Yliraumo by    
Åbo stad och stift Ylisaukkooja gd    
Åbo stad och stift Ylitulkkila gd    
Åbo stad och stift Ylivainio gd    
Åbo stad och stift Yliviippola gd    
Åbo stad och stift Yliviippola gd    
Åbo stad, stift Yläsaari ö    
Åbo stad Yrjänheikki gd    
Åbo stad, stift Yrjänä gd /Se    
Åbo stad, stift Åberg Saknas /Se    
Åbo stad och stift Åmynning gd /Se    
Åbo stad och stift Ääverjoki å    
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad och stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stift, stad      
Åbo stad,stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo Saknas      
Åbo Saknas      
Åbo Saknas      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, stift, slott      
Åbo stad, stift, slott      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift, slott      
Åbo stad, stift, slott      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, slott. stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo huvudstad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad, slott. stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad      
Åbo stad, slott      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, slott, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo Saknas      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad, stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stift /Se      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stift stift      
Åbo slott o. stad      
Åbo Saknas      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo biskopsdöme biskopsdöme      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo slott      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo slott      
Åbo slott      
Åbo slott      
Åbo slott      
Åbo slott      
Åbo slott      
Åbo stad      
Åbo slott Saknas      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo slott      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo slott slott      
Åbo stad      
Åbo stad och stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stift stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. slott      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stift sift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. slott      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. biskopssäte      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stift      
Åbo stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo slott      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Slottet Saknas      
Åbo stad och stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo slott slott      
Åbo Saknas      
Åbo stad      
Åbo slotts län förr del av län      
Åbo slott      
Åbo stad      
Åbo stift stift      
Åbo stift stift      
Åbo slott slott      
Åbo slott slott      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. slott      
Åbo slott      
Åbo slott      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo slott slott      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo slott o. stad      
Åbo stad o. slott      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad o. slott      
Åbo stad      
Åbo stad o. slott      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad och stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stift stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo slott o. stad      
Åbo slott slott      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad och stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo slott slott      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad o. stift      
Åbo Saknas      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad o. stift      
Åbo stad      
Åbo stad /Se      
Åbo stad /Se      
Åbo stad /Se      
Åbo stad /Se      
Åbo domkyrka domkyrka      
Åbo hav vatten      
Åbo torg torg      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbo hus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbo hus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott o. fästning      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott o. fästning      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
?Åbo slott slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus stad o. stift      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott      
Åbohus slott /Se      
Åbohus el. Åbo slott slott      
Åbo kloster förr kloster      
*Åbo kloster f. kloster      
Åbo kloster förr dominikankloster      
Åbo kloster f. kloster      
Åbo kloster f. kloster      
Åbo kloster f. dominikanerkloster      
Åbo skärgård skärgård      
Åbo skärgård skärgård      
Åbo slott, se Åbo slott och stad      
Åbo å Saknas      
Åbron ortnamn /Se      
Åbränn åkern åker /Se      
Åbrän stycket åkerteg /Se      
Åby gd /Se      
Åd- fled /Se      
Ådalen stränder /Se      
Ådbäck by /Se      
Åderkällan brunn /Se      
Ådungsskäret skär /Se      
*Ågatan f. gata      
Ågatan gata      
Ågatorna medeltida gator /Se      
Åggelby sn      
Åggelby by      
Åggelby by /Se      
Åglanberg berg /Se      
åker ortnamnselement /Se      
Åker- fled i ägo o. naturnamn /Se      
-åker eled i ägonamn /Se      
Åkerby Saknas      
Åkerfallet nat. namn /Se      
Åkerhagen ortnamn /Se      
Åkerkäll brunn /Se      
Åkerlandet nat. namn /Se      
åker(n) element i ortnamn /Se      
Åker(s)holm(en) öar /Se      
Åkersön ö /Se      
Åkertåen väg /Se      
Åkertån väg /Se      
Åkerväg väg /Se      
Åkerändan nat. namn /Se      
Åkila gd /Se      
Åkilen åstrandsåker /Se      
-åkrarna eled i ägonamn /Se      
Åkroken naturnamn /Se      
Åkus äng /Se      
Åkö gd /Se      
Ålberget berg /Se      
Åldanskär skär /Se      
Ålgölpudden udde /Se      
Ålkila gd      
Ålkila by      
Ålkila by /Se      
Ålänet förr bygdenamn och sn /Se      
Åmbersholm holme /Se      
Åminne by? /Se      
Åminne gd /Se      
Åminne gd /Se      
Åminne gd? /Se      
Åminne hg      
Åminne Saknas      
Åminne by      
Åminne hg      
Åminne hg      
Åminne herrg.      
Åminne hg      
Åminne hg      
Åminne egendom      
Åminne hg      
Åminne hg      
Åminne hg      
Åminne gård      
Åminne hg      
Åminne hg      
Åminne hg      
Åminne äng      
Åminsby by /Se      
»Åminsgiärdan» nat. namn /Se      
Åminsäng nat. namn /Se      
Åmiskärrsforsen nat. namn /Se      
Ångbron ortnamn /Se      
Ångåkern åker /Se      
Ånholm holmar /Se      
Ånholmen holmar /Se      
Ånholmen holme /Se      
Ånklobb halvö /Se      
Ånklobb kyrkan bergsklyfta /Se      
Ånklobbs sänkorna grund /Se      
Ånäs udde /Se      
Ånäs udde /Se      
Ånäs nat. namn? /Se      
Ånäs by      
Ånäs by /Se      
Ånäs säteri      
Ånäset hage /Se      
årder (redskapsbeteckning), ortnamnselement? /Se      
Årlaks hg      
Årlaks hg      
Årlaks hg      
Årn- fled i natn. /Se      
ås ortnamnselement /Se      
ås ortn.-el /Se      
Åsenby by /Se      
Åsenby by      
Åsenby by      
Åsenby by /Se      
Åsklobb klobb /Se      
Åströmsberget berg /Se      
Återböle, se Åttrans by      
Återlaga åker /Se      
Åttrans by /Se      
*Åura Saknas      
Äbbholmen, Lilla o. Stora holmar /Se      
Äbbol Saknas /Se      
Æfra, se Eura sn      
Ägekoski råpunkt      
Äggeskär skär /Se      
Äggeskärs knallarna grund /Se      
Äggesören ör /Se      
Äggesörs gropen notvarp /Se      
Äggharan skär /Se      
Äggharan grund /Se      
Ähtävä, se Esse Saknas      
Äijälä by      
Äijälä by      
Äikkälä by      
Äikkälä by      
Äikäälä hg      
Äikäälä gd      
Äikäälä hg      
Äimälä by      
Äiniö, Iso- by      
Äiniö, Iso- by      
Äiniö, Vähä- by      
Äiniö, Iso- och Vähä- byar      
Äiniö, Iso- och Vähä- byar      
Äiniö, Iso- och Vähä- byar      
Äirosalmi råpunkt      
Äitjärvi sjö      
Äitjärvi sjö      
Äitjärvi sjö      
*Äjämäjoki      
Äkasjerfwi, se Äkäsjärvi sjö      
Äkäsjoensuu gård      
Äkäsjärvi sjö      
Äkäsjärvi sjö      
Äkäsjärvi sjö      
Äkäsjärvi sjö      
Äkäsjärvi sjö      
Älemesbergarna berg /Se      
Älghornsberget berg /Se      
Älgmo Saknas      
Älgsjöskatan udde /Se      
Älgö by /Se      
Älgö by /Se      
Älgö huvudö /Se      
Älgö ö /Se      
Älstränderna strand /Se      
Älänteenjärvi sjö      
Ämbanäng äng? /Se      
Ämmänkellari grotta /Se      
*Ämmänkoskinhaara Saknas      
*Ämmästenseljensaari råpunkt      
Ämmäs by /Se      
Empnes Saknas      
Ämsenändan åker /Se      
Ämtträsk Saknas /Se      
Ämtträsk Saknas /Se      
Ämtträsket mosse? /Se      
Ämtvattnet sjö /Se      
Ämtvattnet Saknas /Se      
Ämtviken Saknas /Se      
Ämtviken Saknas /Se      
Ämtö ö /Se      
Ämtö gd /Se      
Ämtö Saknas /Se      
Ämptö ö /Se      
*Änckenoija by?      
ända ortnamnselement /Se      
-ända eled i natn. /Se      
*Ändlösmossen mossmarker /Se      
*Ändlösmossen mossmarker /Se      
äng ortnamnselement /Se      
äng ortn-el. /Se      
äng element i ortnamn /Se      
Ängbordet åker o. strand /Se      
Änge- fled i natn. /Se      
Ängelsby by      
Ängelsby Saknas /Se      
Änges- fled i natn. /Se      
Ängesby by /Se      
Änbesby ortn. /Se      
Ängeskärr odl. /Se      
Änges-Lamalot öar /Se      
Ängestäppan täppa /Se      
Ängsliden äng /Se      
Ängvik by      
Ängvik by      
Änterskär Saknas /Se      
*Ænunælemæki rågräns      
Äppelö by      
Äppelö ö o. by      
Äppelö ö o. by      
Äpplö bynamn (urspr. önamn) /Se      
Äpplö käringstenen grynna /Se      
Ärans grund grund /Se      
Ärmedal, se Elmdal gård      
*Ärve Saknas      
*Ärve ?by      
Äsk- fled i natn. /Se      
Äskeholmarna holmar /Se      
Äskskär? skär /Se      
Äsp- fled i natn. /Se      
Äsp- fled i natn. /Se      
Äspkil(en) ängar /Se      
*Äteläjoki äng Saknas      
Ätseri, se Etseri Saknas      
*Ätsänlaka rågräns      
Ätsäri sn /Se      
Ävje- fled i natn. /Se      
Ävjenosen vik /Se      
*Ävjepära strandäng /Se      
Ävjepära viken vik /Se      
*Ävossmöllu      
Äyräpää sn o. hd      
Äyräpää sn o. hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn o. hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpä sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn o. hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn o. hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn o. hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää hd      
Äyräpää hd      
Äyräpää hd      
Äyräpää hd      
Äyräpää hd      
Äyräpä hd      
Äyräpää hd      
Äyräpää hd      
Äyräpää hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää hd      
Äyräpää hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää hd      
Äyräpää sn      
Äyräpää by      
Äyräpää sn      
Äyräpää sn      
Äyräpää kyrka kyrka      
Äyräpää skärgård skärgård      
Äyräpää, se Mohla sn      
äyrä(s) ortnamnselement /Se      
Äystö gd /Se      
Äänekoski sn      
*Äänekoski      
Ö ortn-element /Se      
eled i natn. /Se      
*Ö bol Saknas      
Ödesbacken äng /Se      
Ödesberget berg /Se      
Ödesgärdan ägor /Se      
Ödeskärret kärr /Se      
Ödeskyon åker /Se      
Ödesmossen äng /Se      
Ödesmossen åker /Se      
*Öfver-Padhas Saknas /Se      
*Öffuerstaforssen fors      
»Öfre Padis» by      
»Öfwerkärfby» kärrås, gdr /Se      
Öhmans åkern åker /Se      
Öist gd /Se      
Öist gd /Se      
Öist gd /Se      
Öisti gd /Se      
-ö(jen) eled i ortnamn /Se      
Öksköljeberg berg /Se      
Ökärret åker /Se      
Ölhuvudet klippa /Se      
Ölhuvudet åker /Se      
Öll-Antas gård? /Se      
Ölmos by      
Ölosund sund /Se      
Ölvik torp /Se      
Ölvik vik /Se      
Ömpkil vik /Se      
Ömsar- fled i natn. /Se      
Ömsargrundet grund /Se      
Ömsarholmen holme /Se      
Ömsarrevet grund /Se      
*Ön Saknas      
Önningby Saknas /Se      
ö(n) (skogklädd ö/halvö), ortn-el. /Se      
Öningeby ortn. /Se      
-ör eled i natn. /Se      
ör ortn-el. /Se      
ör, öur ortnamnselement /Se      
Öras del av hmn /Se      
Örbominne sn      
Örbominne Saknas      
Ördal sänka /Se      
-ör(en) eled i önamn /Se      
*Örenkily råpunkt      
Örhara grynna /Se      
Örharan holme /Se      
Öria Saknas      
Örk-, Ört- fled i natn. /Se      
Örkback höjd /Se      
Örkklobb kunsen höjd /Se      
Ör laven skötgrund /Se      
*Örmeros, nuv. Dåvits by /Se      
Örmeros bol, se Dåvits gd      
*Örmeros by /Se      
?Örn hemman /Se      
Örs gd? /Se      
Örs backen åker /Se      
*Örsund sund      
Ört-, Örk- fled i natn. /Se      
Örtback, se Örkback höjd      
Örön ö /Se      
Öröskäret skär /Se      
Ö sanden strand /Se      
Öskatan ortnamn /Se      
Öskatten skärgård /Se      
*Ösma Saknas      
*Ösma Saknas      
Öst hn? /Se      
Östan ortn-led /Se      
Östangrund grund /Se      
Östen hn /Se      
*Östensjö Saknas      
Östensö by /Se      
Östensö by /Se      
Öster ortn-led /Se      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landsdel      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten Saknas      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap      
Österbotten landskap /Se      
Österbotten landskap /Se      
Österbotten landskap /Se      
Österbotten landskap /Se      
Österbotten landskap /Se      
Österbotten landskap /Se      
Österbotten landskap /Se      
Österbotten landskap /Se      
Österbotten del av Finland /Se      
Österbotten landskap /Se      
Österbotten landskapsnamn /Se      
Österbotten (el. Östernorrland) landskap /Se      
Österbotten landskap /Se      
Österby by o. bol      
Österby by o. bol      
Österby by      
Österby by /Se      
Österfinland del av Finland      
Österforsby by /Se      
Östergårds hn /Se      
Östergärd åker /Se      
Östergölen äng /Se      
Österhankmo by      
Österhäradet förr hd      
Österhäradet förr hd      
Österland, se Finland republik      
Österland medelt.namn på Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland medeltida benämning på Finland      
Österland medeltida benämning på Finland      
Österland ung. nuv. Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland ung. nuv. Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland nuv. Finland      
Österland medeltida benämnig på Finland      
Österlanden medeltida namn för Finland      
Österland medeltida benämning på Finland      
Österland medeltida benämning på Finland      
Österland ung. nuv. Finland      
Österland ung. nuv. Finland      
Österland ung. nuv. Finland      
Österland ung. nuv. Finland      
Österland ung. nuv. Finland      
Österland nuv. Finland      
Österland ung. nuv. Finland      
Österland nuv. Finland      
Österland medeltida benämning på Finland      
Österland medeltida benämning på Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österlanden f.d. lagsaga      
Österland republik      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland medeltida benämning på Finland      
Österland ung. nuv. Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland medeltida namn på Finland      
Österland medeltida benämning på del av Finland      
Österland medeltida namn på Finland /Se      
Österland medeltida benämning på Finland /Se      
»Østerland», se Finland republik      
Österland, se Finland rike      
Österlanden medeltida benämning på Finland /Se      
Österlotan skär? /Se      
österlänningar inbyggarbeteckning      
Östermark by      
Österminne vik /Se      
Östern åker /Se      
Østernorlandia, se Österbotten landskap      
Östernorland äldre namn på Österbotten      
Östernorrland Saknas      
Östernorrland landskap /Se      
Östernorrland (el. Österbotten) landskap /Se      
Öster-Nyland f. domsaga      
Öster-Nyland f. domsaga      
Östernyland, se Nyland, Östra Saknas      
Östersidan åker /Se      
Östersundom by      
Östersundom by      
Östersundom kapell, gd /Se      
Östersundom by o. fjärding /Se      
*Öster änges grind      
Österön ö      
»østirland», se Finland republik      
*Östraböle by      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra härad Saknas      
Östra häradet Saknas      
Östra häradet Saknas      
*Östra härad förr härad      
Östra Nylands prosteri f. prosteri      
Ö svarten sten /Se      
*Öudd Saknas      
*Öudd Saknas      
Öunäsberget berg /Se      
Öur, ör ortnamnselement /Se      
*Överby by /Se      
Överby, se Sottungsby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by o. bol      
Överby by      
*Överby Saknas      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överbyn by      
*Övergatan f. gata      
Övergatan Saknas      
Överijo sn      
Över-Immula by /Se      
Övermalaks och Yttermalaks byar      
Övermalaks by      
Övermalaks by      
*Övermark Saknas      
Övermark sn /Se      
Överstängen ortnamn /Se      
Övertorneå och Nedertorneå snr      
Över-Vääntelä by      
Övitsböle by /Se      
Övitsby by      
Övitsböle by /Se      
Övitsböle by /Se      
*Övjosby okänt bynamn /Se      
*Övraböle gård el. by      
Övre gatan medeltida gata /Se      
Övre härad f. del av län      
Övre häradet förr hd      
Övre häradet förr härad      
Övre häradet förr hd      
Övre härad förr prosteri      
Övre härad förr hd      
Övre härad förr hd      
Övre härad f. del av Satakunda      
Övre härads prosteri förr prosteri      
Övre härads prosteri f. prosteri      
Övre Satakunda f. häradshövdingedöme      

Till sidtopp