ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Färgaryds socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 136 Naturnamn : 231 Bebyggelsenamn : 210 Naturnamn : 107
Färgaryd sn Andersabo åker Färgaryd sn sn Aspingabiten åker
Färgaryd by o sn Bergen berg Färgaryds socken socken Bexe ö ö
Färgaryd sn /Se Bergudden udde Färga sn Biskopskullen slänt
Färgaryd sn *Bernholtha ås gränsmärke /Se Färgaryd sn Bockahall jättesten
Färgaryd sn Bernoltha ååssa ås /Se Färgaryd by o. sn Bocka Hall stenblock
Färgaryd sn Björkelund skogsmark +Andersabo torp Borgasjön Saknas
Färgaryd sn Björkö mossö Backagård hmd Britte skans skans
Färgaryd sn Björnamossen mosse Backen hmd Brännesbackarna utjord
Färgaryd sn sn Björnens skogsmark Bengts(?) avs Bränneshagen Saknas
Färgaryd sn Björnhagen åkrar Bexet hemman Byås´ kulle Saknas
Färgaryd sn Blackehall klippa, gränsmärke /Se Bexet by Byås´ rör stenöar
Färgaryd sn *Blackehall gränsmärke +Björnens bs Byåsa ö ö
Färgaryd sn Blackehall gränsmärke Bockshult Saknas Bäckängsviken Saknas
Färgaryd sn Blackahall terräng Bockshult bebyggelse Ekenäs´ ö Saknas
Färgaryd sn Blackehall klippa /Se Bockshult by Ekenäsa ö ö
Färgaryd sn Bockahall skogsmark Bokelund avs Flyen betesplats
Färgaryd sn Bockehall jättesten /Se +Bokelund t Färgen sjökomplex
Färgaryd sn Bockehall sten /Se Bolgården bebyggelse Färgen sjö
Färgaryd sn Bockshultsmosse Saknas Borabo Saknas Färgen Mellan- Saknas
Färgaryd sn Bokelund terräng Borebo bebyggelse Färgen Norra Saknas
Färgaryd sn Borgasjön sjö Borrebo hemman Stora Färgen sjö
Färgaryd sn Brohultsbäcken bäck Borrebo by Färgen Stora Saknas
Färgaryd sn Byåsaö ö Brohult avs Färgån Saknas
Färgaryd sn Bäckängsviken vik Byås Saknas Gastakroken vägkrök
Färgaryd sn Bökåsasjön sjö Byås hemman Getakullsfållen utmark
Färgaryd sn Bökåsen skogsmark Byås by Godhultssjön Saknas
Färgaryd sn /Se Djupsnabben terräng Båxhult hemman Gänget ställe
Färgaryd sn /Se Drakahall terräng Bäckanäs stuga Hallaberg höjd
Färgaryd by och sn /Se Ekenäsa ö ö Bäckhult bebyggelse Hess(le)hulta bro bro
Färgaryd sn /Se Ekenäsa ö ö Bäckhult by Holmsjön Saknas
Färgaryd sn o. by /Se Eldssjön sjö Bäxet, se Bexet Saknas Holmsjön sjö
Färgaryd sn /Se *Fegen, se Färgen, St. sjö Bäxet Saknas Hägnudden Saknas
Färgaryd sn /Se Fickatorpet terräng Böketorpet avs Hägre mad mad
*Bergshult gd Floras kulle parkanläggning? Damhult, se Dammshult gd Härmansflyt kärr
Bexet by Fällan terräng Damshult bebyggelse Hästgöl Saknas
Bexet by *Färgaryds kvarnfors fors Dammshult gd Högserydssjön Saknas
Bexet by *Färgarydz spång Saknas +Djupsnabben soldattorp Högsjön sjö
Bexet by /Se *Färgaryds spång bro? Djupsnabben torp Högsjön Saknas
Bexet ?by Färgen sjö(ar) Drögshult by Kambo göl göl
Bexet by Färgen sjöar Drögshult bebyggelse Kambo skans, se »Britte skans» Saknas
Bexet by /Se Färgen, St. sjö Drögshult hemman Kiddahagen Saknas
Bexet by /Se Färgen sjöar Drögshult by Kiddahagsviken Saknas
Bexrødh, se Bexet by Färgen, St. sjö Dölahult avs Klubbån å
Bockshult by Färgen, Stora sjö Dölhult bebyggelse Knysta hall stenblock
Borabo by Färgen, Stora sjö Dölhult hemman Kolpåsen ävja
?Byås by Färgen, Stora sjö Dölhult by Korsbacken Saknas
Byås by Färgen, Stora sjö /Se Ekenäs bebyggelse Korsbacken vägskäl
Byås by Färgen sjöar /Se Ekenäs hemman *Koudden Saknas
Byås by Färgen Stora, Mellan o. Södra sjöar /Se Ekenäs by Kyrkröret stenrör
Byås by Färgeån del av St. Färgen Ekö avs Kråkåsen Saknas
Byås by *Færgha = Färgån? å /Se Eldshult bebyggelse Källhagen? Saknas
Byås by Färgån del av St. Färgen Eldshult by Källudden? Saknas
Bækxrydh, se Bexet by Färgån å /Se Eldtorpet avs Lassaberg kulle
Ekenäs by Färgån å /Se Färgaryd Saknas Lerudden udde
Ekenäs by *Förnå å Färgaryd Lilla bebyggelse Lilla land område
Ekenäs gd Förstufållen ägomark Färgaryd Stora bebyggelse Lilla land område
Eldshult by Granhult, Södra terräng Färgebro hmd Lillasjön Saknas
Eldshult by /Se Grebäcken bäck Färgebro hemman Lillåsen Saknas
Färgaryd by *Hasselhulte skog skogsparti Gamlegården avs Malmmossen Saknas
Färgaryd by /Se Hemminga terräng Gisslabo Saknas Mellan-Färgen sjö
Färgaryd poststation /Se *Hogsberg berg Gisslabo bebyggelse Mölleryd odling
Gisslabo by Holmsjöbäcken bäck Gisslabo by Nergärdesbackarna Saknas
Godhult by Holmsjöhult betesmark Godhult bebyggelse Nissan å
Godhult by Holmsjön sjö Godhult hemman *Nissan å
Godhult gd Holmsjön sjö Granatorpet avs Nordskogen äga
Gohult by /Se Holmsjön sjö /Se Granhult t Nätåsaudden udde
Holseryd gd *Holmsten nu försvunnen gränssten /Se Granhult avs Nävrabäcken Saknas
Holseryd by *Holmsten gränsmärke /Se Hallatorpet bebyggelse Pissestället ställe
Holseryd by /Se holmstena gränsmärke /Se Holmsjöhult avs Prästagropen »kanal»
Hylte gård Hultet skogsmark Holseryd Saknas Rantåsen ås
Hylte by Hägermad vik Holseryd hemman Repa rätt bäck
Hyltebruk ind.-samh. /Se Hägnudden udde Holseryd by Rocknen backe och krök på väg
Hässlehult, Stora gd Hästgölen göl Hulan avs Råberget höjd
Hässlehult by Hästhagen terräng Hultet bebyggelse Råberget berg
Hässlehult by Hästryggarna skogsmark Hultseryd bebyggelse Rövaregölen Saknas
Hästhult by Höghult skogsmark Hylte Saknas Sandsjön sjö
Hästhult by *Högsberg höjd Hylte hemman *Sandsjön Saknas
Hästhult by *Högseberg höjd Hylte by Sandsjöån Saknas
Hästhult Stora gd *Högsberg höjd och gränsmärke Hylteberg bebyggelse Sandåkra stock brostock
?Högseryd by med kvarn Högshultabäcken bäck Hylte bruk bruksanläggning och samhälle Segleberg höjd
*Höxere Saknas Högsjön sjö Hylte Västra Saknas Seglehults os Saknas
Högseryd gd Högsjön sjö Hylte Västra bebyggelse Skansen kulle
Högseryd by Högsjön sjö /Se Hylte Östra Saknas Skattaveken Saknas
Högseryd gd /Se Höneröret röse Hylte Östra bebyggelse Skvallran å
Högseryd gd /Se Jungfrudungarna skogsmark Hässlehult Saknas Skärkullen höjd
Högseryd gd /Se Jussmossen mosse Hess(le)hult hemman Slåtterflyen betesmark
Högshult gd Järnön, Stora mossö Hässlehult Lilla bebyggelse Slätamossen Saknas
Högshult by /Se Kambo göl göl Hässlehult Stora bebyggelse Spåravik Saknas
Hökalt by Kambo skans skans Hässlehult by Stocka backe lycka
Jonsbo gd Kambo skans skans Hästhult Saknas Storåsen Saknas
Jonsbo gd Klubbån, se Sandsjöån å Hästhult hemman Stubbhults ko sten
Kalvhult gd Klubbån å Hästhult by Stubbhults ö Saknas
Kalvhult by *Knipehall gränsmärke Hästhult Stora bebyggelse Svallran å
Kambo by /Se *Knistefors fors Högakull avs Svallran bäck
Kerstinabo by Knysta hall stenblock /Se Högakull avs Toregölen Saknas
»knafrabodha» beb. Knysta hall stenblock /Se Högseryd bebyggelse Torelyckan utmark
[Knafrabo] Saknas Kolamossen mosse Högshult bebyggelse Trolla holme holme
*Koleryd gd *Kongssten gränssten Högshult avs Trumpetarebacken Saknas
Kråkshult by Kongsvekaån å Hökalt bebyggelse Tvågölen gölar
?Kråkshult by Koudden udde Hökalt hemman Uddarna skogsmark
?Kråkshult by Kransatorpet terräng Hökalt by Uppsalaberget lht
Kråkshult gd Kråkåsen skogsmark Jakobsbo bebyggelse Yttrebosjön Saknas
Kull by Kungsten klippblock, gränsmärke /Se Janslund hmd Älgsjön Saknas
»Kædilstørp» ödetorp Kyrkekullen kulle Janslund gård Öaledet grind
Lahult gd Kyrkogårdsbacken, Lilla terräng Jonsbo bebyggelse Öjshultsfållen åker o. odling
Lunnabo by Kyrkohultet terräng Jonsbo hemman Öjsjöbäcken Saknas
Nittebo by Kyrkröret röse Kalvhult bebyggelse Österåker åker
Nittebo gd /Se Källeryd ägomark Kalvhult hemman  
Sandåkra by Köftehålorna terräng Kalvhult by  
Sandåkra by *Lahalte å, se Sandsjöån å Kambo bebyggelse  
Sandåkra by Lerudden udde Kambo hemman  
Sandåkra by Lillasjön sjö Karlsborg bebyggelse  
Sandåkra by Lillasjön sjö /Se Kerstinabo Saknas  
Sandåkra gd Lindeström ström /Se Kerstinabo bebyggelse  
Seglehult by Lindeström gränsmärke Kerstinabo hemman  
Seglehult gd lindeström gränsmärke /Se Kerstinabo by  
Segelhult by Linnekullen kulle Kråkshult Saknas  
Skoga by /Se Linnekullen terräng Kråkshult bebyggelse  
*Sohult gd *Linnesströmmen ström Kråxhult hemman  
Sonhult by Linneström, se Lindeström gränsmärke Kråkshult by  
Staffansbo by Lommagölen göl Kull bebyggelse  
Stubbhult by Lommanabben udde Kull hemman  
Sutarebo gd Lönnåsen terräng Kull by  
Sutarebo gd:ar /Se Mastens terräng Källeryd avs  
Sutarebo gd:ar /Se Mellan-Färgen sjö Kärrbacken avs  
Säfsebo by Mjälaån, se Klubbån å Lahult bebyggelse  
Sävsebo by Mölleryd terräng Lahult hemman  
Sävsebo by Nergärdet åker Lassabo bebyggelse  
Sävsebo by *Nissan å Lidatorpet avs  
Sävsebo by /Se *Nissan å Liden t  
Ulvhult by Nissan å Lilla land del av sn  
Veka gd *Nissan å Lintalund bebyggelse  
?Veka gd Nissan å Lunnabo bebyggelse  
Veka gd /Se Nissan å Lunnabo hemman  
Veka gd /Se Nissan å Lunnabo by  
Yttrebo gd Nissan å Lönnåsen t  
  *Nissarydz Skantz Saknas Malmaryd t  
  *Nybrofors fors Mellangård bebyggelse  
  *Nybroforsen fors Nittebo bebyggelse  
  Nyebro fors Saknas Nittebo by  
  Nätåsaudden udde Norrefåll avs  
  Pengakällan källa Norregård bebyggelse  
  Pilabäcken bäck Norregård bebyggelse  
  Pilagölen göl Nybygget bebyggelse  
  Planen terräng Näset bs  
  Pukakullen terräng Oslund bebyggelse  
  Rastamosse mosse Perstorp lht  
  Rasta mosse mosse +Pilastugan bs  
  Riddarebolet terräng Planen torp  
  Riddarebolet terräng /Se Prästgård Saknas  
  Rocknen backe Rom förr torp  
  Råberget, Lilla berg Ryagård bebyggelse  
  Råberget, Stora berg Rydö hemman  
  Rövaregölen göl +Röken t  
  Rövarehallarna skogsmark Sandsjöfall avs  
  Sandsjön sjö Sandåkra bebyggelse  
  Sandsjön sjö Sandåkra hemman  
  Sandsjön gränssjö Seghult hemman  
  Sandsjön sjö Seglehult bebyggelse  
  Sandsjön sjö Seglehult by  
  Sandsjön sjö +Sjöbo torp  
  Sandsjön sjö Skoga bebyggelse  
  Sandsjön sjö Skoga hemman  
  Sandsjön sjö Skoga gd  
  Sandsjön sjö /Se Skärkens lht  
  Sandsjön sjö /Se +Smällens bs  
  Sandsjön sjö /Se Sofieslätt lht  
  Sandsjö os gränsmärke /Se Sonhult Saknas  
  *Sandsjöos (f. Sændæ os) inflöde /Se Sonhult bebyggelse  
  *Sandsjöos (f. Sændæ os) gränsmärke /Se Sonhult hemman  
  Sandsjö os gränsmärke /Se Sonhult by  
  *Sandssiö ooss utlopp /Se +Spelestugan bs  
  Sandsjöån å Staffansbo bebyggelse  
  Sandsjöån å /Se Staffansbo by  
  Sandsjöån å /Se Stubbhult Saknas  
  *Sandsjöåns os Saknas /Se Stubbhult hemman  
  *sendæ os mynning /Se Stubbhult by  
  Sandssiö ooss gränsmärke /Se Sutarbo hemmansdel  
  sendæ os gränsmärke /Se Sutarebo bebyggelse  
  *Sennö (Senne) , se Sandsjöos inflöde Svanaböke avs  
  Sinsjön, se Sandsjön sjö +Svenshult bs  
  Sjöbo terräng Sågtorpet bebyggelse  
  Skatö mossö Sågtorpet torp  
  Skinnsbäcken bäck Sävsebo Saknas  
  Skinnsmossen mosse Sävsebo hemman  
  Skogsfållen ägomark Säfsebo by  
  Skvallran bäck Sävsebo Lilla Saknas  
  Skvallran sjö? Sävsebo Lilla bebyggelse  
  Skvallran bäck Sävsebo Stora Saknas  
  Skottatorpet terräng Sävsebo Stora bebyggelse  
  Skärkeå å Södergård bebyggelse  
  Slättagölen göl Trädgården bebyggelse  
  Spåravik, Norra vik Tubhagen avs  
  Spåravik, Södra vik Tången bebyggelse  
  Stinestuga terräng Ulvhult Saknas  
  Stockabacken terräng Ulvhult Saknas  
  Stormossen mosse Ulvhult by  
  Strängatorpet terräng Uppsala lht  
  Stubbatorpet åkrar Veka Saknas  
  Stubbhulta ko skär Vägen lht  
  Stubbhulta ö ö Västergård bebyggelse  
  Sundsholm terräng Yelund bebyggelse  
  Svartebäcken bäck Yttrebo bebyggelse  
  Svinåsmossen mosse Åkralt Saknas  
  *Sånsjön, se Sandsjön sjö Åkralt hemman  
  Sännan å /Se Åkralt by  
  Tjärbacken terräng Åkralt Västra bebyggelse  
  Toragölen Saknas Åkralt Östra bebyggelse  
  Torsängskällan källa Älshult by  
  Trollabergen berg Östergård bebyggelse  
  Trumpetarekärret kärr    
  Ulva mosse mosse    
  Uppsala triangelpunkt    
  *Utrugs kiældæ förr källa /Se    
  utrugs kiældæ gränsmärke /Se    
  *Utrugs næs förr näs /Se    
  utruges næs gränsmärke /Se    
  Utryggers källa, se utrugs kiældæ gränsmärke    
  Utryggers näs, se turugs næs gränsmärke    
  Vargabacken terräng    
  *Werka stuga råmärke? /Se    
  Villmossen mosse    
  Vitmossekullen kulle    
  Vällingabacken terräng    
  Yelund terräng    
  Yttrebosjön sjö    
  Yttrebotorpet terräng    
  Ängarna terräng    
  Ängsholmen holme    
  Öamossen mosse    
  Öjshultafållorna åkrar    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.