ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dannäs socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 132 Bebyggelsenamn : 202 Naturnamn : 75
Dannäs sn *Alhultet skogsmark Dannäs sn Aludden udde
Dannäs sn Aludden udde Dannäs sn sn Amerika-ön el Amerika ö
Dannäs sn /Se Aludden udde Alehult bs (öde) Andersa häst strandklippa
Dannäs sn Amerikaholmen holme Angelsudd t Aplanabben Saknas
Dannäs sn Amerikaholmen holme Bergadal bs (öde) Bockö före sjösänkningen ö
Dannäs sn Aplanabben terräng Bergadal f.d. del av hmd Granelund Boda gärde Saknas
Dannäs sn Berget berg Berg, Lilla t (nedlagt) Bolmen Saknas
Dannäs sn Björkön holme Berg, Stora t (nedlagt) Brukehagen hage
Dannäs Saknas Björkön ö Berget t Dammabacken backe
Dannäs sn Blommebo terräng Björkelund bs (öde) Dammakärr sank mark
Dannäs sn Blommebo terräng Björket, Lilla hmd Dannäs gärde Saknas
Dannäs sn Boamust kärr Björkhaga lht Dannäsviken vik
Dannäs sn Boamust terräng Björkkulla lht Danö ö
Dannäs sn Boamust terräng Blommebo t (nedlagt) Fruåker åker
Dannäs sn Bockö udde Boaberg bs (nedlagt) Fyllen, Norra sjö
Dannäs sn /Se Bodaberg terräng Boaberg t (nedlagt) Fyllen, Södra sjö
Dannäs sn /Se Boda most, se Boamust kärr Boamust t (nedlagt) Germundssjö sankmark
Dannäs sn /Se Bokelund åker Bockebo hmd Gläntåsen ås
Dannäs sn /Se Bokelund ägomark Boda gård Gullkrokagärdet gärde
Dannäs sn /Se Bolmen sjö Boda hmd Hamraberg berg
Dannäs sn /Se Bolmen sjö Bolmsäter bebyggelse Handsketummen klippa
Dannäs sn /Se Bolmen sjö Brofors smedja Hultahagen hage
Dannäs sn /Se Broddagårdskärr kärr Bruket t Härnosskog Saknas
Boda gd Dammakärr kärr Bråten t Hästen strandklippa
?Bökö gdr Dannäsaviken vk Bräknebo hmd Hästryggen strandklippa
Böke gd Dannäsviken sund Bussen hmd Jättestugan berggrotta
Dannäs hgd Dannäsaviken vik Bäck f.d. sold-t. Kanalen Saknas
Dannäs hg Danö ö Bäckåkra lht Klerkens brygga brygga
Dannäs hg /Se Danö ö Böke gård Klockaregärdet Saknas
Dannäs hg Danö ö /Se Böke hmd Knorten sjö
Dannäs hg Danö ö /Se Dannäs by Knäppen del av udd
Dannäs hg Eklanda, Lilla terräng Dannäs säteri Kohagen hage
Dannäs hg Eklaviken göl Danö t (nedlagt) Kuddebosjön sjö
Dannäs by Eklaön ö Dragaryd by Kvarnagårdssjön sjö
Dannäs by Ekåsen äng Dragaryd gård Kyrkehagen hage
Dannäs g Fyllen sjö Dragaryd hmd Kyrkemaden sank mark
Dannäs nu hg Fyllen sjö Ekelund t Kyrkgångsberget udde
Dannäs by Fyllen sjö Eklanda bs Källedräkt källdrag
Dannäs hg Fyllen sjö Eklanda lht Köpsjön sjö
Dannäs hg Fyllen, Norra sjö Ekåsen, Lilla hmd Likudden udde
Dannäs hg Fyllen, Södra sjö Ekåsen, Stora hmd Linnegårdssjön sjö
?Dannäs säteri Fyllen sjö /Se Elgöen bs (öde) Lunnahagen hage
Dannäs gd *Fyllerydssjön, se Fyllen sjö Eneryd bs (öde) Lusthusbacken kulle
Dannäs by Gavlö terräng (triangelpunkt) Fyllekull bebyggelse Lutarebacken backe
Dannäs herrgd Gavlö triangelpunkt Fållen t (nedlagt) Lutarebacken Saknas
Dannäs hg /Se Gläntåsen terräng Fällan hmd Murrebolid backe
Dannäs hg /Se Grytfoten holme Fällan bs Märte mad sank mark
Dannäs gd o. sn /Se Grytfoten holme Fällan hmd Nyebro bro
Dannäs säteri /Se Grönemad mad Fästampen hmd Näset landtunga
Dannäs poststation /Se Grönemadsmossen mosse Gatan, Lilla bs (öde) Oxhagen hage
Drageryd gd *Gunnare Boss f.d. holme Gatan, Stora t Pellavändor åker
Dragaryd by /Se *Gunnarsbos f.d. gränspunkt Gavlö by Pengaberget berg
[Fineda] Saknas Hagalund terräng Gavlö, Lilla bebyggelse Petra vändor åker
Fylleryd gd Hjälmarydviken vik Gavlö, Lilla hmd Pråmen klippblock
Fylleryd gd Hyltebacke terräng Gavlö Lilla Saknas Prästören stengrund
*Fylleryd gd *Haradsbro f.d. bro Gavlö, Stora bebyggelse Risingarna gärde
Fylleryd gd /Se *Härnosskog skog /Se Gavlö, Stora hmd Röringen gärde
Gaville, se Gavlö by Hökanäset udde Gavlö Stora Saknas Saliggruvan äng
Gavlö by Hökanäset näs Gertstorp bs (öde) Sjögårds påle milstolpe
Gaflö by Jussakärr kärr Glahytt bs Skallen sten
Gavlö by Jussakärr kärr Glahytt hmd Skrivareåkern åker
Gavlö by /Se Knorten sjö Granelund hmd Smedesgärdets lid backe
Gavlö, St. o. L. gdar Knäppen udde Granhult, Lilla t (nedlagt) Spelemansmossen mosse
Gavlö by Knäppen udde Granstorp bs Stenudden udde
Gavlö by /Se Kvarnasjön sjö Granåsen bs Storagärde gärde
Gavlö, Stora hg Kyrkemaden mad Grönemad lht (nedlagd) Svartemosse mosse
?Gavlö by Köpsjön sjö Gullkroken t Svartemosse mosse
Gavlö Lilla gd Köpsjön sjö Hagalund t (nedlagt) Södra Bol åker
Gavlö Stora gd Köpsjön sjö Hamburg hmd Sönnarskog Saknas
Gavlö, Stora herrgd Linnebacken terräng Hamrarna bebyggelse Tuen vassgrund
Gavlö hg /Se Linnegårdssjön sjö Hjortafållen t (nedlagt) Tummen klippa
Gavlö, Stora hg /Se *Ljungåshall f.d. gränsmärke Holkhult bebyggelse Ulvagraven Saknas
Gavlö by /Se *Ljungås Kiällran gränsmärke Holkhult hmd Vinstad vik
Glahytt el. Fällan bs /Se Lunnahagen terräng Hultet t (nedlagt) Ystebosjön sjö
Ingemarstorp gd Månsabo terräng Hyltebacke bs (öde) Äludden udde
Ingemarstorp by *Märkesbäcken bäck Högstorp Saknas  
Ingemarstorp gård /Se Märtemad mad Ingalunda lht  
Kodebode, se Kuddebo gdr Norrudd terräng Ingemarstorp gård  
Kuddebo g Nyabro terräng Ingemarstorp, Norra bebyggelse  
Kuddebo by Nybo terräng Ingemarstorp, Norra hmd  
Kuddebo gdr Nyåkern åker Ingemarstorp, Norra hmd  
Kuddebo gdr Nyåkern ägomark Ingemarstorp, Södra bebyggelse  
Kvarnagården gd Näset ö Jonsbo gård  
Linnegården gd Näset näs Jonsbo hmd  
Näs, se även Dannäs hg Näset terräng Jordbacken lht (obebodd)  
Rävelod Saknas Oxhagen hage Karlshult bs (nedlagd)  
?Rödjebo torp Oxudden udde Karlström hmd  
*Sjögärde gd Penningabacken fornlämning (?) Klockarebacken f.d. del av hmd Granelund  
Skogen gd Perstorp ägomark Krogen hmd  
Skreberg gd:ar /Se *Ringe Ek gränsmärke Krokabacken lht  
Skreberg gd /Se *Ryshall f.d. gränsmärke Kroken bs (nedlagd)  
*Skredby by Rävahiet terräng Kroken bs (öde)  
Svinanäs hmd Sikölen holme Kronobäck hmd  
Svinanäs hemmansdel /Se Sikören ö Kuddebo gård  
Svärnabben torp /Se Skallsön holme Kuddebo hmd  
Törestorp gd Skallsön ö Kvarnagården bebyggelse  
»tiarnstorpe qwern» Saknas Skogsdal terräng Kvarnagården hmd  
Törestorp gd Skogsdal skogsmark Kvarnaryd t  
Törestorp by Skottemad betesmark Kvarnbacken bs (nedlagd)  
Törnestorp by Skottemad ägomark Kvarnberg hmd  
Törnestorp by Solberg terräng Kållevik hmd  
Törnestorp by Solberg ägomark Led, Södra bs (nedlagd)  
Törnestorp by Solkullen kulle Liden f.d. del av hmd Granelund  
Tørnestorp by Sorkakärr ägomark Lillaberg f.d. del av hmd Granelund  
Törnestorp by Stensnäs terräng Lindhult bs (öde)  
Törnestorp by Stensnäs ägomark Linnebacken hmd  
Väderås, (numera Väderås, Södra) gdr Systereke gränsmärke Linnegården bebyggelse  
Väderås by Svartmosse mosse Linneryd lht  
Väderås by Svartemosse mosse /Se Linneryd, Lilla t (nedlagt)  
Väderås by Svinanäsavik vik Ljungåsen t  
Väderås by Svinanäsavik vik Ljussakärr lht  
Väderås gd Svärdnabben terräng Lugnet lht  
Ystebo gd Systereke skogsmark Lunden t  
Ystebo torp /Se Sågbäcken bäck Lunnahage hmd  
Ystebo by *Sönnarskog skog /Se Lönneberg hmd  
Önnabo gd Tuven terräng Marielund lht  
  Ulvagraven sänka? Mellangård bebyggelse  
  *Ulvagraven gränsmärke Mossarp våtmadsjord  
  *Ulvamossen mosse Murrebofåll t (nedlagt)  
  *Vallmars stamp anläggning i vattendrag Märtas t  
  Vinstagärdet gärde Nabben t  
  *Vitahall gränsmärke Nordanskog hmd  
  Ystebosjön sjö Nordanskog, Stora t (nedlagt)  
  Ystebosjön sjö Nordanskog, Stora hmd  
  Ystebosjön sjö Nordskog hmd  
  Ystebosjön sjö Norregård f.d. del av Norregärde  
  Åsen terräng Norregärde hmd  
  Åsen terräng Norrudd t  
  Älgkärret kärr Nyahemmet bs (öde)  
  Älgkärret kärr Nybo bs (nedlagd)  
  Önnesås terräng Nybygget bs (öde)  
  Österlund terräng Nygård hmd  
    Oset bs (öde)  
    Palebo hmd  
    Paradiset sold.-t.  
    Perjons t (nedlagt)  
    Perstorp t (nedlagt)  
    Petersborg t  
    Pålsebo t (nedlagt9  
    Rosenlund lht  
    Rävelod gård  
    Rävelod Saknas  
    Rödjebo t  
    Rödjebo, Lilla hus  
    Sjöbo bs (nedlagd)  
    Sjöbo t (nedlagt)  
    Sjöbo t  
    Sjögård gård  
    Sjögård hmd  
    Sjögård Saknas  
    Sjötorp hmd  
    Skattegård bebyggelse  
    Skogen hmd  
    Skomakaretorpet t (nedlagt  
    Skreberg, Lilla gård  
    Skreberg, Stora gård  
    Skreberg, Stora hmd  
    Slätten bs (nedlagd)  
    Smedesgärdet f.d. del av Norregärde  
    Smedsgärdet bs (öde)  
    Snickaretorp t (nedlagt)  
    Snuvebo bebyggelse  
    Solberget bs (nedlagd)  
    Solkullen bs (öde)  
    Stavshult, Lilla hmd  
    Stavshult, Stora hmd  
    Stavshult, Stora bebyggelse  
    Stensabo bebyggelse  
    Stensabo hmd  
    Stensnäs t  
    Stockholmstorpet hus  
    Stockholmstorpet lht  
    Storebo hmd  
    Storebo, Lilla sold-t.  
    Svenstorp t (nedlagt)  
    Svinanäs hmd  
    Svärnabben t (nedlagt)  
    Sågkvarnen hmd  
    Södratorp lht  
    Sörskog hmd  
    Sörudd t.  
    Söråsen t (nedlagt)  
    Tegelstugan bs (nedlagd)  
    Tegelbruket t.  
    Torp, Norra hmd  
    Törestorp by  
    Törestorp bebyggelse  
    Törnestad lht  
    Törnestorp by  
    Törnestorp, Stora bebyggelse  
    Vinstad t (nedlagt)  
    Vitarör sold.-t  
    Vitarör Saknas  
    Vreet f.d. del av hmd Granelund  
    Väderås gård  
    Väderås hmd  
    Ystebo gård  
    Ystebo hmd  
    Åsen t. (nedlagt)  
    Önnabo gård  
    Önnabo Saknas  
    Östergård hmd  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.