ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ås socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 223 Naturnamn : 197 Bebyggelsenamn : 258 Naturnamn : 93
Ås sn Abborraholme halvö Ås sn Alholmarna öar
Ås sn Abborraholme halvö Adolfsberg eller Karaby Månsagård Saknas Angsjön sjö
Ås sn Agnsjön sjö Adolfsberg bebyggelse Barna högar gravhögar
Ås sn Alholmarna holmar Adolfsberg hmd Belåbron bro
Ås sn Alholmarna holmar Adolfsberg Lilla avs Belån biflod
Ås sn Barnahög fornlämning Alingsås hmd Billarpshöjden höjd
Ås sn Barnkullarna höjder /Se Andersabo f.d. sold.-t. Bjärnasjön sjö
Ås sn Barnasjön göl Andersagård bebyggelse Bolmen Saknas
Ås sn Belån å Andersagård hmd Brantåsen höjd
Ås by o. sn Berget ägomark Anneborg lht Brudabjörken björk
Ås sn Billarp triangelpunkt Arvidabo gård Brudfärdsstenarna stensättning
Ås socken Bjärnasjön sjö Backagärdet hmd Bruns hög gravhög
Ås socken Björkebro ägomark Backen hmd Bröttjestads stenar stensättning
Ås sn Bolmen sjö Backen säteri Bullehög gravhög
Ås by, sn Bolmen sjö Backen hmd Draftinge skog
Ås sn Bolmen sjö Backen, Lilla avs Draven el. Draveln nu torrlagd sjö
Ås by, sn Bolmen sjö Baggaris hmd Dravö gravfält Saknas
Ås sn Borhallarna terräng (?) Baggebo hmd Dravö skog skogstrakt
Ås by, sn Borhallarna udde Baggegård hmd Enes högar gravhögar
Ås sn Brantåsen ås Baggegård bebyggelse Flahulta gärde Saknas
Ås sn Brantåsen ås Berget t Flahultsåsen höjd
Ås sn /Se Bulle hög fornlämning Bergsgård bebyggelse Flaten sjö
Ås sn Bökkullssund sund Bergsgård hmd Galgabacken backe
Ås sn /Se Bökkullssund sund Bergsäter avs Galtasjön sjö
Ås sn /Se Draven utdikad sjö Billarp gård Grysjön sjö
Ås sn Draven sjö Billarp hmd Gårdstan fyrkantig plan
Ås sn *Draven f.d. sjö Bjärnhult hmd Harasjön sjö
Ås sn Draven sjö Bjärnhult, Lilla avs Hyalten höjd
Ås sn Draven f.d. sjö (?) Bjärnäs hmd Hyö ö
Ås sn Draven sjö /Se Bjärnäs by Håkanshög gravhög
Ås sn Draven sjö /Se Bjärnäs by Ingarydsstenen gravsten
Ås sn Elmhult ägomark (?) Bjärsgård bebyggelse Karaby gravfält Saknas
Ås sn Enes högar fornlämning Björnö hmd Karaby gärde Saknas
Ås sn Fiskeholmen udde Blombacka hmd Karaby ängar Saknas
Ås sn Fiskeholmen halvö Bolet avs Klinten höjd
Åhs sn Flaten sjö Byagård avs Knorte göl mossgöl
Ås sn Flaten sjö Bygget hmd Knorte mosse mosse
Ås sn Flaten sjö /Se Byholm avs Kockehög gravfält
Ås sn Fäbergs udde terräng Byn bebyggelse Kockehög gravfält
Ås sn Fällan terräng Bäckanäs lht Korshög gravhög
Ås sn Galgabacken ägomark Bäckegård bebyggelse Kungahallen höjd
Ås sn Galtasjön sjö Bäckegård avs Kvarnaån biflod
Ås sn Getabäcken bäck Bäckegård Backen hmd Lillarydsskogen skogstrakt
Ås sn Getterö terräng Bökkullen hmd Lillarydsviken vik
Ås sn Gryssjön, Lilla sjö Börjagård bebyggelse Lillån å
Ås sn Gryssjön sjö Börjagård hmd Långsjön sjö
Ås sn Grävlingegölen göl Draftinge by Majträdshögen gravhög
Ås sn Grävlingsås terräng Dravö Saknas Mjösjön sjö
Ås sn /Se Grönedamm göl Dravö by Nackåsa hörne hörn
Ås sn /Se Grösshult skogsmark Dravö Skattegård Saknas Ormön ö
Ås sn /Se Gungekärret kärr Dravö Södergård Saknas Prästakullarna gravkullar
Adolfsberg by Gölagölen göl Ekelund lht Påvelspöl göl
Adolfsberg gd /Se Hallasjön sjö Ekholmen f.d. sold.-t Påvelspöl göl
Andersagård bebyggelse Harasjön sjö Ekholmen Norra Saknas Rastahall bergsrygg
?Arvidabo gd Harasjöön ö Ekholmen Södra Saknas Resestenslunden gravhögar
Arvidabo gd Haravik vik Ekholmen, Södra f.d. sold.-t Rydarna ljungmark
Arvidabo gd Hult, Lilla skogsmark Emhult lht Rågångsgrinden sockengräns
?Baggegård hemman Hulta mosse mosse Enet hmd Sandviken vik
Billarp by Hyalten terräng Flahult gård Sankt Sigfrids källa offerkälla
Billarp by /Se Hyvlabäcken bäck Flahult hmd Sporda gravfält Saknas
*Bokullen gd Hyö ö Flätteryd säteri Spordaån å
Draftinge by Håkanshög grifthög /Se Framnäs avs Stenhärjet, Västra begravningsrör
Draftinge by Häjderna terräng Frideborg lht Stenhärjet, Östra begravningsrör
Draftinge by Högakull terräng (?) Fridhem avs Storån å
Draftinge by Hökasjön sjö Fridhäll lht Stumsjön sjö
Draftinge by Hökasjön sjö Furulund f.d. sold.-t. Svalahallar berg
Draftinge by /Se Iglasjön sjö Fållen t Svalekärr sankmark
Draftinge by Kalvhagen hage Fållen stuga Svale spänger stenhällar
Draftinge by Kalvudden ägomark Fällorna hmd Svale spänger stenhällar
Draftinge by Kalvudden udde Fäbron hmd Svanaholmsgraven gravplats
Draftinge by Kanalen kanal Fällan t Svanaholms gravfält Saknas
Draftinge by Kiddehagsudden udde Fällefållen hmd Svanaholms osar ängar
Draftinge by Kimmerör holme Galgebacken t Svanö ö
Draftinge by Kinnaberg berg (?) Gattås hmd Tannsjön sjö
Draftinge by Kiön ö Georgshill avs Tingstad kulle
Draftinge by Klavudden udde Grävingsås avs Tingstenar stensättning
Draftinge by /Se Klinten terräng Grösshult t Tingstenar stensättning
Draftinge by /Se Knortegöl göl Gårdstan hmd Trollehög griftkulle
Draftinge by /Se Knorte mosse mosse Gärdet bebyggelse Tröskelen Saknas
Draftinge by /Se Kocke hög fornlämning Gärdet hmd Tärnahallar el. Tärnholmen ö
Draftinge by /Se Kockehög grifthög /Se Hultet hmd Tärnholmen el. Tärnhallar ö
Draftinge by /Se Kohagen hage Hult, Lilla t Ulvahög gravhög
»Drafftwnda», se Draftinge by Korshög grifthög /Se Huvudgården bebyggelse Valhall gravfält
Draghø, se Dravö by Kråketång ägomark Hyltan hmd Vickehög gravhög
Dravö by Kungahallen sten (?) Högakull avs Vissö ö
Dravö by Kungsgraven fornlämning Högakull avs Åkrasjön sjö
Dravö by Kvarnaberg berg? Hökås gård Ås lid backe
Dravö by Kvarnån å Ingaryd, Västra gård Ås ryd ljungmark
Drafö by Laggen ägomark Ingaryd, Västra hmd Elvehög gravkulle
Drafsö by Laviken vik Ingaryd, Östra gård Äspe högar aspbeväxta högar
Dravö by Laviken vik Ingaryd, Östra hmd Ölmesberg höjd
Dravö by /Se Lillaryd terräng? Johansberg lht Ölmingsberg höjd
Dravö by Lillarydsskogen skog Johansberg hmd Östra Öijaviken vik
Dravö by Lillarydsskogen skogsmark Jonsbo avs  
Dravö by /Se Lillarydsviken vik Jonsgård hmd  
Dravö by /Se Lillarydsviken vik Jutabo hmd  
Enet hmd Lillaskog skog Kalvhagen hmd  
Flahult gd Lillån å Karaby by  
Flataryd (numera Svanaholm) säteri Lillån å Karaby Månsagård Saknas  
Flataryd (numera Svanaholm) hg Lillån å Kilen lht  
Flataryd (numera Svanaholm) hg Lillön ö Kilen avs  
Flataryd (numera Svanaholm) hg Ljungö ö Klockaregård bebyggelse  
Flataryd (numera Svanaholm) säteri /Se Lommagölen göl Klockaregård hmd  
Flataryd (numera Svanaholm) säteri /Se Lustig plan terräng Kolabo hmd  
Flataryd (numera Svanaholm) hgd Långekärrsån å Kvarnaberg lht  
Flataryd (numera Svanaholm) hg o by Långsjön sjö Kvarnagård bebyggelse  
Flataryd (numera Svanaholm) säteri Lövö terräng Kvarnagård hmd  
Flataryd by /Se Majkullen lekplats /Se Kvarnen lht  
*Flataryd (numera Svanaholm) säteri Majträdshögen griftöhög /Se Kvarnåsen hmd  
Flataryd (numera Svanaholm) by Mjöhult skogsmark Kvisprängen hmd  
?Flataryd (numera Svanaholm) by Mjösjöbäcken bäck Kärrshult Saknas  
Flataryd (numera Svanaholm) by Mjösjöbäcken bäck Kärrshult gård  
Flataryd (numera Svanaholm) by Mjösjön sjö Kärrshult hmd  
Flataryd (numera Svanaholm) by Myrudden udde Kärrshult, Lilla t  
Flataryd (numera Svanaholm) hg Myrudden udde Laggen hmd  
Flataryd (numera Svanaholm) hg Noraviken vik Laggen hmd  
Flataryd (numera Svanaholm) by Ormö holme Laäng avs  
Flataryd (numera Svanaholm) by Osen ägomark Lillaryd hmd  
*Flataryds kvarn kvarn /Se Osen åkrar? Lillaryd Velebo hmd  
»Flatteridh», se Flataryd, numera Svanaholm Saknas Osäng ägomark Ljunghem hmd  
Flätteryd (numera Svanaholm) hg Penningebacken terräng Ljungsgård avs  
Flätteryd by /Se Prästakullarna fornlämning Lunden hmd  
Fäbron gd /Se Prästakullarna terräng Lunnabo avs  
Hökås gård Påvelsgöl sumphåla /Se Lunnagård bebyggelse  
?Hökås gd Påvelspöl terräng (?) Lunnagård hmd  
Hökås gd Påvelspöl göl /Se Lunnagård stuga  
Ingaryd by Rockan udde Lurabo t  
Ingaryd by Rockan udde Länkabo hmd  
Ingaryd by /Se Ryafållen ägomark Lövdalen avs  
Jutabo gd Ryafällen terräng Lövhult avs  
Karaby by Rävakullen fornlämning Lövö t  
Karaby by Rävö terräng Marielund lht  
Karaby by Rönnsås ägomark Mellangård bebyggelse  
Karaby by Sankt Sigfrids källa källa (?) Mellangård hmd  
Karaby by /Se +Sigfrids källa källa /Se Månsagård, Karaby sät.  
Karaby by /Se Sjöstugan terräng (?) Månsagård, Lilla avs  
Karaby by /Se Skarhall terräng Nackåsen hmd  
Karaby by /Se Skyttebo triangelpunkt Nackåsen, Trädan lht  
Karaby by /Se Skärgölen göl Norlid hmd  
Kolabo gård Slåttö holme Norlid, Lilla hmd  
Kärrshult gd Slättabult terräng Norregård hmd  
Lunden, se Åslund frälsegd Slättahult skogsmark Norregård gård i Sporda  
Lunnagård hmd Snörsjön sjö Norregård hmd  
Nackåsen torp /Se Spordaån å Norregård hmd  
?Sporda by Stenhärjet, Västra o. Östra gravrösen /Se Norregård hmd  
Sporda by Storaskog skog Norregård gård i Draftinge  
Sporda by Storån å Norregård hmd  
Sporda by Storån å Norregård gård i Ås  
Sporda by /Se Storön ö Nybo bs  
Sporda by /Se Stråsjöbäcken bäck Nybygget lht  
Sporda by /Se Stråsjöbäcken bäck Nybygget t  
Sporda by /Se Stråsjön, Lilla sjö Nygård avs  
Starrebo gd Stråsjön, Stora sjö Nygård bebyggelse  
*Stommen ?gd /Se Stumsjön sjö Nyhem stuga  
Storegård hmd Stumsjön sjö Nyhem byggning  
Sundhra qvarn trol. Sunnerås kvarn kvarn Sunnerås triangelpunkt Nyhem avs  
Sunnaryd by /Se Sunneråsbäcken bäck Näset hmd  
Sunnerås by, kvarn Svalehög fornlämning Odlingsberg hmd  
Sunnerås by, kvarn Svalekärr kärr Olasgården hmd  
Sunnerås by Svanaholm terräng Prästgården bebyggelse  
Sunnerås by, kvarn Svedhult terräng Remmen hmd  
Sunnerås by Sågbäcken bäck Ryabacken avs  
Sunnerås by Södradel fornlämning (?) Ryabacken avs  
Sunnerås by Södrag terräng Rönnsås f.d. sold.-t.  
Sunnerås kvarn, se Sunnerås kvarn Södratorp, Stora ägomark Rönnsås, Lilla avs  
Sunnerås kvarn kvarn Sörskog ägomark Sjöbo f.d. sold.-t.  
Sunnerås kvarn kvarn Tannsjön sjö Sjögård avs  
Sunnerås by Tingsbergsön terräng Skattegård bebyggelse  
Sunnerås by Tingsstenarna fornlämning Skattegård hmd  
Sunnerås by Tisabokärren kärr Skattegård, Stora Saknas  
Sunnerås by Tisabokärren kärr Skattegård, Stora hmd  
Svanaholm, se Flataryd by Tjuvabacken terräng Skoghem lht  
Svanaholm gd Tottebogölen göl Skoghem avs  
?Svanaholm by Trollahög fornlämning Skoghem lht  
Svanaholm by Trollehög grifthög /Se Skogsborg avs  
Svaneholm gd /Se Ulvanabben udde Skogslund f.d. grenadier - t  
Svaneholm hg /Se Ulvanabben udde Skyttebo hmd  
Svanaholm gd /Se Valhall fornlämning Skyttebo skolhus  
Svanaholm by /Se Valhall gravfält /Se Slättahult hmd  
Södher - Aasa quarn se Sunnerås kvarn kvarn Veken ägomark(?) Slättahult skolhus  
Tingstad förr gd Vicke hög fornlämning Slätten hmd  
*Tingstad höjd /Se Villandsö holme Slätten t  
»tofftabodha», se Tottebo by Vissö ö Slätten, Lilla avs  
Tottebo by Vissö ö Snöstorp hmd  
Tottebo by Åbygget ägomark Sofielund lht  
Tottebo by Åkrasjön sjö Sofiero avs  
Tottebo by Åkrasjön sjö Solborgen lht  
Tottebo gd Åkrasjön uttorkad sjö /Se Solhällen avs  
Tottebo gdr Åsen terräng Solsäter lht  
Tottebo by Åsen ås Sporda by  
Tottebo gd Åäng ägomark Starrebo gård  
Vantakullen hmd Älvehög grifthög /Se Starrebo, Lilla avs  
Vantakullen gd /Se Äspe högar fornlämning Starrebofällan avs  
Västbo-Ås poststation /Se Österöjaviken vik Sten, Lille hmd  
Åbjörnabo by Österöjaviken vik Stensborg avs  
?Åbjörnabo gård Östrahult terräng Stensholm avs  
Åbjörnabo by Östrahult skogsmark Sten, Store hmd  
Åbjörnabo gd   Storegård bebyggelse  
?Åbjörnabo by   Storegård hmd  
Åbjörnabo gdr   Strömsdal avs  
Åbjörnabo gd   Sunnerås gård  
Ås kyrkoby   Sunnerås hmd  
Ås Saknas   Svanabo f.d. sold.-t.  
Ås by   Svanaholm hmd  
Ås by   Svanaholm säteri  
Ås by   Svensgård bebyggelse  
Ås by   Svensgård hmd  
Ås by   Svenstorp avs  
?Ås by   Svenstorp avs  
?Ås by   Sätra hmd  
Ås by   Södergård hmd  
Ås by   Södragärde hmd  
Ås by   Södratorp avs  
*Ås, se Åslund frälsegd   Södredal avs  
Ås poststation /Se   Södredal lht  
Åslund frälsegd   Södregård hmd  
»ødabÿørnaboda», se Åbjörnabo by   Södregård gård i Sporda  
?Öja by   Södregård hmd  
Öja, Östra gd   Södregård gård i Ås  
Öja, Östra gd   Södregård hmd  
Öja, Östra by   Södregård gård i Dravö  
Öja by /Se   Sörskog t  
Österöya, se Öja, Östra by   Tallberga avs  
    Torparegård bebyggelse  
    Torp, Lilla Södra hmd  
    Torp, Södra hmd  
    Tottebo Saknas  
    Tottebo gård  
    Tottebo hmd  
    Trädgården lht  
    Trädgårdstorpet hmd  
    Tursbo hmd  
    Vantakullen hmd  
    Veken avs  
    Vibble avs  
    Västergård gård i Karaby  
    Västergård hmd  
    Västergård hmd  
    Västergård, Lilla avs  
    Västergårdsäng avs  
    Västragärde hmd  
    Västratorp lht  
    Yanäs hmd  
    Ystrya gård  
    Åbjörnabo gård  
    Åbjörnabo hmd  
    Åbygget hmd  
    Åkerlund avs  
    Ås skola Saknas  
    Ås by  
    Åsen avs  
    Åslund bebyggelse  
    Ås Lunden bebyggelse  
    Åäng avs  
    Ängaberget hmd  
    Öija, Östra gård  
    Öija, Östra hmd  
    Östergård hmd  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.