ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hångers socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 160 Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 352
Hånger sn Allmänningen terräng Hånger socken Allmänningen skogsmark
Hången sn Aludda källa fornminne Hånger socken Apelåker åker
Hånger sn Aludda källa fornlämning Aludden lht Apelåker åker
Hånger sn Askenässkogen skog /Se Anneberg bebyggelse Askenäset skogskomplex
Hånger sn /Se Askenässkogen skog /Se Backegård bebyggelse Baggalassa sjö odling
Hånger sn Backen terräng Backen bs Balkåker åker
Hånger sn Balders tempel fornlämning +Balkas t Bastelandet åker
Hånger sn Basteliden terräng +Balkas t Basteliden kulle
Hånger sn Bestorpasjön sjö Lilla Berg avs Bastemaden mad
Hånger sn Björkelund terräng Stora Berg lht Bestorpssjön Saknas
Hånger sn Bobäcks ör skär +Björkelund t Björkåker åker
Hånger sn Bokafållen terräng +Bokelund t Bodaledet grind
Hånger by, o. sn Bokelund terräng Bolet avs Bodaledsåker åker
Hånger sn Bokelund terräng Bredahult lht Bokafållen åker
Hånger sn Borgafållen terräng +Brotorpet bs Bolet äng
Hånger sn Bossarydssjön sjö Brunnsgård bebyggelse Bolsberget berg
Hånger sn Braashall, se Broshall f.d. gränsmärke Brusås by Bolsåker åker
Hånger sn *Bragåsa Hall gränsmärke Brusås hemman Bolsåker åker
Hånger sn *Broshall f.d. gränsmärke Norra Brusås bebyggelse Borgafållen åker
Hånger sn Brukagärdet ägomark Södra Brusås bebyggelse Bortre trädan åker
Hånger sn Brumannaklippan, Stora o Lilla gränsmärke /Se Byagård bebyggelse Bossarydssjön Saknas
Hånger sn /Se Lilla o Stora Brumannaklippan gränsmärke /Se Bygget lht Bredamad mad
Hånger sn /Se Stora o Lilla Brumannaklippan gränsmärke /Se Bäckanäs lht Broåker åker
Hånger sn /Se Bummareberget berg +Bäckanäs t Brukagärdet åker
Hånger sn /Se Drakalid terräng (?) Bäckudden lht Brukagärdet äng
Hånger sn /Se *Dunakulle gränsmärke Böknabben t Brunnsgårdsstättan stätta
Hånger sn /Se Ekenabben skär +Dalen bs Brusa ås Saknas
Hånger sn /Se Enefållen terräng Djursagård bebyggelse Bråtabäck Saknas
Hånger sn /Se *Flågerholmarna holmar Drakaryd gård Bråtabäck odling
?Brusås, N. o S. byar Frylingsmad ägomark Elsas bebyggelse Bråtavik vik
Brusås, N. o. S. byar Fröjdabäcken bäck Enebacken t Bummareberget Saknas
Brusås gd Fyllen sjö Enet bebyggelse Bummareberget berg
Norra Brusås bebyggelse Fyllen sjö Enet hmd Bummenaberget Saknas
Södra Brusås bebyggelse Fyllen, Södra sjö Enet gård i Ryd Byagårds nedre viv åker
Drakaryd gård *Fyllerydssjön, se Fyllen sjö Erikslund torp Byagårds övre viv åker
Drakaryd gd /Se Fållagärdet ägomark Freden lht Byxåker åker
Frösedt by Färgansö holme Fröset by Bålsberget Saknas
?Fröset by Färjansö ö Fröset Saknas Bäckåker åker
Fröset by /Se Färjansö ö +Fållorna t Danckwardts kanal Saknas
Fröset by /Se Färjansö ö Fällan lht Duvespjället åker
Grestorp (nu Kylahov) by Färjansö ö +Fäshult t Ekelundsåkern åker
Grestorp (numera Kylahov) by Galtakull skogsmark Gatan t Ekåker åker
Grestorp (numera Kylahov) by Galtakull kulle (?) +Granelund t Enebacken åker
Grestorp (numera Kylahov) by Gamla kyrkog. fornlämning (?) Granstorp t Enefållen slåtter
*Grestorp, se Kylahov by Gathagen terräng Granåsen avs Enåker åker
Greotorp, se Kylahov hg /Se Gorrsundet sund Gravarebacken t Eriks land åker
»Grisatorp, se Kylahov hg Granemyr myr Grestorp, se Kylahov by Farfara backe åker
Gräshult (nu Kylahov) by Grevaskogen skog Grönahult lht Farmorsåker åker
Gräshult (nu Kylahov) by *Grågåsahall gränssten +Grönskog t Framre trädan åker
Gräshult hg /Se Grågåsen holme Hagegård bebyggelse Frankrike åker
Hulebo bebyggelse Grönskog ägomark Hagen t Frilesmad odling
Hånger kyrkby Gubbafållen terräng Hallabacken bebyggelse Fröjdabäcken Saknas
Hånger by Gåsapölen fornlämning Hallabacken t Fyllen sjö
Hånger by o. sn Gökudd udde Lilla Hallabacken t Fållen åker
Hånger by o. sn Hagafållen terräng +Hallarna bs Fållen åker
Hånger by Hallabackaskogen skog Hulebo bebyggelse Färjans ö Färjans ö
Hånger poststation /Se Hange Måse, se Store mosse mosse Hultet lht Galtakull skogsmark
Intäkten gd Havvik vik +Hultet t Gamla gärde betesmark
Kloen gd Hulan terräng Hålan bebyggelse Gamle gård åker
?Kylahov (förr Gristorp) hg Hultahagen udde Hånger by Gamle-Jon åker
?Kylahov (förr Gristorp) hg Hultahagen hage Häggas lht Gamle-Jons berg kulle
?Kylahov hg Hunnevik vik Hägnen torp Gamle mossen mossodling
?Kylahov hg Hålaberg terräng Hästhagen bebyggelse Gastaliden backe
Kylahov, se Grestorp by Hånger triangelpunkt Högsgård bebyggelse Gatan åker
Kylahov herrgård Häggas terräng Intäkten gård Gatestenen sten
Kylahov by Hägnegöl göl +Jakobsbo t Gatåker åker
Kylahov hg /Se Jonta damm terräng Jonstorp bebyggelse Gravarebacken åker och äng
Kylahov gd /Se Klintaberget berg Jonstorp t Grytebacken åker
Kylahov hg /Se Klintaberget berg /Se +Kallebo t Grävingaberget berg
Lönshult gd Klintaberget berg /Se +Kallvik t Grönlid åker (förr lekplats)
*?Mo sskärr t Klon, L ägomarker Kalvhagen bebyggelse Gubbafållan åker
*Pukagården Saknas Knattafållen terräng +Kasabo soldattorp Gubbafållen åker
Ramwndekøp, se Rådmansköp gd *Kortnageln terräng Klippan hmd Gubbafållen åker
Lilla Rocknen bebyggelse Kriken ägomark Lilla Klo lht Gubbåker åker
Stora Rocknen bebyggelse Krokamossen mosse Klockaregård bebyggelse Gärdesåker åker
Råcknen, St. beb /Se Krokens terräng Kloen gård Gösbacken åker
Rocknen Stora bebyggelse /Se Kusås kulle Klon Saknas Hacket åker
Ryd by Kusås triangelpunkt +Kockabo t Hacket åker
Ryd by *Kvarnagårdsbron bro Komministerbostället bebyggelse Hacket åker
Ryd by Kylahovsån å +Kvickas t Hagafållen åker
Ryd by Kållvik vik Kylahov herrgård Hagafållen åker
Ryd, (numera Stora, Södra och Norra) beb Källerås terräng Kylahov by Hagamossen mosse
Ryd by Kärret ägomark Kyrkolund stuga Hagaträdan åker
?Norra Ryd bebyggelse Lillassjö sjö +Källerås t Hagaträdan åker
Stora Ryd bebyggelse Lillasjö sjö +Kärret hmd Hagvik? Saknas
Ryd, Stora, Södra och Norra byar /Se Lillasjö göl +Liden t Hagåker åker
Rådmanköp gd Lillö ägomark +Lillaberg soldattorp Hallarna kluvet stenblock
Råmnaköp Saknas Ljusa kärr ägomark +Lillagård hmd Hejdåker åker
Rådmansköp gd Luttabergen berg (?) Ljusabjörke bebyggelse Helveteskärret sank mark
Rådmansköp gd Lutterbackafållen terräng Ljusekull avs Holken åker
Rådmanköp gd Långa kärr kärr Lundagård bebyggelse Hopängen äng
Rådmansköp gd Lönnåsen triangelpunkt Lunden bebyggelse Hultahagen lövskogsbevuxen hage
Röshult bebyggelse Melakullen terräng Lyckanshöjd kvarn Hultaträdan åker
?Sanna by Melakullen kulle Lönshult gård Humlagårdsåker åker
?Sanna by Menträdsbacken ägomark Lönåsen t Hundatuvarna slåtteräng
Sanna by Menträdsbacken fornlämning Moebo lht Hångers gärde åkerareal
Sanna by Metavägen, se Meteveden Saknas /Se Moen lht Hålaberg berg
?Sanna by Metavägen, se Meteveden skog /Se Mossen avs Häggåker åker
*Tranebo t Meteveden bokskog /Se +Mossen t Härvö Saknas
Werås Saknas Meteveden bokskog /Se Norregård gård i Fröset Hästabacken betesmark
Väderås by Mosterna terräng (?) Norregård gård i Hånger Högsbackaberget berg
Väderås by Nybygget ägomark Norrskog lht Högsbacken åker
Väderås gd Näsudd udde +Nyagärde t Hördahagen hage
Väderås by /Se Osabäcken bäck Nyahemmet avs Hörkringelen åker
Ävjebo gd Oxhagaberget berg Nybo lht Jonäs Lilla område
  Oxhagen terräng Nybygget bebyggelse Jonäs Stora område
  Polisen udde Nygård bebyggelse Josefa byx åker
  Predikstolen sten (?) +Näset t Julatynnan åker
  Predikstolen ägomark Odenslund bebyggelse Kalafållorna åker
  Putta källa källa Lilla Os lht Kalarisingen åker
  Rammsbäck bäck Os Lilla Saknas Kallvik vik
  Ribbekärr ägomark Stora Os lht Kallåker åker
  Rydboskiftet terräng Os Stora Saknas Karinaträdan åker
  Ryds båtnadsjord vik +Perstorp bs Kasabofåll åker
  Rynnafållen ägomark +Posthemmet t Kiddahagen äng
  Rönnebo ägomark Ringsberg t Klinten (Klintaberget) Saknas
  Rönnebo ägomark Lilla Rocknen bebyggelse Knaggahult skogsmark
  *Röshulta stenbro bro Stora Rocknen bebyggelse Knaggaskogen skogsmark
  Savarekärret kärr Runnebo t Knapeke slåttermark
  *Skotthättan gränsmärke Ryd by Knattafållen åker
  Skrabban terräng Norra Ryd bebyggelse Kockabo åker
  Solvarvskulle kulle /Se Stora Ryd bebyggelse Kohagakullarna kullar
  Starrkärr ägomark Rydala avs Kohagen skogsmark
  Stenudd terräng +Rynnan t Kriken åker
  *Stensvika backe backe Rådmansköp gård Kringelen åker
  Store mosse mosse Röshult bebyggelse Kringelen åker
  Svenshult ägomark +Röven bs Krokamossen mosse
  Systereke skogsmark +Sandlid bs Krokåker åker
  Systereke gränsmärke Sanna bebyggelse Krokåker åker
  Sågviken vik Sjöbo torp Krokåker Lille åker
  *Särjans ön ö Skattegård bebyggelse Krokåker Store åker
  Sörskog ägomark Skogen hmd Krumäng äng
  Tuntaberget berg Skogsdal bs Krypehagen åker
  Uppsala terräng Skogslund lht Kungsliden backe
  Vidöstern sjö Slottet bebyggelse Kusabo hagagata fägata
  Vidöstern sjö Slätten avs Kusås kulle
  Vidöstern sjö Smedens bebyggelse Kvarnagårdsbäcken tillflöde
  Vidöstern sjö Smedjan lht Kvarnagårdsbäcken tillflöde
  Vidöstern sjö Smedstorp torp Kvarnagårdsmossarna mossar
  Vidöstern sjö Stensnäs lht Kvarnahagen hage
  Vidöstern sjö +Stugefåll bs Kvarnaliderna backar
  Wijösten Lacus, se Vidöstern sjö +Sågbacken t Kyrkelid vägbacke
  Visnapan ägomark Södergård gård i Hånger Kyrkomossen mosse
  Visnapan ägomark +Södragård hmd Kyrkoåker åker
  Vitahall gränsmärke Södratorp t +Kålgården förr åker
  Vitahall f.d. gränsmärke +Sörskog t Källaråker åker
  Vita hall Saknas /Se Torsborg bebyggelse Källehagen hage
  Vita hall råmärke /Se Tranemo lht Källeträdan åker
  Vitahall gränssten Uppsala hmd Källåker åker
  Vitarör fornminne Vasabron torp Källåker åker
  *Vitehall terräng +Vråen bs Källåker åker
  Viterör fornlämning Väderås gård Källåker åker
  Västra maden ägomark Vägadal lht Källåker åker
  Åsabackar ägomarker Vägaholm avs Käringafållen åker
  Åsabrickan terräng Västergård gård i Kylahov Kärrabol åker
  Åsakullen terräng +Åkroken t Kärren åker
  Åsen terräng Åsen avs Kärrstockarna åker
  Äspenabben terräng Ävjebo hmd Ladefållen åker
  Ävjeboäng äng»   Ladeträdan åker
  Önnesås terräng   Ladugårdsåker åker
      Ladåker åker
      Ladäng åker (förr äng)
      Landsvägsmossen mossodling
      Lassa bit åker
      Ledamossen mosse
      Lessen åker
      Lillarocknagärdet åker
      Lilla sjö sjö
      Lillehagaberget berg
      Lillehagen hage
      Lille sjö Saknas
      Lillemo åker
      Lille vid lede åker
      Lillö åker
      Ljungmossen mosse
      Ljusakärr åker
      Lundåker åker
      Lundåker åker
      Luttabergen höjder
      Lutterbackafållen åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Långemad mad
      Långåker åker
      Långåker åker
      Lönnsåker åker
      Lönnsåker åker
      Lönåker åker
      Lönåsaberget berg
      Maden åker
      (?)Maltkärret kärr
      Mattisa dal åker
      Melabäcken utflöde
      Mellanträdan åker
      Melorna äng
      Menträdsbacken åker
      Moafållen åker
      Moliden vägbacke
      Mossäng mark
      Mosterna skogs-, moss- och kärrmark
      Munkåker åker
      Myrbäcken mosse
      Märgefåll åker
      Nackåker åker
      Nedrefåll åker
      Nordskogsskiften skogsmark
      Norrafåll åker
      Norragärde åker
      Norrefåll åker
      Norre maderna mader
      Norringsträdan åker
      +Norrmoen t
      Norrskogsskiften åker- och skogsmark
      Nye hage odling
      Nygårdsbacken backe
      Nygårdsbackarna backar
      Nylännet åker
      Nylännet åker
      Näsudd skogsudde
      Olesåker åker
      Os åker
      Oxhagaberget berg
      Oxhagakällan källa
      Oxhagakällan offerkälla
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Pojkarnas åker åker
      Portåker åker
      Pungen åker
      Putta källa vattenkälla
      Ramsbäck bäck
      Ramsfåll åker
      Ramslid backe
      Ribbekärr odling (förr kärr)
      Risaträdan åker
      Rocknakulle åker
      Ryden betesmark
      Rydskiften betesmark
      Ryds mosse mosse
      Rynnafållorna åkrar
      Rödjan åker
      Sandvallsliden backe
      Savarekärret odling
      Simmevadet äng med vattenställe
      Sjögårdsviken vik
      Sjöåker åker
      Skatan åker
      Skiljebacken plats
      Skoborsten åker
      Skogslyckorna åkrar
      Skogsåker åker
      Skogsåker åker
      Skrabban betesmark (förr slåtter)
      Skrabban åker
      Slättesåker åker
      Smedabol äng
      Smedahage åker
      Smedakärr kärr
      Smedjelandet åker
      Småängarna odling
      Snällebofållen åker
      +Solberg videbuske
      Solbergs mad odling (förr mad)
      Spjället åker
      Spjället åker
      Stadsmossen mosse
      Stadsmossakällan källa
      Stallsåker åker
      Starrkärr kärr
      Stegsåker åker
      Stenhuvudet åker
      Stenkällen åker
      Stenudd skogskift
      Stenudd skogsmark
      Sticksmossen mossodling
      Sticksåker åker
      Store mosse mosse
      Storeslätt skogsmark
      Storlinan åker
      Storskogen skogsmark
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Stubbåker åker
      Svärtekärret åker
      Syringen åker
      Systereke skogsskift
      Systereke skogsmark
      Söahagen hage
      Söderlina del av gärde
      Södragärde åker
      Södragärde äng
      Södragärdeskärret kärr
      Södragärdesmaden mad
      Södre mad odling
      Sörsjön del av sjö
      Tegarna åker
      Tisteåker åker
      Toalandet åker
      Toalandet åker
      Torpaledshagen hage
      Torsåker åker
      Trehörningen åker
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trädeliden vägbacke
      Trälleborg åker
      Tuntaberget berg
      Tunten åker
      Tursabolet äng
      Tärnö Saknas
      Törstebacken åker
      Uppsalamossarna mossodlingar
      Vassåker åker
      Vassåkrarna åkrar
      Vekarna åker
      Veken mossodling
      Vidöstern Saknas
      Visnapa åker
      Viven åkrar
      Västerlina del av gärde
      Västeräng äng
      Västragärde åker
      Västragärde åker
      Västra skift betesmark
      Åsa backar Saknas
      Åsabrickan skogsmark
      Åsabäcken bäck
      Åsakullen kulle
      Åsen åker
      Åsliden åker
      Åsåker åker
      Åvekarna åker
      Äckan åker
      Äckran åker
      Älmesbetahagen hage
      Älmesbeta klippa klippa
      Älskehåla slåttermark
      Ängahagen hage
      Ängahagen betesmark
      Änggärdet åker
      Änggärdsträdorna åkrar
      Äspingen åker
      Ödeåker nu igenlagd åker
      Önnesås skogsmark
      Österlina del av gärde
      Österskogen skogsmark
      Östra kålgård slåtter
      Östre fåll åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.