ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tånnö socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 136 Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 41
Tanda, se Tånnö by Boastads mosse mosse Tånnö socken Björkevik vik
Tånnö sn Boastads mosse mosse Backen bebyggelse Boastads mosse Saknas
Tånnö sn /Se Bokudden udde Björkelund avs Boastads-mosse mosse
Tånnö sn Bokudden udde Boket avs Brastadsviken Saknas
Tånnö by, sn Bokåsaviken vik Bonkefällan avs Boastadsviken vik
Tånnö sn *Bragåsahall terräng Bråckegård bebyggelse Dalta mosse Saknas
Tånnö sn *Bragåsa Hall gränsmärke Bränningsgård bebyggelse Flåren sjö
Tånnö sn Braashall, se Broshall f.d. gränsmärke Bäckaskog stuga Flåren sjö
Tånnö sn Brockaskog skog Djursagård bebyggelse Fröavik Saknas
Tånnö sn *Broshall f.d. gränsmärke Ekholmen avs Furen holme
Tånnö sn /Se Brudhålan vik Ekåsen lht Färjansö ö
Tånnö sn Brudhålan vik Elmesdal lht Färjans ö ö
Tånnö sn Bråtens åkergärde åkermark Elmeslid bebyggelse Gyllebacke höjd
Tånnö sn /Se Bålbromossen ägomark Elmeslid gård Gyllebacke näs
Tånnö sn /Se Bålbromossen ägomark Flåshult avs Gökabäcken utdikat kärr
Tånnö sn /Se Bäckåsen terräng Flåshult soldattorp Harvö ö
Tånnö by o sn /Se Bäckåsen terräng Fogdegård bebyggelse Hålakärr Saknas
Tånnö sn /Se Daltamosse mosse Fridhem lht Hålskogen hage
Tånnö sn /Se Enebacken terräng /Se Fröakärr bebyggelse Kätteudde Saknas
Tånnö by o. sn /Se Flåren sjö Furulund bs Lerbäck bäck
Tånnö sn /Se Flåren sjö Gallagård bebyggelse Mosta kärr Saknas
Tånnö kyrka Saknas Flåren sjö Germundstorp gård Norra Djupet Saknas
*Ekegården Saknas Flåren sjö Germundstorp gård Nättebo odlingar
Flåshult lg /Se Flåren sjö Gransholmen stuga Pilens kärr
Hagahult by Flåren sjö Grönebacke jordbrukslägenhet Ramsö ö
Hagahult gd Flåren sjö Grönebacken avs Ramsökärret Saknas
Kulla gd Flåren sjö Hagahult gård Rosvalls berg Saknas
Kullen bebyggelse Flåren sjö Hagahult gård Röda ko klippa
Kårabo gd Flåren sjö Hyltan torp Rövakärret Saknas
Norrtorp by Flåren sjö Jonsbo avs Skarvahall ö
Norrtorp Saknas Flåren sjö /Se Jonsgård gård Skiljsnäs udde
Norrtorp Bränningsgård, se Toftanäs gd *Flårskvarna holmar Jontabäck avs Skogshalla skogskulle
Rolstorp by Flåshult, Södra terräng Jontagård bebyggelse Skogsviksviken Saknas
Rolstorp Saknas Fröakärr ägomark Klockaregård bebyggelse Stadsviken vik
Rolstorp gd Fröakärrskullar terräng Knutsgård bebyggelse Stora Djupet djup
Rolstorp by /Se Fröavik vik Kronogård bebyggelse Tånnöö ö
Skogvik soldattorp Fröavik vik Kulla gård Tånnö ö ö
?Stadsvik gd Färjansö ö Kulla Saknas Uddarna kuststräcka med uddar
»taando», se Tånnö by Färjansö ö Kullen bebyggelse Vidöstern sjö
?Toftanäs Saknas Färjansö ö Kullen avs Åkrabro landsvägsbro
Trehörningen gd Färjansö ö Kårabo avs Åkrabäck bäck
Tånnö by Färjansö ö Kårabo gård  
Tånnö by Färjansö ö Kårabo soldattorp  
Tånnö gd, sn Fäudden udde Kårafållen lht  
Tånnö by Fäudden udde Kåragård bebyggelse  
Tånnö g Fören skär Kårebo t  
Tånnö by Getudd udde Kättemad avs  
Tånnö by? Grisasten sten(?) Liden stuga  
Tånnö gd Gropen vik Lilla Skogsvik avs  
Tånnö by *Grågåsahall gränssten Lillegård bebyggelse  
Tånnö by Gubben skär Lillemad avs  
Tånnö by Gyllebacke udde Långarödjan hmd  
Tånnö by /Se Gyllebacke höjd? /Se Mellangård gård i Rolstorp  
Tånnö poststation /Se Gökabäcken bäck Norra Hinstugan gård  
Älmeslid Saknas Hagatorpet ägomark Norratorp-backen gård  
  Harvö ö Norratorp-brännesgård gård  
  Hulpas rödje terräng Norratorp-Knutsgård gård  
  Hålakärr kärr Norratorp-Kronogård komministerboställe  
  Hästskon holme Norratorp-Kronogård gård  
  *Högekull högt berg Norrby bebyggelse  
  Intaget ägomark Norrtorp Saknas  
  Johnsbodar terräng Norrtorp Saknas  
  Johnsbodar terräng Nyagärde avs  
  Ko, Röda skär Näset lht  
  Kostamaden mad Persagård bebyggelse  
  Kronotorpet terräng Rolstorp Saknas  
  Kvarnakärret ägomark Rolstorpa-fogdegård gård  
  Kålabacken ägomark Rolstorp-Lillagård gård  
  Kåragärds udde udde Rolstorpa-Mellangård gård  
  Källemossen mosse Sjöhemmet avs  
  Käringen holme Skogsvik avs  
  Käringen skär Skogsvik soldattorp  
  Kättemad mad Släggebo stuga  
  Kättemadviken vik Stadsvik hmd  
  Kätteudde udde Stadsvik gård  
  Köllestorpet terräng Stenhyltan avs  
  Lilla drag ö Stenhyltan soldattorp  
  Lilla drag holme Södratorp t  
  Långrödjan terräng Sörby bebyggelse  
  *Märkeshyltan gränssten Tjutaregård bebyggelse  
  *Märkesliden gränssten Toftanäs bebyggelse  
  Norratorp terräng Trehörningen hmd  
  Näsudden udde Trehörningen gård  
  Näsudden udde Tånnö by  
  Nättebo ägomark Tånnö-Bråckagård gård  
  Pilens ägomark Tånnö-Djursagård gård  
  Ramsö ö Tånnö-Gallagård gård  
  Ramsö ö Tånnö-Fröakärr gård  
  Ramsökärret kärr Tånnö-Jontagård gård  
  Ramsökärret kärr Tånnö-Klockaregård gård  
  Ramsö, Lilla holme Tånnö-Kåragård kronofogdeboställe  
  Ramsö, Lilla holme Tånnö-Persagård gård  
  Ryamossen mosse Tånnö-Tjutaregård gård  
  Rävakilen ägomark Tånnö ö utjord  
  Rävakilen ägomark Vägaholm avs  
  Röda Ko, se: Ko, Röda skär Åsen avs  
  Rövakärret ägomark Älmeslid Saknas  
  Rövakärret ägomark    
  Skallebro ägomark    
  *Skatehall f.d. gränsmärke    
  *Skatehall holmar(?)    
  Skilsnäs halvö    
  Skogsvikaviken vik    
  Slättefållen terräng    
  Slättefållsmossen mosse    
  Stadsvikaviken vik    
  *Standsberg terräng    
  *Stomsberg f.d. gränsmärke    
  *Svartehall terräng    
  Svartemossen mosse    
  *Tanda å /Se    
  *Tanda å /Se    
  *Tjutarydsön ö    
  *Toftaholms skog skogsparti    
  Trollstenen sten    
  Trädan terräng    
  Tuvabo terräng    
  Tånnö ö    
  Tånnö ö ö    
  Tånnö ö /Se    
  Tånnö skogen Saknas    
  Vidöstern sjö    
  Vidöstern sjö    
  Vidöstern sjö    
  Vidöstern sjö    
  Vidöstern sjö    
  Vidöstern sjö    
  Vidöstern sjö    
  Vijösten, se Vidöstern sjö    
  Wijösten Lacus, se Vidöstern sjö    
  Värnamobasen triangelpunkt    
  Värnamobasen triangelpunkt    
  Värnamobasen triangelpunkt    
  Åkrabäck bäck    
  Åsen terräng    
  Östrafåll terräng    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.