ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torskinge socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 114 Bebyggelsenamn : 132 Naturnamn : 30
Torskinge sn Aludden udde Torskinge sn Barnasjön sjö
Torskinge sn Annelund terräng Annelund avs Bea rör griftkummel
Torskinge sn Axelstorp terräng Axelstorp torp Bolmen Saknas
Torskinge sn /Se Backebäcken bäck Backegård bebyggelse Fyllen sjö
Torskinge sn Backen terräng Bengtsbo hmd Fylleryds-ån vattendrag
Torskinge sn Backgården triangelpunkt Berget (el. Grävlingsberg) t Grunnarör griftkummel
Torskinge sn Barnasjön sjö Björkelund stuga Grunnarör griftkummel
Torskinge sn Barnasjön sjö /Se Björkhaga lht Grunnarör griftkummel
Torskinge sn Berg, Lilla berg(?) Björkö hmd Grävlingsbergahult skogsdunge
Torskinge sn Björkholmen ö Boderyd hmd Gummarpa spis stenkummel
Torskinge sn Bolmen sjö Bolet hmd Guntaberg kulle
Torskinge sn Bossevad terräng Bolet hmd Hjälmarydviken vik
Torskinge sn Bäckanäs terräng Brogärdet hmd Junkarebacken, Stora backe
Torskinge sn Böke terräng Brotorpet hmd Junkarebacken, Lilla backe
Torskinge sn Djurö terräng Bråtet hmd Kivanskull backe
Torskinge sn Djurö, Lilla terräng Bäckanäs avs Kols hög ättekulle
Torskinge sn /Se Djurö mosse mosse Bäckudden avs (f.d. sold-t) Kungshögen ättekulle
Torskinge sn /Se Draftinge mosse mosse Böke hmd Kungshöjd berghäll
Torskinge sn /Se Dränghallen skär Ekenäs hmd Liljenäsviken vik
Torskinge sn /Se Dymlingebacken terräng Ekhaga hmd Matlabackarna (el. Matlarna) kullar
Torskinge sn /Se Enet, Vita terräng Enet, Vita torp Matlarna el. Matlabackarna kullar
Torskinge sn /Se Eriksbo terräng Eriksbo t Predikstolen berghäll
Torskinge sn /Se Furulund terräng Ferle avs Sköltalid kyrkbacke
*Bengtstorp gd Furö terräng Fiskarehultet hmd Slättö sand flygsandsfält
Bolmsnäs, se Liljenäs herrgd Fyllen sjö Fridhem stuga Storån del av sn
*Bolmsnäs gd Fyllen sjö Fridhem avs Toftö ö
*Bolmsnäs gd /Se Fyllen, Norra sjö Fylleryd gård Torskullen kulle
Fylleryd gd Fyllen sjö /Se Fållen avs Vaderna, Lilla backe
Fylleryd hg *Fyllerydssjön, se Fyllen sjö Fällan hmd Vaderna, Stora backe
Fyllarid gd Fällan ägomark Färle hmd Vita rör stenrös
Fylleryd gd Granholmen holme Gatan hmd  
Fyllarid g Grimhallar fornlämning Granstorp t (nedrivet)  
Fylleryd gd /Se Grunnarör fornlämning Grimhallar avs  
Fylleryd gd Grunnerör griftkummel /Se Grävlingsberg t.  
Fylleryd gd Grävlingsberget berg (?) Grönhammar t (nedrivet)  
Fylleryd gd Gummarpa spis ruin /Se Gummarp by  
Fylleryd hg Guntasjön sjö Gösbo gård  
Fylleryd gd Gåsaklippan skär Hallaryd bs  
Fylleryd gd /Se Gåsakullen kulle Henriksgård bebyggelse  
Fylleryd gd /Se Gössboviken vik Hermansro lht  
Gummarp by Hallaryd ägomark Hessle hmd  
Gummarp by Hammargårdsviken vik Hinstugan hmd  
Gummarp by Hermansro terräng o. ägomark Hjälmaryd Saknas  
Gösbo by Hjälmaryd triangelpunkt Hjälmaryd gård  
Gösbo gd Hjälmarydviken vik Hultet, Norra t.  
Gösbo by Horsanäs terräng Högåsen hmd  
Gösbo by /Se Hultet terräng Ingaberg t  
Hammar förr gd Hässjö mad ägomark Intaget hmd  
Hammar förr gd Hässjön sankmark Jutabo hmd  
Hammar herrg. Högö terräng Klockaregård bebyggelse  
Hammar förr gd Höjden terräng Kullen (el. Säfsekull) avs  
Hammar gd Ingaberg terräng Kungshöjd bs  
Hammar förr gd Intaget terräng Källeberg torp  
Hammar f. gd /Se Jättesya, Lilla terräng Kärret gård  
Hammar f. gd Jättesya, Stora terräng Kärräng el. Rosabo avs (fd sold-t)  
Hammar f. gd Kols hög fornlämning /Se Larsbo hmd  
*Hammar förr gd Kols hög forngrav /Se Ledet lht  
Hammar f. gd Krösö, Lilla terräng Liljenäs gård  
Hammar hg Krösö, Stora terräng Lillaryd lht  
Hammar gd Kungsbacken fornlämning Lillaveken (el. Lönninge) hmd  
Hammar gd Kungshögen grifthög /Se Lillekull hmd  
Hammar gd Ledet terräng Lilläng t  
Hammar hg Liljenäsviken vik Lindholmen hmd  
Hammar hg Lillehage terräng Linneveken avs  
Hammar hg Lillån å Lugnet lht  
Hammar gd Litensbäcken bäck Lönninge el. Lillaveken hmd  
Hammar hg Ljungaberg terräng Matsagård bebyggelse  
Hammar Saknas Ljungholmen holme Mon t  
Hammar Saknas Långemosse mosse Mossebo avs  
Hammar, se Liljenäs hg Mattlabackarna fornlämningar(?) Muren utjord, kyrkohemman  
Hjälmaryd by /Se Mon terräng Möllebo hmd  
Hjälmaryd by Nyahem terräng Nerstugan hmd  
Hjälmaryd by Orekull kulle(?) Norregård gård i Gummarp  
Hjälmaryd by Ormkullen terräng Norregård gård i Slättö  
Hjälmaryd by Prästtorp terräng Norregård gård i Torskinge  
Hjälmaryd by Rannässjön sjö Norrvalla hmd  
Hjälmaryd by /Se Rannäsa sjö sjö Norräng hmd  
Kullen gd Rannässjön sjö /Se Nyagärde torp  
Liljenäs (förr Hammar) hg /Se Rävö terräng Nygård, Lilla (el. Skarpenos) avs  
Liljenäs (förr Hammar) hg Rödskägga mossen mosse Nygård hmd  
Liljenäs (förr Hammar) hg Rörö halvö Nygård, Norra avs  
Liljenäs hg Sjöabo terräng Nyhem lht  
Liljenäs hg Slättaberg berg Perjons t  
Liljenäs (förr Bolmsnäs) hg Slättakullen terräng Perstorp t  
Liljenäs herrgd Slättö sand plats för stenålderfynd Presstorp (jordbrukslht)  
Liljenäs herrgård /Se Slättö sand sankmark(?) Rosabo (el. Kärräng) avs  
Liljenäs gd /Se Slättö sand triangelpunkt Ryabacken lht  
Liljenäs gd /Se Smedabygget ägomark Ryabacken avs  
Liljenäs gd /Se Smedbäcken bäck Ryskebo (f.d. sold-t)  
Liljenäs hg /Se Stackekull terräng Råbockatorp gård  
Liljenäs, se Hammar hg Stenkullen terräng Sandahäll lht  
Lillaveken hmd /Se Store mosse mosse Sjöabo t  
Ryd förr gd, hgd Storån å Sjöbo, Norra avs  
Ryd förr gd Storån å Skarpenos el. Nygård, Lilla avs  
Ryd förr gd Sunås, Lilla terräng(?) Skattegård bebyggelse  
Ryd [Liljenäs] Saknas Svenshult terräng Skogsgärdet el. Skogstorpet lht  
Ryd förr gd Svältholmarna holmar Skogstorpet (el. Skogsgärdet) lht  
Ryd förr gd Synningsberg terräng Slättö by  
Ryd förr gd /Se Tjärudden ägomark Smeabygget hmd  
Ryd Saknas Toftnäsviken sund Solhem lht  
Ryd f. gd /Se Toftö ö Solhäll (ålderdomshem)  
Ryd f. gd Toftö ö Stenkullen lht  
Ryd f. gd Torskinge mosse mosse /Se Storekull el Ösmakull hmd  
Ryd f. gd *Torskulle kulle Storeveken avs  
*Ryd förr gd Torskullen terräng Sunas Lilla- t  
*Ryd Saknas Torskulle hög /Se Sunas, Stora- avs  
Ryd hg Torskullen kulle /Se Svensbygget avs  
Slättö by Trannäset ägomark Svenshult torp  
?Slättö by Tärnahallar skär Svenstorp hmd  
Slättö by Västkullsängen ägomark Svenstorp, Lilla hmd  
Slättö by Västra mossen mosse Säfsekull el. Kullen avs  
Slättö by Örgården terräng Söregård gård i Gummarp  
Torskinge kyrkby Örgårdsviken göl Torskinge by  
Torskinge by Östra mossen mosse Uddagård bebyggelse  
Torskinge poststation /Se   Uddagård hmd  
Uddagård gd /Se   Vadet hmd  
Veken, Lilla gd /Se   Vadet, Norra hmd  
    Vadet, Södra hmd  
    Vadkullen torp  
    Åbo avs  
    Åby avs  
    Ådala avs  
    Ågård bebyggelse  
    Åhus avs  
    Åsen, Lilla lht  
    Åsen, Stora t  
    Åäng el. Ängarna hmd  
    Ängarna (el. Åäng) hmd  
    Ävjebo hmd  
    Örgården avs  
    Ösmakull (el. Storekull) hmd  
    Östregård hmd  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.