ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Forsheda socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 88 Bebyggelsenamn : 363 Naturnamn : 85
Forsheda sn Annebo triangelpunkt Sagesmän förteckning Alegatorna landsväg
Forsheda sn Aspelund terräng Forsheda sn Allmänningen äng
Forsheda sn Bestorpaskiftet terräng Forsheda församling Bensliden lid
Forsheda sn Björnömossen mosse Forsheda sn Bjälången åker
Forsheda sn Björnöviken vik av Rannäsa sjö Forsheda sn Bjälångsbackarna backar
Forsheda sn Blekemaden mad Forsheda sn Bockahagen äng
Forsheda sn *Bärga brodh Saknas Forsheda sn /Se Bongebo kulle höjd
Forsheda sn Flymossen mosse Fänestad fä inbyggarbeteckning Dalkarls ängen äng
Forsheda socken Flymossen mosse Åreveds hankar inbyggarbeteckning Drängagråten slåttermark
Forsheda sn Flymossen mosse Alaberg hmd Fly-mosse del av sn
Forsheda sn Forsheda bro Saknas Andersabo avs Flymossen mosse
Forsheda sn /Se *Forsheda bro Saknas Andersabo avs,lht Fläten åker
Forsheda by o. sn Forshedastenen runsten Andersberg bs (nedrivet) Forsheda gärde öppen åkermark
Forsheda sn Frillsö terräng Anderstorp stuga Forshedastenen runsten
Forsheda sn Frillsö mosse mosse Anderstorp (el Tångafällan, el Tångarna) avs Forshedaån Saknas
Forsheda by, sn Fällan terräng Annebo torp Fänestad gata bygatan
Forsheda sn Gissbäck bäck Annebo t Fänestad gatbacke gemensamhetsbete
Forsheda sn ?Gissbäck bäck Arvidsgård (el Per Lassgård) gård Fänestad högar ättehögar /Se
Forsheda sn Gissbäck bäck Arvidsgård bebyggelse Getakärrsliden lid
Forsheda Saknas Gissbäck bäck Arvidsgård bebyggelse Gisebäck Saknas
Forsheda sn Gunnarsnäs udde Arvidsgård bebyggelse Gissbäck bäck
Forsheda sn Hanahöj fornlämning Aspelund t Helige lund lund
Forsheda sn Helgelund skogsdunge Asphyddan lht Horsanäs udde
Forsheda sn Helveteskärr kärr Asphyddan lht Hästhagen hage
Forsheda sn Horsanäs udde Asptomta lht Hästö moss-ö
Forsheda sn Hultet terräng Asptomta lht Illved, Lilla skogsmark
Forsheda sn Hästabäcks bro bro Berget gård Illved, Stora skogsmark
Forsheda sn Hästen ägomark Berget gård Illveden skogsmark
Forsheda sn /Se Hästen ägomark /Se Bergsätra avs Illveden skog
Forsheda sn Hästö moss-ö /Se Bergsätra avs lht Jonsbohagen avs betesmark
Forsheda sn /Se Högelid terräng Björkdala lht Jössboviken vik
Forsheda sn /Se Hörnehall terräng Björkeberg avs Kanalen Saknas
Forsheda sn /Se Illveden terräng Björkeberg avs lht Kaslunden åker
Forsheda sn /Se Illveden skogsmark /Se Björkåkra lht Kolsåker åker
Forsheda sn /Se Ingabergsviken vik av Årevedsjön Björnö hmd Kraglan? äng
Bestorp gd Ingridaö mossholme Blankebo hmd Kriken åker
Bollagård, se Forsheda hg /Se Katö holme Bokelund t Kullagärdet åker
Bosgården gd(?) Krösö, Stora terräng Bokelund t Kyrkelid lid
?Bosgård gdar *Källen, Sjön, se Källundasjön sjö Bollagård bebyggelse Källundasjön sjö
*Enet gd Källerås terräng Bollagård bebyggelse Källundasjön gränssjö
?Forsheda förr sätesgd, ny by Källundasjön sjö Bollagård hmd Lillån å
Forsheda by Källundasjön sjö Bosgård (el Bungebo) gård Maderna sankt område
Forsheda by Källundasjön sjö Bosgård bebyggelse Mellanlinan åker
Forsheda by /Se Källundasjön sjö Broddagård bebyggelse Norre träda åker
Forsheda by Källundasjön sjö Broddagård gård Oxhagen hage
Forsheda by Källundasjön sjö /Se Brogård lht Präst-ö ö
Forsheda Saknas Källundasjön sjö /Se Brogård hmd Rakaryds lider backar
Forsheda by? Kärret kärr Brogård hmd Rakeslider lider
Forsheda by *Lanespångh Saknas Brogård friköpt lht Ramlaberg bergkulle
?Forsheda samh. *Ljungheden Saknas Bungebo el. Bosgård gård Ramshagen hage
Forsheda by *Långe Spångh Saknas Bäckanäs t Ramshagen skogsmark
Forsheda by *Långe Spångh Saknas Bäckanäs t Rannäs mosse mosse
Forsheda by Norrskogen skogsmark Böschevad t Rannässjö Saknas
Forsheda gd Nyagärde ägomark Böschevad ST Rannässjön sjö
*Forsheda hg /Se Nybygget terräng Charlottenlund avs Rolleberg grustag
Forsheda hg /Se Petersborg ägomark Charlottenlund avs lht Rollebergs-stenen runsten
Forsheda by /Se Prästävjan, se Stubbhultsävjan vattensamling Djuragården gård Råttö moss-ö
Forsheda poststation /Se Prästö halvö Djuragärde gård Rävudden udde
Forsheda Bosgård by Pukahäll terräng Ebbas bs Sjöåker åker
»forssadhom» = Forsheda? beb. Rakeslider terräng Ekeberg t Skinnamaden mad
Fållen beb. /Se Ramshagen terräng Ekeberg lht Skinnamadsberget berg
Fänestad by Rannässjön sjö Fogdegård avs Smeabacken backe
Fänestad by Rannäsa sjö sjö Fogdegård bost. lht Smedaliden lid
Fänestad by Rannässjön sjö /Se Forshaga lht Stensåker åker
Fänestad by Rävudden udde Forshaga bebyggelse Storebacke backe
Fänestad by /Se Rävö mossholme Forsheda by Storemosse Saknas
Fänestad by /Se Schedingsnäs triangelpunkt Forsheda by Storå (el. Svartå) Saknas
Kolabo gård Sjöbo terräng Forsheda Bongebo eller Bosgård gård Storån å
Kolabo, se Forsheda hg /Se Sjölundsviken vik Forsheda Gästgivaregård hmd Surbrunnen källa i skogen
*Nabben gd Skogen skog Forsheda Kvarnagård Saknas Svartå eller Storå Saknas
Perstorp gd Skogstorp terräng Forsheda Kvarn (el Nedre kvarnar) bebyggelse Södre träda åker
Rackeryd (nu Schedingsnäs) gd (hgd) Skräddarefällan terräng Forsheda kvarn kvarn Tjällran gränssten
*Rakeryd gd Smetet terräng Forsheda Prästgård bebyggelse Tuesa mader mader
Rakarydh, se Skedingsnäs hg Stenfållen beb. el. naturn. /Se Forsheda Prästgårds Kyrkoherdeboställe bebyggelse Tångö mossö
Rakaryd hgd /Se Stinelund terräng Forsheda Prästgårds Löningsboställe bebyggelse Varpagärdet åker
*Rakeryd, äldre namn på Skedingsnäs fidukommiss Storån å Forsheda Säteri bebyggelse Varpaliden lid
Rakaryd gd /Se Storån å Forsheda Ö lht Vikafällorna ås och hagar
Rannäs by Storån å Forshem ålderdomshem Västerlinan åker
Rannäs by /Se Stubbhultsävjan vattensamling? /Se Forshem ålderdomshem Ågårdslid lid
Rackeryd gd Sydamerika ägomark Forsholm lht Årevedsjön Saknas
Skedingsnäs [Rakaryd] herrg. Sänkesjön sjö Forsholm bost. lht Årevedssjön sjö
Skedingsnäs hg /Se Tångabackamossen mosse Forsnäs (el. Karlsdal) lht Äckran avs åkermark
Skedingsnäs herrgd Vasabackarna terräng Forsvik avs Änggärdet åker
Schedingsnäs hgd Vipparp, Södra terräng Forsvik avs lht Österlinan åker
Skedingsnäs hg /Se Årevedssjön sjö Fridhem lht Österskogen ås
Skedingsnäs hg /Se Årevedsjön sjö Fridhem avs lht  
Skedingsnäs herrgård /Se Årevedssjön sjö /Se Fridhem avs  
Skedingsnäs hg /Se Östorp ägomark Fridhem hmd  
Skedingsnäs fidukommiss /Se   Fridhem avs lht  
Schedingsnäs gd /Se   Fridhäll lht  
Skedingsnäs hg /Se   Fridhäll lht  
Skedingsnäs herrgård /Se   Fridsborg hmd  
(?)Slätten avs.   Fridsborg hmd  
Stenfållen naturn. el. beb. /Se   Furet avs  
Storegård gd   Furhaga avs lht  
Storegård gd   Furuhäll lht  
Storegård gd   Furuhäll lht  
Vipparp gd   Furuhult avs  
Åcke gd   Furukull avs lht  
Åreved by   Furulund avs  
?Åreved by   Furulund avs lht  
?Åreved by   Fångafällan stuga  
?Åreved by /Se   Fällan t  
Åreved by   Fällan lht  
Åreved by   Fällan, Norra t  
Åreved by /Se   Fänestad by  
Åreved gd /Se   Fänestad by  
Århufudt, se Åreved by   Föret avs lht  
    Gläntan lht  
    Gretes hmd  
    Gretes hmd  
    Grönlid gård  
    Grönlid hmd  
    Gärdet gård  
    Gärdet hmd  
    Gästis hmd  
    Hagaberg lht  
    Hagaberg lht  
    Hagalund avs  
    Hagalund avs lht  
    Hagen t  
    Hallabacken avs  
    Hallabacken stuga  
    Hallabo avs  
    Hallabo avs lht  
    Holtsagård gård  
    Holtsagård gård  
    Hultet lht  
    Hultet t  
    Håknagård bebyggelse  
    Högelid t  
    Hörnehall t  
    Johansberg avs  
    Johansberg avs. lht  
    Jonsbo lht  
    Jonsbo bost. lht  
    Jösbo t  
    Karlsborg avs  
    Karlsborg avs lht  
    Karlsborg avs lht  
    Karlsdal eller Forsnäs lht  
    Karlsdal (Forsnäs) bost. lht  
    Karlslund avs  
    Karlslund avs lht  
    Karlsro hmd  
    Karlsro hmd  
    Katrineberg avs  
    Katrineborg avs lht  
    Katrinelund bs  
    Kilen lht  
    Kilen stuga  
    Kvarnagård gård  
    Kvarnagård gård  
    Kvarnaryd lht  
    Kvarnaryd stuga  
    Kvarnen, se 1 Forsheda Kvarnagård Saknas  
    Kvarnhem lht  
    Kvarnhem lht  
    Kvarnhem bost. lht  
    Kålabo gård  
    Kålabo hmd  
    Källeberg lht  
    Källeberg bost. lht  
    Källerås bs  
    Kärret t  
    Kärret t  
    Ledsgård gård  
    Ledsgård gård  
    Ledsgård Björnö gård  
    Ledsgård hmd  
    Lekemad t  
    Liarne t  
    Lillaberg lht  
    Lillaberg lht  
    Lillegård bebyggelse  
    Lillegård gård  
    Lillegårds gård el. Västregårds gård bebyggelse  
    Lillehage t  
    Ljungsgård lht  
    Ljungsgård lht  
    Ljungsgård friköpt lht  
    Lundbyholm lht  
    Lunden hmd  
    Lundholmen gård  
    Lundholmen, Lilla avs  
    Lilla Lundholmen avs lht  
    Lundbyholm friköpt lht  
    Lunden hmd  
    Lundholmen hmd  
    Lundholmen bost. lht  
    Margaretagården lht  
    Missionshuset avs  
    Mosebacke t  
    Månsas t  
    Mällsberg avs  
    Mällsberg avs lht  
    Mällaberg, Norra avs  
    Norra Mällsberg avs lht  
    Nedre kvarnar eller Forsheda kvarn bebyggelse  
    Norra fällan ST  
    Norrebo avs  
    Norrebo avs lht  
    Norregård hmd  
    Norregård gård  
    Norregård bebyggelse  
    Norregård gård  
    Norregårds gård bebyggelse  
    Norretorp avs  
    Norretorp avs lht  
    Norrvalla lht  
    Norrvik lht  
    Nyahemmet (el. Örberga) avs  
    Nyahemmet avs lht  
    Nyahemmet t  
    Nyahemmet lht  
    Nyahemmet avs  
    Nyahemmet t  
    Nybygget avs  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget avs lht  
    Nydala lht  
    Nydala lht  
    Nygård avs  
    Nygård bebyggelse  
    Nyhem lht  
    Nystugan hmd  
    Per-Larsgård el. Arvidsgård gård  
    Perstorp avs  
    Perstorp avs.lht  
    Petersborg lht  
    Petersborg avs lht  
    Prostgården bebyggelse  
    Prästgården gård  
    Rannäs by  
    Rannäs by  
    Rosendal avs  
    Rosendal avs lht  
    Rosenlund avs  
    Rosenlund avs lht  
    Rosenlund avs lht  
    Rydet hmd  
    Rydet hmd  
    Rydet t  
    Rydet t  
    Ryen hmd  
    Ryen hmd  
    Sandlid gård  
    Sandlid hmd  
    Schedingsnäs Saknas  
    Schedingsnäs fiderkomiss  
    Schedingsnäs fideikommiss  
    Sjöbo bs  
    Sjöbo bs  
    Sjölund avs.  
    Sjöåker t  
    Skattegård hmd  
    Skattegård gård  
    Skogen t  
    Skoghem avs  
    Skoghem avs lht  
    Skogsdal lht  
    Skogsdal friköpt lht  
    Skogsdal lht  
    Skogshyddan avs lht  
    Skogshyddan avs  
    Skogshäll lht  
    Skogslund avs  
    Skogslund avs lht  
    Skräddarefällan bs  
    Skyttebo t  
    Skyttebo stuga  
    Slätten avs  
    Slätten avs lht  
    Smedbo lht  
    Smedbo hmd  
    Smedbo bost. lht  
    Sofielund bs  
    Sofielund bs  
    Solbacka lht  
    Solbacka bost. lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhem avstyckad lht  
    Solhöjd lht  
    Solsäter avs  
    Solsäter avs lht  
    Solsäter lht  
    Soläng lht  
    Sporsbo jordlht  
    Sporsbo avs lht  
    Spångö t  
    Spångö t  
    Stensabo avs  
    Stensabo avs lht  
    Stenvik avs  
    Stenvik lht  
    Storegård hmd  
    Storegård gård  
    Storegårds gård gård  
    Strömsborg avs  
    Strömsborg lht  
    Strömsborg avs  
    Strömsborg lht  
    Stubbhult hmd  
    Stubbhult hmd  
    Ställena t  
    Säteriet gård  
    Södra fällan t  
    Södragärde avs  
    Södragärde avs lht  
    Södratorp avs  
    Södratorp avs lht  
    Södratorp, Lilla avs  
    Lilla Södratorp avs lht  
    Söregård hmd  
    Söregård bebyggelse  
    Söregård bebyggelse  
    Söregård gård  
    Söregårds gård bebyggelse  
    Trädan, Norra t  
    Tyskagård bebyggelse  
    Tyskagård bebyggelse  
    Tångafällan el Anderstorp, även Tångarna avs  
    Tångarna (el Tångafällan, el. Anderstorp) avs  
    Törnestorp t  
    Törnestorp t  
    Udden avs lht  
    Uppåkra lht  
    Uppåkra lht  
    Uppåkra lht  
    Uppåkra lht  
    Vaktstugan banvaktstuga  
    Vallen lht  
    Wallen lht  
    Varpet lht  
    Varpet lht  
    Viken t  
    Vilan lht  
    Vipparp utjord  
    Vipparp, Norra gård  
    Norra Vipparp bebyggelse  
    Vipparp, Södra utjord  
    Vissas lht  
    Västregård hmd  
    Västregård gård  
    Västre- eller Lillegårds gård bebyggelse  
    Västtorp gård  
    Väst-torp hmd  
    Åbo avs  
    Åbo avs lht  
    Åeke gård  
    Åeke gård  
    Ågård gård  
    Ågård gård  
    Åhus avs  
    Åhus lht  
    Åreved by  
    Åreved by  
    Åstorp gård  
    Åstorp hmd  
    Örberga eller Nyahemmet avs  
    Östorp t  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.