ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värnamo socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 583 Naturnamn : 272 Bebyggelsenamn : 467 Naturnamn : 163
Värnamo sn, se Värnamo stad Saknas Aludden udde Värnamo socken Apelåker åker
Värnamo landsförslg Apladalen dal Värnamo sn Backåker åker
Värnamo landsförslg Aspö ö i mosse Alandsryd by Baggahornet åker
Värnamo landsförslg Aspöskogen skogsmark Alandsryd-Bältaregård gård Bjälken åker
Värnamo sn o köping Aspöskogen skogsmark Alandsryd Lunnagård gård Björkaträdan åker
Värnamo sn o. köping Bengtsahage betesmark Alandsryd Rutagård gård Bolagöl göl
Värnamo sn o. köping Bergfällan betesmark Alandsryd-Skattagård gård Bola göl göl
Värnamo sn o. köping Björkelund terräng Alebo hmd Bolalid backe
Värnamo landsförslg Björnakällan källa Altorp gård Bola mosse torvmosse
Värnamo landsförslg *Björnehall terräng Aunabäcken lht Bolet slåtteräng
Värnamo f. sn Björnö mossholme Annabäcken jordbrukslägenhet Borrafållan åker
Värnamo sn Blådöpet udde i mosse Annelund lht Borra-rör fornlämning
Värnamo lfs Bockadöden terräng Apladalen park Brudberget berg
Värnamo sn Bokskogen skogsmark Appelhyttan hmd Bältesberg berg
Värnamo lfs Bolavik vik Aspö gård Dalsåker åker
Värnamo lfs Bolagöl göl Aspö torp Dalta mosse Saknas
Värnamo sn Borra rör röse Assaregård bebyggelse Djupakärr kärr
Värnamo lfs. Borra Rör griftrör /Se Backamo torp Dragsholmen holme
Värnamo sn Brantaberg berg Backegård bebyggelse Ekebäcken bäck
Värnamo sn Branta sandlid strandmark Backegården hmd Fläskamossen mosse
Värnamo sn, nu stad Broken triangelpunkt Backen bebyggelse Friarehålet kärr
Värnamo sn Brudberget berg Bengtsbygget torp Fyrkanten åker
Värnamo sn Bruket terräng? Björkelund lht Fåglamossen mosse
Värnamo sn Bygget åker- o. betesmark Björkelund lht Fårahytteåkern åker
Värnamo sn Bymossen mosse Björs jordbrukslägenhet Gaern sjö
Värnamo sn Bäckaklynnan ägomark Björsgård bebyggelse Gastaliden backe
Värnamo f.d. sn Bäckåsen höjd Björsgård bebyggelse Getaryggarna holmar
Värnamo f.d. sn Bältesberg berg +Blekeplanen avs Getryggarna klippöar
Värnamo sn Bältesberg terräng Bokaskogen bebyggelse Gravkullen backe
Värnamo f.d. sn, nu stad Dalta mosse mosse Bolabrogård bebyggelse Gropamaderna Saknas
Värnamo lfs Drabanterör röse Bolet bebyggelse Gropamossen Saknas
Värnamo sn *Drabante rör kummel Bonkegård bebyggelse Gubbaliden vägbacke
Värnamo lfs Draget sund Bredasten lht Gubbaliden backe
Värnamo sn Dragsholmen holme Bron lht Hagaträdan åker
Värnamo lfs *Drakarör kummel(?) Brunnsbäck lht Halväckholmen holme
Värnamo sn Ekebäcken bäck Bråckegård bebyggelse Hanaträdan åker
Värnamo lfs Eneberg åkermark Bråckegård bebyggelse Hindsen sjö
Värnamo sn Enekroken udde Bråtebäck lht Horssjön Saknas
Värnamo lfs *Fjärdungsstubben terräng Bråtabäck jordbrukslägenhet Hundskulle kulle
Värnamo sn *Flata skog Byagård bebyggelse Hundskulle kulle
Värnamo sn Fällan åkermark Bygget lht Hundvik Saknas
Värnamo sn Fällebobäck bäck Bygget gård Häggebacken ängsbacke
Värnamo lfs *Fölsedal terräng Bygget gård Häggebäcken bäck
Värnamo lfs Förekull åkermark Bygget gård Härån biflod
Värnamo förr sn, nu stad Garen sjö Båtstad t Högåker åker
Värnamo förr sn, nu stad Gatviken vik Bäck jordbrukslägenhet Ingrida bro vägtrumma
Värnamo sn Getaryggarna holmar Bäckadal lht Julahornet åker
Värnamo stad, förr sn Getaryggarna holmar(?) Bäckaryd mad Kajsesten skär
Värnamo sn Grannafällemossen mosse Bäckaskog lht Kalvön ö
Värnamo sn Granstorp terräng Bäckaskog gård Kapphället åker
Värnamo stad, förr sn Granstorp betesmark Bäckudden lht Karlsfors vattenfall
Värnamo sn Gravkullen kulle Bältarebo hmd Kilen område
Värnamo sn Gripabofors fors Bältarebo t Klevakullen kulle
Värnamo sn Gropamossen mosse Bältaregården bebyggelse Klevaliden backe
Värnamo sn Grönekulle höjd Bönsved lht Korshall sten
Värnamo sn Gullbäck terräng Bönssved jordbrukslägenhet Korshall sten
Värnamo sn Gullringen vik Börjagård bebyggelse Korshallsmossen mosse
Värnamo sn Hagalund åkermark Dala lht Korshallsön ö
Värnamo sn *Haggöl göl(?) Dalen torp Lille Kloåker åker
Värnamo sn Halvvägsholmen holme Dalta mosse avs Store Kloåker åker
Värnamo sn Helmershus triangelpunkt Djursbäck t Kopparkälla källa
Värnamo sn Henningsberg triangelpunkt Drabanterör lht Kopparkälla källa
Värnamo sn Hindsen sjö Drabanterör torp Kravlemålasjön sjö
Värnamo sn Hindsen sjö Duvegärde gård Kravlemålaåkern åker
Värnamo landsf. Hindsen sjö Duvogärde gård Krikaträdan åker
Värnamo sn Hindsen sjö Ekeberg hmd Krycklebäcken bäck
Värnamo sn Hindsen sjö Ekeborg lht Kröcklebäcken Saknas
Värnamo lfs. Hindsen sjö Ekefällan avs Kullslyckan åker
Värnamo sn Hindsen sjö Ekeveken lht Kummelbacken offerplats
Värnamo sn Hindsen sjö Erlandsgård bebyggelse Källåker åker
Värnamo sn Hindsen sjö Erlandsgård bebyggelse Käringabäcken bäck
Värnamo sn Hindsen sjö Fagerhult bebyggelse Käringliden backe
Värnamo sn Hindsen sjö Fogdegård bebyggelse Käringaträdan åker
Värnamo sn Hindsen sjö Framnäs villa Kärråker åker
Värnamo sn Hindär = Hinsen sjö /Se Funtabo gård Ladugårdsåker åker
Värnamo sn Hinsen sjö /Se Funtabo gård Lagan Saknas
Värnamo sn Hinsen, se Hindsen sjö Furet lht Lidäng åker
Värnamo sn *Hoersjö, se Horssjön sjö Furulund t Lilla gröna mosse
Värnamo sn Holma hallar hallar? Fåfängan t Lillagrönabäcken vattendrag
Värnamo sn Holmakärr kärr Fällan lht Lillåker åker
Värnamo sn *Horskogen skog Fällan hmd Lindstadfors vattenfall
Värnamo sn /Se Horssjön sjö Fällan t Linneberg kulle
Värnamo lfs Horssjön sjö Fällebo t Ljungåker åker
Värnamo köping, socken Horssjön sjö Fällebo hmd Ludde källa Saknas
Värnamo köping, socken Horssjön sankmark +Fällebo t Luringabacken hagmark
Värnamo lfs Horsskogsberget triangelpunkt Fällebo torp Luttrebacken äng
Värnamo sn Hos sjö /Se Fällorna lht Långa berget stenblock
Värnamo landsk. Hultängen ägomark Fältvävaregård bebyggelse Långa rydet skogsmark
Värnamo landsk. Hundvik vik Fästampen bebyggelse Lövholmen holme
Värnamo landsk. Håkansgårds veke udde Förarebacken lht Mjöltabackalid backe
Värnamo köping, tingsställe, landsk. Hädinge mosse mosse /Se Förhyltan gård Mogärdet jordområde
Värnamo köping, tingsställe, landsk. Häggekulle göl göl Förhyltan gård Målsnäs skogsmark
Värnamo lfs *Härssjön sjö Gaddabo backstuga Märke kull jordhöjd
Vernamo sn Härån å Gatekullen lht Märkesten gränsmärke
Värnamo lfs Härån å Gisslabo gård Mössåker åker
Värnamo sn Hässeltorpssjön sjö Gisslabo gård Norrabo ö ö
Värnamo landsförs. Hässlehultet terräng Granefällan bebyggelse Norrabo ö ö
Värnamo lfs Högalund betesmark Grannafällan torp Näsudden udde
Värnamo landsförs. Högalund terräng Grannafällan torp Nöbbeledberget berg
Värnamo sn *Högehall terräng Grannäset bebyggelse Ormöarna »öar» i en mosse
Värnamo lfs. Högelid terräng Granåsen avs Paltatäppan åker
Värnamo landsförs. Högåsen ås Grönskog bebyggelse Penningpungen ävja
Värnamo lfs. Hörle triangelpunkt Gullbäck torp Pettera vände åker
Värnamo lfs. *Hörlebro bro? Gummagård bebyggelse Prostsjön sjö
Värnamo stad *Hörlefors fors Gunnabäck lht Rolke hålor markområde
Vernamo sn Jonsbo terräng Gunnars hmd Rolke hålor vattenhålor
Värnamo sn Kajsesten grund Gunnatorp lht Råbockasprånget område
Värnamo sn Kalvö ö Gästgivaregården bebyggelse Rågåker åker
Värnamo sn Kalvön ö Haga lht Rävakullarna Saknas
Värnamo sn *Lilla Kalvön ö Hagaberg t Samuela fälla f.d. svedjeland
Värnamo sn Kalvön ö Hagaberg lht Sjöamad kärr
Värnamo sn Kapellet betesmark Hagagård bebyggelse Sjöbolet slåtteräng
Värnamo sn Karlsfors fors Hejden lht Skallebro vägtrumma
Värnamo sn *Karlsforsen fors Helmershus herrgård med tegelbruk Skallestenar klippstenar
Värnamo sn *Karsfors fors Hindsekind gård Skalle-stenar grund
Värnamo sn Kaxabäcken bäck Hinsekind herrgård Skalle-stenar grund
Värnamo sn Klockö terräng Hjelshammar Assaregård gård Skarpenos Saknas
Värnamo sn Knektahagen betesmark Hjelshammar Backen gård Skithults kärr del av Vise mosse
Värnamo sn Knylebo terräng Hjelshammar Kaptensgård gård Skåningsävjan ävja
Värnamo sn *Stora Kopperhall terräng Hjelshammar Knutsgård gård Spräckte påle milstolpe
Värnamo Saknas Korpholmarna holmar Hjelshammar Krutbrännaregård f.d. underofficersboställe Spräckte påle milstolpe
Värnamo lfs Korshall terräng Hjelshammar Norragård gård Spräckte påle fjärdingsvägmärke
Värnamo socken *Kort nageln terräng Hjelshammar Prästabacken gård Stampabäck tillflöde
Värnamo lfs Krabbängen äng Hjelshammar Ranglagård gård Stampabäck bäck
Värnamo sn Kravlemålasjön sjö Hjelshammar Torpet gård Stengubbaåkern åker
Värnamo sn Kravlemålasjön sjö Hjälshammar by Stens mosse Saknas
Värnamo sn Krokävjan göl Holmahall bebyggelse Stolpa-sten stenblock
Värnamo Saknas Krokävjan korvsjö /Se Hornaryd by Stollsnäs åker
Värnamo sn Kråkeröret röse Hornaryd gård Storbringen åker
Värnamo sn Kröcklebäcken bäck Hornaryd Lilla bebyggelse Storäng ängsmark
Värnamo sn Kummelbacken kulle /Se Hornaryd Storegård bebyggelse Strålsnäs åker
Vernamo sn o. kpg. Kvarnbäcken bäck Hov by Stubbaängen ängsmark
Värnamo landsförs. Kvekehall grund Hov Bolabron gård Sågbäcken bäck
Värnamo sn Kycklingholmen holme Hov Bråckagård gård Såget vattenfall
Värnamo sn Källemossen mosse Hov Gunnagård gård Södra vrå åker
Värnamo sn Källstorp, Lilla åkermark Hov Håkansgård gård Sörabo ö ö
Värnamo lfs Lagan å Hov Norragård gård Sörabo-ö ö
Värnamo landsförs. Saknas Lagan å Hyltegärde bebyggelse Söragårds kärr kärr
Värnamo landsförs. Saknas Lagan å Hyltegärde gård Sörsjösjön Saknas
Värnamo sn Lagan å Hylteryd lht Tegeläng åker
Värnamo sn Lagan å Håkansgård bebyggelse Tekebobäcken bäck
Värnamo landsförs. Saknas Lagan å Hägnen lht Tjutö ö
Värnamo sn Lagan älv Hällingen stuga Tjutö ö
Värnamo sn Lars Hjälms klippa klippa Hässeltorpet gård Tjärbackahagen hage
Värnamo sn Lekelundsmossen mosse Hessletorpet hmd Store Trädan åker
Värnamo sn Lilla gröna betesmark Högagärde lht Trädgårdsåker åker
Värnamo sn, nu stad Lillemålen terräng Högamålen lht Trälekälla offerkälla
Värnamo landsk. Lillån å Högamålen gård Trälekälla offerkälla
Värnamo f.d. sn /Se Linnekullen kulle Höhället lht Trälsprängen åker
Värnamo f.d. sn /Se Linnfotaskogen skogsmark Hörle järnvägsstation, f.d. järnbruk Tuvaträdan åker
Värnamo f.d. sn /Se Lommatuven holme Hörle bruk Saknas halvö
Värnamo förvaltningspostkontor /Se Lortiga port sund Ingas hmd ö
Alandsryd by Ludde källa källa /Se Jansabygget torp Vasabron vägtrumma
Alandsryd by Ludde källa källa Jeppas del av Nöbbaled Byagård Vasakärr kärr
Alandsryd by +Luddö del av V. Lagastranden Johansberg lht Videbuskaåkern åker
Alandsryd by Lugnaviken vik Jonkarefållen t Vidöstern sjö
?Alandsryd by Lund terräng Jons [Jons Persson] bebyggelse Vidöstern sjö
Alandsryd by Lunden åkermark Jonsbo bebyggelse Visman sjö
Alandsryd by Långaberget åkermark Jonsingsgård bebyggelse Vite mosse mosse
?Alandsryd by Långakärr kärr Jonstorp lht Vite mosse Saknas
Alandsryd by Långarydet skogsmark Jussö herrgård Västens betesmark
Alandsryd by Långebergsträdan åkermark Jussö gård Åsen bergås
Alandsryd by Lövholmarna holmar Kappeled t Älgarydssjön gränssjö
Alandsryd by Madkroken udde Kaptensgård bebyggelse  
Alandsryd by Malmbromon terräng Karlbygget torp  
Alandsryd by Maramö mosse, se Hädinge mosse mosse Karlsborg lht  
Alandsryd by Mebäcken bäck Karlsbro t  
Alandsryd by Mogärdet gärde /Se Karlsbygget bebyggelse  
Alandsryd by Mollsnäset terräng Karlsbygget t  
Alandsryd by Märkesten gränsmärke Karlsfors bruk  
Alandsryd by Mörkaberg berg Kilen bebyggelse  
Alandsryd by Nissabo betesmark Kilen torp  
Alandsryd by Norraboö ö Kjällholmen bebyggelse  
Alandsryd by Norrelund åkermark Kjellstorp gård  
Alandsryd by /Se Norr hörja Engs Weke slåtteräng /Se Kjällstorp herrgård  
Alandsryd by /Se *Nutahult skog /Se Klockaregård bebyggelse  
Alandsryd by Nyäng betesmark Klynnan lht  
Alandsryd by /Se Näsudden udde Knutsgård bebyggelse  
Alandsryd by /Se Osudden udde Knutsgård bebyggelse  
Alandsryd by /Se Parkudden udde Kohult lht  
*Alindzrydh, se Alandsryd by Pengapungen strandmark Korsgård bebyggelse  
Alwisryd, se Alandsryd by Prostsjön sjö Korslid avs  
»Alwitzrydh», se Alandsryd by Prostskogen skogsomr. Korslid lht  
Aplagården gd Pålshemmet triangelpunkt Korslid torp  
*Bokhultet t Pålslund betesmark Kravlemålen bebyggelse  
*Bråten t *Ramshults skog skogsparti Kravlemålen torp  
Bygget gd *Ramshults skog skogsparti Krutbrännaregård bebyggelse  
Bältarebo gd /Se Riket terräng Krycklefors jordbrukslägenhet  
*Delanäs t Rubbamossen mosse Kröcklefors lht  
*Ekegård gd Rubbasjön sjö Kullabo bebyggelse  
*Ekegardh gd Rundävjan göl Kullen lht  
*Ekegård gd Rundävjan vattensamling /Se Kullen t  
*Ekegardh gd Ruskån å Kullen lht  
Förhyltan gd Råbockasprånget sankmark Kullen torp  
Gisslabo gd *Ræffswekin ödejord Kumlet stuga  
Hagagård gd Rävö ö Kvarnagärdet t  
*Hagen t Rönnebäckamosse mosse Kvarnagärdet torp  
*Hasletorpet t Rönnesten runsten /Se Kvarnö bebyggelse  
*Helmershult, se Helmershus herrgd Rör, Stora kummel /Se Källeholmen torp  
Helmershus herrgård Rörebo åker- o. betesmark Källstorp Saknas  
Helmershus herrgd Rörebo åker- o. betesmark Källäng lht  
Helmershus, se Mossle hg /Se Savabäcken bäck Lafsebo bebyggelse  
Helmershus hg /Se Sjöhagen betesmark Laggen lht  
Helmershus, se Mossle gd /Se Sjös kulle kulle Lassabo hmd  
Helmershus gd /Se Skajens ägomark Ledet torp  
Hindsekind hg Skyttatorpet terräng (?) Ledet t  
Hindsekind hg /Se Skåningsävjan vattensamling /Se Lerdala hmd  
Hindsekind gd Spräckte påle gränspåle? Lerdala lht  
Hindsekind herreg Stackamossamaden sankmark Lergrava gård  
Hinsekind hg Stampabäck bäck Lergraven bebyggelse  
Hindsekind gd Stensmosse mosse Liden lht  
Hindsekind hg Sten udden udde Liden lht  
Hindzekind hg Stenudden udde Lilla Byagård lht  
Hindsekind gd *Stolpahall terräng Lilla Fällorna torp  
Hindsekind hg Store mosse mosse Lilla Kjällstorp t  
Hindsekind gd Store Mosse mosse Lilla Lövrycket bebyggelse  
Hinsekind hg Store mossen mosse Lilla Målen bebyggelse  
Hindsekind hg Store mosse mosse Lilla Videbäck torp  
Hindsekind hg Store mosse mosse Lillegård bebyggelse  
Hinsekind hg Storskogen skogsmark Lillegård bebyggelse  
Hinsekind gd Storskogen skog Lillegård bebyggelse  
Hinsekind hg Svanarydsbäcken bäck Lindstad by  
Hinsekind hg Södraboö ö Lindstad Norragård gård  
Hindsekind hg Sörhörja Weke slåtteräng /Se Lindstad södragård gård  
Hindsekind gd Sörsjön sjö Linnebråten lht  
Hindsekind g. Sörskog skogsmark Lissäng hmd  
Hindsekind gd Sörskog åkermark Ljusseveka bebyggelse  
Hinsekind gd Timmerudden udde Ljusseveka gård  
Hindsekind hgd Tjutarydsbäcken bäck Lundby lht  
Hindsekind gd Tjute stenar fornlämning Lunden t  
Hindsekind herrg. Tjutö ö Lunnafållen torp  
Hindsekind g Tjutö holme Lunnafållen bebyggelse  
Hindsekind sätesgd Tomtabäcken bäck Lunnagården bebyggelse  
Hindsekind hg *Torshall terräng Lyckås stuga  
Hinsekind hg Tosseberget berg Lynget hmd  
Hindsekind hg Tostholm udde (?) Lilla Lövrydet gård  
Hindsekind hgd Träle källa källa Maden bebyggelse  
Hinsekind hg Träle källa offerkälla /Se Maden lht  
Hinsekind hg Träskomakarens betesmark Maramö Saknas  
Hinsekind hg Tuvakärret kärr Maramö by  
Hinsekind hg Tvärbäcken bäck Maramö Börjagård gård  
Hinsekind hg ö Maramö Hagagård gård  
Hinsekind hg Vakten betesmark Maramö Norragård gård  
Hindsekind hg Vidöstern sjö Maramö Södragård gård  
Hindsekind hg Vidöstern sjö Maramö Västragård gård  
Hindsekind hg Vidöstern sjö Mellangård gård i Nederby  
Hindsekind hg Vidöstern sjö Mellangård bebyggelse  
Hindsekind hg Vidöstern sjö Moen lht  
Hindsekind hg Wijösten Lacus se Vidöstern sjö Moen jordbrukslägenhet  
Hinsekind herrgård Vismen sjö Mossle Saknas  
Lilla Hinsekind gd(?) Vismen sjö /Se Mossle by  
Hindsekind herrgd Vismen sjö /Se Mossle Backagård gård  
Hindsekind hg /Se Vismen sjö /Se Mossle Bråckagård gård  
Hindsekind gd /Se Vrångsjön sjö Mossle Bunkagård gård  
Hindsekind hgd /Se Vrångsjön sjö Mossle Korsgård Saknas  
Hindsekind gd /Se Västens betesmark Mossle Korsgård gård  
Hindsekind gd /Se Västerås betesmark Mossle Störjagård gård  
Hindsekind gd /Se Västeräng betesmark Mossle Uddebo gård  
Hjelshammar by Wästhöria Weke slåtteräng /Se Mosslelund avs  
Hjelshammar by Ådalsmossen mosse Myrekull lht  
Hjälshammar by Åkrasjö åkermark Myren bebyggelse  
Hjelshammar by Ånabäcken bäck Märkesbo t  
Hjälshammar by Åsabacken triangelpunkt Mölleskog hmd  
Hjälshammar by Åsaliden åker- o. betesmark Mölleskog torp  
Hjälshammar by Åsen åkermark Nederby by  
Hjälshammar by Älgarydssjön sjö Nederby Björsgård gård  
Hjälshammar by Älgarydssjön sjö Nederby Mellangård gård  
Hjälshammar by Älgoxaön dunge Nederby Södragård gård  
*?Hjorthagen t Älmens terräng Nissabo bebyggelse  
*Hogemålen t Älviken strandmark Nissagård bebyggelse  
*Holabäcks ängar Saknas Älviken udde Nordanskog lht  
»holabeks (ængiom)» beb? /Se Östhoria weke slåtteräng /Se Norrabo gård  
*Holms äng Saknas   Norra Norrabo lht  
Horja, Västhorja och Östhorja byar   Norrby lht  
Horja, Västhorja och Östhorja byar   Norrefåll torp  
*Horga by /Se   Norregård gård  
Horgha, se Västhorja o. Östhorja byar   Norregård bebyggelse  
Horja, se Västhorja och Östhorja byar   Norregård gård i Lindestad  
Hornaryd by   Norregård bebyggelse  
Hornaryd by   Norregård bebyggelse  
Hornaryd gd   Norregård bebyggelse  
Hornaryd by /Se   Norregård bebyggelse  
Hov by   Norregård bebyggelse  
Hov by   Norrkorja bebyggelse  
Hov by   Norrom jordbrukslägenhet  
Hov by   Norrskog bebyggelse  
Hov by   Nyagärde t  
Hof by   Nyagärde t  
Hov by   Nybygget lht  
Hov by   Nygård lht  
Hov by   Nyslätt lht  
Hov by   Nöbbele Saknas  
Hov by   Nöbbeled by  
Hov gd /Se   Nöbbele Björsgård Saknas  
Hov by /Se   Nöbbeled Björsgård gård  
Hov gd /Se   Nöbbele Byagård Saknas  
Hov gd /Se   Nöbbeled Byagård gård  
Hov by /Se   Nöbbele Erlandsgård Saknas  
Hwrgie, se Väst- o. Östhorja byar   Nöbbeled Erlandsgård gård  
Hyltegärde gd   Nöbbele Norregård Saknas  
Högamålen gd   Nöbbeled Norragård gård  
Hörle samh.   Nöbbele Södergård Saknas  
Hörle samh.   Nöbbeled Södragård gård  
Hörle kvarn   Perstorp t  
Hörle samh.   Perstorp jordbrukslägenhet  
Hörle bruk   Pilagård bebyggelse  
Hörle bruk   Pildalen lht  
Hörle bruk   Prostgården bebyggelse  
Hörle järnbruk   Prästbacken bebyggelse  
Hörle järnbruk /Se   Pålabo lht  
Hörle järnbruk /Se   Pålshemmet lht  
Jussö gd   Pålshemmet gård  
Jussö gård   Ranglagård bebyggelse  
Jussö by   Rasmusabo gård  
Junsö hg   Rasmusbo gård  
Junsö gd   Rubbatorpet lht  
Jussö gd   Runemo jordbrukslägenhet  
Jussö Saknas   Rutagården bebyggelse  
Karlsfors järnbruk   Ruveken mtl. avs.  
Klynnan lht /Se   Rydet torp  
Kravlemålen torp   Rydet bebyggelse  
Kravlemålen torp   Rydet lht  
*Kulla gd (?)   Rydet t  
Källstorp gd:ar   Ryhov t  
?Lergraven gd   Ryhov torp  
?Lergraven gd   Rödaled lht  
Lergraven = 1 Bäckaskog Saknas   Rödaled torp  
*Lerhola torp   Rörstorp Saknas  
Lindstad by   Rörstorp gård  
?Lindstad by   Sjöbo lht  
Lindstad by   Sjögården lht  
Lindstad by /Se   Norra Sjögärdet hmd  
*Lindstadfors förr bruk /Se   Sjögärdet hmd  
Ljusseveka gd   Sjöhagen lht  
Ljusseveka gd   Sjöhagen torp  
Ljusseveke gd /Se   Sjörydet lht  
Lunden torp   Sjötorp lht  
Lundsberg torp /Se   Sjövik stuga  
*Lyftingsveken Saknas   Skatemader avs  
Lilla Lövrydet gd   Skattegården bebyggelse  
*Malberg Saknas   Skogen hmd  
?Maramö by   Skogsdal t  
Maramö by   Skogsfållen bebyggelse  
Maramö by   Skogsholm lht  
Maramö by   Skogslund jordbrukslägenhet  
Maramö by   Skogslund lht  
Maramö by   Skottvallen lht  
Maramö by /Se   Skyttens lht  
Maramö by   Skyttens torp  
Maramö by /Se   Skyttetorpet bebyggelse  
Maramö by /Se   Skåperyd gård  
Moen lht   Skåperyd gård  
Mossle by   Sköndal t  
Mossle by   Sköndal torp  
Mossle by   Slätten lht  
Mossle by   Smedbo lht  
Mossle by   Snabbens torp  
Mossle by   Snuggebo gård  
Mossle by   Snuggebo gård  
Mossle by   Spårabo bebyggelse  
Mossle by   Spårabo torp  
Mossle by   Stadsvik lht  
Mossle by   Stampen bebyggelse  
Mossle by   Stampen backstuga  
Mosssle by   Stoffagård bebyggelse  
Mossle by   Stolpen hmd  
Mossle by   Stolpen jordbrukslägenhet  
Mossle by   Stomsjö bebyggelse  
Mossle by   Stomsjö gård  
Mossle by   Strethult torp  
Mossle by   Strömsdal lht  
Mossle by   Störjagården, se 15 Mossle Saknas  
Mossle by   Störjagård bebyggelse  
Mossle by   Svensbygget bebyggelse  
Mossle by   Svensbygget hmd  
Mossle hg /Se   Svensbygget bebyggelse  
Mossle gd /Se   Svensbygget gård  
Mossle by /Se   Svensdal lht  
Mossle by /Se   Svenstorp lht  
Mosslelund gd /Se   Sållaretorpet lht  
*Mostamålen Saknas   Sållaretorpet gård  
Lilla Målen Saknas   Södergård hmd  
Nederby by   Södergård gård i Nederby  
Nederby by   Södergård bebyggelse  
Hederby by   Södergård bebyggelse  
Nederby by /Se   Södergård bebyggelse  
Nederby by   Södergård torp  
Norrabo gd   Södergård bebyggelse  
Norretorp, se Torp by   Södergård bebyggelse  
Norrhorja gdr   Södra Aspö lht  
Norrhorja gd /Se   Södragärde t  
Nybygget lht   Södragärde lht  
*Nyttjabol Saknas   Södragärde torp  
?Nöbbeled by   Södraled bebyggelse  
Nöbbeled by   Södraled torp  
Nöbbeled by   Södra Norrabo lht  
?Nöbbeled by   Södra Norrskog bebyggelse  
Nöbbeled by   Södra Skogsfållan t  
Nöbbeled by   Södratorp lht  
Nöbbeled by   Södrebom torp  
Nöbbeled by   Södrefåll t  
Nöbbeled hg   Sörabo lht  
Nöbbeled hg   Sörabo gård  
Nöbbele by   Sörhorja bebyggelse  
Nöbbeled gdr   Sörhorja gård  
Nöbbeled by   Sörhorja Knutsgård gård  
Pilagården komministerbost.   Sörsjö ålderdomshem  
[Raeffsrockin] Saknas   Sörskog lht  
Rasmusbo gd   Söråsen t  
Rubbatorpet lht   Tegelbacken avs  
Röde led by? /Se   Tjutaryd bebyggelse  
Rödaled gd /Se   Tjutaryd gård  
Rörestorp herrgård   Torget bebyggelse  
Rörestorp gård   Torp by  
Rörstorp gd   Torp Fogdagård gård  
Rörstorp gård   Torp Norragård gård  
Rörestorp Saknas /Se   Torp Söragård gård  
Rörstorp gd /Se   Torpet gård  
Rörestorp herrgård /Se   Tryggarp lht  
Rörstorp gd /Se   Trädan t  
Sikaled torp /Se   Tvebäcken torp  
Sjörydet lht   Uddebo bebyggelse  
*Skabberödia torp   Vaktstugan lht  
*Skyttehemmet torp   Vitarör t  
Skåperyd gd   Vreet hmd  
Skåperyd gd /Se   Vråen bebyggelse  
*Slätthult torp   Vråen gård  
Snuggebo gd   Vällersten by  
Snuggebo gd /Se   Vällersten Jonsingsgård gård  
?Stomsjö gård   Vällersten Lillagård gård  
Stomsjö gd   Vällersten Norragård gård  
Stomsjö gd   Vällersten Stoffagård gård  
Stomsjö gd   Vällersten Stom komministerboställe  
Stomsjö gd /Se   Vällersten Söragård gård  
Stomsjö gd /Se   Vällersten Västragård gård  
Strethult torp   Vällersten Östragård gård  
Svensbygget gd   Värnamo Saknas  
Syrssyø, se Sörsjö by   Värnamo Gästgivaregård gård  
Sållaretorpet gd   Värnamo klockaregård f.d. boställe  
Sörabo gd   Värnamo Lillegård gård  
Sörsjö by   Värnamo Pilagård gård  
Sörsjö by   Värnamo Prästagård kyrkoherdeboställe  
Sörsjö by   Värnamo Torget Saknas  
Sörsjö by   Värnanäs gård  
Sörsjö by   Värnanäs gård  
Sörsjö by   Västbogård bebyggelse  
Sörsjö by   Västergård bebyggelse  
Sörsjö by   Västhorja by  
Sörsjö by   Västhorja Lillagård gård  
Sörsjö by   Västhorja Mellangård gård  
Sörsjö by   Västhorja Norragård gård  
Sörsjö by   Västhorja Söragård gård  
Sörsjö by   Zakrisbo t  
Sörsjö gd /Se   Ådalen lht  
Sörsjö ålderdomshem   Åkrasjö lht  
Sörsjö by   Åminne järnbruk, gjuteri, järnvägsstation  
Sörsjö by   Åsaliden lht  
Sörsjö gd /Se   Älvviken ödetorp  
*Thyrlä, se Hörle bruk   Öen jordbrukslägenhet  
Tjusan torp /Se   Öen bebyggelse  
Tjutaryd gd   Örtebro hmd  
Tjutaryd by   Östergård bebyggelse  
Tjutaryd gd /Se   Östhorja by  
Tjutaryd gd /Se   Östhorja Erlandsgård gård  
Tjutaryd gd /Se   Östhorja-Norrhorja gård  
*Tjutarydtorpet torp   Östra Furulund bs  
Torget, se Pilagården komministerbost.   Övergården bebyggelse  
*Torkelsbygget torp      
?Torp by      
Torp by      
Torp by      
?Torp by      
Torp gd      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by /Se      
Torp by      
Tryggarp lht /Se      
*Wangiömma, se Vråen Saknas      
Vreet hmd      
Vråen Saknas      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by /Se      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by      
Vällersten by /Se      
Vernamo by      
Vernamo by      
Värnamo nu köping      
Värnanäs gd      
Värnanäs gd /Se      
Värnanäs gd /Se      
Västhorja o. Östhorja byar      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Horja (Väst- o. Öst-) by      
Västhorja el. Östhorja byar      
Västhorja o. Östhorja byar      
Västhorja by      
Värhorja o. Östhorja byar      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja el. Östhorja Saknas      
Västhorjael. Östhorja byar      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
?Västhorja by      
?Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja o. Östhorja byar      
Västhorja el. Östhorja byar      
Vesthorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja o. Östhorja byar      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by      
Västhorja by /Se      
Västhorja by /Se      
Västhorja by /Se      
Västhorja by /Se      
Horja, Väst- o. Öst- byar /Se      
Västhorja, se Horja byar      
Västhorja by /Se      
Västhorja o. Östhorja byar /Se      
Vättersten by      
*Ålevik torp      
Ön gd      
?Öen gd      
?Öen gd      
Öen jordbrukslägenhet      
Östhorja och Västhorja byar      
Östhorja el. Västhorja byar      
Östhorja by      
Horja (Öst- Väst-) Saknas      
Östhorja el. Västhorja byar      
Östhorja by      
Östhorja by      
Östhorja el. Västhorja byar      
Östhorja by      
Östhorja by      
Östhorja by      
Östhorja o. Västhorja byar      
Östhorja by      
Östhorja by      
Östhorja by      
Östhorja by /Se      
Östhorja by /Se      
Östhorja, se Horja byar      
Östhorja by /Se      
Östhorja by /Se      
Östhorja by /Se      
Östhorja o. Västhorja byar /Se      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.