ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Anderstorps socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 108 Bebyggelsenamn : 140 Naturnamn : 64
Anderstorp sn Agnsjön sjö Anderstorps sn sn Anderstorpsån Saknas
Anderstorp sn Anderstorpån å Anderstorp socken Barnö Saknas
Anderstorp sn Anderstorpaån å Anderstorp Saknas Bergrödjan kulle
Anderstorp sn /Se Anderstorpaån å Anderstorp sn Bromma område
Anderstorp Saknas Anderstorpaån å Anderstorp sn Bråarpssjön Saknas
Anderstorp sn Anderstorpaån å Berget lht Bråarpssjön sjö
Anderstorp sn Anderstorpaån å Björkelund bebyggelse Brånamossen Saknas
Anderstorp sn Annebo terräng Bohult Saknas Burakullen höjd
Anderstorp sn Backanäs terräng Bohult gård Flymossen Saknas
Anderstorp sn Barnö, Lilla mossholme Bohult Norra bebyggelse Fryebosjön Saknas
Anderstorp sn Barnö, Stora mossholme Bohult Östra bebyggelse Fryebosjön sjö
Anderstorp sn /Se Björnö mossholme Brotorpet t Glurge källa hälsokälla
Anderstorp sn /Se Björnömossen mosse Bråarp säteri Gröne mad Saknas
Anderstorp sn /Se Bohultagöl göl Bråarp by Gröne mosse Saknas
Anderstorp sn /Se Bohultagölen göl Bränna lht Guldkullen Saknas
Anderstorp samh. o sn /Se Bråarpssjön sjö Brännö bebyggelse Hagsjön Saknas
Anderstorp by Bråarpasjön sjö Bygget gård Hagsjön sjö
Anderstorp poststation /Se Bygget, Södra terräng Bygget Lilla bebyggelse Hallasjön Saknas
Bohult by Bäckahult åkermark Bygget Norra bebyggelse Hallasjön sjö
*Bohult, Lilla gd Dalodlingen åkermark Bäckagärdet lht Hammesjön sjö
Bråarp by Dammen åkermark Bäckåsen lht Hattakullen bebyggelse
Bråarp gd Flahultasjön sjö Bössahiet f.d. torp Hyveln vattenfall
Bråarp by Flymossen mosse Ekenäs Saknas Hästö skogsskift
Bråarp gd /Se Flymossen mosse Ekenäs gård Höge lid backe
Bråarp hg /Se Fredriksfors terräng Eriksbo lht Isdalen Saknas
Ekenäs indr. militieboställe Fryebosjön sjö Fifflaryd Saknas Jungfruklämman sten
Ekenäs gd Fållarna betesmark Fiflaryd herrgård Karlens hål dypöl
Ekenäs gd *Gisslandsbron bro Frybo gård Kilinganabben utskift
Eldshult gd *Gisslavedsbron bro Fryebo bebyggelse Kisteberget Saknas
Fifflaryd, se Stjärnehult hg /Se *Gislaved skog skogsparti Gamlegård lht Kleveberget Saknas
Fiflaryd by Glurge källa källa Gaxås bebyggelse Kroksjön Saknas
?Fivlaryd by Glurge källa källa /Se Gaxås gård Kroksjön sjö
Fifflaryd by Grönemad betesmark Gräskiftet torp Kyrkbäcken genväg
Fivlaryd, Västra by Gölen göl Gyllenfors bruk Kölnekärret Saknas
Fivlaryd, Östra by Gölen göl Gyllenfors bruk Lassabergen höjd
Fiflaryd by /Se Hagsjön sjö Gyllenfors fabriksområde Lindkullen höjd
Fryebo gd Hagsjön sjö Hagalund lht Långö Saknas
Gaxås gd Hallasjön sjö Hagen lht Lämmalaggarna Saknas
Gyllenfors bruksegendom Hammar-bäcken bäck Hallabo hmdl Lövås´berg Saknas
Gyllenfors järnbruk /Se Heniamosse, se Stor mosse Saknas Henja Saknas Mjärhultasjö sjö
Gyllenfors bruksegendom /Se Humlamossen mosse Henja by Nissan Saknas
Gyllenfors bruk /Se Humlamossen mosse Herrgården bebyggelse Nissan flod
Helgård frälsegd Härydsmossen mosse Holmen lht. Ormö Saknas
Henja by Härydsån å Hult bebyggelse Ryds skog skogsberg
Henja by /Se Härydsån å Hult by Rävelen vägskäl
Henja by /Se Hästabacken åkermark Härestorp Saknas Rävmossen Saknas
*Herlarydh gd Hästö mossholme Härestorp bebyggelse Rävtäppan betesmark
Hult by Kalvanabben åkermark Härstorp gård Starkabogölen Saknas
Hult by Killinganabben udde Hässelåsen bebyggelse Stora lid Saknas
Härstorp gd Kisteberget berg Högaberg lht Store mosse Saknas
Klo by Kistebergs tegen åkermark Högsberg f.d. sold.-t. Stötabomossen Saknas
Klo by Klo triangelpunkt Hökakull lht Svartgöl Saknas
Käxbo gd Kroksjön sjö Hökakullen hmdl. Svartgölsbäcken Saknas
?Lövås by Kvarnakärr kärr Jakobsberg torp Tokeberg Saknas
Lövås by Kyrkebäcken bäck Kalvanabben torp Torpasjön Saknas
Lövås by Kyrkebäcken bäck Katrineberg torp Trollabergen Saknas
Lövås by Källeberget berg Klo bebyggelse Trollasjön Saknas
Lövås gd Lillegöl göl Klo by Trollasjön sjö
Mjärhult (?) by Lommagölen göl Klockaregården bebyggelse Våte mosse Saknas
Mossarp by /Se Låkagölen göl Knallbo lht Vättringsmossen mosse
Ryd gd Långö mossholme Krischanas hmdl Ångsjön sjö
Stenbrohult by Lövåsa berg triangelpunkt Kroa f.d. hmdl Älghultssjön Saknas
Stenbrohult by Madategen åkermark Kroksjölund hmdl Älgå Saknas
Stjärnehult by Mjärhult triangelpunkt Kullen lht Ängsjön Saknas
Stjärnehult hg /Se Nabben terräng Kvarnaberget hmdl  
Stjärnehult hg /Se *Nennesmoå, se Anderstorpån å Källeberg lht  
Stjärnehult by /Se Nissan å Käxbo gård  
Storebro by Nissan å Käxbo bebyggelse  
Storebo by Norrskogen skogsomr. Lyckan bebyggelse  
Stret by Ormö mossholme Lövås by  
Tagatorp se Tokarp by Rävatången udde Lövås by  
Tokarp by Rävatäppan terräng Lövås torp lht  
Tokarp by Rödjan åkermark Mellangård gård i Henja  
*Torp Saknas Röjan åkermark Mellangård gård i Lövås  
Tånghult by Skogsmossen mosse Mjärhult bebyggelse  
?Törås byar Starkabogölen göl Mjärhult by  
?Törås byar Stensbygget åkermark Mjärhultatorp gård  
?Törås gård Stenö mossholme Mjärhultstorp bebyggelse  
Törås by Store mosse mosse Moen lht  
Törås, N:a o. S:a byar /Se Store mosse mosse Mogärdet lht  
Älgarem by Store mosse mosse /Se Mossarp bebyggelse  
Elgarem by Stor mossen mosse Mossarp by  
Älgarem by Stormossen mosse Mossen lht  
Älgarem gd Stötabomossen mosse Nabben torp  
Älgarem by /Se Svartgöl göl Nordgärdet lht  
»æliwlth» beb. Svartgölsbäcken bäck Norrgård gård i Henja  
  Svarvaretorpasjön sjö Nygård bebyggelse  
  Svarvaretorpasjön sjö Pellagård bebyggelse  
  Söderskogen skogsomr. Roträdan bebyggelse  
  Tokarpsskog triangelpunkt Ryd bebyggelse  
  Trollasjön sjö Ryd by  
  Trädan åkermark Ryden lht  
  Tvärö mossholme Rödjan t  
  Tånghultasjön sjö Röja torp  
  Udden åkermark Sandbäcken lht  
  Ylen terräng Sjöbo lht  
  Åbo åkermark Stenbrohult bebyggelse  
  Ågärdet åkermark Stenbrohult by  
  Åsen åkermark Stensnäs lht  
  Älgeå å Stjärnehult bebyggelse  
  Älghultasjön, Norra sjö Stjärnehult by  
  Älghultasjön, Norra sjö Storebo bebyggelse  
  Älghultasjön, Södra sjö Storebo by  
  Älghultasjön, Södra sjö Stret bebyggelse  
  Ön strandmark Stret by  
  Örnen åkermark Stret by  
  Österskog terräng Svarvaretorpet fabriksanläggning  
  Österskogen skogsmark Svarvaretorpet lht  
    Svensbygget t  
    Södergård gård i Lövås  
    Tokarp Saknas  
    Tokarp by  
    Tokarp Norra bebyggelse  
    Tokarp Södra bebyggelse  
    Tångagärdet bebyggelse  
    Tånghult Saknas  
    Tånghult gårdar  
    Tånghult Södra bebyggelse  
    Tånghult Östra bebyggelse  
    Törås Södra Saknas  
    Törås Saknas  
    Törås by  
    Törås Norra bebyggelse  
    Törås Södra bebyggelse  
    Utjorden bebyggelse  
    Veken bebyggelse  
    Veken lht  
    Veken gård  
    Västergård gård i Fiflaryd  
    Västergård gård i Lövås  
    Ågärdet lht  
    Åstorp lht  
    Älgarem Saknas  
    Älgarem bebyggelse  
    Älgarem by  
    Äspekullen bebyggelse  
    Äspekullen hmdl  
    Östergård gård i Anderstorp  
    Östergård gård i Henja  
    Östergård gård i Lövås  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.