ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kulltorps socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 381 Naturnamn : 1915 Bebyggelsenamn : 420 Naturnamn : 777
Kulltorp sn Albosjön, se Kyrksjön sjö Kulltorps sn sn /Se Albosjön Saknas
Kulltorp sn Albosjön sjö Kulltorp sn och by Albosjön sjö
Kulltorp sn Albosjön sjö Kulltorp socken Aledungen betesmark
Kulltorp sn Al(e)- fled i natur- eller ägonamn /Se Kulltorp sn Alehålan hagmark
Kulltorp sn Alesnärten åker /Se Kullarp sn Alekärret kärr
Kulltorp sn Andersbo åkermark Kullarp sn Alesnärten åker
Kulltorp sn /Se Andersbogölen göl Kulltorp sn Allmänningstuvorna ängsmark
Kulltorp sn Apel-, (Apla-) fled i natur- eller ägonamn /Se Kulltorp socken Almsåker åker
Kulltorp sn Arbetsåker åker /Se Kulltorp socken Almsängsbacken åker
Kulltorp sn Arvidshusbackarna skogsmark /Se Kulltorp sn /Se Andersa håla betesmark
Kulltorp sn Arvidshuslaggarna skogsmark /Se Aggarp säteri Andershage skogsmark
Kulltorp sn Arvidshusudden mossudde /Se Aggarp säteri Aspekullaliden backe
(?)Kulltorp sn Asp(e)- fled i natur- eller ägonamn /Se Aggarp gård Aspekullen ängsmark
Kulltorp sn Balken äng /Se Aggatorp herrgård Aspeliden backe
Kulltorp sn Barbacken ängsmark /Se Albo by Asphagen betesmark
Kulltorp sn Bark- fled i ägonamn? /Se Albo gård Aspängen äng
Kulltorp sn Barkelyckan åker /Se Albonäs gård Assarsåker åker
Kulltorp sn Barnåker åker /Se Ambo lht Backakällan källa
Kulltorp sn Basta- /Bastu- fled i natur- eller ägonamn /Se Ambo torp Backåker åker
Kulltorp sn Baståsen terräng Ambo gård Baggakullen backig åker
Kulltorp sn Batåkersslätten åker /Se Andersbo torp nu rivet Barnåker åker
Kulltorp sn Bes(e)- fled i ägonamn? /Se Aspelund torp nu rivet Bastakullen åker
Kulltorp sn -bete eled i ägonamn /Se Backegård bebyggelse Bastavrån betesmark
Kulltorp sn Beväringshålan dal /Se Backegård gård Bastukullarna åker
Kulltorp socken Bistockaberget skogsberg /Se Backen backstuga Bastuåker åker
Kulltorp sn Bjer- fled i ägonamn /Se Bastaberget lht Baståker åker
Kulltorp socken Bjursbäcken bäck /Se Baståsen torp nu rivet Bengta skog skogsmark
Kulltorp socken Björn- fled i natur- eller ägonamn /Se Bengtsbo torp Bistockaberget skogsberg
Kulltorp sn Björsbosjön sjö Berget gård Bevärningshålan dal
Kulltorp sn Björsbosjön sjö Berget torp nu rivet Besåker åker
Kulltorp sn Björsbäcken bäck Björkelund numera riven backstuga Besepölen betesmark
Kulltorp sn Blackekullen betesmark /Se Björsbo lht Bergäckra åker
Kulltorp sn Bläckkärret kärr /Se Björsbo gård Bergsåker åker
Kulltorp sn Bockaskallen bergmassiv /Se Björsbo gård Bjersåker åker
Kulltorp sn Bohus åkermark Bobacka bebyggelse Bjersäng äng
Kulltorp sn Bohuskärret kärr /Se Bobacka gårdar Bjursbäcken bäck
Kulltorp sn Boklöven åker /Se Bobackahage lht Björkekärr kärr
Kulltorp sn -bd eled i ägonamn /Se Bohus torp nu rivet Björkåker åker
Kulltorp sn Bolbohagen skogsmark /Se Brodal torp nu rivet Björkäng äng
Kulltorp socken Borgadungarna skogsmark /Se Brogård bebyggelse Björnkullarna betesmark
Kulltorp sn Boveken åkermark? Brogård gård Björnåker åker
Kulltorp sn /Se Boveken skogsmark /Se Brogård gårdar Björnö ö
Kulltorp sn /Se Bredingen åker /Se Broholm torp nu rivet Björsbogölen Saknas
Kulltorp sn /Se Bredslan äng /Se Brostugan avs. lägenhet Björsbogöl skogsgöl
Kulltorp sn /Se Brinkabrunn källa /Se Brunnsnäs gård Björsbosjön sjö
Kufflatorp, se Kulltorp sn Bro- fled i natur- eller ägonamn /Se Brännehylte bebyggelse Björsbosjön sjö
Kwiltorppd, se Kulltorp sn Brotslan åker /Se Brännehylte by Blackekullen betesmark
Aggarp by Bruebuskaängen äng /Se Bygget backstuga nu riven Bockahall gränsplats
Aggarp by Bråtakärret skogsmark /Se Bäckslund backstuga nu riven Bockakullen höjd
Aggarp gd -bråte/-bråta eled i natur- eller ägonamn /Se Bäckanäs torp nu rivet Bockakullen ängsmark
Aggarp by Bråtåker åker /Se Bäckaskog lht. Bockaskallen skogsberg
Aggarp gd /Se Brännelyckan äng /Se Bäckaskog gård Bockskallsbäcken bäck
Aggarp hg /Se Bränneriskärret skogskärr /Se Dalen torp nu rivet Bohuskärret kärr
Aggarp gd /Se Brännön åker /Se Dykas torp nu rivet Bolbohagen skogsmark
Albo by Byxorna åker /Se Ekhaga villa Bolsåker åker
Björsbo gård /Se Byxåker åker /Se Ekholmen Saknas Bomansdungen skogsbacke
Bobacka gd Byxäckra ängsmark /Se Ekholmen bebyggelse Bomanskärren skogsmark
Brogård by Bårboåker åker /Se Ekholmen gård Bondåker åker
Brunnsnäs torp /Se Bårydsmaden ängsmark /Se Ekholmen by Boveken skogsmark
Brännehylte by Bäl- fled i natur- eller ägonamn /Se Elmås gård Bredingen åker
Ekholmen gd /Se Bäståker åker /Se Elmås by Bredåker åker
*Fregeraka gd -dalk eled i ägonamn /Se Erikslund backstuga nu riven Bredåker åker
Gohult gd -damm eled i natur- eller ägonamn /Se Falabrittas torp nu rivet Brinkabrunn källa
Gohult by /Se Danemalid, Lilla och Stora backar /Se Falens knekttorp Broabacken backe
Horshult by Dammen åkermark Framgården gård Brohagen äng
Horshult by Djupadalsberget skogsberg /Se Fredrikas backstuga nu riven Brotslan åker
Horshult gd -drag eled i natur- eller ägonamn /Se Friskatorpet lht Broåker åker
Hårdahall skogsmark och torp (nu rivet) /Se Drottningamossen skogs- och mossmark /Se Friskatorpet torp Bruebuskaängen äng
Hästhult gd Drottningberget berg /Se Friskatorpet torp nu rivet Brunnsbolet åker
Hästhult by Drängagråten mark /Se Frommabo backstuga nu riven Brunnsåker åker
Hästhult by Dymaden mossmark /Se Furuborg torp Bränneriskärret skogskärr
Hästhult by Däkåker åker /Se Furuborg nu nedlagdt torp Byagården åker
Hästhult by -däld eled i ägonamn? /Se Furulund torp Byxorna åker
Hästhult gd Egypten åker och ängsmark i djup dal /Se Fällåsen torp nu rivet Byxorna Saknas
Högshult by Ekholmssjön, se Sjöbosjön sjö /Se Förekull lht. Bäckadalen åker
?Kalset by Esskapshålan ängsmark /Se Förekull backstuga nu riven Bäckåker åker
?Kalset by Esskapsåker åker /Se Gabrielamajes backstuga nu riven Bäckängen äng
Kalset by Falavråen skogsmark /Se Glasbo lht Bäckängsåker åker
?Kalset gd Fanjunkarefållen åker /Se Glasbo knekttorp Bälbrunnen källa
?Kalset gd:ar Farbro- fled i natur eller ägonamn /Se Glasbo torp nu rivet Bälbrunnsåker åker
Kallset by /Se Farmorshagen åker /Se Gnällebo torp nu rivet Bäståker åker
?Kalset gd /Se Farmorsåker åker /Se Gohult bebyggelse Börsåker åker
»klwnatorpa sokn», se Kulltorp sn Fatåker åker /Se Gohult Saknas Dalabacken Saknas
Kulltorp by Femstenaröret gränssten /Se Gohult gård Dalsåker åker
Kulltorp poststation /Se Finnaberget skogskulle /Se Gohult gårdar Dammalid, stora och lilla backar
Kärvaryd gd Finnabråten risbråte /Se Granhult torp Dammbackarna skogsmark
Kärvaryd by Fitt(e)- fled i natn /Se Granhult backstuga, numera riven Dammen äng
Kärvaryd by /Se Flankamoen ängsmark /Se Granåsen lht Dammsveken skogsmark
Kärvaryd by /Se Flickornas äng numera skogsmark /Se Granåsen gård Dammsåker åker
Lockaberget gd /Se -floe eled i natn /Se Granåsen gård numera nedlagd till betesmark Dammsängen äng
Lanna by Flolaggen ängsmark /Se Gretelund, se Knösabo torp Djupadalsberget berg
Målskog by Flymossarna mossar /Se Gretelund torp nu rivet Djupe hylte dal
Målskog gd /Se Flyttegapsåker åker /Se Gräshult torp nu rivet Djurabron bro
Siggebo by Fläs(e)- fled i natur- eller ägonamn /Se Gröna väg backstuga nu riven Drottningamossen skogs- och mossmark
Sonakull by Forebacken ängsmark /Se Gåsagård bebyggelse Drottingberget Saknas
Sonnakull by Fota mosse mosse Gåsagård gård Drängagråten mark
Sonakull by Fota mosse mosse Gåsagården gård Egypten åker och ängsmark
Sonnakull by Fotamossen mosse /Se Gärdet gård Ekåker åker
Sonakull by Franståker åker /Se Gölgåsen lht. Eneveken betesmark
Sonakull gd /Se Fredsparken skogsmark /Se Göljåsen torp nu rivet Falavråen skogsmark
Sonakull gd Friarevägen skogsstig /Se Göteborg torp Fanjunkarefållen åker
Trygilstorp, se Törestorp by Fribokattebackarna betesmark /Se Göteborg torp Finnaberget skogsberg
Tyngel by Friskamossen ängsmark /Se Haga gård Finnabråten bråte
Tyngel by Friskatorp betesmark Haggård bebyggelse Fittebäcken bäck
Tyngel gård Frueberget berg /Se Haggården gård Flankamoen ängsmark
Tyngel by Furuberget berg Haghult lht Flatåker åker
Tyngel by -fyllan, -fyllen, -fyllingen eled i ägonamn /Se Lilla Haghult lht. Flickornas äng numera skogsmark
Tyngel by Fåglakärret skogskärr /Se Hallabo bs Flickornas äng Saknas
Tyngel by fåll element i ägonamn? /Se Hallabo torp Flolaggen ängsmark
?Tyngel by Fårabogen åker /Se Horshult Saknas Flymossarna mossar
Tyngill Saknas Fäbro- fled i natn /Se Horshult bebyggelse Flymossen Saknas
Tyngel by Fäll(a)- fled i natn /Se Horshult gård Fläsebäcken Saknas
Tyngel by /Se -fällingen eled i ägonamn /Se Horshult, Stora och Lilla gårdar Fläsebäcken bäck
Törestorp by Färö ö /Se Husen backstuga nu riven Fota mosse Saknas
Törestorp by För- fled i natur- eller ägonamn /Se Hylta gård Fotamossen mosse
Törestorp by Förekullsberget skogshöjd /Se Håkansnäs gård Fredsparken skogsområde
Törestorp by Förklöva åker /Se Håkanstorp bs Fredsparken skogsmark
Törestorp Saknas /Se Förängen äng /Se Håkanstorp gård Friarevägen skogsväg
Viborg gd /Se Förö mossö /Se Håkanstorp torp Fribiten markstycke
Väset by /Se Förö ö Håkentorp lht. Friskamossen mosse
Väset by /Se Förö, Lilla ö Hårdehall hmd Fruberget berg
Västerhaga by Förö, Stora ö Hårdehall torp Frueberget berg
Åshuvud gdr Förö, Stora ö Hästhult gd Fällorna skogland
Åshuvud, L och St byar Galtåsen terräng Hästhult bebyggelse Förekullsberget skogshöjd
Åshuvud by -gap eled i ägonamn? /Se Hästhult gård Färö ö
Åshuvud, L:a o. St:a byar /Se Gasta- fled i natn /Se Hästhult by Färö Saknas
?Älmås by -gata eled i vägnamn /Se Högabo torp nu rivet Lilla Förö Saknas
Österskog by Gat(e)- fled i natur- eller ägonamn /Se Högakull Saknas Stora Förö Saknas
Österskog gd /Se Gatlyckan åker /Se Högakull backstuga Förö mossö
Saknas Saknas Geren åker /Se Högshult gd Galtåsen skogshöjd
Kulltorps sn excerptkällor Getabäcken bäck Högshult bebyggelse Gamlegård åker
Saknas Saknas Getamossen mosse Högshult gård Gamlejordsåker åker
Albonäs torp Getsidan åker /Se Högshult by Gapsåker åker
Ambo soldattorp Gisebäck bäck /Se Hörnet numera riven stuga Fåglakärret skogskärr
Ammebo torp Gnysten äng /Se Johansberg torp nu rivet Fåll, Västra åker
Andersabo torp Gnällebo åker- o. betesmark Johansdal torp nu rivet Fållavråen åker
Andersbo torp Granen äng /Se Jonsbo lht Fållen åker
Aspelund torp Granåsen betesmark Jonsbo, östra och västra torp Fållåker åker
Backen backstuga, senare torp Gravakärret åker /Se Josspagården gård Fåradalsåker åker
Basteberget backstuga Grenen åker /Se Kals gård Fårhagen betesmark
Baståsen torp Gretelund terräng Kallset Saknas Fårhagsåker åker
Berget backstuga Grimmelåker åker /Se Kalset bebyggelse Gateberget skogsbacke
Berget backstuga Grimmeläckret åkervall /Se Kalset gd Gatefållen åker
Björkelund backstuga Grimängen terräng Kalset by Gatemossen mosse
Björkelund backstuga Grimängen äng /Se Karlslund, se Molyckan gård Gatfållsåker åker
Björkäng torp Grimängsbäcken bäck Katrineholm gård Gathagen åker
Björsbo torp -grinna, -grinningen eled i ägonamn /Se Kattekrikan hmd Gatlyckan åker
Bohus torp Gråppängen äng /Se Klangas torp nu rivet Gatträdan åker
Bohus torp Gubb(a)- fled i ägonamn /Se Klangstinas backstuga, nu riven Furö ö
Bolet backstuga Guldfyllan åker /Se Klangstinas förr backstuga Gatåker åker
Brodal torp Gungsebacken ängsmark /Se Klockaregård bebyggelse Geren åker
Brodals torp Gungsekullen ängsmark /Se Klockaregård gårdar Getabäcken Saknas
Broholm backstuga Gungsekärret ängsmark /Se Kloddebo backstuga nu riven Getabäcken bäck
Brosemmet soldattorp Gungsåker åker /Se Kloddebo torp nu rivet Getahagen åker
Brostugan backstuga, senare torp Gåramaden äng /Se Knovabo torp nu rivet Getavägen väg
Brunnsnäs torp Gåren åker /Se Knösabo torp Gethusträdan åker
Bygget torp, senare backstuga Gårslodsbolet äng /Se Knösabo torp nu nedlagt Getåker åker
Bygget, Norra torp Gåråker åker /Se Kolabo torp nu rivet Gisebäck bäck
Bygget, Västra torp Gåsadammen äng och damm /Se Kråpet område Gnysten åker
Bygget, Östra torp -gärde eled i ägonamn /Se Kulltorp by Gravakärret Saknas
Bäckalund backstuga -göl eled i natn /Se Kvarnaberget bs Gravakärret åker
Bäckanäs torp Gölen göl Kvarnaberget gård Grimängen äng
Bäckanäs torp, senare backstuga Göljaskiften ängsmark /Se Kvarnabo lht Gräshults äng äng
Bäckaryd backstuga Göljåsagöl göl Kvarnalyckan avs. lht Grävlingahallen skogsberg
Bäckaskog lägenhet Göljåsagöl skogsgöl /Se Kvarnatorpet torp Grävlingamossen mosse
Dalen torp Habbasåker åker /Se Kvarnatorpet, lilla torp nu rivet Grävlingshallen skogs- och bergmark
Duvö torp Habäcken bäck /Se Kvarnaveken lht Grävlingshålan ängsmark
Espekullen torp, senare backstuga -hack eled i ägonamn /Se Kvarnaveken lht. Gubbåker åker
Fridhem lägenhet Hacket åker /Se Kvarnen gård Guldfyllan åker
Friskatorpet torp Hajrafållen åker /Se Kvarnlid torp Gullringshalla råmärke
Friskatorpet torp Hajråker åker /Se Kvarnlid numera riven stuga Guldringshallar gränsplats
Furulund backstuga, senare torp -hall eled i natn /Se Kvarntorpet lht Gungsebacken ängsmark
Fållen backstuga Hallabo åkermark Kvistabo gård Gungsekärret ängsmark
Fållen torp, senare backstuga Hallonarödjan skogsmark /Se Kvistabo torp Gustavas skogsmark
Fållen torp Hallåker åker /Se Kyrkesjön sjö Gåramaden äng
Fållen backstuga Halvparten åker /Se Kåmmahav torp nu rivet Gårdsstaden åker
Fållen backstuga Halvåker åker /Se Källeberg Saknas Gåren åker
Fållen backstuga Halyckan åker /Se Källeberg lht Gåsadammen damm
Fällåsen backstuga Hammebäcken bäck /Se Källeberg gård Gåsåker åker
Föreborg torp, senare backstuga Hanakullen kulle Källeberg gård Stora Gärdesö råmärke
Förekull backstuga Hanakullen skogsbacke /Se Källhaga villa Gölaberget skogsberg
Gatan backstuga Hattåker åker /Se Källmo lht. Gölamossen Saknas
Gatan backstuga Helvetesbäck bäck Källstorp torp Gölamossen mosse
Glasbo torp Helvetesbäcken skogsbäck /Se Källstorp torp nu rivet Göljåsagöl skogsgöl
Glasbo soldattorp Helvetesgölen göl Kärvaryd bebyggelse Gölön mossö
Glaskvarntorpet torp Helveteskärr kärr Kärvaryd by Habäcken bäck
Glyttebo torp Helveteskärret skogskärr /Se Kärvaryd rusthåll Hack, Södra åker
Granhult backstuga Heråker åker /Se Landsgärdet bs Hacket åker
Granåsen torp -hie eled i ägonamn? /Se Landsgärdet gård Hagafållen åker
Gretelund torp Hjärtnanskärren, (Hjärtakärren) skogsmark /Se Landsgärdet torp Hagagatan väg
Gräshult torp Hjärtåker åker /Se Lanna by Hagmossen skogsmosse
Gräshult torp, senare backstuga Holaggsängen, (=Hålaggsängen) äng /Se Lanna by Hajrafållen åker
Grönaväg backstuga Holkahagen mark /Se Lanna mo del av by Hallabobäcken bäck
Gölgåsen torp Holkaträdan åkermark /Se Lanna pst Hallaboåker åker
Göteborg torp Holkavången äng /Se Lannamajes backstuga nu riven Hallonarödjan skogsmark
Göteborg torp Hop- fled i ägonamn /Se Lasses avs. lht Hallåker åker
Hagaholm lägenhet, senare torp Horsa- fled i natn /Se Lidås bs Halvparten åker
Hagalund backstuga Hullingsåker åker /Se Lidås lägenhet Halyckan åker
Haghult avsöndrad lägenhet Hultet terräng Liljansberg torp nu rivet Hammebäcken bäck
Hallabo torp Hultet skogsmark Lillebacke backstuga nu riven Hampelandsåker åker
Hallabo torp Hund- fled i natn /Se Lillegård bebyggelse Hampåker åker
Horshult, Lilla torp Huvet ängsmark /Se Lillerydet torp nu rivet Hanakullen gruskulle
Hultet backstuga Hylkebäcken bäck Lindshult avs. lht Hanakullen skogsbacke
Håkansnäs torp Hylkebäcken bäck /Se Lindåsen lht Harabackarna skogsmark
Håkanstorp torp hylta element i natur- eller ägonamn /Se Lindåsen lht. Harakullsåker åker
Håkantorp gård Hysket åker /Se Lindåsen gård Harahålan åker
Håkentorp backstuga Håkanstorp betesmark Lundholmen gård Haraliden ängsmark
Hårdehall torp hål(a) element i natur- eller ägonamn /Se Lundholmen gård Haråker åker
Hårdehall, Södra torp Hålaggsängen, (=Holaggsängen) äng /Se Långelyckan knekttorp Hattåker åker
Hästhagen backstuga, senare torp Hållsdammsmaden ängsmark /Se Långelyckan numera rivet torp Hattåkershålan åker
Högakull backstuga Håmmebokroken, (nu Håmmekroken) skogsmark /Se Lövrödjan torp nu rivet Hejdåker åker
Högalid backstuga Hårdahall åkermark Magnusas torp nu rivet Hellbergsfåll åker
Hörnet backstuga Hårdahall torp (nu rivet) och skogsmark /Se Magnusas numera riven backstuga Helvetesbäcken skogsbäck
Intaget backstuga -hägn eled i ägonamn? /Se Markelund lht. Helveteskärret skogskärr
Intaget torp, senare backstuga Hägnen åker /Se Markelund gård Hjärtnanskärren kärr
Intaget torp *Hærdhasio(r) el. *Hærdhe sjö /Se Mellangård bebyggelse Holkaträdan åkermark
Intäkten torp *Hærdhe el. *Hærdhasio(r) sjö /Se Modala backstuga nu riven Hopängsåker åker
Johansberg backstuga, senare torp Hären sjö Moheda backstuga nu riven Horsarödjorna skogsmark
Johansdal backstuga Hären sjö Molyckan stuga Hultaträdan åker
Jonsbo, Västra torp Hären sjö Molyckan gård Hulten bokskog
Jonsbo, Östra torp, senare backstuga Hären sjö Mossatorp Saknas Hultklippan skogsberg
Jonstorpet torp Hären sjö /Se Mossatorpet lht Humlegård åker
Katrineholm lägenhet Hären sjö /Se Mossatorpet torp Humlegårdslandet åker
Katrinelund backstuga Hässel- / Hässle- fled i natur- eller ägonamn /Se Myrebo Saknas Humleåker åker
Kloddebo torp Hästasvämmet djup del av Albosjön /Se Myreholm gård Hundsbacken åker
Kloddebo backstuga Hästasvämmet djup del av Albosjön /Se Myrtorpet lht Hundskärret ängsmark
Kolabo torp Hästhultasjön sjö Myretorp torp Husboåkrarna åkrar
Kolabo backstuga Hästhultssjön sjö Målskog Saknas Huskullarna betesmark
Kommahav backstuga Hästhultasjön sjö Målskog gd Husåker åker
Kroken backstuga, senare torp Hästhultasjön sjö Målskog bebyggelse Husö ö
Kvarnaberget torp Hästhultasjön sjö Målskog gård Hylkebäcken bäck
Kvarnabo backstuga Hästhultasjön sjö Målskog by Hyltåker åker
Kvarnatorpet torp Hästskon åker /Se Nissabo torp nu rivet Hysket åker
Kvarnliden nybygge, senare backstuga Hättan ängsmark /Se Norrabygget torp Håkans rödja skogsmark
Kvarntorpet soldattorp Högabogöl skogsgöl /Se Norrabygget torp nu rivet Hål, Norra betesmark
Kvarntorpet, Lilla torp Höge Skulle bergsrygg /Se Norrebo lht Hålabäcken bäck
Kvistabo stuga Högö ö Norregård bebyggelse Hålmossen mosse
Kvistabo torp Hörlekullarna skogsmark /Se Nybygget lht Håläng äng
Källeberg backstuga, senare torp Höräckret åker /Se Nybygget torp Håmmekroken ängs- och skogsmark
Källmo torp, senare backstuga Ikornamaden äng /Se Nybygget gård Hårdahall torp
Källstorp backstuga Ilarebrokärret skogsmark /Se Nygård gård Hädinge Saknas
Lassabo soldattorp Ilavad gränsplats /Se Nytorp torp Hägnen åker
Ledet backstuga Ingärdsåker åker /Se Nytorp torp nu rivet Hällingsmaden åker
Liden backstuga, senare torp -intag eled i ägonamn /Se Näset torp nu rivet Hällingsmadsträdan åker
Lidås backstuga Intagsbäcken bäck /Se Nästagård bebyggelse Hären sjö
Lilleskog backstuga, senare torp Itoftakullen ängsmark /Se Nästagård gård Hären sjö
Lilljansberg backstuga, senare torp Iuckö mossö /Se Osbron bro Hären sjö
Lillryd torp Jaenåker åker /Se Perstorp lht Hässeldalen åker
Lindåsen torp Jerikoåker åker /Se Perstorp torp Hässelhålan åker
Lipelund torp Jerpan numera utdikad sankmark /Se Perstorp gård Hässlekullen ängsmark
Lundholmen torp, senare backstuga Jerpekärret kärr /Se Petersborg torp Hässleåker åker
Lyckås backstuga Jerusalemsfållen åker /Se Petersborg torp nu rivet Hästakärret skogsmark
Långelyckan soldattorp Jerusalemskällan källa /Se Pinnahemmet gård Hästalaggen skogs- och mossmark
Lövhyltan torp Judeviken vik Prästagården gd Hästarödjan skogsmark
Lövåsen backstuga Judeviken sjövik Prästgården bebyggelse Hästarödjebäcken bäck
Marieholm backstuga Judeviken vik /Se Pukagård gård Hästasvämmet djup del av Albosjön
Marielund backstuga Jutakullarna gravkullar /Se +Pukajord bebyggelse Hästensåker åker
Markelund nybygge, senare torp Jutakullarna höjd /Se Pusatorpet lht Hästhagen betesmark
Modala backstuga Jutakullen kulle Pusatorpet torp Hästhultasjön sjö
Moen backstuga Järnö mossholme Pusatorpet torp Hästhultssjön Saknas
Moheda backstuga Jättakällan källa Renens torp Hästhultsssjön sjö
Molyckan torp Jättastenen sten Ryttaretorpet torp Hästö Saknas
Mossatorpet backstuga Jätte-/ Jätta- fled i natn /Se Ryttaretorpet gård Högabogöl skogsgöl
Mossatorpet torp Jössalid backe /Se Räfsenäs gård Höge skulle berg
Mossen backstuga Jössåker åker /Se Röjan avs. lht Höge skulle bergsrygg
Myreholm gård Kains ö mossö /Se Rödjan torp nu rivna Högåker åker
Myretorp torp Kakelösen åker /Se Rödjan förr torp Högö Saknas
Myreveken soldattorp Kak(e)lösen åker /Se Rönnebacken lht Högö Saknas
Myrholmen backstuga Kakåker åker /Se Rönnebacken gård Högö ö
Myrtorpet torp Kall(a)-, Kalle- fled i natur- eller ägonamn /Se Röven gård Högö mossö
Mörkevik torp Kallingsåker åker /Se Salix´ backstuga nu riven Högömossen mosse
Nissabo torp Kalåker åker /Se Sandbacken backstuga nu riven Högösbråten bråte
Norrabygget torp Karingsåker åker /Se Sandhem lägenhet Hölekullen Saknas
Norrebro backstuga Kattekriken äng /Se Siggebo by Hörlekullarna skogsmark
Nybygget backstuga Kavelen åker /Se Siggebo Saknas Höräckret åker
Nybygget torp Kaveläckran ängsmark /Se Siggebo gård Ilarebrokärret skogsmark
Nybygget torp Kavlingabrodungen skogsmark /Se Siggebo Norra bebyggelse Intagsbäcken bäck
Nybygget torp Kidd(a)- fled i natur- eller ägonamn /Se Siggebo Södra bebyggelse Isakskärren skogsmark
Nybygget torp Kiddudden udde Siggebo, Norra och Södra by Jerpan sank åkermark
Nydala backstuga Kiddö ö Simonstorp gård Jerusalem åker
Nyedal backstuga Kiståker åker /Se Sjöbo bs Jerusalemskällan källa
Nystugan backstuga, senare torp Klackerna terräng Sjöbo lht. Judeviken Saknas
Nytorp backstuga Klackarna bergs- och skogsområde /Se Sjöbo torp nu rivet Judeviken vik
Näset torp Klangahacket åker /Se Sjöbo förr torp Jutakullarna plats
Perstorp torp Klint- fled i natur- eller ägonamn /Se Sjödal torp nu rivet Jutakullarna kullar
Petersburg torp -klippa eled i natn /Se Sjögård bebyggelse Järnö Saknas
Pusatorpet soldattorp Klippängsmaden äng /Se Sjögård gård Jättabäcken bäck
Pusatorpet soldattorp Klockåker åker /Se Sjögård gårdar Jättabäcken gränsbäck
Rosabo torp Kloddahål buskrik dalsänka /Se Sjölund lht. Jättahallen sten
Rosabo backstuga Kloddebiten mark /Se Sjölund torp Jättekällan källa
Rydet, Lilla backstuga Kloddekälla källa /Se Sjötorp torp nu rivet Jättekällan källa
Rödjan torp Klonken åker /Se Sjövik villa Jättastenen sten
Rödjan backstuga Klovahall gränsplats /Se Skams håla gård Jättestenen sten
Rödjan backstuga Knallåker åker /Se Skattegård bebyggelse Jättestenen sten
Rödjan backstuga, senare torp -knatt eled i natn /Se Skattegården gårdar Jönsa hage skogsmark
Rönnebacken torp Knekt- fled i natur- eller ägonamn /Se Skiften torp Jössa lid backe
Rönnebacken backstuga Knubbåsen höjdsträckning /Se Skiften gård Jössalid skogsbacke
Salitz backstuga Knypplekullen åker /Se Skogen bs Kains ö mossö
Samuelsbo torp Kolabo terräng Skogen torp Kaklösen åker
Sandbacken backstuga Konungsdalen, (Konungsåker) åker /Se Skogen torp nu rivet Kakelösen åker
Sandhem torp Korpakullarna ängsmark /Se Skogen gård Kalle berget Saknas
Sandvadet backstuga Korshall gränsplats /Se Skogsåkra lht Kalle biten åker och ängsmark
Sannalund stuga Korsåker åker /Se Skrylan torp nu rivet Kallhagaängen äng
Simonstorp soldattorp Kotan liten ängshåla /Se Skyttes backstuga nu riven Kalvahagen åker
Sjöbo torp Krabbebäcken bäck /Se Slättåker lht Kalvahagsdalen betesmark
Sjöbo torp -krik eled i ägonamn /Se Slättåkra torp nu rivet Kalvahagslaggarna skogsmark
Sjödal backstuga Krikåker åker /Se Smeagård gård Kalvahålan ängsmark
Sjölund torp Kringelen åker /Se Smeanäs Saknas Kalvakärr kärr
Sjötorp backstuga Kringelmossen mosse /Se Smeanäs gårdar Kalvarydsåker åker
Sjötorp backstuga Kringelåker åker /Se Smeatorpet torp Kalvatäppa åker
Sjötorp torp Kringlahålet äng /Se Smederyd lht Kalåker åker
Skiften torp Krok element i natur- eller ägonamn /Se Smedgård bebyggelse Karlsåker åker
Skogen backstuga, senare torp Kroksjön sjö Smedjerydet lht. Kattekriken ängsmark
Skogen backstuga Krokö ö Smedjerydet torp Kavelen åker
Skogsfors avsöndrad lägenhet Krona åker /Se Smedtorpet stuga Kavlingabrodungen skogsmark
Skogshagen backstuga Kråpet åker /Se Sonakull Saknas Kidudden udde
Skogsåkra backstuga Kröken åker /Se Sonakull by Kidö Saknas
Skrylan torp Krökingen åker /Se Sonakull bebyggelse Kiddö ö
Slättåkra torp Krökningen åker /Se Sonakull gård Klackerna bergsparti
Smeanäs torp Krökningsåker åker /Se Sonakull by Klackorna väg
Smeatorpet grenadjärtorp Kullerydsåker åker /Se Stengården torp Klackarna bergs- och skogsområde
Smederyd soldattorp Kulltorpasjön sjö Stensbygget bs Klintabacken kulle
Smedjerydet torp Kulltorpssjön, se Kyrksjön sjö Stensbygget torp Klintaberget Saknas
Smedstorp torp *Kulltorpssjön, se Albosjön sjö Stensbygget torp Klinten åker
Smedstorp torp Kungälv åker /Se Stugan torp nu rivet Kloddahål dalsänka
Stengården torp Kvackängsbacken ängsmark /Se Svansås torp Kloddebiten mark
Stengården soldattorp Kvarn- fled i ägonamn? /Se Svansås numera nedlagt torp Kloddekällan källa
Stengården, Lilla backstuga, senare torp Kvarnaveken åkermark Svarvaretorpet torp nu rivet Knektabackarna skogsmark
Stennabben backstuga Kviltan äng /Se Svensbo torp nu nedlagt Knektängsmaden ängsmark
Stensbygget torp, senare backstuga Kyrk- /Kyrke- /Kyrko- fled i natur- eller ägonamn /Se Svensbygget bs Knovabo vägskäl
Sumpahagen backstuga Kyrkegärdet åker /Se Svensbygget torp Knubbåsen höjdsträckning
Svansås torp Kyrksjön sjö /Se Svensbygget torp nu rivet Knubbåsen skogsbacke
Svansås torp Kår(a)- fled i ägonamn? /Se Svenshult bs Knutabäck bäck
Svarvarehemmet torp Källareåker åker /Se Svenstorp gård Knutakärr kärr
Svarvaretorpet torp Käring- fled i ägonamn? /Se Svenstorp gård Knypplekullen ängsmark
Svensbo torp Käringafoten åker /Se Sällaveken lht Kobackarna skogsmark
Svensbygget backstuga, senare torp Käringavredet skarp krök på en nu nedlagd väg /Se Sällstorp lht Kohagen betesmark
Svenshult backstuga Kärlekskullen kulle /Se Sällstorp torp Konungsdalen åker
Svenstorp torp Kärleksåsen kulle /Se Södergård bebyggelse Saknas Saknas
Svenstorp, Lilla backstuga Kärnekullen kulle Södergård bebyggelse Korpakullarna ängsmark
Sällstorp torp Kärnekullen kulle /Se Södergård bebyggelse Kotan äng
Sällstorp backstuga Kärvarydssjön sjö /Se Södrabygget torp Kovägsåker åker
Södrabygget torp Kärven sjö Sörabygget torp Krabbebäcken bäck
Södra Slätt backstuga -kätte eled i ägonamn /Se Tjursbacke gård Krikabacken åker
Sörhagen torp Kökel- fled i ägonamn? /Se Tjällmo stuga Krikabäcken bäck
Tjällmo stuga Kölnaåker åker /Se Torpet gård Krikasvråen ängsmark
Trantorpet torp Kölnekullen ängsmark /Se Trangården gård Kriken betesmark
Trantorpet soldattorp Körelagg skogsmark /Se Trantorpet torp Kringelmossen mosse
Tranåsen avsöndrad lägenhet Ladugårdssjön, se Sjöbosjön sjö Trantorpet torp nu rivet Kringelåker åker
Trelleborg torp -lagg eled i natn /Se Tranåsen lht Kroken betesmark
Truebo soldattorp Lagårdssjön sjö Tranåsen lht. Kroksjön Saknas
Trädan backstuga -land eled i ägonamn /Se Tranåsen gård Kroksjön sjö
Trädan torp Lannaberg berg /Se Trelleborg gårdar Krokåker åker
Trälleborg torp Lappebobackarnskogsmark skogsmark /Se Trädan gård Kronan åker
Tväramössabroen bro Lassabo åkermark Tväramossabroen bro Kråpet åker
Tyngel gd Lassa knatt skogsbacke /Se Tyngel by Kröken åker
Törås soldattorp Ledskärret ängsmark /Se Tyngel by Kulltorpasjön Saknas
Töråsen torp Ledsåker åker /Se Tyngel by Kulltorps lider vägbacke
Töråsen backstuga, senare torp -lid eled i natn /Se Törestorp by Kullåker åker
Udden torp Likledsåker åker /Se Törestorp by Kungälv åker
Urabygget backstuga, senare torp, senare soldattorp Liljans skogsmark /Se Törestorp by Kvarnafallet fall i bäck
Veken backstuga, torp Lilla berg triangelpunkt Törestorpa kvarn område Kvarnrumpen åker
Veken torp Lillegöl göl Törstorp gård Kvarntorpamaden ängsmark
Viborg torp Lillesjön del av Hären Törås stuga Kvarnveken Saknas
Vita rör backstuga, senare torp Lillån å Töråsen, se Skiften torp Kvarnåker åker
Vrån backstuga Linneberget skogsberg /Se Töråsen torp nu rivet Kviltan åker och ängsmark
Vråtorpet torp Linnekullen åker /Se Urabygget lht Kyrkegärdet åker
Vägabo backstuga Linnesnöten åker /Se Urabygget gård Kyrkeliden backe
Västerhult torp, senare backstuga Lockabäcken bäck /Se Vekafors, se Veken gård Kyrkhagen skogsmark
Västerås backstuga och torp Lommagölen göl Vekafors ställe Kyrkoliden åker
Västerås stuga Lommagölen göl /Se Veken gård Kyrkovägsåker åker
Västrehage torp Lommagölsbacken terräng Veken avs. lht Kålgårdsfållen åker
Åbo, Lilla torp Lommamaden ängsmark /Se Veken torp Kåradälderna åker
Åbo, Stora torp Lommö ö Viborg gård Kårahålan ängsmark
Ågård torp Loppåker åker /Se Viborg gård Kåren åker
Åkroken torp Lottaskiften ängsmark /Se Vilhelmsborg gård Källareåker åker
Åsen backstuga Luderbacken ängsmark /Se Vita rör torp numera rivet Källedalen ängsmark
Åstorp liten gård Lundholms mosse Vråen torp nu rivet Källehacket åker
Åstorp, Lilla backstuga Lundholms mosse Saknas Vägabo torp Källsåsen plats
Öen backstuga, senare torp -lycka eled i ägonamn /Se Vägabo gård Källsåsen berg med källa
Östanskog torp Långe udde udde Väs gård Källåker åker
  Långlyckan triangelpunkt Väset by Käringavredet vägkrök
  Långåkers dräng liten åker /Se Väset by Käringavredet sväng
  Låshacket åker /Se Väset by Käringåkern åker
  -lägen eled i ägonamn /Se Västen haga by Kärleksåsen kulle
  -länne eled i ägonamn /Se Västenhaga bebyggelse Kärnekullen kulle
  Länsmansviken vik Västenhaga gård Kärven sjö
  -mad eled i natur- eller ägonamn /Se Västenhaga by Kärven sjö
  Magnisåker åker /Se Västergård bebyggelse Kärven sjö
  Maj(en)träds- fled i natur- eller ägonamn /Se Västerhage lht. Kölnaåker åker
  Malmakorsängen äng /Se Västrahage lht Ladfyllan åker
  Malmkärret ängsmark /Se Västrehage gård Ladkullen åker
  Malmåker åker /Se Västerhult torp Ladugårdssjön Saknas
  Marieland åker /Se Västerhult torp nu rivet Ladåker åker
  Marielundsåkrarna åkrar /Se Västerås gård Lagårdssjön sjö
  Marsåsgölen göl Västerås gård Lammabacken betesmark
  Mellanudden udde Åbo gård Lammahagen betesmark
  Merringsåker åker /Se Lilla Åbo gård Lammahagsbackarna ängsmark
  Mjälagapsbackarna skogsmark /Se Stora Åbo gård Lanna lider backar
  Mjölklaggen skogsmark /Se Åbo, Stora och Lilla gårdar Lassaberget bergsrygg
  Mjölnareö mossö /Se Ågård gård Lassabohagen betesmark
  -mo eled i ägonamn? /Se Åsen torp Lasse knatt backe
  Mobergs skogsmark /Se Åsen stuga nu riven Lassa knatt skogsbacke
  Mobergsbäcken bäck /Se Åshuvud Saknas Lassas backe och del av väg
  Mormor- fled i natur eller ägonamn /Se Åshuvud Lilla bebyggelse Ledsåker åker
  Morsmaden ängsmark /Se Åshuvud Stora säteri Lekarehagen skogsmark
  -moss eled i natn /Se Åshuvud Stora by Lerbackaberget skogsberg
  Mossbråta ängsmark /Se Åstorp lht Lerbråten bråte
  Mossesidden ängsmark /Se Åstorp torp nu rivet Lidåker åker
  Mossö mossholme Äkra hmd Lillagärdsåker åker
  Myrbacken ängsmark /Se Älmås by Lillebro bro
  Myrekullen ängsmark /Se Älmås Västra bebyggelse Lillebromoen skogsmark
  Myreveken betesmark o. åker /Se Älmås Östra bebyggelse Lillsjön Saknas
  Myräckran äng /Se Ängarna backstuga, nu riven Lillån biflod
  Målstenen stor sten /Se Änggärdet gård Lillån å
  Mälåker åker /Se Ön torp nu rivet Lindsåker åker
  Märkesbäcken bäck /Se Östergård bebyggelse Lindsåkerskärret kärr
  Märkesåker åker /Se Österskog by Lindåker åker
  Märäng äng /Se Österskog gård Linneberget skogsberg
  Märängshålan ängsmark /Se Österskog by Linnekullen åker
  Mörkeviken vik   Linnesnöten hasselkulle
  Mörkeviken vik /Se   Linnesnöten Saknas
  Mörkeviksbackarna skogsmark /Se   Lockabäcken bäck
  nabb element i natur- eller ägonamn /Se   Lofthusåker åker
  Nabbavadet sankmark?   Loftsåker åker
  Nabben åker /Se   Logalyckan åker
  Nekängen äng /Se   Lomgölen Saknas
  Nissabo åkermark   Lommagölen göl
  Norbergsåker åker /Se   Lommagölsbacken backe
  Norra bygget åker- o. betesmark   Lommamaden ängsmark
  Norrahålsudden udde   Loppåker åker
  Nyckel- /Nyckla- fled i natur- eller ägonamn /Se   Lundsängen äng
  Nyckelåker åker /Se   Lyckebacken åker
  Nyedal terräng   Lyckåker åker
  Nyrösslet ängsmark /Se   Långakärret kärr
  Näsudden udde   Långakärrsskogen skogsmark
  -nöten /-nötarna eled i natn /Se   Långalycka skogsområde
  Olsåker åker /Se   Långelyckan bergås
  Os- fled i natur- eller ägonamn /Se   Långelyckan skogsmark
  Oset vik   Långe udde Saknas
  Ox(a)- fled i natn /Se   Långe udde udde
  Oxakärret åkermark   Magnisåker åker
  Oxalagsmossen mosse   Majträdsåker åker
  -park eled i natn /Se   Malmkärret kärr
  Pellåker åker /Se   Malmåker åker
  Petersborg åkermark   Melludden udde
  Pigelipen mark /Se   Mjälagapsbackarna skogsberg
  Pilalycka äng /Se   Mjölnareö mossö
  Pilsberget berg   Mobergs skogsmark
  Pilsberget berg   Mobergsbäcken bäck
  Pilsberget skogsberg /Se   Mofållen åker
  Pjåkekärret kärr /Se   Mohagen skogsmark
  Plåtåker åker /Se   Molyckan skogsmark
  Pojkåker ägonamn /Se   Mormorsgärdet åker
  Prästabacksskiften skogsmark /Se   Mossåker åker
  Prästaberget brant bergsstup /Se   Målstenen sten
  Prästaskogen skogsmark   Mälåker åker
  Prästaskogen skogsmark   Märtasåker åker
  Präståker åker /Se   Mörkeviken vik
  Pukåker åker /Se   Mörkeviksbackarna skogsmark
  Påsakullen mindre höjd /Se   Nabbakärret kärr
  Påsen åker /Se   Nabbavadet kärr
  -pöl eled i ägonamn /Se   Nabben åker
  Pösåker åker /Se   Nissaboveken skogsmark
  Ralängen äng /Se   Nissabo äng äng
  Ramnakull skogsmark /Se   Norbergsåker åker
  -ras eled i natn /Se   Norråker åker
  Regnö mossholme   Norrö ö
  -remsa eled i natur- eller ägonamn /Se   Nyckelåker åker
  -ren eled i ägonamn? /Se   Nycklaberget skogsberg
  Renaliden skogsmark /Se   Nyland åker
  Rikemansåker åker /Se   Nylännet åker
  Ringlamossen skogsmark /Se   Nyodlingen åker
  Ringlavadet bäck och mark /Se   Nyrösslet ängsmark
  Risalägen äng /Se   Nämstakärret skogskärr
  Risaläggamaden ängsmark /Se   Näsamossen mosse
  Rottagskärret (=Råttanskärret?) kärr? /Se   Näsudden skogsudde
  Rottagsmossen skogsmark /Se   Näsängen äng
  Rottagsö (=Råttaö?) mossö /Se   Oljaliden åker
  Rullebäck bäck /Se   Ormabacken backe
  -rump eled i ägonamn /Se   Ormakärret skogsmark
  Rumporna ängsmark /Se   Ormsåker åker
  Rutan åker /Se   Osbron Saknas
  Ryafloen skogsmark /Se   Oshagen skog
  -ryd eled i natur- eller ägonamn /Se   Oxaberget skogsberg
  Ryden triangelpunkt   Oxakärret kärr
  Ryttare- fled i ägonamn? /Se   Oxakärrsmaden skogsmosse
  Ryttareveken terräng   Pigelipen mark
  Råcknarna mossmark /Se   Pilsberget Saknas
  -råcknen eled i natn /Se   Pilsberget skogsberg
  Råsåker åker /Se   Pjåkekärret kärr
  Råsäng äng /Se   Pojkåker åker
  Råttanskärret (=Rottagskärret?) ängsmark? /Se   Prästaberget Saknas
  Råttansö mossö /Se   Prästaberget bergsstup
  Råttaö (=Rottagsö?) mossö /Se   Prästgårds gärde betesmark
  Råttö mossö /Se   Präståker åker
  Råäckersdalen ängsmark /Se   Ralängen äng
  Råäckret åker /Se   Renaliden skogsmark
  Rännilen skogsmark /Se   Rikemansåker Saknas
  Rävalaggen mossmark /Se   Ringatorpet ställe
  Rävsalen åker /Se   Ringlavadet bäck
  Rö(d)- fled i natur- eller ägonamn /Se   Risåker åker
  Röde mosse mosse   Risängsåker åker
  Rödjan terräng   Rumporna ängsmark
  Rödjebackarna skogsmark /Se   Ryafloen skogsmark
  Rödjebäcken bäck /Se   Ryakärret kärr
  Rölleskärren skogsmark /Se   Rymossen mosse
  Rönnebacken terräng   Ryttarebackarna skogs- och bergsparti
  Rönneberget berg   Ryttareveken skogsmark
  rör element i gränsmärkesnamn /Se   Ryttareängen numera åker
  -rössel eled i ägonamn? /Se   Råbockadalen skogsmark
  -sal eled i ägonamn /Se   Råbockafållen ängsmark
  Sallåker åker /Se   Råbockakullen åker
  -sanke eled i natur- eller ägonamn /Se   Råcknarna skogsmark
  Selaberget ängsmark /Se   Råsäng äng
  -sida eled i ägonamn /Se   Råttanskärret ängsmark
  -sidd eled i ägonamn? /Se   Råttö Saknas
  Sidden ängsmark /Se   Råttö mossö
  Siggö mossö /Se   Råäckret åker
  Simesåsen kulle /Se   Rävabergsudden Saknas
  Simmersåsäckran ängsmark /Se   Rävabergsudden skogsudde
  Sjunkegapsängen äng /Se   Rävahagen betesmark
  Sjunkemaden ängsmark /Se   Rävalaggen skogs- och mossmark
  Sjöbo terräng   Rävalyckan åker
  Sjöbosjön sjö /Se   Rävamossen mosse
  Sjöboudden udde   Rävsåker åker
  Sjöboudden udde   Rävsäng äng
  Skackelö mossholme   Rävängskullarna betesmark
  Skaftån å   Rödjebackarna skogsbackar
  Skaftån å /Se   Rödjebäcken bäck
  Skakelö mossö /Se   Rödje damm dal
  Skalkamossen skogsmosse /Se   Rödmossen mosse
  Skams byxor betesmark /Se   Röjvasakällan källa
  Skams farstu betesmark /Se   Röjvasen skogsbro
  Skams trädgård betesmark /Se   Rölleskärren skogsmark
  Skarphiet ängsmark /Se   Rönnebacksåker åker
  Skarsmossen mosse   Rönneberget skogsmark
  Skattåkrarna åkrar /Se   Rönnsåker åker
  -skift eled i ägonamn? /Se   Samuelsåker åker
  Skinnarkärret ängsmark /Se   Sandvadsbron bäckbro
  Skinnastugulandet åker /Se   Sandvadsbäcken bäck
  Skitnan äng /Se   Selaberget betesmark
  Skrabban ängsmark /Se   Siggö Saknas
  Skrabbekärret ängsmark /Se   Siggö mossö
  Skratteberget bergsrygg /Se   Simmesåsen bergås
  Skrevet äng /Se   Simmesåsen ås
  Skrik(e) fled i natur- eller ägonamn /Se   Simesåsen kulle
  Skrylan nu riven backstuga /Se   Sjunkemaden ängsmark
  Skrylåker åker /Se   Sjöhagen betesmark
  Skullarna backar /Se   Sjölidarna åker
  Skullemossen mosse /Se   Sjöåker Saknas
  Skullsåker åker /Se   Skaftån Saknas
  Skullö mossö /Se   Skaftån å
  Skurken åker /Se   Skakelö mossö
  Skurkåker åker /Se   Skalkamossen skogsmosse
  Skvallerbäcken bäck   Skams byxor betesmark
  Skyttegärdsåkrarna åkrar /Se   Skams farstu betesmark
  Sköldsåker åker /Se   Skams trädgård betesmark
  Sköljöängen äng /Se   Skarphiet skogsmark
  Skölsängen äng /Se   Skatekullen åker
  Skörebacken ängsmark /Se   Skatenabben betesmark
  -slått eled i ägonamn /Se   Skinnarkärret kärr
  Slättgrensåsen gränsplats /Se   Skitnan äng
  Smallerfållen skogsmark /Se   Skogsledet plats
  Smeddälden åker /Se   Skogsåker åker
  Smedlandet åker /Se   Skogsäckret åker
  Smedåker åker /Se   Skrabban äng
  Smetet åker /Se   Skrabbekärret ängsmark
  Smörhålan ängsmark /Se   Skratteberget berg
  Smörnabben ö   Skratteberget skogsberg
  Smörnabben udde /Se   Skrikebacken åker
  Snarbäcken bäck /Se   Skrikehagsråsarna ängsmark
  Snoråker åker /Se   Skrikåker åker
  Snudda(n) äng /Se   Skrikängen äng
  Snärekärret skogskärr /Se   Skrylåker åker
  -snärt eled i ägonamn? /Se   Skullarna backar
  Snärten åker /Se   Skullemossen mosse
  Sommarhusfållen ängsmark /Se   Skullö mossö
  Spirven åker /Se   Skurken åker
  Spjället åker /Se   Skyttegärdsåkrarna åkrar
  Språngmossen skogsmark /Se   Sköldsåker åker
  Spångabacken skogsbacke, nu bebyggd /Se   Skölsängen äng
  -stad eled i ägonamn /Se   Smallerfållen skogsmark
  Stadsbolet åker /Se   Smealyckan åker
  Stadsåker åker /Se   Smeddälden åker
  Stamp(e)- fled i natur- eller ägonamn /Se   Smedjerydsbacken Saknas
  Starebäckskärret kärr /Se   Smedrydsbacken kulle
  Stassansäckran åkervall /Se   Smedjerydsbacken skogsmark
  Sten- fled i natur- eller ägonamn /Se   Smedstorpsgärdet åker
  Stenudden udde   Smedåker åker
  Stenö ö   Smetet åker
  Stick(e)bro- fled i ägonamn /Se   Smörhålan ängsmark
  Stickåker åker /Se   Smörnabben ö
  Stjärnkullen kulle /Se   Smörnabben udde
  Stock- fled i natur- eller ägonamn /Se   Snarbäcken bäck
  Stockveken skogsmark /Se   Snarbäckskärren mossmark
  Stolpängsåker åker /Se   Snokdalen ängsmark
  Stora berg berg   Snoråker åker
  Store mossen mosse   Snuttakurvan kurva
  Store mosse mosse   Snuttas skogs- och betesområde
  Store mossen mosse   Snärekärret skogskärr
  Storkäng äng /Se   Snärten åker
  Storrocknen terräng   Sommarhusfållen ängsmark
  Storrocknen triangelpunkt   Soveken betesmark
  Storråcknen skogsmark /Se   Spelliden backe
  Storån å   Spirven åker
  Storån å   Spjället åker
  Storån å   Spångabacken skogsbacke
  Storån å   Stallsåker åker
  Stridshallen berghäll /Se   Stallåker åker
  Strutarna åker och ängsmark /Se   Stenlyckan åker
  Strutsåker åker /Se   Stenlyckorna åker
  Ströppelmaden äng /Se   Stennabben skogsmark
  Stången åker /Se   Stenskullen åker
  Stängeledsäng äng /Se   Stenäng äng
  Stängelidsåker åker /Se   Stenö Saknas
  Stängselåker åker /Se   Stenöarna mossöar
  Stättingsgapet ängsmark /Se   Stickbroåkrarna åkrar
  Sunnerbosjön sjö   Stockhagskullen kulle
  Svansås åker- o. betesmark   Stockveken skogsmark
  Svarte råsen skogsmark /Se   Stockåker åker
  Svarvaredungen numera skogsmark /Se   Storagårdsträdan åker
  Svensbo terräng   Stora lid backe
  Svensbygget terräng   Stora rör stensamling
  Svinatrynet äng /Se   Storebro bro
  Sväckremossen mosse /Se   Storegöl Saknas
  -svämm eled i natn /Se   Store mosse Saknas
  Svämärjan håla /Se   Storkäng äng
  Sånnen åker /Se   Storråcknen skogsmark
  Säckakärret skogsmark /Se   Storåkersdalen åker
  Sägg- fled i natur- eller ägonamn /Se   Storån Saknas
  Sällesåker åker /Se   Storån å
  Sängalagshålan ängsmark /Se   Stridshallen stenrygg
  Sänkemossen mosse /Se   Stridshallen stenrygg
  Sörhagen betesmark   Stridshällen plats
  Tistlingen åker /Se   Strutarna åker och ängsmark
  Tjuva- fled i natur- eller ägonamn /Se   Strutsåker åker
  Tjär- fled i natur- eller ägonamn /Se   Stubbakärret ängsmark
  Tjärnkullsåker åker /Se   Stubbarna åker och ängsmark
  Toft, Lilla o. Stora åkrar /Se   Stubbåker åker
  Toftåker åker /Se   Stubbäng äng
  Togmosset ängsmark /Se   Stugåker åker
  Tokanöten åker /Se   Stättingsgapet ängsmark
  Tolanden åker /Se   Sunnerbosjön Saknas
  Tolandet åker /Se   Surdalken åker
  Tomtbacke äng /Se   Surpölen åker
  Tomtåker åker /Se   Suråker åker
  Tona- fled i ägonamn /Se   Svarte råsen skogsmark
  Toppåker, (Toppåkrarna) åker /Se   Svarvaredungen numera skogsmark
  Torbaggaliden backe /Se   Svensåker åker
  Torsåker åker /Se   Svinalyckan åker
  Torvet åker /Se   Svämävjan håla
  Totamoen betesmark /Se   Sånnen åker
  Tovåker åker /Se   Säckakärret skogskärr
  Tranefållen åker /Se   Sällesåker åker
  Tranemossen skogsmark /Se   Sängalagshålan ängsmark
  Tranåsbackarna skogsmark /Se   Sörhagen betesmark
  Tranåsen berg /Se   Sörsjöfållen åker
  Trehörningen åker /Se   Tistlingen åker
  Trempling(en) åker /Se   Tjuvafållen åker
  Tremplingsörar åkermark /Se   Tjuvaröja Saknas
  Trindkullen åker /Se   Tjuvarödjan skogsmark
  Trindåker åker /Se   Tjuvarödjorna skogsmark
  Trinnakärr kärr /Se   Tjuvavrån skogsmark
  Trinningen åker /Se   Tjärbacken åker
  Trinnäng äng /Se   Tjärbacksåker åker
  Tråddrags- fled i natn /Se   Tjärbränna kulle
  Tråget åker /Se   Tjärbrännskullen kulle
  -träda eled i ägonamn /Se   Tjärbrännsåker åker
  Träleboåker åker /Se   Tobaksland åker
  Träludden ängsmark /Se   Tobakslandet åker
  Trängtas åker- o. betesmark   Toft, Lilla åker
  Trätåsabäcken bäck   Toft, Stora åker
  Tuppakärret skogskärr /Se   Tokanöten åkermark
  Tuppåker åker /Se   Tolandet åker
  Tutaremossen skogsmark /Se   Tomtåker åker
  Tvenlingsåker åker /Se   Tonaland åker
  Tvistaparken skogsmark /Se   Tonalandet åker
  Tväramossabroen bro /Se   Toppåker åker
  Tvärlidsåker åker /Se   Torbaggaliden backe
  Tyngel triangelpunkt   Tornkullen berg
  Tyngella mosse mosse   Torpamaden äng
  Tyngella mosse mosse   Torpåker åker
  Tyngels mosse mosse /Se   Torvladåker åker
  Tyngels sjö, se Hästhultasjön sjö   Totamoen betesmark
  Tyngelsåker åker /Se   Totamoliden betesmark
  Tångamossen mosse /Se   Tranefållen åker
  Tånghultsdalen skogsmark /Se   Tranemossen mosse
  Tälgknivarna åker /Se   Trantorpaliden betesmark
  -täppa eled i ägonamn /Se   Tranåsbackarna skogsmark
  Törestorps göl göl   Trehörningen åker
  Ulvö mossholme   Tremplingen åker
  Undantags- fled i ägonamn /Se   Trindkullen åker
  Underfall äng /Se   Trindåker åker
  Underfallet sank äng /Se   Trinnakärr kärr
  Uragärdet åker /Se   Tråddragsbäcken bäck
  Vaknakullen kulle /Se   Tråddragsfallet fall
  Valleboängen äng /Se   Tråddragsliden åker
  Vargagropen stor håla /Se   Tråget åker
  Vedkaståker åker /Se   Tråget Saknas
  Vekabacken skogsmark /Se   Tuppakärret skogskärr
  -veke eled i ägonamn? /Se   Tuppåker åker
  Veken ängsmark /Se   Tuväng äng
  Verkakärr äng /Se   Tvärlidsåker åker
  Vetingen sank ängsmark /Se   Tyngels mosse Saknas
  Vidöstern åker /Se   Tyngels mosse mosse
  Vintergapet skogsmark /Se   Tyngelsåker åker
  Vita rör stensamling och gränsplats /Se   Tångamossen mosse
  Vrå(a)- fled i natur- eller ägonamn /Se   Ulvö mossö
  Vråen skogsmark /Se   Ulvö Saknas
  Våmmasten sten i sjön Hären /Se   Undantagsåker åker
  -vång eled i ägonamn? /Se   Underfall äng
  Vångarna ängsmark /Se   Underfallet åker
  Vändåker åker /Se   Underfallet äng
  Vännebäckssidden betesmark /Se   Uragärdet åker
  Värlerna skogsmark /Se   Vaknakullen kulle
  Väsegöl göl   Vargagropen håla
  Väse ås triangelpunkt   Vargagropen Saknas
  Västbohagen skogsmark /Se   Vasakärret kärr
  Västerhult terräng   Vasanäng äng
  Vättensmossen mosse /Se   Vasåker åker
  Vättens åker åker /Se   Vekabacken skogsmark
  Vättingskärret skogskärr /Se   Veken åkermark
  Vättne- fled i natn /Se   Vetingen ängsmark
  Vävåkrar åkrar /Se   Vidöstern åker
  Yarna skogsmark /Se   Vita rör stensamling
  Yesgölen göl   Vråa, Västra åker
  Yr(s)- fled i natn /Se   Våmma sten sten
  Yttregöl göl   Saknas Saknas
  Ålkisteåker åker /Se   Vägåker åker
  -ån eled i ägonamn /Se   Vändåker åker
  Åratalastenarna stenar /Se   Värlerna skogsmark
  -ås eled i natn /Se   Väsets göl Saknas
  Åskeberget skogsbacke /Se   Väsets göl sjö
  Åstockafållen åker /Se   Väsets kvarnabäck bäck
  Åstockakullen kulle /Se   Väsets ås Saknas
  Äckra ägonamns element /Se   Västbohagen skogsmark
  Älinga- fled i natn /Se   Västergården åker
  Älvanshålorna sank ängsmark /Se   Västergårds krök vägkurva
  Älvdalen dal /Se   Västerskogen skogsmark
  Ängakärret åkermark   Västragärdet åker
  Änggärdsslåtten ängsmark /Se   Vättingskärret skogskärr
  Änghaga åkermark   Yesgölen? Saknas
  Äsk- fled i natur- eller ägonamn /Se   Yrsgölen göl
  Äskgrinna åker /Se   Yrsskogarna skogsskift
  Äskgrinningen åker /Se   Zetterbergs kulle höjd
  Äskåsagölen göl   Åkerbärsrödjan skogsmark
  Äskåsamossen mosse   Ålkisteåker åker
  -ärja eled i natn /Se   Åratalastenarna stenar
  eled i natn /Se   Åsen skogshöjd
  Öbacken ängsmark /Se   Åskeberget skogsbacke
  Ödegärdet åker /Se   Åstockafållen åker
  Ödegärdsträdan åker /Se   Åstockakullen kulle
  Ödemark betesmark /Se   Åstockakullen kulle
  Ör natur- och ägonamns element /Se   Åsåker åker
  Örsnöten åker /Se   Äckeråker åker
  Öäckran åker /Se   Äckran åker
  Saknas Saknas   Äckraåker åker
  Aledungsåker åker   Älingabäcken bäck
  Alekärret skogsmark   Älingabäcken bäck
  Alesnärten åker   Älingagölen vattensamling
  Alkärrsmossen mossmark   Älingamossen mosse
  Allmänningsmaden ängsmark   Älvdalen dal
  Allmänningstuvorna ängsmark   Ängarna ängsområde
  Almsåker åker   Änggärdsslåtten åker
  Almåkersören åker   Ärtakullen åker
  Almsängsbacken ängsmark   Äskgrinningen åker
  Andershage betesmark   Äskåker åker
  Apelkärren skogsmark   Äskåsgölen Saknas
  Apelåker åker   Äskåsagölen göl
  Apelängen äng   Äskäng äng
  Apelängsdalen äng   Ödegärdet åker
  Aplagårdsåker åker   Ödegärdsträdan åker
  Aplakärret ängsmark   Ön ö
  Arbetsåker åker   Örkullen skogsmark
  Arvidshusbackarna skogsmark   Örsnöten åker
  Arvidshuslaggarna skogsmark   Öäckran åker
  Arvidshusudden mossudde    
  Aspebacken ängsmark    
  Aspekullen skogsmark    
  Aspåker åker    
  Aspängen äng    
  Assarebacken ängsmark    
  Assarsåker åker    
  Backakullen ängsmark    
  Backrännilen äng    
  Backåker åker    
  Balken äng    
  Balken äng    
  Barbacken ängsmark    
  Barkelyckan åker    
  Barkåker åker    
  Barkåkersliden ängsmark    
  Barkäckran äng    
  Barnåker åker    
  Bastaberget ängsmark    
  Bastakullen åker    
  Bastemaden äng    
  Bastukullarna åker    
  Bastuåker åker    
  Baståker åker    
  Batåkersslätten åker    
  Bengta skog betesmark    
  Bengtsbobacken skogsmark    
  Bengtsåker åker    
  Bergfållen åker    
  Bergsåker åker    
  Bergäckror ängsmark    
  Besebolet ängsmark    
  Besåker åker    
  Besängen äng    
  Bjersåker åker    
  Bjersäng äng    
  Björkdalen skogsmark    
  Björkebacken åker    
  Björkekärr äng    
  Björkekärret skogsmark    
  Björkåker åker    
  Björkäng äng    
  Björnabacken ängsmark    
  Björnhyltan åker    
  Björnhyltebacken ängsmark    
  Björnkärrslaggen skogsmark    
  Björnkärrsmossen ängsmark    
  Björnåker åker    
  Björnåkersdalarna åker    
  Björnö mossö    
  Björnömaden skogsmark    
  Björsbosjön sjö    
  Blackekullen betesmark    
  Blomlyckan äng    
  Bläckkärret kärr    
  Bockahall gränsplats    
  Bockakullen ängsmark    
  Bohuskärret ängsmark    
  Boklövabacken ängsmark    
  Boklöven åker    
  Bolbohagen skogsmark    
  Bolet ängsmark    
  Bolsåker åker    
  Bomanskärren kärr    
  Bondåker åker    
  Borgadungarna skogsmark    
  Bosåkers underfall ängsmark    
  Boveken skogsmark    
  Boåker åker    
  Bredingen åker    
  Bredslan äng    
  Bredåker åker    
  Broasanket mossmark    
  Brobacken ängsmark    
  Brohagen ängsmark    
  Brohålan ängsmark    
  Brolyckan äng    
  Bromaden åker    
  Brotslan åker    
  Brotsler åkrar    
  Broveken skogs- och betesmark och åker    
  Broåker åker    
  Broåkrarna åkrar    
  Broängshålorna ängsmark    
  Bruebuskaängen äng    
  Brunnsbacken ängsmark    
  Brunnsbolet åker    
  Brunnsbolet äng    
  Brunnsbolsåker åker    
  Brunnsgärdet åker    
  Brunnslyckan äng    
  Brunnsåker åker    
  Bråtakärret skogsmark    
  Bråtåker åker    
  Brännelyckan äng    
  Brännön åker    
  Buskakärret skogsmark    
  Buskaremsan skogsmark    
  Byaberget ängsmark    
  Byahagen skogsmark    
  Byesgatubackarna åker    
  Byggesåker åker    
  Byggningsåker åker    
  Bygärdet åker    
  Byxorna åker    
  Byxorna åker    
  Byxåker åker    
  Byxäckra ängsmark    
  Bårboåker åker    
  Bårydsmaden ängsmark    
  Bäckadalen åker    
  Bäckadraget ängsmark    
  Bäckasidden ängsmark    
  Bäckaskiften ängsmark    
  Bäckavekarna ängsmark    
  Bäckåker åker    
  Bäckängen äng    
  Bäckängsbacken ängsmark    
  Bäckängsåker åker    
  Bälbrunn åker    
  Bälbrunnslandet åker    
  Bälåker åker    
  Bäståker åker    
  Börsåker åker    
  Dalsåker åker    
  Dammbackarna skogsmark    
  Dammkärret skogsmark    
  Dammsveken skogsmark    
  Dammsåker åker    
  Dammsängen äng    
  Davidsbäcken bäck    
  Davidsåker åker    
  Djupa hylta skogsmark med dal    
  Drottningberget Saknas    
  Duvåker åker    
  Dymaden mossmark    
  Däkåker åker    
  Ekebackalandet åker    
  Ekelundsåker åker    
  Ekesåker åker    
  Ekåker åker    
  Enehagen åker    
  Eneträdan åker    
  Eneveken skogsmark och betesmark samt åker    
  Esskapshålan ängsmark    
  Esskapsåker åker    
  Falavråen skogsmark    
  Fanjunkarefållen åker    
  Farbromossarna ängsmark    
  Farbroåkern åker    
  Farmorshagen åker    
  Farmorsåker åker    
  Fatåker åker    
  Femstenaröret gränssten    
  Fittebäcksmaden skogsmark    
  Fittebäcksmossen mosse    
  Fittudden skogsmark    
  Fittöen skogsmark    
  Flankamoen ängsmark    
  Flatåker åker    
  Flickornas äng äng    
  Flolaggen ängsmark    
  Flymossarna skogsmark    
  Flyttegapsåker åker    
  Fläsebäcken bäck    
  Fläsekärr kärr    
  Fläsäng äng    
  Forebacken ängsmark    
  Fotamossen mosse    
  Framskiftsåker åker    
  Franståker åker    
  Fredsparken skogsmark    
  Fribokattebackarna betesmark    
  Friskamossen ängsmark    
  Frueberget skogsberg    
  Furabacken ängsmark    
  Furumo kärr och skogsmark    
  Fyrhörningen åker    
  Fållabeten ängsmark    
  Fållavråen ängsmark    
  Fållåker åker    
  Fårabogen åker    
  Fåradalsåker åker    
  Fårhagen ängsmark    
  Fårhagsmossen ängsmark    
  Fårhagsåker åker    
  Fäbrobacken ängsmark    
  Fäbromossen ängsmark    
  Fähuslandet åker    
  Fähusåker åker    
  Fällaskiften ängsmark    
  Fällbackarna skogsmark    
  Förklöva åker    
  Förklöva åker    
  Förängen äng    
  Förängsmaden äng    
  Förö mossö    
  Galtåsen skogsås    
  Gamlegård ängsmark    
  Gamlejord åker    
  Gamlejordsåker åker    
  Gastabäcken bäck    
  Gastakärret kärr    
  Gatebacken ängsmark    
  Gatebrokärren skogsmark    
  Gatefållen åker    
  Gatehagen betesmark    
  Gatehallarna ängsmark    
  Gateliden åker    
  Gatelidsåker åker    
  Gatemossen mosse    
  Gatesidden äng    
  Gatfållan åker    
  Gatfållsåker åker    
  Gathagen ängsmark    
  Gatlyckan betesmark    
  Gatträdan åker    
  Gatåker åker    
  Gatäckret ängsmark    
  Gatäng äng    
  Geren äng    
  Getahagen ängsmark    
  Getsidan åker    
  Getåker åker    
  Getåker, Långe åker    
  Gnysten äng    
  Gnysten äng    
  Granen ängsmark    
  Gransåker åker    
  Gravakärret åker    
  Grenen åker    
  Grenen åker    
  Grimmelåker åker    
  Grimmeläckret åkervall    
  Grimängen äng    
  Grindåker åker    
  Gråppängen äng    
  Gräshults äng äng    
  Gräsrödjebackarna skogsmark    
  Gräsrödjorna ängsmark    
  Grävlingshålan ängsmark    
  Grävlingsmossen mosse    
  Gröndalen skogsmark    
  Gröne mad skogsmark    
  Grönevägar skogsmark    
  Gubbalidsåker åker    
  Gubbäckret ängsmark    
  Gubbäng äng    
  Guldfällingen åker    
  Guldringshallar gränssten    
  Guldringshallaön mossö    
  Gungsebacken ängsmark    
  Gungsekullen ängsmark    
  Gungsekärret äng    
  Gungsåker åker    
  Gårdsgärdet åker    
  Gårdsstaden åker    
  Gåren åker    
  Gårslodsbolet äng    
  Gåråker åker    
  Gåsadammen ängsmark    
  Gåsalyckan äng    
  Gåsåker åker    
  Gärdesön mossö    
  Gölaliderna skogsmark    
  Gölamossen mosse    
  Göljaskiften ängsmark    
  Gölåker åker    
  Gölön mossö    
  Habbasåker åker    
  Habäcken bäck    
  Hacket åker    
  Hagaberget skogsmark    
  Hagafåll, Södra ängsmark    
  Hagagatan väg    
  Hagagärdesgården ängsmark    
  Hagakullsåkrar åkrar    
  Hagåker åker    
  Hagåkersbackarna ängsmark    
  Hajrafållen åker    
  Hajråker åker    
  Hallaboåker åker    
  Hallåker åker    
  Halmåker åker    
  Halving åker    
  Halvparten åker    
  Halvåker åker    
  Halyckebackarna åkerjord    
  Halyckeåkrar åkrar    
  Hampakullen åker    
  Hampelandet åker    
  Hampelandsåker åker    
  Hampåker åker    
  Harabackarna skogsmark    
  Harabacksskiften skogsmark    
  Harahålan åker    
  Harakullsåker åker    
  Haraliden ängsmark    
  Harmossen mosse    
  Haråker åker    
  Hasselåker åker    
  Hasslehålan ängsmark    
  Hassleåker åker    
  Hassåker åker    
  Hattåker åker    
  Hejåker åker    
  Hejåker åker    
  Hellbergsfåll åker    
  Helvetesbäcken bäck    
  Heråker åker    
  Hjärtakärren skogsmark    
  Hjärtnanskärren skogsmark    
  Hjärtåker åker    
  Holkahagen åker    
  Holkahagen åker    
  Holkavången äng    
  Holksträdan åker    
  Hopåker åker    
  Hopängen äng    
  Hopängsåker åker    
  Horsakärret kärr    
  Horsarödjorna odlad mark    
  Hullingsåker åker    
  Hultaträdan åker    
  Hultäckret ängsmark    
  Humlafållen åker    
  Humlegård ängsmark    
  Humlegården ängsmark    
  Humlegårdslandet åker    
  Humlelid ängsmark    
  Humlelidsåker åker    
  Humleåker åker    
  Hundafloen äng    
  Hundakärret åkermark    
  Hundavråen åker    
  Hundskärret ängsmark    
  Husaträdan åker    
  Husboåker åker    
  Husboåkrarna åkrar    
  Husåker åker    
  Huvet ängsmar    
  Hylteledsåker åker    
  Hyltesåker åker    
  Hyltåker, Lilla åker    
  Hysket åker    
  Hysket åker    
  Hålabäckshagen betesmark    
  Hålabäckssten gränssten    
  Hålaggsängen äng    
  Hålbäck bäck    
  Hålingen ängsmark    
  Hållsdammsmaden ängsmark    
  Hålmarken ängsmark    
  Hålmossen skogsmark    
  Håläng äng    
  Hålängen äng    
  Hålängsbackarna ängsmark    
  Hålängsåker åker    
  Håmmebokroken skogsmark    
  Hårdahall torp och skogsmark    
  Häbbesåker åker    
  Hägnen, Lilla åker    
  Hägnåker åker    
  Hällesåker åker    
  Hällingsmadsträdan åker    
  Hällingsåker åker    
  Hälltuvorna ängsmar    
  Hässeldalen ängsmark    
  Hässelhålan ängsmark    
  Hässelåker åker    
  Hässlekullen ängsmark    
  Hässleäng äng    
  Hästalaggarna skogsmark    
  Hästasåker åker    
  Hästhagen betesmark    
  Hästskon åker    
  Hästskon åker    
  Hästö mossö    
  Hättan ängsmark    
  Hättan ängsmark    
  Högalid skogsmark    
  Höga rödja skogsmark    
  Höge Skulle bergsträckning    
  Högsåker åker    
  Högåker åker    
  Högäckret åkervall    
  Högö ö    
  Högö mossö    
  Högön ö    
  Högölaggen mossmark    
  Högömossen mosse    
  Hörlekullarna skogsmark    
  Hörlekullen skogsmark    
  Höräckret åker    
  Ikornamaden äng    
  Ilavad gränsplats    
  Ingrids rödja åker    
  Ingärdsåker åker    
  Isakskärren skogsmark    
  Itoftakullen ängsmark    
  Iuckö mossö    
  Jaenåker åker    
  Jerikoåker åker    
  Jerpan äng    
  Jerpekärret kärr    
  Jerusalem åker    
  Jerusalemsfållen åker    
  Jutakullarna kullar    
  Jättabäcken bäck    
  Jättasten stor sten    
  Jönsa hage skogsmark    
  Jössåker åker    
  Kaklösen åker    
  Kakåker åker    
  Kallabacken åker    
  Kallabol ängsmark    
  Kallabolet ängsmark    
  Kallhagaängen äng    
  Kalledalen äng    
  Kalledalen skogsmark    
  Kallåker åker    
  Kallingsåker åker    
  Kalvahagen åker    
  Kalvahagsdalen skogsmark    
  Kalvahagslaggarna skogsmark    
  Kalvahålan ängsmark    
  Kalvakärr ängsmark    
  Kalvarydsåker åker    
  Kalvatäppa ängsmark    
  Kalvhagen betesmark    
  Kalvåker åker    
  Kalvängsåker åker    
  Karingsåker åker    
  Karlsåker åker    
  Karlåker åker    
  Kattekriken äng    
  Kavelen åker    
  Kavelen åker    
  Kaveläckran ängsmark    
  Kiddabacken ängsmark    
  Kiddahagen betesmark    
  Kiddahagsmaden äng    
  Kiddahagsåkern åker    
  Kiddaskiften ängsmar    
  Kiddudden skogsmark    
  Kiståker åker    
  Klackarna bergsträckning    
  Klangahacket åker    
  Klintebackarna backar    
  Klinteberget berg    
  Klinthagen ängsmark    
  Klintåker åker    
  Klintängen äng    
  Klippängsmaden äng    
  Klockaregårdsåker åker    
  Klockåker åker    
  Klonken åker    
  Klovahall gränsplats    
  Knallåker åker    
  Knallåker åker    
  Knektabackarna skogsmark    
  Knektafållekärret kärr    
  Knektängsfållen ängsmark    
  Knektängsmaden äng    
  Knutskärr kärr    
  Knutsängen äng    
  Knypplekullen åker    
  Kobackarna betesmark    
  Kohagen ängsmark    
  Konungsåker åker    
  Korpakullarna ängsmark    
  Korshall gränsplats    
  Korsåker åker    
  Kotan ängsmark (liten håla)    
  Kotan ängsmark (liten håla)    
  Kovägsåker åker    
  Krikabacken ängsmark    
  Krikakärren ängsmark    
  Krikasvråen ängsmark    
  Kriken betesmark    
  Krikåker åker    
  Krikåker åker    
  Kringelen åker    
  Kringelen åker    
  Kringelmossen skogsmark    
  Kringelåker åker    
  Kringelåker åker    
  Kringlahålet äng    
  Kringlahålet äng    
  Kroken ängsmark    
  Kroksjön sjö    
  Krokåker åker    
  Krokåkershålan ängsmark    
  Krokåkersland åker    
  Krokåkersliden ängsmark    
  Krokäng äng    
  Kronan åker    
  Kronan åker    
  Kröken åker    
  Kröken åker    
  Krökingen åker    
  Krökningen åker    
  Krökningsåker åker    
  Kullerydsåker åker    
  Kullsåker åker    
  Kullåker åker    
  Kullåkersdalen ängsmark    
  Kvackängsbacken ängsmark    
  Kvarnadalen ängsmark    
  Kvarnahagen betesmark    
  Kvarnaveken åker och skogsmark    
  Kvarnbacken åker    
  Kvarndammen skogsmark    
  Kvarnhagen hage    
  Kvarnrumpen åker    
  Kvarntorpsmaden ängsmark    
  Kvarnudden skogsmark    
  Kvarnåker åker    
  Kvarnängen äng    
  Kvarnängshålan ängsmark    
  Kviltan äng    
  Kyrkekullsåker åker    
  Kyrkhagen skogsmark    
  Kyrkobron bro    
  Kyrkoliden ängsmark    
  Kyrkovägsåker åker    
  Kyrkäckret ängsmark    
  Kålgård åker    
  Kålgårdsdalen ängsmark    
  Kålgårdsfållen åker    
  Kårabolet ängsmark    
  Kåradälderna åker    
  Kårahålan ängsmark    
  Kårarenen ängsmark    
  Kåren åker    
  Källareåker åker    
  Källbolet äng    
  Källebäcksdalen skogsmark    
  Källebäckskärret kärr    
  Källedalen ängsmark    
  Källehacket åker    
  Källekullen ängsmark    
  Källekärret ängsmark    
  Källesidden ängsmark    
  Källsåsen berg    
  Källåker åker    
  Källängskärret ängsmark    
  Käringafoten åker    
  Käringafoten åker    
  Käringalyckan äng    
  Käringefållen åker    
  Käringsåker åker    
  Käringåker åker    
  Käringelandet åker    
  Kärlekskullen ängsmark    
  Kärleksåsen kulle    
  Kärraskiften ängsmark    
  Kärrö mossö    
  Kökelen åker    
  Kökelsåkrarna åkrar    
  Kökelsäckrorna ängsmark    
  Kölnekullen ängsmark    
  Köpåker åker    
  Körelagg skogsmark    
  Ladbolet ängsmark    
  Ladfyllan åker    
  Ladfyllen åker    
  Ladfyllingen åker    
  Ladkullen ängsmark    
  Ladugårdsåker åker    
  Ladåker åker    
  Lagårdssjön sjö    
  Lammahagsbackarna ängsmark    
  Lammåker åker    
  Lappebobackarna skogsmark    
  Lassabohagen betesmark    
  Lasses Tjärebacke skogsmark    
  Ledskärret ängsmark    
  Ledsåker åker    
  Lekarehagen betesmark    
  Lekarna äng    
  Lerängsdalen ängsmark    
  Lidskärret ängsmark    
  Lidsåker åker    
  Lidsåkershålan ängsmark    
  Lidsåkersrenarna ängsmark    
  Lidåker åker    
  Likledsåker åker    
  Liljans skogsmark    
  Lillagärdsåker åker    
  Lillajordslandet åker    
  Lillebromoen skogsmark    
  Lillegärdsåker åker    
  Lillegärdsörarna åker    
  Lillemaderna ängsmark    
  Lillgärdsmoen äng    
  Lillgärdsåkrarna åkrar    
  Lillån å    
  Lindsåkerskärret kärr    
  Lindåker åker    
  Linnesnötarna åker    
  Linnesnöten åker    
  Ljungkullarna skogsmark    
  Ljungudden sjöudde    
  Ljungåker åker    
  Lockabäcken bäck    
  Lofthusåker åker    
  Loftsåker åker    
  Logalyckan ängsmark    
  Logåker åker    
  Lommagöl göl    
  Loppåker åker    
  Lottaskiften ängsmark    
  Luderbacken ängsmark    
  Lundsåkrar åkrar    
  Lundsäng äng    
  Lundåker åker    
  Lundåkersdalen åker    
  Lundängen äng    
  Lutäckersbacken ängsmark    
  Lyckebacken åker    
  Lyckebacksrenen ängsmark    
  Lyckegapsåker åker    
  Lyckoåkeråker åker    
  Lådbacken ängsmark    
  Långakärret kärr    
  Långakärrsskogen skogsmark    
  Långelyckan skogsmark    
  Långelyckeskiften skogsmark    
  Långåker åker    
  Långåkers dräng åker    
  Långåkers dräng åker    
  Långåkersänden åker    
  Långäng äng    
  Låshacket åker    
  Lögnåker åker    
  Lövåker åker    
  Majenträdsåker åker    
  Majträdsbacken ängsmark    
  Majträdsåker åker    
  Malmakorsängen äng    
  Malmkärret ängsmark    
  Malmåker åker    
  Marieland åker    
  Marielundsåkrarna åkrar    
  Mellanhagskärren kärr    
  Mellanstycket äng    
  Mellanånen ängsmark    
  Merringsåker åker    
  Mjoghultsåker åker    
  Mjälagapsbackarna skogsmark    
  Mjölklaggen skogsmark    
  Mjölnareöarna mossöar    
  Mofållen åker    
  Molyckan skogsmark    
  Mormorsgärdet åker    
  Mormoråker åker    
  Morsmaden ängsmark    
  Mossbråta ängsmark    
  Mossesidden ängsmark    
  Mosstuvorna ängsmark    
  Mossåker åker    
  Mossåkersvråen äng    
  Myrbacken ängsmark    
  Myrebacken åker    
  Myrekullen ängsmark    
  Myresåker åker    
  Myreveken betesmark och åker    
  Myråker äng    
  Myräckran äng    
  Mälåker åker    
  Märkesbäcken bäck    
  Märkesåker åker    
  Märtasåker åker    
  Märäng äng    
  Märängshålan ängsmark    
  Mörkeviksbackarna skogsmark    
  Nabbakullen betesmark    
  Nabbakärret kärr    
  Nabben betesmark    
  Nekängen äng    
  Nissaboveken skogsmark    
  Nissabo äng äng    
  Norbergsåker åker    
  Nordkalvgård åker    
  Nyaledsfållen åker    
  Nybyggningsåker åker    
  Nyckelåker åker    
  Nyckelåkersrenen betesmark    
  Nycklabergsbackarna skogsmark    
  Nyelyckan äng    
  Nyhackena åkrar    
  Nyhacket åker    
  Nyhage ängsmark    
  Nyhägnet åker    
  Nyland åker    
  Nylännet åker    
  Nyrösslet ängsmark    
  Nyåker åker    
  Nyäckret åker    
  Nämstakärr kärr    
  Nämstakärret äng    
  Näsakärren skogsmark    
  Näsamossen ängsmark    
  Näsängen åker    
  Oljaliden åker    
  Olsåker åker    
  Olsåkersdalen ängsmark    
  Orgaliden åker    
  Ormabacken backe    
  Ormakärret skogsmark    
  Ormäng äng    
  Osbroen skogsbro    
  Osdalen skogsmark    
  Oshagen skogsmark    
  Osåker åker    
  Oxaberget ängsmark    
  Oxakärren ängsmark    
  Oxakärret ängsmark    
  Oxakärrsmossen mosse    
  Oxkullsbackarna ängsmark    
  Oxmaden ängsmark    
  Pellåker åker    
  Pilalycka äng    
  Pjåkekärret kärr    
  Plåtåker åker    
  Plåtäckret ängsmark    
  Pojkåker åker    
  Pojkåker åker    
  Pojkåker åker    
  Portskjulslandet åker    
  Prästabacksskiften skogsmark    
  Prästaberget skogsberg    
  Prästgårds håla ängsmark    
  Präståker åker    
  Pukåker åker    
  Påsakullen ängsmark    
  Påsakullen ängsmark    
  Påsen åker    
  Påsen åker    
  Pösåker åker    
  Saknas Saknas    
  Ralängen äng    
  Ramnakull skogsmark    
  Renaliden skogsmark    
  Rikemansåker åker    
  Ringlamossen skogsmark    
  Ringlavadet mark vid bäck    
  Risalägen äng    
  Risaläggamaden ängsmark    
  Risåker åker    
  Risängsåker åker    
  Rottagskärret kärr    
  Rottagsmossen skogsmark    
  Rottagsö mossö    
  Rovgården åker    
  Rovkullen ängsmark    
  Rovrödjan betesmark    
  Rullebäck bäck    
  Rulleskärren skogsmark    
  Rumpen, Norre skogsmark    
  Rumpen, Norre skogsmark    
  Rumporna ängsmark    
  Rundebacken åker    
  Rutan åker    
  Ryafloen skogsmark    
  Ryakärret skogsmark    
  Rysrödjan skogsmark    
  Rymossen skogsmark    
  Ryttareveken skogsmark    
  Ryttareängen äng    
  Råbockadalen dal    
  Råbockakullen skogsmark    
  Råcknarna mossmark    
  Rålmåker åker    
  Råsåker åker    
  Råttanskärret ängsmark    
  Råttansö, stora och lilla mossö    
  Råttaö mossö    
  Råäckersdalen ängsmark    
  Råäckret åker    
  Rännilen skogsmark, med bäck    
  Rännilen skogsmark, med bäck    
  Rävabergsmossen mosse    
  Rävahagen betesmark    
  Rävalaggen mossmark    
  Rävalyckan äng    
  Rävamaden skogsmark    
  Rävamossen mosse    
  Rävaträdan åker    
  Rävavången åker    
  Rävsalen åker    
  Rävsåker åker    
  Rävsäng äng    
  Rävängsåker åker    
  Rävöen mossö    
  Rödjebackarna skogsmark    
  Rödjeåker åker    
  Rödmosse betesmark    
  Rödmosset ängsmark    
  Rödåker åker    
  Rönnebacksåker åker    
  Rönneberget skogsmark    
  Rönnebromaderna ängsmark    
  Rönnsåker åker    
  Rönnåker åker    
  Röäckersdalen ängsmark    
  Sallåker åker    
  Samuelsåker åker    
  Sandabackar ängsmark    
  Sandagärdet åker    
  Sandhagen betesmark    
  Sandvadsdälden skogsmark    
  Sandåker åker    
  Sandängen äng    
  Saxängen äng    
  Selaberget ängsmark    
  Selabergsmaden äng    
  Selabergsmossen mosse    
  Sidden ängsmark    
  Siggö mossö    
  Simesåsen (Simeonsåsen?) bokklädd kulle    
  Simmersåsäckran ängsmark    
  Sjunkegapsängen äng    
  Sjöhagafållen åker    
  Sjöhagetäppan äng    
  Sjölidarna ängsmark    
  Sjöåker åker    
  Skaftån ån    
  Skakelö mossö    
  Skarphiet ängsmark    
  Skatenabben skogsmark    
  Skattåkrarna åkrar    
  Skatöarna skogsmark    
  Skeppsdalen ängsmark    
  Skinnarkärret ängsmark    
  Skinnastugulandet åker    
  Skitnan äng    
  Skogsgapsdälden skogsmark    
  Skogsåker åker    
  Skogsäckret åkervall    
  Skohagen ängsmark    
  Skoåker åker    
  Skrabban ängsmark    
  Skrabbekärret ängsmark    
  Skratteberg berg    
  Skratteberget skogsmark    
  Skrevet äng    
  Skrevet äng    
  Skrikebacken ängsmark    
  Skrikebacksåkrarna åkrar    
  Skrikehagen åker    
  Skrikehagsråsarna ängsmark    
  Skriketäppan åker    
  Skrikåker åker    
  Skrikängen äng    
  Skräddareliden åker    
  Skullsåker åker    
  Skullö mossö    
  Skullömossen skogsmark    
  Skurken åker    
  Skurkåker åker    
  Skyttegärdsåkrarna åkrar    
  Sköldsåker åker    
  Sköljöängen äng    
  Skölsängen äng    
  Skörebacken ängsmark    
  Slättgrensåsen gränsplats    
  Smalalärsåker åker    
  Smallerfållen skogsmark    
  Smalåker åker    
  Smealyckan äng    
  Smedbolet ängsmark    
  Smedbolslyckan åker    
  Smeddälden åker    
  Smedjelyckan äng    
  Smedlandet åker    
  Smedstorpsgärdet åker    
  Smedstorpshagen betesmark    
  Smedåker åker    
  Smedåkersören åker    
  Smykenäng äng    
  Smååker åker    
  Snarbäcken bäck    
  Snarbäckskärren kärr    
  Snoråker åker    
  Snuddan äng    
  Snärekärret kärr    
  Snärten åker    
  Sommarhusfållen ängsmark    
  Soveken betesmark och åker    
  Spirven åker    
  Spirven åker    
  Spjället åker    
  Språngmossen skogsmark    
  Stadsbolet åker    
  Stadsåker åker    
  Stallslyckan äng    
  Stallsåker åker    
  Stampebackarna ängsmark    
  Stampåker åker    
  Stampåkershålan ängsmark    
  Starebäckskärret kärr    
  Stassansäckran åkervall    
  Stenbrokullen ängsmark    
  Stampängen äng    
  Stendalen ängsmark    
  Stengårdsbackarna ängsmark    
  Stenhagsåkern åker    
  Stenkullen åker    
  Stenkätten åker    
  Stenlyckan ängsmark    
  Stenlyckorna ängsmark    
  Stennabbamossen mosse    
  Stennabben skogsmark    
  Stennabböen skogsmark    
  Stenraset ängsmark    
  Stensåker åker    
  Stenöarna mossöar    
  Stenömaden skogsmark    
  Stickbroåkrarna åkrar    
  Stickebroåker åker    
  Stickåker åker    
  Stockhagskullen ängsmark    
  Stockåkrarna åkrar    
  Stolpängsåker åker    
  Storkäng äng    
  Storråcknen skogsmark    
  Storåkersdalen ängsmark    
  Storån å    
  Storängsbacken ängsmark    
  Strutarna ängsmark    
  Strutarna ängsmark    
  Strutsåker åker    
  Ströppelmaden äng    
  Stubbakärret ängsmark    
  Stubbarna ängsmark    
  Stubbåker åker    
  Stubbäng äng    
  Stuguliden åker    
  Stugulyckan äng    
  Stugåker åker    
  Stången åker    
  Stången åker    
  Stängeledsäng äng    
  Stängelidsåker åker    
  Stängselåker åker    
  Stättingsgapsängen äng    
  Surdalkarna åkrar    
  Surdalken åker    
  Surpölen åker    
  Surpölsåker åker    
  Suråker åker    
  Svartemaden skogsmark    
  Svarte råsen skogsmark    
  Svartåker åker    
  Svarvaredungen skogsmark    
  Svensåker åker    
  Svinalyckan åker    
  Svinatrynet äng    
  Svinatrynet äng    
  Sväckremossen mosse    
  Sågbackaträdan åker    
  Såghagen betesmark    
  Säckakärr skogsmark    
  Säckakärret skogskärr    
  Säggbacken ängsmark    
  Säggdalen ängsmark    
  Säggintaget ängsmark    
  Säggskiften betesmark    
  Säggslätten ängsmark    
  Säggåkrar åkrar    
  Sällesåker åker    
  Sänkemossen mosse    
  Sävkärret skogsmark    
  Södra hack åker    
  Sönnerboåker åker    
  Sörhagen betesmark    
  Sörlingeråker åker    
  Sörsjöfållen åker    
  Tistling åker    
  Tistlingen åker    
  Tistlingen åker    
  Tjurabackarna skogsmark    
  Tjursåker åker    
  Tjuvarödjorna odlad mark i skog    
  Tjärbacksåker åker    
  Tjärbrännskullen ängsmark    
  Tjärbrännslyckan ängsmark    
  Tjärbrännsåker åker    
  Tjärebacken skogsmark    
  Tjärnkullsåker åker    
  Tobaksland åker    
  Tobakslyckan ängsmark    
  Toft, Stora och Lilla åkrar    
  Toftåker åker    
  Togmosset ängsmark    
  Tokanöten åker    
  Tolanden åker    
  Tolandet åker    
  Tomtbacke äng    
  Tomtåker åker    
  Tonaland åker    
  Tonalanden åker    
  Tonalandet åker    
  Toppåker åker    
  Toppåkrarna åkrar    
  Torpabolet äng    
  Torpalyckan åker    
  Torpamamaden ängsmark    
  Torpanabbamaden ängsmark    
  Torpåker åker    
  Torsåker åker    
  Torvet åker    
  Torvåker åker    
  Totamoen betesmark    
  Totamoliden betesmark    
  Totamoöen skogsmark    
  Tovåker åker    
  Tranefållen åker    
  Tranemossen skogsmark    
  Trantorpaliden ängsmark    
  Tranåsbackarna skogsmark    
  Trehörningen åker    
  Trempling åker    
  Tremplingen åker    
  Tremplingsörar åkermark    
  Trindkullen åker    
  Trindåker åker    
  Trindåker åker    
  Trinnakärr kärr    
  Trinningen åker    
  Trinnäng äng    
  Tråddragsbacken ängsmark    
  Tråddragsliden ängsmark    
  Trädgårdsåker åker    
  Träleboåker åker    
  Träludden ängsmark    
  Tuppåker åker    
  Tutaremossen skogsmark    
  Tuvabacken ängsmark    
  Tuvakärret ängsmark    
  Tuvalyckan äng    
  Tuvalyckans broäng ängsmark    
  Tuvamossen mosse    
  Tuvasidden betesmark    
  Tuväng äng    
  Tuvängen äng    
  Tvenlingsåker åker    
  Tvistaparken skogsmark    
  Tvärlidsåker åker    
  Tvättåker åker    
  Tvättåkerskullen ängsmark    
  Tångamossen skogsmark    
  Tånghultsdalen skogsmark    
  Tälgknivarna åker    
  Tälgknivarna åker    
  Uddakärren kärr    
  Ugglekärret kärr    
  Uggleåker åker    
  Uggleängen äng    
  Ulvö mossö    
  Undantagslanden åker    
  Undantagsåker åker    
  Underfall ängsmark    
  Vaknakullen åker    
  Valleboängen äng    
  Vasanäng äng    
  Vasen åker    
  Vasåker åker    
  Vattenbolet äng    
  Vedkaståker åker    
  Veken ängsmark    
  Verkakärr äng    
  Videbuskamaden ängsmark    
  Vintergapet skogsmark    
  Vitarör gränssten    
  Vitmossarumpan skogsmark    
  Vråabacken åker    
  Vråabolet åker    
  Vråamossarna mossar    
  Vråen skogsmark    
  Vrååkrarna åkrar    
  Våmmasten gränssten    
  Nye Vånga äng    
  Vångarna ängsmark    
  Vägåker åker    
  Vändåker åker    
  Vännebäckssidden betesmark    
  Västbohagen betesmark    
  Västergårdsgärdet åker    
  Västerskogen skogsmark    
  Västragärdsåker åker    
  Vättensmossen mosse    
  Vättens åker åker    
  Vättnebäckssidden ängsmark    
  Vättneskärret kärr    
  Vävåkrar åkrar    
  Yarna skogsmark    
  Yrgöl göl    
  Yrgölen göl    
  Yrgölskärret kärr    
  Yrgölsmossen skogsmark    
  Yrgölsrödjorna odlad mark i skog    
  Yrskogsskiften skogsmark    
  Åkerbärsrödjan skogsmark    
  Ålkisteåker åker    
  Åskullen ängsmark    
  Åstockafållen åker    
  Åstockakullen kulle    
  Åsåker åker    
  Åängen åker    
  Äckeråker åker    
  Äckran åkervall    
  Ägerdsäng äng    
  Älingagölen göl    
  Älvanshålorna ängsmark    
  Änggärdesbacken ängsmark    
  Änggärdsbackarna backar    
  Änggärdsslåtten ängsmark    
  Ärtakullen åker    
  Ärtlandet åker    
  Äskgrinna åker    
  Äskgrinningen åker    
  Äskåker åker    
  Äskåkerskullen kulle    
  Äskåsagölen göl och gränsplats    
  Äskäng äng    
  Öbacken ängsmark    
  Ödegärdet betesmark    
  Ödegärdsträdan åker    
  Ödemark betesmark    
  Örkullsslätten skogsmark    
  Örsnöten åker    
  Örsnötsbacken åker    
  Österskogsbackarna skogsmark    
  Österåsen utjord    
  Öäckran åkervall    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.