ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näshults socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 382 Bebyggelsenamn : 390 Naturnamn : 108
Näshult sn Abborraö ö Näshults socken socken Applaberget berg
Näshult sn Adams åkermark Näshults socken socken Babelstorn berg
Näshult sn Amerika ägomark Näshults socken socken Beskvarnaklint berg
Näshult sn Annelund betesmark Näshult sn Biskopsö ö
Näshult sn Applaholm terräng Alekullen hmd Blåkullaberget berg
Näshult socken Arsblötan terräng Almelund avs Bockaberg berg
Näshult socken Arsblötan mosse Almsgården gård Bockahål underjordisk gång
Näshult sn Arsblötan sankmark Alsborg avs Bockahål underjordisk gång
Näshult sn *Bastö gränsmärke Amerika avs Bockasjö sjö
Näshult sn Biskopsö ö Anneberg avs Bockaström vattenfall
Näshult sn /Se Biskopsö ö Annelund bs Bredasjön sjö
Näshult sn Björkelid terräng Appels bs Bredegöl göl
Näshult socken Björkholmen betesmark Aspehall bs Bredingen åker
Näshult socken Blomsterängen åker Aspelund bs Byxemad äng
Näshult socken Bockahål underjordisk gång Aspelund bs Dammkärret kärr
Näshult sn Bockahål underjordisk gång /Se Aspelund bs Drakaberg berg
Näshult sn »Bockahåla» bergskreva Bakslaget bs Ebbabäcken bäck
Näshult sn »Bockahåla» bergskreva Bergbacka avs Fåglakullagölen göl
Näshult sn Bockasjö sjö /Se Bergkullen bs Färgsjön sjö
Näshult sn Bockasjö sjö »Beska-Lenas bs »Gaddes» åker
Näshult sn Bockasjö sjö Beskvarn gård Gateberget berg
Näshult sn Bockasjö sjö Bjälkesbol utjord Granatagölen göl
Näshult sn Bockaström bäck Björkbacka avs Granebäck bäck
Näshult sn Bockaström ström Björkekull eller Björkesbol lht Grytesjön sjö
Näshult sn Bolet ägomark Björkekull, se Björkesbol gd Grötaklicken ö
Näshult sn Bolet betesmark Björkelid bs Gubbasten sten
Näshult sn Borgen terräng Björkelid bs Gubbekälle källa
(?)Näshult sn Bredasjön sjö Björkelund bs Gäddevadsbro bro
Näshult sn.? Bredasjön sjö Björkelund avs Gärdesgöl göl
?Näshult hg Bredasjön sjö Björkesbol gd Gössakärr(?) kärr
Näshult sn Bredasjön sjö Björkholm bs Hacketomt åker
Näshult sn Bredasjön sjö Björkholmen bs Hallesled grind
Näshult sn Bredasjön sjö Björkholmen bs Hoppapå backe
Näshult sn Bredasjön sjö Björnen avs Hulebro bro
Näshult sn Bredasjön sjö Blomhult avs Hultarpagölen göl
Näshult sn Bredesjön tjärn Blommekulla bs Idanäs´ krubber beteshage
Näshult sn Bredegöl göl Blomsberg bs Idanässjön sjö
Näshult sn Brevik skogsmark Blomsterholm t Iskålastock fors
Näshult sn Brevik terräng Bockaström såg och kvarn Kalvaberget berg
Näshult sn Breviksmossen ägomark Bolet bs Karljohansraka grop
Näshult sn Breviksmossen åker- o. betesmark Borgen bs Kattebacke berg
Näshult sn Broamossen ägomark Brevik hmd Katte göl göl
Näshult sn Broamossen åkermark Broholm t Kattespjärne stup
Näshult sn Brogöl göl Broholm t Knäknekan landsvägsbacke
Näshult sn Brogöl göl Centralen avs Kontrabäcken bäck
Näshult sn *Broogiööl göl Dalen bs Korpanabben udde
Näshult sn /Se Brogöl tjärn Dalen avs Koö ö
Näshult sn /Se Brogöl göl Dalskog avs Krankan göl
Näshult sn /Se Broholm terräng Djupadal bs Krankemad äng
Näshult sn /Se Broholmahagen betesmark Drämmen bs Kroken åker
Näshult sn /Se Brännemossen mosse Drämmet, se Trilla lht Kullebolid backe
Näshult sn /Se Brännemossen mosse Ebbas gård Kullebosjön sjö
Näshult sn /Se Dammen tjärn Ekagård by Kulleboö ö
Näshult sn /Se Dammen damm Ekagård gård Kullsåker åker
Näshult rättaredöme rättaredöme Dammkärret mosse Ekagård gård Kuremad sank äng
Næssiohulth, se Näshult sn Dammkärret kärr Ekebo avs Kvarnaberget berg
Beskvarn Saknas Dammkärret kärr Ekelund bs Kyrkesjön sjö
Beskvarn gd Djupadal skogsmark Ekelund bs Kåle göl(?) göl
Beskvarn gd Djupanäsviken vik Ekelund avs Lassagöl göl
Bischopsquarn, se Beskvarn Saknas Dränggråten åker Ekenäs bs Lillebut åker
Eingh, se Äng by Dränggråten åkermark Ekholm bs Lillesjön sjö
Ekagård by Dränggråten terräng Ekholmen avs Ljusan göl
Ekagård by Ekebacken terräng Ekhult avs Lortmaden äng
Ekagården gd Ekebacken åker- o. betesmark Elmeberg bs Långegölen göl
Ekagården by Fliseån å Emilsro avs Långöglan göl
Ekagård by *Flys Engegärde äng Emmaboda avs Milltorpagölen göl
Ekagård by Frickamossen ägomark Fly gård Mora göl göl
Engh, se Äng by Frickamossen åkermark Flyadas hus Muntagölen göl
Fly gd Fyllnaden betesmark Flyahult bs Muskagölen göl
Foglekull, se Fåglakulla by Fyllnaden terräng Foglakulla gård Mörje göl göl
Fåglakulla by Fåglanäs betesmark Forsberg bs Nasan göl
Fåglakulla by Fåglanäsagölen göl Fredriksborg avs Nickebacke berg
Fåglakulla by Fälttorpet åker- o. betesmark Fridhem avs Norsjön vik
Fåglakulla by Fälttorpet terräng Fridhem avs Nyträdegölen göl
Fåglakulla by Färgsjön sjö Fridhem avs Osadamm vik
Fåglakulla by Färgsjön sjö Frutorpet utjord Oxhageön ö
Fåglakulla gd Granatagölen göl Fyllnaden utjord Penningarpagölen göl
Götestorp by Granebäck bäck Fåglakulla gård Pinan äng
Götstorp gd *Grijsöö Saknas Fåglakulla gd Prångaledet grind
Götestorp by /Se Gropamossen ägomark Fåglanäs t Prästasjön sjö
Göttestorp, se Götestorp by Gropamossen åkermark Fällan t Rakan grop
Haddarp by Gruvhagen betesmark Gissa bs Roaled grind
Haddarp by Gryssjön, se Grytsjön sjö Gladan avs Rydagölen göl
Haddarp by Grytesjön sjö Glädjen bs Rösjöholmssjön sjö
Haddarp by Grytesjön sjö Graneberg lht Rösjön sjö
Haddarp by Grytesjön sjö Granekull bs Serarpasjön sjö
Haddarp by Grytesjön sjö Granelid avs Sinkedamm ställe i bäck
Haddarp by Grytesjön sjö Granelund bs Sjöagapet åker
Haddarp by /Se Grytsjön sjö Granelund bs Sjöbron åbro
Haddetårp, se Haddarp by Grytsjön sjö Granelund bs Skattabäck bäck
*Haredzryd gd Grytsjön sjö Graneäng bs Skattasjön sjö
Haresjöröd, se Horseryd by Gröna göl tjärn Granstorp avs Skitnakärr kärr
Herres Skögle, se Häradsskögle by Gröna göl göl Gropafällan bs Skrumpeliden backe
Hillhult by Grönlund skogsmark Gropen bs Stallabacke berg
Hillhult by Gummelund betesmark Grytan bs Storö ö
Hillhult by Gungekärrsängen ägomark Grytsberg bs Svarte göl göl
Hillhult by Gungekärrsängen åker- o. betesmark Grönadal bs Sånnan(?) göl
Hillhult by Gårdvedaån bäck Grönelid t Säljen sjö
Hillhult by Gårdvedaån å Grönelid bs Sävelundagölen göl
Hillhult by Gäddekärr skog Grönlid bs Sävesjön sjö
Hillhult by Gäddekärr terräng Grönskulle bs Tovik vik
Hillhult gd Gäddekärr kärr Gummelund bs Trytsjön sjö
Hillhult by /Se Gärdesgölen göl Gärdet bs Ugglebrogölen göl
Hiupinge tårp, se Njupingetorp gd Gärdesgölen göl Gölastugan t Vigotten sjö
Horseryd gd Gärdesgölen göl Götstorp gård Ålabron bro
Horseryd gdr Hagelund terräng Götafors snickerifabrik Älgaberget berg
Horseryd g Hagelund terräng Haddarp by Ängagölen göl
Horseryd gård Hagenäs betesmark Haddarp gård Ömnatorpaliden landsvägsbacke
Horseryd gård Hammarsten ägomark Haddarp gård  
Horseryd by Hammarström sumpmark? Haddarp gård  
?Horseryd by Hammarsten betesmark Haga avs  
?Horseryd by Hammarström glänta Hagelid bs  
Horseryd gd *Hesten gränsmärke Hagelund bs  
Horseryd by /Se Hjortabäck terräng Hagelund avs  
Huipingatårp, se Njupingetorp gd *Hulebro bro? Hagstugan bs  
Hultingetorp gd Hulekärret mosse Hagstugan bs  
Hultingetorp gd /Se Hulekärret kärr Hallen bs  
Hulu gd Hulekärret kärr Hallen bs  
Hylhultt, se Hillhult by Hulemossen mosse Halvspann bs  
Hygingetorp, se Njupingetorp gd Hulemossen mosse Hammedal t  
Hällaverket gd Hultäng åker- o. betesmark Hammershult t  
Häradssjögle gdr Hulu göl göl Hammesten t  
Häradsskögle by Hulugöl göl Hammeström t  
Häradsskögle by Häggagärde lund Hedsborg avs  
Häradsskögle by Häggalund betesmark Hedslund avs  
Häradsskögle gdr Hästakärret kärr Herranäshult säteri  
Häradsskögle L:a o. St:a gd:ar /Se Hästakärret mosse Hillhult by  
Häradsskögle by /Se Hästakärret kärr Hillhult, Stora gård  
Häradsskögle by /Se Hästasundet sund Hillhult, Lilla gård  
Häridzsköffle, se Häradsskögle by Högagärde åker- o. betesmark Hjortabäck bs  
Höghult by Höghult, Lilla åker- o. betesmark Holmen avs  
Höghult by Höghult Stora triangelpunkt Hoppapå bs  
Höghult by Höghult, Stora triangelpunkt Horseryd gård  
Höghult by *Idanässjön sjö Hult, Lilla avs  
?Höghult by Idanäsasjön sjö Hult, Lilla t  
Höghult by Idanäsasjön sjö Hultanäs järnvägsstation bebyggelse  
Höghult by Idanäsasjön sjö Hultingetorp gård  
Höghult by Isterhyttan ägomark Hultäng avs  
Höghult gd Isterhyttan åkermark Hulu gård  
Höghult by Jössakärr ägomark Hulu by  
Hökhult, se ?Höghult by Jössakärr åkermark Hulufällan bs  
[Hørningsryd] Saknas Kampatorp åkermark Hyrnebo bs  
*Hörningsryd gd Kana terräng Häggagärde hmd  
Idenäs by Karlshult åker- o. betesmark Hällaverket gård  
Idanäs by Karlshult terräng Hällaverket gd  
Idanäs by Kattegöl tjärn Häradssjögle gårdar  
Idanäs by Keses skogsmark Häradssjögle gård  
Idanäs by Keses strandmark Häradssjögle gård  
Idanäs by Kläckeberga terräng Häradsskögle, Lilla gd  
Idanäs by Kolegöl tjärn Häradsskögle, Stora gd  
Idanäs by Kolegöl göl Hästahagen bs  
Idanäs by /Se Korpanabben udde Högagärde avs  
Idanäs by /Se Korpanabben udde Höghult by  
Idanäs by /Se Krankegöl tjärn Höghult by  
Isterhyttan bs /Se Krankegöl göl Höghult gård  
?Kampatorp t Krankemad sumpmark Höghult gård  
Kejsarekulla by Krankemad sankmark Höghult gård  
Kejsarekulla by Kronoberg betesmark Höghult gård  
Kejsarekulla by Kronoberg terräng Höghultsby telefonstation  
Kejsarekulla by Kronohall åkermark Höghultsström kvarn  
Kejsarekulla by /Se Krubban terräng Idanäs by  
Kiupingetårp, se Njupingetorp gd Kullebo kvarn kvarn Idanäs gård  
Klemetsskögle gd Kullebo ö ö Idanäs gård  
Klemetsskögle gd:ar /Se Kullebo ö ö Isterhyttan bs  
Klemetsskögle by /Se Kullebo ö ö Jonsberg bs  
Kullebo hgd Kullebo ö ö Kampatorp t  
?Kullebo hg Kullebo triangelpunkt Kana t  
Kullebo gd Kullebo ö ö Karlsborg t  
Kullebo gd Kullen terräng Karlshult avs  
Kullebo gd Kuremad betesmark Kejsarekulla by  
Kullebo gd *Kyrkosjön sjö /Se Kejsarekulla gård  
Kullebo gd Källeryd glänta Kejsarekulla bebyggelse  
Kullebo gd *Lagmanssten gränssten Kejsarekulla gård  
Kullebo gd Lammkärret åkermark Kejsarekulla utjord  
Kullebo gd Lassagöl göl »Keses» t  
Kullebo gd Lassahult ägomark Kilen bs  
Kullebo gd Lassahult åkermark Klemetsjögle gård  
Kullebo gd Lattegöl tjärn Klemetsskögle gd  
Kullebo gd Lattegöl göl Klickeberga bs  
Kullebo gd *Lerbäckstuva ö Klockelycke bs  
Kullebo gd Liehult skogsmark Knubben bs  
Kullebo gd Liehult terräng Knusadal t  
Kullebo gd Lillsjön sjö Korset f.d. krog  
Kullebo gd Ljungberga betesmark Korshål f.d. krog  
Kullebo gd Ljungkullen ägomark Krankemad utjord  
Kullebo gd Ljungkullen terräng Kristinelund avs  
Kullebo gd Ljusan tjärn Kronoberg bs  
Kullebo säteri Ljusan göl Kullebo säteri  
Kullebo herrgd Lortgölen tjärn Kullen bs  
Kålleboda, se Kullebo gd Lortviken vik Kvarntorpet avs  
Langhult, se Långhult by Lunddal åkermark Kvebo bs  
*Lyndahult, se Hillhult by Långegölen tjärn Kyrkohagen bs  
Långaryd gd Långegölen göl Kyrkonäs bs  
Långaryd gd /Se Långemad sumpmark Källeryd bs  
Långhult by Långemad sankmark Liden bs  
Långhult by Långgölen göl Liehult bs  
Långhult by Långöglan tjärn Liljeberg avs  
Långhult by Mala-inte terräng Liljeholmen bs  
Långaryd gd Mala-inte terräng Lillegården gård  
Långhult gd Mala-inte terräng Lillegården gård i Rösjöholm  
Mederhult by Markatorpet terräng Lindeberg avs  
Mederhult gd Mederhultagölen göl Lindeslund avs  
Middelhult, se Mederhult by *Moaled väg Lindshult avs  
Mosingstorp gd Moragöl tjärn Lindås avs  
Njupingetorp gd Moragöl göl Lindås avs  
Njupingetorp gd Muntagölen göl Linryd avs  
Njupingetorp gd Mörjegöl göl Ljungberga bs  
Njupingetorp gd Mörkegöl tjärn Ljungkullen bs  
Njupingetorp gd Mörkegöl göl Lunden avs  
Njupingetorp gd Mörkegöl göl Lugnet avs  
Njupingetorp gd Nasan tjärn »Luktatorp» äng  
Njupingetorp gd Nasen göl Lyckås avs  
Njupingetorp gd Nidingsö, se Kulleboö ö Långaryd gård  
Njupingetorp by /Se Norget ägomark Långhult gård  
Njupingetorp by /Se Norget åker- o. betesmark Långhult by  
Näsgärde gd Norsjön sjö Lövsjö avs  
Näsgärde gd /Se Nyanäsagölen göl Marken t  
Näshult hg Nybygget terräng Mederhult gård  
Näshult hg Nykulla skogsmark Mellangården gård  
Näshult by Nykulla betesmark Mellangården gård  
Näshult säteri Nyo, se Kullebo ö ö Milltorpet gård  
Näshult herrgd Nyträde gölen göl Modala t  
Näshult poststation /Se Näset näs Mosingetorp gård  
Näshulteberg gruva Näset näs Mossberg bs  
Näshults rättaredöme Saknas *Näshuta Sion sjö Mossen bs  
*Nässia Saknas Nässjasjön sjö Muntet gård  
*Prästaqwarn kvarn Növlan tomtplats Mårtes t  
[Prästeström kvarn] Saknas Növlan terräng Njupingetorp gård  
Prästetorpet, se Prästtorp by Növlan terräng Njupingetorp, Lilla avs  
Presttorp by Oxhagen skogsmark Noregården(?) gård  
Prästorp by Oxhagen betesmark Noregården gård  
Prästtorp by Oxhagen betesmark Norget avs  
Prästtorp by Oxhagsön halvö Norregården gård  
Pukarp bg Piglipen åker Norregården gård  
Pukarp gd Piglipen åkermark Nyanäs t  
Pukarp gd Piglipen terräng Nybygget bs  
Råsa gd Pinemossen mosse Nybygget bs  
Rösjöholm by Prästasjön sjö Nybygget t  
Rösjöholm by Prästasjön sjö Nydala t  
Rösjöholm by Prästasjön sjö Nydala t  
?Rösjöholm by Prästasjön sjö Nyelund bs  
?Rösjöholm gd *Prästekvarn kvarnström Nyelund avs  
?Rösjöholm by Prästgårdssjön sjö Nyhagen avs  
?Rösjönäs by Prästgårdssjön sjö Nyholm avs  
Serarp gd Puffatorpet skogsmark Nykulla avs  
Serarp by Puffatorpet torp Nylund bs  
Serarp by Rosenholm åker- o. betesmark Nylund bs  
Smedstorp by Rosenholm terräng Nymåla t  
Smedstorp by Rydagölen göl Nymåla avs  
Smedstorp by Rydagölen tjärn Näsgärde gård  
Smedstorp gd Råsberg betesmark Näshult gårdar  
Smedstorp gd Råsberg terräng Näshult gård  
Smidztårp, se Smedstorp by Röndagöl göl Näshult säteri  
Stenkvill avs. /Se Röndagöl förr göl Näsäng bs  
Svartarp by Röndagöl, se Gärdesgölen göl Nättraby avs  
Svartarp by Röndagöl, se Gärdesgölen göl Növlan t  
Svartarp by Rösjöholmsjön sjö Osatorp äng  
Svartarp by Rösjön sjö Oxhagen bs  
Svartarp by Rösjön sjö Oxhagen avs  
Svartorp Saknas /Se Salgen, se Säljen sjö Penningetorp gård  
*Sågaretorp t? Salgen Siön, se Säljen sjö Pershög avs  
Äng by Saljen sjö Petersborg avs  
Äng by Saljen sjö Prästagården gård  
Äng by Sandvik vik Prästatorpet t  
Äng gd Sandåkra ägomark Prästorp gårdar  
Ödmundtorp by Sandåkra åker- o. betesmark Prästorp gård  
?Ödmundtorp by Sandåkragölen tjärn Prästtorp Västergård gård  
Ödmundtorp by Sandåkragölen göl Prästorp gård  
Ödmundtorp by Serarpasjön sjö Prästtorp Östergård gd  
Ödmundtorp by Serarpssjön sjö Puffes t  
Ödmundtorp by Serarpssjön sjö Pukarp gård  
Ödmundtorp by Serarpssjön sjö Påskekulla lht  
Ödmundetorp by Serarpssjön sjö Rismåla bs  
Ödmundtorp by Serarpssjön sjö Rosendal t  
Ödmundtorp by /Se Serarpssjön sjö Rosenhill avs  
(?)Ödmundtorp by /Se Serarps sjön sjö Rosenholm lht  
Ödmundetorp gdr Serarpasjön sjö Rosenholm bs  
Överåkra by Serarpssjön sjö /Se Rosenholm avs  
Överåkra gd Serarpaudde udde Rosenlund avs  
  Sinkedamm tjärn Rosenlund avs  
  Sinkedamm damm Roskullen avs  
  Sjödal terräng Ryd Lilla t  
  Sjölund åkermark Ryssholmsqvarn bebyggelse  
  Sjöstugelyckorna åkermark Råbäckshagen hmd  
  Sjöstugulyckorna åkermark Råsa gård  
  Sjöstugumossen mosse Råsberg bs  
  Sjövik skogsmark Råsen bs  
  Sjöviken vik Rösjöholm by  
  Sjöviksmarken skogsmark Rösjöholm gård  
  Sjöviksmarken terräng Rösjöholm gård  
  Skallaberget berg Rösjöholm gård  
  Skallaberget berg Rösjöholms kvarn kvarn  
  Skallaberget berg Rösjönäs by  
  *Skenbäck bäck Rösjönäs gård  
  ?Stallabacke berg Rösjönäs gård  
  Stallabacke triangelpunkt Sandvik bs  
  *Stalleberg berg Sandåkra avs  
  Stankalyckorna ägomark Sandåkra t  
  Starkalyckorna åkermark Serarp by  
  Stenbrohult terräng? Serarp gård  
  Stenbrohult betesmark Serarp gård  
  *Stenbäck bäck? Serarps missionshustomt Saknas  
  Stenhagen åkermark Serarpsborg avs  
  Stenkullen höjd? Sjöbron bs  
  Stenkvill skogsmark Sjödal bs  
  Stenkvill terräng Sjökullen t  
  Stenvik vik Sjökullen bs  
  *Storaholms källa källa Sjölund bs  
  Stora kärr åkermark Sjövik bs  
  Stora kärr ägomark Skattas gård  
  Stora mad sumpmark Skiften avs  
  Stora mad sankmark »Skvalefitt» t  
  Stålarpagöl göl Skålpundet t  
  *Svartarpabron gränsbro Slagdängan bs  
  Svartegöl tjärn Smedstorp gård  
  Svartegöl göl Smedstorp bs  
  Svartegöl göl Snärjet t  
  Svartegöl göl Solbacka avs  
  Svartemossen skogsmark Solhem avs  
  Svartemossen mosse Solhem avs  
  Sväratorpet åker- o. betesmark Soläng lht  
  Sväratorpet terräng Stenbrohult bs  
  Säljen sjö Stenhagen bs  
  Säljen sjö Stenhagen bs  
  Säljen sjö Stenkullen bs  
  Säljen sjö Stenkullen t  
  Säljen sjö Stenkvill avs  
  Säljen sjö Stenshult bs  
  Säljen sjö Stolalandet bs  
  Säljen sjö Strömmen t  
  Säljen sjö /Se Strömsberg avs  
  Sävegöl tjärn Strömsholm t  
  Sävegöl göl Storegården gård  
  Sävehäll skogsmark? Strömsrum bs  
  Sävehäll betesmark Stugan avs  
  Sävelund terräng »Stålas» krog  
  Sävelundagölen tjärn Sunnagården gård  
  Sävesjön sjö Svartarp gårdar  
  Sävesjön sjö Svartarp gård  
  Sävesjön sjö Svartarp gård  
  Sävesjön sjö Svensholm t  
  Sävesjön sjö Svenstorpet avs  
  Sävsjön sjö Sällemåla bs  
  Sävsjön sjö Sävehäll t  
  Södratorp åker- o. betesmark Sävelund t  
  Talleberg skogsmark Södratorp t  
  Talleberg terräng Söregrind bs  
  *Timmerö ö Söregården gård  
  Tjyvfällehagen betesmark Söregården gård  
  Togöl tjärn Sörgården gård  
  Togöl göl Talleberg bs  
  Trängtan betesmark Tillägget avs  
  Törnegöl tjärn Timmerö t  
  Törnegöl göl Trafiken avs  
  Vargamossen åkermark Trekanten avs  
  Wigotten sjö Trilla lht  
  Wigotten sjö Trillan bs  
  Vigotten sjö Trollemad utjord  
  Vigotten sjö Trulla såg såg  
  Vigotten sjö Tälleborg bs  
  Vigotten sjö /Se Udden t  
  Vägegöl förr göl Ugglebro Saknas  
  Väggöl tjärn Ugglebro bs  
  Väggöl tjärn Väktaretorpet t  
  Väggöl göl Västergården gård i Haddarp  
  Väktaretorpet betesmark Västergård, se 2 Prästtorp Västergård gd  
  *Ymendarsjön sjö Västergården gård  
  Åbäcken bäck Västergården gård  
  Åbäcken bäck Västergården gård  
  Åbäcken bäck Ånhult lht  
  Åmaden sumpmark Ånäs avs  
  Åmaden sankmark Åsgärde lht  
  Åsabacken åkermark Älgaberg avs  
  ?Älgen sjö /Se Äng gård  
  Ängagölen tjärn Ängaholm avs  
  Ängagölen göl Ängaholm bs  
  Ödmundstorpsberget triangelpunkt Ängslund bs  
  Ödmundetorpsberget triangelpunkt Ödmundetorp gårdar  
  Örekull åkermark Ödmundetorp gård  
  Österhagen skogsmark Ödmundetorp säteri  
  Österhagen åker- o. betesmark Örekull t  
  Östrabo åkermark Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergård, se 1 Prästtorp Östergård gd  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Österhagen t  
    Österlyckan bs  
    Östrabo torp  
    Överåkra gård  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.