ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Båraryds socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 140 Naturnamn : 231 Bebyggelsenamn : 100 Naturnamn : 44
Båraryd sn Anderstorp terräng Båraryd socken Bidaledet grind
Båraryd sn *an(n)æ ö gränsmärke Båraryd sn Bondaryds gölar Saknas
Båraryd sn /Se Bengtabo betesmark Anneberg avs Ekeveken udde
Båraryd sn Betan terräng Björkelund avs Flankabäcken gräns
Båraryd sn Björnhyltan terräng Björnhultan avs Fläskberget Saknas
Båraryd förr sn Björnhyltan terräng /Se Bockshult Saknas Getavallsbron Saknas
Båraryd sn *Bolgårdsbråten bråte Bockshult bebyggelse Gusjön sjö
Båraryd sn Bondaryds gölar gölar Bondaryd by Hägnakullen Saknas
Båraryd sn Botåsen terräng Broddaryd Saknas Högåsen berg
Båraryd förr sn Broängsmossen mosse Broddaryd bebyggelse Illeråssjön Saknas
Båraryd förr sn Dalen åkermark Brännegärde avs Klogölen Saknas
Båraryd förr sn Drögåsa hallar skogsmark Busabo avs Knivö skogsparti
Båraryd sn Drögåsa kullar berg /Se Buskegård bebyggelse Kobråtaviken vik
Båraryd Saknas Dötteberg berg Båraryd Stora bebyggelse Kolvåssjön Saknas
Båraryd sn Ekebæc (nu Flankabäcken) bäck /Se Båraryd, Östra indr. militiebost. Krikabäcken Saknas
Båraryd sn Ekeveken ängsmark /Se Båraryd by Kyrksjön Saknas
Båraryd sn Fastabo terräng Båraryd Lilla bebyggelse Lillån Saknas
Båraryd sn /Se Flankabäcken bäck Båraryd Östra Saknas Malarna sjöar
Båraryd sn /Se Flankabäcken bäck Bårarydsby trafikplats Morgonsjön Saknas
Båraryd sn /Se Flankabäcken bäck Båraryds skola Saknas Mosjön Saknas
Båraryd sn /Se Flankabäcken (ä. Ekebæc) bäck /Se Dalen lht Mo sågbäck Saknas
Båraryd sn /Se Flankamon terräng Dyngan lht Mörkemalen sjö
Båraryd by och sn /Se Flankamon skogsområde /Se Dämbo bebyggelse Mörke- Malen sjö
Båraryd sn /Se Fläskaberget berg Ebbarp avs Mörke nabbe udde
Båraryd sn /Se *Franka mo moland Ebbebo by Nissan Saknas
Båraryd by o. sn /Se Franka Moo skogsområde /Se Ekebacken avs Näsgölen Saknas
Båraryd sn /Se Frankabro bro /Se Eriksdal avs Pella floe vattenpöl
*Attås gd Frankebäcken bäck /Se Fa´fall Saknas Plymakulle Saknas
Baadhariidh, se Båraryd sn Fredsparken park Gislaved sn Rastamosse Saknas
Björnhyltan f.d. beb. ? /Se Fredsparken terräng Gislaved by och municipalsamhälle Remmabäcken Saknas
Bockshult gd /Se Frickabo betesmark Gislaveds kyrkogård Saknas Ringbobergen Saknas
Bondaryd by *Gisslandsbron bro Gislaveds sjukstuga Saknas Rävakullen Saknas
Bondaryd by /Se *Gislaveds bro bro Gislaveds skola Saknas Skrivaregårdssjön Saknas
Bondaryd by /Se Gisslanedstegbro se Gislaveds bro bro Hedenstorp by Skärsjön Saknas
Broddaryd gd *Gislavedsbron bro Hedenstorp Norra bebyggelse Slätterydsbäcken Saknas
Broddaryd gd /Se *Gisslavedsbron bro Hedenstorp Södra bebyggelse Stenmon Saknas
Broddaryd gd /Se Gislaveds Lund hage m. träd ? /Se Hjärpabo avs Stenudden Saknas
Båckshult gd Glas mo, se Rastamossen mosse Hulugård bebyggelse Storemalen sjö
Båraryd by o. sn Granebäcken bäck Ilabäck avs Store-Malen sjö
Båraryd by Gröne mosse mosse Illerås bebyggelse Tjärbrandsviken Saknas
Båraryd Stora gd *Guelsjön, se Gusjön sjö Ingelsbo bebyggelse Torssons ävja ävja
Dämbo gd Gusjön sjö Johansberg avs Tvätteviken Saknas
Dämbo gd /Se Gusjön sjö Knallåsen lund Viksåsen Saknas
Ebbebo by Gusjön sjö /Se Kullen bebyggelse Västerås Saknas
Ebbebp by /Se Gussjö sjösystem /Se Kvarngärdet avs  
Gislaved handelsplats Gussjö, Södra sjö Källebacken avs  
Gislaved by Gussjö, Södra sjö Källebacken avs  
Gislaved municipalsamhälle Gussjö, Södra sjö /Se Larsabo lht  
Gislaved by och handelsplats Gustavsberg terräng Lillegård gård i Gislaved  
Gislaved samh. *Gyllenforsen fors Lyckebo lht  
Gislaved handelsplats Gyllenfors udde Långö avs  
Gislaved by /Se Gölamossen mosse Malmabo avs  
Gislaved köp /Se Helsikeshål sankmark Markåsen bebyggelse  
Gislaved köping /Se Holmen betesmark Mo bebyggelse  
Gislaved köping /Se Hultet skogsmark Modalen avs  
Gislaved köping /Se Hunnakällan källa Moen avs  
Gislaved postkontor /Se Huskärret kärr Mossarp Saknas  
Hedenstorp gd /Se Hyttebo skogsmark Mo veke avs  
Hedenstorp by /Se Hålbäcken bäck Nergården hmd  
Hedenstorp by /Se Hålkärret kärr Nissabygget lht  
*Hemstorp Saknas Hålmossen mosse Norlida bebyggelse  
Hulugård gd /Se *Hästhagsklinten berg Norrgård gård i Gislaved  
Illerås militiebost. Hästhagsviken vik Nybrotorp avs  
Illerås gd Hästhagsviken vik Näs bebyggelse  
Illerås gd Högö terräng Nödfall förr gästgiveri  
Illerås gd Ilabäcken bäck Ornakärr lht  
Illerås gd Ill bäck /Se Rastamosse utjord  
Illerås gd Illeråsasjön sjö Rydet lht  
Illerås gd Illeråsasjön sjö Sandshult bebyggelse  
Illerås gd Illeråsasjön sjö Sannaboskiften utjord  
Illerås gd /Se Illeråsasjön (ä. Sampsio) sjö /Se Sannabygget avs  
Illerås gd /Se Illeråssjön sjö /Se Sebjörnarp by  
Illerås gd /Se Järnberget berg Signelsö by  
Ingelsbo gd Jössabo betesmark Sjöbo avs  
Järpabo gd /Se Kalvhagsviken vik Sjölid bebyggelse  
Kullen gd Kalvhagsviken vik Skolhustomten, se 2 Båraryds skola Saknas  
Kullen gd Kanalen å mellan sjöar Skällandsbo bebyggelse  
Kullen gd /Se Klogölen göl Slätteryd by  
Lunddegard del av Gislaveds Sörgård /Se Klomossen, Store mosse Sprottebo Saknas  
? Mo, Norra by Knektaskogen terräng Sprottebo bebyggelse  
?Mo, N. Saknas Knektaskogen skogsmark Stenhestra bebyggelse  
?Mo by Knivemad sankmark Stenshult avs  
Mo gd Knive mosse mosse Stormossen utjord  
Mo by /Se Kolvåsasjön sjö Svärdabo avs  
Markåsen gd /Se Kolvåsasjön sjö Södergård gård i Gislaved  
Norlida gd Kullagölen göl Sörlida avs  
Norlida gd /Se Kullagölen tjärn Trulsagård hmd  
?Näs by Kvarnstensberget berg Tånga avs  
Näs gd Kvarnstensberget terräng Ubbås bebyggelse  
Näs by /Se Kyrkesjön sjö Vika Saknas  
-rem ortnamnselement /Se Källåsen ås Vikan bebyggelse  
Rödjan torp /Se Larsabo betesmark Vilebo avs  
Sandbäcken gd /Se Lillamossen mosse Väståkra avs  
Sandshult gd Lillegöl göl Åhagen lht  
Sandshult gd Lillån å Ängsveken avs  
Sandshult gd /Se Lisbergsö ö Ödegärde bebyggelse  
Sandshult gd /Se Lisbergsö holme Örnaholm Saknas  
Sannabygget gd /Se Lövbråtakärret kärr Örnaholm bebyggelse  
Sebjörnarp by Lövåsen skogsmark Östergård gård i Båraryd  
Sebjörnarp gd /Se Madmossen mosse Övergården hmd  
Sebjörnarp by /Se Malen, Mörke sjö    
Signelsö by /Se Malen, stora sjö    
Signelsö by /Se Malen, Store sjö    
Skällandsbo gd /Se Malen, Mörke sjö    
Slätteryd by Malen, St. o. L. sjöar /Se    
Slätteryd by Malen sjö /Se    
Slätteryd by /Se Malmbäcken bäck    
Slätteryd by /Se Malmbäcken bäck    
Slätteryd by /Se Markåsbron bro    
Slätteryd by /Se Markåsbäcken bäck    
Sprottebo beb. /Se Markåsbäcken bäck    
Sprottebo gd Markåsbäcken bäck    
Stenhestra gd Markåsbäcken bäck /Se    
Stenhestra gd /Se Markåsen åker -o. betesmark    
Stenhestra by /Se Mickelsviken vik    
Stenhestra by /Se Mickelsviken vik    
*Sændbo qwærn kvarn Missunnabäcken bäck    
*Sändbo kvarn kvarn Moa sågbäck bäck    
*Sändbo kvarn Saknas Moasjön sjö    
*Sändbo kvarn Saknas Mon terräng    
*Sändbo kvarn Saknas /Se Morgensjön sjö    
?Trulsagård gd Morgonsjön sjö /Se    
Trulsagård gd /Se Mågnabacken backe    
Ubbås by /Se Märkesbro, se Markåsbron bro    
*Vaxhult, se Örnaholm by Märkesbäcken bäck /Se    
veke ortnamnselement /Se Märkezbro bro /Se    
Vikan by *Mörkegöl tjärn    
Vikan by *Mörke göl göl    
Vika gdr ? Mörkemalen, se Mörkegöl Saknas    
Vikan by Mörke - Malen sjö    
Vika(n) by Mörke- Malen sjö    
Vikan by Mörkemalen L:a sjö /Se    
Vika by Mörkenabbudden udde    
Vika gd Nissan å    
Vika by /Se Nissan å    
Våxhult (el. Örnaholm) säteri /Se Nissan å    
Ödegärde gd Nissan å    
Ödegärde gd /Se Nissan å    
Örnaholm gd Nissan å    
Örnaholm (el. Våxhult) säteri /Se Nissan å /Se    
  Niz vattenled /Se    
  Norra mad terräng    
  Norra mad myr    
  Näsgölen göl    
  Nässjön sjö    
  Ollamossen mosse    
  Ornakän betesmark    
  Osmon terräng    
  Purråsen terräng    
  Purråsen höjd    
  Rastamon skogsmark    
  Rastamon terräng    
  Rastamossen mosse    
  Rastamossen mosse    
  Remmabäcken bäck    
  Ringbobergen berg    
  Ringhestra terräng    
  Rydet åkermark    
  Råbockamossen mosse    
  Råbockamossen mosse    
  Råbockamossen myr?    
  Rävaberget berg    
  Rävastugukärret kärr    
  Rävudden udde    
  Rävudden udde    
  Rävö skogsmark    
  Rävö mosse mosse    
  Rödjan terräng    
  *Sampsio sjö?    
  Sampsio (nu Illeråsasjön) sjö /Se    
  *Sampsiohult skog    
  Sannabokullen kulle    
  *Scuasio gränsmärke    
  *Singelse skog skogsparti    
  Sjöamaden sankmark    
  Skrivaregårdssjön sjö    
  Skrivaregårdssjön (el. Skärsjön) sjö /Se    
  Skyåsviken vik    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön (el. Skrivaregårdssjön) sjö /Se    
  Skärön ö    
  Skönabo skogsmark    
  Slätteryd triangelpunkt    
  Snarekärret kärr    
  Snuttran åkermark    
  Stenmon skogsmark    
  Stensnäs terräng    
  Storegöl göl    
  Store- Malen sjö    
  Store mosse mosse    
  Store mosse myr    
  Storkabo skogsmark    
  Storkabo terräng    
  Storvedudd skogsmark    
  Svartemossen mosse    
  Svartemossen mosse    
  Sågberget berg    
  *Sända å /Se    
  Sænda å /Se    
  *Sændu Saknas /Se    
  Södra mad mosse    
  Sörhagen betesmark    
  Sörhagen betesmark    
  Sörlida skogsmark    
  Tjuvaberget berg    
  Tjuvagravskullen kulle    
  Tjuvagravskullen terräng    
  Tjärbrandsviken vik    
  Toppö skogsmark    
  Tvätteviken vik    
  Tånga terräng    
  Tångagöl göl    
  *Vekabråten, St. bråte    
  Vilebo skogsmark    
  Vilebo ägomark    
  Vintervägsviken vik    
  Våtemar sankmark    
  Västergärdet åkermark    
  Västerån (ä. Ö) å /Se    
  Ålgårdsgölen göl    
  Ängabäcken bäck    
  Ängrödjan terräng    
  Ö (nu Västerån) å /Se    
  Örakullen näs    
  Örnaholmssjön, se Malen Mörke sjö    
  Örnakullen terräng    
  Örnaholm by    
  Örnaholm hg /Se    
  Örnaholm hg /Se    
  Örnaholm hg /Se    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.