ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nydala socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 915 Naturnamn : 299 Bebyggelsenamn : 243 Naturnamn : 136
Nydala sn /Se Aspön ö Nydala sn Baggakullen Saknas
Nydala sn Abborrgölen göl Nydala sn Baggö Saknas
Nydala sn Anderslund betesmark Nydala sn Björkebo hallar berghällar
Nydala sn Baggakullen udde Nydala socken socken Björkholmen Saknas
Nydala kloster o. sn Baggö mossholme Abrahamstorp bebyggelse Bockatäppan beteshage
Nydala sn o. kloster Bastö betesmark Abrahamstorp gård Bocköarna öar
Nydala sn Bastö ö mossholme Anderslund stuga Boestads källa källa
Nydala f. kloster, nu sn Björkholmen holme Anderstorp bebyggelse Brorhagen hage
Nydala f. kloster, sn Björnalyckan betesmark Anderstorp torp Brunnstorpaholmar holmar
Nydala f. kloster, sn Boestad gärde gärde Andreholm bebyggelse Brännvinsträdan åker
Nydala sn /Se Bokskogen skogsområde Andreeholm torp Bultalyckan åker
Nydala sn Boxholmarna holmar Apelås bs Byhultaträdan träda
Nydala sn Brohagen betesmark Baggahemmet jordbrukslägenhet Byltakällan källa
Nydala sn Brohagen betesmark Bagghemmet t Bäckarydsgölen Saknas
Nydala sn *Brostad gärde, se Boestad gärde gärde Bagghemmet torp Dala mosse Saknas
Nydala sn Brunnstorpa holmar holmar Bastö t Dala mosse mosse
Nydala sn Brännabacken udde Bastö torp Dala mosse mosse
Nydala sn Bränneriet åker- o. betesmark Björkelund t Dryge sten sten
Nydala sn Brännö mossholme Björkelund bs Ekebacken Saknas
Nydala sn Brännö mossholme Bocklarebo Saknas Eketrädan Saknas
Nydala sn Bultalyckan åkermark Bocklarebo bebyggelse Ekåsabacken höjd
Nydala sn Byaholmen holme Bocklarebo by Emmesviken Saknas
Nydala sn (förr kloster) Byltakällan källa Bodaryd bebyggelse Frösjön Saknas
Nydala sn, kloster Bäckarydsgölen göl Boestad bebyggelse Furö Saknas
Nydala sn Dala mosse mosse Boestad by Furön ö
Nydala sn Dalamossen mosse Brorstorp avs. Furös holmar Saknas
Nydala sn, klst Dalamosse mosse Brostorp avs Fälle ö Saknas
Nydala sn Dalamossen mosse Brunnstorp Saknas Gjutarekärret kärr
Nydala sn Dala mosse mosse Brunstorp bebyggelse Gjutaremossen mosse
Nydala sn /Se Dala mosse mosse Bygget bebyggelse Gonsören stenskär
Nydala sn /Se Dala mosse mosse Bygget gårdar Gottfred ö
Nydala sn /Se Dammadammen damm Byhult, Lilla o. Stora, se 1, 2 Karlsnäs Saknas Gottfredön ö
Nydala sn /Se Dammkärret kärr Byhult bebyggelse Gottfridsö ö
Nydala sn /Se Ekåsabacken terräng Byhult gård Grimsjön Saknas
Nydala sn /Se Emmesviken vik Byhult Lilla bebyggelse Gröne udde Saknas
Nydala s:n Emmesvikholmen holme Byhult Stora bebyggelse Gåerydsviken Saknas
Abrahamstorp gård Finnabro bro /Se Bäckaryd bebyggelse Gårdsholmen Saknas
Abrahamstorp gd Finnabro bro /Se Bäckaryd gård Gårdsholmen Saknas
Abrahamstorp gd /Se Flathult triangelpunkt Bäckaryd torp Gårdsjön Saknas
Baggahemmet gd Flohultagölen göl Dagens torp Haboarpsviken Saknas
Bastö t Frösjön sjö Dala bebyggelse Hallö Saknas
Bocklarebo gd Furuön ö Dala by Hattutaudde udde
Bodaryd gd Fur(u)ön ö Djurabygget bebyggelse Herrängen slåtteräng
Boestad by Furö ö Eliasbygget bebyggelse Herrängslyckan åker
Boestad gd Fåglamossen mosse Fiskarebo bebyggelse Hisingebäcken vattendrag
Boestad by /Se Fällorna betesmark Fiskarebo Saknas Hjärpakärr kärr
*Boestad Lilla torp *Förö, se Furuön ö Fiskarebo torp Hopahagen beteshage
Boestad by /Se Förö, se Fur(u)ön ö Flahult bebyggelse Hunnavika djup djupt ställe i sjö
Brunnstorp gd Förö ö Flahult Saknas Hunnavikdjupet djup
Buklarabodha, se Båcklarebo by Förö triangelpunkt Fredriksberg torp +Hunnegraven kulle
Bygget torp Förös holmar holmar Fredriksdal bebyggelse Hyltorna bergkullar
Byhult gd Föviksmossen mosse Fredriksdal herrgård? Hästen ö
Byhult Lilla gd Gamlatorp åker- o. betesmark Fredriksdal jordbrukslägenhet Hästen ö
Byhult Stora gd Getö mossholme Fägerhult bebyggelse Ingalisepölen kärr
Båcklarebo by Giömosse, se Dala mosse Saknas Fägerhult by Intäkts stutar bergöar
Båcklarebo by Gjutarekärret betesmark Fällan avs Järnudden Saknas
Båcklarebo by Goffre holme Fällan torp Järnudden udde
Båcklarebo by Goffrö ö /Se Gisabo avs Kakeberget berg
Bäckaryd gd /Se Govas åker-o. betesmark Gisabo gård Kalvhagsuddarna Saknas
Bäckaryd torp Grimsjön sjö Grimsjödal bebyggelse Kikudden udde
Dala gd *Grunsund Saknas Grimsjödal Saknas Klevaberget höjd
*Dalatorp torp Grävlingalyckan betesmark Grimsjödal jordbrukslägenhet Kleven berg
Fiskarebo torp Grönekälle terräng Gröndal bebyggelse Klinthults mosse Saknas
?Flathult by Gröne udde udde Gröndal Saknas Klosterberget Saknas
Flahult gd Gungebäcken bäck Grönekälle torp Klosterträdan åker
Flahult gd Gunnarshyltan triangelpunkt Grönkälle torp Klosterträdorna utägor
Flathult gd /Se Gåerydviken vik Gummarp bebyggelse Knutte ek råmärke
Fägerhult by Gårdsholmen holme Gunnarshyltan bebyggelse Krubbeholmarna Saknas
Gunnarshyltan gd Gårdsjön sjö Gustavstorp avs Kråkholmen holme
Gåsryd by Gåsahall gränspunkt Gåeryd bebyggelse Kullen udde
Gåsryd gd Gässön åkermark Gåeryd by Käxaudden Saknas
Gåeryd by /Se Gölabacken terräng Gökens torp Käxaviken Saknas
Gåeryd by /Se Haboarpaviken vik Haboarp bebyggelse Lerudden lerig udde
Hult gd Hacket åkermark Habrarp by Lindö Saknas
Hultet torp Hagenborg åkermark Hattut bebyggelse Lillsjön Saknas
Hunnavik by Hallamossen mosse Heddebo torp Lillö Saknas
Hunnavik by Hallö mossholme Hjortafällan bebyggelse Lindö ö
Hunnavik gd Hattut åker- o.n betesmark Hjärpabo t Lindödjupet djup
Hunnavik by Helveteskärret kärr Hjärpabo jordbrukslägenhet Lindöskärven stenskär
Hunnavik Lilla gd Hanungsholmen holme Hjärpabo Nya bebyggelse Lövholmen Saknas
Hunnavik Stora gd Herrafällan terräng Hult bebyggelse Moadjupet djup
Hättebo indr. militieboställe Herrgårdsängen betesmark Hunnavik Saknas Moasand sandstrand
Hättebo gd Herrängslyckan åkermark Hunnavik by Morydaliden vägbacke
Hökaberg gd Hisingehagen betesmark Hunnavik Lilla bebyggelse Munkabroudden stensättningar
Hökaberg lht Hult Östra triangelpunkt Lilla Hunnavik gård Munkasjön sjö
Hökaberg kom. bost. Hultagölen göl Hunnavik Stora bebyggelse Munkagrottan stensättning
Hökaberg g. Hunes grav fornminne Hyltan avs Munksjön Saknas
?Hökaberg gd Hunnegraven forngrav /Se Hålan avs Munksjön sjö
Hökaberg gd Hyltan betesmark Hästhagen bebyggelse Möasjön Saknas
Hökaberg komministerbost. Hyltorna udde Hättebo bebyggelse Möviken Saknas
Intäkt gd Hyltorna terräng Hättebo gård Njursjön sjö
»karathorp» Saknas Hästen holme +Högatorp t Norravik Saknas
Karlsnäs gd /Se Högatorp terräng Höjden bebyggelse Norreholme Saknas
Klinthult by Höjdamossen åkermark Höjden torp Norrsjön Saknas
Klinthult gd Hökaberg triangelpunkt Höjden torp Nummerhallarna berghällar
Klinthult by /Se Hörnet terräng Hökaberg bebyggelse Nursjön Saknas
*Langökvarn torp Intaget åkermark Hökaberg kommin. bost. Ollnö ö
?Långö by Intäktastutar holmar Hörnet bs Ollonön? Saknas
Långö by Judagölen göl Hörnet bs Oxhagsudden Saknas
Långö by Järpakärr åkermark Intäkt Saknas Pilakällan källa
Långö by Kattekärret kärr Intäkt bebyggelse Pilviken Saknas
Långö by Kikeholmarna holmar Intäkt by Prinsessevägen stig
Långö by Kikeviken vik Johansbygget avs Ramlaholm holme
Långö by Kikudden udde +Jonsbo t Rusken sjö
Långö by Klargölen göl Järnudden stuga Rusken sjö
Långö by Klevaberget terräng Kampaled grind Ryaträdan åker
Långö by Klinthult triangelpunkt Karlsbygget lht Rävamossen mosse
Långö by Klinthultamosse mosse Karlsbygget avs Rävåker åker
Långö by Klosterberget berg Karlsnäs Saknas Sandvika klack skog
Långö by Klosterträdan åkermark Karlsnäs gård Sikö Saknas
Långö by /Se Klosterträdan åkermark Karlsnäs bebyggelse Skrivarön förr udde, nu kringfluten ö
Långö by /Se Klosterviken vik Karlstorp t Skuggebo mo skog
Långö by o. ö /Se Klostret ruin /Se Karlstorp Saknas Skuggabo udde udde
Långö? Saknas /Se Knabbabo åkermark Karlström avs Skårudden Saknas
Lönåsen gd Knattarna holmar Klastorp bebyggelse Sköldsbosjön Saknas
Moboda by Knektamossen mosse Klastorp torp Smörgåsaliden backe
»monasterio Nouaualle» se Nydala förr kloster Kohagaudden udde Klinthult Saknas Smörgåsaliden backe
?»myklakællaragardh» Saknas Kohagsöarna mossholmar Klinthult by Stavaholmen Saknas
»nouaualle» = Nydala förr kloster Korparydet åker- o. betesmark Knekestorp kronohemman Stenholmen Saknas
Nydala förr kloster /Se Korpudden mossudde Knäppens torp Stenö Saknas
Nydala kl. Krikaberg terräng Korparydet bs Storö Saknas
Nydala kl Kriken, Lilla betesmark Kriken bebyggelse Svarte holme Saknas
Nydala säteri Krubbeholmarna holmar Kriken torp Svartgölen Saknas
Nydala säteri, förr kloster Kråkön ö +Kullen bs Svinamossen mosse
Nydala säteri, förr kloster Kullen åker- o. betesmark Källeberg avs Södre holme Saknas
Nydala säteri, förr kloster Kvarnabäcken bäck Källehult stuga Söravik Saknas
Nydala f. kloster, nu hg Källeberg berg Lillelund bebyggelse Sörsjön Saknas
Nydala f. kloster, nu hg Källehult åker-o. betesmark Lille Sten torp Tegelviken Saknas
Nydala f. kloster, nu hg Kåxaudden udde Lillestorp avs Tegelviken vik
Nydala säteri, by, sn Käxaviken vik Långö Saknas Tockåsen höjd
Nydala f. kloster Lerudden udde Långö by Träbena-göl göl
Nydala säteri, by, sn Lillesjön sjö +Läckö bebyggelse Träbena mosse mosse
Nydala f. kloster, nu hg Lillestorp betesmark +Mannahemmet t Törnsbergssjön Saknas
Nydala f. kloster, nu hg Lindö ö Mellangård gård i Långö Ugnsberget holme
Nydala säteri, by, sn Lindö ö Moboda Saknas Ulfsnäsadjupet djup
Nydala kloster f. kloster Lindö ö Moboda gård Östre lider bergås
Nydala f. kloster Lindö, Norra triangelpunkt Moen soldattorp  
Nydala säteri, by, sn Lindö, Södra triangelpunkt +Mon soldattorp  
Nydala f. kloster Lindsö ö Moryd torp  
Nydala säteri, by sn Lindöskärven grund Morydet t  
Nydala f. kloster Ljungsjön sankmark Morydet jordbrukslägenhet  
Nydala säteri, by, sn Lommamossen mosse Månstorp bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Lomsgölen göl Månstorp Saknas  
Nydala säteri, by, sn Lunden åkermark +Möa t  
Nydala säteri, by, sn Lundsbo terräng Mödan torp  
Nydala säteri, by, sn Lövholmen holme Norregård gård i Långö  
Nydala f. kloster Mellansjön sjö Norregård gård i Moboda  
Nydala säteri, by, sn Mellanudden udde Norregård gård i Rösved  
Nydala säteri, by, sn Mellsjö åkermark Nybygget avs  
Nydala säteri, by, sn Moasand strandmark Nydala bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Moboda triangelpunkt Nyhagen bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Mollas åkermark Nyhagen torp  
Nydala säteri, by, sn Mon strandmark Nyhagen torp  
Nydala f. kloster, nu hg /Se Muggebo strandmark Nylännet hmd  
Nydala f. kloster Munkabroudden udde Nylännet torp  
Nydala säteri, by, sn Munkagrottan grotta Nöjet bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Munkagrottan grotta? /Se Nöjet torp  
Nydala säteri, by, sn Munksjön sjö /Se Nöjet torp  
Nydala kloster, sn Munksjön sjö +Odenslund bs  
Nydala säteri, by, sn Möa åker-o. betesmark +Paradiset t  
Nydala säteri, by, sn Möasjön sjö Petersborg t  
Nydala f. kloster Möviken vik Petersborg torp  
Nydala säteri, by, sn Möviken vik Ringsås by  
Nydala förr kloster /Se Nilamossen mosse Ringås bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Njursjön St:a sjö /Se Rubbens bs  
Nydala säteri, by, sn Norravik vik Rumlebo bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Norrehagen betesmark Rumleborg Saknas  
Nydala säteri, by, sn Norremad åkermark Rumleborg bebyggelse  
Nydala f. kloster, nu hg /Se Norrsjön sjö Rumleborg gård  
Nydala f. kloster, nu hg Nursjön sjö Rättaregården hmd  
Nydala säteri, by, sn Nursjön sjö Rösved Saknas  
Nydala förr kloster, nu hg /Se Näruddemossen åkermark Rössved by  
Nydala säteri, by, sn Näsö mossholme Sandbäcken t  
Nydala f. kloster, nu hg /Se Ollonön ö Sandbäcken torp  
Nydala säteri, by, sn Ollonön ö Sandvik bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Oskarslyckan åkermark Sandvik by  
Nydala säteri, by, sn Osån å /Se Segertorp avs  
Nydala säteri, by, sn Paradiset åker-o. betesmark Siggaskog bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Penningröret röse Siggaskog gård  
Nydala säteri, by, sn Persdal terräng Sjöbo avs  
Nydala säteri, by, sn Pettersborgsön mossholme Sjöbo avs  
Nydala säteri, by, sn Pilaviken vik +Sjölyckan lht  
Nydala säteri, by, sn Piskut åkermark Sjötorp t  
Nydala säteri, by, sn Planen terräng Skaftnäs bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Ramlaholm holme Skaftnäs gård  
Nydala säteri, by, sn Roseken, se Rusken sjö /Se Skogsdal bebyggelse  
Nydala f. kloster, nu hg /Se *Roseken Lacus, se Rusken sjö Skogsdal torp  
Nydala förr kloster Rusken sjö Skogsdal torp  
Nydala säteri, by, sn Rusken sjö Skogslund stuga  
Nydala säteri, by, sn Rusken sjö Skränudden t  
Nydala säteri, by, sn Rusken sjö Skränudden jordbrukslägenhet  
Nydala säteri, by, sn Rusken sjö Skuggebo bebyggelse  
Nydala säteri, by, sn Rusken sjö Skuggebo by  
Nydala säteri, by, sn Rusken sjö Skärvälla bebyggelse  
Nydala kloster Rusken sjö Skärvälla gård  
Nydala by Rusken sjö Sköldsbo bebyggelse  
Nydala by Rosenlund terräng Sköldsbo by  
Nydala by Rosken se Rusken sjö Smedstorpet bebyggelse  
Nydala by Rusken sjö Solslätt bebyggelse  
Nydala by Rusken sjö Staveryd bebyggelse  
Nydala by Rusken sjö Staveryd by  
Nydala by Rusken sjö Stenbäcken bebyggelse  
Nydala by Rusken sjö Stenbäcken torp  
Nydala by Rusken sjö Steningaryd by  
Nydala by Rusken sjö Steningaryd bebyggelse  
Nydala by Rusken sjö Sten Lille lht  
Nydala by Rusken sjö +Sten Store lht  
Nydala by Rusken sjö /Se Stjärnebo bebyggelse  
Nydala by Rusken sjö /Se Storlycke torp  
Nydala by Rusken sjö /Se Strömstugan t  
Nydala by Rusken sjö /Se +Sundet bs  
Nydala by Ruskån å Svensbygd bebyggelse  
Nydala by Ruskån å /Se Svensbygd by  
Nydala by o. sn *Ryskia = Ruskån? vattendrag /Se Svenslund t  
Nydala by o. sn *Räffshälle Saknas Södergård gård i Långö  
Nydala by o. sn Rävahall gränspunkt Södergård gård i Moboda  
Nydala by o sn Rävahall mossholme Södergård gård i Rösved  
Nydala by o sn Rävamossen åkermark Söraskog Saknas  
Nydala kl. Rävön mossholme Söraskog utjord  
Nydala by o sn Rössved triangelpunkt Timmerhult torp  
Nydala f. kloster, senare hg /Se Sandbäcken åker-o. betesmark Timmerhult Norra bebyggelse  
Nydala by o sn Sandvik triangelpunkt Timmerhult Södra bebyggelse  
Nydala by o sn Sandvikaklack berg Toppen jordbrukslägenhet  
Nydala by o sn Sikudden triangelpunkt Toppens bebyggelse  
Nydala by o sn Sikö ö Träbens torp  
Nydala by o sn Sjöbo strandmark +Tullen torp  
Nydala by o sn Skrivarön ö Törnsberg bebyggelse  
Nydala by o sn Skuggebogöl göl Ulvsnäs Saknas  
Nydala säteri o sn Skuggeboudde udde Ulfanäs jordbrukslägenhet  
Nydala säteri o sn Skuggeboviken vik Ulvsnäs bebyggelse  
Nydala kloster, sn Skåne åkermark Utjord bebyggelse  
Nydala säteri o. sn Skårudden, Lilla udde Uveryd bebyggelse  
Nydala säteri o. sn Skårudden, Stora udde Valkö gård  
Nydala säteri o. sn *Skärffna möjl. tillflöde till Skörsjön /Se Valkö bebyggelse  
Nydala säteri o. sn Skårsjöbäcken bäck Valkötorpet avs  
Nydala säteri o. sn Skärsjöbäcken bäck Vällingabo torp  
Nydala säteri o. sn Skärsjön sjö Västrahult bebyggelse  
Nydala kloster f. kloster Skärsjön sjö Åsen avs  
Nydala kloster f. kloster Skärsjön sjö /Se Älgabäck hmd  
Nydala säteri o sn Sköldsbosjön sjö Östanskog t  
Nydala säteri o sn Sköldsbosjön sjö Östanskog torp  
Nydala säteri o sn Slåfällan åkermark Östanskog torp  
Nydala by (förr kloster) Slåfällan, Lilla åkermark Österlund bs  
Nydala förr kloster, by Spånudden åkermark    
Nydala förr kloster,num. säteri Stavaholmen holme    
Nydala förr kloster, nu säteri Stavamossen mosse    
Nydala förr kloster, nu hgd o. by Stavö gränspkt    
Nydala hg *Stavömossen, se Stavamossen mosse    
Nydala förr kloster, nu by Stenholmen holme    
Nydala förr kloster Stenö mossholme    
Nydala gd Stenö mossholme    
Nydala förr kloster, nu hgd o. by Store Mosse, se Dalamossen mosse    
Nydala hg Storemossen, se Dalamossen mosse    
Nydala förr kloster, nu by Storemossen, se Dalamossen mosse    
Nydala förr kloster Storesten terräng    
Nydala hg Stormossen, se Dala mosse mosse    
Nydala förr kloster, nu by Stormossen, se Dala mosse mosse    
Nydala förr kloster Storö mossholme    
Nydala förr kloster Storö mossholme    
Nydala förr kloster Svarta viken vik    
Nydala förr kloster Svarte holme holme    
Nydala gd Svartgölen göl    
Nydala förr kloster Svartgölen göl    
Nydala gd Svensbygd triangelpunkt    
Nydala förr kloster Svenslund betesmark    
Nydala förr kloster Svinamossen åkermark    
Nydala by Södravik vik    
Nydala förr kloster Södre holme Saknas    
Nydala förr kloster Söremosse mosse    
Nydala by Sörsjön sankmark    
Nydala förr kloster Tegelviken vik    
Nydala förr kloster Tomtakullen kulle?    
Nydala förr kloster Travasund sund    
Nydala förr kloster Trälsbro terräng    
Nydala förr kloster Trälsbromossen mosse    
Nydala by Tullen åker-o. betesmark    
Nydala förr kloster Ugnsberget holme    
Nydala förr kloster Ulvsmon åkermark    
Nydala förr kloster, nu by Ulvsnäs holmar ¨holmar    
Nydala förr kloster Valaträdan åkermark    
Nydala förr kloster Vildudden udde    
Nydala by Vrigstadsån å    
Nydala förr kloster Vrigstadsån å    
Nydala förr kloster Värjahagen terräng    
Nydala förr kloster Västerskog åker-o. betesmark    
Nydala förr kloster ?[Yxnaskogsäng] Saknas    
Nydala förr kloster *Ållenö, se Ollonön ö    
Nydala by ållån Ö se Ollonön ö    
Nydala förr kloster Ålnö ö    
Nydala förr kloster Ålnö ö    
Nydala förr kloster, nu by Ålnö ö    
Nydala förr kloster Åsen åkermark    
Nydala förr kloster Älgabäck åker-o. betesmark    
Nydala förr kloster, nu by Ängaknölen betesmark    
Nydala förr kloster Ängamossen åkermark    
Nydala förr kloster Ängamossen mosse    
Nydala förr kloster, nu by Östanskog betesmark    
Nydala förr kloster Österudden udde    
Nydala förr kloster Östrelider terräng    
Nydala by      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, nu by      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala gd      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster f. kloster      
Nydala gd      
Nydala förr kloster      
Nydalakloster gd (förr kloster)      
Nydala förr kloster, num. hg      
Nydala kloster      
Nydala kl.      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster (num. hg)      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala f.d. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nova vallis (Nydala) f.d. kloster      
Nydala förr kloster, sn      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala medeltida kloster, by      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala medeltida kloster, by      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nova vallis (=Nydala) kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala förr kloster /Se      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala f. kloster, sn      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala gd (förr kloster)      
Nydala kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala kloster, sn      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala gd (förr kloster)      
Nydala förr kloster      
Nydala gd, (förr kloster)      
Nydala gd, (förr kloster)      
Nydala gd (förr kloster)      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala f.d. kloster, sn      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala medelt. kloster, sn      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala medelt. kloster, sn      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala medeltida kloster, sn      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster /Se      
Nova vallis kloster o. sn      
Nydala kl., sn      
Nydala u. medeltiden kloster, nu säteri      
Nydala kl., sn      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nydala förr kloster, num. säteri      
Nova Vallis (Nydala) kl.      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala f.d. kl., sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala kl. o. sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala kloster, sn      
Nydala förr kloster num säteri      
Nydala by, sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala f.d. kloster, sn      
Nydala förr kloster, num. hg      
Nydala f. kl.,sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala f.d. kloster, sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala f.d. kl. , sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala by, sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala kloster kloster      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala by, sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala by o. sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala by o. sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala by o. sn      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala förr kloster, sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala by, sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala by, sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala by, sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala by, sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala kl., sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala f.d. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala kl., sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala förr kloster      
Nydala f.d. kl., sn      
Nydala förr kloster      
Nydala by      
Nydala f.d. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl, sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster num. säteri      
Nydala gd      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala u. medeltiden kloster, nu säteri      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl, sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala sn      
Nydala förr kloster, nu säteri      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala förr kloster nu säteri      
Nydala fd. kl., sn      
Nydala fd. kl, sn      
Nydala fd. kl. sn      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala förr kloster      
Nydala by, socken      
Nydala förr kloster      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by och sn, förr kloster      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala förr kloster      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala by, socken      
Nydala f. kloster, nu hg      
Nydala förr kloster      
Nydala by, socken      
Nydala f. kloster      
Nydala by, socken      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala by, u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala f.d. kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt.kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala kloster      
Nydala kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medeltiden kloster, numera hg      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala u. medeltiden kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala u. medelt. kloster      
Nydala kloster, sn      
Nydala kloster      
Nydala kloster      
Nydala kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster, sn      
Nydala sn, kloster      
Nydala kloster, sn      
Nydala kloster, sn      
Nydala kloster, sn      
Nydala sn, kloster      
Nydala sn, kloster      
Nydala sn,      
Nydala by,säteri      
Nydala by, säteri      
Nydala by, sn      
Nydala by, sn, kloster      
Nydala by      
Nydala by, sn      
Nydala by, sn      
Nydala by, sn      
Nydala by, sn      
Nydala by, sn      
Nydala by, förr kloster      
Nydala by, förr kloster      
Nydala by, förr kloster      
Nydala by, förr kloster      
Nydala f. kloster nu hg      
Nydala f.d. kloster      
Nydala kloster f.d.      
Nydala fd. kloster      
Nydala (kloster)      
Nydala f.d. kloster      
Nydala f.d. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydal kloster      
Nydala säteri (förr kloster)      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala by      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala by      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala under medeltiden kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala kloster kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala by, f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala sn      
Nydala förr kloster      
Nydala f.d. kl., sn      
Nydala kloster kloster      
Nydala kl o. sn      
Nydala kloster      
Nydala kloster kloster      
Nydala kl      
Nydala säteri, f. kl.      
Nydala by, sn      
Nydala kloster      
Nydala säteri (under medeltiden kloster)      
Nydala säteri (under medeltiden kloster)      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kl.      
Nydala kl      
Nydala kl      
Nydala förr kl.      
Nydala förr kl.      
Nydala by      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala säteri, f. kl.      
Nydala f. kl.      
Nydala säteri (förr kloster)      
Nydala säteri (förr kloster)      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala by      
Nydala kloster f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster kloster      
Nydala kloster kloster      
Nydala kloster kloster      
Nydala kloster f.d. kloster      
Nydala säteri (förr kloster)      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala kloster kloster      
Nydala säteri (förr kloster)      
Nydala säteri (förr kloster)      
Nydala f. kloster      
Nydala under medeltiden kloster, numera hg      
Nydala f. kloster, nu hg      
Nydala förr kloster      
Nydala kl.      
Nydala kloster      
Nydala kloster f. kloster      
Nydala f. kloster      
Nydale Saknas      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala kl.      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala f. kloster, nu hg      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster, nu hg      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster, nu hg      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala f. kloster      
Nydala kloster förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala hg, förr kloster      
Nydala f. kloster, nu hg      
Nydala f. kloster      
Nydala förr kloster, nu hg      
Nydala förr kloster, nu hg      
Nydala kloster förr kloster, nu hg      
Nydala kl.      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala förr kloster, nu hg      
Nydala kloster      
Nydala förr kloster, nu hg      
Nydala förr kloster, nu hg      
Nydala förr kloster, nu hg      
Nydala förr kloster, nu hg      
Nydala kloster f. kloster      
Nydala förr kloster, nu hg      
Nydala kloster f. kloster      
Nydala förr kloster      
Nydala by      
Nydala by      
Nydala f. kloster      
Nydala kloster förr kloster numera herrgd      
Nydala förr kloster, nu hg /Se      
Nydala kyrka o. klosterruin /Se      
Nydala kloster och sn /Se      
Nydala poststation /Se      
Ringås gd      
Rumleborg gd      
Ryttartorp? torp      
Rösved by      
Rösved by      
Rösved by /Se      
Sandvik by      
Sandvik by      
Sandvik by      
Sandvik by      
?Sandvik by      
Sandvik gd      
Sankta Maria kloster förr kloster      
Sankta Maria kloster Saknas      
Sankta Maria kloster förr kloster      
Sankta Maria kloster förr kloster      
Sankta Maria kyrka Saknas      
Siggaskog gd      
[Sjöäng] Saknas      
Skaftnäs gård      
Skaftnäs gård      
Skaftnäs gård      
Skaftnäs gd      
Skaftnäs gd      
Skaftnäs gd      
Skaftnäs gd      
Skaftnäs gd      
Skuggebo by      
Skuggebo by      
Skuggebo gd      
Skuggebo by /Se      
Skuggebo by /Se      
Skärvälla by      
Skärvälla gd      
Sköldsbo gd      
Solslätt gd      
Staaröö, se Staveryd by      
Staveryd by      
Staveryd gd      
?Staveryd by      
Staveryd by /Se      
Staveryd Saknas /Se      
*Sten gd      
?Steningaryd by      
Steningaryd by      
Steningaryd by      
Steningaryd by      
Steningaryd gd      
Steningaryd gd /Se      
Steningaryd by /Se      
Steningaryd by /Se      
Svensbygd gd      
Svensbygd by /Se      
Söraskog gd      
Timmerhult torp      
Torneberg torp      
*Torp torp      
Ulfsnäs by.?      
Ulvsnäs gd      
Ulvsnäs gdr /Se      
Uveryd gd      
Valkö gd      
Valkö gd /Se      
Valkö gd /Se      
Valkö gd /Se      
Vårfruklostret förr kloster      
Vårfruklostret, se Nydala förr kloster      
Älgabäck tp /Se      
Älmhult by      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.