ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lannaskede socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 135 Bebyggelsenamn : 395 Naturnamn : 49
Landdakirkia, se Lannaskede sn Abbemålabäcken bäck Lannaskede socken socken Bjädesjösjön sjö
?Lannaskede sn Backen triangelpunkt Lannaskede socken socken Brobysmaden Saknas
Lannaskede sn /Se Bastagölen göl Lannaskede socken socken Saknas Saknas
Lannaskede sn /Se Berg triangelpunkt Lannaskede sn Fagraäng åker
Lannaskede sn Biärsiöö Lacus, se Bjädesjösjön sjö Abbemåla by Fällesjön sjö
Lannaskede sn Bjädesjösjön sjö Alebron lägenhet Garphemsträdan Saknas
Lannaskede sn Bjädesjösjön sjö Alebroen avs Gransjön sjö
Lannaskede sn Bjädesjösjön sjö Annedal avs Gransjön sjö
Lannaskede sn Bjädesjösjön sjö Annedal läg. Grekamaden Saknas
Lannaskede sn Bjädesjösjön sjö Aspelund avs Gränden Saknas
Lannaskede sn sn Bjädesjösjön sjö Aspelund hem.del. Gröplebäck bäck
Lannaskede sn Bladen åkermark Bachegården bebyggelse Gölen Saknas
Lannaskede sn Boställagölen göl Bedilsro lägenhet Hallamossen Saknas
Lannaskede sn Braåsen åkermark Berg gård Hospitalsträdan Saknas
Lannaskede sn Bygget betesmark Berg. kommin.bost. lägenhet Huberg höjd
Lannaskede sn Bygget terräng Bergdala avs Huvaberg torp
Lannaskede sn *Bärgsteen sten? Bergforsa avs Hårasjön(?) sjö
Lannaskede sn *Bärgz Steen Saknas Berghaga avs Hårasjö sjö
Lannaskede sn Edsebron bro? Bergholmen bs Hästasvämmet ställe
Lannaskede sn Edserydsviken vik Bergsgården Saknas Hästhagsträdan Saknas
Lannaskede sn Edsesjön sjö /Se Bertilsro avs Hästhagen Saknas
Lannaskede sn *fagredaal Saknas Björkebacken lht Högarör höjd
Lannaskede sn Fagerdal betesmark Björkebacken läg. Iskällaträdan Saknas
Lannaskede socken /Se Fridhem åkermark Björkelid torp Kvarnhagen Saknas
Lannaskede sn /Se Fällan terräng Björkelund avs Kvarnträdan åker
Lannaskede sn /Se Fällelyckan ägomark Björkelund avs Kvarnträdan Saknas
Lannaskede sn /Se Fällesjön sjö Björkelund läg. Laduslättsjön sjö
Lannaskede sn /Se *fööröen ö i mosse? Björkelund backstuga Lannaskede brunn Saknas
Lannaskede sn /Se Garphemmet ägomark Björkhaga avs Lannaskede göl sjö
Lannaskede sn /Se Gotteryet terräng Bladekulla bs Lidhagen Saknas
Lannaskede sn /Se Gransjöberg berg Boholm avs Lillsjön sjö
Lannaskede sn /Se Gransjöberg berg Boholm avs Lillesjön sjö
Lannaskede sn /Se Gransjöberg berg Bokelund avs Lillsjön sjö
Lannaskede sn /Se Gransjön sjö Bokelund hem.del Linnö ån å
Lannaskede sn /Se Grekamaden åkermark Bostället Saknas Näcksjön sjö
Lannaskede sn /Se Gröpplebäcken bäck Braåsen läg. Näsamossen åker
Myrisboda, se Lannaskede sn /Se Gröpplebäcken bäck Braåsen avs Näsaträdan Saknas
Berg gård Gröpple damm damm Bredablick avs Piparebacken höjd
Berg komministerbost. Gungehalsen åker- o. betesmark Bredablick läg. Pipabacke höjd
»Broaby» = Broby? by Hallamossen åkermark Britthamra avs Råkullen(?) höjd
Broby by Hanåsen ås? Brobacka avs Silkebrunn »mineralkälla»
?Broby by med kvarn o såg Herrahult terräng Broby gårdar Skräppeboliderna landsvägsbacke
?Broby by Huberg triangelpunkt Broby lägenheter Storön halvö
Broby by *Huulebäcken å? Broby gård Tegelbruksmaden åker
Broby by Hultet åker- och betesmark Broby gård Trefallehagen [?] Saknas
?Broby by Hultkärret kärr Broby gård Ulvebogölen göl
Broby by Hårdsjön sjö Broby gård *Vadmarken Saknas
Broby by Hällen skogsmark Broby gård Åsmaden Saknas
Broby by Hällen terräng Broby gård Österklint höjd
Broby by Hässleberg triangelpunkt Broby gård  
Broby by Hästasvämmet ställe /Se Broby gård  
Broby by Högaberg triangelpunkt Broby gård  
Broby by »Högarör» stenkummel /Se Broby by  
Broby by Högarör triangelpunkt Broby by  
Broby by *Kedhall? gräns pkt Broby Backegård gård  
Broby by *Kigahall gränsmärke? Broby Gästgivaregård gård  
Broby by /Se *Kijehall Saknas Broby Hökagård gård  
Edseryd gård Kratos skogsmark Broby Jönsagård gård  
Edseryd by /Se Kroks mosse mosse Broby Klostergård gård  
Fagerdal avs. Kullebacken betesmark Broby Lassgård gård  
Herrahult t Kvarnbacken terräng Brobyholm avs  
Herrtorp by Kvarnhagen terräng Brobylund Saknas  
Herrtorp gård Kvarntorpet terräng Broby Olofsgård gård  
Hielmhester, se Hjälmhester gd Kvarnträdan ägomark Broby Skattegård gård  
Hjelmhester gård Käringö åkermark Broby Trullagård gård  
Hjälmhester gd Laduslättssjön sjö Broby Östergård gård  
Hjälmhester gd /Se Laduslättssjön sjö Brodal avs  
Hjälmhester gd /Se Laduslättasjön sjö Brodal lägenhet  
Horsarydh num. Rosenholm, se Rosenholm herrgd /Se Lannaskede göl göl Brogården avs  
Horsaryd gd Lannaskede hälsobrunn mineralkälla /Se Broholm avs  
Horsaryd by Lillesjön sjö Brostugan avs  
Horsaryd by Lillesjön sjö Brostugan lägenhet  
Horsaryd gård Lillön ö Brukslund torp  
Horsaryd herrgård /Se Linnedal terräng Brukslund torp  
Horsaryd gd /Se Linneån å Bygget avs  
Horsaryd gd /Se Linneån å Bygget lht  
*Hårsaryd, se Rosenholm herrgd Linneån å Bygget läg  
Häretårp, se Herrtorp by Lunden skogsmark Bygget avs  
Hässleberg t Lönås åkermark Bygget torp  
Högaberg by Marieberg berg Bäckaström läg  
Högaberg by Mariebergsgölen göl Bäckaström avs  
Högaberg by Mon skogsmark Dalskog torp  
Högaberg by Mon skogsmark Dalskog t  
Högaberg by Månstorp åkermark Edseryd gård  
Högaberg by Nordenskjöldsviken vik Edseryd gård  
Högaberg by *Norramoo Saknas Ekebacken avs  
Högaberg gård Nykullarna terräng Ekelund bs  
*Högabergstorp Saknas Oxudden terräng Ekersberg avs  
*Höghabærghxthorp Saknas Pers klämme terräng Ekersberg lägenhet  
*Högabergstorp Saknas Piparbacke terräng Ekersholm avs  
Kiehall t *Puukåssa Klintt berg Ekersholm läg.  
Kullebo by *Puukååsa Klintt berg? Eriksberg bs  
Kullebo by *Påskfällasten gränsmärke Fagradal torp  
Kullebo by *Roghkullen gränsmärke? Fagerdal avs  
Kullebo by *Rogkullen gränsmärke? Fagerhult hem.del  
Kullebo by *Rookiälla källa? Fagerkärr avs  
Kullebo by *Rookiälla Saknas Fageräng avs  
Lannaskede gd Ryssweden, se Laduslättssjön sjö Fageräng avs  
Kullebo by Ryssweden, se Laduslättssjön sjö Fageräng hem.del  
Laduslätt gd Ryssvikssjön sjö Fageräng läg.  
Landsbro poststation /Se *Råkulla sten gränsmärke Fagrahult avs  
Lannaskede gård Rökärret åker- o. betesmark Fagrahult torp  
Lannaskede by /Se *Silkebrunn förr mineralkälla /Se Ferudden bebyggelse  
Lannaskede poststation /Se Sjöarp terräng Frideborg avs  
Lannaskedebrunn järnvägspoststation /Se Sjöaskog terräng Frideborg läg.  
Lannaskede stom gd /Se *Skijfwesteen Saknas Fridenborg avs  
*Lipphult Saknas Skrabbet åkermark Fridhem avs  
*Norramoo Saknas *Skrevsten gränsmärke Fridhem lägenhet  
*Næss gd? Skridesten fornminne? Fridsberg avs  
*Näs Saknas Skridevad terräng? Fällan torp  
Näs utäng *Skrijfsteen sten? Garphemmet torp  
Pukås gård Skrivstenen runsten som utgör gränsmärke Garphemmet torp  
Pukås by /Se Skyttahemmet terräng Granelund avs  
Rosenholm, förr Horsarydh herrgd Slättkärr kärr Granelund backstuga  
Rosenholm hg Sprängsö åkermark Granelund bs  
Rosenholm (förr Horsaryd) hg Store mosse mosse Gransjöberg torp  
Rosenholm herrg. Storängen betesmark Gransjöberg torp  
Rosenholm hg /Se Storön halvö Grindsberg avs  
Rosenholm gd /Se Strömmabäcken bäck Grindsberg backstuga  
Råberg gård Suddamossen ägomark Grindstugan bs  
Sjöarp t Syskonstenen sten Grindstuga backstuga  
Skräppebo gård Syskonstenen sten Grönelid avs  
Skötthemmet t Sågdammen damm Grönelid torp  
Trishult hg *Tagellspångh Saknas Grönedal läg.  
Trishult hg /Se *Tagelspångh Saknas Grönlund bs  
Trishult hg Tempelmaden åkermark Gröple t  
Trishult hg »Tingsfällorna» tingsplats Gärdet torp  
Trishult hg /Se Tresocknaled gränspunkt Gökhemmet läg  
Trishult gd *Tridir försv. sjö /Se Gökhemmet avs  
Trishult gd Trogölen göl Haga läg.  
Trishult gd *Uhråsa Klintt berg Haga avs  
Trishult gd Ulvebogölen göl Hagalund läg.  
Trishult gd Videmaden åkermark Hagalund lht  
Trishult gd Åkarp terräng Hallen avs, förr torp  
Trishult gd Åsmaden åkermark Hallen Saknas  
Trishult by   Hallen torp  
Trishult herrgd   Hanslund torp  
Trishult hg /Se   Hanslund bs  
Trishult gd /Se   Herrahult torp  
Trishult gd /Se   Herrtorp gård  
Ulveboda by   Herrtorp gård  
Åkarp torp   Hjälmhester Saknas  
Ölffueboda, se Ulveboda by   Hjelmhester gård  
*Ölfveboda Saknas   Hjälmhester gård  
    Holmesberg avs  
    Holmesberg läg  
    Horsaryd gård  
    Horsaryd gård  
    Horsaryd gård  
    Horsaryd Saknas  
    Hultet torp  
    Hultet avs  
    Hygget t  
    Hägnen gård  
    Hällen torp  
    Hällen torp  
    *Härrahult torp  
    Hässleberg torp  
    Hässleberg torp  
    Högaberg gård  
    Högaberg gård  
    Högaberg gård  
    Högaberg (utjord)  
    Högarör bs  
    Hökaberg torp  
    Hökaberg t  
    Hökagård bebyggelse  
    Hörnenabb torp  
    Hörnenabb bs  
    Johannelund lht  
    Johannesberg torp  
    Johannesberg avs  
    Jordberga avs  
    Jönsagården bebyggelse  
    Karlberg avs  
    Karlberg lägenhet  
    Karlsborg avs  
    Karlsberg lägenhet  
    Karlsholm avs  
    Karlsholm läg.  
    Karlslund avs  
    Karlslund läg.  
    Kiehall torp  
    Klockelund avs  
    Klockelund läg.  
    Klosterbacka avs  
    Klosterdal lägenhet  
    Klosterdal avs  
    Klostergården bebyggelse  
    Klosterlund avs  
    Kristnelund läg.  
    Kristinelund lht  
    Kronoberg läg.  
    Kronoberg avs  
    Kullebo läg.  
    Kullebo gård  
    Kullebo gård  
    Kullebo (utjord)  
    Kullen avs  
    Kvarntorpet torp  
    Kyrkotorp t  
    Kyrketorp torp  
    Källehult torp  
    Källehult t  
    Källholmen bs  
    Laduslätt läg.  
    Laduslätt gård  
    Landsbro Saknas  
    Landsbro Järnvägstation Saknas  
    Lannaskede by och sn  
    Lannaskede gård  
    Lannaskede Bergsgård Saknas  
    Lannaskede brunn brunnsort  
    Lannaskede brunn hälsobrunn  
    Lannaskede gränd Saknas  
    Lannaskede gränd »gränd»  
    Lannaskede Stom gård  
    Larsgård bebyggelse  
    Lassatorpet t  
    *Ledsamheten torp  
    »Ledsamheten» torp  
    Lillegård gård i Trishult  
    Lillegården gård i Trishult  
    Lillemark hem.del  
    Lillemark avs  
    Linnedal torp  
    Linnedal torp  
    Ljungberg lägenhet  
    Ljungsberg avs  
    Lunden torp  
    Lunden torp  
    Lyckansberg läg.  
    Lyckansberg lht  
    Lyckeby avs  
    Lönnbacken avs  
    Lönås backstuga  
    Lönås avs  
    Löphult torp  
    *Löppelt [?] torp  
    Majtuna avs  
    Marieberg lägenhet  
    Marieberg avs  
    Marieberg torp  
    Mariebo avs  
    Moen t  
    Mofälla Saknas  
    Mofällerna avs  
    Mogärde hem.del  
    Mogärde avs  
    Mon torp  
    Myren avs  
    Månstorp läg.  
    Månstorp avs  
    Nain backstuga  
    Nain bs  
    Nyberg avs  
    Nybro läg.  
    Nybro avs  
    Nydal avs  
    Nydal läg.  
    Nydala torp  
    Nyelund avs  
    Nyelund läg.  
    Nyhem lägenhet  
    Nyhem avs  
    Nyholm läg  
    Nyholm torp  
    Nyholm avs  
    Nyholm läg.  
    Nyslätt lht  
    Nysätra avs  
    Olofsgård bebyggelse  
    Perstorp avs  
    Perstorp lägenhet  
    Petersburg avs  
    Petersborg avs  
    Piparegården bebyggelse  
    Pukås gård  
    Pukås gård  
    *Rikejöddes torp  
    Rosdal lägenhet  
    Rosdal avs  
    Rosenborg läg.  
    Rosenborg avs  
    Rosenholm Saknas  
    Rosenholm gård  
    Rosenholm gård  
    Rosenholm gård  
    Rosenlund läg.  
    Rosenlund avs  
    Rosenlund lägenhet  
    Rosenlund avs  
    Rydal avs  
    Råberg gård  
    Råberg gård  
    Sandhamra lht  
    Sandhemmet läg.  
    Sandhemmet avs  
    Sandebro lägenhet  
    Sandsbro avs  
    Sandslätt läg.  
    Sandslätt avs  
    Sandvik läg.  
    Sandvik avs  
    Sandåkra läg.  
    Sandåkra avs  
    Sandås läg.  
    Sandåsen avs  
    Sanneberg läg.  
    Sanneberg avs  
    Silkesflode läg.  
    Silkeflode avs  
    Sjöarp torp  
    Sjöarp torp  
    Sjöaskog t  
    Sjöholmen backstuga  
    Sjöholmen lht  
    Skattegården gård i Broby  
    Skattegården gård i Trishult  
    *Skinnkälla (?) Saknas  
    Skogshyddan läg.  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund läg.  
    Skogslund avs  
    Skogslyckan avs  
    Skräppebo gård  
    Skräppebo gård  
    Skyttehemmet torp  
    Skytt(a)hemmet bebyggelse  
    Skötthemmet(?) t  
    Slättåkra läg.  
    Slättåkra lht  
    Smedjebacken avs  
    Solbacken lht  
    Solbacken läg.  
    Soldala lht  
    Solhaga avs  
    Solhem läg.  
    Solhem avs  
    Solliden avs  
    Stenkajen torp  
    Stenholm bs  
    Stommen bebyggelse  
    Strömsberg lägenhet  
    Strömsberg avs  
    Strömsdal läg.  
    Strömsdal avs  
    Strömslund lägenhet  
    Strömslund avs  
    Svaltorpet Saknas  
    Svanslätt backstuga  
    Svanslätt lht  
    *Sveet Saknas  
    Svenstorp avs.  
    Svenstorp avs  
    Tallhaga lägenhet  
    Tallhaga avs  
    Tegelbruket läg.  
    Trekanten avs  
    Trishult gård  
    Trishult herrgård  
    Trishult gårdar  
    Trishult gård  
    Trishult gård  
    Trishult gård  
    Trishult gård  
    Trishult gård  
    Trishult gd  
    Trullagård bebyggelse  
    Tuvängen torp  
    Tåstatorp Saknas  
    Ulfvebo gård  
    Ulvebo gård  
    Vadmarken bebyggelse  
    Videmaden avs  
    Vänhem läg.  
    Vänhem avs  
    Västanskog läg.  
    Västanskog avs  
    Vestanå läg.  
    Västanå avs  
    Västerås bs  
    Åhaga avs  
    Åkarp torp  
    Åkarp torp  
    Åkerslund backstuga  
    Åkerslund avs  
    Årydström hem.del  
    Årydström avs  
    Åstad Saknas  
    Östanå läg.  
    Östanå lht  
    Österliden avs  
    Österåkra avs  
    Östragård gård i Broby  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.