ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nye socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 365 Naturnamn : 214 Bebyggelsenamn : 797 Naturnamn : 468
Nyakirkia, se Nye sn Abborraö ö Nye socken socken Abborraö ö
Nye socken Avegöl göl Nye socken socken Aborraö ö
Nye sn /Se Backaträdan ägonamn? Nye socken socken Aborraö, Lilla ö
Nye socken Backaträdan ägonamn? /Se Nye socken socken Alelyckan åker
Nye sn Bastängen ägonamn? /Se Mysingen öknamn Arvids göl göl
Nye socken Bergängsmossen åkermark Smackabönder inbyggarbeteckning Aspelundaträdan åker
Nye sn Björkelid ägomark Aby lht Avegöl göl
Nye sn Björnasjön sjö Aby lht Backaträdan åker
Nye sn Bladekullagölen göl Aleborg lht Backaträdan åker
Nye sn Bolet ägonamn? /Se Alelund lht Backaträdan åker
Nye sn Borgen terräng? Alelund lht Backaträdan åker
Nye sn Brunnsträdan ägonamn? /Se Alskog lht Backaträdan åker
Nye sn Brännebacke berg Annedal bs Backaträdan åker
Nye sn Carlsjön sjö Annelund bs Bastebäcken bäck
Nye sn Carl sjön sjö Arla lht Bastelyckan åker
Nye sn Fabrikshagen ägonamn? /Se Arvidsö f.d. t Basteträdan åker
Nye sn Fagerhultagölen göl Aspedal lht Basteträdan åker
Nye sn Farstorpaån å Aspedal lht Basteviken vik
Nye sn Flage triangelpunkt Aspedal lht Bastuträdan åker
Nye sn Flage göl göl Aspelund avs Bergahagen hage
Nye sn Flagesjön sjö Aspelund lht Bergängsmossen mosse
Nye sn Flagesjön sjö Aspelund lht Bergängsträdan åker
Nye sn Floholm terräng Asphaga lht Björkholmaträdan åker
Nye sn Fåragatan ägonamn? /Se Asphaga lht Björnasjön sjö
Nye sn Fårahagen ägonamn? /Se Axebo lht Björnasjön sjö
Nye sn Föresjön, se Karsnäsasjön sjö Axela-Gustavs f.d. bs Bladekullagölen göl
Nye sn Förshultssjön sjö Backagård bebyggelse Bladekullagölen göl
Nye sn Förshultssjön sjö Backagård gd Bladekullahagen hage
Nye sn Förshultasjön sjö »Backen» bs Blockhusträdan åker
Nye sn Försjön, se Förshultssjön sjö Berg lht Boaträdan åker
Nye sn Försjön, se Karsnässjön sjö Berg lht Boaträdan åker
Nye sn Försjön sjö Berg lht Bolträdan åker
Nye sn Försjön, se Karsnäsasjön sjö Berga avs Bondahagen hage
Nye sn Galtahöjd terräng Berga lht Borga göl göl
Nye sn Galtasjö sjö »Bergen» bs Borga göl göl
Nye sn Galtasjö sjö Bergen f.d. t Borgaliden backe
Nye sn Galtasjö sjö Bergen f.d. bs Borgaliden backe
Nye sn Galtasjö sjö Berget bs Boträdan åker
Nye sn Galtasjön sjö Berget bs Boträdan åker
Nye sn /Se Gatträdan ägonamn? /Se Berget avs Brohälleberget berg
Nye sn /Se Gladers hölja göl Berghaga lht Brotorpamossen åker
Nye sn /Se Gomorra damm damm /Se Berghaga lht Brunnsträdan åker
Nye sn /Se Gruvhagen betesmark Berghem avs Brunnsträdan åker
Nye sn /Se Gärdesgölen göl Berghem lht Brunnsträdan, Stora åker
Addaridh, se Hadderyd by Hageträdan ägonamn? /Se Berghälla lht Brygghusträdan åker
Biltingaled, Stora gd Haglyckan ägonamn? /Se Bergsliden lht Brynängen äng
Biltingeli(j)dh, se Biltualed gd Hjortängen ägonamn? /Se Bergsliden lht Bryhängen äng
Biltualed gd Holmasjön sjö Bergsätra lht Bråtfällan skog
Biltualed gd Hytten terräng Bergvik lht Brännebacke backe
Biltugaled = Biltingaled by Hästerydsgölen göl Bettelinas f.d. bs Byagatan väg
*Björgos Saknas Hästhagen ägomark Biltingaled gårdar Byakällan källa
Bladekulla by Hästhagen ägonamn? /Se Biltingaled gård Byggningsträdan åker
Bladekulla gd Högelid ägomark Biltingaled gård Dalaträdan åker
Blåckulla, se Bladekulla by Isingstorpaviken vik Biltingaled bebyggelse Drängagråten äng
Bollslätt gd Jakobsberg berg? Biltugaled Saknas Drängagråten äng
Broddetorp gd Järnudden terräng Biltingaled gårdar Drängstugeträdan åker
Byestad g Kalmarvägen väg Biltingaled Saknas Ekbacken höjd
Byestad g Karlsjön sjö Biltugaled, se Biltingaled by Ekebacken backe
Byestad gd Karlsjön sjö Björkbacken lht Ekhagen hage
Byestad gd Karlsjösjön? sjö Björkelid bs Fagerhultsgölen göl
?Byestad gd Karlsjösjön sjö Björkelid f.d. t Fagerhultagölen göl
Byestad gd Karlsjösjön sjö Björkelid (el. Björkelund) förr bs Fagerhultaträdan åker
Byestad gd Karlsjösjön sjö Björkelund bs Farfaraträdan åker
Byestad gd /Se Karlsjösjön sjö Björkelund lht Farstorpakröken vägkrök
Byestad gd Karlsjösjön sjö Björkelund bs Farstorpaträdan åker
Carlsnäs, se Karsnäs by Karsnäsasjön sjö Björkelund lht Farstorpsån bäck
Endagarden, se Ännagård gdr Karsnäsasjön sjö Björkelund bs Farstorpaån å
Faderstårp, se Farstorp gd Karsnäsasjön sjö Björkelund lht Fiskadal dal
Fagerhult by Karsnässjön sjö Björkelund, se Björkelid förr bs Flage göl göl
Fagerhult by Karsnässjön sjö Björkelund lht Flage mossar mossar
Fagerhult by Karsnässjön sjö Björkelund lht Flagesjön sjö
Fagerhult by Karsnässjön sjö Björkelund lht Flageviken vik
Fagerhult by Karsnäs sjön sjö Björkhaga lht Flageviken vik
Fagerhult by Klinta backar höjd Björkhaga lht Fläskaberget höjd
Fagerhult by Klintabackarna berg Björkhaga lht Fläskaberg berg
Fagerhult by Klintabackar långsträckt skogsås /Se Björkhaga lht Fridabacken backe
Fagerhult gd Klämhagen skogsmark Björkhamra lht Fridaliden backe
Faristorp, se Farstorp gd »Krypesten» stort stenblock Björkholm bs Frostalyckan åker
Farstorp hg Kulla göl göl Björkholm bs Fålstaberget(?) berg
Farstorp Saknas Kvarnarp ägomark Björkholm lht Fårabacken hage
Farstorp hg Kyrkevik terräng Björkholm lht Fårahagen hage
Farstorp hg Kållebobergen berg Björkholmen lht Fårahagen hage
Farstorp gd Kållebogöl göl Björkhyddan lht Fårahagsträdan åker
Farstorp hg Kållgjutan eller Kållan hög backe Björkliden lht Fårahårvet hagmark
Farstorp gd Källehult skogsmark Bladekulla gård Fälltorpamossarna åkrar
Farstorp hg Källås ägomark Bladekulla bebyggelse Fördärvet backe
?Farstorp gd Kännestubba triangelpunkt Bladekulla gd Förshultssjön sjö
Farstorp gd /Se Kärret våtmark med liten vattensamling /Se Blockarestugan förr bs Förshultasjön sjö
Farstorp gd Kärrträdan ägonamn? /Se Blockastugan f.d. bs Förtreten äng
Farstorp gd Lagårdsträdan ägonamn? /Se Bollslätt gård Galtahöjd backe
Farstorp gd Lillesjön sjö Bollslätt gd Galtasjö sjö
Farstorp gd Ljungön ö Bollslätt Saknas Galtasjö sjö
Farstorp gd Ljusegöl göl Borgen lht Galten sjö
Farstorp gd Lortmossen ägomark Borgen lht Gamla häradsvägen väg
Farstorp gd Långdansen ägomark Broddetorp utjordar Gamla trädgården åker
Farstorp gd Lögasjön, se Wärnen sjö Broddetorp t Gamla trädgården åker
Farstorp gd Löjasjön sjö Broddetorp utjordar Gateträdan åker
Farstorp gd Löjasjön sjö »Bron» bs Gateträdan åker
Farstorp gd Löjasjön sjö Bron förr bs Gatlyckan åker
Farstorp gd Löjasjön sjö Brostugan bs Gatängsmossen åker
Farstorp gd Löjasjön sjö Brostugan f.d. bs Gladers hölja utvidgning av Farstorpsån
Farstorp gd Marken terräng Bryngelsgården gd Glaskullen kulle
Farstorp gd Martes terräng Bryns förr bs Gomorra damm damm
Farstorp by Mellansjön sjö Brånen avs Gomorra damm damm
Farstorp herrgd Mo göl göl Brånen förr bs Granelundaliden backe
Farstorp gd /Se Mörkehål skogsmark Brånen f.d. t Gruvhagen hage
Farstorp hgd /Se Nybroviken vik Brönjelsgården(?) bebyggelse Gräsön ö
Flage by Nygårdsgölen göl Byestad gård Grötfatet åker
Flage by Nyholm ägomark Byestad bebyggelse Gudmors damm, se Gomorra damm damm
Flage by Näset näs Byestad gd Gåsafloen källa
Flage by Nättjekull terräng Bållslätt bebyggelse Gärdesgölen göl
Flage Saknas »offuer feelz strøm» Saknas Bållslätt bebyggelse Gölamossen åker
Flage by Osamossen ägomark Carlsborg bs Gölamossen åker
Flage by Oset vik Carlsro lht Gölaträdan åker
Flage [Flagn] Saknas Oxhagen betesmark Cathrineberg bs Gölaträdan åker
Flage by Ramnås udde udde Christineberg bs Götas hage hage
Flage by Ramnåsviken vik Christineberg bs Hacket åker
Flage gård Ringvägen skogsväg /Se Dalaryd lht Hacket åker
Flage gd:ar Ryakulle berg Dalastugan f.d. bs Hadderydliden backe
Flage gd:ar /Se Ryamossen mosse Dalem f.d. bs Hadderydliden backe
Flagås, se Flage by Rydängsmossarna mosse Dalhem lht Hagelyckan åker
Förshult by Röanäs terräng Dalhem lht Hagelyckan åker
Förshult by Rödegöl göl Dalhem lht Hagelyckan åker
Förshult by Rödegöl göl Dalskog lht Hageträdan åker
Förshult by Saljen sjö Dalskog lht Hageträdan åker
?Förshult by Saljen sjö Danielsborg bs Hageträdan åker
Förshult by Saljen sjö Dejestugan förr bs Hallaträdan åker
Förshult gd Saljen sjö Drottsberg bs Hallaträdan åker
Förshult gd Saljen sjö Eka lht Hallingavången äng
Förshult gd:ar /Se Saljen sjö Ekbacka lht Halsaträdan åker
Förshult by /Se Saljen sjö Ekeberg bs Halsen äng
?Förshults kvarn Saknas Saljen sjö Ekeberg lht Halsen åker
Hadderyd by Saljen sjö Ekeberg f.d. t Hansaträdorna åkrar
Hadderyd by Saljen sjö Ekedal lht Hemmeträdan åker
Horvet bs /Se Saljen sjö Ekedal lht Hemmersta trädan åker
Hytten = Ljunghemmet bs /Se Saljen sjö Ekedal lht Hemträdan åker
?Hästeryd gd /Se Saljen sjö /Se Ekehill lht Himlabacken backe
?Hästeryd gd /Se Saljen sjö /Se Ekelund bs Hjältaträdan åker
Hästeryd g Salshultabäcken bäck Ekelund bs Holmaträdan åker
Hästeryd gd Salvarydsbäcken bäck Ekelund f.d. t Hopabolet äng
Hästeryd gd Salvarydsmossen mosse Ekelunda lht Horvabiten åker
Hästeryd gd Sara-Lenebergen berg Ekenäs lht Horvaliden backe
Hästeryd gd Sinkmossen ägomark Ekenäs lht Horvaträdan åker
Hästeryd gd /Se Sjölund ägomark Ekholm bs hårv »ofruktbar mark»
Isingstorp utjordar Sjöudden udde Ekholm lht Hägnen åker
Jönsatorp t Skansen terräng Ekholm avs Hästadalen äng
Karlenäs, se Karsnäs by Skäggasjön sjö Ekholm lht Hästafällan hage
?Karsnäs gd Skäggasjön, se Karlsjösjön sjö Ekholm avst Hästeknölen backe
?Karsnäs by Skäggasjön, se Karlsjösjön sjö Ekholm, Lilla lht Hästerydsgölen göl
?Karsnäs by Skäggasjön, se Karlsjösjön sjö Ekholm, Lilla lht Hästhagen hage
Karsnäs gdr Skärpegölen göl Ekholmen bs Hästhagen hage
Karsnäs by Smedbälgen sjö Ekliden lht Högarör höjd
Karsnäs by Smedbäljen sjö Eklunda lht Högarör höjd
Karsnäs Saknas Smedbäljen sjö Eklunda lht Höga rör stenröse
Karsnäs by Smedbälgen sjö Eksätra lht Höjdaträdan åker
Karsnäs by Smedbälgen sjö Eksätra lht hölja utvidgning
Karsnäs by Smedbälgen sjö Engelund lht Isingstorpalyckan åker
Karsnäs by Smedbälgen sjö Eriksberg lht Isingstorpaviken vik
Karsnäs by Smedbälgen sjö /Se Eriksberg lht Isingstorpaviken vik
Karsnäs by Smedbälgen sjö /Se Esperyd, se Äsperyd lht Jansaliden backe
Karsnäs by Smedstorp ägomark? Fagerhult gård Jonstorpet f.d. bs
Karsnäs by Snuslösa terräng? Fagerhult bebyggelse Järnudden udde
Karsnäs by Snålås ägomark Fagerhult gd Jönsatorpsbäcken bäck
Karsnäs gd Stavängen ägonamn? /Se Farfarastugan stuga Kalvafällan hage
Kennestubbe, se Kännestubba gd Stenbol ägomark Farfars gård hus Karlsjösjön sjö
Klemetskögle gdr /Se Stenbrottet ägonamn? /Se Farstorp bebyggelse Karlsjösjön sjö
Klintatorpet lht Stenhagen ägonamn? /Se Farstorp gårdar Karlssonavången åker
Kolaretorpet t Storängen ägonamn? /Se Farstorp gård Karsnässjön sjö
Kulla Saknas Strömmen ägomark Farstorp (utjord) Karsnäsasjön sjö
Kulla Saknas Stuguträdan, (dial. Stuveträdan) ägonamn? /Se Farstorp gd Kattenabb berg
?Kulla gd Stutamossen betesmark /Se Fattigstugan f.d. ålderdomshem Klangs mosse åker
Kulla Saknas Stuveträdan, (dial. form för Stuguträdan) ägonamn? /Se Fittan bs Klasavången äng
Kulla Saknas Svartegöl göl Flage gård Klintabackarna backar
Kulla Saknas Svartegöl göl Flage bebyggelse Klintebacken backe
Kulla Saknas Sävsebobro = Sävsebro bro /Se Flage gd Klämhagen hage
Kulla gd Sävsebosjön sjö Flage Saknas Klämmehagen hage
Kulla komministerbost Sävseboån å Flage, Lilla avs Klövbäcken bäck
Kåljutan gd Söndagsmossen mosse Flageslätt bs Knektajorden åker
Kållebo by Talleberg berg? Floholm bs Koasmossen åker
Kållebo by Tallparken skogsmark Floholm f.d. bs Kolträdan åker
Kållebo by Traneboån å Forshaga lht Korsbergavägen, Gamla väg
Kållebo by Trappan ägomark Fredriesberg bs Krigabacken backe
Kållebo by Trollebo sjön, se Värnen sjö Fredriksborg lht Krigaliden, se Krogaliden vägbacke
Kållejutan, se Strömsberg gd *Trollebosjön sjö Fredriksborg lht Krogabacken backe
Kållekuta, se Strömsberg by Trädgården, Gamla stengrunder /Se Fridatorpet f.d. t Krogaliden vägbacke
Källås bs Tullavassen vik Fridhem avs Krokavången åker
Kännestubba Saknas Tullen udde Fridhem lht Krypesten sten
Kännestubba gd Tungan udde Fridhem lht Kulla bol äng
Kännestubba g Tvättegöl göl Fridhem lht Kulla göl göl
Kännestubba by Ulva kärr ägonamn? /Se Fridhem lht Kulla göl göl
Kännestubba by Utterhåle vik Frälsegården bebyggelse Kulla hål hål
Kännestubba gd Viholmen holme Frälsegården gd Kulla mark skog
Kännestubba gd Vinterviken vik Frälsegården gd /Se Kulla äng äng
Kännestubba gd Wärnen sjö Furuhaga lht Kullen åker
Kännestubba gd Wärnen sjö Fuskarens förr bs? Kungstallen tall
Kännestubba gd Värnen sjö Fällan bs Kurralyckan åker
Mickelstorp by Värnen sjö Fällan f.d. bs Kuskaträdan åker
Mickelstorp by Värnen, se *Trollebosjön sjö Fälltorpet t Kyrkan skog
Mickelstorp by Wärnen sjö Fälltorpet torp Kyrkeliden backe
Mickelstorp gd Wärnen sjö Fälltorpet f.d. t Kyrketrädan åker
?Munkagård gd Wärnen sjö Förshult gård Kyrkevägen väg
Munkagård gd Wärnen sjö Förshult bebyggelse Kyrkevägen, Gamla väg
Munkebo, se ?Munkagård gd Värnen sjö Förshult gd Kvarnarpabäcken bäck
*Munke kvarn f. kvarn Värnen sjö Förvaltarns f.d. bs Kvarnarpaträdan åker
Myresboda, se Mörsebo by Värnen sjö »Gatan» bs Kvarndammen damm
Myrisboda, se Mörsebo förr egen sn, nu by Värnen sjö /Se Gatan f.d. bs Kåljuteån å
*Myrisboda förr sn, nu by /Se Åkroken ägomark »Gladeras» bs Kållebobergen berg
Mörisboda, se Mörsebo by Åängen ägonamn? /Se Gladeras st Kållebogöl göl
Mörsebo förr egen sn, numera by Ängsträdan ägonamn? /Se Granbacken lht Kållebogölarna smågölar
Mörsebo förr egen sn, nu by /Se Ängsträdgården ägonamn? /Se Granekärr f.d. t Kållebomossen mosse
Mörsebo by Ödeshultssjön sjö ?Granelid förr bs Kållebomossen avs
Mörsebo by Ödeshultssjön sjö Granelund bs Kålleslättshagen hage
Mörsebo by Ödeshults sjön sjö Granelund lht Källareträdan åker
Mörsebo by Össkvitasjön, se Flagsjön sjö Granelund t Källareträdan åker
Mörsebo by   Granelund lht Källarträdan åker
Mörsebo by   Granelund f.d. t Källarträdan åker
Mörsebo by   Granelund lht Källarträdan åker
Mörsebo by   Granelund f.d. t Källarträdan åker
Mörsebo by   Graneryd bs Källeträdan åker
Mörsebo by   Graninge lht Kärramossen åker
Mörsebo by   Graninge lht Kärreträdan åker
Mörsebo by   Gretas f.d. t Labacken åker
Mörsebo by   Grindstugan förr bs Ladugårdsträdan åker
Mörsebo by   Grinden bs Ladåkern, Lilla åker
Mörsebo by   »Gropen» bs Lagadamm damm
Mörsebo by /Se   Gropen förr bs Lagårdsträdan åker
Mörsebo by /Se   Gropen f.d. bs Lagårdsträdan åker
Mörsebo by /Se   Grönskog bs Lagårdsträdan åker
Mörsebo by /Se   Grönskog bs. Lagårdsträdan åker
Nye poststation /Se   Grönskog lht Ladugårdsträdan åker
Nykyrka gd   Grönås bs Landbacken åker
Nykyrke by /Se   Gubbavrån f.d. st Landsvägsträdan åker
*Orrakull stuga?   Gärdet del av Bladekulla Landsvägsträdan, Högra åker
Pharstårp, se Farstorp gd   Gärdet f.d. t Landsvägsträdan, Vänstra åker
?Ramnås by   Hadderyd bebyggelse Lermossen åker
Ramnås by   Hadderyd gårdar Lidhagsliden landsvägsbacke
Ramnås by   Hadderyd gård Lilla-Torpstadgölen göl
Ramnås by   Hadderyd (utjord) Lille mosse åker
Ramnås by   Hadderyd gd Lillesjön sjö
Ramnås by /Se   Hadderyd Saknas Lindhemsängen äng
Rampnåsa, se Ramnås by   Hadderödje bebyggelse Ljungaträdan åker
?Ryd gd   Hadderödje gd Ljungöarna småöar
Ryd gd   Haga bs Ljungön ö
Ryd by /Se   Haga f.d. bs Ljuse göl göl
Salagårdh, se ?Solagård by   Hagaberg lht Ljusegöl göl
*Sculather Saknas   Hagaberg lht Ljusegöl göl
Seffseboda, se Säfsebo by   Haganäs t Ljuse lycke åker
Skeggeby, se Skägganäs gd   Hallen torp Ljuse lycke åker
Skeggaby, se Skägganäs gd   Hallen f.d. t Lortmossen mosse
Skurebo by   »Hallingens» bs Lyckerum åker
Skurebo hg   Hallingen f.d. bs Långa lyckan åker
Skurebo by   Hammarström lht Långdansen åker
Skurebo by   Hammarström lht Långebråträdan åker
Skurebo by   Hedensnäs bs Långe göl göl
Skurebo by   Hedenäs f.d. t Långegöl göl
Skurebo by   Herrgården gd Långe lyckan åker
Skurebo by   Hjälten f.d. t Långe lycke åker
Skurebo by   Holm f.d. bs Långe mosse åker
Skurebo by   Holmedal lht Långeträdan åker
Skurebo by   Holmedal lht Långeträdan åker
Skurebo by   Holmedal lht Långmossen åker
Skurebo Storegård gd /Se   Holmsjö lht Långträdan åker
Skurreboda, se Skurebo by   Holmsjö lht Långträdan åker
Skägganäs gd   Holmsjö lht Lögasjön sjö
Skägganäs gd   Holmsjö lht Löjasjön sjö
Skägganäs gd   Horvet bs Löjasjön sjö
Skägganäs gd   »Horvet» bs Lönnåkern åker
Skägganäs gd   Horvet f.d. bs Maden åker
Skägganäs gd /Se   Horvet f.d. t Magasinsträdan åker
»skægiaby», numera Skägganäs gd   Hytten bs Manjeraträdan åker
Smålands Farstorp poststation /Se   Hytten f.d. bs Marken skogsskifte
Solagård by   Håbbens förr bs Masseludenshagen hage
Solagård by   Hårvamarknaden förr marknad Masseludenshagen hage
Solagård by   Härnösand f.d. t Mejeribacken backe
Solagård by   Hästeryd gård Mejerikröken vägkrök
Solagård by   Hästeryd bebyggelse Mellansjön sjö
Solagård by   Hästeryd gd Mellanträdan åker
Solagård by   Hästhagen torp Mellanträdan åker
Solagård by   Högalid bs Mellanträdan åker
Solagård by   Högalid lht Mellanträdan åker
Solagård by   Högalid förr bs Mellanträdan åker
Solagård by   Högalid f.d. bs Mellanträdan åker
Solagård by   Högalid lht Mellesjön sjö
Solagård by   Högeberg bs Mickelstorpaträdan åker
Solagård by   Högelid bs Mjöllyckan äng
Solagård by   Högelid, se Högalid förr bs Mjöllyckan åker
Solagård by   Högelid f.d. t Mjölnarängen äng
Solagård by   »Höjden» bs Modigabacken vägbacke
Solagård by   Hönsastugan f.d. bs Modigaliden, se Modigabacken vägbacke
Solagård by   Hörnebo f.d. bs Mo göl göl
Solagård by   Hörnesand bs Mo göl göl
?Solagård by   Hörnesand, se Härnesand f.d. t Molyckan åker
Solagård by   Isingstorp utjord mora mor
Solagård by   Isingstorp (utjordar) Morfaraträdan åker
Solagård gd   Isingstorp (utjord) Moskiftena åkrar
Strömsberg gd   Isingstorp lht Mossaträdan åker
Strömsberg gd   Isingstorp utjord o. utbrytning Muntraträdan åker
Säfsebo by   Jakobsberg f.d. bs Mysingaträdan åker
Säfsebo by   Johanneslund lht Målareträdan åker
Sävsebo by   Johanneslund lht Målarmossen åker
Sävsebo Frälsegård gd   Johanneslund lht Målarträdan åker
Teppessåss, se Täppesås gd   Johanneslund f.d. t Månstorpamossarna åkrar
?Torpstad by   Johannisberg bs Månstorpaträdan åker
Torpstad by   Johannisberg bs Möllarerenen åker
Torpstad gd   Johanstorp lht Mörkehål dalgång
Torpstad by /Se   Johanstorp lht Mörkehål skogsskifte
Torpstad by /Se   Johanstorp lht Mörsebobacken vägbacke
Trälarp gd   Jonas´ på vången f.d. bs Mörsebo gata väg
Trälarp by   Jonsbo bs Mörseboliden, se Mörsebobacken vägbacke
Trälarp by   Jonsbo lht Norrhagsträdan åker
Trälarp by   Jungfruns förr bs Nottö ö
Trälarp by   Junkaregården bebyggelse Nottö ö
Trälarp by   Junkargården gd Nybro åbro
Trälarp by   Järnudden bs Nybrobacken backe
Trälarp by   Järnudden f.d. bs Nybroviken vik
Trälarp by /Se   Jönsatorp t Nydalaängen äng
Trälarp by /Se   Jönsatorp torp Nygrensträdan åker
Trälarp by /Se   Jönsatorp f.d. t Nygårdsgölarna smågölar
Träletårp, se Trälarp by   Karlberg lht Nygårdsgölen göl
Täppesås gd   Karlsro avs Nyholmaträdan, Lilla åker
Täppesås gd   Karlsro lht Nyholmaträdan, Stora åker
Täppesås by   Karlsro lht Nykyrketrädan åker
Täppesås gd   Karlsro lht Nyängsträdan åker
Werck gårdhen, se ?Virkesbo by   Karlsro lht Näckekull, se Nättjekull kulle
Weringsnäs, se Väringsnäs by   Karsnäs gård Näset halvö
?Virkesbo by   Karsnäs bebyggelse Näset näs
Virkesbo by (kvarn)   Karsnäs gd Nättjekull kulle
Virkesbo by, (kvarn)   »Kilen» lht Odlingen åker
Virkesbo by, kvarn   Kilen f.d. bs Ormbitnaträdan åker
Virkesbo by   Klintatorp t Osamossen mosse
Virkesbo by   Klintatorp förr torp? Oset bäckmynning
Virkesbo by   klint backe /Se Oxhagsträdan åker
Virkesbo by   Klintatorp lht Oxelaträdan åker
Virkesbo by   Klintatorpet lht Oxhagelyckan åker
Virkesbo by   Klinten bs Oxhagen hage
Virkesbo by   Klockelund lht Oxnäset näs
Virkesbo by   Klockelund lht Petteralyckan åker
Virkesbo gd   Klämma torp Pettersonaträdan åker
?Virkesbo by   Klämmeberg bs Pigelipan äng
Virkesbo by   Klämmeberg, se Klämma torp Plåten åker
Virkesbo by   Klämmeberg f.d. bs Pojkarnas hage hage
Virkesbo by /Se   Kolaretorpet torp Prästamarken skog
Väringsnäs by   Koltorpet t Prästastigen väg
Väringsnäs by   Koltorpet f.d. t Ramnåsviken vik
Väringsnäs by   Koltorpet f.d. t Raskehacket åker
Väringsnäs by   Kroken bs Ridförbiaträdan åker
Väringsnäs by   Kroken f.d. bs Ropenabben udde
Väringsnäs by   Kronoberg lht Ropenabbe udde
Väringsnäs by   Kronoberg lht Ryamossen mosse
Väringsnäs by   Kronoberg f.d. t Rydakulle kulle
Väringsnäs by   Kuken bs Rydsjön sjö
Väringsnäs by   Kuken bs Rydängsmossarna mossar
Väringsnäs by   Kulla bebyggelse Ryhagen hage
Väringsnäs by   Kulla gård Röde göl göl
Väringsnäs by   Kulla gd Rösås höjd
Väringsnäs gd:ar /Se   »Kullen» t Rösås höjd
Ännagård gdr   Kurran t Rösås höjd
Ännagård gdr   Kvarnagård gd Rösåsabacken backe
Ännagård gdr   Kvarnagården bebyggelse Salgrens lid backe
Ännagård gdr   Kvarnarp f.d. lht Saljen sjö
Ännagård gdr   Kvarnen arbetarbostad Salshultsbäcken bäck
Ännagård gdr   Kvistrum avs Salvarydsbäcken bäck
Ännagård gdr   Kvistrum avs Salvarydsmossen mosse
Ännagård gdr   Kyrkevik bs Sammela dal dal
Ännagård gd   Kyrkevik f.d. bs Sandgropaträdan åker
    Kåljutan eller Strömsberg, se 1 Strömsberg Saknas Sara-Lenebergen berg
    Kåljutan bebyggelse Sinkmossen åker
    Kåljutan bebyggelse Sjögrenaträdan åker
    »Kållan» bebyggelse Sjölyckan åker
    Kållan f.d. bs Sjöträdan åker
    Kållebo gårdar Sjöträdan åker
    Kållebo by Sjöträdan åker
    Kållebo gård Sjöudden udde
    Kållebo Skattegård bebyggelse Skabbe göl göl
    Kållebo gård Skabbeled åker
    Kållebo Frälsegård bebyggelse Skarpalyckan åker
    Kållebomossen lht Skurebo Mo utmark
    Kålleslätt t Skureboliden backe
    Kålleslätt torp Skålen åker
    Kålleslätt f.d. t Skärpegölen göl
    Källehult bs Skärpegölen göl
    Källehult bs Slindran åker
    Källehult förr bs /Se Slåtterbacken backe
    Källehult f.d. bs Smedsträdan åker
    Källås bs Smedaträdgården åker
    Källås bs Smedbäljen sjö
    Källås f.d. bs Smedbäljen sjö
    Kännestubba bebyggelse Smedbäljen sjö
    Kännestubba gårdar Smedträdan åker
    Kännestubba gård Smällabacken backe
    Kännestubba gård Snattebo åker
    Kännestubba gd Snipaträdan åker
    Kännestubba Västergård gd Sockenstugeträdan åker
    Kännestubba Östergård gd Solagårds backe backe
    Kärret förr bs Sprintahagen hage
    Ladugårdsplanen avs Sprintalyckan åker
    Lejonslund bs Stenbron bro
    Liljedal lht Stenvrån terräng
    Liljedal lht Stora eken ek
    Liljedal lht Stora gärdet äng
    Lillegården gård i Mörsebo Stora rör stenröse
    Lillegården gård i Skurebo Stora-rörsträdan åker
    Lillegården gd Stordiket dike
    Lillemark avs Stralaträdan åker
    Lillemark bs Stugeträdan åker
    Lillemark lht Stålgrenamossen mosse
    Lillemark f.d. t Stöveln åker
    Lillsäter lht Svarte floe göl
    Lindeberg lht Svartegöl göl
    Lindeberg avs Svartegöl göl
    Lindeberg lht Svinhusträdan åker
    Lindeberg lht Sågdammen damm
    Lindedal lht Såglyckan åker
    Lindedal lht Säfsebosjön sjö
    Lindedal lht Säfsebro åbro
    Lindesberg lht Sävehallsträdan åker
    Lindsnäs lht Sävsebosjön sjö
    Ljunganäs bs Sävseboån å
    Ljungberga t Sävsebro bro
    Ljungberga f.d. t Söndagsmossen mosse
    Ljunghemmet bs Tallparken öppen plats
    »Loas»(?) bs Tiljalyckan äng
    Lorensberg avs Torpet åker
    Lorentsberg lht Torpastadsgölen göl
    Lorentsberg bs Torpstadträdorna åkrar
    Lorentsberg lht Trekilen åker
    Lorentsberg lht Tresnippen åker
    Lundabacken bs Tresnippen åker
    Lundabacken bs Tresnippen åker
    Lundabacken f.d. bs Trollebosjön sjö
    Lundal lht Trossbodträdan åker
    Lundal bs Trädgårdsträdan åker
    Lundal, se Lunddal lht Trädgårdsträdan åker
    Lunddal lht Trädgårdsträdan åker
    Lundås lht Trädgårdsträdan åker
    Lundås lht Trälarpaträdan åker
    Lundås lht Trälarps rör höjd
    Lyckerum bs Tullavassen vik
    Lyckerum f.d. bs Tullen udde
    Lyckås lht Tullen udde
    Lyckås f.d. bs Tvete göl göl
    Långevrå f.d. bs Tvättegöl göl
    Lövanäs stamfjärding Täppesåsa lid landsvägslid
    Lövanäs f.d. t Täppesåsaträdan åker
    Lövedal lht Täppsåsa mad mad
    Lövedal lht Ulvakärr åker
    Markeryd bs Ungnötahagen hage
    Markeryd f.d. bs Utterhåle vik
    Martes f.d. t Utterhåla vik
    Mickelstorp gård Vetlandavägen, Gamla väg
    Mickelstorp Saknas Viholmen ö
    Mickelstorp gd Viholmen holme
    Modal bs Vinterviken vik
    Modal f.d. bs Vitegrötakällan källa
    Modal f.d. t Vägträdan åker
    Mohemmen bs Väringsnäsaträdan åker
    Mohemmet lht Väringsnässjön sjö
    Mohemmet lht Värnastavavången äng
    Mohemmet avs Värnen sjö
    Mon t Värnen sjö
    Mon f.d. bs Värsnästrädan åker
    »Mossen» bs Åkroken krök
    Mossen f.d. t Ängsbiten åker
    Mossö avs Ännagårds kulle kulle
    Mossö lht Ännagårdsträdan åker
    Mossö lht Ödeshultssjön sjö
    Munkagård gård Ödshultabäcken bäck
    Munkagård gård Östergårdsträdan åker
    Munkagård gd  
    Munkagårds lada lada  
    »Munkakittas» bs  
    Målarns f.d. t  
    Månstorp t  
    Månstorp f.d. t  
    Mörsebo gårdar  
    Mörsebo avst, gd:ar  
    Mörsebo gård  
    Mörsebo Bryngelsgård bebyggelse  
    Mörsebo 1, Bryngelsgård gd  
    Mörsebo gård  
    Mörsebo Junkaregård bebyggelse  
    Mörsebo 1, Junkergård gd  
    Mörsebo gård  
    Mörsebo Lillegård bebyggelse  
    Mörsebo 1/4, Lillegård gd  
    Mörsebo gård  
    Mörsebo Persgård bebyggelse  
    Mörsebo 3/4 Persgård gd  
    Mörsebo gård  
    Mörsebo Västergård bebyggelse  
    Mörsebo 1/4 Västergård gd  
    Nisses i Hadderyd förr möbelfabrik  
    Nya förr bs  
    Nyanäs lht  
    Nyanäs lht  
    Nyanäs lht  
    Nybo bs  
    Nybygget lht  
    Nybygget bs  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nydala bs  
    Nydala bs  
    Nydala t  
    Nydala, se Stätta förr t?  
    Nydala f.d. t  
    Nydala f.d. t  
    Nyeberg lht  
    Nyeberg lht  
    Nyeberg lht  
    Nyedal avs  
    Nyedal lht  
    Nyedal lht  
    Nyedal lht  
    Nyelund bs  
    Nyelund bs  
    Nyelund lht  
    Nyelund lht  
    Nyelund lht  
    Nyhem lht  
    Nyholm bs  
    Nyholm f.d. bs  
    Nykyrka bebyggelse  
    Nykyrka gd  
    Nykyrke gård  
    Nykyrke, se Nykyrka gd  
    Nykyrke, Lilla f.d. bs  
    Nylund t  
    Nylund bs  
    Nyängen lht  
    Nyängen lht  
    Nyängen lht  
    »Nöjet» lht  
    Olofsgård gd  
    Olofsgården bebyggelse  
    »Oxeln» bs  
    Paradiset hmd  
    Parkers förr bs  
    Persgården gård i Mörsebo  
    Persgården Saknas  
    Persgården gård i Virkesbo  
    Persgården gd  
    Persgården gd  
    Prästatorpet f.d. t  
    Pötet f.d. tvättstuga  
    Qvarnarp bs  
    Ramnås bebyggelse  
    Ramnås gårdar  
    Ramnås gård  
    Ramnås Västra gd  
    Ramnås Västra Saknas  
    Ramnås gård  
    Ramnås Östra gd  
    Ramnås Östra Saknas  
    Ramsebo (utjord)  
    Ramsebo utjord  
    Rapps f.d. st  
    Raskes förr bs  
    Renligheten gård  
    Ridförbi t  
    Ridförbi f.d. st  
    Risbygget lht  
    Risbygget avs  
    Risbygget avs  
    Roseholm lht  
    Rosendal avs  
    Rosendal bs  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosenfors lht  
    Rosenfors lht  
    Rosenfors lht  
    Rosenhill lht  
    Rosenholm lht  
    Rosenholm lht  
    Rosenholm lht  
    Rwsalid lht  
    Ryd gård  
    Ryd bebyggelse  
    Ryd gd  
    Rydells f.d. t  
    Röanäs t  
    Röven bs  
    Sandlid bs  
    Sarasgård gd  
    Sarasgården bebyggelse  
    »Saxes» bs  
    Sinket bs  
    Sinket bs  
    Sjöanäs t  
    Sjöholm bs  
    Sjöholm avs  
    Sjöholm bs  
    Sjöholm bs  
    Sjöholm lht  
    Sjöholm lht  
    Sjöholmen lht  
    Sjölund bs  
    Sjölund lht  
    Sjövik lht  
    Sjövik avs  
    Skansen bebyggelse  
    Skansen åtting  
    Skyldsberg lht  
    Skyldsberg lht  
    Skarpens f.d. bs  
    »Skarpes» bs  
    Skattegården gd  
    Skattegården gd  
    Skiten del av Mörsebo Persgård  
    »Skogen» bs  
    Skogen f.d. t  
    Skogshill lht  
    Skogshill lht  
    Skogshyddan avs  
    Skogshyddan lht  
    Skogsliden lht  
    Skogsliden lht  
    Skogslund bs  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skräddarns f.d. bs  
    Skurebo by  
    Skurebo gd:ar  
    Skurubo Store o. Lillegård bebyggelse  
    Skurebo gård  
    Skurebo, Lillegård gd  
    Skurebo gård  
    Skurebo 1, Storegård gd  
    Skurubo Södergård bebyggelse  
    Skurebo gård  
    Skurebo 1, Sörgård gd  
    Skurebo gård  
    Skurubo Östergård bebyggelse  
    Skurebo utmark avs  
    Skurebo 1, Östergård gd  
    Skyldsberg avs  
    Skägganäs gård  
    Skägganäs bebyggelse  
    Skägganäs gd  
    Skägganäs gd /Se  
    »Skärpan» bs  
    Skärpan f.d. bs  
    Sköndal bs  
    »Slätten» bs  
    Slätten f.d. bs  
    Smacken lht  
    Smedstorp torp  
    Smedstorp f.d. t  
    Smedtorpet torp  
    Smälls f.d. bs  
    Snuslösa lht  
    »Snuslösa» avs  
    Snuslösa, se Klintatorp förr torp?  
    Snuslösa f.d. t  
    Snålås torp  
    Snålås t  
    Snålås f.d. bs  
    Sofiero avs  
    Solagård gård  
    Solagård bebyggelse  
    Solagård gd  
    Solbacken lht  
    Solgård lht  
    Solgård lht  
    Solhaga lht  
    Solhaga lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solsätra lht  
    Solvalla lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Solåsen lht  
    Soläng hmd  
    Soläng hmd  
    Stenbol f.d. t  
    Stenhaga lht  
    Stensryd lht  
    Stensryd lht  
    Stensryd lht  
    Storegård gd  
    Storagården gård i Skurebo  
    Storagården gård i Virkesbo  
    Strömmen f.d. t  
    Strömsberg gård  
    Strömsberg bebyggelse  
    Strömsberg gd  
    Strömsberg Saknas  
    Strömsholm lht  
    Strömsholm lht  
    Strömsholm lht  
    Strömslund lht  
    Strömslund avst  
    Stätta (el. Nydala) förr t.?  
    »Stättan» t  
    Svensgården bebyggelse  
    Svensgården gd  
    Svensholm bs  
    Sventes i Gropen, se Gropen förr bs  
    Säfsebo gårdar  
    Säfsebo gård  
    Säfsebo gård  
    Sävehall t  
    Sävehall torp  
    Sävehall f.d. t  
    Sävsebo gd  
    Sävsebo Saknas  
    Sävseboda bebyggelse  
    Sävsebo Frälsegård Saknas  
    Södragården gd  
    Söragården gård i Skurebo  
    Talleberg bs  
    Talleberg bs  
    Talleberg f.d. t  
    Tallhaga lht  
    Talliden lht  
    Tallåsen lht  
    Toppen f.d. bs  
    Torpstad gård  
    Torpstad bebyggelse  
    Torpstad gd  
    Torpstad, Lilla lht  
    Torpstad, Lilla lht  
    Torsholm lht  
    Torshälla lht  
    Trappa förr bs  
    Trappan bs  
    Trappan f.d. bs  
    Trossboden f.d. bod  
    Trälarp gårdar  
    Trälarp gård  
    Trälarp gd:ar  
    Trälarp Saknas  
    Trälarpa Sarasgård bebyggelse  
    Trälarp gård  
    Trälarpa Olofsgård bebyggelse  
    Täppesås gårdar  
    Täppesås gård  
    Täppesås gård  
    Täppesås gd  
    Ulrikas f.d. t  
    »Vasen» bebyggelse  
    Vasen gd  
    Vasen gd  
    Virkesbo gårdar  
    Virkesbo gård  
    Virkesbo gd  
    Virkesbo Saknas  
    Virkesbo Kvarnagård bebyggelse  
    Virkesbo gård  
    Virkesbo Persgård bebyggelse  
    Virkesbo gård  
    Virkesbo Storegård bebyggelse  
    Virkesbo gård  
    Virkesbo Svensgård bebyggelse  
    Vänhem avs  
    Vänhem lht  
    Väringsnäs gårdar  
    Väringsnäs gård  
    Väringsnäs gd  
    Väringsnäs Saknas  
    Väringsnäs gård  
    Värnastavas f.d. bs  
    Värnebo lht  
    Värsnäs bebyggelse  
    Västergården gård i Kännestubba  
    Västergården gård i Mörsebo  
    Västergården gård i Rammås  
    Västergården gd  
    Åkerslund bs  
    Åkeryd lht  
    Åkeryd lht  
    Ängelholm lht  
    Ängelholm bebyggelse  
    Ängelholm lht  
    Ängelholm lht  
    Ängelund lht  
    Ängelund lht  
    Ännagård gård  
    Ännagård bebyggelse  
    Ännagård gd  
    Äsperyd avs  
    Esperyd avs  
    Äsperyd lht  
    Äsperyd lht  
    Ögården förr bs  
    Östergården gård i Kännestubba  
    Östergården gård i Rammås  
    Östergården gård i Skurebo  
    Östergården gd  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.