ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tofteryds socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 259 Naturnamn : 211 Bebyggelsenamn : 188 Naturnamn : 225
Tofteryd sn /Se Andersbygget åker- o. betesmark Tofteryd sn Apelåker åker
Tofteryd sn Axelsro terräng Tofteryd socken Arvidas åker
Tofteryd sn ?Balders hage offerplan /Se Tofteryd sn Backåker åker
Tofteryd sn Berget berg Tofteryd sn /Se Bastekullen kulle
?Tofteryd sn Björkelund triangelpunkt Alebo lht Bengtsåker åker
Tofteryd sn Björnabergen berg? Almesäng lht Bjälkösmossen mosse
Tofteryd sn Björnamossen mosse /Se Alshult gård Björkestubben åker
Tofteryd sn »blofota jorden» jord Anderstorp avs Blankebo åker
Tofteryd sn Boberget berg? +Ansbygget bs Boarpaåkern åker
Tofteryd sn Boglös, Mellersta terräng Appelås Saknas Bockadalen ängsdal
Tofteryd sn Boglös, Södra terräng Appelås gård Bodberget berg
Tofteryd sn *Boglössjön sjö Arvidsgården gård Bodbergsliden vägbacke
Tofteryd sn Boglösasjön sjö Assarsbo hmd Boglösaliden backe
Tofteryd sn Boglösasjön sjö Backegården t Boglösasjön sjö
Tofteryd sn Boglösasjön sjö /Se Berget t Bohulta berg berg
Tofteryd sn Bohultasjön sjö Berget t Broliderna backar
Tofteryd sn *Bohulte kvarnfors fors Bjälkön gård Broliderna backar
Tofteryd sn Bolsbäcken bäck Björkelund avs Broåkern åker
Tofteryd sn Brahus terräng Björnön avs Brumannafällorna Saknas
Tofteryd sn Brännamossen mosse Boarp by Bränneslyckan åker
Tofteryd sn *Bröderstenarna terräng Boglös by Busketrädan åker
Tofteryd sn Bygget åkermark Bohult by Bylundsträdan åker
Tofteryd sn Båramobäcken bäck Bolsbäcken lht Båramobäcken bäck
Tofteryd sn Bäckarydet terräng +Buskarna bs Bäckafällan hage
Tofteryd sn Djurabäcken bäck Bygget gård Bäckafällan slåtter
Tofteryd socken Djurabäcken bäck Bylund lht Bäckmans kärr kärr
Tofteryd sn Drakakällan källa Båramo gård Bäckåker åker
Tofteryd sn Drakarör röse +Bäckarydet t Dammabäcken bäck
Tofteryd sn Drevgölen göl Bäckaskog lht Djurabäcken tillflöde till Hagsjön
Tofteryd sn *Drevsjön sjö Dalen lht Drevgölen göl
Tofteryd sn *Duffwasteen Saknas +Dolkens bs Drätten åker
Tofteryd sn Dunderåsens säng grotta /Se +Dunderås bs Ekeberget skogsmark (med berg)
Tofteryd sn Dunderåsens säng grotta /Se +Ekedal bs Floåker åker
Tofteryd sn Duveledbäck bäck +Ekhemmet t Fredrikaträdan åker
Tofteryd sn Ekeberget berg +Ekholmen bs Fredsdungen skogsmark
Tofteryd sn Ekebergsmossen mosse Ekhult by Fäbodkärret odlat kärr
Tofteryd sn Fransosen åker /Se +Eksåsen lht Fähusåker åker
Tofteryd sn Fransosen åker /Se Elgamo gård Fäkällan källa
Tofteryd sn Fredsparken terräng Elmhult avs Galtåsen å
Tofteryd sn Frosta hall terräng Fastorp by Grosjön sjö
Toftaryd sn Frosta hall terräng +Flaskebo bs Groängan äng
Tofteryd sn Frostås triangelpunkt Frostås Saknas Grönedal dalgång
Tofteryd sn »fyllaryd» försv. äga? /Se Frostås gård Gubbaberget berg
Tofteryd sn Fågelforsdammen damm Fryebo Saknas Gubbalyckan åker
Tofteryd sn Fågelforsdammen damm Fryebo by Gummans åker
Tofteryd sn Fågelforsdammen damm Fågelfors avs Gångdalen åker
Tofteryd sn /Se Fågelmossen mosse Fåglabäck Saknas Götaströmsdammen naturlig damm
Tofteryd sn /Se Fåglabäcken bäck Fåglabäck gård Hagabäcken Saknas
Tofteryd by och sn /Se Fälle, Norra terräng Gimmarp by Hageliden backe
Tofteryd sn /Se Galtåsen triangelpunkt +Granråsa t Hakabyggeängen äng
Tofteryd by o. sn /Se Galtåsen skogsmark Grindvaktsstugan bs Hansas åker
Tofteryd sn /Se Getaryggen skogsmark +Gröndal t Hattutaslätt slåtteräng
Alshult gd Granholmen åkermark Gölstorp avs Hattutavad vadställe
Alshult gd Granrååsen ås Götaström kronopark Hessle göl göl
Appelås gd *Gransjön sjö Hagalund bs Hessle lider backar
Apelås indr. militiebost. Grosjön sjö Hagen avs Holma mosse mosse
Blåsut? Saknas Gröndal skogsmark +Hagen t Holmen ö
Boarp by Grönemad sankmark? +Hagen bs Hopa Park skogsallmänning
Boarp by Gubbaberget berg Hakabygget avs Hopaskogen skogsmark
Boarp by /Se Gölen göl Hankabo lht Hultsgärdes källa källa
Boglös by *Götaström ström Hallafors t Hålebäck bäck
Boglös by Götaström strandparti Hattut backstuga Hässelåsaträdan åker
Boglös by Haga terräng Henriksbo Saknas Hästafällan åker
Boglös by Hagalund åkermark Henriksbo gård Hästahagen hage
Boglös by Hagen åkermark Holma gård Hästakällan källa
Boglös by Heden terräng Hult by Hästhagaliden vägbacke
Boglös by Hinsboträdorna betesmark Hultsgärde by Hästhagen hage
Boglös gd Hjortabalsamossen mosse +Hässelåsen bs Högefällor skogsmark
Boglös by Hjortabalsen äng /Se Lilla Hässlehult avs Högåker åker
Boglös by Holmabäcken bäck Stora Hässlehult gård Johannesas åker
Boglös by Holmen holme Högås t Juddaträdan åker
Boglös by Holmöarna holmar Höjden t Jägareträdan åker
Boglös by Hultet terräng Hörnet t Järnvägsträdan åker
Boglös by /Se Häradsbråten terräng Johansbo lht Jättastegskärret kärr
Boglös by /Se Hässlehultshöjden höjd Karlsbygget avs Jättesteget sten
Boglös by /Se Högabråten höjd /Se +Karpas t Kalvagärdet åker
?Bohult by Högaryd terräng Knektabygget avs Kinnebolaggarna mad
Bohult by Höga rör röse Knuts lht Knappliderna backar
Bohult by Höge sten sten Korskärret lht Knutsaliderna vägbackar
Bohult, se Götaström hemman Högliden ägomark +Krökelsbo t (nu utskift) Krokåker åker
Bygget gd Högås terräng Kullen lht Krökeliden vägbacke
Båramo gd Hörnet åkermark Kullen avs Krökelsboliden backe
[Ekerså] Saknas Jutabo åkermark Kvarnarydet lht Kullåker åker
[Eket] Saknas Jättesteget sten /Se +Kvarnarydet t Kvarnabäcken Saknas
?Eqhult, Eket Saknas Jättesteget sten /Se Kålviken lht Kvarnahålet ställe
*Eghit öde gård Jättestugan grotta /Se +Kärret t Kyrkoträdan åker
Ekhult by Jättestuvan stubbe? Lassabo t Källekärret slåtterkärr med källa
»Ekit» gd *Kackö ö Liden t Käringabålet rishög
Fastorp by Karpamossen mosse Lilla Jutabo lht Kärraskogen skog
Fastorp by Kinnebolaggarna terräng Lilla Lassabo lht Ladåker åker
Fastorp by Klackholmen ö /Se Lilla Löffällan lht Lagan å
Fastorp by *Kloftehalla terräng +Lilleskog t Lagan å
Fastorp by Klosterbacken backe /Se Linneryd byar Lammakärret kärr
Fastorp by Kläppaberget berg? Linneryd Norregård by Lammåker åker
Fastorp by Knektabygget betesmark Linneryd Södergård by Lassabobäcken bäck
Fastorp by Knutsabäcken bäck Lunden avs Lassaboträdan åker
Fastorp by Kringelmossen mosse Lundholmen lht Leda berg berg
Fastorp by Kullen terräng Lyckås lht Liden slåttermark
Fastorp by Kvarnabäcken bäck Lyckås t Lillagärde åker
Fastorp by Kvarnabäcken bäck Långabron avs Lillagärdet åker
Fastorp by /Se Kyrkberget berg Långviken avs Lillsjön sjö
Fastorp by /Se Kyrkängen terräng Löfrydet lht Lillån å
*Foglabäck gd Käftehalla gränspunkt Lönneberg stuga Lindåker åker
Frostås gård Källrydet terräng +Magerhus f.d. soldattorp Linnesgölen göl
Frostås gd Käringalyckan terräng Mickelsbo Saknas Linnesjön sjö
Frostås gd Lagan å Mikaelsbo avs Luringakullen kulle
*Froståsatorp t Lagan å Moen lht Lusa-Kajses vattenfall
Fryebo by Lagan å Moliden avs Lüningaträdan åker
Frygebo by /Se Lagan å Moline lht Långgölen göl
*Futabo Saknas Lajaberg berg /Se Månsabo avs Långgölen göl
*Fyllaryd Saknas Lajaberg berg /Se Mölnarp Saknas Långveken slåtteräng
»fyllaryd» försv. beb.? /Se Lilleholmen holme Möllnarp gård Långåker åker
Gimmarp by Lillån å Mörkhultet avs Långåker åker
?Gimmarp by Lillängen terräng Nain avs Lövskiften skogsmark
Gimmarp by Linnebo skogsmark +Nordanskog bs Lövön ö
Gimmarp by Linnesjön sjö Norra Grohult gård Majaträdan åker
Gimarp by Linnesjön sjö Norra Holma lht Mellanfällan skog
Gimmarp by Linnsjön, se Sjörydssjön sjö /Se Norratorp t Mellanträdan åker
?Gimarp by Linnesjön sjö /Se Nybygget avs Mellanträdan åker
Gimmarp by Lunden åkermark Nybygget avs Mellanåsen ås
Gimmarp by Lunnamossen mosse Nyholm lht Mobygget träda
Gimmarp by /Se Lutesten sten /Se Nytorp t Mormora kullen kulle
?Gimmarp by /Se Lutesten, se Resesten sten /Se Nåthult by Mostera lid vägbacke
[Granveken] Saknas Lutesten sten /Se Ormön lht Movadsbäcken biflod
*Grohult, Lilla t Lyckorna terräng Persbygget avs Munkamusen bergskreva
*Grohult, Stora t Lyckås terräng Perstorp lht Munkehatt råmärke
Grohult torp /Se Långgölen göl Pukarp gård Myrebo skogsmark
Gölstorp gård Lövön ö Pälsabo lht Nordanskogsträdan åker
Götaström bruksegendom *Madin åker +Rasslahus bs Norragärdet åker
Götaström bruk /Se Mobergs åkermark Riskullen utjord Norra hagen hage
Götaström järnbruk /Se Moliden terräng Rosendal avs Norratorpaträdan åker
Holma indr. militieboställe Molund ägomark Rosenlund t Norråsen ås
Holma gd Movadsbäcken bäck Ryd by Norrängen äng
Holma gård Movadsbäcken bäck +Rydet t Nybron bro
Holma gd Movadsbäcken bäck Rödjan lht Nybron bro
Holma gd Movadsbäcken bäck Rörstorp t Nylännet åker
Holma gd Medelsrören röse Sandsholmen avs Nåthulta rödjor vägbacke
Holma g Munkahall fornlämning /Se +Simmens bs Nåthultsbäcken å
Holma gd Munkamusamossen mosse Sjunkebo lht Näsudden udde
Hultsgärde by Munkehatt råmärke Sjöaryd gård Olandsbo åker
Hultsgärde by Munkehatt råmärke Sjöbo gård Ormön slåtter
*Lilla Hässle avs Munkehatt sten /Se Sjöholmen t Parken slåttermark
Hässlebo tp Munkvägarna stigar? /Se Sjöstorp t Pekahall råmärke
*Hässlehult gård Mölnarpsån å /Se Skillingaryd gård Pekahall råsten
Hässlehult, Lilla lg Netteborg terräng Skillingaryd by Pekahallsbäcken bäck
*Hømundeboth Saknas Nybron bro Skillingaryd exercisplats Plankestället lekplats
»Hømundeboth» bebn /Se Nybron bro Skillingaryd lägerplats Plåten åker
*Hømundeboth Saknas /Se *Nytiadam Saknas Skillingaryd Östanå del av municipalsamhälle Prästaliden landsvägsbacke
*Hømundeboth Saknas /Se Näset näs Skinnarebo lht Prästbo skogsmark
Jonsgården gård /Se Ormakullen berg /Se Skjutfältet excercisfält Pucklahål håla
Kullen avs Orrhagsbäcken bäck Skog by Rackarekullen kulle
*Kär Saknas Prinsaröret röse Skogen t Radamossen mosse
»kær» beb. Prästbo terräng Skogslund lht Rockabrunnsmossen mosse
*Kær Saknas Radamossen mosse +Skogslund t Rosalid backe
Lillängen torp /Se Ramlemaden sankmark +Skyttabygget t Rydahall råmärke
Linneryd by Resesten sten /Se Slätteryd lht +Ryssavägen väg
Linneryd by *Resestenar terräng Slätthultet avs Rävaberget berg
Linneryd by Rockabrunnsmossen mosse Snuddebo by Rävaliderna vägbackar
Linneryd Norregård by Rydet åkermark +Snörebo t Rödjan bete
Linneryd Södergård by *Rysjön sjö Spexmaden avs Rödjeliden vägbacke
Linneryd by /Se Rödemossen mosse Stenbäcken lht Rödjeliderna backar
Linneryd by /Se Rödjeskogen skogsmark Stensrydet t Rödåker åker
Linneryd by /Se Sandudden udde Stenvadet t Sandträdan åker
Lövfällan torp /Se Silverbäcken bäck Storängen lht Sandvadsbäcken bäck
Moliden tp Simonstorp ödetorp med betesmark +Strethult t Sandvadskärret kärr
Myrebo torp /Se Sjöerydsgölen göl Studstorp gård Sandåker åker
Månsabo avs Sjörydssjön sjö Sunnerbo lht Sekeboliden lid
Mölnarp by med kvarn Sjörydssjön sjö /Se Svenstorp lht Sjöarydsgölen göl
Möllnarp gd Skarbolaggen terräng Södra Grohult gård Sjöarydssjön sjö
Mölnarp by Skeppnaviken vik Södra Löffällorna lht Sjöarydsliden backe
Mölnarp gd /Se Skräddarns ö mosse Södratorp lht Sjöarydsträdan åker
Mölnarp gd /Se Skyttabygget skogsmark +Sörskog t Sjölanderaträdan åker
?Nåthult by Skällgölen göl Sörängen avs Sjörödjorna skogsmark
?Nåthult by Slipedammen damm Tofteryd Börjagård gård Skarnbron bro
?Nåthult by Smällebäcken bäck Tofteryd Klockaregård gård Skitnavadsliden vägbacke
?Nåthult by Snickarbygget terräng Tofteryds Prästgård gård Skogsträdan åker
Nåthult by Snörebo betesmark Tofteryd Smeagård gård Slipebäcken bäck
Nåthult by /Se Spännberget, Lilla berg +Tomten hmd Smedjekärret kärr
Nåthult by /Se Spännberget, Stora berg +Torget bs Smällebäcken tillflöde
Nåthult by /Se Spännberget, Stora berg Torp by Smörliden backe
*Ooknana Saknas *Spänneberget berg Urabygget avs ?Sparan åker
Pukarp gd Stackstadmossen mosse Vidhult avs Spångaliden vägbacke
Ryd by Stackstadmossen mosse Vägabo backstuga Späcksmaden mad
Ryd by /Se Stenbäcken bäck Västergården hmd Stampeliden vägbacke
*Sixtenstorp Saknas Stensrydet terräng +Västerås t Stenbäcken tillflöde
*Sixtenstörp Saknas /Se Stjärnehult åkermark Åhult bs Stretakullen kulle
Sjöeryd by Stora rör röse Älgamo Saknas Stubbaliden backar
Sjöeryd by Stormossen mosse +Östanskog lht Stutamötet vägkors
Sjöeryd by Stretamossen mosse   Stövlan åker
Sjöeryd by Sunnerbo sankmark(?)   Surpölen åker
Sjöeryd by Svinavad terräng   Svensaträdan åker
Sjöeryd by Södra mosse åkermark   Svinakällan källa
Sjöeryd by Sörskog skogsmark   Svinhusåker åker
Sjöeryd by Sörängen terräng   Södragärde åker
Sjöeryd by Tittut terräng   Södragärde slåtter
Sjöeryd by *Tofteryds skog skogsparti   Södra hagen hage
Sjöeryd by Trollberget berg   Södredal åker
Sjöeryd by Vasabron bro   Sölvebäcken tillflöde
Sjöeryd by Vasabäcken bäck   Söråsen ås
Sjöeryd by Vasabäcken bäck   Sörängen äng
Sjöeryd by Vidhult, Lilla betesmark   Sörängsön skogsmark
Sjöeryd by Viedalen vägkors /Se   Tattarekullen kulle
Sjöeryd by Viedalen vägkors /Se   Tomten åker
?Sjöeryd by Vätingen sankmark   Torkan hage
Sjöaryd gd Åbo terräng   Torpahagen hage
Sjöeryd by Älingabäcken bäck   Torpahagen hage (slåtteräng)
Sjöaryd gd /Se Älingabäcken bäck   Torpet åker
Sjöeryd hg /Se Änggärdsbäcken bäck   Tranemaden mad
Sjöeryd by /Se Ängstugan terräng   Tranemaden mad
Skanebro, se Hässlebo tp Östersjön sjö   Trindveken slåtteräng
Skillingaryd by Östersjön sjö   Ugglamossen mosse
Skillingaryd by     Vadliderna backar
Skillingaryd samh.     Vekön skogsmark
Skillingaryd by     Vidalen dal
Skillingaryd by     Vidalsstenen bautasten
Skillingaryd by     Västragärdet åker
Skillingaryd by     Västragärdet betesmark (förr slåtter)
Skillingaryd by     Västre träde åker
Skillingaryd by     Vätingen mosse
Skillingaryd by     Åbroliden backe
Skillingaryd by     Åängen äng
Skillingaryd samh.     Älingabäcken bäck
Skillingaryd hg     Änggärdsbäcken tillflöde
?Skillingaryd by     Änggärdsliden vägbacke
Skillingaryd municipalsamhälle     Östragärdet betesmark (förr slåtter)
Skillingaryd by och municipalsamhälle      
Skillingaryd by      
Skillingaryd hmn /Se      
Skillingaryd by /Se      
Skillingaryd samh. /Se      
Skillingaryd mcph /Se      
Skillingaryd köping /Se      
Skillingaryd poststation /Se      
Skinnarebo lht      
Skofflenga Rydz by, se Skillingaryd by      
Skomakarebygget torp /Se      
Skomakarebygget torp /Se      
Skyttaberget torp /Se      
Skäplingeryd, se Skillingaryd by      
»skøflingarydh», se Skillingaryd samh.      
Sköflingzryd, se Skillingaryd by      
»skøøfflingharwdh», se Skillingaryd by      
Slätthultet avs      
Studstorp gd      
Studstorp gd      
Sunnerbo lht      
Syoryd, se Sjöeryd by      
Tofteryd by o sn      
Tofteryd by      
Tofteryd by      
Tofteryd by      
Tofteryd by      
Tofteryd by, sn      
Tofteryd by, sn      
Tofteryd by /Se      
Tofteryd poststation /Se      
Vägabo backstuga      
Vidhult avs      
Älga mo gd      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.