ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nävelsjö socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 213 Naturnamn : 337 Bebyggelsenamn : 508 Naturnamn : 973
Nävelsjö sn Ahlgrensträdan åker /Se Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Nävelsjö sn Ahlgrensvången åker /Se Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Nävelsjö sn Albo terräng Nävelsjö sn Nummerförteckning förteckning
Nävelsjö sn Aspaträdan åker /Se Nävelsjö sn Nummerförteckning förteckning
Nävelsjö socken Augustevången åker /Se Nävelsjö sn Abborrastenarna stenar
Nävelsjö sn /Se Backalyckan åker /Se Förkortningar förteckning Abelsbolet bete
Nävelsjö sn *Badstugulyckan åker /Se Förkortningar förteckning Ahlgrensträdan åker
Näfvelsjö sn *Badstugulyckan åker /Se Förkortningar förteckning Ahlgrensvången åker
Nävelsjö sn *Badstuåkren åker /Se Förkortningar förteckning Alamossen åker
Näfvelsjö sn Baggadjupet vik /Se Förkortningar förteckning Albo åker
Näfvelsjö sn Baggalyckan åker /Se Förkortningar förteckning Aludden udde
Nävelsjö sn Bastuplan skog /Se Förkortningar förteckning Alön ö
Nävelsjö sn Bastuträdan åkermark Förkortningar förteckningar Annikelyckorna åkrar
Nävelsjö sn Bastuträdan åker /Se Förkortningar förteckning Aplabackarna åkrar
Nävelsjö sn Bastuträdan åker /Se Förkortningar förteckning Aspaträdan åker
Nävelsjö sn Bastängen skog /Se Förkortningar förteckning Aspelund åker
Nävelsjö sn Bergamaden åkermark Nävelsjö socken socken Aspelund åkrar
Nävelsjö sn Björkelund åkermark Nävelsjö sn Aspemossen åker
Nävelsjö sn Björkholmen åkermark Nävelsjöåsaluarna inbyggarbeteckning Aspängen bete
Nävelsjö sn Björkö ö Adolfsborg avs Augustevången åker
Nävelsjö sn Björkö ö Alebrinken bs Backabolet bete
Nävelsjö sn Björkö halvö Aspelund bs Backalyckan åker
Nävelsjö sn Björkö ö Aspelund förr torp Backaträdan åker
Nävelsjö sn Bocksjön sjö Aspelund förr torp Backåker åker
Nävelsjö sn Bockö ö Bengtsgården bebyggelse Badstugulyckan åker
Nävelsjö sn Bockö öar /Se Bergamaden (utjord) Badstuåkren åker
Nävelsjö sn *Bodasjön sjö Berget t Baggadjupet vik
Nävelsjö sn Bodatorpasjön sjö Bjurvik gård Baggalyckan åker
Nävelsjö sn /Se Bodaträdan åker /Se Bjurvik by Baksmällan åker
Nävelsjö sn /Se *Bohlet äng /Se Bjurvik by Barkagärdet åker
Nävelsjö sn /Se Bokebacken höjd Bjurvik by Barkavången åker
Nävelsjö sn /Se Boketrädan åker /Se Björkelund bs Bastegärdet åker
Nävelsjö by o. sn /Se Boketrädan åker /Se Björkelund förr stuga Basteträdan åker
Nävelsjö sn /Se Bolet äng /Se Björkholmen avs Bastuplan skog
Nävelsjö sn /Se Bolet äng /Se Björkholmen t Bastuträdan åker
*Nävelsjö skate del av Nävelsjö sn *Booda Kiälla källa? Björkholmen gård Bastuträdan åker
[Baggamadh] Saknas *Boodas Kiälla Saknas Björkholmen avs Bastängen skog
*Baggemad Saknas Branta trädan åker /Se Björkholmen gård Bastängen skog
[Baggamåla] Saknas Brinken betesmark? Björkliden gård Bergagärdet åker
*Baggemåla Saknas Brinken betesmark /Se Bockakullen avs Bergagärdet åker
Bjurvik herrag Bromannategarna åker /Se Boda gård Bergagärdet åker
Bjurvik gd Brunnamossarna åkermark Boda by Bergamad mosse
Bjurvik by Brötlanden åker /Se Boda by Bergaträdan åker
Bjurvik herrgd Byggningsträdan åker /Se Bodatorpet t Berggrenslyckan åker
Bjurvik hg /Se Bäckaskog åkermark Bohult, Lilla gård Björkbacken äng
[Bwkkakwlla] Saknas Bökarp, Stora triangelpunkt Bohult, Lilla by och gård Björkelund åker
Bockakullen avs. Bökarpalid backe /Se Bolet t Björkö ö
Boda by *Bökarpsgärdet åker /Se Brantås Saknas Björkö halvö
Boda by Böstet äng /Se Brantås, Lilla gård Bocksjön sjö
Bodatorpet t Djupabäck dal /Se Brantås Lilla by Bocksjön sjö
Bohult Lilla gd Drottavången terräng Brantås, Stora gård Bockö ö
*Borga Saknas Drottavången äng /Se Brantås Stora by Bockö ö
Brantås by Drottningen ö Brantås utjord Bodagärdet åker
Brantås by Drängagråten slåtter /Se Brantås by Bodatorpagärdena åkrar
Brantås by Dunderkullen kulle Brantås by Bodatorpamossen åker
Brantås by Dygiken bete /Se Bredåkern t Bodatorpssjön sjö
[Bäck] Saknas Dyviken sankmark »Brinken» bs Bodatorpasjön sjö
*Bäck Saknas Dyviken dal /Se Brinken förr torp Bodaträdan åker
Bökarp by Ekbolet bete /Se Brofällan t Bodaträdan åker
Bökarp, Lilla gård Ekebacken ägomark Brostugan bs Boda vrå åkrar
Bökarp by /Se Emån å »Bygget» hmd Bodängen äng
Bökarp byar /Se Emån å Bäckaskog bs Bohlet äng
Dalskog komministerbost. Emån å Bäckaskog bs Boholmaträdan åker
Dalskog by Fagras åker- o. betesmark Bökarp by Bokdungen bokskog
Dalskog gd Farmoravången åker /Se Bökarp, Lilla gård Bokebacken höjd
Dalskog gd Finnanäs åkermark Bökarp, Lilla by Bokebacken höjd
Dalskog by Fransabo ägomark Bökarp, Stora gård Bokelund äng
Dalskog komministerbost. Fåramarken hage /Se Bökarp, Stora by Bokelund höjd
[Demmena] Saknas Fåranäset udde Carlsfors avs Bokelyckan åker
*Demmena Saknas Fällan åkermark Dalskog gård Boketrädan åker
Ebbarp gd Fällan kalhygge /Se Dalskog by Bolet äng
Fällan gård Gabrielsgården ägomark Dalsvejden avs Bolet bete
[Gambla gärdhe] Saknas Gastamötet terräng Dalsvedjen f.d. stuga Bolet äng
*Gamlagärde Saknas Gattsatorpet ödetorp m. åkermark »Drottavången» t Bolet bete
Glömsjö by Glappen åkermark Ebbarp Saknas Bolet åker
Glömsjö by *Glömsjö bro bro Ebbarp bebyggelse Bolet bete
Glömsjö by Glömsjöbro bro /Se Ekelund avs Bolet åker
Glömsjö by Granelund betesmark Ekholmen avs Bolspölen vattensamling
Glömsjö by Grangölen göl Ekholmen gård Bolåkern åker
Glömsjö by Grytö halvö Ekliden gård Bolåkern åker
Glömsjö by *Gränöö ö Eriksgården bebyggelse Bondessonsmossen åker
Glömsjö by Gränö ö Eriksgården gård Bordslycka åker
Glömsjö by Grönekulle udde Fageräng bs Branta trädan åker
Glömsjö by *Gubbalyckan åker /Se Fesasken förr stuga Brantåsabacken åker
Glömsjö by /Se Gullringsmaden åkermark »Fisasken» t Brantåsalyckan åker
*Granbek by Gungemad sankmark Fredsberg hmd Bredåkern åker
*Græuinszængh Saknas Gungemadsviken vik Fredsberg gård Brinken åker
Gungemad utjord Gårdaträdan åker /Se Fredsnäs gård Bromannategarna åker
?Hagelsås by *Gårdsgärdet åker /Se Fridhem avs Broåker åker
Hagelsås gd Hagalund terräng Fridhem avs Broåker åker
Hagelsås gård Hagalyckan åker /Se Fridhem gård Brunnamossarna åker
Hesleåcker, se Hässelåkra by *Haggärdet åker /Se Fridsnäs t Brunnaträdan åker
Hille gd /Se *Haglyckan åker /Se Furubo gård Brunnshagen avs
*Hirkanstorpa torp Saknas Hagträdan åker /Se Fällan hmd Brunnshagen avs
Hjerkanstorp by Handlarträdan åker /Se Fällan gård Brunnshagen avs
Hjärkanstorp by Handlarvången åker /Se Gabrielsgården bebyggelse Brunnsåkren åker
Hjerkanstorp by /Se Hanåsen terräng Gabrielsgården gård Brygghusåkren åker
Hjärtaryd stuga /Se Herrakärret åkermark Gabrielsgården gård Bråtfällemossen åker
Häsleåker, se Hässelåkra by Hjälmgärdet åker /Se Gallahemmet avs Bråtlanden åker
Hässelåkra by Hjälmgärdet åker /Se Gallahemmet gård Bräknalycke åker
Hässelåkra by Hjärtnäs terräng Gastamötet förr stuga Byggmästarbacken höjd
Hässelåkra gård Hultet terräng Gattsan, se Gattsatorpet åker och f.d. torp Byggningsträdan åker
Ingarp gd Humlabacken höjd Gattsatorpet torp förr Byggningsträdan åker
Ingarp by /Se Humlabacken kulle /Se »Glappan»(?) t Bäckalyckan åker
Ingarp by /Se Hårde mosse åker /Se Glappan förr stuga Bäckaskog åker
Ingsberg gd /Se Hårde-mosseviken vik /Se Glömsjö Saknas Bäcksellahacket åker
*Iversbol Saknas Hägnen bete /Se Glömsjö by Bökarpalid backe
*Kartebek by »Hästen» stenblock Glömsjö by Bökarpsgärdet åker
Kiär, se Kärr by Hästhagekärret bete /Se Glömsjö gård Bökarpsgärdet åker
Kvarna, Lilla förr kvarn Illhiet åker /Se Glömsjö gård Böstet äng
Kvarnagården gård Intaget skog /Se Glömsjö gård Dahlen åker
Kärr by Jannas betesmark? Glömsjö gård Dalagärdet åker
Kärr by Johans hörne åker /Se Glömsjö by Dalen bete
Kärr by Jänkudden udde /Se Glömsjö by Dalen åker
Kärr by Kalleströmsgatan stig /Se Granelund t Dalen åker
Kärr gård Kalvkärret åkermark Granelund förr stuga Dalen åker
Lida gd Kanalen åkermark Gransbo avs Dalen åker
*Marielund herrgd Karlbondaträdan åker /Se Grenadjärtorpet torp Dalskogängen bete
Mosås gård Karlshamnslyckan skog /Se »Gubbaberget» t Dalsvedjan bete
*Målatorp Saknas Karlstorpalyckan åker /Se Guldringsmaden avs Dalängen skog
Målen Saknas Kohageträdan åker /Se Guldsmedhemmet bebyggelse Dammen åker
Målen gd *Kohagsgärdet åker /Se Guldsmedhemmet hus Damängen äng
Målen gd Kohagskärret äng /Se Gungemad utjord Damängslyckan åker
Målen by *Kokärret äng /Se Gärädas förr stuga Danielas åker
Naglarp by Komman sankmark Hagaberg gård Danielavägen väg
Naglarp by Kostampen åker /Se Hagabäck avs Danängshacket åker
Naglarp gård Kringlemaden åkermark Hagalund förr stuga Djupabäck dal och åker
Naglarp by /Se Kronas betesmark Hagebäck gård Dronningen ö
Naglarp by /Se Kroppebro Saknas Hagelsryd lht Drottavången äng
Naglarp gd /Se Kroppån å Hagelsås gård Drottningen ö
*Naglarpatorp t Kroppån å /Se Hagelsås by Drängagråten förr äng
Neffuelsiö, se Nävelsjö sn Kroppån å Hagsjö hmd Drängagråten slåtter
Neffuilsio, se Nävelsjö sn Kroppån å /Se Hagsjö gård Drängagärdet åkrar
Nybelle, se Nöbbele by Kullen åker /Se Hanåsen utjord Dunderkullen höjd
Nybygget gård Kvarna, Lilla kvarn? Hanåsen utjord Dygiken bete
Näfvelsjö by Kvarnadammen damm, nu utdikad /Se Hille avs Dypölen dyhål
Nävelsjö by Kvarnafallet vattenfall /Se Hille gård o. såg Dyviken dal
Nävelsjö gd Kvarnamaden åker /Se Hjerkanstorp gård Dyviken dal
Nävelsjö by Kyrkhagen terräng Hjerkanstorp by Ekbolet bete
Nävelsjö poststation /Se *Kålbrored, se Glömsjö bro bro Hjärtaryd stuga Ekebacken höjd
Nävelsjöås gd Källaregärdet åker /Se Hjärtnäs bs Ekebolet bete
Nöbbeled by Källareträdan åker /Se Hjärtnäs t Ekegärdet åker
Nöbbele by Källeberg berg? Hjärtnäs förr stuga Ekelunden höjd
Nöbbele by *Kättelsjön sjö Holmen avs Ekholmamossen åker
Nöbbele by /Se Kättlesjön sjö »Holmen» bebyggelse Ekåker åker
Rodnerydh, se Runneryd by Kättlesjön sjö Holmen hus Ekåker åker
Rogsiö, se Rågsjö by Ladugårdsgärdet åker /Se Holmsberg bs Emån å
Rullaberg g *Ladugårdsgärdet åker /Se Holmsberg gård Emån å
Rulleberg gd Ladugårdsträdan åker /Se Hulan avs Fageräng bete
Rulleberg by Lagetorpslyckan åker /Se Hulan gård Fagras åker
Rullaberg gd *Lakogz Kiälla Saknas Hultet hmd Farmoravången åker
Runneryd by Landvinning udde /Se Hultet förr torp Femman åker
Runneryd by Lergravskärret lertag /Se Hultet gård Fesaskan terräng
Runneryd by Lerudden udde Humleåsen bs Finnanäs skogsplantering
Runneryd by *Lillagärdet åker /Se Håkanstorp bs Fläskskinkan åker
Runneryd by Lillebiten åker /Se Hägnen hmd Fotbladet åker
Runneryd by Lill-Nömmen sjö Hägnen t Fransabo Nedersta åker
Runneryd by /Se Lill-Nömmen sjö Hägnen gård Fransabo Oppersta åker
Runneryd by /Se Lill-Nömmen sjö /Se Hägnen gård Fransabo Oppersta åker
Rågsjö by »Linbyxesten» runsten /Se Hälen bs Fransapölen vattensamling
Rågsjö by Lindeträdan åker /Se Hälen f.gård Frualyckan förr åker
Rågsjö by *Logskogskälla gränsmärke? Hässelåkra gård Fyran åker
Rågsjö by *Loskogzkiälla källa? Hässelåkra gårdar Fyrkanten åker
Rågsjö by *Lovskogskälla gränsmärke? Hässelåkra gårdar Fyrkanten åker
Rågsjö by *Lövskogskälla gränsmärke? Ingarp gård Fyrkanten åker
Rågsjö by Lugnaviken vik Ingarp by Fyrkanten åker
Rågsjö by Lugnaviken vik Ingarp by Fåglamossen åker
Rågsjö by Lunden betesmark Ingatorp torp Fåramarken skog
Rågsjö by Lundholmen betesmark Johannelund bs Fåramarken bete
Rågsjö by Lunsakulle åkermark Johannesberg t Fåranäset udde
Rågsjö by /Se Lustigkulle kulle Jonsgården bebyggelse Fåranäset udde
Råskejord kvarn och såg Lustigkulle berg /Se Jonsgården gård Fähuslyckan åker
*Räñerydtztorp Saknas Lustigkulle kulle Kanalen t Fällan åker
Rännaridh, se Runneryd by Lyckan åker /Se Kanalen förr torp Fällan fält
Ränneridh, se Runneryd by Långeträdan åker /Se Kanmakaremaden avs Fällan åker
Rögsiö, se Rågsjö by Maderna åkrar /Se Karlsborg bs Fällegärdet åker
*Rökstorp Saknas Majstineträdan åker /Se Karlsborg gård Fällemosse åker
Rösatorp bs Markabacken åkermark Carlsgården bebyggelse Fälleträdan åker
Rösås by *Markalyckan åker /Se Karlsgården gård Fölsingeåker åker
Rösås by *Marken grustag /Se Karlsgården gård Förpantningsplanen åker
Rösås by Marken terräng Karlsro avs Gamlemossen åker
Rösås by Mellangärdet åker /Se Karlstorp avs Gastamötet åker
[Sivatorp] Saknas Mellanträdan åkrar /Se Karlstorp t Gattsamarken skog
*Sjötorp Saknas *Millanträdan åker /Se Karlstorp gård Gattsatorpet åker
Sloarp gård Mosåsaklint höjd Karlstorp förr stuga Glappen åker
Slätthult gd Mosåsaklint skogsmark Klockaregården bebyggelse Glömsjöbro bro
Spegelstorp gd *Myasjön sjö Klockaregården gård Gonabacken höjd
[Stersmaale] Saknas Myasjön sjö Klockaregården gård Granebolet skog
*Stersmåla Saknas Myrbergaträdan åker /Se Knektatorpet torp Granelund åker
Svenstorp by Måsaberget ö /Se Kronogården bebyggelse Grangölen göl
Svenstorp gd Måsastenen ö /Se Kronogården gård Granö ö
Svenstorp gd Nackaängen åkermark Kråthult bs Gravakullen åker
Svenstorp by *Naflir sjö /Se Kråthult gård Gravakullen åker
Tomta gd Naglarpssjön sjö /Se Kullagården bebyggelse Grytö ö
Varhester gd Naglarpasjön sjö Kullagården gård Grytö höjd
Varhester gd /Se Naglarpasjön el. Raven? sjö /Se »Kullen» bs Gräsgärdet åker
Varhester by /Se Norenäs skogsmark Kvarnagården gård Grönekulle udde
Vrå by *Norra Gärdet åker /Se Kvarna, Lilla, se 8 Åhult Saknas Grötebacken höjd
Vrå by Norragärdet åkrar /Se Kvarna, Lilla förr kvarn Gubbalyckan åker
Vrå gård Norskan Offerkälla källa Kvarna, Lilla förr kvarn Gubbalyckan åkrar
?Åhult by Nyaland ö /Se Kvarnagården gård Gubbängen äng
?Åhult by Nyaland halvö Kvarntorps urfjäll lht Guldsmedgärdet åker
?Åhult by Nybygget terräng Kyrkelid bs Gullringsmaden åker
Åhult by med kvarn Nygärdet åker /Se Kyrkogårdsplanen avs Gullringsträdan åker
Åhult by Nyhagen betesmark Källeberg bs Gungemadeängen skog
Åhult by *Nylycka äng /Se Källeberg förr stuga Gårdaträdan åker
Åhult by Nymmen, se Nömmen sjö Kärr gård Gårdsgärdet åker
Åhult by Nålsjön sjö Kärr by Gårdängen äng
?Änga indr. militieboställe Näsaberget berg /Se Lassagården bebyggelse Gåsapölen vattensamling
?Änga indr. militieboställe Näsahagen skog /Se Lida gård Gölagärdet åker
Änga gd Näsaträdan åker /Se Lida by Gölamaden åker
Änga indr mil.bost. Näshagen terräng Lilla Kvarna lht Hackabackarna höjder
Änga gård *Nävelsjö försvunnen sjö Lillegården gård i Nöbbeled Hacken åker
  Nävelsjökälla källa /Se Lillegården gård Hacket åker
  Nävelsjön utdikad sjö Ljungsberg t Hacket åker
  Nävelsjön sjö /Se Ljungsberg gård Hacket åker
  Nävelsjön försvunnen sjö »Lortmaden» avs Hacket åker
  Nävelsjön sankmark Lugnet t Hacket åker
  Nävelsjön igenvuxen? sjö Lugnet avs Hacket åker
  *Nävelsjösjön sjö Lugnet avs Hacket åker
  Nävelsjösjön Saknas Lugnet gård Hacket åker
  Nävelsjösjön sjö Lundagård gård Hacket åker
  Nävelsjöås ås /Se Lunden lht Hagalund åker
  *Nöbbeledssjön sjö Lundholmen förr stuga Hagalyckan åker
  Nöbbelesjön sjö Lyckan bs Hagalyckan bete
  Nömmen sjö Lyckås gård Hagaträdan åker
  Nömmen, lilla sjö Lyckåsen lht Hagebäcksmossen åker
  Nömmen, L:a sjö /Se Malhester bebyggelse Hagelsåsalyckan åker
  Ollebo ägomark Margretelund avs Hagelyckan åker
  Orrkojebacken berg /Se Mariedal bs Hagemarken äng
  Oxhagelyckan åker /Se Marielund bs Hageträdan åker
  Oxlelyckan åker /Se Marielund bebyggelse Haggärdet åker
  Pigelipen slåtter /Se Marielund gård Haglyckan åker
  *Plåtängslyckan åker /Se Marken bs Hagträdan åker
  *Poolbroon Saknas Marken förr stuga Hagåkren åker
  Prinsanäset åkermark Morsarvet gård Haltaliseträdan åker
  Raven? el. Naglarpasjön sjö /Se Mossen avs Handlarträdan åker
  *Resesten gränsmärke Mosås gård Handlarvången åker
  Ribban bete /Se Mosås gård Hanåsaträdan åker
  Riddarberget berg? Myren avs Hemfällebacken åker
  Ringabacken åker- o. betesmark Målen gård Hemgärdet åker
  Ringabacken backe Målen by Hemgärdet åker
  Risön ö /Se Målen by Hemgärdet åker
  *Roghkullen gränsmärke Naglarp gård Hemmagärdet åker
  *Rogkullen Saknas Naglarp by Hemmamossen åker
  Rullaberg terräng Nissemajas förr stuga Hemträdan åker
  *Rumpen åker /Se Nordholm förr torp Hemängen äng
  *Runnerydsgärdet åker /Se Norragården gård Hemängen betesvallar
  *Runnsteen Saknas Norragården gård Herrakärret åker
  Rydahacket åkrar /Se Norrgården gård i Nävelsjö Hillebäcken bäck
  Räspedal åkermark Norrgården gård i Åhult Hillelyckan åker
  Rösatorp åkermark Norrgården gård Hillemaden åker
  Rösåsagölen göl Nyalund avs Hillemossen åker
  Sandkullen sandtag /Se Nyalund gård Hjerkanstorpsträdan åker
  Sandö ö Nybygget hmd Hjertens åker
  Saravången åker /Se Nybygget gård Hjälmgärdet åker
  Sevagölen göl Nydala förr torp Hjälmgärdet bete
  *Silkebrunn hälsokälla /Se Nyhagen förr stuga Hjälmgärdet åker
  Sjukrokaståndet djup /Se Nyhem bs Hjärtnäsamossen åker
  *Sjöagärdet åker /Se Nyhem avs Hjärtnäsåkren åker
  Sjögatan el. Kalleströmsgatan stig /Se Nyhem gård Hulan Lilla skog
  Sjöträdan åker /Se Nyholm gård Hultabacken höjd
  Sjöåkern, Stora åkermark Nyströms udde förr torp Hultalyckorna åkrar
  Skallö ö Näset t Hultet åker
  Skallö ö /Se Näset t Hulthagen äng
  Skrivstenen runsten som utgör gränsmärke Näset gård Hultängen äng
  Slåtterö sankmark Nävelsjö Saknas Hultängen äng
  Slätträdan åker /Se Nävelsjö gård Hulängsberget berg
  Slättö terräng Nävelsjö gård Humlabacken berg
  Stenhammaren bete /Se Nävelsjö gård Humlen åker
  *Stenkätten äng /Se Nävelsjö by och socken Husåkern åker
  *Storängslyckan åker /Se Nävelsjö by och socken Håkadal åker
  Strykjärnet åker /Se Nävelsjö Klockargård Saknas Håkadalsträdan åker
  Stubbaviken vik Nävelsjö skate skate Hårde mosse åker
  Strängalyckan åker /Se Nävelsjö skate skate Hårde mosse åker
  Strömmagärdet åker /Se Nävelsjö skate byar Hårde mosseviken vik
  *Stugugärdet åker /Se Nävelsjö skate byar Hägnaträdan åker
  Stutasvängen väg /Se Nävelsjö skate byar Hägnen bete
  Svenlarsalyckan åker /Se Nävelsjöås gård Hälåkern åker
  Svensholm betesmark? Nävelsjöås by Hässelåkraåkrarna åkrar
  Svenstorp triangelpunkt Nävelsjöås by Hästafällan åker
  Svenstorpagärdet åker /Se Nöbbele Saknas Hästamarken skog
  Sventahalsen åker /Se Nöbbeled by Hästhagen skog
  Svinabolet äng /Se Nöbbele by Hästhagen skog
  Svinhusträdan åker /Se Nöbbele by Hästhagen bete
  Södragärdet åker /Se Nöbbele Lillegård Saknas Hästhagen äng
  Södratorp åker- o. betesmark Nöbbele Storegård Saknas Hästhagekärret bete
  *Ternehall gränsmärke? Nöbbeled gård Högagärdena åkrar
  Tjurkelyckan åker /Se Nöbbeled bebyggelse Högagärdet åker
  Tjurken sjö Nöbbeled gård Högelycke åker
  Tjurken sjö Nöbbele Sörgård Saknas Högespring höjd
  Tjurken sjö Nöbbeled utjord Illkiet åker
  Tjurken sjö Nöbbeleholm Saknas Inhägnet åker
  Tjurken sjö Nöbbeledholm Saknas Intaget skog
  Tjurken sjö Nöbbeledholm gård Isakahacket åker
  Tjurken sjö Nöbbeledholm (utjord) Jakoba lycka åker
  Tjurken sjö Nöbbeleholm by Johanneberget berg
  Tjurken sjö Nöbbeleholm by Johannesberg åker
  Tjurken sjö »Ollebo» torp Johans hörna åker
  Tjurken sjö Ollebo förr stuga Jänkudden udde
  Tjurken sjö /Se Oskarsdal avs Jönsalyckan åker
  Tjurken sjö /Se Paradiset avs Kaggåsträdan åker
  Tjurkhagen hage /Se »Peplarp» bs Kalleströmsgatan stig
  Tornehall gränsmärke Pepplarp stuga Kallgården åker
  *Torpagärdet åker /Se Pepplarp stuga Kalvhagen åker
  *Torpalyckan åker /Se Perstorp gård Kalvkärret åker
  *Torpalyckan åkrar /Se Petersborg avs Kanalen småbäckar och diken
  Torpaträdan åker /Se Petersborg gård Kanalen bäck
  Traneryd åkermark Riddersberg avs Kanalen vattensamling
  Trattlevägen väg /Se Riddersberg torp Kanalmossen åker
  Tresnippen åkermark Ringabacken förr stuga Kannmakarmaden åker
  Trisnippen vägkors /Se Rosenborg gård Karlbondaträdan åker
  Trisnippen åker /Se Rosendal bs Karlshamnslyckan skog
  Trumpetarön holme Rosendal gård Karlstorp bete
  Trumpetön ö /Se Rosenlund avs Karlstorpahagen skog
  Trädgårdsträdan åker /Se Rosenlund avs Karlstorpalyckan åker
  Täppan skog /Se Rosenlund bs Karlsvensaåsen grusås
  Tärnahall ö /Se Rosenlund gård Klappedalen åker
  *Uhråsa Klintt berg Rosenlund avs Klintalyckan åker
  Varpö ö Rosenlund gård Klintan höjd
  Vassängen åkermark Rosenäng avs Knutamossen åker
  Verkstadsträdan åker /Se Rullaberg gård Kohagamossen åker
  Vidillhiet åker /Se Rulleberg förr stuga Kohagelyckan åker
  Viken åker- o. betesmark Rulleberg by Kohagemossen mosse
  *Vråsjön sjö Rulleberg by Kohagen skog
  Vägaträdorna åkrar /Se Runnerum bs Kohagen skog
  Värmlandskullen åkermark Runnerum gård Kohagen skog
  Ånäset betesmark Runneryd Saknas Kohagen skog
  Ängagärdena åkrar /Se Runneryd gård Kohagen skog
  *Ängalycka åker /Se Runneryd gård Kohagen skog
  Äskaträdan åker /Se Runneryd by Kohagen skog
  Äskaträdan åker /Se Runneryd by Kohageträdan åker
  Ögnakull terräng Rågsjö by Kohagsgärdet åker
  Ön skog Rågsjö by Kohagskärret äng
  Ören åkermark Rågsjö gård Kokärret äng
  *Ören åker /Se Rågsjö gård Komman kulle
  Östragärdet åker /Se Rågsjö by Koskällebacken berg
    Rågsjö by Kostampen åker
    Rågsjö by Kringlemaden mad
    Rågsjö gård Kringlemaden åker
    Rågsjö gård Kristianahacket åker
    Rågsjö stom gårdar Krokåker åker
    Råskejord Saknas Krokåker åker
    Råskejord kvarn och såg Kronas åker
    Råskejord kvarn och såg Kroppamossarna åker
    Räskejord bebyggelse Kroppån å
    Rösatorp bs Kroppån å
    Rösatorp förr stuga Kråkahägnen åker
    Rösås gård Kråthultaträdan åker
    Rösås by Kullarna åker
    Rösås by Kullaträdan åker
    Samuels förr stuga Kullekärret åker
    Sandkullen bs Kullen bete
    Schackagården gård Kullen åker
    Schackagården gård Kullen åker
    »Sion» avs Kullen åker
    Silkebrunns hälsokälla Saknas Kurragölen göl
    Sjöarp hmd Kurran höjd
    Sjöarp gård Kvarnadammen damm
    Sjöberg t Kvarnadammen damm
    Sjöberg gård Kvarnafallet vattenfall
    Sjöfällan hmd Kvarnagärdet åker
    Sjöfällan gård Kvarnamaden åker
    Sjöhagen avs Kvarnamaden åker
    Sjöhagen gård Kvarnamossen bete
    Sjöholm f.d. stuga Kvarnaträdan åker
    Sjölid avs Kvarnaträdan åker
    Sjölid hus Kvarngärdet åker
    Sjömellan gård Kvistalyckan åker
    Sjömillan avs Kyrkegärdet åker
    Sjövik hmd Kyrkegärdet åker
    Sjövik gård Kyrketrädan åker
    Sjöängen gård Kyrketrädan åker
    Skattegården bebyggelse Kyrketrädan åker
    Skattegården gård Kyrkgärdet åker
    Skogen t Kyrkhagen terräng
    Skogshyddan avs Kyrkmaden åker
    Skogslund bs Kyrkträdan åker
    Skräddarns förr torp Kålbrored bro
    Sloarp gård Källaregärdet åker
    Sloarp gård Källaregärdet åker
    Släthult gård Källaregärdet åker
    Släthult by Källarelyckan åker
    Släthult by Källareträdan åker
    Slättåkra hmd Källareträdan åker
    Slättåkra gård Källarträdan åker
    »Smällen» hmd Källeberg höjd
    »Snurrom» bs Källegärdet bete
    Solbacka gård Källeträdan åker
    Soldattorpet torp Källåkern åker
    Spegelstorp avs Källängen äng
    Spegelsfors gård Kärragärdet åker
    Spegelstorp gård Kärrbrunnarna åkrar
    Spegelstorp by Kärret bete
    Stabäck avs Kärret äng
    Storegården gård i Nöbbeled Kärrs tuv åker
    Storegården gård Kättlesjön sjö
    Strömsberg avs Kättlesjön sjö
    Strömsberg gård Kättlesjön sjö
    Strömslund avs Kättlesjön sjö
    Strömslund avs Kättlesjön sjö
    Strömslund gård Ladagärdet åker
    Stubben hmd Ladebacken åker
    Stubben gård Ladebacken åker
    Svartåsen, se 7 Åhult Saknas Ladehagen skog
    Svartåsen gård Ladekullen åker
    Lilla Svartåsen avs Ladelyckan åker
    Svartåsen Lilla gård Ladeträdan åker
    Svensholm förr stuga Ladugårdsgärdet åker
    Svenstorp Saknas Ladugårdsgärdet åker
    Svenstorp gård Ladugårdsträdan åker
    Svenstorp bs Ladugårdsträdan åker
    Svenstorp (utjord) Ladugårdsåkren åker
    Svenstorp by Lagetorpslyckan åker
    Svenstorp by Lagårdsgärdet åker
    Sällholmen bs Lagårdsgärdet åker
    Sällholmen gård Lagårdsgärdet åker
    Södergården gård i Nöbbeled Lagårdsgärdet åker
    Söderskog bs Lagårdsgärdet åker
    Söderskog torp Lagårdsgärdet åker
    Söderskog förr stuga Lagårdsträdan åker
    Södraskog avs Lagårdsträdan åker
    Södraskog bs Lagårdsträdan åker
    Södratorp gren. t Lagårdsträdan åker
    Södratorp torp Lagårdsträdan åker
    Sörgården gård i Nävelsjö Lagårdsträdan åker
    Sörgården gård Landsvägshagen skog
    Sörgården gård Landsvägslyckan åker
    Sörgården gård Landvinning udde
    Sörgården gård i Åhult Lannaskedebolet bete
    Sörgården gård Lansabacke höjd
    Sörgården gård Lansakulle höjd
    Tallbacken gård Larsalyckan åker
    Tamåsen utjord Lassakärret kärr
    Tomta gård Ledsamhetsängen skog
    Traneryd bs Lergravskärret lertag
    Traneryd lht Lerudden udde
    Traneryd torp Lerudden udde
    Tresnippen t Lillagärdet åker
    Trullagården bebyggelse Lillagärdet åker
    Trullagården gård Lillagärdet åker
    Tryggas stuga Lillahagen skog
    Tån bs Lilla lyckan åker
    »Tån» gård Lillebiten åker
    Tån gård Lille biten åker
    Tån gård Lille mosse åker
    Tån gård Lillhagen skog
    Tån gård Lillhagen åkrar
    Tällekull t Lillåkren åker
    Tällekull gård Lillängen bete
    Varelund bs Lillängen åker
    Varhester gård Lillängen åker
    Varhester by Lillängsmossen åker
    Viken åker Lillängsåker åker
    Vilan avs Linbyxestenen runsten
    Vilan gård Lindeträdan åker
    Vilhelmslund t Lindkvistagärdet åker
    Vilhelmslund bs Lindkvistalyckan åker
    Vrå gård Lindrydet åker
    Vrå by Lindtavlan åker
    Vrå by Lindåker åker
    Västanå gård Livakullen höjd
    Västerlund avs Livängen skog
    Västrahult avs Lugnaviken vik
    Västrahult gård Lugnaviken vik
    Västralund bs Lundagårdshacket åker
    Åbyholm avs Lundagärdet bete
    Åhult Saknas Lundakulle sandtag
    Åhult Saknas Lunden bete
    Åhult Saknas Lundgärdet åker
    Åhult Saknas Lundholmen bete
    Åhult gård Lunsakulle höjd
    Åhult gård Lustekulle höjd
    Åhult gård Lustigkulle berg
    Åhult gård Lustigkulle berg
    Åhult gård Lustigkulle höjd
    Åhult gård Lustigkulle höjd
    Åhult gård Lyckan åker
    Åhult by Lyckan åker
    Åhult by Lyckan åker
    Åhult by Lyckan åker
    Åhult lht Lyckegärdet åker
    Åkersberg avs Lycke vånge åker
    Åkersberg bs Lyckorna åkrar
    Åkersberg gård Lyckås åker
    Åkersberg gård Långdansen bete
    Åkerslund bs Långdansen åker
    Åkerslund bs Långemossen åker
    Åkerslund gård Långemossen åker
    Åkerslund gård Långeträdan åker
    Ålycka avs Långhacket åker
    Ånäset förr stuga Långträdan åker
    Äbbarp, se 1 Ebbarp Saknas Långåker åker
    Äbbarp gård Maden åker
    Ebbarp by Maden åker
    Ebbarp by Maden åker
    Änga gård Maden åker
    Änga by Maden åker
    Änganäs lht Maden åker
    Änganäs lägenhet Maderna åker
    Ögnakull bs Maderna åker
    Ön t Maderna åkrar
    Ön gård Madhagen åker
    Ön gård Magasinsbacken backe
    Ön gård Majstineträdan åker
    Önnarp t Majstinetäppan bete
    Östergården gård i Glömsjö Marjevången skog
    Östergården gård Mark bete
      Markabackarna höjd
      Markabacken åker
      Markakärret åker
      Markalyckan åker
      Lilla Markalyckan åker
      Markalyckan åker
      Markalyckan åker
      Markamossen åker
      Markavägen stig
      Marken grustag
      Melkera lycka åker
      Mellangärdet åker
      Mellanhagen skog
      Mellanhagen skog
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanåkern åker
      Millangärdet åker
      Millanträdan åker
      Mossategen bete
      Mossaträdan åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen bete
      Mossen åker
      Mossåkrarna åker
      Mosåsaklint höjd
      Mosåsalyckorna åkrar
      Mosås klint höjd
      Myasjömossen bete
      Myasjön sjö
      Myasjön sjö
      Myrbergaträdan åker
      Målemossen åker
      Månna sto höjd
      Månna sto åker
      Måsaberget sten
      Måsastenen sten
      Måsängen äng
      Nackagölen göl
      Nackaängen åker
      Nackängen bete
      Naglarpagärdet åker
      Naglarpasjön sjö
      Naglarps hage äng
      Naglarpssjön sjö
      Naglarpssjön sjö
      Naglarpssjön sjö
      Nerabyträdorna åkrar
      Nissemajas terräng
      Nordholm terräng
      Norenäs åker och skog
      Norenäs åker och skog
      Noreån å
      Norra gärde åker
      Norragärdena åkrar
      Norragärdena åkrar
      Norragärdet åker
      Norra Gärdet åker
      Norragärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norregårdsträdan åker
      Norrehage skog
      Norråkra åker
      Norrängen åker
      Norrängen bete
      Norrängen bete
      Norrängsåkren åker
      Norskan, se Noskan offerkälla
      Noskan offerkälla
      Notö udde
      Nubbagärdet åker
      Nyaland udde
      Nyaland ö
      Nyaland ö
      Nyalund åker
      Nyalundshagen skog
      Nybygget åker
      Nydala terräng
      Nyemossen åker
      Nygärdena åkrar
      Nygärdet åker
      Nyhagen åker
      Nyholm, se Fyran åker
      Nyholm, se Femman åker
      Nyholmamossen åker
      Nyholmaträdan åker
      Nykärret kärr
      Nylycka äng
      Nyträdan åker
      Nyåkren åker
      Nyängen bete
      Nyängsdammen vattensamling
      Nålsjön sjö
      Nålsjön sjö
      Näsaberget berg
      Näsabiten åker
      Näsahagen skog
      Näsakällan källa
      Näsalyckan åker
      Näsaträdan åker
      Näshagen skog
      Nävelsjön förr sjö
      Nävelsjösjön sjö
      Nävelsjöås ås
      Nöbbeledssjön sjö
      Nöbbelelyckorna åkrar
      Nöbbelesjön sjö
      Nöbbeleträdan åker
      Lilla Nömmen sjö
      Lill-Nömmen sjö
      Lill-Nömmen sjö
      Oceanen Lilla åker
      Oceanen Stora åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen Lilla åker
      Odlingen Stora åker
      Ollebo åkrar
      Oppängshacket åker
      Ormakärret kärr
      Orrkojebacken berg
      Oxhagekärret äng
      Oxhagelyckan åker
      Oxhagelyckan åker
      Oxhagelyckan åker
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhageträdan åker
      Oxlelyckan åker
      Pellalyckan åker
      Pepplarpaträdan åker
      Petersborgslyckan åker
      Pigelipen förr äng
      Pigelipen slåtter
      Pisselyckan åker
      Planan åker
      Plåtängen bete
      Plåtängslyckan åker
      Plåtängslyckan skog
      Prinsanäset åker
      Präståkren åker
      Raglen sjö
      Raven sjö
      Raven sjö
      Raven sjö
      Ribban bete
      Ribban åker
      Riddarberget höjd
      Riddarberget höjd
      Ringabacken berg
      Ringabacken höjd
      Ringategen åker
      Rispedal åker
      Risön ö
      Rosalyckan åker
      Rosenlund åker
      Rulleberg terräng
      Rullebergsträdan åker
      Rumppen åker
      Runnerydsgärdet åker
      Runstensträdan åker
      Rydahacket åker
      Rydahacket åker
      Rydet bete
      Räspedal åker
      Rävaberget höjd
      Rödjasjön Saknas
      Rönnelid åker
      Rönnelyckan bete
      Rönneträdan åker
      Rösatorp åker
      Rösåsabacken höjd
      Rösåsa backe triangelpunkt
      Rösåsagölen göl
      Rösåsagölen göl
      Rösåsahagen bete
      Samuelaträdan åker
      Sandkullalyckan åker
      Sandkullen sandtag
      Sandrybäcken bäck
      Sandryhagen skog
      Sandrymossen åker
      Sandryträdan åker
      Sandryängen äng
      Sandträdan åker
      Sandträdan åker
      Sandudden udde
      Sandö ö
      Sanket bete
      Sankrydet bete
      Saravången åker
      Sevagölen göl
      Sjukrokaståndet fiskeplats
      Sjöagärdet åker
      Sjöamossen åker
      Sjöamossen åker
      Sjöbergahagen skog
      Sjöbolet bete
      Sjögatan stig
      Sjögärdet åker
      Sjöhacket åker
      Sjöhagamossen åker
      Sjöhagamossen åker
      Sjöhagen skog
      Sjöholm åker
      Sjökullen åker
      Sjökullen åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckorna åkrar
      Sjömellanmossen åker
      Sjömellemossarna åkrar
      Sjömossen åker
      Sjömossen åker
      Sjöstugeträdorna åker
      Sjöträdan åker
      Sjöträdan åker
      Sjöåkern Stora åker
      Sjöåkern åker
      Sjöängen åker
      Skallö ö
      Skallö ö
      Skallö ö
      Skiftena åker
      Skiftena åkrar
      Skinnbergavången åker
      Skogsgärdet åker
      Skolevägen stig
      Skomakarröret stenrör
      Skopan skog
      Skräddarns höjd
      Skräddarträdorna åkrar
      Sloarpagärdet åker
      Sloarpamossen åker
      Sloarpsåkrarna åkrar
      Slåtterö ö
      Slåtterö slåtter
      Slätten skog
      Slätten äng
      Slätten åker
      Slättgärdet åker
      Slätträdan åker
      Slättåkrahacket åker
      Slättåkraträdorna åker
      Slättö ö
      Slättö slåtter
      Smalåkren åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedkullen åker
      Smedträdan åker
      Smethagen åker
      Småöarna öar
      Snedhacket åker
      Snedträdan åker
      Snipen åker
      Snippen åker
      Snippingen åker
      Spegelstorpaträdan åker
      Spjutas åker
      Spångamaden åker
      Stabäck avs
      Staggetäppan åker
      Staggtomta äng
      Staggtäppan åker
      Staggängen äng
      Stengärdet åker
      Stenhammarn bete
      Steningen åker
      Stenkätten äng
      Steningen åker
      Stenningen äng
      Stensjätten åker
      Stickebobäcken bäck
      Stinnkakebacken backe
      Stora Bergö ö
      Stora gärdet åker
      Stora gärdet åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora maden åker
      Store mad åker
      Store mosse åker
      Storhagen skog
      Stormaden åker
      Storåker åker
      Storåkra åker
      Storängen äng
      Storängen bete
      Storängen äng
      Storängen bete
      Storängen skog
      Storängslyckan åker
      Storängslyckorna åkrar
      Storängsträdan åker
      Strykjärnet åker
      Strängalyckan åker
      Strömmagärdet åker
      Stubba hallar strandklippa
      Stubbamossen åker
      Stubbapölen vattensamling
      Stubbaviken vik
      Stugeträdan åker
      Stugugärdet åker
      Stutasvängen väg
      Stutasvängen väg
      Stötakärret sankmark
      Surbrunnsbolet skog
      Svartan åker
      Svartan åker
      Svarte dy dyhål
      Svartåsen åker
      Svenlarsalyckan åker
      Svenlarsalyckan åker
      Svensaliden backe
      Svensholm terräng
      Svenstorp triangelpunkt
      Svenstorpagärdet åker
      Sventahalsen åker
      Sventaåkren åker
      Svinabolet äng
      Swinhagen bete
      Svinhusträdan åker
      Svärmoralyckan åker
      Sågafällan åker
      Sågamossen åker
      Sågbacken berg
      Sågeplanen fält
      Sågängen bete
      Sånnen åker
      Sånnen åker
      Sännan åker
      Söderskog åker
      Södra gärde åker
      Södra gärde åker
      Södra gärde åker
      Södragärdet åker
      Södragärdet åker
      Sönne mader åker
      Sörängen skog
      Sörängen åker
      Sörängen åkrar
      Tjurkelyckan åker
      Tjurken sjö
      Tjurken sjö
      Tjurken sjö
      Tjurken sjö
      Tjurkhagen skog
      Tomten äng
      Toppagölen göl
      Torpagärdet åker
      Torpalycka åker
      Torpalyckan åker
      Torpalyckan åker
      Torpalyckan åker
      Torpamossen åker
      Torpaträdan åker
      Torpet åker
      Torpgärdet äng
      Torplyckan åker
      Torpängen äng
      Torpängen äng
      Tranemosse mosse
      Trattlevägen väg
      Trekanten åker
      Trekilen åker
      Tresnippen åker
      Trisnippen åker
      Trisnippen åker och vägkors
      Trisnippen åker
      Trisnippen åker
      Trofaståkren åker
      Trullafällan terräng
      Trumpetarelycka åker
      Trumpetö ö
      Trumpetön ö
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdslyckan åker
      Trädgårdsmossen åker
      Trädgårdsträdan åker
      Trädgårdsåkern åker
      Tvätteberget höjd
      Tyskemad sankmark
      Tån åker
      Tällekullsviken skog
      Täppan bete
      Täppan skog
      Täppan skog
      Täppebacken åker
      Tärnahall ö
      Tärnehall ö
      Udden åker
      Undantaget åker
      Undantaget åker
      Unglarpssiön sjö
      Vallaträdan åker
      Varhestermossen åker
      Varhestermossen åker
      Varpö ö
      Varpö ö
      Vassängen åker
      Vekarna åkrar
      Veken Lille åker
      Veken Store åker
      Veken åker
      Verkstadsträdan åker
      Vidillhiet åker
      Viken bete
      Vildmossen mosse
      Wråsiön sjö
      Vången åker
      Vägaträdan åker
      Vägaträdorna åker
      Värmlandskullen åker
      Wästeråkren åker
      Västra gärde åker
      Västra gärdet åker
      Åategarna åker
      Åhageträdan åker
      Åhageträdan åker
      Åhultaträdan åker
      Åhultsängen bete
      Åkerslundsträdan åker
      Åmaden åker
      Ånäset terräng
      Åträdan åker
      Älfaberget backe
      Ändalösan åker
      Ändalösan åker
      Ängagärdena åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängalycka åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan bete
      Ängalyckan åkrar
      Ängalyckan åker
      Änganäs lägenhet
      Änganäs lägenhet
      Ängategarna åker
      Ängaträdan åker
      Ängaträdan åker
      Ängaträdorna åkrar
      Äskaträdan åker
      Ättestupet bergvägg
      Öaträdan åker
      Ögnakull terräng
      Ön skog
      Ön åker
      Ören åker
      Ören åker
      Östbergslyckan åker
      Östragärdet åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.