ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Hestra socken : Mo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 185 Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 64
Hestra, Norra sn Agnsjön sjö Norra Hestra socken socken Algutstorpssjön Saknas
?Hestra, Norra sn Agnsjön sjö Hestra sn Angsjön Saknas
Hestra, Norra sn /Se Algustarpsjön sjö(ar) Hestra sn Bergagärdes berg Saknas
Hestra, Norra sn Algustorpsjön sjö Assarebs bebyggelse Bjärsvedsklint höjd
Hestra, Norra sn Algustorpasjön sjö Bergagärde bebyggelse Björkö Saknas
Hestra, Norra sn Assarebogölen göl Bjärsved bebyggelse Blåmaden Saknas
Hestra Saknas Assarebogölen göl Bjärsved Ingemarsgård Saknas Bråtakärret Saknas
Hestra, Norra sn Assarebogölen tjärn Brännhult bebyggelse Bönabogölen Saknas
Hestra, Norra sn *Bjärsvedsklint höjd Byn bebyggelse Bösshultsbäcken Saknas
Hestra, Norra sn Bjärsveds klint terräng +Bäckåsen t Dagsjöarna Saknas
Hestra, Norra sn /Se Bjärsveds klint höjd Bönabo bebyggelse Flankabäcken gränsbäck
Hestra, Norra sn /Se Björkö ö Bösshult Saknas Flankabäcksbron Saknas
Hestra, Norra sn /Se Bäckåsen terräng Bösshult bebyggelse Fålludden Saknas
Hestra sn /Se Bäckåsen terräng Flahult bebyggelse Gatukullen Saknas
Assarebo by Bönabogöl göl Forsvik kvarn Getavallsbron Saknas
Biærgswidh se Bjärsved by Bönabogöl tjärn Frys ihjäl t Granö Saknas
Biærvida, Biærvidon se Bjärsved? by Dagsjön sjö Frännatorpet Saknas Grimsbäcken Saknas
Biærvidon, Biærvida, se Bjärsved? by Dagsjön sjö Frännatorpet avs Gräsö Saknas
Bjärsved by *Ekebæc bäck Hammaren t Gröndalen dal
Bjersved by Ekebæc (nu Flankabäcken) bäck /Se +Hansabo t Gröndalsbäcken vattendrag
Bösshult gd Flankabäcken bäck Hestra Saknas Gusjön Saknas
Flahult gd Flankabäcken bäck Hestra Lilla bebyggelse Hejdabäcken Saknas
Flahult gd Flankabäcken bäck Hestra Stora bebyggelse Hestra ås Saknas
?Hestra by Flankabäcken (ä. Ekebæc) bäck /Se Hyltefors avs Hyltebron Saknas
Hestra gdr /Se Flankamon terräng Hässleberg t Hylteån Saknas
Hestra poststation /Se Flankamon skogsområde /Se Högaberg t Hytteboån Saknas
Ingelsbo by /Se *Franka mo moland Högalid t Hällesmosse Saknas
Kyrkobol gd Frankabro bro /Se Ingelsbo bebyggelse Ingemarsgårds lider Saknas
Skjutsebo gd Franka Moo skogsområde /Se Ingelsbo Lilla bs Isaberg höjd
Skjutsebo by /Se *Frankebäcken, se Hyttaån å Ingemarsgård bebyggelse Isaberg Saknas
Skjutsebo by /Se Frankebäcken bäck /Se Jutabäcken torp Jutabäcken tillflöde till Kroksjön
*Skyås torp Furö ö Klarabo avs Jättegatan klyfta
Snärebo gd /Se Galtamaden terräng Klinten avs Jättagata ravin
Snärebo by /Se Galtamaden terräng Kolvås Saknas Knappsgöl Saknas
Sprottebo beb. Galtåsen ås Kolvås bebyggelse Kolvåssjön Saknas
Sprottebo gd /Se Gatmossen mosse Kyrkobol bebyggelse Kroksjön Saknas
Språttebo gd /Se Gatmossen myr Kärrebo bebyggelse Kubbagölen del av Viksjön
?Trippebo gård Gräsö ö Kärrängen avs Kubbaviken Saknas
Vik by Gräsö holme Ljungsbo avs Kvarnbron Saknas
Äspås gd Gröndalen åkermark Lövåsen bebyggelse Kvarnbäcken Saknas
Äspåsen by Gröndalsbäcken bäck Norrgård bebyggelse Kvarnängen äng
  Gröne floe sankmark? Regnsjötorp hmd Lilla Hestra berg Saknas
  Gusjön sjö(ar) Råspesängen hmdar Ljungö Saknas
  Gusjön sjö(ar) Skjutsebo bebyggelse Långe mosse Saknas
  Gussjö sjösystem /Se Skönabo lht Mellanmossen Saknas
  Hammaren terräng Snärebo bebyggelse Norrö Saknas
  Hammarsjön sjö(ar) Sprottebo Saknas Regnsjöarna Saknas
  Hammarsjön sjö Sprottebo bebyggelse Rödkärren Saknas
  Hansabo terräng Stackebo bebyggelse Sandbäcken Saknas
  Hansabo terräng +Stocken t Sandbäcken Saknas
  Haråsen skogsmark +Strand t Skjutsebosjön Saknas
  Hestrakullen kulle Södergård bebyggelse Skyåsen bergås
  Hestra ås ås Trippebo bebyggelse Smedjeberget Saknas
  Hestra ås terräng Vik bebyggelse Snarekärret Saknas
  Hestra ås höjd Äspelund bs Sprottebobäcken Saknas
  Hyltaån å Äspås Saknas Spångasjön Saknas
  Hylteån å Äspås by Stockbron Saknas
  Hylteån å Äspås Saknas Stora Hestra berg Saknas
  Hyltemad åkermark Äspås Södergård Saknas Svartgölen Saknas
  Hytteboån Saknas /Se   Tjurmossen Saknas
  Hägerö ö   Viks bro Saknas
  Hällesmosse mosse   Viksjön Saknas
  Högaberg terräng   Västre klint Saknas
  Högaberg ägomark   Åsabergen del av Skyåsen
  Högalid terräng    
  Högalid ägomark    
  Högebacke backe    
  Hökmaden terräng    
  Hökmaden terräng    
  Isaberg berg    
  Isaberg berg    
  Isaberg berg    
  Isaberg berg    
  Isaberg berg /Se    
  Isaberg triangelpunkt    
  Isaberg skogsmark    
  *Jahlesvadsjön, se Hammarsjön sjö    
  Jutabäcksgöl göl    
  Jutabäcksgöl tjärn    
  Jutabäcksmon terräng    
  Jutabäcksmon Saknas    
  Jättegatan terräng    
  Jättestigen klyfta /Se    
  Knappsgöl göl    
  Knektängen terräng    
  Kolvåsasjön sjö    
  Kolvåsasjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kråkemaden ägomark    
  Kråkemaden åkermark    
  Kråkemaden ägomark    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  *Kåleled grind    
  Källåsen terräng    
  Källåsen höjd    
  Kärrängen terräng    
  Kärrängen terräng    
  Lergodsviken vik    
  Lillö ö    
  Ljungsbo terräng    
  Ljungsbo ägomark    
  Ljungö ö    
  Ljungö holme    
  Lugnet, Stora terräng    
  Mellanmossen mosse    
  Månsabo terräng    
  Månsabo ägomark    
  *Mörkegöl sjö    
  *Mörkegöl sjö    
  *Mörke göl göl    
  Nissan å    
  Niz vattenled /Se    
  Nyhagen ägomark    
  Regnsjön, Västra sjö    
  Regnsjön, Östra sjö    
  Regnsjön, V. sjö    
  Regnsjön, Ö. sjö    
  Ringmossen mosse    
  Ringmossen myr?    
  Rödkärren kärr    
  Rödkärren myr    
  Sandbäcken bäck    
  Sandbäcken bäck    
  *Scuabæk bäck    
  *Scuasio gränsmärke    
  *Singelse skog skogsparti    
  Sjöabosjön, se Skjutsebosjön sjö    
  Skinnaremad terräng    
  Skinnaremad myr    
  Skjutsebosjön sjö    
  Skjutsebosjön sjö    
  Skjutsebosjön sjö    
  Skjutsebosjön sjö    
  Skjutsebosjön sjö    
  Skjutsebosjön sjö /Se    
  Skjutsebosjön sjö /Se    
  Skyasio f.d. namn på Skjutsebosjön /Se    
  Skyåsen triangelpunkt    
  Snarekärret kärr    
  Sprottebobäcken bäck /Se    
  Spångasjön, Stora sjö    
  Spångasjön, Stora sjö    
  Spångasjön, St. sjö    
  Stocka dunge skogsmark    
  Stocka dunge terräng    
  Strand terräng    
  Suddebäcken bäck    
  Suddebäcken bäck    
  Suddebäcken bäck    
  Svartegöl, Lilla göl    
  Svartgölen göl    
  Svartgölen göl    
  Svartgölen tjärn    
  Svartegöl, Lilla tjärn    
  Svartgölen sjö    
  Tjuramossen mosse    
  Tuven liten ö    
  Tuven holme    
  Vikan sjö    
  Vikaresjön sjö    
  Vikaresjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksån å /Se    
  Vrengöl göl    
  Vrengöl tjärn    
  Värö ö    
  Ålgårdsgölen göl    
  Åsakullen skogsmark    
  Ängaberget berg    
  Äspås berg /Se    
  Äspåsaåsen, se Österskogs kulle höjd    
  Äspås mo Saknas    
  Örerydssjön, se Gusjön sjö    
  Örnåsakur terräng    
  Örnaskur klyfta /Se    
  Örnaskur bergsklyfta /Se    
  *Örnåsen, se Bjärsvedsklint höjd    
  Österskogs kulle höjd    
  Österskogs kulle kulle    
  Österskogs kulle skogsbacke    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.