ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ökna socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 206 Naturnamn : 273 Bebyggelsenamn : 282 Naturnamn : 1149
Ökna gård och sn Adolf-Fredriks-grufvan, se Kronoberget gruvor Ökna socken socken Adolf Fredrik schakt
Ökna sn Adolf Fredrik gruva(?) Ökna sn Aldraget hage
Ökna sn Alesjö sjö Alphyddan lht Alesjö sjö
Ökna sn Alesjö sjö Askedal avs Alesjökärr kärr
?Ökna sn Alesjö sjö Askelund förr lht Allmänningebol äng
Ökna sn Alesjö sjö Aspelund lht Almabacken backe
Ökna sn /Se Bergalyckan ägomark Aspholmen lht Almåkern åker
Ökna sn /Se Bergslund terräng Asphyddan lht Altarsten sten
Ökkna sn /Se Bernhardsvången terräng Backegård, se 2 Övlandehult Backegård gd Amerika åker
Ökna by o. sn /Se Björkelund åkermark Backegården bebyggelse Andersträdan åker
Ökna sn Björkelund terräng Berg gård Asakätten äng
Ökna sn /Se Björkmossekärr kärr Berg gd Askedalen äng
Ökna sn /Se Björkmossekärr kärr Berghem lht Backahagen hage
Ökna sn /Se Björkängen åkermark Bergshyddan lht Backakätten äng
Amöcklesboda, se Åmjölkesbo by Bladängen terräng Bergslund lht Backalyckan åker
Bukan gd Blankegöl göl Björkedal avs Backalyckan åker
Ekeberg by Blankegöl göl Björkelund lht Backalyckan åker
Ekeberg gd Blåbärsbacken triangelpunkt Björkhaga lht Backaträdan åker
Ekelunden gd Blåbärsbacken triangelpunkt Björkängen lht Backaträdan åker
Emhult by »Blåbärsbackan» Saknas Boholm förr lht Backaträdan åker
Emhult by Bokabacken backe Boksgården bebyggelse Backaträdan åker
Emhult by Boksgården triangelpunkt Brostugan förr lht Backaträdan åker
Emhult by Busakärret kärr Bukan bebyggelse Backaträdan åker
Emhult by *Båkaberget berg Bukan el. Berg, se 1 Berg gd Backaträdan åker
Emhult by Bönberget berg? Bus förr lht och krog Backen förr äng
Emhult by Dalmossen åker Bäckabo avs Badstugulyckan förr åker
Emhult by Dalmossen åkermark Dalhem lht Baggakällan källa
Emhult by Djupeskuran klyfta Dalhult avs Baggakällängen förr äng
Embhult, se Emhult by Ekebergsgöl göl Dämmen avs Baggakätte äng
Emhult by Ekebergsmossen mosse Edsholm lht Bastegärdet åker
Emhult by Emhulta göl Saknas Ekeberg gård Bastehagen hage
Emhult by Emån, Stora å Ekebergs kvarn numera kraftstation Bastelyckan åker
Emhult by /Se Emån å Ekedala torp Bastemossen mosse
Emhult by /Se Emån å Ekelunden gård Basteträdan åker
Emmhult (Emhult) by /Se Emån å Ekemåla lht Basteträdan åker
Emhultatorp by Fabianfloen göl Ekenäs förr lht Bastukärret förr kärr
Emhultatorp gd Fagradal terräng Ekholmen avs Bergaträdan åker
Emhultatorp gd Fagradal terräng Ekhult lht Berghagen hage
Emhultatorp by Fjölbrokärret kärr Emhult by Berghagen hage
Emhultatorp by Fjölbrokärret åkermark Emhultatorp Saknas Bergslyckan åker
Emhultatorp by Flensmossen åkermark Eriksgården bebyggelse Bergträdan åker
Emhultatorp by Flensmossen mosse Fagerlund förr bs Björkelundskätten äng
Emhultatorp gd Fröakärr åkermark Faghult avs Björketrädan åker
Emhultatorp by /Se Fårhorvet hage o. äng /Se Flankhemmet förr t Björkhorvan äng
Emhultatorp by /Se Gissesjö sjö Forsen förr t Björkmossekärr kärr
Emmeltetårp, se Emhultatorp by Gnyltån å Fredriksberg lht Björkängen äng
Graneberg gd Gnyltån å Fridensborg lht Björkängen äng
Hanghuldt, se Hanghult by Gnyltån å Fridhem lht Björkängen äng
Harghult by Gnyltån å Fridhem lht Björkängshacket förr åker
Harghult by »Gnyltån» å med utlopp Fridhem avs Björkängsschaktet gruvschakt
Harghult by Gnyltån å Fridhem avs Björkängsträdan äng
Harghult by Gnyltån å /Se Fridhem lht Björnängsåkern åker
Harghult by *Graaffgbärgh berg Fridsbacka lht Björnabiten förr åker
Harghult by *Grafsbärgh berg Fridslund avs Björnängen äng
Harghult by Grysebäck terräng Fritzlund lht Bladängen äng
Harghult by Grysebäck terräng Frälsegården bebyggelse Bladängen äng
Harghult by /Se *Grysebäck sten gränsmärke Furhem lht Blankegöl göl
Harghult by /Se Grönlid terräng Furulid lht Blankegölsmon myrmark
Kopparp gd Grönlid terräng Furuskog lht Blomsterdalen äng
*Koppetorp t? Grönlidbäcken bäck Fågelhem avs Blurren kärr
Kulbotårp, se Kullboarp by Grönlidbäcken bäck Fågellund förr bs Blyaträdan åker
Kulla Saknas Grönlidbäcken bäck Fällan förr t Blåbärsbackarna åker
Kulla Saknas Grönäng åkermark Galtabäck t Blåbärsbacken hage
?Kulla by Gubbafloen göl Gottfridslund lht Bockabacken äng
Kulla Saknas Gubbaviken vik Graneberg gård Bockafällorna hage
Kulla Saknas Gubbaviken vik Graneberg gd Bockagärdet åker
Kulla Saknas Gölhult terräng Grindtorpet avs Bockängen äng
Kulla Saknas Göstahem terräng Grysebäck förr lht Bockängen äng
Kulla by »Hemträdan» Saknas Grönlid förr lht Bokabacken åker
Kullboarp by Hestramoon, se Histerna skog Grönäng förr lht Bolet äng
Kullboarp by Histerna skog /Se Guldgruvan gruva Bolet äng
Kullboarp by Histerna skog /Se Gustavsberg utjord Bolet sank ängsmark
Kvill gd Histerna skog /Se Göstahem förr t Bolet äng
Kvill by Holma ägomark Haga lht Bolet äng
Kvill by »Holma bro bro Hagaborg lht Bolet äng
Kvill by Horsakärret kärr Hagalund lht Bolet äng
Kvill by Horsakärret kärr Hannero lht Bolet äng
Kvill gd Horrverä ängar /Se Harghult by Bolet äng
Kvill pappersbruk /Se Horvet åker /Se Hemlyckan lht Bolsträdan åker
Kvill by /Se Hultsberg terräng Holma förr t Bolsträdan åker
Kvill by /Se *Hunne bärgh berg Holmesberg lht Bolsträdan åker
Kvill gd /Se *Hunnd(?)esbärgh berg Hultarp förr lht Bolsträdan åker
Kvillsfors samh /Se Hästerhull utjord /Se Humpen förr lht Bolsåkern åker
Lackebergh, se Lakeberg by Högaberg ägomark Hästerhult avs Bolsåkern åker
Lakeberg by *Högakulls mosse mosse Högaberg lht Bolsåkern åker
Lakeberg by Ingebogöl göl Högarp avs Bolängsberget berg
Lakeberg by Ingebogöl göl Johannesberg lht Bolängskärret kärr
Lakeberg by Ingebogöl göl Josefsberg lht Bolängslyckan åker
Lakeberg by /Se Jomsängen strandmark Kaklarp förr lht Borgalyckan åker
Lindeberg gd Kacklarp terräng Kanten förr lht Bosskulle förr namn på åker
Lindeberg gård Kakängen strandmark Kakäng förr lht Brattängen äng
Lindeberg by Kalle Grens terräng Kaplansgården bebyggelse Bredbolet äng
Lindeberg gd Kamelen gruva(?) Karlsberg lht Brinken backe
Lindeberg gd Kattegöl göl Karlsberg lht Broafällekärr mosse
Lindeberg gd Kattegöl göl Karlsborg lht Broalyckan åker
Lindeberg gd Kilhagarna terräng Karlsfors lht Brostugukärret mosse
Läckeberg, se Lakeberg by Kilhagarna terräng Karlslund avs Brostugukärret mosse
Medeltorp by Knekamossen mosse Karlslund lht Broängen äng
Medeltorp gd Kolhagsgrufvan gruva Karlsnäs avs Brukslyckan åker
*Milderidh torp Kollinabäck bäck Karlsro lht Brunnsbolet äng
*Märkesbo Saknas Korshorfvet (Ko(rr)shorrvet) utjord /Se Kasernen byggnad Brunnslyckan åker
Mösshult by Kringelen strandmark Kilhagen avs Brunnsträdan åker
?Mösshult gd Kringlan göl Kledertorpet t Brunnsåkern åker
?Mösshult by Kringlan göl Knarren förr lht Brunnsåkern åker
?Mösshult by Krongruvan gruva(?) Kopparp bebyggelse Brunnsängen äng
?Mösshult by Kronoberg gruva(?) Korshorvet gd Brånagruvan schakt
?Mösshult by Kronoberget gruvor /Se Kroneberg förr lht Brånalyckan åker
Mösshult by Kronoberget berg Kulla by Brånalyckan förr åker
Nygård gd Kroppegöl göl Kullboarp by Brånen äng
Puckaboda, se Pukabo gd Kroppegöl göl Kullboarps Såg Saknas Brånen hage
Pukabo gd Kroppegöl göl Kvarnamo avs Brånen förr hage
Pukabo gd Kulla göl göl Kvarnamo avs Brånängen äng
Quill, se Kvill by Kullahulten ägomark Kvill gård Bråthagen hage
Roaryd by Kvarnamobäcken bäck Kvill gd Bråtlanden förr hage
Roaryd by Kvarnbäcken bäck Kvilletorp del av Kvill Bråtlandsdalen äng
Roaryd by Källeryd ägomark Kvillsberg hotell Bränderna skogsskift
Roaryd by Källkärret åker Kvillsbo lht Brödkakan åker
Roaryd by Källkärret åkermark Kvills Bruk kvarn, pappersbruk och kraftstation Budlyckan åker
Roaryd gd Lakeberg triangelpunkt Kvillsfors stationssamhälle Buketrädan åker
Roaryd by /Se Lidhagen terräng Kvillslund lht Bumleträdan förr åker
Roffrödja, se Roaryd by Lidhagen terräng Källeryd avs Buntalyckan åker
Roffueröd(h)ie, se Roaryd by Likagoli Saknas /Se Källhult förr lht Bushöljen hölj
Råshult by *Lillån å Kärrhagen lht Butåkern förr åker
Råshult gd Lillån å Lakeberg by Byakällan källa
Råshult by Lillån å Lastplan lastningsplats Byamossen förr mosse
Sjögleryd gd Lillån å Lerås t Byaträdan åker
Sjögleryd indr. militiebost Lillån å Lidhult lht Bäckalyckan åker
Sjögleryd gd /Se Lillån å Lidstugan avs Bäckåkern förr namn på åker
?Skinskälla by Lillån å Likagolid förr lht Bäckängen äng
Skinskälla by Lindeberg, Lilla ägomark Lillegården gård i Emhult Bönberget höjd
Skinskälla by Lindebergsgölen göl Lillegården gård i torpa Dackehål bergskreva
Skinskälla by Lindeskog terräng Lilleskog lht Dalalyckan åker
Skinskälla by Lindeskog åkermark Lindeberg bebyggelse Dalalyckan åker
Skinnskälla by /Se Ljungnäs ägomark Lindehult lht Dalen äng
Skäklet lht /Se Ljungnäs åkermark Lindeskog avs Dalen äng
Skögleryd gd /Se Lommö holme Lindgärdet avs Dalen äng
Strengenes, se Stränganäs by Lustigborg terräng Ljunghem lht Dalen äng
Stränganäs by Lysebäck bäck Ljungsnäs avs Dalen äng
[Strängenäs] Saknas Långegöl sjöar Ludvigsdal lht Dalen äng
Stränganäs gd Långegöl göl Lundal förr lht Dalen, Lilla äng
Stränganäs by Långegöl göl Lunden gård Dalen, Stora äng
Stränganäs by Långegöl göl Lyckebo avs Dalgärdet, Stora åker
Stränganäs by Långegöl göl Lyckebo avs Dalmossen mosse
Stränganäs by Långegöl göl Lyckås lht Dalsgärdet äng
Stränganäs by Malmbäcken bäck Lövhemmet avs Dalslandet äng
Stränganäs by Markalyckan skogsmark Lövhult lht Dalslyckan åker
Stränganäs gd Massahacket ägomark Lövhyddan lht Dalslyckan åker
Stränganäs gård /Se Massahål vik(?) Medeltorp bebyggelse Daläng äng
Stränganäs by /Se Merkesgiöl, se Mörkegöl sjö Mellangården gård i Åmjölkesbo Daxlyckorna åkrar
Stränganäs gd /Se Mjölängarna åkermark Mohem lht Dikeshagen hage
Tjusthult by Mogärdet betesmark Möbelfabriken Saknas Dikesträdan åker
Tjusthult by Moskögla ägomark Mörka Vrå förr lht Djupskuran klippränna
Tjusthult by Moskögla åkermark Mösshult Saknas Drängagråten åker
Tjusthult by Mossagölen göl Norregården gård i Emhult Drängagråten äng
Tjusthult gd Mossaviken vik Norrgården gård i Åmjölkesbo Dyen äng
Tjusthult gd /Se Mosslyckan åkermark Norrhult avs Dyen äng
Tjusthult gdr /Se Myrsjön sjö Norrlid förr lht Ebbekälla källa
Tjusthult gd /Se Myresjö sjö Notadraget avs Ekalyckan åker
Tjusthult by /Se Myresjö sjö Nybo förr lht Ekebacken hage
?Torpa gd Målbygget betesmark Nybro avs Ekebäcken bäck
?Torpa gd *Märkegöl göl? Nybygget avs Ekebäckslyckan åker
?Torpa gd Mörkegöl sjö Nybygget lht Ekebäcksmossen mosse
?Torpa gd Mörkegöl? göl Nydala förr t Ekelundsträdan åker
?Torpa gd Mörkegöl göl Nyelund kapell Eketäppan äng
Torpa by Mörkegöl göl Nygård, se 3 Övlandehult Nygård gd Ekhammarn åker
Torpa by Narveten sjö Nygården bebyggelse Ekhammarsängen äng
Uvanäs by Narrveten sjö /Se Nyholm lht Ekåkern åker
Uvanäs by Narvetesjön sjö Nylund lht Emhultagöl göl
Uvanäs by Norrhagarna skogsmark Nymåla avs Emhultakärret kärr
Uvanäs by Nybo skogsmark Näset avs Emhultaträdan åker
Videbro banv.stuga Nydala terräng Näs Lilla förr lht Emmarydsträdan förr åker
Åmikelsboda, se Åmjölkesbo by Näs, L. ägomark Näs Nya förr lht Emmån å
Åmikilsboda, se Åmjölkesbo by Näsbäcken bäck Opphem lht England åker
Åmjölkesbo by Näsbäcken bäck Petersborg lht Enträdsmaden förr äng
Åmjölkesbo by Näset terräng Posarp avs Ettan schakt
Åmjölkesbo by Näsviken vik Pukabo bebyggelse Falkagrinden grind
Åmjölkesbo by Näsviken vik Påtarp traktnamn Farfarsträdan åker
Åmjölkesbo by Nävrekärr kärr Roaryd Saknas Fattighusträdan åker
Åmjölkesbo by Oxafloen göl Rydholm avs Femstensröret skälsten
Åmjölkesbo gd Oxhagsgölen göl Rydlund lht Finsholmen äng
Åmjölkesbo by *Posevik vik Råsa lht Fjärdingshagen hage
Åmö(e)klesboda, se Åmjölkesbo by Porsegöl göl Råshult bebyggelse Fjärdingshagen hage
Åsgärde gd Porsegöl göl Sandlid lht Fjölbron bro
Älmhult indr. militiebost »Pukaskåran» bärgklyfta /Se Sandsnäs lht Fjölbrokärret kärr
Älmhult gd /Se Påvalsviken vik Sandåkra lht Flaglyckan åker
?Ökna sns allmänning Ramsen sjö Simonsgården bebyggelse Flagåkern åker
Ökna gd Ramsen sjö Sjögleryd bebyggelse Flensmossen mosse
Ökna kyrka Saknas Ramsen sjö Sjöhemmet avs Floagärdet förr gärde
Ökna gd Ramsen sjö Skattegård, se 1 Övlandehult Skattegård gd Flyet mosse
Ökna gd Ramsen sjö Skattegården gård i Emhult Fogehagen förr hage
Ökna gd Ramsen sjö Skattegården gård i Mösshult Forsån gren av Emmån
Ökna gd Ramsen sjö Skattegården gård i Åmjölkesbo Fruaträdan åker
*Öknatorp t? Ram=siön, se ramsen sjö Skattegården bebyggelse Fruängen äng
Öffrehuldt, se Överhult by Ramsjön sjö Skillingarum avs Fröakärr mosse
Öfflandehult, se Övlandehult by Ramsjön sjö Skinskälla by Furuberg höjd
Österökna poststation /Se Ramsjön sjö Skogshem lht Fyrkanten åker
Överhult by Ramsjön sjö Skogshyddan lht Fårabacken äng
Överhult by *Ryska sten gränsmärke Skogsvik lht Fårabacken hage
Överhult by Rävhacket åkermark Skogsvillan lht Fårabacken hage
Överhult gd Samuelsvången terräng Skåne lht Fårabrånen hage
Övlandehult by Segers terräng Skälet förr lht Fårahagen hage
Övlandehult by Segers åker /Se Skögleryd gd Fårahagen hage
Övlandehult by Segerträdan åker /Se Skögleryd Saknas Fårahagen hage
Övlandehult by +Sigfrids källa källa /Se Smedbo förr lht Fårefällebolet förr namn på äng
Övlandehult by Sjöakärr kärr Smedjebacken lht Fårhagen hage
Övlandehult by Sjöakärr kärr Sockenstugan avs Fårhagen hage
  Sjöbomossen mosse Solhag lht Fårhagen hage
  Sjöbomossen mosse Solhem lht Fårhagen hage
  Sjömossen mosse Solhem avs Fårhagen hage
  Skillingarum ägomark Spångdal avs Fårhagen hage
  Skomakarvången terräng Spångelund avs Fårhorvet hage
  Skramlebacke triangelpunkt Stenbäcken förr lht Fårhorvet äng
  Skrålehie terräng Stenkullen lht Fårhusträdan åker
  Skrålehie terräng Stensdal lht Fähusåkern åker
  Skurebergstorpet terräng Stenshult avs Fällemon myrmark
  Skuruberg berg Stjärneholm avs Fälleträdan åker
  Skuruberg berg Stjärnemo avs Fältagölen göl
  *Skuruberget berg Storegården gård i Torpa Gabrielsängen äng
  Skuruberg berg Strandholmen lht Galonagruvan schakt
  Skylts åkermark Stränganäs bebyggelse Galtabergslyckan åker
  Skählet terräng Strömsholm lht Galtabäcksbacken hage
  »Spångdalen» dal Strömstorpet avs Gamlegärdet åker
  Starrkärret kärr Stubbholmen förr t Gamlan schakt
  Staves terräng Sundsholm lht Gamlegärdslyckan åker
  Stenbergskärr kärr Svensholm avs Gamleträdgården äng
  Stenbergskärr kärr Svensholm bs Gamleträdgården äng
  Stenborgen gruva(?) Tallbacka lht Gastorpsåkern förr åker
  Stenlyckan åkermark Talleberg förr lht Gatebolet förr äng
  Stenshult terräng Tallåsen lht Gategärdet åker
  *Stenstolpe gränsmärke Tidaborg lht Gatelyckan förr namn på åker
  Stjärnemosse mosse Tjusthult by Gatukärret mosse
  Stora mossen mosse Tjutut förr lht Gatulyckan förr åker
  Strömstorpet åkermark Tjäder avs Gatuträdan åker
  Sågviken vik Tomslätt avs Gissesjö sjö
  *Sånnebroo t? Torpa by Glaseberg höjd
  Södratorp ägomark Turefors avs Glasebergskärr kärr
  *Tiusthulta Mosse mosse Uvanäs by Gluttan äng
  *Tiusthulta Mosse mosse Uvanäs Västergård gd Gnyltemo hage
  Tjusthultaviken vik Uvanäs Östergård gd Gnyltån å
  Tommegöl göl Vedermödan kraftstation Gossahålet hölj
  Tornkullen ägomark Viborg avs Gossalyckan åker
  Torpa triangelpunkt Videbro hållplats för rälsbussar Gotlandsmossen mosse
  Tranekärr kärr Videbro banvaktstuga Granebergslyckan åker
  Tranekärr kärr Villan lht Granebergsträdan åker
  *Tärnebenehäll gränsmärke Villa Vera lht Granekälla källa
  Tärnehäll holme Vrån avs Grenalyckorna åkrar
  Törngruvan gruva(?) Värnhem avs Grillåkern förr åker
  Wje bro, se Vie bro bro? Västergård, se 1 Uvanäs Västergård gd Grillåkersängen förr äng
  *Vantagöl göl Västergården gård i Uvanäs Grindagärdet åker
  *Wantagiööl göl? Västra Hult förr lht Grindåkern åker
  *Wantagiööl göl? Åbo avs Gruvhagen hage
  Vedermödan terräng Ådala lht Gruvhagen förr hage
  Viebro bro Åkagården bebyggelse Gruvhagslyckan åker
  *Vie bro bro? Åkersberg förr lht Gruvträdan åker
  Viebro bro Åkershult lht Grysebäck bäck
  *Wijebroo bro? Åkerslund avs Grysebäckslyckan åker
  *Wijebroo bro? Åleberg förr lht Grytingen åker
  *Viksjön sjö Åmjölkesbo by Gräsfällan kärr
  Vrången sjö Åmjölkesbo, Nedre bebyggelse Grönlidsbäcken bäck
  Vrången sjö Åmjölkesbo, Nedre och Övre byar Grönudd förr äng
  Vrången sjö Åsgärde gård Gubbaflon vattensamling
  Vrången sjö Åtvinnan utjord Gubbagöl göl
  Vrången sjö /Se Åvik avs Gubbakärr mosse
  Västra mo terräng Åökna förr lht Gubbalandet åker
  Åakätte åker Åökna Lilla förr bs Gubbalyckan åker
  Åakätte åkermark Ängaholm lht Gubbalyckan åker
  Åkärret kärr Ängarp lht Gubbalyckorna åkrar
  Åleberg berg(?) Ängelholm lht Gubbamossen mosse
  Ålingagöl göl Ökna by Gubbaträdan åker
  Ålingagöl göl Ökna Lilla bebyggelse Gubbåkern åker
  Ålingagöl göl /Se Ökna Stora bebyggelse Gubbåkern åker
  Ålkistekärret kärr Östanå avs Gunnarshagen hage
  Ädelfors guldgruva gruva Östergård, se 2 Uvanäs Östergård gd Gyllahacket åker
    Östergården gård i Uvanäs Gyllbergskärret mosse
    Österhult avs Gyllbergslyckan åker
    Österlund förr soldattorp Gåsåkrarna åker
    Överhult by Gärdesgrinden? grind
    Överhult gd Gärdesbacken? hage
    Övlandehult by Gärdeshagen förr hage
    Övlandehult Backegård gd Gärdeslyckan åker
    Övlandehult Nygård gd Gärdet äng
    Övlandehult Skattegård gd Gölabäckskärret förr kärr
      Gölakärret kärr
      Gölakärret mosse
      Gölakärret kärr
      Gölaoxahagen förr hage
      Hackan åker
      Hacket åker
      Hackeverket åker
      Hackeverket åker
      Hackeverket åker
      Hackeverket åker
      Hagekärret mosse
      Hagelyckan åker
      Hagelyckan åker
      Hagelyckorna åkrar
      Haghacket åker
      Haghägnen äng
      Hagkätten äng
      Haglyckan åker
      Haglyckan åker
      Hagträdan åker
      Hagträdan åker
      Hagträdan åker
      Hagängen äng
      Halsen åker
      Handlareträdan åker
      Hansalyckan åker
      Harängen äng
      Hattmakareträdan åker
      Hedratorpa Saknas
      Helgahällsbäcken namn på övre delen av Lillån
      Hembackalyckan åker
      Hemgärdet åker
      Hemkärret kärr
      Hemmossen mosse
      Hemträdan åker
      Hemträdan åker
      Hemträdan åker
      Hemträdan åker
      Hemträdan åker
      Hemängen äng
      Hiet hage
      Hihagen hage
      Hillsåkern åker
      Hillsäng äng
      Histerna skog
      Hittelyckan åker
      Hjortaberget berg
      Hjortabäcken hage
      Hjortabäckskärret kärr
      Hjälmåkern åker
      Hoakätten äng
      Hoamossen mosse
      Holkagärdet åker
      Holken äng
      Holmahacket åker
      Holmakätten hage
      Holmalyckan åker
      Holmbiten förr åker
      Holmen äng
      Holmen äng
      Holmängen äng
      Hopabolet förr äng
      Hopalyckan förr åker
      Horsakärret kärr
      Horvahacket åker
      Horvalyckan åker
      Horvalyckan åker
      Horvan hage
      Horvet åker
      Horvorna äng
      Horvåkern åker
      Horvängen äng
      Hulelyckan förr åker
      Hultarp åker
      Hultarpsåkern åker
      Hultbergavången åker
      Hultet hage
      Hulthorvan äng
      Hulthorvan åker
      Hulthorvsträdan åker
      Hultsberg höjd
      Hultåkern åker
      Humlegården förr humleodling
      Humpahagen hage
      Humpavången åker
      Humpaåkern åker
      Husträdan åker
      Hålet åker
      Håldammen mosse
      Hålhägnen äng
      Hålkärr äng
      Hägnebäcken bäck
      Hägnen äng
      Hägnen äng
      Hägnen hage
      Hägnen åker
      Hägnesträdan åker
      Hästakärret äng
      Hästhagen hage
      Hästakällan källa
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästmossen mosse
      Högalid backe
      Högeberg höjd
      Högefälla höjdplatå
      Högekulle höjd
      Högelyckan åker
      Högeren förr äng
      Högsätet förr äng
      Högåkersträdan åker
      Hörlyckan åker
      Ingebogöl göl
      Ingebomossen mosse
      Instänglingen äng
      Johannesträdan åker
      Jomsängen äng
      Jordpäronlandet åker
      Jämmerkulan moras
      Jämmerkulekärret kärr
      Jämsåkern åker
      Järngruvan schakt
      Järnshorvan förr hage
      Kakäng åäng
      Kalvabacken äng
      Kalvafällan hage
      Kalvafällan förr hage
      Kalvakällan källa
      Kalvakärr kärr
      Kalvefällan förr namn på hage
      Kalvhagen hage
      Kalvhagen hage
      Kalvhagen hage
      Kalvhagen hage
      Kalvhagslyckan åker
      Kalvhagslyckan åker
      Kalvhagslyckorna förr namn på åker
      Kamelen ort
      Karialyckan förr åker
      Karlkärr mosse
      Kattefittan hölj
      Katteskyffe källa
      Katthöljen hölj
      Kavlebrokärr förr kärr
      Kilahagen hage
      Kilen åker
      Klackåkern åker
      Klasaträdan åker
      Klockarberget höjd
      Klockareträdan åker
      Klockarmossen mosse
      Knaggens hål djup sänka
      Knekakärret kärr
      Knekamossen mosse
      Kneken backe
      Knektängen äng
      Knuvåkern åker
      Knuvåkern åker
      Knölen åker
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagskärr mosse
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagsmossen mosse
      Kohagsmossen mosse
      Kohagsträdan åker
      Kojelyckan åker
      Kopparpalyckan åker
      Korshagen hage
      Koängen äng
      Koängen äng
      Koängslyckan åker
      Krikakärret mosse
      Krikan äng
      Kringelen åker
      Kringlan göl
      Kringlen äng
      Kringleåkern åker
      Krokamon hage
      Krokarna mossar
      Krokbacken äng
      Krokekärr mosse
      Kroken äng
      Krokhörnelyckan åker
      Krokhörnsängen äng
      Kroklyckan åker
      Krokåkern åker
      Krokåkern åker
      Krokåkern åker
      Krokåkersträdan förr åker
      Kronoberget berg
      Kronobolet äng
      Kronträdan åker
      Kronan åker
      Kroppegöl göl
      Kroppegöl göl
      Kråkekärret kärr
      Kubbaträdan åker
      Kulla göl göl
      Kullahulten ängar
      Kullahultsåkrarna åkrar
      Kullalyckan åker
      Kullalyckan åker
      Kullaträdan åker
      Kullen åker
      Kullhorvan äng
      Kullsåkeslyckan förr namn på åker
      Kullåkern åker
      Kvarnabäck bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnekärr kärr
      Kvarnhagen hage
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnkärret hage
      Kvarnmaden förr äng
      Kvarnåkern åker
      Kvills Urfjällsäng äng
      Kvistalyckan åker
      Kvistaträdan åker
      Kvistängen äng
      Kyrkekullalyckan förr åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkelyckan förr åker
      Kyrketrädan åker
      Kyrkhagen hage
      Kyrkovägstäppan åker
      Kyrkängen äng
      Kyskekätten förr åker
      Källarebacken åker
      Källaredalen förr namn på äng
      Källareträdan åker
      Källareträdan åker
      Källareträdan åker
      Källareträdan åker
      Källareträdan åker
      Källareträdan åker
      Källarängen äng
      Källebolet äng
      Källedalen äng
      Källekullen förr äng
      Källekällehagen hage
      Källekärren kärr
      Källelyckan åker
      Källelyckan åker
      Källrosängen äng
      Källåkersträdan förr åker
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängen äng
      Käringen åker
      Kärrlyckan åker
      Kärråkern åker
      Labolet förr äng
      Ladulyckan förr namn på åker
      Ladulyckan åker
      Lafräteåkren förr åker
      Lafyllan äng
      Lagårdskätte hage
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsängen äng
      Lagårdsängen äng
      Lagårdsängen äng
      Lagårdsängen äng
      Lakebacken äng
      Lakebergsängen äng
      Laken äng
      Landsvägslyckan åker
      Lassakärr kärr
      Ledhagen hage
      Ledsåkern förr åker
      Ledsåkern förr åker
      Leoavången åker
      Lerbäcken bäck
      Lerkullen lertag
      Lerkärrsåkern åker
      Leråkrarna lertag
      Likagolid backe
      Lilla Alebokärr förr kärr
      Lillabol äng
      Lilla Bolet äng
      Lilladalsgärdet äng
      Lillagärdet äng
      Lillagärdet åker
      Lillagärdsåkern åker
      Lillagärdsåkern åker
      Lillagärdsängen äng
      Lillagärdsängen äng
      Lillagärdsängen äng
      Lillagärdsängen äng
      Lilla kärret förr kärr
      Lillakärr mosse
      Lillalyckan åker
      Lilla Mossen mosse
      Lillbolet äng
      Lillehagen hage
      Lillegärdslyckan åker
      Lillekällsdalen äng
      Lillemossen mosse
      Lillhagen hage
      Lillhagen hage
      Lillåkern åker
      Lillåkersgatan väg
      Lillån å
      Lillåängen äng
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängslyckan åker
      Lillängslyckan åker
      Lillängsträdan åker
      Lidhagen hage
      Lindan äng
      Lindan förr äng
      Lindaängen äng
      Lindebergsträdan åker
      Lindåkern åker
      Linneklumpsön äng
      Linnesåkern förr åker
      Ljungfällan åker
      Loakätten äng
      Loahagen hage
      Loalyckan åker
      Lomö ö
      Lummeberg höjd
      Lundahacket åker
      Lundalyckan åker
      Lundalyckan åker
      Lundaängen äng
      Lundåkern åker
      Lundängen äng
      Lundängen äng
      Lustigborg åker
      Lustigborgslyckan Lilla åker
      Lustigborgslyckan, Stora åker
      Lustigkulle höjd
      Lustigkulleträdan åker
      Lyckedalen äng
      Lycksalighetens Ö äng
      Lyckåsträdan åker
      Lyckängen äng
      Lysebäck bäck
      Lysebäcksträdan åker
      Långabengtan åker
      Långagölamossen mosse
      Långakärr mosse
      Långalyckan åker
      Långalyckan åker
      Långegöl göl
      Långegöl göl
      Långegölarna gölar
      Långelyckan förr åker
      Långelyckan förr åker
      Långelycke åker
      Långemosse mosse
      Långerudan förr åker
      Långetå åker
      Långhusdalsträdan åker
      Långhusdalsåkern åker
      Långkärr mosse
      Långtegen åker
      Långträdan åker
      Långträdan åker
      Långträdan åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkersträdan åker
      Långängen förr äng
      Lönnebergslyckan åker
      Madlyckan åker
      Majlisevången åker
      Malmbäcken bäck
      Malmbäckskärr mosse
      Markahagen hage
      Markalyckan åker
      Marken utmark
      Marken hage
      Marken hage
      Marken hage
      Markfällemon förr myrmark
      Massahacket åker
      Medeltorpalyckan åker
      Medeltorpalyckan åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mjärkaåkern förr åker
      Mjölängarna mossar
      Mjölängarna mossar
      Mjölängarna mossar
      Mogrinden grind
      Mogärdet åker
      Mogärdsåkern åker
      Morkulleberget höjd
      Molyckan åker
      Mormorsängen förr äng
      Mossaträdan åker
      Mosebacke åker
      Mosebacke åker
      Mossjögleängen äng
      Mossträdan åker
      Mossvrången hage
      Mossvrången hage
      Musko åker
      Myckelängarna ängar
      Myresjö sjö
      Målarebäcken bäck
      Målaregrinden grind
      Månskensberget höjd
      Måsåkern åker
      Märrhagen, Lilla hage
      Märrhagen, Stora hage
      Mörkegöl göl
      Mörkegölsmossen mosse
      Mössan äng
      Mösshultaträdan åker
      Narvetesjön sjö
      Nejabacken backe
      Nerdalen äng
      Nerängen äng
      Nissalyckan åker
      Nissamossen mosse
      Norralyckan åker
      Norrhagen hage
      Norrhagen hage
      Norrhagsåkrarna åkrar
      Norrlottsträdan åker
      Norrlyckan åker
      Norrlyckan åker
      Norrträdan åker
      Norrträdan åker
      Norräng äng
      Norrängen äng
      Norrängsåkern åker
      Norsadalen förr äng
      Nyakärr kärr
      Nyakärr äng
      Nyakärr kärr
      Nybrottet åker
      Nybrättena förr namn på åker
      Nyfällan förr åker
      Nyhacket åker
      Nyhacket åker
      Nyholmaträdan åker
      Nykärr mosse
      Nylyckan förr namn på åker
      Nylyckan förr åker
      Nylyckan åker
      Nylyckoön förr namn på äng
      Nyäng äng
      Nyängen äng
      Nyängen äng
      Näslyckan åker
      Näsäng äng
      Nävrekärr mosse
      Nävrekärrsbäcken bäck
      Nötebråna förr äng
      Oppdalen äng
      Ormdalen äng
      Ormdalen äng
      Orrahagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagskärret kärr
      Oxhagsmossen mosse
      Oxhagsträdan åker
      Oxlabacken äng
      Oxlebiten förr äng
      Oxlebolen förr äng
      Oxledalen förr äng
      Oxlelyckan åker
      Oxleåkern förr åker
      Petravången åker
      Pigelipan åker
      Pigelipan äng
      Piggemossen mosse
      Plattåkern åker
      Plåtabacken åker
      Portlyckan förr åker
      Possegöl göl
      Prästgårdsträdan åker
      Pukaboängen äng
      Pukängen äng
      Pukängsberget berg
      Puttabergen berg
      Qvarnkärret förr kärr
      Rackaflon vattensamling
      Rallekärret kärr
      Ramsjön sjö
      Raskakällan källa
      Remsorna äng
      Ribban äng
      Ribban åker
      Roalyckan förr åker
      Roarydgölen göl
      Roarydträdan åker
      Rokärrshagen förr hage
      Rotkärret äng
      Rovekärret mosse
      Rovekärrsåkern åker
      Rumpahacket åker
      Rumpan åker
      Rumpängen äng
      Rundelen åker
      Ruterbolskärr mosse
      Ryalyckan åker
      Ryttarekärret kärr
      Råselid backe
      Råshultaträdan åker
      Räckan äng
      Rävhacket åker
      Rödingaberget berg
      Rödingaträdan åker
      Rödkärret kärr
      Rödkärrshagen hage
      Rönnåkern förr åker
      Rönnängen förr äng
      Rör, Lilla skälsten
      Rör, Stora skälsten
      Röråkern åker
      Salbergsbolet äng
      Salmonsvånge åker
      Samuelsängen äng
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandmossen mosse
      Sandträdan åker
      Segerträdan åker
      Sifferkärret kärr
      Siffermossen mosse
      Siggegöl göl
      Siggelider backar
      Sillingskärr förr kärr
      Sinket åker
      Sisselycka åker
      Sjuan äng
      Sjudarelyckan åker
      Sjöakärr kärr
      Sjögrinden grind
      Sjöhagen äng
      Sjökärret kärr
      Sjölandersträdan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckorna åkrar
      Sjömossen mosse
      Sjömosskanalen dike
      Sjöås förr äng
      Sjöängen äng
      Skansabolet äng
      Skansbrokärret förr kärr
      Skansen förr hage
      Skansen åker
      Skarpen hage
      Skattegårdskällan källa
      Skattegårdsträdan åker
      Skedeåkern förr åker
      Skilgåkern förr åker
      Skillingarumsängen äng
      Skinnakällan källa
      Skintröjeåkern åker
      Skogakärr mosse
      Skogen hage
      Skogsäng mossar
      Skramlan åker
      Skramlebacke backe
      Skrikelyckan åker
      Skrovhagen hage
      Skrålekulle stenig höjd
      Skrålehie äng
      Skräddarelyckan åker
      Skräddareträdan åker
      Skumberget berg
      Skumbergslid backe
      Skumdalen äng
      Skuruberg berg
      Skurubergskärret kärr
      Skurubergs lider backar
      Skyltaträdan åker
      Skånelyckan åker
      Skäklet kärr
      Skärdsvåldsgärdet förr åker
      Skärvån del av Frosån
      Slåttarehagen hage
      Slåttarekärr kärr
      Slåttermaden äng
      Slätaträdan åker
      Slätträdan åker
      Slätängarna äng
      Smalribban åker
      Smalåkern åker
      Smalängen äng
      Smedbolet äng
      Smedgrinden grind
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedträdan åker
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      Smörhålan förr äng
      Smörkärret mosse
      Snappavången åker
      Snappavången förr åker
      Snappsäcken åker
      Snedhöfterna åker
      Soalyckan åker
      Sohagslyckan åker
      Soldatkärret kärr
      Soängen äng
      Spjutaliden backe
      Spjället åker
      Spjällsträdan åker
      Spångadal äng
      Spångadalsåkern åker
      Spångakärret mosse
      Spångdalsåkern åker
      Spängelyckan åker
      Stackafällehålet kärr
      Staggbolet äng
      Staggfällan äng
      Stagghorvet förr åker
      Stakekärret kärr
      Stallsgärdet åker
      Stallträdan åker
      Stenborg schakt
      Stenbrokärr mosse
      Stendalslyckan åker
      Stenfällan hage
      Stengärdet åker
      Steningen äng
      Stenkätten äng
      Stenträdan åker
      Stenåkern förr namn på åker
      Stenängslyckan åker
      Stigakärret mosse
      Stinebolet äng
      Stinelyckan åker
      Stjärnegöl göl
      Stolpalyckan förr åker
      Storabolet äng
      Storagärdet åker
      Storagärdet äng
      Storagärdsängen äng
      Stora kärret kärr
      Stora Mossen mosse
      Storgärdet åker
      Storkalyckan förr åker
      Storlyckan åker
      Storlyckan åker
      Storskogen hage
      Storskogen hage
      Storträdan åker
      Storträdan åker
      Storträdan åker
      Storåkern förr namn
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkersdalen förr äng
      Storåkersdalen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängslyckan åker
      Storängsträdan åker
      Stubbelyckan åker
      Stubbhagen hage
      Stubbåkern åker
      Stubbängen äng
      Stugugärdet åker
      Stuguträdan åker
      Stuguåkern åker
      Stuguträdan åker
      Stuguträdan åker
      Stuguträdan åker
      Suggängen förr äng
      Sumpabäcken bäck
      Sumpakärret äng
      Sumpedalen äng
      Suralyckan åker
      Surebrunn källa
      Surelyckan åker
      Surhålan förr åker
      Surluggan schakt
      Svartaträdan åker
      Svartekärret mosse
      Svartslätten åker
      Svarvarekärr mosse
      Svarvarekärr mosse
      Svarvestolen äng
      Sventeträdan åker
      Svinadalen äng
      Svinaåkern åker
      Svindalshacket åker
      Svinelyckan åker
      Svältorna åkrar
      Svältås åker
      Svärdalyckan åker
      Svärjareklinten del av Skurubergs lider
      Sågbackshagen hage
      Söderängen äng
      Tingskullen höjd
      Tingskulleträdan förr åker
      Tingskulleträdan åker
      Tjustalyckan åker
      Tjusthultaträdan åker
      Tjuståkern åker
      Tjuvagrinden grind
      Tjuvakistan äng
      Tjuvakärret kärr
      Tjärdalslyckan åker
      Tobakspungen åkerren
      Tommegöl göl
      Tommegölsmon förr namn på myrmark
      Tomten åker
      Tornkullen höjd
      Tornträdan åker
      Torpamaden äng
      Torpaträdan åker
      Torpkärret förr kärr
      Torplyckan åker
      Torpängarna ängar
      Torpängarna äng
      Torpängen äng
      Tranekärr förr kärr
      Traslan äng
      Trekanten åker
      Tresnibben åker
      Tresnibben åker
      Treåttingshagen hage
      Träberg höjd
      Trädgårdsmossen mosse
      Träleborg åker
      Träleborg åker
      Tuvekärret mosse
      Tuvängen äng
      Tuvängsträdan åker
      Tvåan schakt
      Törnan schakt
      Törnedal åker
      Uggleberg schakt
      Ungnötshagen hage
      Ungnötshagen hage
      Ungnötshagen hage
      Ungnötsmossen mosse
      Uppträdan åker
      Utkärret kärr
      Utträdan åker
      Uvanäsängen äng
      Valdoravången åker
      Varmslekällan källa
      Vedermödan äng
      Venaflon vattensamling
      Venakätten åker
      Viebrokärret mosse
      Vildmarken hage
      Vinterkärret förr namn på kärr
      Voltalyckan åker
      Vrången sjö
      Vångaflon vattensamling
      Vångelyckan åker
      Vångängen äng
      Våtängen äng
      Västrabol äng
      Västra Hultlyckan åker
      Västra Mo hage
      Åskätte hage
      Åkerkullen åker
      Åkerkullalyckan åker
      Åkragärdet åker
      Åkrok äng
      Åkroken äng
      Åkärren mossar
      Åkärren kärr
      Ålebergsvången åker
      Ålingagöl göl
      Ålkistekärret kärr
      Ånnafloen vattensamling
      Åselid backe
      Åsängen äng
      Åttingshagen hage
      Åängarna ängar
      Åängen äng
      Åängen äng
      Åängen äng
      Åängen äng
      Åängen äng
      Älgängen äng
      Älskängen äng
      Ändamossen mosse
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan, Lilla åker
      Ängaslätan äng
      Ängaträdan åker
      Ängbacken förr äng
      Ängebäck bäck
      Ängen äng
      Änggärdet äng
      Änggärdet åker
      Ängkärr kärr
      Ängslyckan åker
      Änkelyckan förr åker
      Ödåkern åker
      Öhagen förr hage
      Öknaträdan åker
      Öknekullsåkern åker
      Ökställelyckan åker
      Örebrokärret kärr
      Örängen förr äng
      Östergärde åker
      Östrabol äng
      Östragärde åker
      Östragärdsåkern åker
      Överhultskärret kärr

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.