ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öreryds socken : Mo härad : Jönköpings län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Alabo skog skogsparti    
  *Bjällekils bråte bråte    
  *Bjärsered skog skogsparti    
  Gusjön sjö    
  Hammarsjön sjö    
  *Hjulevadssund sund    
  *Högakilsvad vad    
  *Mosseboskog skogsparti    
  *Mårtenstorpsskog skogsparti    
  *Mårtenstorps strömvad vad    
  *Skärsjön sjö    
  *Svinesund sund    
  *Ulvestorps bråte bråte    
  *Vasskäls vad vad    
  *Åmötet å-sammanflöde    
  *Öreryd skog skogsparti    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.