ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svenarums socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 426 Naturnamn : 341 Bebyggelsenamn : 599 Naturnamn : 1708
Svenarum sn Abborragölen göl Svenarum sn Aborrasjön sjö
Svenarum sn Abborrasjön sjö Svenarums socken socken Aborrgölen Saknas
Svenarum socken Alnaberget triangelpunkt Svenarum sn Abborragölen vattensamling
Svenarum socken Aludden udde Hjorten inbyggarbeteckning Aborrsjön Saknas
Svenarum sn Aspelund terräng Jödde Rättare inbyggarbeteckning Albohultagärdet åker
Svenarum sn Avesfällan terräng Kungen inbyggarbeteckning Albohultsvägen väg
Svenarum sn Avesgölen göl Stengårdsgubben inbyggarbeteckning Alen jaktpass
Svenarum sn Bergagölen, L. göl Adelas ödetorp Alfredåkern förr åker
Svenarum sn Bergagölen, Stora göl Albohult bebyggelse Alinstorpa ö ö
Svenarum sn Bjurabygget ägomark Albohult gård Alnaberget Saknas
Svenarum sn Björkebron bro Albolund bs Alnaberget berg
Svenarum sn Björkefall terräng Alekärret, se Stensholm torp Aludden udde
Svenarum sn Björkelund ägomark Alinstorp ödetorp Amerika åker
Svenarum sn Björkelund terräng Andersberg avs Amerika förr åker
Svenarum sn Björkemossen mosse Anderstorp avs Angvedmaden mad
Svenarum sn Björnabergen terräng Anderstorp, se Stubben torp Angved sandlider vägbacke
Svenarum sn Björnabergen, Norra berg Angved bebyggelse Angvedsmaden mad
Svenarum sn Björnabergen, Södra berg Angved gård Angved vägskäl vägskäl
Svenarum sn Björnalund terräng Anneberg lht Anna-Stine lycka skogsområde
Svenarum sn Björnamossen mosse Anneberg avs Annaåkern åker
Svenarum sn *Biomhæl flat häll Aspelund ödetorp Anngärdet åkrar
Svenarum sn Bockahallarna terräng +Avesfällan t Arva hack åker
Svenarum sn Bockamossen mosse Beckudden bs Asa skogsområde
Svenarum sn Bockamossen mosse Bekudden torp Askgärdet åker
Svenarum sn Borrahall terräng Bergaström ödegård Aspegölen vattensamling
Svenarum sn Bosaryd triangelpunkt Berget bebyggelse Aspekullen kulle
Svenarum sn Bosaryds göl göl Berget ödetorp Aspelöten slåtteräng
Svenarum sn /Se Bosarydssjön sjö Berghem villa Augustalycka åker
Svenarum sn Bosarydssjön sjö /Se Bjurabygget torp Augustamosse mosse
Svenarum sn Broholm åkermark Björkefall ödegård Augustastätta förr grind
Svenarum sn Brostugan terräng Björkelund bebyggelse Avesfällan skogsområde
Svenarum sn Bråtagölen göl Björkelund avs Avesgölen t
Svenarum sn Bråtagölen göl Björkelund, Gamla ödetorp Avesgölen göl
Svenarum sn Brännebråten ägomark Björkelund, Nya ödetorp Avgölsmossen mosse
Svenarum sn Bygget terräng Björkelund ödetorp Backagärdet åker
Svenarum sn Byhult triangelpunkt Björkhaga torp Badplatsen terräng
Svenarum sn Bäckarydet betesmark? Björkhammar villa Baggaboliden, se Självätareliden vägbacke
Svenarum sn Dalkarlskärret ägomark Björkholmen t Baggabrobacken backe
Svenarum sn Delebackarna terräng Björkholmen torp Baggalyckan åker
Svenarum sn Delebäcken sund Björkholmen lht Bastegärdet åker
Svenarum sn Drakanberget ägomark Björkholmen, Lilla, se Palmens ödetorp Bastekullen kulle
Svenarum socken Drottningbron bro(?) Björkliden villa Basteliden backe
Svenarum socken Eckersholm terräng Björkudden villa Bastemossen mossodling
Svenarum sn Ekeberget, Lilla ägomark Björnalund ödetorp Bastemossen mosse
Svenarum socken Ekön ö Björneberg förr bs Basteträdan åker
Svenarum sn Ensjön sjö Björnens, se Björnskog förr bs Basteträdan åker
Svenarum socken Finntorp ägomark Björnskog förr bs Bastebrädan åker
Svenarum socken Fiskebäcken bäck Björnstättens, se Björnalund ödetorp Basteträdan åker
Svenarum sn Flottbäcken bäck Björnstätts, se Björnalund ödetorp Baståker åker
Svenarum socken Fridhem ägomark Blomfors lht och såg Baståker åker
Svenarum socken Fruns udde udde Bosaryd bebyggelse Baståker åker
Svenarum sn Fällebäcken bäck Bosaryd gård Baståkern åker
Svenarum sn ?Fällesjön sjö Brantliden t Baståkern åker
Svenarum sn Fällesjön sjö Brantliden torp Bekuddahagen skogsområde
Svenarum sn Fällesjön sjö /Se Brofors avs Bekuddamossen vildmosse
Svenarum sn Getudden udde Brofors torp Bekuddamossen åker
Svenarum sn sn Getudden udde Broholm stuga Bekuddavägen väg
Svenarum sn Getudden udde Broholm förr garveri Belansmossavägen väg
Svenarum sn Givenstorp ägomark Brostugan ödetorp Belasmossen mosse
Svenarum sn Glasberget terräng Bråten, se Norra Skärsjöbråten o. S. Skärsjöbråten gård Bergagölen Saknas
Svenarum sn Granefors ägomark Brännebråten bebyggelse Bergagölen, Lilla göl
Svenarum sn Granholmen terräng Brännebråten ödetorp Bergagölen, Stora göl
Svenarum by o. sn Gransbo betesmark Bussahålet förr backstuga Berga kulle kulle
Svenarum sn Grimmavadet bäck Bussa-hises, se Bussahålet förr backstuga Bergen, se Henrikafällabergen ås
Svenarum sn Grisasjön sjö Bussens, se Bussahålet förr backstuga Bergens lycka åker
Svenarum sn Grytkärret kärr Bygget avs Bergslänten backe
Svenarum sn Grååsön terräng Bygget ödetorp Bergåkern åker
Svenarum sn /Se Gyberget berg? Bygget bebyggelse Bergåkern åker
Svenarum sn /Se Gysjön sjö Bygget ödetorp Bergåkern åker
Svenarum sn /Se Gåsahall terräng Byhult, se Norra Byhult torp Bernhardaträdan, se Fåraträdan åker
Svenarum sn /Se Gåsamossen mosse Byhult Norra bebyggelse Betesvallen, Mellersta skogsområde
Svenarum sn /Se Gäddegölen göl Byhult, Norra torp Betesvallen, Västra skogsområde
Svennarum sn /Se Gäddviken vik Byhult Södra bebyggelse Betesvallen, Östra skogsområde
Svenarum sn /Se Gärdssjön sjö Byhult, Södra torp Bjurahålorna hål
Svenarum by o. sn /Se Gölamossen mosse Bårestorp bebyggelse Bjurö ö
Svenarum sn /Se Gölen göl Bårestorp by Bjurösmaden mad
Svenarum sn /Se *Harensio sjö Bäckadal bs Björkebron bro?
Svenarum sn /Se »harcusio», nuvarnade Bosarydssjön sjö /Se Bäckarydet bs Björkefallsmossen mosse
Albohult gd Harcusio sjö /Se Bäckarydet ödetorp Björkekullen kulle
Albohult gd *Harkerydssjön sjö Bäckudden, se Bekudden torp Björkemossen mosse
Albohult gd Heddaholm terräng Bösteryd bebyggelse Björkudden udde
Albohult gd Hiamossen mosse Bösteryd ödegård Björkudden udde
Albohult gd Hinrikafällan terräng Dalen avs Björkö ö
Albohult gd *Hockssjön, se Hoksjön sjö Dalen, se Johansdal torp Björnabergen berg
Albohult gd Hokasjön sjö Dalen bebyggelse Björnabergen, Norra berg
Albohult gd Hokaån å Dalen torp Björnabergen, Södra berg
Albohult gd Hokaån å Dammen torp Björnbergen Saknas
Albohult gård Hokaån å Eckersholm förr bs Björnakullarna äng
Albohult gd Hokaån å Ekeberg, Lilla ödetorp Björnamossen mosse
Albohult gd Hokaån å Ekeberget bebyggelse Bockabacken skogsområde
Albohult g Hoksjön sjö Ekenäs torp Bockahallarna bergås
Albohult gd Hoksjön sjö Ekesås Saknas Bockahallarna berg
Albohult g Hoksjön sjö Ekesås by Bockahallarna berg
Albohult gd Hoksjön sjö Ekesås Lilla bebyggelse Bockamossen mosse
Albohult gd Hoksjön sjö Ekesås, Lilla torp Bockamossen mosse
Albohult gd /Se Hoksjön sjö /Se Ekesås Stora bebyggelse Bockatäppan skogsområde
Angved gd Hoksån Saknas /Se Ekesås, Stora gård Bockatäppemossen mosse
Angved gd /Se Holmagölen göl Ekön bebyggelse Bodaträdan åker
?Angved gård Holmamossen mosse Ekön ödegård Bodaträdan åker
Angved gd »hombla strøm» ström? Eländet förr bs Bodaåkern åker
Angved gd /Se *Hombla ström Saknas /Se Ensjöhagen bebyggelse Bodaåkern åker
*Arwabolit Saknas Horsudden udde Ensjöhagen bebyggelse Bodåkern, se Källåkern åker
»arwabolit» Saknas Hubbestad sjön Saknas Ensjöhagen ödetorp Bodåkern åker
*Arfwabol förr gård Hubbestadsjön sjö /Se Envetingabo, se Johannestorp förr torp Bolaträdan åker
*Arfwabol förr gård Hubbestadsjön sjö Ettrarp bebyggelse Bolet slåttakärr
*Arwabolit Saknas /Se Hubbestadsnäs näs Ettrarp gård Bolet åker
»Arwabolit» förr gods /Se Hultet terräng Fallebråten t Bolet åker
*Backaboda Saknas Hyltebäcken bäck Fallebråten ödetorp Bolet åker
*Bjurabygget torp Håkansbygget terräng Fiskaby bebyggelse Bolet äng
Björkefall g Hålebäcken bäck Fiskaby by Bolet åker
Björkefall gd Hägnagölen göl Finntorp ödetorp Bolet äng
Björkefall gd Härån å Forsbergs ödetorp Bolsgärdet åker
»borgarstorp», se Bårestorp by Härån å Fredfällan bebyggelse Bolsträdan åker
Bosaryd by Härån å Fridhem bebyggelse Borrahall gränsmärke
Bosaryd by Hästberget berg Fällan t Bosaryds göl, se Gölen vattensamling
Bosaryd gd Hästhagen terräng Fällan bebyggelse Bosarydssjön sjö
Bosaryd torp Högaholm ägomark Fällan ödetorp Branteberget, se Brantlidberget berg
Bosaryd gd /Se Högelund terräng Fällan torp Brantelider lid
Bosaryd gd /Se Högenacke triangelpunkt Fällan Lilla bebyggelse Brantlidberget berg
Bosaryd gd /Se Höjden terräng Fällan, Lilla torp Brattlövs plantering skogsområde
Bosaryd by /Se Höjden ägomark Fällan Stora bebyggelse Bridfälts åker
Bosaryd by /Se Isberget berg Fällan, Stora gård Broaledet förr grind
Byhult, Lilla, se Byhult Norra torp Johannestorp terräng Fälle kvarn kvarn Broorträdan åker
Byhult, Norra torp Jonsbo terräng Fälthemmet bebyggelse Broforsabron bro
Byhult, Stora, se Byhult Södra torp Järnberget triangelpunkt Fälthemmet Lilla stuga Brogärdet åker
Byhult, Södra torp Järnberget terräng Fälthemmet, Lilla torp Brogölen göl
»byornahesle» gd? Järnberget, Lilla berg Gastorp bebyggelse Broholmabron bro
Bårestorp by Kalasebäcken bäck Gastorp gård Broholmalyckan åker
Bårestorp Saknas Kallaplan terräng Givenstorp ödetorp Brostugekärret kärr
Bårestorp torp Kalmarbergen berg Granbäcken stuga Broveken äng
Bäck by Kanadaberget berg Granefors trämassefabrik Brunnsmaden mad
*Börkefall gd Kaninön ö Granfors torp Brunnsträdan åker
Bösteryd gd Karagömmorna terräng Granholmen bs Brunnsåkern åker
Bösteryd gd /Se Karl-Jonsbo ägomark Granholmen förr stuga Brunnsåkern åker
Bösteryd gd /Se Karlsberg terräng Granholmen ödetorp Brunnsåkern åker
Ekesås by Karlslund terräng Grankulla lht Brånabergen berg
Ekesås by /Se Kilamossen mosse Gransbo ödetorp Brånabergen berg
Ekön gd Kinnaliderna terräng Gransäter villa Brånakullen kulle
*Ensjöbacken torp Kinnebrobäcken bäck Grimmavadet kraftstation Bråtagölen Saknas
Ettrarp gd Kinnebrokärr kärr Gröna lund ödetorp Bråtagölen, se Gölen vattensamling
Ettrarp gd *Kleensjön, se Klingsjön sjö Gummarp stuga Bråtaviken vik
Fiskaby by Klingsjön sjö Gummestorp, se Ryggpinan ödetorp Bråtaön ö
Fiskaby by Klingsjön sjö Gummestorp, Lilla, se Ryggpinan ödetorp Bränne backe backe
?Fiskaby by Klingsjön sjö Gunnarsryd bebyggelse Brännebråtens kohage skogsområde
Fiskaby by Klingsjön sjö Gunnarsryd, Lilla torp Brännekullen kulle
Fiskaby by Klingsjön sjö Gustavsberg bebyggelse Bygge kärr kärr
Fiskaby by Klingsjön sjö /Se Gustafsberg torp Byhultamosse(n) mosse
Fiskaby by Klingsjön sjö /Se Gyllebo bs Byhultavägen väg
Fiskaby by *Klint kulle Gyllebo ödetorp Byhultaäng(en) skogsområde
Fiskaby by Kläppahall terräng Gärdet bs Byhultåkern åker
Fiskaby by Korsviken vik Gärdet bs Bykekällan källa
Fiskaby gd Krokamossen mosse Gärdet, se Hagagärde torp Byxen åker
Fiskaby gdar /Se Kullasjön sjö Gärdet villa Byxen åker
Fiskaby by /Se Kungens Torsborg fornminne? Gästgivargården, se Svenarums kroggård gård Byxen åker
*Foreryd torp Kungsberget berg Gölstorp t Byxen åker
Fällan gd Kvarnabäcken bäck Gölstorp torp Bårestorpavägen, se Movägen väg
Fällan gd /Se Kvarnamossen, Lilla mosse Hagafors by Bäckalyckan åker
Fälthemmet torp Kvarnamossen, Stora mosse Hagagärde stuga Bäckarydmon terräng
?Gastorp by Käftehalla? gränspkt. Hagagärde torp Bäckströmsåkern åker
Gastorp gd Källerydet terräng Hagagärdet ödetorp Bäckuddahagen, se Bekuddahagen skogsområde
*Gräslida torp Käringmaden sankmark Hagahult ödetorp Bäckuddamossen, se Bekuddamossen vildmosse
Gunnarsryd by Lilla gölen göl Hagalund torp Bäckuddamossen, se Bekuddamossen åker
Gunnarsryd gd Lillebron bro? Hagen bebyggelse Bäckuddavägen, se Bekuddavägen väg
Gunnarsryd by /Se Lilleströmmen ägomark Hagen bebyggelse Bäckåkern åker
Gunnarsryd by /Se Lillängen terräng Hagen torp Bäckängen skogsområde
*Gywrzhult t Lillö ö Hagen ödetorp Bäckängen skogsområde
»gywrzhult» Saknas Ljungfällan ägomark Hagenborg förr bs Carlströms lycka åker
*Gywrdzhult t *Liungh moon Saknas Hallen avs Carlströms mosse mosse
»gywrdzhulte» Saknas ?Ljungsjön sjö Hallen torp Dalaknatten kulle
*Gywrzhult t /Se Ljungsjön sjö Hammarberget avs Dalamossen åker
Hagen torp Ljungsjön sjö Hammarberget torp Dalamossen åker
Hammarberget avs Ljungsjön sjö Harkeryd bebyggelse Dalarna åker
Hærkeryd by Lomudden udde Harkeryd gård Dalen åker
Harkeryd by Lund, Stora terräng Heddaholm förr bs Dalkarlskärret, se Dalkarlsmaden åker
Harkeryd by Lundsbo terräng Hemmingsmålen Saknas Dalkarlsmaden åker
Harkeryd by Lyckan terräng Hemmingsmålen bebyggelse Dammagärdet åker
Harkeryd by *Lygnesmadha Saknas Hemmingsmålen by Dammakärret kärr
Harkeryd by *Lygnesmadhum Saknas /Se Henriksfällan avs Dammalyckan åker
Harkeryd by Lyngemadssjön sjö Henriksfällan ödetorp Dammalyckan åker
Harkeryd by Långegölen göl Henriksfällan, Lilla ödetorp Dammaåkrarna åkermark
Harkeryd by Långfloen terräng Henriksfällan, Lilla ödetorp Dammbro bro
Harkeryd gd Långserumssjön sjö Hjortaberget avs Dammbro, Lilla bro
Harkeryd gd /Se Långserumssjön sjö Hjortaberget torp Dammen rannil
Harkeryd gd /Se Långserumssjön sjö Hok Saknas Dammen vattensamling
Harkeryd gd /Se Långserumssjön sjö Hok by Dammen vattensamling
Hemmingsmålen gd Långserumssjön sjö /Se Hok herrgård Dammen vattensamling
Hemmingsmåla gd /Se Långö ö Holgersbygget torp Dammen, se Fiskadammen vattensamling
Hemmingsmålen gd /Se Långö mosse mosse Holgersbygget bebyggelse Dammen vattensamling
Henriksbo by Lärkön udde Horsanäs torp Dammen åker
Hok hg Lökerydsgölen göl Horshaga Saknas Dammen ödetorp
Hok herrgd Lönhult triangelpunkt Horshaga bebyggelse Dammkärret kärr
Hok hg Lönhult, Stora terräng Horshaga bebyggelse Dammlyckan åker
Hok hg /Se Lönhulta kulle kulle Hubbestad Saknas Dammlyckan åker
Hok hgd Lövåsen ås Hubbestad by Dammträdan åker
Hok hg Malmbäcksån å Hubbestad säteri Dammåkern åker
Hok hgd Malmbäcksån å Hubbestad gård Dammängen skogsområde
Hok hg *Markesbron Saknas Hubbestad bebyggelse Delebackarna skogsområde
Hok hg /Se Millens kärr kärr Hubbestad, Norra gård Delebäcken vattensamling
Hok hgd Mjölkfållekärret kärr Hubbestads skola Saknas Drakaberget berg
Hok hg Moagölen göl Hubbestad skola skola Draken åker
Hok hgd Moholm terräng Hultabron t Drifterna väg
Hok hg Mon terräng Hult Södra bebyggelse Drottningabron bro
Hok hg Mon, Gamla terräng Hult, Södra by Drottningbjörken träd
Hok herrgård Morarps mosse mosse Hultabron torp Drottningens utsikt höjd
Hok herrgård Morarps mosse Saknas +Hulta vid t Drängagråten äng
Hok hg Morarps mosse mosse Hultet ödetorp Drängagråten åker
Hok hgd Mossen mosse Humlamålen bebyggelse Drängstugeträdan åker
Hok gd Munkahatt sten Humlamålen ödegård Dunkeliden vägbacke
Hok hg Munkahatt sten, gränsmärke Hyllalyckan förr bs Dyehålan mosse
?Hok hg Munkehatt råmärke Hyltan, se Norrhyltan by Eckersholmsträdan åker
Hok gd Munkehatt terräng Håkansbygget bebyggelse Ekaledet förr grind
Hok herrgd Munten terräng Håkansbygget förr mindre gård Ekebacken kulle
Hok hg /Se Möasjön sjö Hålet, se Lilla Henriksfällan ödetorp Ekebergs kulle kulle
Hok gd /Se Mörhulta mosse mosse Hägnen bebyggelse Ekekällorna ?källor
Hok hgd /Se Mörhulta mosse Saknas Hägnen gård Eken träd
Hok samh, gd m.m /Se Mörhulta mosse mosse Hässelås bebyggelse Ekenäsagärdet åker
Hok, (Hook) hgd /Se Mörhulta mosse mosse Hässelås by Ekesåsåkern åker
Hok gd /Se Mörhultamosse kärrområde /Se Hässle Lilla bebyggelse Ekvallsfällan skogsområde
Hok gd /Se Mörhults mosse mosse Hässle, Lilla torp Ekåkern åker
Hok gd /Se Mörhults mosse mosse Hässle Stora bebyggelse Ekeåkrarna förr åkrar
Hok gd /Se Mörhults mosse mosse Hässle, Stora ödetorp Eks gärde åker
Hok gd /Se Nabben udde Hässlevall avs Ekåkern åker
Holgersbygget gd Niagara fall(?) Hässlevall lht Emilaön ö
Horshaga by Norresjö sjö Hästberget ödetorp Emmekullen kulle
Horshaga by Norrsjön sjö Hästhagen ödetorp Enesjön sjö
Horshaga by Norrängen terräng Högaholm bs Eneveken åker
Horshaga by Notudden udde Högaholm förr bs Ensjön t
Horshaga by Nybygget terräng Högahylte bebyggelse Eskilsliden vägbacke
Horshaga by Nybygget terräng Högahylte gård Fallebråtåkern åker
?Hubbestad hg Nyhagen betesmark Högegren bebyggelse Farekullen kulle
Hubbestad by Näset betesmark Högegren by Farfaraträdan åker
Hubbestad by Nättebergshagen terräng Högegren, Norra gård Farmors äng slåtteräng
*Hubbestad, Norra gd Ossingssjön sjö Högegren, Södra gård Fasanskogen skogsparti
Hubbestad gård Palmens terräng Högelund bebyggelse Fastalyckan åker
Hubbestad herrgd Parken terräng Högelund ödetorp Fattigstugeträdan åker
Hubbestad gdr /Se Pinnutten terräng Högliden förr bs Finntorpakällan förr källa
?Hult by Porshallebergen berg Högsbo bs Fiskabymon, se Ulvsmon terräng
Hult by Prästbo ägomark Högsbo ödetorp Fiskadammen vattensamling
Hult by Puttebäcken bäck Höjden förr torp Fiskadammen vattensamling
Hult Södra gd Ramnö skogsmark Höjden ödetorp Fiskdammen damm
Humlanålen gd Resesten sten, gränsmärke Höjden ödetorp Fiskebäcken område
Humlamålen gd Riket skogsmark Jerusalem förr bs Fiskebäcksmossen åker
Humlamålen gd /Se Risbygget ägomark Johanna-Carias förr bs Fiskebäcksåkrarna åkrar
Humlamåla gd /Se Rolstorpssjön sjö Johannestorp förr torp Flaten åker
Humlemåla gd /Se Rolstorpssjön sjö Johannisbygget, se Paradiset ödetorp Flathalsliderna vägbackar
*Humlefors kvarn Rolstorpasjön sjö Johansbygget t Flathålan förr åker
Hässelås by Rudgölen göl Johansdal t Flottbäcken bäck
Hässelås by Rydet terräng Johansdal torp Fläskabäcken bäck
Hässelås gd Ryggapinan terräng Jonsbo bebyggelse Fläskakärret kärr
*Hässlehult torp Ryssland holme Jonsbo ödetorp Fläskaledet förr grind
Högahylte gd Råhultsgölen göl Jutabygget bebyggelse Fläskaliden vägbacke
Högahylte, jfr Höghylte gd /Se Rävaskans triangelpunkt Jutabygget torp Fornminneåkern åker
Höghylte gd /Se Sandsjön sjö Järnberget bebyggelse Forshallebergen berg
Högegren by Sandsjön sjö Järnberget, Lilla förr gård Forshallegölen vattensamling
Högegren by Sandsjön sjö Järnberget, Stora förr gård Fredfällan torp
Högegren gd Sandsjön sjö Kalle Ringas, se Skogshall förr bs Fredfälleliderna vägbackar
Högegren gd Sandsjön sjö Kallevrå ödetorp Fredsparken skogsområde
Högegren gd /Se Sandsjön sjö Karl-Jonsbo ödetorp Fredsparken skogsområde
Högegren, Norra, se Högegren gd Sandsjön sjö Karlsberg ödetorp Friarekullen kulle
Högegren, Södra, se Högegren gd Sandsjön sjö Karlsbygget bebyggelse Fridhem ödetorp
Jonsbo torp Sandsjön sjö Karlsbygget förr backstuga Fridhem ödetorp
*Klammesbygget torp Sandsjön sjö Karlsbygget ödetorp Fridhem ödetorp
Kohult gård Seglarebäcken bäck Karlslund ödetorp Fridhemsgärdet åker
Kohult gd Seglarebäcken bäck /Se Karlsnäs bebyggelse Fruns udde udde
Kohult gd *Sepsio sjö Karlsnäs torp Fröareleken ö
Kohult gd /Se Självätarliden skogsmark Kilen ödetorp Fårahagamossen mosse
Krighult gd Sjöbo ägomark Kinnebro avs Fårahagaåkern åker
Kvighult gd /Se Skogslund, Gamla terräng Kinnebro torp Fårahage skogsområde
Kårdholmen gd Skogsryd terräng Klastorp bebyggelse Fårahage skogsområde
*Källhult torp Skomakarbygget skogsmark Klastorp ödetorp Fårahagen skogsområde
Lindefors bruk /Se Sofielund terräng Knektatorpet förr torp Fårahagen skogsområde
Lindefors samh. /Se Stackstadmossen mosse Knotte mosse ödetorp Fårahagen skogsområde
Lindefors järnvägs-post- telegrafst. Stavamossen mosse Kohult bebyggelse Fårahagen skogsområde
Lund, se Lund, Stora torp Stavamossen mosse Kohult gård Fårahagen skogsområde
Lund, Lilla torp Stavö gränspunkt Kreutza-Lisas förr backstuga Fårahagen skogsområde
Lund, Stora torp *Stavömossen, se Stavamossen mosse Kringelbråten t Fårahagen skogsområde
*Lussebo torp Steningaryd terräng Kringelbråten, se Fällan ödetorp Fårahagen skogsområde
Långserum by Stenshult terräng Kroggård bebyggelse Fårahagen hage
Långserum by Stensjön sjö Krokavadet t Fårahagen skogsområde
Långserum by Stensjön sjön Krokavadet ödetorp Fårahagen hage
Långserum by /Se *Stoarpssjön sjö Krokek bebyggelse Fårahagen skogsområde
Långserum by Stockö terräng Krokek torp Fårahagen skogsområde
Långserum by Store Mosse, se Mörhulta eller Morarps mosse? Saknas Krokek bebyggelse Fårahagen skogsområde
Långserum by /Se Store mosse, se Mörhulta mosse och Moarps mosse mosse Krokek torp Fårahagslyckan, Översta åker
Långserum by *Store Mosse,se Mörhults mosse mosse Krokhemmet avs Fårahagsåkrar åkrar
Långserum by Store Mosse mosse Krokhemmet torp Fårakojåkern åker
Långserum by Store mosse mosse Kullen bebyggelse Fårakojåkern åker
Långserum by Store myr mosse Kullen torp Fåramarken skogsområde
Långserum by Storö ö Kungens, se Torsborg förr bs Fåraträdan åker
Långserum by Stridsberget berg Kungshall bebyggelse Fåraträdan åker
Långserum by Svartgölen göl Kungshall torp Fåraträdan åker
Långserum by /Se Svartsjö triangelpunkt Kvarnagården bebyggelse Fägatan väg
Långserum by /Se Svartsjösjön sjö Kvarnagården gård Fägatan väg
Långserum by /Se Svartö sankmark Kvarntorpet bebyggelse Fägatan väg
Långserum by /Se Svensbygget terräng Kvighult bebyggelse Fällan skogsområde
Lökanäs gd /Se *Svenstorpa bro bro Kvighult hg Fättan skogsområde
Lökeryd gd *Svenstorpsbron bro Kårdholmen bebyggelse Fällebäcken bäck
Lökeryd by /Se Sytekärret kärr Kårdholmen gård Fällegölen Saknas
Lökeryd by /Se *Sånsjön, se Sandsjön sjö Kåreslätt torp Fälle knöl höjd
Lönhult torp *Sånnsjön, se Sandsjön sjö Källeberg hus Fällesjön Saknas
Lönhult, se Lönnhult tp Sävsjöholm ägomark Källeberg torp Fällesjön sjö
Lönnhult tp /Se Sävsjön sjö Källerydet t Fälleviken vik
Morarp by Sävsjön sjö Källerydet ödetorp Fällevägen väg
Morarp gd *Sävsjösjön sjö Kärleksbacken lht Fälthemmet utjord
Morarp by Södratorp ägomark Kärragärde ödetorp Föreskogen skogsområde
Morarp gd Södresjö sjö Lillebron bebyggelse Förusträdan åker
Morlida by Sörsjön sjö Lillebron torp Gamla kyrkevägen förr väg
Möasjö gd Sörskog terräng Lillegärdet bebyggelse Gamla landsvägen väg
Mölna gd Talla udde udde Lillegärdet torp Gamla smedjevägen väg
Mörhult by Tittia kulle udde Lilleholmen torp Garageåkern åker
Mörhult by Tittut terräng Lilleskog avs Gastorpaknöl höjd
Mörhult by *Tofteryds skog skogsparti Lilleskog torp Gastorpsmaden sank äng
Mörhult Saknas Torstensbygget terräng Lilleslätt stuga Gastorpudden udde
Mörhult by Translätt ägomark Lillestorp ödetorp Getudden udde
Mörhult gd Tresnibben terräng Lilleströmmen ödetorp Glasberget kulle
Mörhult by Trollhättan terräng Lillängen bebyggelse Getahallarna jaktpass
Mörhult by /Se Trollhättebergen berg Lillängen förr torp Getudden udde
Mörhultamålen gd Tvättgöl göl Lindefors fabriksanläggning Getudden udde
Mörhultamålen by /Se Tyskland holme Lindefors by Glasögongölarna gölar
Nain gd Tängsjön sjö Ljungbergs, se Västergården gård Granaliden lid
*Nilsabygget torp Tängsjön sjö Ljungfällan ödetorp Granbergslyckan skogsområde
*Norra gården gd Ulvsmon åkermark Ljungsjön bebyggelse Granbäckenträdan åker
Norrhult gd *Ulvstorpssjön sjö Ljungsjön hmd Granforsadammen vattensamling
?Norrhult gd *Varabäcken, se Vedabäcken bäck Lugnet ödetorp Granholms mossar mosse
Norrhult gd Varggölen göl Lund, Stora ödetorp Gransbogapet förr grind
Norrhult gd Vedabäcken bäck Lundsbo förr backstuga Gransbogärdet åker
Norrhyltan by Vedabäcken bäck Lyckan bebyggelse Gransåker åker
?Norrhyltan gd Vedabäcken bäck Lyckan förr stuga Gravakullen åker
Norrhyltan by Vrakabäcken bäck Lyckanäs hmd Grimmavadet bäck
Norrhyltan gd Vraket skogsmark Lyckanäs torp Grisasjön sjö
Norrhyltan gd:ar /Se Värfällebron bro(?) +Lyngnemaden t Grushålan grustag
Norrhyltan gd /Se Värfällebäcken bäck Långbron t Grushålåkern åker
Nöthult by Värjabäcken bäck Långfloen t Gruvegärdet åker
Prästbo gd /Se Västerskog ägomark Långserum Saknas Gruveledet grind
Rolstorp gård Åsakullarna kullar Långserum by Grytekärret kärr
Rolstorp gd Älingabäcken bäck Långstorp avs Gråsön ö
Rolstorp gd Älingabäcken bäck Lökanäs bebyggelse Gråsön, Lilla ö
Rolstorp gd /Se Ängakullen kulle Lökanäs torp Gubbaberget berg
Rolstorp Saknas /Se Änglaberget berg Lökeryd bebyggelse Gubbakällan källa
Råhult gd Äspegöl göl Lökeryd gård Gubbalyckan åker
Råhult gd Ödemarken terräng Lökeryds kvarn kvarn Gubbamaden slåtteräng
Råhult gd   Löneberg bs Gubbens ö ö
Simonsbygget hmd   Lönhult bebyggelse Gummabacke backe
Sjöstorp torp   Lönhult gård Gunla hall skogsparti
Skinnarebo gd   Lönhult, Stora ödetorp Gyberget Saknas
Skinnarebo tp /Se   Lönneberg förr bs Gunsebacken skogsområde
Skinnarebo gd /Se   Lövhult avs Gustena lösskift ängsmark
Skog gd   Lövhult ödetorp Gyberget berg
Skog Lilla, se Skog gd   Lövrydet bebyggelse Gylleboträdan åker
*Skogberg torp   Lövrydet, se Kullen torp Gymaden mad
*Skvallerbacken torp   Lövåsen förr bs Gyoset os
Skällesten gd   Masugnsbacken avs Gysjön randsjö
Skärsjöbråten by   Mellangård hmd Gysjön sjö
Slätteryd by   Mellangården gård Gåsafloen åker
Slätteryd by   Mellangården, se Östergården gård Gåsahall gransmärke
Slåtteryd by   Mellangården gård Gåsamossen mosse
Slätteryd gd   Moboda t Gäddegölen Saknas
Slätteryd gd /Se   Moboda bebyggelse Gäddegölen göl
Slätteryd gd /Se   Moboda, se Sjödals ödetorp Gärdessjön sjö
Slätteryd gd /Se   Moholm ödetorp Gärdsmaden, se Hubbestad mad mad
*Smeabygget torp   Moholm förr stuga Gäddeviken vik
*Snarholmen torp   Mon förr gård Gärdet åker
Snickarebygget tp /Se   Mon torp Gärdet åker
Snuddebo gd   Mon, Gamla förr gård Gökberget berg
Spinkamålen gd   Morarp bebyggelse Gökotteplanen åker
Spinkamålen gd /Se   Morarp by Gölaberget skogsområde
Spinkamålen gd /Se   Morarp bebyggelse Göladiket vattensamling
Stensjö by   Morlida bebyggelse Gölakullen skogsområde
Stensjö by   Morlida gård Gölamossen mosse
Stensjö by?   Mossatorpet förr torp Gölaträdan åker
Stensjö by   Mossen bebyggelse Gölen vattensamling
Stensjö by /Se   Mossen, se Mossatorpet förr torp Gölen göl
Stensjö by   Munkabo bebyggelse Gölen vattensamling
Stensjö by   Munkabo torp Gölen göl
Stensjö by   +Myrebo t Göljabron bro
Stensjö gd   Målatorpet bebyggelse Göljabäcken bäck
Stensjö by   Målen, se Mörhultamålen gård Gölstorps göl, se Gölen göl
Stensjökvarn gd   Möasjö bebyggelse Gölåkern åker
Stoarp by   Möasjö torp Hacket åker
?Stoarp by   Mörhult Saknas Hacket åker
Stoarp gd   Mörhult bebyggelse Hacket åker
*Stoeryd torp   Mörhult by Hagaforsaån å
Svartsjö gd   Mörhultamålen bebyggelse Hagalyckan åker
Svenarum by o. sn   Mörhultamålen gård Hagalyckan åker
Svenarum by o. sn   Nivenuttens, se Svensbygget ödetorp Hagalyckan, Stora åker
Svenarum by   Nordanskog stuga Hagamossen mosse
Svenarum by   Norregård bebyggelse Hagaträdan åker
Svenarum by, sn   Norregård bebyggelse Hagaträdan åker
Svenarum by   Norregård hmd Hagelyckan, Norra åker
Svenarum by   Norregården gård Hagelyckan, Norra åkermark
Svenarum by   Norrgården gård Hagen åker
Svenarum by   Norrgården, se Stoarps Norregård gård Hallagärdena åkermark
Svenarum poststation /Se   Norrgärdet gård Hallahagen skogsområde
Svenarums säteri, se Svenarum gd   Norrhaga ödetorp Hallonberget, se Rävahiet berg
Svenstorp by   Norrhult bebyggelse Halsen åker
?Svenstorp by   Norrhult by Hankkullen kulle
Svenstorp by   Norrhult Västra bebyggelse Hankkullsbackarna, se Hankåsabacken backe
Svenstorp by   Norrhult Östra bebyggelse Hankåsabackarna, se Hansåsabacken backe
Svenstorp by   Norrhyltan bebyggelse Hankåsabacken backe
Svenstorp by   Norrhyltan by Hankåsakullen, se Hankkullen kulle
Svenstorp gd   Nybygget ödetorp Hankåsaliden, Lilla vägbacke
Svenstorp by   Nybygget förr bs Hankåsaliden, Stora vägbacke
»thordhathorppe», se Torarp by   Nybygget ödetorp Hansa bäck bäck
*Tittut torp   Nybygget, Nya ödetorp Hansalyckan åker
Tolarp, se Torarp gd   Nyhagen ödetorp Haraldslyckan åker
Torarp by   Nytorp torp Harafällebackarna backar
Torarp el. Tolarp by   Näset t Harkeryd gärde åkermark
?Torarp by   Näset torp Harkeryd kohage skogsområde
Torarp by   Nättebergshagen avs Haråker åker
?Torarp by   Nötebergshagen avs Haråkrar åkermark
Torarp by   Oxhagen avs Hemmagärdet åker
Torarp by   Palmens ödetorp Hemmagärdet åker
Torarp by /Se   Paradiset t Hemmingsmålasjön, se Möasjön sjö
Torarp by   Paradiset ödetorp Hemmingsmålaträdan åker
Torarp by   Parken förr bs? Hemmingsmålavägen väg
Torarp by   Perstorp ödetorp Henrikafällabergen ås
Torarp gd   Peterslund bs Herrskapskällan förr källa
Torarp by   Petterslund lht Hertsåker åker
Torarp Saknas /Se   Prästbo avs Hiamossen mosse
Toarp by /Se   Prästbo ödegård Hildingamossen mosse
»tordatorp», se Torarp by   Prästegården lht Hildingaträdan åker
Torp by   Prästhemmet, se Björkholmen torp Hjortabergssåg förr såg
*Vidhboabool litet gods   Risbygget stuga Hjortabergsvägen väg
»widhboabool» beb. /Se   Risbygget ödegård Hjortronamossen mosse
Yxnahaga gd /Se   Rolstorp bebyggelse Hjortronamossen mosse
Yxnahaga gd /Se   Rolstorp gård Hjortronamossen mosse
    Rosenberg backstuga Hjortronmossen mosse
    Rosendala stuga Hjortronmossen mosse
    Rosenlund torp Hjortronmossen mosse
    Rydet bebyggelse Hjälmsåkern åker
    Rydet torp Hokaträdan åker
    Ryggpinan ödetorp Hokåkern åker
    Ryggpinan ödetorp Hoksjön Saknas
    Råhult bebyggelse Hokån Saknas
    Råhult gård Hokån å
    Råhult, Lilla ödetorp Holmagölen Saknas
    Simmsbygget hmd Holmagölen vattensamling
    Simonsbygget ödetorp Holmamossen, se Hålamossen mosse
    Sjöbo avs Honungsberget Saknas
    Sjöbo ödetorp Hopakärret skogsområde
    Sjöbo, Lilla ödetorp Horsamaden slåtteräng
    Sjöbo, Stora ödetorp Horsudden udde
    Sjöbonäs t Hubbestad mad mad
    Sjödals ödetorp Hubbestad näs näs
    Sjörydet hmd Hubbestadsjön Saknas
    Sjörydet torp Hubbestadsjön sjö
    Sjöstorp bebyggelse Hubbestadvägen väg
    Sjöstorp torp Hultahagen skogsområde
    Skinnarebo bebyggelse Humlagården åker
    Skinnarebo stuga Humlagårdsåkern, se Humlagården åker
    Skinnarebo gård Humlagårdsåkern åker
    Skogsdal hmd Humlagård förr humlegård
    Skogsgläntan villa Humlelyckan åker
    Skogshall förr bs Humleåkern, se Humlagården åker
    Skogslund bebyggelse Hundavrån åker
    Skogslund torp Hurrvälta skogsområde
    Skogslund, Gamla ödetorp Hyllakullen skogsområde
    Skogsryd(et) t Hyllas åker
    Skogsryd ödetorp Hyllaåkrarna åkrar
    Skog Södra bebyggelse Hyltan, Lilla åkermark
    Skomakarebygget ödetorp Hyltebäcken bäck
    Skrikebo förr bs Hyltelyckan åker
    Skrikebo förr bs Hyltelyckan åker
    Skällesten bebyggelse Hyltelyckan åker
    Skällesten ödegård Hytteledet grind
    Skärsjöbråten bebyggelse Hyttåkern åker
    Skärsjöbråten, Norra gård Hålahagen skogsområde
    Skärsjöbråten Södra bebyggelse Häggaträdan åker
    Skärsjöbråten, Södra gård Häggaträdan åker
    Slaggen, se Lilla Fälthemmet torp Häggebuskaliden vägbacke
    Slätteryd bebyggelse Hägnagölen göl
    +Smallbacken avs Hägnaträdan, Lilla åker
    Smallerbäcken avs Hägnaträdan, Stora åker
    Snickarebygget bebyggelse Hägnaåkern åker
    Snickarebygget torp Hägnaåkern åker
    Snorrens ödetorp Hägnaåkern, Östra åker
    Snusebo ödetorp Hägnen åker
    Sofielund förr stuga Hägnen åkrar
    Sommarhemmet lht Hägnen åker
    Spetbacken stuga Hägnen, Lille skogsområde
    Spikbruket bebyggelse Hägnen, Store skogsområde
    Spikbruket bebyggelse Hällåkern åker
    Spikbruket gård Härån å
    Spinkamålen bebyggelse Hässelåsa led grind
    Spinkamålen gård Hässelåsamosse mosse
    Stenbäcken stuga Hässlevall åker
    Stenbäcken ödetorp Hästadöden skogsområde
    Stengården bebyggelse Hästabergen berg
    Stengården torp Hästaträdan åker
    Steningaryd ödetorp Hästatäppan? skogsområde
    Stensholm torp Hästbanan förr väg
    Stenshult bebyggelse Hästhagaberget berg
    Stenshult ödetorp Hästhagafällan skogsområde
    Stensjö bebyggelse Hästhagagapet förr grind
    Stensjö by Hästhagakullen kulle
    Stensjökvarn bebyggelse Hästhagakällan förr källa
    Stensjökvarn gård Hästhagaledet förr grind
    Stensjö Västra bebyggelse Hästhagaliden vägbacke
    Stensjö Östra bebyggelse Hästhagalyckan förr åker
    Stjärnebo bebyggelse Hästhagaträdan åker
    Stjärnebo torp Hästhagaträdan åker
    Stoarp hållplats för rälsbussar Hästhagaviken vik
    Stoarp bebyggelse Hästhagegärdet åker
    Stoarp by Hästhagen skogsområde
    Stoarps norregård gård Hästhagen skogsområde
    Stoarps Södergård, se Södergården gård Hästhagen skogsområde
    Stoarps Västergård, se Västergården gård Hästhagen skogsområde
    Storeholmen bebyggelse Hästhagen skogsområde
    Storholmen gård Hästhagen hage
    Storrydet bebyggelse Hästhagen skogsområde
    Storrydet torp Hästhagen skogsområde
    Stranden torp Hästhagen skogsområde
    Strömfors kvarn o. såg Hästhagen skogsområde
    Strömfors torp Hästhagen skogsområde
    Strömmen hmd Hästhagen skogsområde
    Strömmen ödetorp Hästhagen skogsområde
    Strömsberg stuga Hästskon åker
    Stubben avs Hästängen åker
    Stubben torp Hålamossen mosse
    Stångbron bebyggelse Hålamosseträdan åker
    Stångbron torp Håle bäck bäck
    Stångbron avs Höge fälle skogsområde
    Stångbron torp Högegrens mosse mosse
    Svartsjö bebyggelse Höge knöl backe
    Svartsjö torp Högelidsåkern åker
    Svenarum Saknas Högenacke höjd
    Svenarum bebyggelse Högenacke berg
    Svenarums kroggård gård Högsbogärdet åker
    Svenarums säteri bebyggelse Hörnåkern åker
    Svensbygget ödetorp Högsåkrarna åkrar
    Svenstorp bebyggelse Hörneträdan åker
    Svenstorp by Isberget kulle
    Svenstorps Kvarn, se Blomfors lht och såg Jakobs brunn brunn
    Sävsjöholm ödetorp Jakobs hacke åkrar
    Södergård bebyggelse Jakopaberget berg
    Södergård hmd Jerusalemssjön vik
    Södergården gård Johanna-Cariedriften väg
    Södergård bebyggelse Johanna-Carielyckan åker
    Södratorp avs Johanna-Carieträde åker
    Södra torp förr torp Johanne slåttakärr kärr
    Sörgården gård Jonasa lycka åker
    Sörgården gård Jonsabacken backe
    Sörskog torp Josefa lycka åker
    Talludden lht Judens håla vattenhål
    Tittut ödetorp Jutabygge mad åker
    Tjurskullen torp Järnbergsåkern åker
    +Tolarp bebyggelse Järnbron bro
    Torarp Saknas Jättaballarna flatbergsmassiv
    Torarp bebyggelse Jättaballen sten
    Torpet, se Södergården gård Kalasebäcken bäck
    Torrmyra kronopark bebyggelse Kalasåkern åker
    Torsborg förr backstuga Kallaplan skogsområde?
    Torsdal torp Kalle Anderssonshugget skogsparti
    Torstensbygget bebyggelse Kalle hacke åker
    Torstensbygget avstyckning Kallgårdsåkern åker
    Tranerydet ödetorp Kalmarbergen höjdpunkt
    Translätten ödetorp Kalvahagen skogsområde
    Tresnibben, se Tresnippen ödetorp Kalvakullen kulle
    Tresnippen ödetorp Kalvatäppeslätten åker
    Trollhättan bebyggelse Kalvhage skogsområde
    Trollhättan ödegård Kalvhagen skogsområde
    Ugglebo bebyggelse Kalvhagen skogsområde
    Ugglebo ödetorp Kalvhagåkern åker
    Vallsäter villa Kampastenen sten
    Visdal ödetorp Kampen åkrar
    Vraket ödetorp Kanadaberget berg
    +Vrån bs Kanadaberget berg
    Vrån, se Gärdet bs Kaninön ö
    Västergård bebyggelse Kaninön ö
    Västergård hmd Karagömmorna berg
    Västergården gård Karl-Johannastätta förr grind
    Västergården gård Karl-Johannastätta förr grind
    Västerskog bebyggelse Karlsbergsträdan åker
    Västerskog torp Karlslunds hörne skogsområde
    Västerskog bebyggelse Karlsnäsa hörne skogsområde
    Västerskog gård Karlsnäsa sytare, se Sytekärret kärr
    Västersol villa Karlsnäsa äng skogsområde
    Västrahult bebyggelse Kattebacken backe
    Västra hult torp Katteberget berg
    Yxnahaga bebyggelse Kattgölen göl
    Yxnahaga torp Kavelbrokärret kärr
    Åbo bebyggelse Kavlingabro kavelbro
    Åbo gård Kilahagen skogsområde
    Ådala bebyggelse Kilahagen skogsområde
    Åkerslätt torp Kilamossen mosse
    Åland lht Kilavägen väg
    Ångsågen förr stuga Kinnalidbacken backe
    Åsen ödetorp Kinnaliden vägbacke
    Åviken stuga Kinnaliderna vägbackar
    Änghult bs Kinnebrobäcken bäck
    Änghult torp Kinnebrokärr kärr
    Östanskog avs Kinnebroträdan åker
    Östanskog torp Klaras udde udde
    Östergård hmd Klasa hörne, se Särskogs härne skogsområde
    Östergården gård Klasa lycka skogsparti
    Östergård bebyggelse Klasa mosse mosse
    Östergården gård Klingsjön Saknas
    Österskog bebyggelse Klingsjön sjö
    Österskog gård Klockemakarhugget skogsområde
      Klomossen mosse
      Klon åker
      Kloö Lilla Saknas
      Kloö Stora Saknas
      Kläppahall skogsområde
      Kläppamossen mosse
      Klönndyke åker
      Knappnålsbrinken backe
      Knektakullen skogsområde
      Knektamossen mosse
      Knektaträdan åker
      Knektaåsen ås
      Knektåkern åker
      Knoppö ö i mosse
      Knutalyckan åker
      Knutslyckan åker
      Knölagärdet åker
      Knölagärdet åker
      Kobacken väg
      Kofållan, Norra, se Kofällorna, Norre skogsområde
      Kofållan, Södra, se Kofällorna, Södre skogsområde
      Kofällorna, Norre skogsområde
      Kofällorna, Södre skogsområde
      Kohagaledet grind
      Kohagalyckan åker
      Kohagalyckan åker
      Kohagavägen väg
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen skogsområde
      Kohagen, Gamla skogsområde
      Kohultavägen, se Hubbestadsvägen väg
      Kohultåkern åker
      Kolabotten åker
      Kolamilevägen väg
      Komossen mosse
      Kolaträdan åker
      Korsvikebergen skogsområde
      Korsviken vik
      Korsvägarna, se Skällstens korsvägar vägar
      Kraftstationsdammen vattensamling
      Kriken odlad mosse
      Kringelmaden sank äng
      Kringelmaden slåtteräng
      Kringelmaden kärr
      Kringelveken slåtteräng
      Kristinelund kulle
      Kristins kålland åker
      Krogen terräng
      Krokamossen mosse
      Krokarna åkrar
      Krokavadsmon skogsområde
      Krokavadsoset sund
      Krokeks kulle kulle
      Kroken åker
      Kroken slåttermark
      Krokåkern åker
      Krokåker åker
      Krokåkern åker
      Krokåkern åker
      Kronoberg åker
      Krubban vik
      Krubbelmaden mad
      Krukedungaberget bergmassiv
      Krukedungen skogsområde
      Kråkan åker
      Kröken vägkrök
      Krösabacken backe
      Kullalyckan åker
      Kullasjön sjö
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaåkern åker
      Kullaåkern åker
      Kullen skogsområde
      Kullen kulle
      Kullen åker
      Kullåkern åker
      Kullåkern åker
      Kullåkern åker
      Kullåkern åker
      Kullåkern åker
      Kungahålet vik
      Kungsberget Saknas
      Kungsberget berg
      Kungsberget berg
      Kungsberget, Lilla berg
      Kungsberget, Stora berg
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnaledet förr grind
      Kvarnaledsträdan åker
      Kvarnaliden backe
      Kvarnaliden vägbacke
      Kvarnaliden vägbacke
      Kvarnamossen Saknas
      Kvarnamossen mosse
      Kvarnamossen, Lilla mosse
      Kvarnamossen, Lilla mosse
      Kvighultamosse mosse
      Kvighultsåkern åker
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkeliderna vägbackar
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkespängerna bro
      Kyrkevägen, se Torparnas kyrkeväg väg
      Kyrkgärdsledet förr grind
      Kårdholmaträdan åker
      Kårdholmsvägen väg
      Källarebacken backe
      Källareträdan åker
      Källareträdan åker
      Källareträdan åker
      Källarkullen kulle
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källegärdet åker
      Källehultet åker
      Källeträdan åker
      Källsträde åkrar
      Källåkern åker
      Källåkern åker
      Käringaliden vägbacke
      Käringalyckan åker
      Käringamaden mad
      Käringasjön vik
      Kärrbergslyckan åker
      Körhusåkern åker
      Ladekullen betesvall
      Ladfällan skogsområde
      Lagerkvista kolabotten förr kolbotten
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåker åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkrar åkrar
      Laja vad vik
      Lammalyckan åker
      Landsvägsträdan åker
      Landsvägsträdan åker
      Landsvägsträdan åker
      Landsvägsåkren åker
      Landsvägsängen skogsområde
      Landsvägsängen åker
      Landsvägsängen åker
      Lassa brinke skogsområde
      Lassahacket åker
      Lassarot skogsområde
      Lebekärret kärr
      Ledåkern åker
      Lerelyckan åker
      Lerhåleåkern åker
      Lerskiften förr stuga
      Lerudden udde
      Liden upp och ner backe
      Liderna åker
      Lidåkern åker
      Liljasgärdet åker
      Liljeberget berg
      Lillagärdet åker
      Lillagärdet åker
      Lilla gölen vattensamling
      Lilla lyckan åker
      Lilla lyckan åker
      Lilla lyckan åker
      Lilla lyckan åker
      Lilla lyckan åker
      Lilla lyckan åker
      Lilla lyckan åker
      Lilla träda(n) åker
      Lilla ängen äng?
      Lillebromossen odlad mosse
      Lillebromossen mosse
      Lillebroängen skogsområde
      Lillegärdet åker
      Lillehagen skogsområde
      Lillehagen skogsområde
      Lillehylteberget, se Kanadaberget berg
      Lillemosse mosse
      Lillemossen odlad mosse
      Lillemossen mosse
      Lilleslätt åker
      Lille slätt åker
      Lille veke slåtteräng
      Lillgärdet åker
      Lillåker åker
      Lillängen ödegård
      Lillängsledet grind
      Lillängsmossen mosse
      Lillö ö
      Lindahlamossen mosse
      Lindbergsknatten backe
      Lindbergsåkern åker
      Linnebacken backe
      Linnebacken backe
      Linnebackåkern åker
      Ljungbergs mosse mossodling
      Ljungbrobäcken bäck
      Ljungkvistalyckan åker
      Ljungsjögärdet åker
      Ljungsjöliden lid
      Ljungsjön Saknas
      Ljungsjösjön sjö
      Ljungsjövägen väg
      Ljungslätten åker
      Loannaknölen höjd
      Lomudden udde
      Loppelyckan åker
      Lortbron åker
      Lortviken vik
      Lotte lycka åker
      Lugnamossen mosse
      Lugnaträdan åker
      Lundagärdet åker
      Lundahagen skogsområde
      Lunden ödetorp
      Lundsbokällan källa
      Lundsboträdan åker
      Luntagärdet, Nedre åker
      Luntagärdet, Övre åker
      Lurvige granen pass
      Lussbacken backe
      Lussbacken backe
      Lusstorpaåkern åker
      Lusstorpet ödetorp
      Lustiott åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan, Nedre åker
      Lyckan, Övre åker
      Lycke åkermark
      Lyckekärr kärr
      Lyckorna åkermark
      Lyckorna åker
      Lygnemadssjön sjö
      Lyesberget Saknas
      Lyesberget berg
      Långa liden vägbacke
      Långalyckan åker
      Långalyckorna förr åkrar
      Långa skiften åker
      Långegölen göl
      Långemossen mosse
      Långfloen terräng
      Långfloledet grind
      Långflovägen väg
      Långgölen Saknas
      Långserumsgärde åker
      Långserumssjön Saknas
      Långserumssjön sjö
      Långvikgärdet åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåsamaden kärr
      Långåsen ås
      Långö ö
      Långömosse mosse
      Låsagärdet åker
      Låsalyckan, se Lilla Skogslyckan åker
      Låsen ödetorp
      Lärkösmaden mad
      Lökeryd göl göl
      Lönhulta kulle kulle
      Lönnollemossen mosse
      Lördagskällan källa
      Lösskiftet åker
      Lövhultsträdan åker
      Lövmossen Saknas
      Madabackarna ö i mosse
      Madabacken åker
      Madaträdan åker
      Maderna slåttermark
      Maderna mossodling
      Magasingärdet åker
      Magasinsgärdet åker
      Magasinsträdan åker
      Magnusalyckan skogsområde
      Magre slätt åker
      Maja-Stinefloe kärr
      Majelyckan åker
      Malene lycka åker
      Malmbäcksvägen väg
      Malmbäcksån å
      Mari Jönssonaträdan åker
      Mari Jönssons förr bs
      Masugnsbacken förr stuga
      Mattsängen kärr
      Mattsängsbron bro
      Mattsängsstenen sten
      Mellangårdsåkern åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangölen göl
      Mellankärret kärr
      Mellanmad slåtteräng
      Mellanmossen mosse
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanveken åker
      Mellanvägen väg
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanängen åker
      Millens kärr kärr
      Missionshusaliden vägbacke
      Missionshusaträdan åker
      Mjölkefållkärret kärr
      Moagölen göl
      Moaknöl skogsområde
      Moalyckan åker
      Moasjön, se Sandsjön sjö
      Moaskiftena terräng
      Moasåg såg
      Moholmamossen mosse
      Moledet förr grind
      Moledsåkern, Nederste åker
      Moledsåkern, Opperste åker
      Morarpa källa förr källa
      Morarpa mosse mosse
      Morarpamossen mosse
      Morfaraåkern åker
      Mormormossen mosse
      Moskogen skogsområde
      Moslätt åker
      Mossaskogen skogsområde
      Mossalyckan åkrar
      Mossalyckan åker
      Mossatorpaliden backe
      Mossaträdan åker
      Mossaträdan åker
      Mossen mosse
      Mossen åker
      Mossen mosse
      Mossen mosse
      Mossåkern åker
      Mossängen åker
      Moster Emme fälla skogsområde
      Moster Emme dunge, se Moster Emme fälla skogsområde
      Movägen väg
      Moåkern åker
      Munkaboledet grind
      Munkabomossen mosse
      Munkabo veke, se Broveken äng
      Munkahatt sten
      Munkahatt terräng
      Munkahattstenen sten
      Munkahattsvägen väg
      Munksjöträdan, se Hokaträdan åker
      Munta kulle, se Munten kulle
      Munten kulle
      Myren åker
      Myskängen skogsområde
      Målahageledet grind
      Målarebacken, se Masugnsbacken förr stuga
      Målåsen ås
      Måndagsvägen stig
      Mäldastenen sten
      Märkesbro bro
      Märkessjön Saknas
      Märkessjön sjö
      Märrapinan vägbacke
      Märta-Lises ödetorp
      Möasjömossen mosse
      Möasjön Saknas
      Möasjön sjö
      Möasjön sjö
      Möasjövägen väg
      Möllarstenen, se Möldastenen sten
      Mörhulta hål betesmark
      Mörhultamossen mosse
      Mörhults mosse Saknas
      Mörka hål skogsområde
      Mösseberget Saknas
      Mörteberget berg
      Nabben udde
      Nackamon skogsområde
      Nedersta trädan, den åker
      Nadraste skogen skogsområde
      Nedre mossen mosse
      Niagara vattenfall
      Nissö ö
      Nordskogen skogsområde
      Norragärde åkrar
      Norragärde skogsområde
      Norragärde åker
      Norragärde åker
      Norra gärde åker
      Norragärde, se Annaåkern åker
      Norragärde åker
      Norragärde åker
      Norragärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norragärdet åker
      Norragärdet åker
      Norragärdet åker
      Norragärdet åker
      Norragärdet åker
      Norragärdsåkern åker
      Norra led förr grind
      Norra lyckan åker
      Norra skiftet åkermark
      Norraträdan åker
      Norra åkern åker
      Norre fällåker förr åker
      Norre lycke åker
      Norre mossen mosse
      Norremossen mossodling
      Norre Mossen mosse
      Norresjö Saknas
      Norre sjö sjö
      Norresjön sjö
      Norre träde åker
      Norre udde skogsparti
      Norrgården gård
      Norrgårdens lycka åker
      Norrgårdsgärdet åker
      Norrgärdet åker
      Norrhulte kohage skogsområde
      Norrhulte oxhage skogsområde
      Norrsjön, se Möasjön sjö
      Norrängen skogsområde
      Norrängen terräng
      Norrängen slåtteräng
      Norrängsbergen skogsområde
      Notudden udde
      Nybyggeskogen skogsområde
      Nydalavägen väg
      Nyhacket åker
      Nylandet åker
      Nylänolet åker
      Nymossakällan källa
      Nymossen mosse
      Nymossen mosse
      Nyodlingarna mossodling
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyrödseln skogsområde
      Nytorpaveken äng
      Nyängen skogsområde
      Näckastenen sten
      Näsalyckan åker
      Näsalyckan, Lilla åker
      Näsalyckan, Stora åker
      Näsudden udde
      Nätteberget kulle
      Nättebergshagen skogsområde
      Nättebergskällan källa
      Nättebergsvägen väg
      Nötabusken jaktpass
      Odlingen åker
      Ormakullen kulle
      Ormängen skogsområde
      Ormängsledet pass
      Orrakullen skogsområde
      Osadungen skogsdunge
      Ossningssjön Saknas
      Osningssjön sjö
      Oxabanan väg
      Oxamossen mosse
      Oxamossen mosse
      Oxhagabäcken bäck
      Oxhagadungen skogsområde
      Oxhagagapet grind
      Oxhagakullen kulle
      Oxhagakällorna källor
      Oxhagaledet förr grind
      Oxhagasvängen vägkrök
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen, se Hästhagen skogsområde
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagen, Norra skogsområde
      Oxhagen, Södra skogsområde
      Palmahagen skogsområde
      Palmaveken terräng
      Palmens limpa åker
      Paradisdammen damm
      Parkaträdan åker
      Parken område
      Pellabacken backe
      Penningalyckan åker
      Perstorpslyckan åker
      Perstorpsvägen väg
      Petralyckan åker
      Pettersonafällan skogsområde
      Petterssons berg berg
      Pigelipen åker
      Pigelipen äng
      Pinekrik äng
      Pinekrik äng
      Pinuttedungen skogsdunge
      Pinnutten vägbacke
      Piskevall åker
      Plunketorget virkesupplag
      Plåten åker
      Plåten skogsområde
      Plöjor, se Lindahlamossen mosse
      Plöjorna åker
      Porsaberget berg
      Porshallebergen Saknas
      Porshallebergen, se Porsbergen berg
      Predikoberget berg
      Prinsängen skogsområde
      Prästadungen skogsområde
      Prästhems fårahage skogsområde
      Prästhemsgapet grind
      Prästhemshagen skogsområde
      Prästhems Kalvhage skogsområde
      Puttebäcken bäck
      Puttegölen göl
      Påsen skogsområde
      Påskabron bro
      Påskeldaberget berg
      Rackareberget berg
      Rackareberget berg
      Ramlaklöv dalsänka
      Ramlaklöv ravin
      Ramnö ö
      Ranglaberget berg
      Raset stup
      Rikespölen vattensamling
      Riket skogsområde
      Ringlablomåkern åker
      Rolstorpasjön sjö
      Rolstorps hagen skogsområde
      Rolstorps hästhage skogsområde
      Rolstorps näs näs
      Rolstorpssjön Saknas
      Rolstorps veke äng
      Rudegölen göl
      Rudegölsdungen skogsområde
      Rydabacken terräng
      Ryden skogsområde
      Ryggpinehöljen vattensamling
      Ryssabaken åker
      Ryssagapet förr grind
      Ryssavadet sund
      Ryssland ö
      Ryssland ö
      Rågåkern åker
      Råhalsdungen skogsområde
      Råhultsgölen vattensamling
      Rännebäcken bäck
      Rävabacken backe
      Rävaberget berg
      Rävaberget berg
      Rävahiet berg
      Rävalyckan åker
      Rävamogölen vattensamling
      Rävamoledet grind
      Rävamolyckan åker
      Rävamon mo
      Rävapasset pass
      Rävaskansen bergås
      Rävaskansen höjd
      Röda led förr grind
      Röjeträdan åker
      Röjorna gård
      Rönnekärret kärr
      Röråker åker
      Röråkern åker
      Rössvedträdan åker
      Salen skogsområde
      Sahlbergsfällan skogsområde
      Salomonalyckan åker
      Saltfällan åker
      Sandkulan halvö
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandsjön Saknas
      Sandsjön sjö
      Sandträdan åker
      Sandträdan åker
      Sanke mad Saknas
      Saremosse mosse
      Seglarebäcken bäck
      Sekebo ödestuga
      Sikabäcken bäck
      Sikagölen göl
      Sikens skogsområde
      Sjunkabäcken Saknas
      Sjunkabäcken bäck
      Självätareliden vägbacke
      Sjöberg åker
      Sjöbergsliden vägbacke
      Sjöbergsåkern åker
      Sjöboledet förr grind
      Sjödalsgärdet åker
      Sjöfällängen skogsområde
      Sjögärdena åkermark
      Sjögärdena åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen skogsparti
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan, Bortre åker
      Sjölyckorna åkrar
      Sjömossadungen skogsdunge
      Sjömossarna mosse
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjömossen skogsområde
      Sjöslid vägbacke
      Sjöstorp, Lilla åkermark
      Sjötorpaviken vik
      Sjöviken vik
      Sjöåkern åker
      Sjöön skogsområde
      Skarpskytteslätten slätt
      Skavbankakärret? kärr
      Skiftet till källaren åker, mark
      Skiftet vid enebusken, se Sydvästra skiftet åkermark
      Skogens jättar träd
      Skogsdalaledet grind
      Skogsdalamossen mosse
      Skogsdalavägen väg
      Skogslyckan, Lilla åker
      Skogslyckan, Lilla åker
      Skogslyckan, Stora åker
      Skogsrydskogen skogsområde
      Skogsrydvägen väg
      Skogs-trädan åker
      Skomakarens kammare skogsområde
      Skomakarberget ås
      Skräddarehålet mosse
      Skvalebron bro
      Skällestensbergen berg
      Skällstens gap förr grind
      Skällstens gärde åker
      Skällestens kohage, se Skällestensbergen berg
      Skällstens ekar träd
      Skällstens korsvägar vägar
      Slåttakärret kärr
      Slåttakärret kärr
      Slåttängen förr slåtteräng
      Slåttängen åker
      Slänten åker
      Slätten slätt
      Slätteryd utjord
      Slätterydträdan åker
      Slätterydvägen väg
      Smale hage skogsområde
      Smalingen åker
      Smedaliden vägbacke
      Smedaträdan åker
      Smedaträdan åker
      Smedens väg väg
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkern åker
      Smedjaåkern åker
      Smedjeåkern åker
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      Smedudden udde
      Smygen skogsområde
      Smygen åker
      Småhagarna förr hagmark
      Småhagegölen vattensamling
      Smörasken förr äng
      Snede vägen, se Gamla smedjevägen väg
      Snickarens kulle kulle
      Snorrebacke backe
      Snuddebo led förr grind
      Snusdosåkern åker
      Snusebomossen mosse
      Snuseboåkern åker
      Sofforna rastplats
      Solslättedungen, se Fällan skogsområde
      Solslätteledet förr grind
      Sommarhemsåkern åker
      Sommarnöjet åker
      Soåsen, se Gölåkern åker
      Spannmåls-trädan åker
      Spinkamålaträdan åker
      Spinkamålavägen väg
      Spinkhagavägen väg
      Spinkhagen skogsområde
      Spångagärdet åker
      Spångakärrsöarna skogsområde
      Spången förr bro
      Spängerna bro
      Spökestenen sten
      Stakabergen skogsområde
      Stakabergåkern åker
      Stackstadsmossen mosse
      Stallmaden äng
      Stallviken åker
      Stallviken vik
      Stallåkern åker
      Stallåkern åker
      Stampen terräng
      Statlyckan åker
      Stavamossen Saknas
      Stavmossen mosse
      Stavö ö
      Stenbäckamon terräng
      Stenabäcken bäck
      Stenbäckens Angvedsmad, se Angvedsmaden mad
      Stenalyckan åker
      Stenbäck såg förr såg
      Stenfällan åker
      Stengårdsgärdet åker
      Steningarydskogen skogsområde
      Stenkakafällan förr åker
      Stensjön Saknas
      Stensjösjön sjö
      Stenslyckan åker
      Stensumpen sumpmark
      Stickebron bro
      Stjärneboliden lid
      Stjärneboträdan åker
      Stjärnebovägaskäl vägskäl
      Stjärnebovägen väg
      Stoarpa kyrkeväg väg
      Stoarpasjön, se Norre sjö sjö
      Stoarpåkern åker
      Stockö skogsmark
      Stockö ö
      Stora berget sten
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora mad åker
      Stora stycket (det) åker
      Stora stycket (det) åker
      Stora tallen träd
      Stora träda(n) åker
      Stora trädan mot Torarp åker
      Store dunge skogsområde
      Storedungen skogsområde
      Storemad slåtteräng
      Storemossen odlad mosse
      Store mosse mosse
      Storemosse mosse
      Store sten berg
      Store veke slåtteräng
      Store veke slåtteräng
      Store övergång järnvägsövergång
      Storlundsåkern åker
      Storrydsvägen väg
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storängen skogsområde
      Storängsåkern åker
      Storö Saknas
      Storö ö
      Stridsberget höjdpunkt
      Stubbafällan åker
      Stubba lid(er) backar
      Stubbaveken åker
      Stugeträdan åker
      Stugåker åker
      Stugåker åker
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stutabacken åker
      Styngakärret mad
      Stångbro gärde åker
      Stångbrogärdet åker
      Stångbroträdora åkrar
      Sundsbron bro
      Sure udde åker
      Surpölen åker
      Surpölen åker
      Surpölen åker
      Svansåkern åker
      Svarta hål förr bs
      Svarta liden vägbacke
      Svartedungen skogsdunge
      Svartgölen vattensamling
      Svartsjösjön Saknas
      Svartsjösjön sjö
      Svartsjöspåret väg
      Svartö ö
      Svartö ö
      Svarvarebäcken bäck
      Svenna bro bro
      Svenna hacke odlad mosse
      Svensviken vik
      Svämmehöljen vattensamling
      Svärtö skogsmark
      Sydvästra skiftet åkermark
      Sytekullen kulle
      Sytekärret kärr
      Sågbacke jämn plan
      Sågebäcken bäck
      Sågegärdet åker
      Sågeträdan åker
      Säckabergen Saknas
      Sävsjön sjö
      Sävsjö näs näs
      Söderhagen skogsområde
      Söderhagen skogsområde
      Söder om ladugården åker
      Söder om Prästgårdsvägen åker
      Söder om stugan åker
      Söderåker åker
      Söderåkern åker
      Söderängen skogsområde
      Södra-Björnabergsvägen väg
      Södragärde åker
      Södragärde åker
      Södragärde åker
      Södragärde åker
      Södragärdet åker
      Södragärdet åker
      Södragärdet åker
      Södragärdet åker
      Södragärdsmossen mosse
      Södralyckan åker
      Södra skiftet åkermark
      Södra torpahagen skogsområde
      Södra trädan åker
      Södra trädan åker
      Södra veken äng
      Södra viken vik
      Södre hage skogsområde
      Södre lycke åkrar
      Södre mosse åker
      Södre mossen mossodling
      Södresjö Saknas
      Södre sjö sjö
      Södre träde åker
      Södre träde åker
      Södre veke åker
      Söresjön sjö
      Sörgården gård
      Sörgårdens lycka, se Hyltelyckan åker
      Sörskogs fårahage skogsområde
      Sörskogs gärde åkrar
      Sörskogs hörne skogsområde
      Sörskogs knattar bergstoppar
      Sörskogs lycka förr åker
      Sörängslyckan åker
      Sörängsvägen väg
      Talla udde udde
      Talludden udde
      Tassamon skogsområde
      Tattarevadet vik
      Tegelbruket terräng
      Thalinavägen väg
      Tittiakulle kulle
      Tittutliden backe
      Tjurabergen Saknas
      Tjurskulla mad mad
      Tjurskulla mosse mosse
      Tjurskulla äng äng
      Tjuvalyckan åker
      Tjuva-Massagapet förr grind
      Tjuva-Massagapet förr grind
      Tjuvavägen väg
      Tjärbacken åker
      Tjärbackaträdan åker
      Tjärbrännsträdan åker
      Tjärmossen mosse
      Tobakstorget vägkorsning
      Tolandet åker
      Tomtagärdet åker
      Tomtåkern åker
      Torarpagärdet åker
      Torkfältet odlad mosse
      Torpalyckan åker
      Torparehagen skogsområde
      Torparekullen kulle
      Torparnas kyrkeväg väg
      Torpet mossmark
      Torredamsberget berg
      Torredamsgölen göl
      Torsdalalycka åker
      Torstens berg rävgryt
      Torstensbyggesjön Saknas
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Torvupptaget mosse
      Tossekärret slåtterkärr
      Tranerydsvägen väg
      Traneslätten skogsområde
      Tranrydskogen skogsområde
      Transformatoråkern åker
      Translätteträdan åker
      Treliderna vägbackar
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Tresnuten åker
      Trinde mosse mosse
      Trinningen åker
      Trollhättebergen berg
      Trumeldspasset pass
      Tråalsmossen mosse
      Trädan bakom lagården åker
      Trädan emot Sörgården åker
      Trädan vid grusgropen åker
      Träde åker
      Trädgården terräng
      Trädgårdsåkern åker
      Trädgårdsåkern åker
      Trädgårdsåkern åker
      Trädåkern, Södra åker
      Trädåkern, Västra åker
      Trädåkern, Östra åker
      Trösklasten förr sten
      Tuen ö
      Ture slåttakärr äng
      Tvärplöjorna förr åker
      Tvärtomsväg(en) väg
      Tvättegölen göl
      Tyskland ö
      Tåagapet, se Oxhagagapet grind
      Tåahörne terräng
      Tåamossen mosse
      Tåastättan grind
      Tåaträdan åker
      Tängsjön Saknas
      Tängsjön sjö
      Täppan skogsområde
      Täppaskogen skogsområde
      Täppåkern åker
      Törnsbergs kärr kärr
      Ulvsmon terräng
      Undantaget åker
      Vargagropen grop
      Vargagropen grop
      Vargahiet skogsområde
      Vargahiskällan källa
      Vargahismossen mosse
      Vargakärret kärr
      Vargasumpen sumpmark
      Varggölen vattensamling
      Vattenledningsdammen damm
      Vedabäcken bäck
      Vedabäcken bäck
      Vedaskjulsåkern åker
      Vedbodåkern åker
      Vedbäcken Saknas
      Vekaberget höjd
      Vekamaderna mader
      Vekarna terräng
      Vekaträdan åker
      Veken åker
      Verkstadsträdan åker
      Verkstadsträdan åker
      Verkstadsträdan åker
      Villa hugge skogsområde
      Vrakabäcken bäck
      Vraket skogsparti
      Väglången väg
      Vällingaslätten skogsområde
      Vännet åker
      Värdshusagärdet åker
      Värfällebron bro
      Värfällebäcken bäck
      Värjabäcken bäck
      Västansjölyckan åker
      Västansjölyckorna åkrar
      Västerlider åker
      Väster om Vedabäcken skogsområde
      Västerlund åker
      Västerängen åker
      Västerängen skogsområde
      Västerängsåkern åker
      Västragärde åker
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Västra hage skogsområde
      Västra trädan åker
      Västra träde åker
      Yxnahagaveke åker
      Åabiten åker
      Åaträdan åker
      Åaveken, se Kroken slåttermark
      Åboveken åker
      Åbovägen väg
      Ådala torp
      Ådalamossen mosse
      Ådale hage skogsområde
      Ådale kulle kulle
      Ådale mader slåttermark
      Åkerslättaveken åker
      Åkeslund torp
      Åkroken slåtteräng
      Ålkistan åker
      Ålyckan åker
      Åsa kulle kulle
      Åträdan åker
      Åträdan åker
      Ååkern åker
      Älgudden ö
      Älingabron bro
      Älingabäcken bäck
      Älingabäcken bäck
      Ängabackarna, se Ängen skogsområde
      Ängabackarna skogsområde
      Ängadungen skogsområde
      Ängakullen kulle
      Ängakullen kulle
      Ängaliden vägbacke
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan, se Carlströms lycka åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckekullen bergrygg
      Ängamossen mosse
      Ängaträdan åker
      Ängaträdan åkermark
      Ängaträdan åker
      Ängaträdan åker
      Ängavägen väg
      Ängen ängsmark
      Ängen skogsområde
      Ängen skogsområde
      Ängen skogsområde
      Ängen skogsområde
      Änghultaträdan åker
      Änglaberget Saknas
      Änglaberget berg
      Ängsmossen åker
      Öarna slåttermark
      Ödemarken skogsområde
      Österskogsmon skogsparti
      Östragärde åker
      Östragärde åker
      Östra gärdet åker
      Östra Hage skogsområde
      Östra Hägne skogsområde
      Östralyckan åker
      Östra lyckan åker
      Östre lycke åkrar
      Östra maden slåtteräng
      Östra träde åker
      Övra gärde skogsområde
      Övragärdet åker
      Övragärdet åker
      Övragärdet åker
      Övre mossen mosse
      Övre mossen mosse

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.