ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ödestugu socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 200 Bebyggelsenamn : 273 Naturnamn : 149
*Åby, se Ödestugu sn (kyrka) Bergängen terräng Ödestugu socken socken Amerika slåtteräng
Ödestugu sn Billamossen ägomark Åbo sn Amerika gärde
Ödestugu sn Bjuramaden terräng Ödestugu sn Asblöta mosse
Ödestugu sn Björkåsagölen göl Ödestugu socken socken Bastagärde gärde
Ödestugu sn /Se Bockamossen terräng Ödestugu socken Bjurbäcken Saknas
Ödestuga sn Bollbromossen mosse Ödestugu socken Björnmossen mosse
Ödestuga sn Bommagölen göl Ödestugu socken Bockaberget berg
Ödestugu sn Borstafall terräng Ödestugu sn Bolhagen hage
Ödestuga sn Bretoftagölen göl Ödestugu sn Borstafall höjd
Ödestugu sn Broamossen ägomark Backegård bebyggelse Bromossen mosse
Ödestuga sn Brudhall sten /Se Backgården hemman Bromossen mosse
Ödestugu socken Brunnabäcken gränsbäck Bergabo bs Brudehall sten
Ödestugu sn *Brumosse Mosse, se Konungsömossen mosse Berget bebyggelse Brudhall sten
Ödestugu socken Byaberget berg Berget hmd Brudhall höjd
Ödestugu sn Byxegärdet terräng Berget hmd Brudlid lid
Ödestugu socken Byxen ägomark(?) Bjurstad t Brunnabäcken bäck
Ödestugu sn Byåsen berg Bjurstad torp Bråtöarna öar
Ödestugu socken Bäcken terräng(?) Björkelund bs Bråtöarna öar
Ödestugu sn Dalagölen göl Bollbron avs Byaberget bebyggelse
Ödestugu socken Dalen ägomark Bolbron lht Byaberget berg
Ödestugu socken Dammagölen göl Brogård bebyggelse Byaberget höjd
Ödestugu sn Dammsängen ägomark Brogården hemman Byxegärdet bebyggelse
Ödestugu sn Driften terräng(?) Brunstenslund stuga Byåsen höjd
Ödestuga sn Drottningbron bro(?) Busken torp Damsmaden mad
Ödestugu sn Dubbo ägomark Bygget hmd Dunderbergen höjd
Ödestugu sn sn *Eckersholms kvarnfors fors Bäckaskog bebyggelse Fengen sjö
Ödestugu sn Ekebergskärret ägomark Bäckaskog hmd Fengen sjö
?Ödestuga kyrkoby o. sn Ekströms terräng(?) Bäcken bs Fjäderhånemossen Saknas
?Ödestugu sn Esbjörnabobäcken gränsbäck Bäcken hmd Fredröjelyckan gärde
Ödestugu sn Esbjörnabogölen göl Bäcken lht Fredröjelyckan gärde
Ödestuga sn Fagerhult terräng Damsängen lht Furubäcken rännil
Ödestugu sn Falla triangelp. Djorarp bebyggelse Furö Saknas
Ödestugu sn Fallabacken terräng, ägomark Djorarp gård Fängen sjö
Ödestugu sn Fengen, se *Sonarpssjön sjö Djorarp kronoeg. Getamossen skogbevuxet område
Ödestugu socken Fengen sjö Djupadalen torp Getamoliden lid
Ödestugu sn Fengen sjö Driften bs Getamoliden lid
Ödestugu sn /Se Fengen sjö Driften torp Getamon mo
Ödestugu sn /Se Fängen sjö /Se Driften torp Gikamossen Saknas
Ödestugu sn /Se Fengen Saknas /Se Dubbo torp Gubbabacken höjd
Ödestugu by o. sn /Se *Flahultasjön, se Fengen sjö Elgabäckstyd gård Gubbalyckan gärde
Ödestugu, tidigare även Ödestuga sn /Se Flottbäcken bäck Elmåsen hmd Gölen Saknas
Ödestugu sn /Se Fredsrödjan terräng Fagerhult lht Hejdakärret Saknas
Djorarp g Fridhem terräng, ödegård(?) Falla Saknas Hokasjön sjö
Djorarp gd Funkebo terräng Falla Saknas Hoksjön Saknas
Djorarp gd Fårön ö Falla hemman Hoksjön sjö
Djorarp gd /Se Fängen sjö Falla Östergård gård Holmsjö Saknas
Falla by Fängen sjö Falla Westergård gård Holmsjön sjö
Falla by Fängen sjö Falla Västergård Saknas Holmsjön sjö
Falla by Gamla mossen mosse Fallabacken avs Horsagölen göl
Falla by Gatugölen göl Fallebacken lht Horsahålan kärr
Falla by Getamon terräng Funkebo avs Horsahålan göl
Falla gd /Se Getamon terräng Funkebo avs Horsahålet beteshage
*Forarp gd Gullåkra, se Konungsömossen mosse Fågelfors avs Humpen gärde
Fägrida gd Gullåkramossen, se Konungsömossen mosse Fågeryd hemman Hylteliden lid
Fägrida gd /Se Hagakärret kärr Fägrida bebyggelse Hängslegölen Saknas
Fägrida gd /Se Hagamad terräng Fägrida gård Hängslagölen göl
Fägrida gd /Se Hagen terräng Fällan t Högarör höjd
»giordatorp», se Djorarp gd Hallagölen göl Fällan torp »Höga rör» stenrör
Grishult gd el. by /Se Hiegölsgölen göl Fällan torp Höga Rör gravröse
Gullåkra gd Hjälmängen terräng /Se Fällan t Järpabergen höjder
Haborarp gd *Hockssjön, se Hoksjön sjö Granbron bebyggelse Järpabergen höjder
Haborarp gård Hokasjön sjö Granbron hmd Järpaknatten kulle
Haborarp gård Hoksjön sjö Grindstugan lht Järpaled led
Haborarp gd Hoksjön sjö Gullåkra Saknas Jättens gruv stenkummel
Haborarp gd Hoksjön sjö Gullåkra bebyggelse Jättestenen stenblock
Haborarp gd /Se Holmsjön sjö Gullåckra gård Katsängen Saknas
Hawltæ, se Hohult by Holmsjön sjö Gullåkra hemman Kleven berg
Hensryth = Svenseryd? indr. militieboställe Holmsjöbäcken bäck Gärdet hmd Klockegölen göl
Hester gd /Se Holmskogagölen göl Gärdet hmd Klockgölen göl
Hestra gd /Se Hägnen terräng Hablarp hemman Klockgölen göl
Hiegöl by Hägnen terräng Haborarp bebyggelse Klockesgölen Saknas
Hiegöl by Hässlebomossen mosse Kaborarp Saknas Klockehylpan göl
Hiegöl by Hästaberget berg Hagen torp Klockhylpan mkt liten göl
Hiegöl by Hästgångsån å Hagen torp Klockeshylpan göl
Hiegöl by Jakobsbergsdammen terräng Halla hmd Klövet höjd
Hiegöl by Johannesberg terräng(?) Halla bebyggelse Klövet höjd
Hiegöl by /Se Jättestenen sten Hesslebo gård Konungsö mosse mosse
Hohult by Karavasken terräng (berg?) Hesslebo Halla gård Konungsö mosse Saknas
Hohult by Kleven berg /Se Hestra hemman Krokasjön sjö
Hohult by Klockehylpan terräng Hestra bebyggelse Kroksjön sjö
Hohult by Klockehylpan göl /Se Hestra gård Kroksjö Saknas
Hohult by Klövaberget berg Hiegöl Saknas Krängsebron bro
Holmskogen t Klövet triangelp. Hiegöl gård Kvarnasjön sjö
Hyltan gd Konungsömossen mosse Hiegöl utjord Kvarnsjö Saknas
Hyltan gd Konungsömossen mosse Hiegöl gård Kvarnsjön sjö
Hyltan skola /Se Konungsömossen mosse Higöl hemman Käringalåret slåttermad
Hästgången gd Konungsömossen mosse Hjortafällan torp Käringalåret mad
Högahylte gård /Se Konungsömossen mosse Hohult Saknas Laggarebackarna höjder
Högahyltan gdr /Se Konungsömossen mosse Hohult hemman Laggarebackarna berg
Knutstorp indr. militieboställe Krokamad mad /Se Hohult Saknas Laggarebacken höjd
Knutstorp gd Krokamad mad /Se Hohult gård Lerudden udde
?Knutstorp gd Krokasjön sjö Hohult gård Lerudden udde
Knutstorp gd Krokasjön sjö Holmen t Limballa källa offerkälla
Knutstorp gd *Krokavadet, se Krokavadet, Lilla vadställe? Holmen torp Limhallarna skogsmark
Krokavadet torp Krokavadet, Lilla vadställe? Holmen torp Limhallarna berg
Ljungsberg gd Krokavadet, Lilla vad(?) Holmen stuga Limhallarna (Limhallen) höjd
Målen torp Kroksjön sjö /Se Holmskogen t Limhalla-källan källa
Norrhaga gd Krängebron bro /Se Hybba avs Långö ö
*Penhola torp Krängebron bro /Se Hybba torp Mellanhagen hage
Perstorp prästhemman Krängsebron bro Hyltan bebyggelse Mogölen göl
Perstorp gd /Se Kungsröset fornlämning Hyltan gård Pinkevrå källa
*Puderstorp gd Kvarnadammen terräng(?) Hyltan hemman Prästaliderna lider
Skoga gd Kvarnafällorna terräng Hässlebo Saknas Prästaliderna lider
Skoga by /Se Kvarnamaden terräng Hässlebo Saknas Rietzabäcken bäck
Slätteryd by Kvarnsjön sjö Hässlebo hemman Ränneslätt gärde
Slätteryd by Kvarnsjön sjö Hässlebo bebyggelse Röde Hall höjdsträckning
Slätteryd gd Kyrkan griftrör /Se Hästgången hemman »Röde Pelles grav» stenhällar
Slätteryd by /Se Kyrkogården äng /Se Hästgången bebyggelse »Röde Pellesgrav» stenhällar
Smedstorp gd /Se Lagan älv Hästgången gård Rörbron bro
Sonarp by Lagan älv Hästgången gård Sandsjön sjö
Sonarp gd Laggarebackarna terräng Högahyltan bebyggelse Sandsjön sjö
Spexeryd g Lillegöl göl Högahyltan gård Saraliden lid
Spexeryd gd Liskenakärr kärr Höjden hmd Skomakarekammaren grotta
Spexeryd gd *Lungsgöl göl Höjden bebyggelse Skomakarekammaren bebyggelse
Spexeryd gd Lyngemadssjön sjö Höjden avs Skråle hide bergsmark
Spexeryd by /Se Moagärdet ägomark Karlsved torp Skuruberget Saknas
»spætsarydh», se Spexeryd gd Moatorpet terräng Karlsved t Smöken åker
*Stigamod gd Mokärr ägomark Karlsved torp Snipen åker
Svenseryd indr. militieboställe Mossen mosse Kasernen stuga Sovaremossen mosse
Svenseryd gd Myrfällemossen mosse Klockaregård bebyggelse Stackmaden mad
Svenseryd gd Månsalyckan ägomark Knutstorp hemman Stadsbergen bebyggelse
Svenseryd gd Månstorp terräng Knutstorp gård Stadsbergen höjder
Svenseryd gd Månstorpamossen mosse Knutstorp bebyggelse Stenån del av å
Svenseryd gård Mörhultagölen göl Krokavadet torp Storängeskullen höjd
Svenseryd gd Norreskog terräng Lilla Krokavadet bs Stutabäcken lid
Svenseryd gård Nybygget terräng(?) Krokavadet Lilla lht Stutaliden backe
Svenseryd gd Nybygget terräng(?) Stora Krokavadet torp Svärtebäcken Saknas
Svenseryd gd *Raafälladh betesmark? Krokavadet Stora lht Södragärde gärde
Svenseryd gd /Se Rappamossen terräng Kullagård bebyggelse Tolarpsbrinkarna småbackar
Svenseryd Saknas /Se *Rasta kvarnfors fors Kullagården hemman Torparekullen höjd
Svenseryd gd /Se Ritsabäcken gränsbäck Lilla Mo torp Tostagölen göl
?Svenshult indr. militieboställe Rosenberg terräng Lilla Månstorp lht Ugglegölen Saknas
Svenshult nu indrag. mil.bost. Ränneslätt ägomark Lilla Norrängen torp Varg-gölen göl
Svenshult gd Röde hall terräng(?) Lilla Sjöbo torp Vasallskällan offerkälla
Svenshult gd Röd-Pellagrav forngrav(?) Lilleskog lht Vasshallsbergen berg
Svenshult g Rörbron bro(?) Lilleskog torp Vasshallskällan källa
Svenshult gd Rörbron stensättning /Se Ljungsberg bebyggelse Vasshallskällan offerkälla
Svenshult gd Sandsjön sjö Ljungsberg gård Västerån å
Svenshult gd /Se Skogslund terräng(?) Ljungsberg hemman Västerån å
»thordhathorppe», se Tolarp gd Skogstorpet terräng Lonsbo bebyggelse Åsa led grind
Tolarp gd Skråmmabäcken gränsbäck Lugnet torp Älesjön sjö
?Tolarp gd Smedjegärdet ägomark Lugnet torp Älesjön sjö
?Tolarp gd Smyken terräng Lundsbo hemman Ärlesjön Saknas
Tolarp by Snipen ägomark(?) Magerslätt t Ängalyckan gärde
Tolarp gd Snokpölen sjö Magerslätt t Ängsjö Saknas
Tolarp gd *Sonarpasjön, se Fengan sjö Mag(er)slätt torp Ängsjön sjö
Tolarp indr. mil.bost. Sonarpsgölen göl Mellangården hmd Ödestugu klint Saknas
Tolarp by Sonarpssjön, se Fängen sjö Moen bs Österskog skogslott
Tolarp gd Sonarpssjön, se Fängen Saknas Moen torp Östragärde gärde
Tolarp gd /Se *Sonarpssjön sjö Mossen torp  
Tolarp gd /Se Sonarpssjön sjö /Se Månstorp t  
Ulvstorp gd Sovaremossen mosse Norregård gård i Hiegöl  
Ulvstorp gård Spexeryd gruva /Se Norregård gård i Hohult  
Ulfstorp gd Sporrabo ägomarker Norregård gård i Tolarp  
Ulvstorp by Språtavadet vadställe(?) Norregård gård i Ulvestorp  
Ulvstorp by Språtavademon terräng Norregård gård i Ödestugu  
Ulvstorp gd Spångarydet terräng(?) Norrhaga bebyggelse  
Ulfstorp gd /Se Spångarydsmossen mosse Norrhaga gård  
Urabygget torp Spökgölen göl Norrängen torp  
*Ånaryd gd Stadsbergen berg Norrängen lht  
Ånaryd by /Se Stampedammen terräng Nybygget avs  
Älgabäcksryd gd Stenalyckan ägomark Nybygget lht  
Ödestuga by Stenån gränså Nära torp  
Ödestuga by Storegöl göl Nära t  
Ödestugu by Storemossen mosse Oxabron torp  
Ödestugu by Svalön ö Oxhagen avs  
Ödestugu by o. sn Svalöudden udde Perstorp hemman  
Ödestuga by, sn Svennamossen mosse Perstorp bebyggelse  
Ödestugu by, socken Svenserydsgölen göl Perstorp gård  
Ödestugu by, socken Svenstorp ägomark Sjöberg bs  
Ödestuga kyrkoby *Söffrenbrunna källor Sjöbo torp  
Ödestugu by *Söffrii gränsmärke Sjöbo t  
Ödestugu by by Sörängen terräng Skoga hemman  
Ödestuga by o sn Tolarpabäcken bäck Skoga bebyggelse  
*Ödestugsby Saknas Torpet terräng Skoga gård  
Ödestuga by Tostagölen göl Skogslund t  
Ödestugu poststation /Se Tranefloen terräng Skogstorpet t  
  Tranemaden terräng Skogstorpet torp  
  Trollamossen mosse Skurberget torp  
  Trollboningen berg? /Se Skuruberget lht  
  Trälleborg terräng Skuruberget t  
  Uggleberget berg Slätten avs  
  Ugglegölen göl Slätten lht  
  Ulvstorps kvarn terräng Slätten lht  
  *Ulvstorpssjön sjö Slätteryd bebyggelse  
  *Vargagöl, se Varggölen göl Slätteryd hemman  
  Varggölen göl Slätteryd gård  
  Varggölen göl Smedstorp bebyggelse  
  Värfällebron bro(?) Smedstorp hemman  
  Värfällebäcken bäck Smedstorp torp  
  Värfällemossen mosse Sobacken torp  
  Västermon terräng Sonarp bebyggelse  
  *Västra berget berg Sonarp hemman  
  Åhultsgölen göl Sonarp gård  
  *Ånekull kulle Spexeryd bebyggelse  
  Åsen ägomark(?) Spexeryd gård  
  Älesjön sjö Spexeryd gård  
  Ängsdal terräng(?) Sporrabo torp  
  Ängsjön sjö Sporrebo torp  
  Äspegöl göl Spångarydet t  
    Spångarydet torp  
    Spångarydet torp  
    Spårabo avs  
    Stadsbergshagen avs  
    Stenbäcken t  
    Stenbäcken torp  
    Svenseryd bebyggelse  
    Svenseryd ödehemman  
    Svenseryd gård  
    Svenshult bebyggelse  
    Svenshult hemman  
    Svenshult gård  
    Södergård gård i Hiegöl  
    Södergård gård i Hohult  
    Södergård gård i Tolarp  
    Södergård gård i Ulvestorp  
    Södergård gård i Ödestugu  
    Tolarp Saknas  
    Tolarp hemman  
    Tolarp Söderg. gård  
    Tolarp Norreg. gård  
    Tomten hmd  
    Tomten torp  
    Tomten hmd  
    Torket t  
    Torpet torp  
    Tranemaden avs  
    Tranemaden lht  
    Tranemaden lht  
    Tranemo torp  
    Träleborg t  
    Trälleborg torp  
    Turkiet t  
    Turkiet torp  
    Ulvstorp Saknas  
    Ulvstorp Saknas  
    Ulvstorp hemman  
    Ulfstorp Södreg. gård  
    Ulfstorp Norreg. gård  
    Ulfstorp utjord  
    Undantaget stuga  
    Urabygget avs  
    Urabygget torp  
    Urabygget torp  
    Västergård gård i Falla  
    Åbo torp  
    Åby avs  
    Ånaryd bebyggelse  
    Ånaryd hemman  
    Ånaryd gård  
    Åsen torp  
    Åsen torp  
    Älgabäcksryd Saknas  
    Älgabäcksryd bebyggelse  
    Älgbäcksryd hemman  
    Älmåsen bebyggelse  
    Älmåsen hmd  
    Ängsdal bs  
    Ängtorpet t  
    Ängtorpet t  
    Ödestugu Saknas  
    Ödestugu Norreg. gård  
    Ödestugu Brogård gård  
    Ödestugu Söderg. gård  
    Ödestugu Klockareg. gård  
    Ödestugu Österg. gård  
    Ödestugu Kulleg. gård  
    Ödestugu Backeg. gård  
    Ödestugu utjord, avs  
    Ödestugu lht  
    Östergård gård i Falla  
    Östergård gård i Ödestugu  
    Östragården gård  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.