ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ingatorps socken : Södra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 200 Naturnamn : 410 Bebyggelsenamn : 845 Naturnamn : 1087
Ingatorp socken Andersbo terräng Nummerförteckning förteckning Almaberget berg
Ingatorp sn Andersbo terräng Nummerförteckning förteckning Almakärret slåtter
Ingatorp sn Andersbokärr kärr Nummerförteckning förteckning Alvestorpavägen väg
Ingatorp sn Andersbokärr kärr Nummerförteckning förteckning Alvestorpeviken vik
Ingatorp sn Andersbokärr kärr Nummerförteckning förteckning Amundarpagärdet åker
Ingatorp sn Backagöl kvarndamm Nummerförteckning förteckning Amundarpagärdet åker
Ingatorp sn Berghagskullen kulle Nummerförteckning förteckning Amundarpahagen hage
Ingatorp sn *Biälboo Måsse mosse Nummerförteckning förteckning Anna-Fia-liden vägbacke
Ingatorp sn *Biäle mosse mosse Nummerförteckning förteckning Asby hage
Ingatorp socken *Bjäle Mosse (Bjälbo Mosse) mosse Nummerförteckning förteckning Asnefallasundsmossen mosse
Ingatorp sn /Se *Bjäle Mosse mosse Nummerförteckning förteckning Backagärdet åker
Ingatorp socken *Bjälebo mosse mosse Nummerförteckning förteckning Backagärdet åker
Ingatorp sn Björkelund terräng Nummerförteckning förteckning Backagärdet åker
Ingetorp sn Björkelund skogsmark Nummerförteckning förteckning Backagärdet åker
Ingatorp sn Björnkullen ägomark Nummerförteckning förteckning Backagärdet åker
Ingatorp sn Björnkullen höjd Nummerförteckning förteckning Backagärdet åker
Ingatorp sn *Blomstertuva holme Nummerförteckning förteckning Backagärdet åker
Ingatorp sn »bodasio´» sjö Nummerförteckning förteckning Backåkrarna åker
Ingetorp sn Bonarpasjön, se Bysjön sjö Nummerförteckning förteckning Backängen äng
Ingatorp sn Borga källa offerkälla /Se Nummerförteckning förteckning Baggen slåtteräng
Ingatorp sn »borlingz madh» mad Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Ingatorp sn Borsthultagölen göl Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Ingatorp sn »brendåssa giól» göl Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Ingatorp sn Bruksdammen damm Nummerförteckning förteckning Bastelyckan åker
Ingatorp sn *Brusa skogen skog Ingatorp sn Bastelyckan åker
Ingatorp sn *Brusaskogen skog Ingatorps socken socken Bastetomten äng
Ingatorp sn Brusaån å Ingatorp sn Basthultagölen göl
Ingatorp sn Brusaån å Ingatorp sn Basthultet kärr
Ingatorp sn Brusan å /Se Alvestorp bebyggelse Bellen sjö
Ingatorp sn *Brusaskogen skog Ingatorp sn Bengtsson kärr
Ingatorp sn »brussa eng» äng Ingatorp sn Benktskärr åker
Ingatorp sn Brånarna terräng Ingatorp socken Bergsgärdet åker
?Ingatorp sn Brånekärret terräng Ingaryra stackara inbyggarbeteckning Bergbrättan åker
Ingatorp sn Brännan ägomark Almestrand avs. Bergehagen hage
Ingatorp sn Brännan terräng Alvestorp by Berghagen Saknas
Ingatorp sn Byasjön sjö Alvestorp by Berghagen hage
Ingatorp sn Byasjön sjö Alvestorp Nedre gd Berghagskullen Saknas
Ingatorp sn Byasjön sjö Alvestorp Norrgård gd Berghagskullen höjd
Ingatorp sn Byasjön sjö Alvestorp Södergård gd Bergkällan källa
Ingatorp sn Byasjön sjö Alvestorp Övre gd Bergladan lada
Ingatorp sn Byasjön sjö Alvestorpa skolhus avs. Bergsgärde åkrar
Ingatorp järnvägsst. Bysjön sjö Amrishem f.d. torp Bergsäng slåtter
Ingatorp sn Bysjön sjö Amundarp bebyggelse Bergsängsgärdet åker
Ingatorp sn /Se Bysjön sjö Amundarp by Bergängen äng
Ingatorp sn /Se Byy-Siön, se Byasjön sjö +Andersbo bs Besmansbron Saknas
Ingatorp sn /Se Bäckarp terräng Andersbo f.d. torp Besemansbron bro
Ingatorp sn /Se Bäckasten terräng Annero avs. Beteshagen hage
Ingatorp sn /Se Bäckfall terräng Apparp by Betesvallagärdet åker
Ingatorp sn /Se Bäckängen äng Applakullen soldattorp Björkaliden vägbacke
Ingatorp sn /Se Börlingen sjö Attarp by Björkebergssjön sjö
Ingatorp sn /Se Börlingen sjö Bekåka, se Paradis utlagt torp Björnahål kärr
Ingatorp kyrka /Se Börlingen sjö +Berg hemman Björnakullalyckan åker
Alvestorp by /Se Börlingen sjö »Berg» förr herrgård Björnakällan källa
Alvetorps rättaredöme Saknas Börlingen sjö Berget utj. Blåbärsgatan väg
Alvestorp by Börlingen sjö Berget utjord Boarpagärdet åker
?Alvestorp by Börlingen sjö +Berghemmet bs Boarpagärdet åker
Alvestorp by /Se Dalaryd terräng Berghemmet bs Boarpegölarna gölar
Amundarp by /Se Dalaryd skogsmark Bergholm t Boarpagölen göl
Andersbo f.d. torp? Dalaryd terräng Bergholm f.d. torp Bockabäcken Saknas
+Berg gd Dalgölen göl Berghult bs Bodakulle kulle
?Boarp, Lilla gd Dammaö ö Berghult bs Bodakällan källa
?Boarp, Stora gd Dammaö ö Berglund t Bodalid vägbacke
Boarp by Djupmaden terräng Berglund f.d. bs Bondarpelandet strand
Boarp gd Djupängen terräng Berglunda avs. +Borga källa offerkälla
Boda by Djupängen skogsmark +Bergudden bs Borttomten äng
Bondarp by /Se Dödringshult triangelpunkt Björkeberg bebyggelse Bredakärr kärr
Bondarp by Dödringshult triangelpunkt Björkeberg by Bredmaden åker
Borgarp beb. /Se Döven sjö /Se Björkelund avs Brokärret äng
Brusaholm bruk Dövingen sjö Björkelund bs Brostugubäck Saknas
Brusaholm bruk Dövingen sjö Björkelund f.d. bs Brostugebäck bäck
Bruzaholm järnbruk /Se Dövingen sjö /Se Björkelund avs. Brostuge grind grind
*Brändås försv. beb. /Se Dövingen sjö /Se Björkholmen t Brostugelada lada
»budamala» försv. beb. /Se Ekeryd ägomark Björkholmen f.d. torp Broängen äng
Bygdås by /Se Ekeryd ägomark Björkhyddan avs Brudens hål ställe i insjö
Bygdås by *Ekerydssten gränssten Björkhyddan avs. (f.d. soldattorp) Broängen äng
Bygdås by Eketorp sankmark Björnkullen f.d. torp Brunnsgärdet åker
Byrum gd /Se Eketorpagölen göl Blomslund avs. Brunnsängen äng
Byerum gd Ekäng äng Boarp utj. Brusaån Saknas
Byrum gd /Se Fageräng ägomark Boarp bebyggelse Brusaån å
Byrum gd /Se Fageräng ägomark Boarp utj. Brusaån å
Börsebo by /Se Fagradal terräng Boarp Stora bebyggelse Brånan (Brånarna?) äng
Börsebo by /Se Flinkan terräng Boarp byar Brånhagen hage
Dal gd Forsabäcken bäck Boarp byar Brånhagsgatan gata
Dal gd Friheten terräng Boda bebyggelse Brånängen utlagd äng
Dödringshult gd Fårabäcken bäck Boda utj. avs. Bråten äng
Dödringshult by /Se Fårhagsmossen mosse Boda by Bråten äng
Ekås by Fälletorpet ägomark Bodaborg bebyggelse Brännebruksbäcken bäck
?Ekås, Västra by /Se Fälletorpet ägomark Bodanäs f.d. bs Brännemosse kärr
?Ekås, Östra by /Se Gatekärret kärr Bondarp bebyggelse Byagärdet åker
Glahytt bs /Se Getön halvö Bondarp by Byasjön Saknas
Gremilstorp, se Grimmestorp by Gnöstasjön sjö Borgarp utj. Byerumsgölen göl
? Grimmestorp by Gnöstasjön sjö Borgarp hmd Bygatan väg
Grimmestorp by /Se Gnöstasjön sjö Borgarp utjord Bygatan väg
Grimmestorp by Gnöstasjön sjö Borsebo bebyggelse Bygdåsaliden vägbacke
Grimmestorp by Grimmetorpssjön sjö Borsebo by Bygölen göl
Grimmestorp by Grimmestorpssjön sjö +Branthemmet bs Bykeberget berg
Grimmestorp by Grimsberg ägomark +Brasa lagom bs Bykällan källa
Grimmestorp by Grimsberg ägomark? Bredgården hemmansdel Byrumsjön sjö
Grimmestorp by Grindsbo terräng Broholm lht Byrumsviken vik
Grimmestorp by Grindsbo sankmark Broholm f.d. torp Bysjön sjö
Himmelstorp by Gropen göl Brostugan torp Bytesten sten
Himmestorp by Grönkullen terräng Brusaholm järnbruk Bytshagen »slåttertomt»
Himmestorp by Gubbängen äng Brusaholm järnvägsstation Bytshagsgärdet åker
Himmestorp by Gumpelund terräng Bruzaholm samhälle Bytshagskällan källa
Himmestorp by Göransmossen ägomark Bruzaholm gd Bytshagslyckan åker
Himmestorp by /Se Hadde rör fornlämning Brusaholm stationssamhälle Byxan kärr
Himmestorp by /Se Haga ägomark Brånemon f.d. torp Byxorna åker
Hjältevad stationssamhälle /Se Haga ägomark Brämö avs. Byxåkren åker
Holmen by och komministerbost. Hagaskog terräng(?) Brändtorp bs Bäckagärdet åkrar
?Hornsved by Halsasjön, se Hälsjön sjö Bränna avs. (f.d. husartorp) Bäckarpabacken vägbacke
Hornsved by Harabacken terräng Brännan avs Bäckarpaliden vägbacke
Hornsved by Harrängen äng Bränntorp torp Bäckfallaladan lada
Hornsved by Havsjön sjö /Se Brännö avs Bäckfallavägen väg
Hornsved by Hemsjön sjö Brännö avs Bäckängarna ängar
? Hornsved by Hemsjön sjö Bygdås bebyggelse, utj. Bäckängen utlagd äng
Hornsved by Hemsjön sjö Bygdås utj. Bäckängen äng
Hornsved by »hielta enga» ängar Bygdås lastplats Bässäng, se Bergsäng slåtter
Häljarp by »hielta engh» äng Bygdås by Bölingssjön Saknas
Häljarp by »hiort engen» äng Byggningsberget utj. Börlingen, se Bölingssjön Saknas
Häljarp Saknas Hjälten sjö Byggningaberget utjord Börlingssjön sjö
Häljarp by Hjälten sjö Byrum gård Börsebobacken berg
Häljarp by Hjelten sjö Byrum bebyggelse Börsebobäck bäck
Härstorp by /Se Hjälten sjö Bäckarp f.d. torp Börsebolider vägbackar
Härstorp by /Se Hjälten sjö Bäckarp lht Börslahagen f.d. äng
Härstorp by /Se Hjälten sjö /Se Bäckfall avs. Dalabäcken bäck
Härsås gd /Se Hjelten sjö /Se Bäckfall avs Dalagöl göl
Hörtingsås by Hjälten sjö /Se Bäckhult avs Dalalid vägbacke
Hörtingsås gd /Se Hornsved, Stora triangelpunkt Bäckhult bs Dalamossen odlad mosse
Hörtingsås gd /Se Hornsvedsbro bro Börlingen hus Dalarna ängar
Idekulla by Hornsvedsbro bro Börsebo by Dalarydängen äng
Ingatorp by /Se Hornvedsbro bro Börsebokvarnen f.d. kvarnar Dalen äng
Ingatorp Saknas Hornsveds göl göl Dal bebyggelse Dalen åker
?Ingatorp by o. sn Hulegata terräng Dal gd Dalåkren åker
Ingatorp gästgivaregård Hult, Lilla terräng Dal gård Dammehusahagen hage
Ingatorp poststation /Se Hult, Lilla f.d. torp? Dalaryd t Dammen fördämning
Kimmarp gd /Se Hultarp ägomark Dalaryd riven stuga Dammen åker
*Kulla gd Hultarp ägomark m.m. Dammehus utlagt torp Dammlyckan åker
Kuseberg by Hultarp mosse Danstorp avs Djupalyckan åker
Kållstorp gd /Se Hulten terräng Danstorp f.d. torp Djupasidden dal
Kållstorp gd Hultet terräng Domehus t Djuphålorna gölar
Kållstorp gd Hultrödjan terräng +Dunkavischen bs o. krog Djupmaden Saknas
Kål(l)storp gd /Se Hultrödjan terräng Duvedal t Djupmaden äng
Larstorp by Hultrödjan skogsmark Duvedal f.d. torp Djupängen äng
Lönås gd /Se Hultängen ägomark Dånebäck t Drakagärdet åker
?Lönås by Huluhagen skogsmark Dånebäck hemmansdel Drakakällan källa
Lönås gd Hålsjön sjö Dånhult avs Drankalåren äng
Mostugan f.d. torp? Hålsjön sjö Dånhult avs., f.d. torp Drängalipen kärr
Målen gd Hålsjön sjö Dödningshult bebyggelse +Döven sjö
Norrboda by Hålsjön sjö Dödringshult hemman Dövingen sjö
Nybygget gd Hägnen skogsmark Ekeryd f.d. soldattorp Dövingen sjö
Nybygget utj. Hälgsjön sjö Ekeryd f.d. husartorp Dövingsmossen kärr
Näs by Hälsjön sjö Ekeryd f.d. husartorp Ekaliden vägbacke
Perstorp gd Hälsjön sjö +Eketorp bs Ekebacken backe
Pukulla by Hälsjön sjö Eketorpet t Ekebacksbrunnen brunn
Ryssebo gd /Se Härsåsgölen göl Ekholmen t Ekebrunnen brunn
Ryssebo hg Hästakärret ägomark Ekås bebyggelse Ekebrunnsbacken vägbacke
Ryssebo gd Hästakärret terräng Ekås Västra bebyggelse Ekebrunnslyckan åker
Ryssebo herrgd Hästfällorna ägomarker Ekås Västra gd Ekelyckan åker
Ryssebo hg /Se Hästhagsberget berg Ekås Västra by Ekerydgölen göl
*Raas Saknas Hästhagskärret ägomark Ekås Östra bebyggelse Eketorpagölen Saknas
[Rås] Saknas Hästhagskärret ägomark Ekås Östra by Eketorpegölen göl
Skeninge äldre namn på byn Skögle /Se Högbergssjön sjö Ekäng lht Ekmannaskogen skog
Skögle by /Se Högeberg triangelpunkt Ekäng f.d. soldattorp Ekåsabacken vägbacke
Sjögle by Högeved terräng Ekäng torp Ekängen äng
Skögle by /Se Hökhult ägomark Emylund avs. Ekängsbrunnen brunn
Slammarp by Hökhult ägomark Erikslund bs Ekängskätten åker
Slättna f.d. soldattorp /Se Hökhultet terräng Erikslund avs Enegrenen sjö
»smismala» försv. beb. /Se Hökhultet skogsmark +Fagerdal bebyggelse Fagerhultasjön sjö
*Stensfall Saknas Hökhultet terräng Fagerdal f.d. torp Fajan åker
*Svältoquarn kvarn Hönsalidskärret kärr Fagerhult avs Flaten åker
*Svältokvarn kvarn /Se Härtingen sjö Fagerhult by Floagärdet åker
Säldefall by Hörtingen sjö Fagerhult avs. Fläskamaden åker
Säldefall by /Se Hörtingen sjö +Fageräng bs Forsabäck bäck
»valkathorp» försv. beb.? /Se Hörtingen sjö Fageräng f.d. torp Friparken hage
Yfvanöhult, se Ödhult gd Hörtingen sjö Farstorp by Frumossen slåtteräng
Saknas Saknas Hörtingen sjö /Se Forsalid bs Frälsegårdsgatan väg
Saknas Saknas Hörtingsås triangelpunkt Forsalid bs Frälsegårdsmossarna mossar
?Åreryd by »hössión» sjö Forslund avs Fyrkanten äng
Åryd by Hövlabäcken bäck Fribo f.d. torp Fåglamosse åker
Åreryd by /Se Ingarpasjön sjö +Fridhem bs Fårabäcken Saknas
Älekärr by /Se Ingasjön sjö Fridhem bs Fårabäcken bäck
Älekärr by Ingatorpasjön sjö Frälsegård bebyggelse Fårahagen hage
Älekärr by Johannesberg ägomark Frälsegården bydel Fårahagen hage
Älekärr by Jälten, se Hjelten sjö /Se Fågelhem f.d. torp Fårahagen hage
Älekärr by Jälten, se Hjälten sjö +Fälletorpet t Fårahällerna vägbacke
Älekärr by Karbo terräng Fälletorpet f.d. torp Fåramarken skog
Älekärr by Karlsäng ägomark Fälletorpet f.d. bs Fåramarken hage
Älekärr by Kasås triangelpunkt Färgeriet bs Fåramarken skog
?Älekärr by Kasåsagölen göl Gatan bs Fåramarken hage
Ödhult gd Kimkullen terräng Gatan f.d. bs Fårhagen hage
?Ödehult by Klintagölen göl Gatan hd Fårhagslyckan åker
Ödehult by Kohålet terräng Gatebacken f.d. bs Fårhagslyckan åker
Ödehult by Kolfällan terräng +Glahytt bs Fäbron Saknas
Ödhult by Kurland ägomark +Gransbo bs Fäbron bro
Ödhult by Kusegöl göl Gransbo f.d. torp Fällorna äng
Ödehult by *Kusehall gränsmärke? Grimmestorp utj. Gadängen åker
Ödehult by *Kusehall gränssten Grimmestorp by Gadängslyckan åker
Ödehult Lilla gd *Kusehall sten Grimmestorp by Galtakällan källa
»ødherthorpp» = Ödehult? Saknas *Kusehäll gränssten +Grimsberg bs Gamlängen äng
Övrabo gdr /Se *Kuseklint sten Grimsberg f.d. torp Gasten grund
  Kussjön sjö +Grindsbo bs Gatebergen berg
  Kvarnbäcken gränsbäck Grindsbo bs Gategärdet åker
  Kvarndammen sjö Grindsbo f.d. torp Gategärdet åker
  Kvarnfällan terräng +Grindstugan bs Gatekällan källa
  Kvarngölen göl Grindstugan, se Pavelund bs Gatekällan källa
  Kvarngölen göl +Gripastugan bs Gatekärret skog
  Kvarngölen göl Gropen bs Gateliden vägbacke
  Kvarnhultsängen terräng Gröndal bs Getahagen hage
  Kvarnhultsängen terräng Gröndal bs Getapulien åker
  Kvarnhultsängen terräng Grönelid bs Getudden udde
  Kvarnmossen mosse Grönelid bs Getö halvö
  Kvarnängsberget berg +Grönkullen bs Getön ö
  Kyrkbäcksfällan terräng Grönkullen bs Gnöstakvarn vadställe
  Kyrkbäcksfällan terräng +Gumpelund t Gnöstasjöarna sjöar
  Kyrkbäcksfällan sankmark Gumpelund f.d. torp Gnöstasjön sjö
  Kållarp terräng Gärdet hd Gravtomten äng
  Kållarp terräng (f.d. torp?) Gärdsdelen hd Gretas källa källa
  Kållstorpssjön sjö Gästgivaregården bebyggelse Grindagärdet åker
  Kållstorpssjön sjö Gästgivaregården hd Grindsbohagen hage
  Kårelid terräng +Göransmon f.d. soldattorp Gropabacken vägbacke
  Källehultet terräng Haddarp t Gropagölabergen berg
  Källeryd ägomark Haddarp torp Gropagölen göl
  Källeryd ägomark Haddås utj. Gropen göl
  Källeryd ägomark Haddås by Gropen göl
  Kärrekilen vik Haddås by Gröndalabacken vägbacke
  Lammhagen terräng Haddåsa Frälsegård Saknas Grönmon slåtteräng
  Langgölen kvarndamm Haddås[a] skatte utj. Gubbadamm berg
  Larsmossen mosse Haga bs Gubbalyckan åker
  Larsmossen mosse Haga avs. Gubben träd
  Larsmossen mosse +Hagalund bs Gubbåkren åker
  Larstorpagölen göl + Hagalund bs Gärdsängen äng
  Larstorpssjön sjö Hagalund avs. Gölabäcken bäck
  Larstorpssjön sjö Hagarna f.d. bebyggelse Gölagärdet åker
  Lekerydskärret ägomark Hagaskog bs Gölagärdet åker
  Lillahemmet ägomark Hagaskog bs Gölagärdet åker
  Lillängsberget berg Hagen avs Gölakullen skog
  Lindsbo ägomark Hagen hd Gölakärret slåtterkärr
  Lindstorp ägomark +Hagstugan bs Gölalyckan åker
  Lindstorp ägomark Halvgården hemmansdel Gölamossen mosse
  Linneberget ägomark(?) Harstorp Saknas Gölamossen åker
  »liussagiól» göl Himmestorp bebyggelse Gölamossen åker
  Ljungkullen terräng Himmestorp by Gölamossen åker
  Ljungslund terräng Hinnersgården bydel Gölen sjö
  Lommagölen göl Hinsgården hmd Gölhagen hage
  Lommagölen göl Hjältemad avsar Hacket åker
  Långe göl, se Kvarngölen göl Hjältevad järnvägsstation Haddåsavägen väg
  Långsjögölen göl Hjältebvad samhälle +Hadvixen, se Hemsjön Saknas
  Långsjön sjö Hjältevad fabrikssamh. Hagagärdet åker
  Långsjön sjö Hjältevad t Hageberget berg
  Lövsjöbäcken gränsbäck Hjältevad stationssamhälle Hagemossen åker
  Lövsjön sjö Hjältevad stationssamhälle Haggrindsskiften åker
  Mariekärr ägomark Hjältevads lastplats, se Bygdås lastplats Haghorvan bete
  Moaryd terräng Hjältevik avs Hagkärret kärr
  Moaryd sankmark Hjältevik avs. Hallafällan äng
  Modal terräng Holmen bebyggelse Hallafällsmossen odlad mosse
  Modal terräng Holmen by Halleberget berg
  Modammen ägomark Holmslund avs Hallfansängen äng
  Modammen ägomark Holmslund avs Hanbroliden Saknas
  Modammen ägomark Hornsved bebyggelse Hanbroliden vägbacke
  Mogölen sjö Hornsved by Harabacken åker
  Mogölen göl Hornsved by Haralyckan åker
  Mogölen göl Horsås bebyggelse Haralyckorna åkrar
  Mogölen göl Horsås by Havralyckan åker
  Molyckan ägomark Hulan, se Hålan avs Haresten sten
  Molyckan ägomark +Hultarp t Havramaden slåtter
  Mosjön sjö Hultarp f.d. torp +Havsjön Saknas
  Mosjön sjö Hultarödjor bydel Helveteshål terräng
  Mostugan terräng +Hult Lilla lht Hemgärdet åker
  Mostugan terräng Hultet, se Dödringshult bebyggelse Hemgärdet åker
  Mostugebäcken bäck Hultet, se Dödringshult hemman Hemgärdet åker
  Mostugebäcken bäck Husarhästhagen avsöndrad hage Hemgärdet åker
  Mostugebäcken bäck Husarhästhagen avs. Hemhagen hage
  Mörkehål terräng Hustomten bebyggelse Hemhagen hage
  Möryd terräng Hustomta by Hemladan lada
  Natthagen terräng Hålan avs Hemmersta gärdet åker
  Norge terräng Hålan f.d. husartorp Hemmossen odlad mosse
  *Nose källa källa Hårsås, se Horsås by Hemmossen åker
  Nyanäs terräng +Häggarp bs Hemmossen åker
  Nybo ägomark Häggarp bs Hemsjön Saknas
  Nybygget ägomark Häggarp by Hemsjön sjö
  Nyfällan terräng Häljarp bebyggelse Hemsjön sjö
  Nyhagen terräng Häljarp by Hemsjön sjö
  Nyhagen skogsmark Häljaryd utjord Hemåkren åker
  Nyhemmet ägomark o terräng Häljeberg utj. Hemängen äng
  Nyhemmet ägomark Häljeberg utjord Hemängen äng
  Nyholm terräng(?) Härstorp bebyggelse, utj. Hemängen äng
  Nylandet ägomark Härstorp by Hemängen äng
  Nyängen ägomark Härstorp krono utj. Hemängen äng
  Nässjasjön sjö Härstorpa kvarn kvarn Hemängen äng
  Nässjön sjö Härstorpa skola folkskola Hemängslyckan åker
  Nässjön sjö Härsås bebyggelse Hemängslyckan åker
  Näverkärret kärr Härsås by Herrakällan källa
  Olstorpagölen göl Höckhult f.d. torp Herretomten slåtter
  Olstorpagölen göl Högaberg by Herrängen äng
  Olstorpagölen göl Högarp t Herrängen betesvall
  Olstorpagölen göl Högarp f.d. torp Herrängskullarna kullar
  Orrakullen terräng Högarp torp (nu borta?) Himmestorpagölen Saknas
  Paradis terräng Högeberg bebyggelse Himmestorpagölen göl
  Perstorpagölen göl Högeberg by Hjortamossen Saknas
  Perstorpakärret kärrområde Högerum avs Hjortamossen skog
  Prästgårdsön terräng Högerum f.d. torp Hjortamossen odlad mosse
  Pukullasjön sjö +Högeved bs Hjälmslyckorna åkrar
  Pungen sjö /Se Högved f.d. torp Hjälten sjö
  Pungen sjö /Se +Hökhult? bs Hjälten sjö
  Pungen sjö /Se Hörtingsås bebyggelse Holmarna slåtterängar
  Puttamossen ägomark Hörtingsås by Holmen äng
  Puttamossen ägomark Idekulla bebyggelse Holmingagatan väg
  Raskängen terräng Idekulla by Holmingagärdena åker
  Riksdagsgölen göl Ingatorp bebyggelse Holmingaängarna ängar
  Rockan ägomark(?) Ingatorp järnvägsstation Hopaskogen skog
  Rockegölen göl Ingatorp kyrkby Hopatomten äng
  Rom ägomark Ingatorp Prästgården bebyggelse Hopporna f.d. äng
  Rothygget terräng Ingekätten f.d. bs Hornsved bro bro
  Rothygget terräng Jakobstorp avs Hornsvedgölen göl
  Rudbacken ägomark Jakobstorp avs. Hornsvedlid vägbacke
  Rudbacken höjd /Se Johannesberg f.d. torp Horsakullarna Saknas
  Ryssebosjön sjö +Johanstorp bs Horsakullarna kulle
  Råbockabäcken bäck Johanstorp bs Horsbokärret kärr
  Råshemmet terräng Jonsbo bs Horsåsagölen göl
  Råshemmet terräng Jonshult avs Hultabacken vägbacke
  Rökärret ägomark Jonshult f.d. torp Hultabacken vägbacke
  Rörsjön sjö *Jonstorp f.d. torp Hultaladan lada
  Rösjön sjö Jörasmon f.d. torp Hultaliden backe
  Rösjön sjö Kamarp lht Hultalyckan åker
  Rösjön sjö Kammarp bs Hultamossen odlad mosse
  *Sancte korss kella källa /Se Karbo bs Hultet kärr
  Sandkärret kärr(?) Karlsberg f.d. torp Hultet äng och kärr
  Sandlyckan ägomark Karlsbo bs Hultet kärr
  Sandlyckan ägomark Karlsbo torp Hultrödjan skog
  Silverån å Karlsborg avs. Hulu gator stora sprickor i ett berg
  Silverån gränså Karlslund avs. Huluhagen hage
  Silverån å Karlsro avs Humpakällan källa
  Simonskärr kärr Karlstrand avs Humparna åkrar
  Simonskärr kärr Karlsäng f.d. torp Husarehagen hage
  Sjöbo terräng Kassås utj. Husarängen äng
  Sjöstugan terräng Kasås gd Husatomtaåkren åker
  Skallakullen terräng Kasås bebyggelse Hustomtagölen göl
  Skitnemosse mosse Kasås by Hustomten äng
  Skitnemosse mosse Kasås, se Maden utjord Hyvlabäcken bäck
  Skälekälla källa Kimkullen bs Hyvlebäcken bäck
  Sköglegöl göl Kimkullen bs Hålahagen hage
  Smedhemmet terräng Kimmarp bebyggelse Hålebäcken avs
  Smedstorp ägomark Kimmarp gård Hålegölen göl
  »smedzmåle» äng +Klarkullen bs Hålegölen göl
  »smedzmåle» äng Klarkullen f.d. bs. Hålhagarna utjord (hagmark)
  *Smågölarna gölar Klarvik avs Hålldammsbron bro
  Snuggarp terräng Klarvik avs. Hålsjön sjö
  *Spinkesten sten Klinten t Häggakällan källa
  Stackeryd ägomarker Klinten f.d. torp Häggaliden vägbacke
  Stampadammen damm Klinten f.d. torp Hägnaden äng
  Stenbäckskärret kärr +Knalls bs Hägnadmossen åker
  Stenkullen terräng(?) Knalls f.d. torp Hägnarna ängar
  Stenshult ägomarker Knektatorpet f.d. soldattorp Hägnängen äng
  Stora Kärr ägomark Knektatorpet f.d. soldattorp Hällehagen hage
  »suerdingiss giól» göl Knektatorpet soldattorp Hälsjöbergen berg
  Svartgölen göl Knutshult avs Hälsjöbäcken bäck
  Svartgölen göl Knutshult f.d. torp Hälsjön sjö
  Svartmossen terräng Knårbo f.d. torp Härstorpeliden backe
  Svenstorp terräng Kolbotten avs. Hässlelyckan åker
  Svenstorp ägomark Korpmaden utj. Hästakärret kärr
  Sågdammen terräng Kresus f.d. bs Hästhagen hage
  Sågdammen sankmark Kristinelund avs. Hästhagen hage
  Sågemossen ägomark Krogen bebyggelse Hästhagen hage
  Tjuvahultet terräng Krogen hemmansdel Hästhagsbergen berg
  Tjuvö terräng Kronogård bebyggelse Hästhagsgatan väg
  Torpstugan ägomark Kronogård bydel Hästhagsgärdena åker
  Torpstugan ägomark Kryperaas hd Hästhagskärret åker
  Tosjön sjö Kullen hemmansdel Hästhagsliden vägbacke
  Tosjön sjö Kullen hd Högebergsdammen damm
  Trangölen, Lilla tjärn Kullen bydel Högeberg sågedamm damm
  Trangölen, Lilla göl +Kurland f.d. husartorp Högerumsgärdet åker
  Trangölen, Stora sjö Kurland husartorp Högevägen väg
  Trangölen, Stora göl Kuseberg bebyggelse Högmobäcken bäck
  Tröttåsen terräng Kuseberg by Högskögleängen äng
  *Tvätthall sten? Kvarnstugan avs Höjdagärdet åker
  Täppegölen göl Kvarnstugan t Hökahultet skog
  Täppegölen göl Kvarnstugan avs Hönsalid vägbacke
  Ulvabo terräng Kvarnstugan bs Hörtingen sjö
  Ulvabo sankmark Kvill by Hörtingen sjö
  Utängen terräng Kyan bs Hörtingsåsavägen väg
  Utängen sumpmark Kyrkbyn bostads- o. affärslägenheter Ilisakärret kärr
  Utängen sankmark Kyrkomon Saknas Ingatorpssjön, se Kyrkosjön Saknas
  Uvberget berg Kålelid, se Kårelid f.d. torp Ingatorpasjön sjö
  Vagnsjön sjö +Kållarp bs Jockalandet åker
  Valbacken terräng Kålstorp bebyggelse Jonamossen åker
  Vinkan skogsområde Kållstorp by Justorpalyckorna åkrar
  Vrången sjö Kårelid bs Juthultet f.d. äng
  Vrången sjö Kårelid f.d. torp Järnsåkren åker
  Vrången sjö Käll f.d. torp Jödde-Månsagölen äldre namn för Lindetorpagölen
  Vrånggölen göl Källeberg avs Kallarpamaderna åker
  Vrånggölen göl Källeberg t Kallekälla källa
  Vrånggölen göl Källeberg f.d. torp Kallekällegärdet åker
  *Vrångsjöoset bäckmynning Källeberg avs Kallgården åker
  Vädderrum terräng Källeberg f.d. torp Kallhagen hage
  Väggebergs källa terräng Källeberg Lilla bs Kallhagskällan källa
  Väggebergs Kulle kulle Källehultet t Kalvahagen beteshage
  Västanå terräng Källehult torp Kalvhagen hage
  Västre sjö sjö Källerum bs Kalvhagen hage
  Västre sjö sjö Källerum bs Kalvhagen åker
  Västre sjö sjö +Källeryd t Kalvhagen hage
  Åkersberg ägomark Källeryd f.d. torp Kalvhorvan utlagd äng
  Åkersberg ägomark Källholmen t Kalvängen äng
  Ängaryd ägomark Källtomten avs Kalvö hage
  Ängaryd ägomark +Ladkullen bs Kasåsagölen Saknas
  Ängholmen terräng Ladkullen f.d. torp Kasåsagölen göl
  Ökärret ägomark Laholm bs Kasåsavägen väg
  Ökärret kärr Laholm utlagt torp Kattesten sten
  Ökärret kärr? Larstorp bebyggelse Kattfällegölen göl
  Ökärret kärr Larstorp by Kattfälleladan lada
  *Österåsaån å Lassarp f.d. torp Kattefällemossen vildmosse
    Lassarp utlagt torp Kattefällorna äng
    Lenas f.d. bs Kattefällorna äng
    Lenashägnad f.d. bs Kattegrind grind
    Lidhem t Kimmarpagärdet åker
    Lidhem f.d. torp Kissaberget berg
    Lidhemmet f.d. torp Kittekärret slåtter
    Lillagården hd Klinkan äng
    +Lillahemmet t Klintaberget berg
    Lillahemmet bs Klintagärdet åker
    Lillahemmet f.d. torp Knektagatan väg
    Lillahult f.d. torp Knektakärret odlad mosse
    Lindeberget f.d. torp Knektalyckan åker
    Lindeberget hd Knektalyckorna åkrar
    Lindsbo f.d. torp Knektaängen äng
    +Lindstorp bs Knutshultabäcken bäck
    Lindås avs Knutshultamossen åker
    Lindås avsöndring Koaknekan vägbacke
    Linneberget bs Kohagen hage
    Linstorp f.d. bs Kohagen hage
    Ljungkullen f.d. torp Kohagen hage
    +Ljungslund bs Kohagen hage
    Ljungslund f.d. bs Kohagen skog
    Ljungstorp avs Kohagen hage
    Lungstorp f.d. torp Kohagen hage
    +Lodhult avs Kohagen hage
    Lodhult avs. Kohagen hage
    Lunden avs Kohagen hage
    Lunden avs. Kohagen hage
    Lustigkulle avs Kohagen hage
    Lustigkulle avs. Kohagen hage
    Lästknippan, se Paradis utlagt torp Kohagen hage
    Löckarp rivet torp Kohagen hage
    Lönås bebyggelse Kohagen hage
    Lönås by Kohagen hage
    Lönåsasåg f.d. husartorp Kohagen hage
    Lövhult bebyggelse Kohagen hage
    Lövhult avsöndrad stuga Kohagen hage
    Maden Stora lht Kohagen hage
    Maden utjord Kohagen hage
    Maden avs. Kohagslyckan åker
    Madfällan avs Kohagslyckan åker
    Madfällan avs. Kohagslyckan åker
    Madholmen avs Kohagslyckan åker
    Madholmen avs. Kohålet dal
    Magasinet avs. Kolabottnalyckan åker
    Mamrelund lht Kolabottnalyckan åker
    Marielund f.d. soldattorp Kolafällan kärr
    Marielund avs (f.d. husartorp) Kolamon skog
    Massarp torp Kolbotten åker
    +Mattesbo bs Kolen mosse
    Mattoni avs. Kolen åker
    Mellangård bebyggelse Komarken hage
    Mellangård, se Alvestorp Övre gd Korpabergen Saknas
    Mellangård bebyggelse Korsbackagärdet åker
    Mellangård bebyggelse Korsbacken vägbacke
    Mellangård bebyggelse Kortaklev stup
    Mellangård, Alvestorp bydel Krogarabackarna vägbackar
    Mellangård, Bygdås bydel Kullaborgalyckan åker
    Mellangården bydel Kullagärdet åker
    Mellangård, Hornsved bydel Kullagärdet åker
    Mellangård hemmansdel Kullagärdet åker
    Mikaelstorp avs Kullagärdet åker
    Mickelstorp avs. Kumningadalarna f.d. ägoskifter
    Millebya hd Kurlandalyckorna åkrar
    Millebyn bydel Kurlandamon skog
    Mjöbolet bebyggelse Kurlandamossen mosse
    Mjöbolet utjord Kusahall sten
    Mjölnaren avs. Kusebergsvägen väg
    Moaryd avs Kusegölen Saknas
    Moaryd t Kusegöl göl
    Moaryd f.d. torp Kusehall berg
    Moaryd torp Kuselyckan åker
    +Modal t Kusesten sten
    Modal f.d. torp Kvarnabäcken bäck
    Mossebo t Kvarnabäcken bäck
    Mossebo f.d. torp Kvarnabäcken bäck
    + Mossen bs Kvarnabäcken bäck
    Morslunda bs Kvarnabäcken bäck
    Mossluna torp Kvarnagölen göl
    Mostugan t Kvarnahagen hage
    Mostugan f.d. torp Kvarnamossen åker
    Musen bs Kvarnavägen väg
    Myren avs Kvarnabäcken bäck
    +Målabacken bs Kvarnhultakärren vildmosse
    Målen bebyggelse Kvarnkärret kärr
    Målen hemman Kvarnlyckan åker
    Möbolet, se Mjöbolet Saknas Kvarnalyckan åker
    Möbolshagarna utjord (hagmark) Kvarnängarna ängar
    +Möryd bs Kvarnängen äng
    Mölryd by Kvarnängen äng
    Möllerslund f.d. torp Kvarnängen äng
    Möryd f.d. torp Kvibäcksängarna ängar
    Nedbyn bebyggelse Kyagärdet åker
    Nedbyn, se Alvestorp Nedre gd Kygärdet åker
    Nedergård bydel Kyrkebacken åker
    Nerabyn bydel Kyrkebäcksfällan äng
    Nordskogen avs Kyrkogatan vägstycke
    Norrabyn bydel Kyrkegatan väg
    Norragården bydel Kyrkegärdena åker
    Norra skolhuset, se Härstorpa skola folkskola Kyrkegärdet åker
    Norrboda Saknas Kyrkegärdet åker
    Norrboda bebyggelse Kyrkegärdet åker
    Norrboda by Kyrkegärdet åker
    Norrboda krono ängar Kyrkegärdet åker
    Norrboda utj. Kyrkestättan skyttel
    Norregård bebyggelse Kyrkevägen väg
    Norrgård, se 3 Alvestorp Norrgård gd Kyrkevägen väg
    Norregård bebyggelse Kyrkosjön Saknas
    Norregård bebyggelse Kyrkåkren åker
    Norregård bebyggelse Kyrkäng äga
    Norregård bebyggelse Kyrkängen åker
    Norregård bebyggelse Kyssebergen berg
    Norregård bebyggelse Kyängen äng
    Norrgård, Alvestorp bydel Kålelid vägbacke
    Norrgård, Bygdås bydel Kårelid landsvägsbacke
    Norregård, Hornsved, se Norrabyn bydel Kårelidbacken vägbacke
    Norrgården bydel Källagärdet åker
    Norrgården bydel Källan i Grönmon källa
    Norrgården bydel Källarlyckan åker
    Norrgården hd Källbergslyckan åker
    Norrgården hmd Källedalen äng
    Nyalund lht Källehultahagen hage
    Nyalund avs Källehultet äng
    Nyanäs utj. Källehultet äng
    Nyanäs t Källerydgärdet åker
    Nyanäs torp Källetomten äng
    +Nybo t Källängen äng
    Nybo avs Källängen äng
    Nybo lht Källängen äng
    Nybo f.d. torp Källängen äng
    Nybygget Saknas Källängen äng
    Nybygget bebyggelse Kärngafällan kärr
    Nybygget utjord Kärrekilen vik
    +Nybygget bs Kärrängen äng
    Nybygget f.d. torp Ladalyckan åker
    Nybygget avs. Lafällorna åker och äng
    Nyfällan bs Lagårdsgärdet åker
    Nyfällan f.d. torp Lagårdsgärdet åker
    Nygård hmd Lagårdsgärdet åker
    Nygård herrgård Lammhagen hage
    +Nyhemmet bs Landsvägslyckorna åker
    Nyhem avs. Landsvägsängen äng
    Nyhemmet f.d. torp Lansagärdet åker
    Nyholm bs Larsmossen mosse
    Nyholm bs Larstorpagölen göl
    Nyholm f.d. bs Larstorpavägen väg
    Nyholm bs Lekebergsgärdet åker
    Nylund bs Lekerydskärret äga
    Nylund avs. Lergravsgärdet åker
    Nylund bs Lerkärret åker
    Nymåla bs Lermossen mosse
    Nystorp f.d. torp Lerviken vik
    Nystugan torp Lidagärdet åker
    Nystugan f.d. torp Lidhagen hage
    Nytorp f.d. soldattorp Lillagärdet åker
    Nytorp avs Lilla lyckan åker
    Nyängen avs Lilla lyckan åker
    Nyängen torp Lillalyckan åker
    Näs Saknas Lillhagen hage
    Näs bebyggelse Lillmaden åker
    Näs by Lillängarna äng
    Näs Krono äng Lillängen äng
    +Odens t Lillängen äng
    Odens f.d. torp Lillängen äng
    Olsberg bs Lillängen äng
    Olsberg f.d. torp Lillängen äng
    Olsberg gjuteri avs Lillängen äng
    +Olstorp bs Lillängen äng
    Olstorp f.d. torp Lillängsberget höjd
    +Orrakullen bs Lillängsgärdet åker
    +Oxhagen bs Lillängslyckorna åker
    Oxhagen torp Linden åker
    Paradis bebyggelse Lindebackagärdet åker
    Paradis utlagt torp Lindebackarna åker
    Pavelund bs Lindsbogärdet åker
    Pavelund bs Lindsbohagen hage
    Persbo t Lindsbokällan källa
    Persbo f.d. torp Lindsbovägen väg
    Perstorp bebyggelse Lindstorpagölen Saknas
    Perstorp, se 1 Snuggarp utj. Lindåsabackarna vägbackar
    Perstorp gd Linjen äng
    Perstorp hemman Linjändarna åker
    +Pinaa förr krog Linnan slåttermark
    Prestorp, se Perstorp gd Linstorpaåkren åker
    Prestorp, se Perstorp Saknas Ljungahägnen åker
    Prinsas torp Ljungkulla-lyckor åker
    Prästegård bebyggelse Ljusgölen Saknas
    Prästegården hd Logabackagärdet åker
    Prästegården bebyggelse Logagärdet åker
    Prästorp, se 1 Perstorp Saknas Logalyckan åker
    Pukulla bebyggelse Lommagölen Saknas
    Pukulla by Lommagölen göl
    Pukullakvarnen kvarn Lommamossen kärr
    +Rashemmet f.d. soldattorp Lortmossen sankt kärr
    Rashemmet soldattorp Lortviken vik
    +Raskatorp t Lundabacken kulle
    Raskens f.d. torp Lundalyckan åker
    Ricklarp bebyggelse Lunddalarna äng
    Recklarp by Lundängen åker
    Recklarp by Lyckan i Marken åker
    Rockan t Lyckan i tomten åker
    Rockan f.d. torp Lyckorna åkrar
    +Rom bs Lyckorna åker
    Rom f.d. soldattorp Långagrå åker
    Rosendal f.d. stuga Långakärr odlat kärr
    +Rosenholm bs Långalid vägbacke
    Rosenlund f.d. torp Långalycka äng
    Rosenvik bs Långalyckan åker
    Rudbacken f.d. torp Långalyckan åker
    Ryssebo bebyggelse Långekärr skog
    Ryssebo herrgård Långgärdet åker
    Rysseryd utlagt hemman Långlyckan åker
    Rösjöholm avs Långsjögölen göl
    Rösjöholm utlagt soldattorp Långsjömader mosse
    Salen hmd Långsjömader kärr
    Salen hd Långsjön Saknas
    Samhagen »tomt» Långsjön sjö
    Sandkullen f.d. bs Långåkren åker
    Sandkärret t Långängen äng
    Sandkärret f.d. torp Lövsjöbäcken bäck
    Sandlid avs Lövsjön Saknas
    Sandlid avs Lövsjön sjö
    Sandlid bs Maden mad
    +Sandstorp bs Maderna odlade mossar
    Sandstugan avs Maderna ängar
    Sandstugan avs Madkällan källa
    +Schweiz bs Maliahål källa
    Sigridsborg avs. Marhultagubbe träd
    Sjöarp bs Marhultagubbe träd
    Sjöarp f.d. torp Marhultagubbe träd
    Sjöarp f.d. bs Marhultagubbe träd
    Sjöbo bs Mariebäck odlad mosse
    Sjödal bs Marie kärr kärr
    Sjödal bs Mariekärr åker
    Sjögle bebyggelse Markaliden vägbacke
    Sjökullen t Markalyckan åker
    Sjökullen f.d. torp Markalyckan åker
    Sjöryd bs Markalyckan åker
    Sjöryd f.d. torp Marken skog
    +Sjöstugan t Marken skog
    Sjöstugan f.d. torp Marken skog
    Sjöstugan Norra t Marken hage
    Sjöstugan Södra t Marken hage
    Sjövik avs Marken skog
    Sjöviken bs Marken skog
    Sjövik avs. (f.d. torp) Matsalyckorna åkrar
    Skattegård bebyggelse Matsan äng
    Skogsdal lht Mellangårdsgatan väg
    Skogsholm lhtr Mellangärdet åker
    Skogshyddan avs. Mellangärdet åker
    Skogslund avs Mellangärdet åker
    Skogslund avs. Mellangärdet åker
    Skogsryd bs Mellangärdet åker
    Skogsryd t Mellanladan lada
    Skurelid f.d. bs Millebygärde åker
    Skytthemmet bs Millebyliden väg
    Skytthemmet f.d. torp Mjölkabäcken bäck
    +Skyttla t Moarna skog
    Skyttlarna f.d. torp Moarna skog
    Skögle by Moarna skog
    Sköndal avs Moarna skog
    Sköndal avs. Moasjön sjö
    Slammarp bebyggelse Mobacken vägbacke
    Slammarp by Modammen åker
    Slammarp skatte utjordar Modammen kärr
    +Slättna f.d. soldattorp Mogölen göl
    Slättna garveri Molyckan åker
    Slättna bs Momossen mosse
    Slättna avs. Mon skog
    Slättna rivet torp Mon skog
    Slättna f.d. soldattorp Mon skog
    Slättna bs Mon skog
    Smedhemmet f.d. husartorp Mon skog
    Smedhemmet f.d. soldattorp Mon skog
    Smedjebacken avs Mon betesvall
    Smedstorp bs Mosebacke åker
    Smocken stuga Mosebacke vägbacke
    Smörtomten utjord Mosjön Saknas
    Snuggan, se Perstorp utjord Mossabäcken bäck
    Snuggarp utj. Mossängen mosse
    +Snurrabo bs Mossängen åker
    Snurrabo f.d. torp Myllevägen väg
    Solhaga, Norra avs. Myrebäcken bäck
    Solhaga, Södra avs. Myrekärret kärr
    Solhem avs Myremosse odlad mosse
    Solhem lht Myren torp
    Spinkarp f.d. husartorp Mågabiten åker
    Spinkarp torp Målavägen väg
    Spinkarp torp Måletomten äng
    Spinkarp skatte torp Månsagölen göl
    Spånghult t Mässingsängen Saknas
    Spånghult utlagt torp Möbolsåkrarna åkrar
    Stackamålen bs Mörkehål del av väg
    Stackeryd f.d. torp Mörkehål terräng
    Stavedalen hmd Mörkehålsbäcken bäck
    Stenkullen lht Mörkehålsgölen göl
    Stenkulla lht Mörkevik vik
    Stenshult bs Mörtesten sten
    Stenhult f.d. torp Nedersta gärdet åker
    Stensholm avs Nergärdet åker
    Strömsborg avs. Nerhagen skog
    +Svartmyllan bs Nersta gärdet åker
    Svartmyllan f.d. torp Norragårdsgatan väg
    Svejts bs Norragärdet åker
    Svenstorp avs Norragärdet åker
    Svenstorp bs Norrekärr kärr
    Svenstorp f.d. husartorp Norrevrå skog
    Svenstorp riven bs Norrhagen hage
    Sågen t Norrhagen hage
    Sågen f.d. husartorp Norrhagen skog
    Sågen t Norrängen äng
    +Sågen bs Norrängslyckan åker
    Sågen f.d. torp Nybrofällan Saknas
    Sågen bs Nybrofällebäcken Saknas
    Säldefall bebyggelse Nybrottet åker
    Säldefall hemman Nybrottet åker
    +Sälderyd f.d soldattorp Nybrottet åker
    Sälderyd f.d. torp Nybrottet åker
    Söcknakvarnen kvarn Nybråtet åker
    Söcknen kvarn Nyhagen skog
    Södergård bebyggelse Nykällan källa
    Södergård, se 4 Alvestorp Södergård gd Nykälleladan lada
    Södergård, Alvestorp bydel Nykärret kärr
    Södergård bebyggelse Nykärret utlagd äng
    Södergård, Boda bydel Nykärret odlad mosse
    Södergård bebyggelse Nykärret äng
    Södergård bebyggelse Nylanden åker
    Södergård bebyggelse Nyängen äng
    Södergård bebyggelse Nyängen äng
    Södergård bebyggelse Nyängen äng
    Sörabyn bydel Nyängen äng
    Söragården bydel Nyängen äng
    Söragården bydel Nyängen slåttermosse
    Söragården hmd Näsjagärdet åker
    Söragården bydel Nässjasjön, se Nässjön Saknas
    Söragården bydel Näsasjön sjö
    Söragårdsgatan väg Näsjatorpet avs
    Söragårdsmossarna mossar Nässjön sjö
    Söremo skog Näverkärret kärr
    Tallekittavrån f.d. torp Nävrakärret äga
    Tallholmen avs Offerkällan källa
    Tallholmen f.d. torp Offerkällan källa
    Tingsta f.d. bs Olstorpagölen Saknas
    Tipo f.d. torp Olstorpagölen göl
    Tipohägnen, se Tipo f.d. torp Olstorpaladan lada
    +Tjället bs Olstorpalyckorna åkrar
    Tjäll, se Käll f.d. torp Opphagen hage
    Tobakstäppan hus Oppängen äng
    Tomten utj. Orrakullen bergkulle och åker
    Tomten, se Smörtomten utjord Orrakullsgärdet åker
    Tornsbo avs Orrakullsängen äga
    Tornsbo f.d. bs Oset vik
    Torpstugan torp Ossianegärdet åker
    +Torvstugan bs Oxehagen hage
    +Tröttåsen t Oxhagarna hagar
    Tröttåsen f.d. torp Oxhagavägen väg
    Täppan f.d. torp Oxhagen hage
    Törnsborg avs. Oxhagen hage
    Ulvabo torp Oxhagen hage
    +Ulvabo bs Oxhagen hage
    Urfjällsängen avs Oxhagen skog
    Vadstena f.d. torp Oxhagen hage
    Vargabygden del av socknen Oxhagen hage
    Venneholm avs Oxhagen skog
    Vyschen f.d. bs Oxhagen hage
    Väderum bs Oxhagen hage
    Väderum statstuga Oxhagen hage
    +Väggaberg bs Oxhagen hage
    Väggaberg f.d. torp Oxhagen hage
    Vännerholm lht Oxhagen hage
    Västanå avs. Oxhagen hage
    Västanå f.d. torp Oxhagen hage
    Västergård bebyggelse Oxhagen hage
    Västergård bebyggelse Oxhagsberget berg
    Västergård bebyggelse Oxhagsgrinden grind
    Västergård bebyggelse Oxhagsgärdet åker
    Västergård bebyggelse Oxhagskällan källa
    Västergård bydel Oxhagslyckan åker
    Västergården bydel Oxhagslyckan åker
    Västergården bydel Oxhagslyckan åker
    Västra Alvestorp bydel Oxhagslyckan åker
    +Västralund bs Pellahagen hage
    Västralund torp Pellamaden åker
    Västra skolhuset, se Forslund avs Pellavången åker
    Åbo f.d. bs Pellängen äng
    Åkersberg f.d. bs Per Bengtsson, se Bengtsson kärr
    Åkersberg f.d. hus Perstorpagärdet åker
    Åkerslund avs. Perstorpagölen göl
    Åreryd bebyggelse Pigeplågan kärr
    Åreryd by Planen åker
    Årerydroten byar Plågan grustag
    Åstorpet by Plågan tallskog
    Åstugan bs Plågorna sankt kärr
    Åstugan f.d. soldattorp Plågängen äga
    Älekärr bebyggelse Postagrinden Saknas
    Älekärr by Postavägen biväg
    Älekärr Lilla bebyggelse Pottaskekällan källa
    Ängalund bs Prästakullarna kullar
    +Ängelund bs Prästakällan källa
    Ängalund lht Prästakälleberget berg
    Ängalund f.d. torp Prästgårdsgölen Saknas
    Ängaryd bs Prästkällan källa
    Ängaryd rivet torp Pukabäcken bäck
    Ängaryd f.d. torp Pukafällorna hage
    +Ängen bs Pukakärret f.d. slåtteräng
    Ängen hd Pukullasjön Saknas
    +Ängholmen bs Pukullasjön sjö
    Ängholmen f.d. torp Puttamossen odlad mosse
    Äspelid bs Pärängen äng
    Äspelund bs Päselid brant backe
    Äspelund bs Päselid vägbacke
    Ödehult by Randen hage
    Ödhult bebyggelse Rankan äng
    +Ödhult Lilla bebyggelse Rankegärdet åker
    Ödhult Lilla hemman Rankeladan lada
    Östergård bebyggelse Rankäret delvis odlat kärr
    Östergård bebyggelse Rashemssjön sjö
    Östergård bebyggelse Rashemsvägen väg
    Östergård bebyggelse Rasängarna äng
    Östergård bebyggelse Recklarpagärdet åker
    Östergården bydel Recklarpamossen odlat kärr
    Östergården bydel Ribborna åker
    Östergård bydel Riksdagsgölen Saknas
    Östergård, Hornsved bydel Riksdagsgölen göl
    Östorp bs Riksdagsgölen göl
    Östradal avs. Riksdagsmansgölen göl
    Östralund bs Risslusagärdet åker
    Östtorp bs Rockegölen Saknas
    Östra skolhuset, se Alverstorpa skolhus avs Rockhultaliden vägbacke
    Övrabo bebyggelse Rockhultet kärr
    Övrabo gd Romaregärdet åker
    Övrabo by Romarelyckan åker
    Övrabo, Lilla f.d. torp Romaremon skog
    Övrabyn bebyggelse Rommamossen mosse
    Övrabyn bydel Rothugget odlad mosse
      Rothugget f.d. slåtterkärr
      Rothugget hage
      Rothuggslyckan åker
      Rothygget sankt kärr
      Rovekärret åker
      Rovekärrsmossen åker
      Rudebacken höjd
      Rudbacken kulle
      Ryssebobäcken bäck
      Ryssebosjön Saknas
      Ryssebosjön sjö
      Rysserydhagen hage
      Ryttaretomten äng
      Råbockabäcken bäck
      Råbockabäcken bäck
      Räta liden vägbacke
      Rävabergen hage
      Rävaberget berg
      Rävaberget berg
      Rävåkren åker
      Rödjorna äng
      Rökärren åker
      Rörsjön sjö
      Rösjön Saknas
      Rösjön sjö
      Rösten råsten
      Röstenkärret f.d. odlad mosse
      Röstensladan lada
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sares hägne åker
      Silebäck rännil
      Silebäck bäck
      Silverbäcken bäck
      Silverån Saknas
      Silverån å
      Simonskärr äng
      Sissekärr kärr
      Sjöagärdena åkrar
      Sjöagärdet åker
      Sjöagärdsdalen åker
      Sjöfällan äng
      Sjögärdet åker
      Sjölyckan åker
      Sjöstugeviken vik
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Skaftabodgärdet åker
      Skallakullaåkren åker
      Skallakullen kulle
      Skallakullen slåtteräng
      Skallemossen åker
      Skallskurebergen berg
      Skiften äng
      Skifterna åker
      Skiftåkrarna åker
      Skitnemosse sankt kärr
      Skjulsfällan äng
      Skolegärdet åker
      Skralåsabacken vägbacke
      Skralåsen åker
      Skrocken äng
      Skrovrätten utägor
      Skuruvägen väg
      Skälekälla källa
      Slassbackarna höjd
      Slåtterhagen hage
      Smedagärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedhemslyckan åker
      Smedhemsängen äng
      Smedlyckan åker
      Smedåkren åker
      Smällegrind f.d. grind
      Smällegrindsbacken vägbacke
      Smällegrindslyckan åker
      Smällegrindslyckan åker
      Smörliderna vägbackar
      Snappsäcken äng
      Sneda liden vägbacke
      Sniglaladan lada
      Snuggarpahagen f.d. hage
      Snuggarpe lider vägbackar
      Soamossabrinken vägbacke
      Soamossen mosse
      Stackerydkälla källa
      Stackfällan skog
      Stackfällemossen åker
      Stackfällorna åker
      Stenalid vägbacke
      Stenbäcken bäck
      Stenskiften åker
      Stallsgärdet åker
      Stenbrättan åker
      Stenbäckakärret odlad mosse
      Stenängen betesvall
      Stenängen äng
      Stenängen äng
      Storahultet äng
      Storakärr terräng
      Stora kärret kärr
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Store backen vägbacke
      Storekärr äga
      Storestenslyckan åker
      Storgatan gata
      Storhagen äga
      Storlyckan åker
      Stormaden åker
      Stormossarna mossar
      Storängen f.d. äng
      Storängen äng
      Storängen f.d. äng
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängsgärdet åker
      Storängskällan källa
      Storängsmossen åker
      Storängstomten äng
      Stretevägen väg
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stutamossen slåtter
      Svartgölen vattendrag
      Svartgölen Saknas
      Svartgölen göl
      Svartgölen göl
      Svartmyllan skog
      Svartmyllevägen väg
      Svenstorpehagen hage
      Svinavallen betesäng
      Svinkärret kärr
      Svängelidabäcken bäck
      Svängeliden vägbacke
      Syllrosafällorna utlagd äng
      Syssebergen berg
      Sågemossen slåtteräng
      Södre sjö Saknas
      Södre sjön sjö
      Tjuvaberget berg
      Tjuvahulten utlagda ägor
      Tjuvamossen slåtter
      Tjuvön ö
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten slåtteräng
      Tomterna ängar
      Torpagärdet åker
      Torpakällan källa
      Torpakärret kärr
      Torpaliden vägbacke
      Torpaängarna ängar
      Torpängen äng
      Torpängen äng
      Tosjön Saknas
      Tosjön sjö
      Toskäppen sund
      Toskäppevadet terräng
      Trangölen Lilla Saknas
      Trangölen Stora Saknas
      Tresnippen äng
      Tresnippen slåtteräng
      Trullamossen mosse
      Trälleborg hage
      Tröttåsaladan lada
      Tuvamaden åker
      Tynkamaden mad
      Täppegölen Saknas
      Täppan äng
      Täppegölen göl
      Täppelyckan åker
      Täpporna äng
      Täppängen bete och äng
      Utängarna äng
      Utängslyckan åker
      Uvabergen höjder
      Uvabergen berg
      Vagnsjöbäcken bäck
      Vagnsjökärret kärr
      Vagnssjön Saknas
      Vagnsjön sjö
      Valbacken höjd
      Valbacken kulle
      Valbacken höjd
      Vidbäcksängen äng
      Vildmossen mosse
      Vinkan äng
      Vinterhallarna vägbacke
      Vitamärren mosse
      Vrången sjö
      Vrången sjö
      Väderhattafällan skog
      Värkvarnsbacken vägbacke
      Världsens ände åker
      Västanåviken vik
      Västermark skog
      Västra källan källa
      Västre sjö Saknas
      Västre sjö sjö
      Västresjö sjö
      Yngnöthagen hage
      Åkerkätten åker
      Åkersberg betesvall
      Ålekärr äga
      Åskadalen åker
      Åstockamaden åker
      Älingabäcken bäck
      Ängabacken åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagölen göl
      Ängakättarna åkrar
      Ängaladan lada
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan äng
      Ängalyckorna åker
      Ängamossen åker
      Ängavägen väg
      Ängen äng
      Ärtatäppan åker
      Äskebäcken bäck
      Äskeviken vik
      Äspekullen kulle
      Äspekullen beteskulle
      Äspetomten åker
      Äsphagen hage
      Äsphagskullarna höjd
      Ödholmen ängar
      Ökärret kärr
      Östralundsgatan väg
      Östrakulle åker
      Övrabovägen väg

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.