ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mulseryds socken : Mo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 248 Bebyggelsenamn : 100 Naturnamn : 48
Mulsarydh Saknas Anderstorp ägomarker Mulseryd sn Agutaremsbäcken tillflöde till Nissan
Multzserid Saknas *Auguttarims ängsbråte bråte Mulseryds socken socken Björnbäcken Saknas
Mulseryd sn /Se Barna Kulle terräng Mulseryd socken Brede floe tjärn
Mulseryd sn Berghagen ägomark Agutarem Saknas Dagsjön Saknas
Mulseryd sn Bistocken terräng Agutarem Saknas Dammsbäcken tillflöde till Nissan
Mulseryd sn Bjällermon terräng Agutarem by Dammsliden backe
Mulsorydh Saknas Bjällermon terräng Apoteket torp Djupe floe tjärn
Mulseryd sn Björkedungen terräng Backen bebyggelse Elsabosjön Saknas
Mulseryd by o. sn Björkelund ägomark Björkdungen hmd Fasters kärr Saknas
Mulseryd sn Björnabäcken bäck Bosarp by Getamaden skogsmark
Mulseryd sn /Se Björnabäcken bäck Bosarp by Getaryggen bergås
Mulseryd sn /Se Björnmossen mosse Bosarp, Lilla bebyggelse Gunnahemssjön Saknas
Mulseryd sn /Se Björnmossen mosse Bosarp, Stora bebyggelse Hallaknatten höjd
Mulseryd sn /Se Blåmadsmossen mosse Bråten, Lilla bs Helgabo hägnor nyodlingar
Bosarp by Blåmadsmossen mosse Bygget t. Helgasjön Saknas
Bosatorp Saknas *Bosarps skog skogsparti Bygget hmd Hoppebobäcken tillflöde till Nissan
Bosarp by Brede floe sumpmark Elsabo bebyggelse Horsarör stenröse
Bosarp, Stora gd /Se Bråtahagen ägomark Fåglahult Saknas Hultaliderna Saknas
Bosarp, Stora poststation /Se Brötemossen mosse Fåglahult bebyggelse Hulubäcken vattendrag
Eghås Saknas Brötemossen mosse Gethestra bebyggelse Hårlanda bäck Saknas
Elsabo? Saknas Bullerbäcken bäck Grenhestra bebyggelse Knekestugeliden backe
?Elsabo by Bygget terräng Grenhestra by Kolaboliderna backar
?Elsabo by /Se Bäcken sankmark Heda avs. Komosse Saknas
Elsabo by /Se Bäckens ägomark Helgabo Saknas Komosse mosse
Elsabo by /Se Dagsjön sjö Helgabo Saknas Korpanabbe äng
Gethestra gd /Se Dammsbäcken bäck Helgabo gård Krogbackeliderna backar
Grenhestra gd /Se Dammsbäcken bäck Hoppebo t. Kvarnhagsbäcken bäck
Grenhestra gd /Se Delamon sankmark Hoppebo kvarn Lillesjön Saknas
Grenhestra by /Se Djupe floe göl Hultet t. Lindsbäcken Saknas
Grenhestra gd /Se Djupsjön sjö Hultet hmd Mostuguliderna backar
?Hede förr egen sn, nu del av Mulseryds sn Domsätra terräng Hultet, Lilla bs Mulserydssjön Saknas
Hede förr egen sn, nu del av Mulseryds sn /Se *Dumme bro bro Hårlanda bebyggelse Nissan Saknas
Hede lht /Se *Dummebro väganläggning Högbråten t. Nissastigen landsväg
Heda avs. Dumme mosse mosse Isatorpet bebyggelse Norrsjön Saknas
Helgaboda Saknas Dumme mosse Saknas Istorpet torp Orrenacken höjd
Helgabo gd Dumme mosse mosse Jära by Pelles äng Saknas
Hälgabo by Dumme mosse mosse Jära by Pluttakärret kärr
*Hoppebo förr kvarn /Se Dumme mosse mosse Jära by Rörsjön Saknas
Isatorp by Dummemosse mosse /Se Järnborydet t. Sandvassbacken backe
Isatorp by Dumme mosse mosse /Se Knutshult bebyggelse Sillstigen gammal körväg
Isatorpet gård Dummeån å Kohagen hmd Skållebrickelider backar
Isatorp gdr /Se Dummeån å +Kringelmaden t. Stockabergen Saknas
Jära förr egen sn, nu by /Se Dummeån å Kråkshult by Storkärren Saknas
Jära förr egen sn, nu by Dummeån å /Se Kråkshult gård Svartebäcken vattendrag
Jära by Dummeån å /Se Kråkhult Norra Saknas Sågån Saknas
Jära gd /Se Dumn, se Dummeån å Kråkhult, Södra bebyggelse Västermarken utmarker
Jära gd /Se Dumn (fsv.), se Dummeån å Kullen gård Yxnebäcken Saknas
Jära by /Se dumnærmosæ, se Dumme mosse mosse Laggen t. Älgån Saknas
Jära by /Se dumpnaermosæ, se Dumme mosse mosse Lillgården hmd  
Knutshult gd Elie Klint, se Älgklinten markerad höjd? Linnekullen bebyggelse  
Kråkshult by Elsabomossen mosse Luttebo t.  
Löckna bebyggelse /Se Elsabomossen mosse Löckna bebyggelse  
Mulseryd by Elsabosjön sjö Lövåsen bs  
Mulseryd by Elsabosjön sjö Mellangård bebyggelse  
Mulseryd by Fastrakärr kärr Mulseryd Saknas  
Mulseryd poststation /Se Fastrakärr kärr Myrbacken t.  
?Ryd by Finnadals gjuta terräng(?) Norrgård bebyggelse  
Röksberg hg Fredriksberg terräng Norrgård bebyggelse  
Röksberg hg Fälten terräng Norrsvinhult by  
Röksberg hg Fälten terräng Ormen t.  
Röksberg hg Getamaden terräng Prästtorpet bebyggelse  
Röksberg Saknas Getaryggen bergås Roten t.  
Röksberg herrgd Getaryggen ås Ryd by  
Röksberg hg /Se Getaryggen, Store terräng Ryd by  
Stigared gård Getaryggsmossen mosse Ryskadalen t.  
Stigarÿdh Saknas Granåsen terräng Rödjorna t.  
Stigared gd Granåsen ägomark Rödås avs.  
Stigared gd Grisslemon terräng Röksberg Saknas  
Stigaryd gd /Se Grisslemon område i terräng /Se Skogslund t.  
*Stommen gd Grissleån å +Skyltens t.  
*Stommen gd Grisselån å /Se Skärebo t.  
Svedbrandshult by Grummekila terräng Snarabo avs.  
  Grumme kila terräng Sobo gård  
  Gräsrödjorna sankmark Sobo, Lilla bs  
  Gräsrödjorna terräng Stigaryd Saknas  
  Gunnahemssjön sjö Stigaryd gård  
  Gölen göl Storgården hmd  
  Hagagölen göl Stubbrödjan torp  
  Hagalyckan ägomark Svedbrandshult bebyggelse  
  Hagastugan, Lilla terräng(?) Svinhult by  
  Hagastugan, Lilla terräng Svinhult by  
  Hagastugan, Stora terräng(?) Svinhult by  
  Hagastugan, Stora terräng Svinhult, Norra bebyggelse  
  Hallaknatten terräng Svinhult, Södra bebyggelse  
  Hansabacken skogsparti Södersvinhult by  
  Hansabacken terräng Sågviken bebyggelse  
  Heda fornlämning? Södergård bebyggelse  
  Hedasjön, se Mulserydssjön sjö Södergård Saknas  
  *Hedåhn å Tomten t.  
  Hidesdungen skogsmark +Trallarns t.  
  Hoppebobäcken bäck Trappen gård  
  Hoppebäcken bäck Trapprödjan bebyggelse  
  Hovmejan backe /Se Unnefors kvarn  
  Hultet, L. ägomarker Videbo, Lilla t.  
  Hultet, Lilla ägomark Videbäcken t.  
  Hulubäcken bäck Äsebo Saknas  
  Hulubäcken bäck Äsebo by  
  Hulubäcken bäck Örnbergs Saknas  
  Hulubäcken bäck Övrabo hmd  
  Husberget höjd Övrabo gård  
  Hyttan terräng    
  Hyttan terräng    
  Hårlandsbäcken bäck    
  Hägna ägomark    
  Häståsabäcken bäck    
  Häståsabäcken bäck    
  Högsås terräng    
  Höljorna terräng    
  Höljorna berg?    
  Hönsabron bro?    
  Jättasten sten    
  Kattån gränså    
  Klinta mosse mosse    
  *Klinta skog skogsparti    
  Klintömossarna mossar    
  Kodunge terräng    
  Kodunge terräng    
  Komosse mosse    
  Komosse mosse    
  Komosse mosse    
  Komosse mosse    
  Kråkshult triangelpunkt    
  Kråkshult triangelpunkt    
  Kulebo ägomark    
  Kvarnamon skogsmark    
  *Kiällekiärret kärr?    
  Källerödjan terräng el. ägomark    
  Kärrarp terräng    
  Kärrarp terräng    
  Laggen terräng (ägomark?)    
  Liljebo ägomark    
  Lillebråten sankmark    
  Lillemossen mosse    
  Lillemossen mosse    
  Lindsbäcken bäck    
  Lindsbäcken bäck    
  Linnersmad sumpmark    
  Luttebo ägomarker    
  Långhulta mosse mosse    
  Löckna triangelpunkt    
  Löckna göl göl    
  Lövåsen terräng och ägomarker    
  Lövåsen ägomark    
  Mastramon terräng    
  Mastramon terräng    
  Molyckan terräng    
  Molyckan ägomark    
  Mon skogsmark    
  Mulserydssjön sjö    
  Mulserydssjön sjö    
  Mulserydssjön sjö    
  Mulserydssjön sjö    
  Mulserydssjön sjö /Se    
  *Mulseryd skog skogsparti    
  Nissadal terräng    
  Nissan flod    
  Nissan å    
  Nissan flod    
  Nolmadsmossen mosse    
  Nolmadsmossen mosse    
  Norra gölen göl    
  Nydala ägomark    
  Nystugan terräng    
  Nytorp ägomark    
  Oxhagen skogsmark    
  Pella äng terräng    
  Pella äng ägomark    
  Rappens terräng    
  *Rolkemose mosse?    
  Rydet terräng    
  Rydet terräng    
  *Ryds kvarnfall fall i Nissan    
  Ryskadalen ägomark    
  Råttöbäcken bäck    
  Råttöbäcken bäck    
  Råttö kärr kärr    
  Ränneslätt sankmark    
  Rödjan terräng    
  Rödjan terräng    
  Rödjorna terräng    
  Rödjorna ägomark    
  ?Röksbergsgölen göl    
  Röksbergsgölen göl    
  *Röksbergs ängsbråte bråte    
  Rörsjön sjö    
  Sjörydet ägomark    
  Sjörydet ägomark    
  Skallermossen mosse    
  Skallermossen mosse    
  Skogsdal terräng    
  Slättmossen mosse    
  Slättmossen mosse    
  Solslätten terräng och ägomarker    
  *Stenkarln gränsmärke    
  Stenkullen betesmark    
  Stenrödjan terräng    
  Stenrödjan terräng    
  Stenö terräng    
  Stigarydsberg berg    
  Stockabackahall skogsmark    
  Stockabackahall terräng    
  Stockhultamad, Norra kärrmark    
  Storängen terräng    
  Storängen terräng    
  Storängen myrmark    
  Strömbergs terräng    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svartebäcken bäck    
  Svenstorp ägomark    
  Sågebäcken bäck    
  Sågebäcken bäck    
  Sågeviksdammen damm    
  Sågån gränså    
  Sågån å    
  Sävdalen ägomark    
  Södra gölen göl    
  Tolabo terräng el. ägomark    
  Tomten terräng    
  Tomten ägomark    
  Torpängen ägomark    
  Trollabäcken bäck    
  Trädgården terräng    
  Trätängen terräng    
  Trätängen terräng    
  Trätängsmosse mosse    
  Tuttedungen triangelpunkt    
  Tuttedungen triangelpunkt    
  Tyskudden mossudde    
  Vagnarsbron bro    
  *Vallgårda bråte bråte    
  Videbo, St. ägomarker    
  Västerklint terräng    
  Västermarken skogsmark    
  Västermon skogsmark    
  Västerås terräng    
  Västerås terräng    
  Yxabäcken, se Öxnabäcken bäck    
  Ågården terräng    
  *Älgklinten markerad höjd    
  *Älgklinten markerad höjd    
  *Älgklinten markerad höjd    
  *Älgklinten markerad höjd?    
  Älgåsa göl göl    
  Älgåsagöl sjö    
  Ängabäcken bäck    
  Ängabäcken bäck    
  Öxnabäcken bäck    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.