ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Barnarps socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 189 Naturnamn : 178 Bebyggelsenamn : 219 Naturnamn : 68
Barnarp sn Andersberg terräng Barnarps socken socken Barnarpasjön Saknas
Barnarp sn Baggön terräng Barnarp sn Barnarpasjön sjö
Barnarp sn /Se Barnarpasjön sjö Barnarpssocken sn Bastakullen Saknas
Barnarp sn Barnarpssjön sjö Barnarp sn Björkö Saknas
Barnarp Saknas Barnarpssjön sjö /Se Andersberg hmd Bommagölen Saknas
Barnarp sn Barnarpasjön sjö Backen bebyggelse Bommagölen göl
Barnarp sn Barnarpssjön sjö /Se Barnarp Saknas Boön Saknas
Barnarp sn Bastakullen ägomark Barnarp bebyggelse Brudkullen Saknas
Barnarp sn Berget terräng (?) Barnarps missionshus Saknas Eckern sjö
Barnarp sn Berget terräng Bashult bebyggelse Flahultsgölen göl
Barnarp sn Berghem terräng Bashult by Gamla landsvägen väg
Barnarp sn Bockastenen gränsmärke? Berget t Grållebacken kulle
Barnarp sn Bodön, se Boön ö +Bommen torp Gränna åker
Barnarp sn Bommagölen göl Bommen bs Gubbens hål kärr
Barnarp sn Bommagölen göl /Se Borgen t Hattagölen Saknas
Barnarp sn Bommen terräng Borrbruket Lilla bebyggelse Himlakullen Saknas
Barnarp sn /Se Borraflon vattensamling /Se Borrbruket Stora bebyggelse Hällstorpaån vattendrag
Barnarp sn Boön mossholme Borrbruket torp Hättagölen göl
Barnarp by o. sn /Se Boön ö /Se +Bremsabo t Kallbäcken rännil
Barnarp sn o. by /Se Brittstugan f.d. torp? Bremsabro torp Kallbäcken bäck
Barnarp sn /Se Brottalyckan ägomark Brittelund bebyggelse Kalvön Saknas
Barnarp sn /Se Brunna, se tre brunnar källor Bron avs Kalvösgölen Saknas
Barnarp sn /Se Brännudden terräng Bron torp Kattaberget höjd
Barnarp sn /Se Bäckaskog terräng Bygget bs Knoppebergen bergsparti
Barnarp by o sn /Se Dumme mosse mosse Bäckaryd bs Knottebergen höjd
Barnarp sn /Se Dunkahalla ån el. Dunkehalla ån å Bäcken lht Konungsö mosse Saknas
Barnarp sn /Se Dunkehallaån å /Se Bäcken bs Konungsösjön Saknas
Adhensiø, se Odensjö by Eckern sjö Bäcken bs Kringelsjön delav Eckern
?Barnarp by Eckern sjö Dambergs bs Kråkebosjön Saknas
Barnarp by o. sn Eckern sjö Dammen avs Kråkeboån Saknas
Barnarp poststation /Se Eckerssjön Saknas Dammhagen lht Kråkeboån å
Bashult by Eckerssjön sjö Dammhagen torp Kullö Saknas
Bashult by Eckerssjön sjö Ebbestorp torp Körsberget Saknas
Bashult gd:ar /Se Eckerssjön sjö Fageräng avs Ladö Saknas
Bommen tp /Se Eckerssjön sjö /Se +Fesasken torp Lisaberg Saknas
Bonda-Stigamo, se Stigamo, Norra gd:ar Erlandsö ägomark Flahult bebyggelse Lovsjö Saknas
Borrbruket tp /Se Fallkärren kärr Flahult by Lofsjön sjö
Borrbruket tp /Se Farbergskärret kärr Flugebo bebyggelse Lusbäcken rännil
Borrbruket tp /Se Flahultagölen göl Flugebo torp Lustbäcken bäck
Brömsebo tp /Se »Fotahall» råmärke /Se Flygarehemmet torp Lustbäcke lider lider
Flahult by Friaredalen dalsänka /Se Frejbo avs Långön höjd
Flahult by Friarekullen fornlämning Furubacke bebyggelse Näsakullarna Saknas
Flahult by Granarps mosse mosse Fåfängan hus Näset Saknas
Flahult by Granarpssjön sjö Fåfängan Saknas Odensjö lider Saknas
Flathult by /Se Granarpssjön sjö /Se Granarp bebyggelse Odensjö lider lider
Flahult gd:ar /Se Grållekullen betesmark Granarp f.d. komministerbost. Pelle Ikens bäck bäck
Flugebo gd /Se Gräsö ö Granarp f.d. komministerbost. Per litens bäck vattendrag
Flyans, se Flygarehemmet tp Gullåkramossen, se Konungsömossen mosse Granarpsskogen Saknas Rötemossagölen Saknas
Flygarehemmet (Flyans) tp /Se Hagalyckan ägomark Grälsbo bs Rötemossen Saknas
Flatholt, se Flahult by Hallandsmossen mosse Hagen t Sjöängen Saknas
Frejbo tp /Se Hattagölen göl Hagen avs Sjöängsgölen Saknas
Granarp komministerboställe Hunnaforsen å Hammarstorpet lht Stigamo gölar Saknas
Granarp f.d. komm.bost. Hyltabergen berg /Se Hammarstorpet lht Storegöl göl
Granarp komministerbost. Hyltenamossen mosse Hellstorp herregård Store kulle höjd
Hovslätt samh. /Se Hällstorpsdammen göl Holmen lht Tabergsån Saknas
Hyltena by Hällstorpsån å Hovrätten hus Tre brunnar källor
Hyltena gd Hällstorpsån å /Se Hultna, se Höltna gd Trollhättan udde
Hyltena by Hällstorpsån del av Tabergsån /Se Hyltena Saknas Trollön Saknas
Hyltena gdr /Se Häradsmärket gränsmärke (?) Hyltena by Ubbarpasjön Saknas
Hyltena gd:ar /Se Jeppes stall terräng Hällstorp säteri Visingsö åker
Hyltena gd:ar /Se Jättastenarna stenar Hällstorpshammar avs Vissmålen åker
?Hällstorp hg Kalvön ö Häradsmärket torp Viö Saknas
Hällstorp gård Kalvösgölen göl Häradsmärket bs Västergöl Saknas
Hällstorp herrg. Kirsaberget terräng (?) Hökhult Saknas Västersjön Saknas
Hällstorp gård Knottebergen berg Hökhult gård Västersjön sjö
Hällstorp hg Konsjön sjö /Se Höltna gd Äckern sjö
Hällstorp hg /Se Konungsömossen mosse Jansalyckan torp Öarna utmark
Hällstorp lhtr /Se Konungsömossen mosse Johansberg avs Örnaberget kulle
Hällstorp gd /Se ?Konungsömossen mosse Jonsberg t  
*Hällstorps knipphammare Saknas Konungsömossen mosse Jonsbo bebyggelse  
Hällstorp herrgd Konungsösjön göl Karlsberg torp  
?Hällstorp hg /Se Korsvägelyckan ägomark Karins hmd  
Häradsmärket tp /Se Kringlesjön sjö /Se Kilaström avs  
Hökhult gård Kringelsjön sjö Kersaberget torp  
Hökhult gd Kråkebo masugn Saknas Kirsaberget skogspark  
Hökhult gd Kråkeboån gränså Kirsaberget avs  
Hökhult gd /Se Kråkeboån del av Tabergsån /Se Klastorp bebyggelse  
Hökhult gd /Se Kullö ö Klastorp torp  
Johansberg, se Pålen tp Kungshällen fornlämning Klockarehemmet bebyggelse  
Kirsaberget tp /Se Källbysjön, se Västersjön sjö Klockarehemmet bs  
Klockarehemmet tp /Se Kärrebo ägomark Knäryd Saknas  
Knäryd gård Kärrebo betesmark Knäryd bebyggelse  
Knäryd gd Ladö ö Konungsö Saknas  
Knäryd gd Lagamossen mosse Konungsö bebyggelse  
Knäryd gd /Se Lagan gränså Konungsö by  
Knäryd gd /Se Lagastigen väg /Se Konungsökvarnen bebyggelse  
Knäryd gd /Se Lamogöl göl Krogen bebyggelse  
Knäryd gd /Se Ledalyckan ägomark Krogen torp  
Knäeryd gd /Se Lillån å Kråkebo bebyggelse  
Kolonierna utgårdar /Se Lisaberg berg /Se Kråkebo by  
Konungsö by Lisabergsstenen minnessten Kullen avs  
Konungsö by Lovsjö sjö Kullen bs  
Konungsö by Lovsjön sjö /Se Kvarntorpet torp med kvarn  
Konungsö by Lovsjön (Lövsjön), se Låvsjön sjö Källarp bebyggelse  
Konungsö (Konungsjö) by Lusbäcken bäck Källarp by  
Konungsö by *Lusse rör stenrör Kärrebo torp  
Konungsö by /Se Lustbäcken bäck Ledet t  
Kråkebo by Lustbäcksängen äng Ledet bs  
Kråkebo by Långa udde terräng Ledet avs  
Kråkebo by Långön terräng +Lillegård bebyggelse  
Kråkebo by (och masugn) Låvsjön (Lovsjön, Lövsjön) sjö /Se Lillemo torp  
Kråkebo gdr /Se Läsängsån del av Tabergsån /Se Lillängen bebyggelse  
Kråkebo gd:ar /Se Löndegölen göl Lillängen bs  
Källarp gd Lövsjön (Lovsjön), se Låvsjön sjö Lillängen torp  
Källarp gd /Se Mobro bro /Se Lockebo Saknas  
Ledet tp /Se *Mobro masugn Saknas /Se Lockebo bebyggelse  
Låckebo by Mobro f.d. masugn /Se Lunden lht  
Lockebo by Mobroån del av Tabergsån /Se +Lusbäcken t  
Lockebo gd Mossfältet ägomark Lustbäcken bs  
Lockebo gdr /Se Näsakullarna terräng Luta (Lutan?) torp  
Lockebo gd:ar /Se Näset näs Luta torp  
Lustbäcken torp /Se Odensjön, se Barnarpssjön sjö /Se Lyckorna hmd  
Lustbäcken lht /Se Odensjön sjö /Se Låckebo by  
Lutan tp /Se Ollasmossen ägomark Läsäng bebyggelse  
Lysbäcken, se Lustbäcken lht Ollasmossen mosse Lövåsen torp  
Läsäng gd Parken skogspark /Se Massaladan hyreskasern  
Läsäng gdr /Se Per Litens bäck bäck /Se Mellangård bebyggelse  
Läsäng gd:ar /Se Pinan ägomark Molbro kraftstation  
Mobro masugn /Se Rasabäcken tillflöde /Se Moliden avs  
Mobro masugn /Se Rödjan ägomark Mon torp  
Mossfältet gd:ar /Se Rödjan sankmark Mon lht  
Målen by Rönnebacken strandparti? Mon bebyggelse  
Målen gd /Se Rönneberget höjd Moslätt bs  
Nordhammaren del av Norrahammars köping /Se Samnelsö terräng Moslätt torp  
Norrahammar köping Sandvadslyckan ägomark Mosen bebyggelse  
Norrahammar bruk S. Britas källa källa Mossfältet avs  
Norrahammar köping Sankta Birgittas källa källa /Se Målen bebyggelse  
Norrahammar samh. /Se Sjöbo ägomark (?) Målen by  
Norrahammar köping /Se *Sjöbosjön sjö Norrahammar bruk o. samhälle  
Norrahammar köping /Se Sjöbosjön, se Låvsjön sjö Norra Hammar bruk  
Norrahammar bruk o. köp. /Se Sjöängsgölen göl Norrefors avs  
Odensjö by +Skitnebro bro /Se Norregård bebyggelse  
Odensjö by Skittnebo bro /Se Norrgården gd  
Odensjö by Store göl göl Nybygget bebyggelse  
Odensjö by Store mosse mosse Nybygget torp  
Odensjö by Storön terräng Odensjö bebyggelse  
Odensjö gd Suttersjön förr sjö /Se Odensjö herrgård  
Odensjö by *Sutaremossen myr Odensås bebyggelse  
Odensjö hg *Sutaresjön sjö Olles hmd  
Odensjö hg /Se Suttersjön sjö Parken skogspark  
*Odensjö knipphammare Saknas Svartegöl göl Pershult bebyggelse  
Odensjö by o. herrgd Svartgölen göl /Se Pershult gård  
Odensjö Toragård herrgd Svältekrikskärret kärr Posthemmet bebyggelse  
Odensjö gd /Se Sänkegöl göl Posthemmet torp  
Odensjö gd /Se Söffrenbrunna »brunnar» /Se Prästegården, se Norregård bebyggelse  
Odensjö gd /Se Söffri »brunnar» /Se Pålen t  
Odensås tp /Se Sönnersrydet terräng Pålen torp  
Ollas f.d. torp? /Se Sörängen mosse Ribban torp  
Pershult gd Tabergsån å Rydet avs  
Pershult gd Timmeltamossen mosse Rydet avs  
Pershult gd /Se Timmerön terräng Rydet torp  
Pålen tp /Se Toragård triangelpunkt Rydslund avs  
Pæssholt, se Pershult gd Torsviksån gränså Rödjan hmd  
Råset tp /Se Torsviksån del av Tabergsån /Se Rödjan avs  
Sjöa (Sjöaryd) tp /Se *Trebrunnamossen = Konungsömossen? Saknas Rödjedal lht  
Sjöaryd, se Sjoa tp Tre brunnar källor Rönnebacken avs  
Skinnersdal by Tre brunnar gölar Rönneberget avs  
Skinnersdal by Trollön mossholme Rönneberget hmd  
Skinnersdal gd Trälleborg höjd Sandhem avs  
Skinnersdal gd:ar /Se *Ubbarpssjön sjö Sandvik avs  
Sk(j)äggebo tp /Se Ubbarpasjön sjö Siktekvarnen bebyggelse  
Slänt-in lht /Se Ubbarpssjön sjö /Se Sjoan torp  
Smedjeberget tp /Se Ubbarpaån å Sjöskog bebyggelse  
Spånhult by Ubbarpaån å +Sjövik torp  
Spånhult, Lilla gd Valbron terräng Sjövik torp  
Spånhult, Stora gd Vidön ö Skattegård bebyggelse  
Spånhult gd /Se Viön stengrund Skattegård bebyggelse  
Spånhult gd /Se Viö stengrund /Se Skinnersdal Saknas  
Stenbäcken torp Viön stengrund /Se Skinnersdal by  
Stigamo by Vändet ägomark Skogen bebyggelse  
Stigamo by Vändet ägomark Skogsberg avs  
Stigamo, Lilla, se Stigamo, Norra gd:ar Västersjön sjö Skäggebo t  
Stigamo, Norra by Västersjön sjö Skänkelund bebyggelse  
Stigamo, N. by Västersjön sjö /Se Skänkelund torp  
Stigamo, Norra gd:ar /Se Åamossen mosse Släntin lht  
Stigamo, Södra by Änglalyckorna ägomarker Slänt-in bs  
Stigamo, Norra o. Södra gd:ar /Se Ömossen mosse Slätten villaområde  
Stigamo by /Se Östergärdet ägomark (?) Smedjeberget lht  
Stillefors gd, fabr. /Se   Sobacken torp  
*Söffrenbrunna källor   Spånhult bebyggelse  
Toragård, Odensjö, se Odensjö Toragård herrgd   Spånhult gårdar  
Toragård gd /Se   Spånhult Lilla bebyggelse  
Torsvik pappersbruk /Se   Spånhult Stora bebyggelse  
Torsås tp /Se   Stenbäcken lht  
Torsås tp /Se   Stigamo Norra Saknas  
Tos (=Lilla Kråkebo) gd /Se   Stigamo, N. by  
Ubbarp by   Stigamo by  
Ubbarp gd   Stillefors falvik  
Ubbarp gd:ar /Se   Stillefors f.d. bruksegendom  
    Storemo torp  
    +Sundsrydet torp  
    Svängen hmd  
    Sågen bs  
    Södergård bebyggelse  
    Sönnersrydet torp  
    Sörgården hmd  
    Taskebacken avs  
    Toragård bebyggelse  
    Toragården herrgård  
    Torelund bs  
    Tors bebyggelse  
    Torsvik pappersbruk  
    Torsås avs  
    Torsås torp  
    Ubbarp Saknas  
    Ubbarp by  
    Valbron hmd  
    Valbron torp  
    Viksbo avs  
    Västergård bebyggelse  
    Västergård bebyggelse  
    Zakrisliden bs  
    +Åsen t  
    Åsen torp  
    Ängslund lht  
    Ödegård bebyggelse  
    Örnaberget avs  
    +Östergård bebyggelse  
    Österäng bebyggelse  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.