ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eksjö socken : Södra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 321 Naturnamn : 302 Bebyggelsenamn : 815 Naturnamn : 1620
Eksjö landsförsamling, se Eksjö stad Saknas Eksjö förteckning /Se Eksjö landsförsamling landsförs. Adolfstorp skogsmark
Eksjö förteckning /Se Adolfstorp ägomark Eksjö lfs Allén allé
Eksjö landsförslg Adolfstorp betesmark Eksjö lfs Allmänningaån å
Eksjö landsförslg *Albogha Ström vattendrag Eksjö lfs Anders-Johanalyckan åker
Eksjö landsförslg *Alboga ström å Eksjö lfs Askkokeriet terräng
Eksjö landsförslg *Albogaström Saknas Eksjö lfs Askåkeriet terräng
Eksjö sn *Alboga ström Saknas Eksjö lfs Askåkeriet terräng
Eksjö lfs *Albogha ström vattendrag /Se Eksjö lfs +Aspegöl, se Tallarpagölen göl
Eksjö lfs Allmänningsån å Eksjö lfs Aspudden udde
Eksjö sn Andersberg berg(?) Eksjö lfs Backagärdet åker
Eksjö lfs. Baggebo ägomark Eksjö lfs Backagärdet åker
Eksjö sn Bastabergen berg Eksjö lfs Backagärdet åker
Eksjö sn Bastegöl göl Eksjö lfs Backagärdet åker
Eksjö f.d. socken Basthultsmossen ägomark Eksjö lfs Backagärdet åker
Eksjö sn Berget terräng Eksjö lfs Backahagen hagmark
Eksjö sn Berghemmet skogspark? Eksjö lfs Backahagslyckan åker
Eksjö sn Berghemmet terräng Eksjö lfs Backalyckan åker
Eksjö landsf. Bergholm skogsmark Eksjö lfs Backalyckan åker
Eksjö sn Bjälmen sjö Eksjö lfs Backaåkern åker
Eksjö sn /Se Bjälmen sjö Eksjö lfs Backåkern åker
Eksjö sn Bjäsarpasjön, se Hökasjön sjö Eksjö lfs +Backåkern, se Källaregärdet åker
Eksjö landsf. Björkåsen betesmark Eksjö lfs +Backåkrarne, se Kyrkgärdet åker
Eksjö lands k. Björnavången terräng Eksjö lfs Backängen ängsmark
Eksjö landsförsamling sn Blankelidsgölen göl Eksjö lfs Baggabo åker
Eksjö landskommun sn Boda kulle höjd Eksjö lfs Baggaboliden vägbacke
Eksjö sn Boxnäs terräng Eksjö lfs Baggabolyckan åker
Eksjö landsk. Brudkärret terräng Eksjö lfs Baksidan åker
Eksjö landsförslg Brunnsbo ägomark Eksjö lfs Balders mader sankmark
Eksjö sn Bråtagölen göl Eksjö lfs Ballemader mossar
Eksjö lfs Bäck terräng Eksjö lfs Balle mader sankmark
Eksjö förr lfs [Bøsseström] Saknas Eksjö lfs Balle mader sankmark
Eksjö lantförs. »bøssestrøm» förr ström Eksjö lfs Balle mader sankmark
Eksjö lfs Dalaryd sankmark Eksjö lfs Ballesjön göl
Eksjö landsförs. Saknas Dalstugan terräng Eksjö lfs Ballesjön göl
Eksjö landsförs. landsförs. Danielstorp terräng Eksjö lfs Barnamossen mosse
Eksjö landsförs. landsförs. Duntahål sankmark Eksjö lfs Bassagran gran
Eksjö landsförsamling Saknas Eken ägomark Adolfstorp torp Bastabergen höjder
Eksjö landsförsamling Saknas Ekerydsmossen mosse Adolfstorp försv. t Bastabergen höjder
Eksjö landsförsamling Ekhult terräng Adolfstorp lht Bastagölen göl
Eksjö landsförs. Saknas Eksjö förteckning /Se Andersberg bs Bastapölen vattensamling
Eksjö lfs Fiskaretorpsåsen terräng Andersberg lht Bastebiten åker
Eksjö landsförsamling Saknas Fjärhanehult ägomark Anderstorp avs Bastegärdet åker
Eksjö landsk. Saknas Foggölen, Lilla göl Anderstorp torp Bastelyckan åker
Eksjö f.d. landsf. /Se Foggölen, Stora göl Arnanäs bebyggelse Bastetomten hagmark
Eksjö f.d. sn /Se Foghult ägomark Arnanäs, se Ärnanäs försv. gd Basthultamossen mosse
Eksjö f.d. socken Fridhem ägomark Aspudden avs Basthultaåkern åker
Eksjö landskommun sn /Se Försjön sjö Aspudden avs, lht Baståkern åker
Eksjö kyrka Saknas Galgabacken höjd Backahem försv. t Bengtakärret mosse
Eekesio quern, se Eksjö landsk. Granhult skogsmark Backen, se Backhem bs Bergagärdet åker
?Bjässarp by Gransnäs ägomark Backhem bs Bergalyckan åker
Boda gd Gravagölen göl +Baggebo t Bergalyckan åker
*Bondeby Saknas Grindstugan höjd Banvaktsstugan lht Berget gd
Bredevik indr. boställe Grönlidkulle triangelpunkt Berget avs Berghemsgölen göl
Brevik gd Gubbegölen göl Berget torp Berghemsmossarna mosse
Bredvik gd Gumnarydgölen göl Berghemmet bs Berghemsvägen skogsstig
Brevik gd Gysjön sjö Berghemmet försv. bs Bergholm terräng
Bredevik gård Gäddviken vik Berghemmet lht +Bergåkern åker
Bredevik indr.boställe Göljarpagölen göl Bergholm t +Betesmarcken, se Kohagen skogsmark
Bredevik indr.militieboställe *Hafsio(r) sjö /Se Bergholm försv. bs Betesvallen äng
Bredevik gd Hafsjön, se Härstensbosjön sjö Bergs gd Betesvallen betesmark
Brevik hg Haralyckan ägomark Betlehem avs Bilyckan åker
Brevik gd Hattasten terräng Betlehem lht Biten nerom eken åker
Brevik gd Hattasten sten Betlehem lht Biten nerom farmors åker
Brevik by Havsjön, se Härstensbosjön sjö Bjässarp bebyggelse Bjälmen sjö
Bredevik indr.bost. Havsjön, se Härstensbosjön sjö Bjässarp gd Bjässarpagärdet åker
Brevik gd m.m. /Se Hemgölen göl Bjässarp gd Bjässarpagärdet åker
Broddarp gd Hester, Lilla ägomark Bjässarp gd Bjässarpamossen mosse
?Broddarp by Hester, Lilla ägomark Bjässarp gd Bjässarpavägen väg
Broddarp gård Holmagölen göl Björkelund försv. torp Bjässarps mo skogsmark
Broddarp g Holmamossen ägomark Björkhaga lht Björkabäcken bäck
Broddarp gd Holmserydsjön sjö Björkhagen bs Björkamossen mosse
Broddarp gd Holmserydsjön sjö /Se Björkhagen gd Björkelund åker
Broddarp gd Holstensbo triangelpunkt Björkholmen f.d. husartorp Björkhagen hagmark
Broddarp gd /Se Holstensbo triangelpunkt Björkholmen lht Björkholmsåkrarna åker
Broddarp gd /Se Hopåsarna skogsmark Björklunda bs Björkholmsängen äng
Broddemålen by Hultåkra ägomark Björklunda lht +Björkåkern, se Landsvägsåkern åker
Broddemålen gd Humpen sankmark Björkåsen f.d. soldattorp Björkåsen skogsmark
Broddemålen gd:ar Humsnäsen sjö Björkåsen försv. t Björnahacket åker
Broddemålen gd Hunsnäsen sjö Björnkällan Västra torp Björnahacket åker
»Brødhult» gård Hunsnäsen sjö Björnkällan Västra försv. torp Blankelidgölen göl
Bytteryd by Hunsnäsen sjö Björnkällan Östra torp Blomströms odling åker
?Bänarp gdar Hunsnäsen sjö Björnkällan Östra gd Blåsut åker
Bänarp by Hunsnäsen sjö Björnkällan Östra gd Blöta gatan sankmark
Bänarp Saknas Huvakullen höjd Björnkällan Östra gd +Boadalslyckan, se Bodalsgärdet åker
Bänarp by Häradssjön sjö Blåsut smedja Bockhagen Saknas
Bänarp by Häradssjön sjö Boda bebyggelse Bockhagsgölen Saknas
Bänarp by Härstensbosjön sjö Boda gård Boda bäck bäck
?Bänarp gdr Härstensbosjön sjö Boda bebyggelse Bodadalen ängsmark
Bänarp by Härstensbosjön sjö Boda bebyggelse Bodadalsgärdet åker
Dängestorp gd Härstensbosjön sjö Boda bebygelse Bodagärdet åker
*Eggiamålen torp /Se Härstensbosjön sjö Borgen försv. värdshus Boda kulle höjd
?Ekeryd gdar Härstensbosjön sjö /Se Bostället gd Boda lada lada
Ekeryd g Hästsjön, se Häradssjön sjö Boxnäs f.d. husartorp Boda lada lada
Ekeryd gd Högaskogsberget berg Boxnäs gd Boda lid Saknas
Ekeryd gd /Se Högefälle terräng Bredevik, se Brevik gd Bodalid landsvägsbacke
?*Eksjö försv. beb. Högstorp ägomark Brevik bebygelse Bodalid landsvägsbacke
Eksjöholm gd Hökasjön sjö Brevik gd Boda lilläng äng
Eksjöholm gd /Se Hökasjön sjö Brevik avs. Bodalyckan åker
Fiskarehemmet Saknas /Se Hökasjön sjö Brevik gård Boda mark skogsmark
Flathult gd Hökhultagölen göl Brevik nybild. fst Boda äng Saknas
*Flughudaal torp? Hörstensbosjön sjö Brevik gd Boda äng äng
*Flugudal gd Ingeborgsö udde Brevik gd Bogärdet åker
*Flugudal Saknas Jansberg sankmark Brevik Lilla gd Bokebacken hagmark
Fuggemålen gd Janstorp ägomark Brevik, Lilla gd Bokhagen hagmark
Fuggemålen gd Järntorp ägomark Brevik, Lilla gd Bokhagsgärdena åker
Fuggamålen gd /Se Kakelugnsgölen göl Brevik, Lilla gd Bolet äng
Fåglarp gård Karlberg ägomark Brevik, Lilla gd Borgareliden backe
Fåglarp gd Karlsjön sjö Breviks rote del av Eksjö lfs Borgaliden landsvägsbacke
Fåglarp gd /Se Kindsholm ägomark Breviks rote del av Eksjö lfs Bortesta gärdet åker
Graven gd Kindsholm ägomark Broddarp bebyggelse Branddammen damm
Grimberg gd Kindstorp ägomarker? Broddarp gd Brantagärdet betesvall
Grönlid gd Klackagölen göl Broddemålen gd Brevikabäcken bäck
Grönlid Lilla avs, gd Klackagölen göl Broddemålen bebyggelse Brevikagärdet åker
Grönlid Stora gd Klackasjön sjö Broddemålen gd Brevikahagen skogsmark
Hagersryd hg Klackasjön sjö Broddemålen gd Breviksmon skog
Hagersryd by Klintabergen berg Brudkärret gd Brevlådan plats
Hagersryd hg Klintabergen berg Brunnsbo t Brevlådan plats
Hagersryd (numera Lilla o. Stora) gdar Klintagölen göl Brunnsbo försv. torp Broarpagärdet åker
Hagersryd hg Klockarp höjd(?) Brunnstorp t Broddarpamossen mosse
Hagersryd herrgd Knapplekullen höjd Bråddemålen, se Broddemålen gd Broddemålagärdet åker
Hagersryd, Lilla o. Stora gd:ar Korpaberget berg Bygget lht Broddemålamossen betesmark
Hagersryd hg Kråkbergen berg Bytteryd bebyggelse Brudbadet terräng med lht
Hagersryd hg Kvarnarpasjön sjö Bållebo bs Brunnsbo åker
Hagersryd herrgd Kvarnastugan ägomark Bållebo gd Brunnsbohagen skogsmark
Hagersryd by Kvarnkullen ägomark Bållebo gd Brunnsbomossen mosse
Hagersryd hg Kvisttorp ägomark +Bäckstugan bs Brunnsgärdet åker
Hagersryd by Kvänsåsasjön sjö Bäckstugan försv. t Brunnsgärdet åker
Hagersryd herrgd Kvänsåsasjön sjö Bänarp utj Brunnskärret sankmark
Hagersryd gd /Se Kvänsåsasjön sjö Bänarp gård Brunnslyckan åker
Hagersryd hg /Se Kvänsåsasjön sjö Bänarp bebyggelse Brunnsåkern åker
Havseryd gd Kvänsåsasjön sjö Bänarp frälse utj. Brygghusagrundet grund
Havseryd gd Kvänsåsasjön sjö Bänarp Lilla hmd Bråtagölen göl
Havseryd gd Kårarp, Lilla skogsområde Lilla Bänarp hemmansdel Bråtagölen göl
Havseryd gd /Se Källehult ägomark Bänarp Stora hmd Busaleken skogsmark
Hafseryd gd Källehult ägomark Bänarp utjord, gd Bygget åker
Havseryd gd Källmo ägomark Bänarp, Lilla gd Byggningagrundet, Stora grund
Havseryd gd /Se Källmo ägomark Bänarp, Stora gd Byggningagärdet åker
Havsryd gd /Se Kärrsgölen göl Bänarp, Södra gd Bykestället terräng
Havsjömålen by Kättelgölen göl Bänarp, Norra gd Byxan åker
Havsjömålen gd Kättstorpsudden udde Bötteryd hemman Byxegärdet gärde
Havsjömålen gd:ar Lassakärr kärr Bötteryd gd Byxegärdet åker
Havsjömålen gd Lejonnäs terräng Bötteryd gd Byxegärdet åker
Havsjömålen by /Se Lerfällan ägomark Charlottenborg avs, lht Bållebogärdet åker
Havsjömåla gd /Se Lid ägomark Dalaryd bs Bållebolyckan åker
*Hokerydh gd(?) Lidbroån å Dalaryd försv. t Bållebosjön sjö
Holmseryd gd Linddal ägomark +Dalen bs Bäckagärdena, Lilla åker
Holmseryd gd /Se Liseberg ägomark Dalstugan bs Bäckagärdena, Stora åker
Holmstensbodha, se Holstensbo by Lundholmen terräng Dalstugan försv. torp Bäckakullarna åker
Holstensbo by Lundstorpsberget höjd Dammen avs Bäckamaden sankmark
Holstensbo gd *Lutarps vad Saknas Dammen avs +Bäcken, se Upphöredabäcken bäck
Holstensbo gd Långbrokärret ägomark Dammen avs, gd Bäcken bäck
Holstensbo torp Långegölen göl Dammen avs, gd Bäcken bäck
Holstensbo gd Långegölen göl Dammen avs, gd Bäckängen ängsmark
Hula Saknas Lönebacken berg +Danielstorp bs Bäckängsmossen mosse
Hunsnäs gd Lövhult ägomark Danielstorp försv. t. Bänarpagärdet åker
Hultåkra gd Madstugan terräng +Djärvhemmet avs Bänarpa kulle jordhög
*Hylta gd(?) Madstugan terräng Djärvhemmet försv. t Bötterydskogen skogsmark
Hytten torp /Se Maggarpasjön, se Kvänsåsasjön sjö Dängestorp bebyggelse Dalahagen skogsmark
Hyttens kvarn torp /Se Moaryd terräng Dängestorp gd Dalalyckan åker
Håkansjön by l. gd /Se Modal ägomark +Eken t Dalalyckan åker
Hällahester gård Mostorpagölen göl Eken försv. t Dalaryd hagmark
Hällahester gd Muggebo ägomark Ekeryd bebyggelse Dalarydhagen skogsmark
Hällahester gd Munkasjön sjö Ekeryd gård (by) Dalaryd källa källa
Hällahester torp Munkesjön, se Kvarnarpasjön sjö Ekeryd gd Dalaryd källa källa
Hällahester gd *Munkesjön sjö Ekeryd Södergård gd Dalaryd källa källa
Hällahester gd /Se *Munkesjön sjö +Ekholmen t Dalarydvägen skogsväg
Härstensbo by Myregölen göl Ekholmen försv. t Dalen åker
Härstensbo gd Målängen ägomark Ekhult t Dalstugebäcken bäck
Härstens bo by /Se *Nabbla hed terräng /Se Ekhult försv. bs Dalängen skogsmark
Högaskog g Narebogölen göl Ekhultet t Dalängen skogsmark
Högaskog gd Nordholmen skogsmark Ekkullen t Dalängen äng
Högaskog hg Norrgölen göl Ekkullen försv. bs. Dalängen äng
Högaskog gd *Notehed Saknas Ekret t Dalängsgärdet åker
Högsjöhult by Notviken, Lilla vik Eksjöholm gd Dammalyckan skogsmark
Klacken gd Notviken, Stora vik Eksjöholm bebyggelse Dammalyckan åker
Klacken gd Nybo ägomark Eksjöholm gd Dammamaden sankmark
Klacken gd Nybroån å Eksjöholm gd Dammen damm
Klacken gd Nybygget ägomark Eksjöhult, se 1-2 Eksjöhult Saknas Danielstorp skogsmark
Klacken gd Nystorpamossen ägomark Eksjöhult, se Högsjöhult gd Danielstorpahagen skogsmark
Klacken gd Nyängen ägomark Ekås lht Det smala gärdet åker
Krånglebo Saknas /Se Näset ägomark Elverket elverk Domarängen hagmark
?Kulla gd Näsudden udde +Fieberg bs Dopstenen sten
Kvensås hg Näsudden udde +Fiskaretorpet torp Dritlekällan källa
Kvänsås hg Nöjhult ägomark Fiskaretorpet försv. t Dritlekällebäcken bäck
Kvänsås gd Opphem ägomark Fjäderhult försv. t Druntahål bäckravin
Kvänsås herrgd Passlemålagölen göl Fjärhanehult försv. t Drängagråten hagmark
Kværnsio aæs, se Kvänsås hg Pengagölen göl Flathult bebyggelse Drängagråten äng
Kålshester gd Pengagölen göl Flathult gd Drängstugegärdet åker
Kålshester gd /Se Perstorp ägomark Foghult avs +Drängstugugärdet, se Källerydsgärdet åker
Kålshester gd /Se Perstorpsgölen göl Foghult lht +Dyngebackagärdet, se Stickebackagärdena åker
Kårarp by Perstorpsgölen göl Fredriksdal bs Dängestorpabäcken bäck
Källeryd by Prästängen terräng Fredriksdal lht Dängestorpamossen skogsmark
Källeryd Saknas Risagölen göl Fridhem avs +Dängestorpaåkern, se Landsvägsgärdet åker
Källeryd gd /Se Rogö ö Fridhem försv. t Ekbacken hagmark, kärr
?Kärr gd Rokalven, Norra sjö Fuggemålen bebyggelse Ekebackalyckan åker, kärr
Kärr gård Rokalven, Norra sjö Fuggemålen hemman Ekebacken hagmark
Kärr gd Rokalven, Södra sjö Fuggemålen gd Ekelyckan åker
Kärr gård Rokalfsjön sjö Fuggemålen gd Ekelyckan åker
Kärr gd Rosjön sjö Fåglarp gd Ekerydgärdet åker
Kärr gd Rosjön sjö Fåglarp bebyggelse Ekerydmossen skogsmark
Lida gd Rosjön sjö Fåglarp gd Ekerydvägen skogsväg
Lida gd Rosjön sjö Fåglarp gd Ekhultabitarna åker
Lillemålen Saknas /Se Rosjön sjö Fällestugan lht Ekhultagärdet åker
Lundstorp gd Rosjön sjö Förnäs lht Ekhultagärdet, Lilla åker
Lutarp gård Rosjön sjö Förnäs torp Ekhultagärdet, Stora åker
Lutarp gd ?Rosjön sjö Förnäs gd Ekhultaskogen skogsmark
Lutarp gd Rosjön sjö Getaryggen torp Ekhulta vildmosse sankmark
Lutarp g *Ryssjön, se Rosjön sjö Getryggen lht Ekhultaåkern, Bortersta åker
Lutarp gd Råsahagen skogsmark +Gransbo bs Ekhultaåkern, Hitersta åker
Lutarp gd Rödsjön, se Rosjön sjö /Se +Gransbo torp Ekhultaängen äng
Lutarp Saknas /Se Sakristian grotta /Se Gransbo försv. bs Ekhultet gd
Lutarp gd /Se Sanda ägomark Gransbo försv. bs Ekkullagärdet åker
Lutens f.d. torp? Sandgölemon terräng Gransnäs försv. torp Eksjöholmssjön sjö
*Lwthatorpa wadhj Saknas Sandgölen göl Granstorp försv. t Eksjöån å
?Lönås gd Sandstorpsgölen göl Graven t Ekåkern åker
Lönsås gd Sjöhagen ägomark Graven gård Ekåsalyckan, Lilla åker
Lönås gd Sjösätra ägomark Graven gd Ekåsalyckan, Stora åker
Maggarp, se Eksjöholm gd Sjösö ö Grensbo torp Elverksgärdet åker
Maggarp, se Eksjöholm gd Skiverstadån å Grimberg bebyggelse Enelyckorna åker
»mangamanna bolit» beb. Skogseryd terräng Grimberg gd Evighetslyckan åker
*Mangamannabolit Saknas Skogö ö Grimsberg gd Evighetslyckan åker
Mölleryd gård Skurubergen berg Grindsbo bs Farfars kärr mosse
Mölleryd by Skurugata rågång? Grindsbo försv. t Farfarsodlingen åker
Mölleryd gd Skuregata bergsklyfta Grindstugan bs Farmoraliden landsvägsbacke
Mölleryd gd Skurugata bergsklyfta /Se Grindstugan bs Fiskarelyckan åker
Mölleryd gd /Se Skurugölen göl Grindstugan stuga Fiskaretorpet udde
Priarp by Skuru hatt bergblock /Se Grindstugan försv. bs Fjäderhultalyckorna åker
Priarp gd Skärahall öar Grindstugan lht Flathultagärdet åker
Priarp by Smedstorpsgölen göl +Gröndal bs Flathultakulle höjd
Priarp by Smedstorpskulle triangelpunkt Gröndal ställe Flathultalyckan åker
Priarp gd Snokö ö Gröndal försv. bs Flathultavägen skogsväg
Priarp gd /Se Soabäcken bäck Grönlid gård Flottgärdet åker
Prästgården prästgård Soabäcken bäck Grönlid Lilla bebyggelse Foggölen Lilla Saknas
Prästkulla gd Soåsaberget Saknas Lilla Grönlid gård Foggölen, Lilla, se Fuggemålagölen, Hitersta göl
Prästkulla gd Soåsahagen Saknas Grönlid Lilla avs, gd Foggölen Stora Saknas
*Pukegården Saknas Soåsasjön sjö Grönlid Lilla avs, gd Foggölen, Stora, se Fuggemålagölen, Stora göl
Risan by Soåsen Saknas Grönlid Stora Saknas +Fogla Giölen, Stora, se Fuggemålagölen, Stora göl
Risan gd:ar Spelhesterbäcken bäck Grönlid Stora gd +Foglagölen, L., se Fuggemålagölen, Hitersta göl
Risan by Stackängen ägomark Grönlid Stora gd Framsidan åker
Risan by Stensjön sjö Gumnaryd Saknas Fransalyckan åker, kärr
Risan by Stenstorp terräng Gumnaryd Lilla t Fransamossen mosse, kärr
Risan gd Stockabäck skogsmark Gumnaryd, Lilla lht Fridhemsgärdet åker
Risan gd /Se Stockabäcken bäck Gumnaryd Stora torp Fridparken terräng
Rosan gd Stockabäcken bäck Gumnaryd, Stora gd Friparken terräng
Rottnaby gd Stockabäcksgölen, Lilla göl Gunnarstorp avs Friparken terräng
Rottnaby gd Stockabäcksgölen, Stora göl Gunnarstorp lht Fuggegölen göl
Rottnaby gd /Se Stockatorpakärret kärr Gåveberg avs Fuggemålagölen, Hitersta göl
Råsa gd Stockerydsjön sjö Gåveberg gd Fuggemålagölen, Stora göl
Salingryd, se Sälleryd hg /Se Stopte ägomark Gåvetorp t Fuggemålamossen mosse
*Sibbatorp Saknas Store floe å Gåvetorp lht Fuggemålavägen skogsväg
*Sibbarp Saknas Storängskärret ägomark Gåvetorp lht Fåfängan lycka
Sjunnaryd indr.bost. Stubbalyckorna ägomark Gärdet hemmansdel Fåfängan åker
Sjunnaryd indr.bost. /Se Styrön ö Gärdet gd Fåfängan åker
Sjö gd Svansjön sjö Göljarp avs Fåfängan åker
?Sjö gård Svartagrindsbäcken bäck Göljarp gd +Fågel Gjöhlen, se Hökhultagölen göl
Sjö gd Svartegölen göl Hafsjömålen gård Fåglagärdet åker
Skedhult herrg Svartkärret ägomark Haga bs Fåglagärdet åker
Skedhult herrg Svällebäcken terräng Haga lht Fåglamossen skogsmark
Skeeffwastadha, se Skiverstad by Svämmeviken vik Hagalund bs Fåglarpagärdet åker
Skewastadhom, se Skiverstad by Sågegölen göl Hagalund bs Fåglarpalandet sjöstrand
Skinnaryd »ladugård» Säldefall sankmark Hagalund bs Fåglarpalyckorna åker
Skinnaryd »ladugård» Sällamossen ägomark Hagalund försv. t Fårahagen hagmark
Skinnaryd torp Sävegölen göl Hagalund lht Fårahagen skogsmark
Skinnaryd t Södergölen göl Hagersryd by Fårahagen hagmark
Skinnaryd gd /Se Södermossen betesmark Hagersryd bebyggelse Fårahagen hagmark
Skinnaryd Saknas Tallön ö Hagersryd Lilla bebyggelse Fårahagen skogsmark
?Skiverstad by Togölen göl Hagersjö herrgård Fårahagen hagmark
Skiverstad by Toregöl göl Lilla Hagersjö hemman Fårahagen hagmark
Skiverstad by Torparmossen ägomark Hagersryd gd Fårahagen hagmark
Skiverstad by Toskäppan göl Hagersryd, Lilla gd Fåragatan äng
Skiverstad by Trehörningen göl Hagersryd, Lilla gd Fårahagslyckorna åker
Skifwerstad by Trehörningen sjö Hagersryd herrgård, se Hagersryd gd Fårahagsåkern åker
Skiverstad by Trehörningen sjö Hagersryds rote del av Eksjö lfr Fårhagslyckan åker
Skiverstad by Trolleberg terräng +Hanstorp torp Fårängen ängsmark
Skiverstad by Trollebergsmossen mosse Hanstorp försv. torp +Fägatan från Hustomten ängsmark
Skiverstad gd Trädgårdsviken vik Havseryd gd Fällorna betesmark
Skifverstad Saknas Ulvafloen sankmark Havseryd bebyggelse Fältet betesvall
Skiverstad Norragård gd Uvfällberget berg Havseryd gd Förnäsviken vik
Skiverstad Saknas /Se Vantarps kvarn terräng Havsjömålen gd Försjön Saknas
Skurugata jvst /Se Vargakärret äromark Havsjömålen bebyggelse Försjön sjö
Skæmstadha Saknas Vinkeltomta, Lilla ägomark Havsjömålen gd Försjön sjö
Slättna gd Vinkeltomta, Lilla höjd Hester Lilla försv. t Galgabacken höjd
Slättna gd Vixen, Norra sjö Hiet torp Galgabacken höjd
Slättna gd Vixen, Norra sjö Holmen avs Galgabacken höjd
Slättna gd /Se Norra Vixen sjö Holmseryd bebyggelse Galgahagen skogsmark
?Smedstorp gd Vixen, Norra sjö Holmseryd gd Galtastycket hage
Smedstorp gd Vixen, Norra sjö Holstensbo gd Galtastycket skogsmark
Springarp gård Vixen, Norra sjö Holstensbo bebyggelse Galtastycket skogsmark
Springarp gd Vixen N sjö /Se Holstensbo gd Gamla kvarnen försv. kvarn
Springarp gd /Se Vixen, Norra o. Södra sjöar /Se Holstensbo Lilla bebyggelse Gamlaråsa gd
Stenkvillen t /Se Vixen, Södra o. Norra sjöar /Se Holstensbo Lilla gd Gamla ån å
Stensgöl by Åbo terräng Holstensbo Stora bebyggelse Gastamätet vägkorsning
Stockeryd gård Åsasjön sjö Hossbo gård Gatebrunn brunn
Stockeryd gd Älghultasjön sjö Holstensbo Stora gd Gatekärret kärr
Stockeryd gd Älghultasjön sjö Hultet stuga +Gatkärret, se Mossen mosse
Stockeryd by /Se Älgsjön sjö Hultet försv. t Getahagen hagmark
Stockeryd gd /Se Älgsjön sjö Hult, Nya lht +Gjöle mossen, se Ekkullagärdet åker
*Stolpatorp gd? Ängaryd sankmark Hunsnäs bebyggelse Granhult, se Granstorp skogsmark
*Stolpatorp Saknas Ängegöl göl Hunsnäs bebyggelse Gransbolyckorna åker
Storegård gd Änkarpagölen göl Hunsnäs försv. gd Gransnäs åker
[Strete] Saknas Äsperyd ägomark Hunsnäs gd Granstorp skogsmark
Stuva Saknas Ödlegölen göl Hunsnäs gd +Granåkern, se Landsvägsgärdet åker
Såghemmanet torp   Hytten t Gravagärdet åker
Sälleryd hg   Hyttens kvarn t Gravagölen göl
?Sälleryd gd   Hällahester bebyggelse Gravagölen göl
Sälleryd gd   Hällahester gd Gravahagen skogsmark
Sälleryd herrgd   Härsbo gård Gravamossen mosse
Sälleryd hg /Se   Härstensbo bebyggelse Gravkullen åker
Sälleryd gd /Se   Härstensbo gd Grensbogärdet gärde
Sälleryd gd /Se   Härstensbo gd Gretemossen sankmark
Sälleryd gd /Se   Hässelås utj. Grimbergsgärdet åker, kärr
*Tittotorp torp?   Hässelås gd Grimbergsvägen väg
*Tyttotorp gd   Hässelås Lilla utj. Grimbergsvägen skogsväg
*Tittotorp Saknas   Hässelås Lilla t Grindsbo hagmark
Upphörda gdr   Hässelås Lilla utjord Grindsbogärdet åker
Upphöreda gd   Hässelås Lilla utjord, försv. t Grindsboåkern åker
Upphöreda gdr /Se   Hässelås, Lilla försv. gd Grindstugan försv. t
Upphöreda by /Se   Hässelås, Norra gd Grindstugegärdet åker
Upphörda beb. /Se   Hässelås Stora bebyggelse Grindstugehagen skogsmark
Ärnanäs försv.gd   Hässelås, Stora gd Gruvedalen äng
Östra-gården gd /Se   Hässlebo f.d. soldattorp +Gräsfällorna, se Kohagen i Marken skogsmark
    Hässlebo lht +Gräsfällorne, se Norrängen skogsmark
    Högaskog torp Gräshagen skogsmark
    Högaskog gård Gräshagen skogsmark
    Högaskog bebyggelse Gröndalalyckorna åker
    Högaskog t Grönlidgärdena åker
    Högaskog järnvägsstation Grönlidgärdet åker
    Högaskog gd Grönlidgärdet åker
    Högsehult, se Högsjöhult gd Grönlid kulle bergskulle
    Högsjöhult gd Grönlidkulle triangelpunkt
    Högsjöhult gd Grönlidmossen åker
    Högsjöhult gd Grönlidåkern åker
    Högsjöhult bebyggelse Gubbagärdet åker
    Högsjöhult bebyggelse Gubbalyckan åker
    Högsjöhult gd Gubbalyckorna skogsmark
    Högsjöhult gd Gubbaviken vik
    +Högstorp torp Gubbegölen göl
    Högstorp försv. t Gumnarydsgölen Saknas
    Hökastugan försv. backstuga Gumnarydgölen göl
    Hökhult f.d. soldattorp Gumnarydåkern åker
    Hökhult gd Gustavalyckan åker
    Hökhult gd Gysjön Saknas
    Jansberg bs Gyesjön sjö
    Jansberg försv. torp Gåvetorpahagen skogsmark
    +Janstorp torp Gäddviken vik
    Janstorp försv. t Gärdet bakom byggningen åker
    Johanstorp t Gärdet bakom lagården åker
    Johanstorp försv. t Gärdet jämte gamla liden åker
    Jonsbo torp Gärdets mark skogsmark
    Jonsbo lht Gärdet utom byggningen åker, kärr
    Jonssons gd Gärdet utom köket åker
    Järvhemmet försv. t Gölahagen skogsmark
    Kaffekullen avs Gölahagen skogsmark
    Kaffekullen villasamhälle Gölahulpan göl
    Karlberg bs Gölakanten åker
    Karlberg försv. t Gölalyckorna åker
    Karlberg försv. t. Gölen göl
    Karlberg försv. t. Gölen göl
    Karlberg lht Gölen göl
    Katrineholm bs Göljarpagölen Saknas
    Katrineholm lht Göljarpagölen göl
    Kestorp torp Gölåkern åker
    Kindbergsholm, se Kindsholm försv. t Götahagen skogsmark
    Kindsholm torp Götahagslyckan åker
    Kindsholm försv. t Götamon skogsmark
    Kindstorp t Hagabiten åker
    Kindstorp gd Hagalyckan åker
    Klacken bebyggelse Hagalyckan åker
    Klacken försv. gd Hagalyckan åker
    Klacken försv.gd Hagen skogsmark
    Klockarp avs Hagen hagmark
    Klockarp ställe Hagen uppom landsvägen skogsmark
    Klockarp lht Halsen åker
    Klämman torp Halsen åker
    Komministerbostället, se Södergård Saknas Halsen åker
    +Kringskiten t Halvön udde
    Kristineberg lht Halvön uti vildmossen terräng
    Kulla bebyggelse Hankängarna Saknas
    Kulla gd Hanstorp åker
    Kulla gd Haraldsgärdet åker
    Kulla Södra gd Haralyckan åker
    Kulleberg avs Hattasten flyttblock
    Kullaberg gd Hattasten flyttblock
    Kullen torp Havraviken åker
    Kullen försv.t. Havserydgärdet åker
    Kvarnakullen försv. t. Havserydlyckan åker
    +Kvarnastugan bs Havserydlyckan åker
    Kvarnastugan försv. t +Havseryds utmark, se Oxhagen o.Kohagen skogsmark
    Kvarntorpet torp Hemgölen göl
    Kvarntorpet försv. t Hemängen skogsmark
    Kvisttorp bs Hemängen äng
    Kvisttorp försv. t Hemängen äng
    Kvänsås Saknas Hemängen äng
    Kvänsås gd Hemmagärdet åker
    Kvänsås gd Hemmagärdet åker
    Kyringstorp bebyggelse Hemmagärdet åker
    Kyringstorp gd Hemmamossen mosse
    Kålshester bebyggelse Hemmamossen mosse
    Kålshester järnvägsstation Hemmamossen mosse
    Kålshester gd Hemmestagärdet åker
    Kårarp bebyggelse Hemmestamossen skogsmark
    Kårarp gd Hemängen äng
    Kårarp Lilla försv. t Hemängen äng
    Källehult försv. t Herraåkern åker
    Källeryd bebyggelse Hester Lilla åker
    Källmo t Hjalmaragärdet åker
    Källmo försv. t Hjälmsängen skogsmark
    Källshult bs Hofsen terräng
    Kärr bebyggelse Holmabäcken dike
    Kärr gd Holmagärdet åker, kärr
    Kärrsholm f.d. soldattorp Holmagölen göl
    Kärrstorpet Saknas Holmahagen skogsmark
    Kättstorp t Holmamossen mosse, kärr
    Kättstorp gd Holmamossen mosse
    Köhagen torp Holmaåkern, Lilla åker
    Lagerlunda t Holmaåkern, Stora åker
    Lagerlunda lht Holmen gd
    Lagerlunda lht Holmserydssjön Saknas
    Ledet bs Holmserydsjön sjö
    Lejonnäs försv. t Holstensbosjön Saknas
    Lid bs Holstensboskogen skogsmark
    Lid gård Holstensboåkern åker
    Lid lht Hopakärret sankmark
    Lida bebyggelse Hopåsamossarna mosse
    Lida gd Hopåsarna skogsmark
    Liden lht Hultahagen skogsmark
    Lillahemmet bs Hultet skogsmark
    Lillahemmet lht +Hultet, se Hagen uppom landsvägen skogsmark
    Lillahemmet lht Hultet åker
    Lillaspringarp försv. t Hultåkra åker
    Lillastattdal försv. t +Hultängen, se Oxhagshultet skogsmark
    +Lille bondens Saknas Humpalyckorna åker
    +Lillebäck t Humpen äng
    Lillebäck lht Humpen skogsmark
    Lillegård gård i Skiverstad +Humpen, se Källaregärdet åker
    Lillegården gd Hunsnäsen sjö
    Lilleklacken försv. t Hunsnäsen sjö
    Lillemark försv. t Husatomten åker
    +Lillemålen bs Huvakullen höjd
    Lillemålen försv. bs Huvalyckorna betesmark
    Lillhem lht Hyttens kvarn försv. kvarn
    +Lillhemmet t Hyåsa sten ägomärke
    Lillhemmet lht Häradssjön sjö
    Lindal bs Häradssjön sjö
    Lindal lht Häradssjön sjö
    Lindholm torp Häradsön ö
    Liseborg försv. torp Härstensbosjön sjö
    Lundholmen t Härstensbosjön sjö
    Lundholmen försv. t Härstensbosjön sjö
    Lundstorp bebyggelse Hässelåsahagen skogsmark
    Lundstorp gd Hässlebohagen skogsmark
    Lutarp bebyggelse Hästadjupet sankmark
    Lutarp gd Hästalyckan åker
    Lutens försv. t. Hästhagen skogsmark
    Lycke bs Hästhagen skogsmark
    Lycke lht Hästhagen skogsmark
    Lyckås t Hästhagen hagmark
    Lyckås lht +Hästhagen, se Gubbalyckorna skogsmark
    Lönås bebyggelse Hästhagsgärdet åker
    Lönås gd Hästmålasjön sjö
    Lövfallet lht Hästängen hagmark
    Lövhaga lht Högaskogsberget berg
    Lövhult avs +Höggärdet åker
    Lövhult bebyggelse Högebacke skogsmark
    Lövhult försv. t Högefälle skogsmark
    Lövhult gd Höggärdet åker
    Madstugan bs Högsjöhultasjön sjö
    Madstugan försv. bs Högsjöhulta sågebacke Saknas
    +Maggarp bebyggelse Högängen äng
    Majstines gd Högängen äng
    Mellangård gård i Hagersryd Höjden åker
    Mellangården gd Hökasjön sjö
    Moaryd avs Hökasjön sjö
    Moarydet torp Hökasjön sjö
    Moaryd försv. t. Hökhultagölen göl
    Mobacka lht Hökhultagölen göl
    Modal torp +Ingialds åkern, se Landavägsgärdet åker
    Modal försv. torp Intaget åker
    Moholm bebyggelse +Intaget, se Oxhagen skogsmark
    Moholm lht Jansberg skogsmark
    +Mon torp Jansbergavången skogsmark
    Mon försv. t Janstorp terräng
    Mossarydet torp Jungfrukullalyckan åker
    Motorp bebyggelse Jungfrukullaängen hagmark
    Motorp gd Jutahagen hagmark
    Muggarp gd Jämmerdalen åker
    +Muggebo t Järnvägsgärdena åker
    Muggebo torp Järnvägsgärdet åker
    Muggebo försv. torp Järnvägsmossen mosse
    Muggens kvarn f.d. kvarn Jättastenen flyttblock
    Mugghem kvarn Jönsabacken lid
    Mugghem kvarn Kaffekullagärdet åker
    Mugghem kvarntorp, lht Kaffekullen betesvall
    Mugghem kvarntorp, lht +Kalfkärret, se Hemängen skogsmark
    Målängen avs Kallegärdet åker
    Mölleryd bebyggelse Kalles knöl bergknalle
    Mölleryd gd Kalles sand åker
    Narebo bebyggelse Kallängen äng
    Narebo gd Kalmarhagen skogsmark
    Nilstorp t Kalsjön sjö
    Nilstorp försv. t Kalvagärdet åker
    Nordanskog avs Kalvakärret sankmark
    Nordanskog lht Kalvakärret sankmark
    +Nordholmen bs Kalvhagen hagmark
    Nordholmen försv. t Kalvhagen hagmark
    Norregård gård i Broddarp Kalvhagen skogsmark
    Norregård gård i Ekeryd Kalvhagskällan källa
    Norregård gård i Hagersryd Kalvhagsåkern åker
    Norregård gård i Härstensbo Kanalen å
    Norregård gård i Skivarstad Kanalen kanal
    Norregård gård i Stockaryd Kanalen å
    Norregården gd Karlbergaviken vik
    Norrgården gård i Bänarp Karlsjön sjö
    Norrgården gd Karlssons bygge åker
    Norrgården gd Karlstensåkern åker
    Norrhaga lht Karlängen skogsmark
    Norrhemmet bebyggelse Katrineholmgärdet åker
    Nyaråsa gd Kattegölen sankmark
    Nybo bs Kattehålan grop
    Nybo försv. t Kattehålan sankmark
    Nybygget torp Kattepölen vattensamling
    Nybygget försv. torp +Kiddehagen, se Fårahagen hagmark
    Nyhaga lht Kindsholm åker
    Nykvarnen kvarn Klackagölen göl
    Nykvarn försv. kvarn Klackahagen skogsmark
    Nynäs lht Klackasjön sjö
    Nystorp torp Klackasjön sjö
    Nystorp lht Klintabergen Saknas
    Nyängen bebyggelse Klintabergen berg
    Nådastugan lht Klintaberget berg
    Näs torp Klintagölen göl
    Näset försv. t Klintagölen göl
    Näsudden lht Klintaviken vik
    Nöjdhult avs Klockarpagärdet åker
    Olsjö t Klockarpagärdet åker
    Olsjö lht Klockarpalyckorna åker
    +Opphem t. Klockarpavägen skogsväg
    Opphem försv.t. Klämmehagen skogsmark
    Passlemålen gård Klämmesten stenblock
    Perstorp torp Knapplekullen Saknas
    Perstorp försv.t. Knapplekullen berg
    Petersberg t Knapplen åker
    Petersberg lht Knektafloen sankmark
    Priarp bebyggelse Knektakärret sankmark
    Priarp gård Knälidelyckan lycka
    Priarp gd Knäliderna lider
    Prostgården lht Knälidlyckan åker
    Prästabostället gd Kofållan äng
    Prästekulla bebyggelse Kohagen hag- el. skogsmark
    Prästgården prästgård +Kohagen, Norra, se Nyodlingen åker
    Prästgården, se 1 Storegård Saknas Kohagen skogsmark
    Prästgården lht Kohagen skogsmark
    Prästgården gd Kohagen betesvall
    Prästkulla gd Kohagen hagmark
    Prästkulla gd +Kohagen, se Möllerydsängen äng
    Renen avs Kohagen i Marken skogsmark
    Renstorp avs Kohagsgärdet åker
    Risan bebyggelse Kohagslyckan åker
    Risan gd Kohagslyckan åker
    Risatorpet utjord Kohagslyckan åker, kärr
    Risatorpet utj. +Kohagslyckan, se Lyckan betesvall
    Risatorp gd Kohagsmossen mosse
    Risatorp försv. t Kohagsnylandet åker
    Risatorpet utjord Kohagsudden udde
    Rosan bebyggelse Kolerakyrkogården hagmark
    Rosan gd Koleran åker
    Rosenholm bs Koleran åker
    Rosenlund torp Koppaberget berg
    Rosenlund lht Korpabergen höjder
    Rottnaby bebyggelse Korpaberget berg
    Rottnaby gd Korpaberget berg
    Runehäll avs Korpaberget berg
    Runehäll avs Korpahagen hage
    Råsa bebyggelse Korpahagen skogsmark
    Råsa gd Krutlekärret mosse
    Råsa gd Kråkbergen höjder
    Råsa Norra gd Kullagärdet åker
    Råsa, Norra gd +Kullagärdet, se Upphöredagärdet åker
    +Råsatorpet torp Kullagärdet åker
    Sandbäcken avs Kullagärdet åker
    Sandbäcken avs, gd +Kullagärdet, se Landsvägsgärdet åker
    Sandbäcken avs., gd Kullagärdet åker
    +Sandholmen bs Kullagärdet åker
    Sandholmen försv. t Kullahagen hage
    Sandkullen bs Kullahagen skogsmark
    Sandstorp försv. t +Kullaåkern, se Backåkern åker
    Sjunnaryd bebyggelse Kullen betesvall
    Sjunnaryd försv. t Kullen åker
    Sjunnarydsstugan torp Kullen äng
    Sjö Saknas Kullen åker
    Sjö gård Kullsgärdet åker
    Sjö gd Kungakällan källa
    Sjöarp bebyggelse Kvarnabäcken bäck
    Sjöarp gd Kvarnadammsåkern åker
    Sjöarödjan Saknas Kvarnagärdet åker
    +Sjögle avs Kvarnagärdet åker
    Sjögården gd Kvarnahagen skogsmark
    Sjöhagen avs Kvarnakullen åker
    Sjöhagen försv. t Kvarnalyckan åker
    Sjöholm t Kvarnalyckorna åker
    Sjöholm lägenhet Kvarnarpshagen skogsmark
    Sjöholmen bs Kvarnarpssjön sjö
    Sjöholmen lht Kvarnarpasjön sjö
    +Sjönäs t Kvarnaån bäck
    Sjönäs gd Kvarndammen damm
    Sjörödjan gd Kvarndammen damm
    Sjörödjan gd Kvarndammen damm
    Sjöstugan avs Kvarndammen kärr
    Sjöstugan lägenhet Kvarnen försv. kvarn
    Sjöstugan försv. t Kvarnkullen åker
    Sjösätra lht Kvarnstugegärdet, Nedersta åker
    Sjötorp f.d. soldattorp Kvarnstugegärdet, Oppersta åker
    Sjötorp försv. torp Kvarntorpabäcken bäck
    Sjövik lht Kvarntorpamossen mosse
    Skattegård bebyggelse Kvarnängen äng
    Skattegården gd Kvarnängen äng
    Skedhult gd Kvisttorpalyckan åker
    Skedhult bebyggelse Kvänåsa mo skogsmark
    Skedhult gd Kvänsåssjön Saknas
    Skinnaryd t Kvänsåsasjön sjö
    Skinnaryd lht Kyringstorpagärdet åker
    Skinnaryds kvarn Saknas Kyrkegärdet åker
    Skiverstad bebyggelse Kyrkgärdet åker
    Skiverstad gård +Kyrkgärdet, se Intaget åker
    Skiverstad gd +Kyrkogärdet, se Bodagärdet m.fl. åker
    Skiverstad gd Kyrkängen ängsmark
    Skiverstad gd Kålgården, Gamla äng
    Skiverstad Lillegård gd Kålgårdsgärdet åker
    Skiverstad Lillegård gd Kålgårdsgärdet, Gamla åker
    Skiverstad Norrgård gd Kålgårdsgärdet, Gamla åker
    Skiverstad Skattegård gd Kålgårdsåkern åker
    Skiverstad Västergård gd Kålshestersskogarna skogsmark
    Skiverstad Västergård gd Kålshestrabäcken bäck
    Skiverstads rote del av Eksjö lfs Kålshestrabäcken bäck
    Skiverstads rote del av Eksjö lfs Kålshestragärdet åker
    Skogboroten Norra del av Eksjö lfs Kålshestravägen skogsväg
    Skogboroten Norra del av Eksjö lfs Kårarpakullen åker
    Skogboroten Norra del av Eksjö lfs Kårarpaängen Lilla äng
    Skogboroten Södra del av Eksjö lfs Kårarpaängen Stora äng
    Skogboroten Södra del av Eksjö lfs Källaregärdet åker
    Skogboroten Södra del av Eksjö lfs Källaregärdet åker
    +Skogseryd t Källaregärdet åker
    Skogseryd försv. t Källaregärdet åker
    Skogslund lägenhet Källaregärdet åker
    Skogstorp gd Källarelyckan åker
    Skräddarehemmet t Källarelyckorna åker
    Skräddarehemmet försv. torp Källaremossen mosse
    Skrällen backstuga Källaråkern åker
    Skurubo lht Källedalen äng
    Skurugata järnvägsstation Källegärdet åker
    Skurugata samhälle +Källegärdet. se Backagärdet åker
    Skurugata samhälle Källehult terräng
    Skurugata samhälle Källehultalyckorna åker
    Skurugata Missionshus lägenhet Källemossen åker
    Slättna bebyggelse Källerydgärdet åker
    Slättna gd Källerydlyckorna åker
    Smedstorp Saknas Källmo terräng
    Smedstorp gd Källmolyckorna åker
    Snäggedal t +Källåkern, se Mellangärdet åker
    Snäggedal lht Källängen ängsmark
    Solbacka lht Käringahagen skogsmark
    Solvik avs Käringahagslyckan betesvall
    Solvik lht Kärleksallén gångstig
    Solvik avs, lht Kärramon skog
    Sommarstugorna avs, lht Kärret sankmark
    Springarp Saknas Kärrsgölen å
    Springarp gård Kärrsgölen göl
    Springarp gd Kärrsmossen mosse
    Springarp gd Kärrsvägen körväg
    Statens lht Kättelgölen göl
    Station lht Kättstorpaudde udde
    Stationen lht Kättstorpsudden, se Kättstorpa udde udde
    Stattdal gd Köksgärdet åker
    Statthart t Lagerlundaåkrarna åker
    Stenklämman lht Lagårdsbiten åker
    Stenkvillen torp Lagårdsgärdena åker
    Stenkvillen försv. t Lagårdsgärdena åker
    Stenkvillen försv. t Lagårdsgärdet åker
    Stenkvillstorp t Lagårdsgärdet åker
    Stensgöl gd Lagårdsgärdet åker
    Stensgöl Saknas Lagårdsgärdet åker
    Stensgöl gård Lagårdsgärdet åker
    Stensgöl gd Lagårdsgärdet åker
    Stensgöl gd Lagårdsgärdet åker
    Stensgöl gd Lagårdsgärdet åker
    Stenstorp försv. t Lagårdsgärdet åker
    Stockabäck försv. bs Lagårdsgärdet åker
    Stockabäck försv. t Lagårdslyckan åker
    Stockatorp torp Lagårdslyckan åker
    Stockatorp försv. torp Lagårdslyckan åker
    Stockeryd gd Lagårdslyckan åker
    Stockeryd bebyggelse Lagårdsmossarna betesvall
    Stockeryd gård Lagårdsmossen mosse
    Stockeryd stomhemman Landsvägsgärdet åker
    Stockeryd gd Landsvägsgärdet åker
    Stockeryd gd Landsvägsgärdet åker
    Stockeryd Norrgård gd Landsvägsgärdet åker
    Stopte avs Landsvägsgärdet åker
    Stop te soldattorp Landsvägsgärdet åker
    Stopte lht Landsvägsgärdet åker
    Storastattdal gd Landsvägsgärdet åker
    Store eller Prestegård, se 1 Prästgården prästgård Landsvägslyckan åker
    Storegård bebyggelse +Landsvägslyckan, se Knälidslyckan åker
    Storegården gd Landsvägsåkern åker
    Strandholmen lht Landsvägsåkern åker
    Strandsholm bs Landsvägsängen äng
    Strandsholm lht Landsvägsängen äng
    Strålebo lht Lassahagen skogsmark
    Stubbarp t Lasses kärr kärr
    Stubbarp ödetorp Lassakärr kärr
    Stugun bs Lassalyckan grusgrop
    Ståckeryd, se Stockeryd Saknas Lejonnäs hagmark
    Sundstorp t Lerfällan åker
    Svensholm försv. t. Lerfällekärret kärr
    Svenstorp t Lerhålorna terräng
    Svinsulan ställe Lidbroån bäck
    Svällebäcken bebyggelse Lidbäcken bäck
    Svällebäcken gård Lidgärdet åker
    Svällebäcken lht Lidåkrarna åker
    Sågarehemmet lht Lidängen äng
    Sågen, se Sågarehemmet Saknas Lilla biten åker
    Sågen gd Lilla biten åker
    Sågen gd Lilla biten vid Holma åker
    +Säldefall f.d. soldattorp +Lilla Gjöl, se Stockabäcksgölen, Lilla göl
    Säldefall f.d. knekttorp Lillahemmet åker
    Säldefall försv. t Lilla gärdet åker
    Sälleryd Saknas Lillagölen göl
    Sälleryd hemman Lillahestergärdena åker
    Sälleryd gd Lilla lyckan åker
    Sälleryd gd Lilla lyckan åker
    Sälleryds rote del av Eksjö lfs Lilla lyckan åker
    Sälleryds rote del av Eksjö lfs Lilla lyckan åker
    Säteriet gd +Lilla maden, se Kohagen hagmark
    Södergård gård i Broddarp Lilla mossen ängsmark
    Södergård gård i Ekeryd Lillansberget kulle
    Södergård gård i Hagersryd Lillastattdal åker
    Södergård gård i Hunsnäs +Lilla tomten, se Tomten åker
    Södergård gård i Härstensbo Lilla ängen ängsmark
    Södergården gd Lille hagen skogsmark
    +Sörbo bs Lilleklackamossen mosse
    Sörgården gd Lilleklacken åker
    Sörgården gd Lillemossen mosse
    Taklösa försv. t. Lillemålalyckorna åker
    Tallholmen avs Lillhagen skogsmark
    Tallholmen hus Lillhemsbackarna landsvägsbacke
    Tattarevillan försv. lht +Lillängen, se Tomasadalen sankmark
    Tomasagården gd +Lillängen, se Kvarnängen äng
    +Tomten t Lillängen äng
    Trehörningen Norra avs Lillängen äng
    Trehörningen Norra avs Lillängen äng
    Trehörningen Södra avs Lillängen ängsmark
    Trehörningen Södra avs Lillängen äng
    +Tället soldattorp Lillängen äng
    Tället lht Lillängen äng
    Udden t +Lillängen, se Kallängen äng
    Udden lht Lillängsgärdet åker
    +Udden bs Lillängskärret sankmark
    Udden försv. bs Lillängsåkrarna åker
    Uddesbo f.d. soldattorp Lindagärdet åker
    Uddesbo soldattorp Liseborg åker
    Uddesbo gd Ljungbyhed åker
    Uddevalla ställe Ljungbyhed åker
    Uddevalla lht Ljungbyhedlyckan åker
    Upphörda eller Mugghem, se 1 Mugghem kvarn Ljungbyhedskogen skogsmark
    Upphöreda gd Logagärdesrenen äng
    Upphörda Saknas Logagärdet åker
    Upphöreda gd Lortviken, Lilla vik
    Upphöreda gd Lortviken, Stora vik
    Valbäcken utj. Lottakärret sankmark
    Valbäcken utjord, gd Lotten äng
    Vallen bs Lubbestenen sten
    Vantarp t Lubbestenen sten
    Vantarp ödetorp Luddamaden mad
    Vantarps kvarn försv. kvarn Lundstorpaberget höjd
    Widellagården gd Lundstorpagärdet åker
    Widells gd Lundstorpamossen mosse
    Vinkeltomta utj. Lunnebacken höjd
    Vinkeltomta utjord Lutarpagärdet åker
    Vinkeltomta utjord Lutarpamarken skogsmark
    Vinkeltomten gd Lyckan åker
    Vinkeltomten Lilla försv. t Lyckan skogsmark
    Västergård gård i Högsjöhult Lyckan betesvall
    Västergård gård i Skriverstad Lyckan mittför Lycke åker
    Västergården gård i Bjärnarp Lyckan oppom lagården åker
    Västergården gd Lyckorna åker
    Västergården gd Lyckorna åker
    Västergården hmd +Lyckåkern, se Mellangärdet åker
    Västergården gd Lyckåsalyckorna åker
    Västlunda bs Lyckåsgärdet åker
    Åbo t Lyckåsgölen göl
    Åbo försv. t Långa gärdet åker
    Åkerslund lht Långbrokärret kärr
    Åndal avs Långe biten åker
    Åndal avs, gd Långegölen göl
    +Åstugan torp Långgärdet åker
    Älghult t Långgärdet åker
    Älghult gd Långgölen göl
    Ängalund bs Långholmen mosse
    Ängalund lht Långholmen åker
    Ängaryd t Långholmen åker
    Ängaryd försv. t Långlandet åker
    +Änkarp torp Långtegen mosse
    Änkarp försv. t Långtäppan skog
    Ärnanäs, se 1 Arnanäs bebyggelse Långtäppan skog
    Ärnanäs försv. gd Långåkern åker
    Ärnanäs försv. gd Lönnbacken höjd
    Äspelund bebyggelse +Lönnbacken, se Lunnebacken höjd
    Äspelund lht Lönhultalyckan åker
    Äsperyd försv. t Lönhultaviken vik
    Östergård bebyggelse Lönnebackakällan källa
    Östergården bebyggelse Lönnebackalyckan åker
    Östergården gd Lönnebacken höjd
    Östergården gd Lönnebacken höjd
    Östergården gård i Stensgöl Lövhult åker
    Östergården gd Lövhultagärdet åker
      Lövhultsjön sjö
      Madbackarna åsar
      Maden sankmark
      Maden sankmark
      Maden ängsmark, kärr
      Maden äng
      +Maderna, se Skiverstadmossen mosse
      Madstugan terräng
      Magasingärdet åker
      +Maggarpasjön, se Kvänsåsasjön sjö
      Markagärdet åker
      Markagärdet åker
      Markagärdet åker
      +Marka Lyckan åker
      Markamossarna mosse
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marietorpagärdet åker
      Marietorpagärdet åker
      Marietorpagärdet åker
      Mellanbiten åker
      Mellanbiten åker
      Mellangärdesdalen äng
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      +Mellangärdet, se Kålgårdsgärdet, Gamla åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellanhagen skogsmark
      Mellanhagen skogsmark
      Mellanhagen hagmark
      Mellanlyckan åker
      +Mellanmaden, se Kohagen hagmark
      Mellanåkern åker
      Mellanängen ängsmark
      Mellbokärret kärr
      Mellbomossen mosse
      Milapålen milstolpe
      +Mo-Gjölen, se Myregölen göl
      Mon skogsmark
      Mon skogsmark, kärr
      Mossakullen terräng
      Mossalyckan betesvall
      Mossarna mosse
      Mossarna mosse
      Mossategen åker
      Mossen mosse
      Mossen mosse
      Mossen mosse
      Mossen mosse
      Mostorpagölen göl
      Motorpagärdet åker
      Muggebo åker
      Muggebomossen mosse
      Mugghemskvarnalyckorna åker
      +Munkasjön sjö
      Myregölen göl
      Myregölen göl
      +Myrgölsmossen, se Myrmossen kärr
      Myrmossen kärr
      Myrmålen betesmark
      Målabacken utmarker
      Målängen skogsmark
      Mältan källa
      Möllerydgärdet åker
      Möllerydgärdet åker
      +Möllerydsgärdet, se Dalen åker
      +Möllerydsgärdet, se Höjden åker
      Möllerydängen äng
      Narebogölen göl
      Nedersta odlingen åker
      Nermålen betesmark
      Nilstorpahagen skogsmark
      Nissalyckan åker
      Nissalyckan åker
      Nordholmagärdena åker
      +Norra Betesmarcken, se Oxhagen skogsmark
      Norra gärdet åker
      Norragärdet åker
      Norragärdet åker
      Norragärdet åker
      +Norra gärdet, se Trädgrådsgärdet åker
      +Norra gärdet, se Laågrdsgärdet åker
      Norragärdet åker
      +Norra Kohagen, se Västra gärdet åker
      +Norra kohagen, se Hästhagen skogsmark
      Norra lyckan åker
      +Norra mark, se Gubbelyckorna o. Marken skogsmark
      Norra mossarna mosse
      Norra mossen mosse
      +Norra Åkerlyckan, se Norra gärdet åker
      +Norre hagen, se Oxhagen skogsmark
      +Norrgårdone Nyhage, se Storhagen skogsmark
      Norrgärdet åker
      +Norr Gärdet, se Bortestagärdet åker
      +Norrgärdet, se Ekåern o. Lagårdsgärdet åker
      Norrgölen göl
      +Norrhagen, se Kålshestragärdet åker
      Norrhemmet gd
      Norrhemsgölen göl
      Norråkern åker
      Norrängarna skogsmark
      Norrängen äng
      Norrängen skogsmark
      Norrängen skogsmark
      Norrängen hagmark
      Norrängen hagmark
      +Norrängen, se Dalängen o. Högängen äng
      +Norrängsdalen, se Dalängen äng
      Norrängslyckan åker
      +Norrängslyckan, se Skrabborna åker
      Norrängsviken vik
      Notviken Saknas
      Notviken, Lilla, se Lortviken, Lilla vik
      Notviken, Stora, se Lortviken, Stora vik
      Nybobacken landsvägsbacke
      Nybohagen skogsmark
      Nybolyckan åker
      Nybo vånge ängsmark
      Nyboängen hagmark
      Nybygget åker
      Nybroån å
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nyhacket gärde
      +Nyhagen, se Korpahagen skogsmark
      Nylanden åker
      Nylandet gärde
      Nylandet åker
      Nylandet äng
      +Nylandet, se Fåglarpagärdet åker
      Nylandet åker
      +Nylandet, se Oxhagslyckan åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nymossen mosse
      Nymossen mosse
      Nynäs försv. bs
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      +Nyqvarn, se Dammalyckan skogsmark
      +Nyqvarn, se Kvarnalyckorna åker
      Nystorpalyckan åker
      Nystorpamossen mosse
      Nystorpamossen mosse
      Nystorps gravfält terräng
      Nyängen terräng
      Nyängslyckan åker
      Nyängsvägen skogsväg
      Nådabiten åker
      Näsagrundet grund
      Näset udde
      Näset åker
      Näsudden Saknas
      Näsudden udde
      Nävrahultet skogsmark
      Nöjhult försv. t
      Nöjhultaåkern åker
      Nötabuskagärdet, Nedre åker
      Nötabuskagärdet, Övre åker
      Nötbuskaängen äng
      Oceanen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Okärret sankmark
      Olsjösjön Saknas
      Opphemsgärdet åker
      Opphemsvägen skogsväg
      Opphemsåkern åker
      Opphemsåkrarna åker
      Opplakullagärdet åker
      Opplakullen höjd
      Ormalyckan åker
      Orraslätten åker
      Osakärret sankmark
      Osaviken vik
      Oset vik
      +Oxehagen, se Kullahagen skogsmark
      Oxelgärdet ängsmark
      Oxelåkern åker
      Oxhagen hag- el skogsmark
      Oxhagen hag- el. skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen, Lilla hagmark
      Oxhagen, Stora hagmark
      Oxhagsgärdet åker
      Oxhagshultet skogsmark
      Oxhagskullen höjd
      Oxhagslyckan gärde
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan betesvall
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckorna åker
      Oxhagsmossen mosse
      Oxhagstegen mosse
      Pallarpalyckan åker
      Parkviken vik
      Passlemålagölen göl
      Passlemålamossarna mosse
      Passlemålavägen skogsväg
      Pengagölen göl
      Pengagölen göl
      Perstorpsgölen sjö
      Petersbergsmarken skogsmark
      Pigelipen hagmark
      Pigelipen äng
      Piglipen skogsmark
      Plialyckan åker
      Pommern sankmark
      Predikstolen stenblock
      Priarpa backe avrättningsplats
      Priarpabacke höjd
      Prångagärdet åker
      Prången skogsmark
      Prången åker
      Prästgårdsgärdet åker
      Prästängen hagmark
      Påsahål kärrhåla
      Påsahål kärr
      +Qvarnängen, se Ängen äng
      Raggen hagmark
      +Raggtäppan, se Raggen hagmark
      Ravinen terräng
      Risagölen sjö
      Rogö ö
      Rolen sankmark
      Rosalyckan åker
      Rosavrån åker
      Rosenlundsåkern åker
      Rosjön sjö
      Rosjön sjö
      Rothuggaremossen skogsmark
      Rottnabygärdet åker
      Rottnabylyckan åker
      Rottnabylyckan åker
      Rottnabymossen åker
      Rottnabyviken vik
      Runda röret åker
      Råsa galgbacke höjd
      Råsagärdet åker
      Råsahagen skogsmark
      Råsa kohage hagmark
      +Råsa Lyckan, se Enslyckorna o. Sågeplansåkern åker
      Råsa oxhage hagmark
      Råsavägen väg
      +Råss Sjön, se Rosjön sjö
      Ränneln bäck
      Rävaberget berg
      Rävakullagärdet åker
      Röjorna skogsmark
      Sanda åker
      Sandfällan åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandgölemon skogsmark
      Sandgölen göl
      Sandholmamossen mosse
      Sandholmen hagmark
      Sandkullagärdet åker
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sandskiftet åker
      Sandstorp mosse
      Sandstorpahagen skogsmark
      Sandstorpsgölen göl
      Sibbemålavägen väg
      Sibbemålaåkern åker
      Sjöarpagärdet åker
      Sjöarpeviken vik
      Sjödalsmossen sankmark
      Sjödalsviken vik
      Sjöglelyckan åker
      Sjögården strand
      Sjögärdena åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet äng
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagamossen mosse
      Sjöhagen åker
      Sjöhagen skogsmark
      Sjöhagen hagmark
      Sjöhagen äng
      Sjöhagen skogsmark
      Sjöholmalandet strand
      Sjöholmalyckan åker
      Sjöholmaängen skogsmark
      Sjölandet strand
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckorna åker
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjörödjeviken vik
      Sjöstugeberg berg
      Sjösö ö
      Sjötorpagärdet åker
      Sjöudden mosse
      Sjöängen hagmark
      Sjöängen ängsmark
      Sjöängen äng
      Skenabackagärdet åker
      Skenabacken landsvägsbacke
      Skiftesgärdena åker
      Skitarebäcksgölen göl
      Skinnarydgärdet åker
      Skinnarydgölarna göl
      Skiverstaddalen äng
      Skiverstadgärdet åker
      Skiverstadgärdet åker
      Skiverstad Kanal å
      Skiverstadmossen mosse
      Skiverstadån å
      Skiverstadån å
      Skogen skogsmark
      Skogseryd skogsmark
      +Skogskärret, se Hemmestamossen skogsmark
      Skogö ö
      Skolegärdet åker
      Skolelyckan åker
      Skolängen hagmark
      Skrabban äng
      Skrabban äng
      Skrabban åker
      Skrabborna åkrar
      Skrabborna åker
      Skrabbängen ängsmark
      Skraggen äng
      Skraggan lycka
      Skraggan åker
      Skråle hie ställe
      Skräddarehemmet åker
      Skräddarhemsgärdet åker
      Skräddarhemsgärdet hagmark
      Skrällängen äng
      Skrällängen skogsmark
      +Skuregöl, se Skurugölen göl
      Skurugata dal
      Skurugölen göl
      Skurehagen skogsmark
      Skurehagsbäcken bäck
      Skurehagslyckan åker
      Skurkällan källa
      Skurugatakälla källa
      Skurugata hålväg
      Skurugata hålväg
      Skurugata hålväg
      Skurugata hålväg
      Skurugata hålväg
      Skurugölen göl
      Skurukälla källa
      Skurukälla källa
      Skvallerlyckan åker
      Skyttlingabäcksmossen mosse
      Skärahall ö
      Slåttarhagen hagmark
      Slåttarängen äng
      Slättnadammen damm
      Slättna mo tallskog
      Slättnamossen mosse
      Slättnaö mosse
      Slättnaö mosse
      Smedalyckan åker
      Smedhagen hagmark
      Smedhagen äng
      Smedjegärdet åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkrarna åker
      Smedmossen mosse
      Smedstorpagölen göl
      Smedstorpaäng äng
      Smedstorpaberget triangelpunkt
      Smedstorpakullen höjd
      Smedstorpskulle, se Smedstorpaberget triangelpunkt
      +Smedängen, se Nygärdet åker
      Snokö ö
      Snålatäppan sankmark
      Soabäcken bäck
      Soabäcken bäck
      +Soldat-Ängen, se Knektakärret sankmark
      Spelhestersgärdet åker
      Spelhestrabäcken bäck
      Spelhestragärdet åker
      +Spjellet, se Landsvägsgärdet åker
      Springarpamossarna mosse
      Springarpamossarna mosse
      Springarpsmossen mosse
      Springarpaåkrarna åker
      Spökeken ek
      Stackängen äng
      Stackängsbiten åker
      Stallgärdet åker
      Stallsgärdet åker
      Stallsgärdet åker
      Stationsmossarna betesvall
      Stattdalamon skogsmark
      Stenabygget åker
      Stenabygget åker
      Stenagärdet åker
      Stenagärdet åker
      Stenarebacken lid
      +Stengjöls Skiften, Lilla, se Lillahemmet åker
      +Stengjöls Skiften, Stora, se Götamon skogsmark
      Stenhagen skogsmark
      Stenhuggareberget berg
      Stenmuralyckan åker
      Stenrevlingarna stenmur
      Stenrevlingen stenmur
      Stensgölagärdet åker
      Stensgölagölen göl
      Stensgölasjön sjö
      Stensgölasjön sjö
      Stensgölasjön sjö
      +Stensjö-Kärren, Södra, se Långbrokärret kärr
      Stensjön sjö
      Stenstorp skogsmark
      Stenstorpahagen skogsmark
      Stenåkern åker
      Stenåkern åker
      Stenåkern åker
      Stickebackagärdena åker
      Stockabäck bäck
      Stockabäck skogsmark
      Stockabäcken bäck
      Stockabäcken bäck
      Stockabäcksgölen, Lilla göl
      Stockabäcksgölen, Lilla göl
      Stockabäcksgölen, Stora göl
      Stockabäcksgölen, Stora göl
      Stockabäckskärren kärr
      Stockatorp åker
      Stockatorpakärret sankmark
      Stockerydmossen mosse
      Stockerydssjön sjö
      Stockerydsjön sjö
      Stopteåkern åker
      Stora eken ek
      +Stora hage, se Hopakärret sankmark
      +Stora Gjöl, se Stockabäcksgölen, Stora göl
      Storagärdet åker
      Stora gärdet åker
      Storagärdet åker
      Stora gärdet åker
      Storagärdet åker
      Storagölen göl
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      +Stora maden, se Broddarpamossen mosse
      Stora mossen mosse, kärr
      Stora mossen mosse
      Storanylandet åker
      +Stora Tomten, se Trädgårdsgärdet åker
      Stora ängen hagmark
      +Stora Ängkärret, se Svartagrindskärret kärr
      Stordiket dike
      Store floe kärr
      Store floe kärr
      Store hagen skogsmark
      Storeklackamossen mosse
      Storemon skogsmark
      +Store Moo, se Bjässarps mo skogsmark
      Storemossen mosse
      Storeträdgården äng
      Storhagen skogsmark
      Stormossarna betesvall
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storängen äng
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen äng
      Storängen skogsmark
      Storängen ängsmark
      Storängen mosse
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen äng
      +Storängen, se Broddarpamossen o. Mossarna mosse
      +Storängen, se Kullagärdet åker
      +Storängen, Norra, se Prången skogsmark
      Storängskärret kärr
      Storängslyckan åker
      Storängslyckan åker
      Storängslyckan åker
      Storängslyckorna åker
      Storängstegarna mosse
      Storön Saknas
      Strandsholmsåkern åker
      +Strethagen, se Sörängen skogsmark
      Strängen gränsområde
      +Stubba Linnan, se Landsvägsåkern åker
      Stubbalyckorna åker
      Stubbarpsgärdet åker
      Stugebiten åker
      Stugegärdet gärde
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stutahagen skogsmark
      Stångahål terräng
      Stångahål ravin
      Stångahålsbacken backe
      Stångahålsliden landsvägsbacke
      Stångaliden landsvägsbacke
      Stövlen åker
      Surravrån vik
      Surpölen åker
      Svallatorget terräng
      Svanagärdet åker
      Svansjön sjö
      Svansjön sjö
      Svartagrindsbäcken bäck
      Svartagrindskärret kärr
      Svartgölen göl
      Svartkärren sankmark
      Svensholm terräng
      Sventa kärr sankmark
      Svinhusgärdet gärde
      Svinhusagärdet åker
      Svinhusagärdet åker
      Svinhusagärdet åker
      Svängeliden landsvägsbacke
      Svämmeviken vik
      Sågahagen skogsmark
      Sågamossen mosse
      Sågamossen mosse
      Sågarhagen skogsmark
      Sågalyckan åker
      +Sågarehemmet, se Evighetslyckan åker
      Sågegölen göl
      Sågeplan hagmark
      Sågeplansåkern åker
      Såggölen göl
      +Säfgjöls Moen, se Nävrahultet skogsmark
      Säldefallaåkern åker
      Sällamossen mosse, kärr
      Sävegölen göl
      Sävegölen göl
      Sävgölabäcken bäck
      +Södergårdens Berghage, se Oxhagslyckan betesvall
      Södergärdet åker
      +Söder Gärdet, se Smedjegärdet åker
      Södergölen göl
      Södermossen, se Stora mossen mosse
      +Söder o. Millangärdet, se Lagårdsgärdena åker
      +Söderäng, se Ängen äng
      Södragärdet åker
      +Södragärdet, se Trädgården trädgård
      Södragärdet åker
      +Södragärdet, se Lagårdsgärdet åker
      Södrahagalyckan åker
      +Södra hage, se Uddahagen skogsmark
      Södrahage skogsmark
      +Södra Lyckan, Lilla o. Stora, se Svinhusagärdet åker
      Södra lyckan åker
      +Södra mark, se Sågeplan hagmark
      +Södra mark, se Marken skogsmark
      Södra mossarna mosse
      Södra mossen mosse
      +Södra åkergärdet, se Byxegärdet o. Stallgärdet åker
      Söragärdet åker
      Sörgårdens mosse mosse
      +Sörgärdet, se Lagårdsgärdet åker
      Sörängen skogsmark
      Tallarpagölen göl
      Tallholmalyckan åker
      Tallön ö
      Tegelslageriet terräng
      Telningarna skogsmark
      Telningen skogsmark
      Timmerkullen skogsmark
      Tjuramossen sankmark
      Tjuva-Jössa håla tillhåll
      Tjuva-Jössa håla grotta
      Tjuva-Jössa håla grotta
      Tjuva-Jössa stall flyttblock
      Tjuvakistemossen sankmark
      Tjuvakistemossen sankmark
      Tjuvakistemossen sankmark
      Togölen göl
      Tomasadalen sankmark
      Tomtagärdet åker
      Tomten åker
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten äng
      Toregöl göl
      Toregöl göl
      Toregöl göl
      Toresjön sjö
      Torparamarken skogsmark
      Torparlyckorna äng
      Torparmossen mosse
      Torphagen hagmark
      Torpkällan källa
      Torpkällan källa
      Torngölen göl
      Torvladan lada
      Torvströmossen sankmark
      +Toskiäppe Gjölen, se Toskäppan göl
      Toskäppan göl
      Toskäppan göl
      Toskäppan göl
      Toskäppan göl
      Trehörningaviken vik
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningssjön sjö
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Trolleberget berg
      Trollbergsmossen sankmark
      Trädgården trädgård
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsmossen mosse
      Trädgårdsviken vik
      Trädgårdsåkern åker
      +Tröskverkshagen, se Lillhagen skogsmark
      Tuvamossen skogsmark
      Tvärsöversvägen skogsväg
      Tällahagen skogsmark
      Uddahagen skogsmark
      Uddalyckan åker
      +Udden, se Uddalyckan åker
      Udden åker
      Ulva floe sankmark
      Upphöredabäcken bäck
      Upphöredabäcken bäck
      Upphöredagärdet åker
      Upphöredahagen skogsmark
      Upphöredalyckan åker
      Upphöredamossen mosse
      Upphöredamossen mosse
      Upphöredamossen mosse
      Upphöredavägen skogsväg
      Urfälleberget höjd
      Urfälleberget berg
      Urfälleberget berg
      Utjorden terräng
      Utjorden terräng
      Utkiken höjd
      +Utskogen, se Kalvhagen skogsmark
      Uvberget berg
      Uvfällberget berg
      Uvfällberget berg
      Valbäckavägen väg
      Vantarpahöjden höjd
      Vargakärret kärr
      Vattengatan terräng
      Vattengatan terräng
      Vattenledningsparken park
      Vattentornet vattentorn
      Vedbacken åker
      Vedbodgärdet åker
      Vedskjulsgärdet åker
      Vedskjulslyckan åker
      Vetekullen terräng
      Viktoralyckan åker
      Viktoralyckan åker
      Vildmossen sankmark
      Vildmossen sankmark
      Vitamossen mosse
      Vixen Norre sjö
      Vixen, Norra sjö
      Vixen, Norra sjö
      Vägmossen skogsmark
      +Väster Gärdet, se Bodadalsgärdet o. Kyrkogärdet åker
      +Wästerängen, se Skolängen hagmark
      +Wästerängen åker
      Västgötakullen backe
      Västlundagärdet åker
      +Wästra Gärdet, se Bergagärdet o. Gubbagärdet åker
      Västragärdet åker
      Västra gärdet åker
      +Västra Gärdet, se Mellangärdet åker
      Västra skiftet åker
      +Västra åkergärdet, se Långa gärdet o Stora gärdet åker
      Åbogärdet åker
      Åbolyckan åker
      Åbolyckorna åker
      Åbomossen mosse
      Åkern mot järnvägen åker
      Åkrarna vid Allén åker
      Ån bäck
      Åndalahagen skogsmark
      Åsasjön sjö
      Åstugemon skogsmark
      Åstugemossen mosse
      Älghultasjön sjö
      Älghultasjön sjö
      Älgsjön sjö
      Ängabiten Stora åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagölen göl
      Ängahagen terräng
      Ängakärret kärr
      Ängakärret, Lilla kärr
      Ängalyckan betesvall
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckorna åker
      Ängamossen mosse
      Ängamossen hagmark
      Ängaryd skogsmark
      Ängen hagmark
      Ängen ängsmark
      Ängen ängsmark
      Ängen äng
      Ängen ängsmark
      Ängen äng
      Ängen äng
      Ängen äng
      Ängen äng
      Ängen ängsmark
      Ängen äng
      Ängen åker
      Ängen ängsmark
      Ängen äng
      Ängen äng
      Ängen nere vid ladan äng
      +Äng-Gjölen, se Sågegölen göl
      Änkarpagölen göl
      +Ängkärret, Stora, se Ängakärret kärr
      +Ängslyckan, se Fällorna betesmark
      Äpplalidbäcken bäck
      Äpplaliden landsvägsbacke
      Äskhultagärdet åker
      Äskhultaängen ängsmark
      +Äskåkern, se Landsvägsåkern åker
      Äsperyd betesvall
      Öarna del av åker
      Ödebiten åker
      Ölyckan åker
      Ön ö
      Ön ö
      Öreknölen åker
      Östergårdens mosse mosse
      Östergårdslyckan åker
      +Öster Gärdet, se Bergalyckan åker
      Östra gärdet åker
      +Östra gärdet, se Stugegärdet åker
      Östragärdet, Lilla åker
      Östragärdet, Stora åker
      +Östra lindan, se Kohagen betesvall
      Östra skiftet åker
      +Östra Åkergärdet, se Lagårdsgärdena åker
      Överste odlingen åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.