ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järstorps socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 62 Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 22
Järstorp sn Axamo mosse mosse Järstorp sn Axamosjön Saknas
Järstorp sn ?Axamosjön sjö Järstorp socken Axamosjön sjö
Järstorp sn Axamosjön sjö Alarp bs Barnö råmärke
Järstorp sn Axamosjön sjö /Se Alarp gård Blekeberg höjd
Järstorp socken Axemoo----? sjö? Axamo gård Dröpshultsgölen Saknas
Järstorp sn /Se Barnö berg Axamo herrgård Dummemosse Saknas
Järstorp sn Barnö skogsområde Axamo gård Dummeån Saknas
Järstorp förs. Björkudden udde Backadal lht Dunkehallaån Saknas
Järstorp sn *Boksten gränsten Berg bebyggelse Glade kulle höjd
Järstorp sn *Djupedalsbäcken bäck Björneberg Saknas Grötahålan håla
Järstorp socken Drösphultagölen sjö Björneberg säteri Jämnö Saknas
Järstorp socken *Dumme bro bro Björneberg herregård Jättestenen sten
Järstorp socken *Dummebro väganläggning Bratteberg bs Klämmestorpaån å
Järstorp socken Dumme mosse mosse Broby bs Kottaliden Saknas
Järstorp sn Dumme mosse mosse Busken torp Lallerydsbäcken bäck
Jerstorp sn Dumme mosse mosse Bärg gård Lasllerydsån Saknas
Järstorp förs. Dumme mosse mosse Driften t Lomsjön Saknas
Järstorp sn Dumme mosse mosse Driften torp Mogöl Saknas
Järstorp sn Dumme mosse mosse Drösphult by Skråle hie skogsdal
Järstorp sn Dumme mosse mosse Dröpshult gård Svartebäck Saknas
Järstorp sn Dummemosse mosse Ekeryd avs Tranebogölen Saknas
Järstorp förs. Dumme mosse mosse Ekestugan bs Trollabäcken Saknas
Järstorp sn Dumme mosse mosse Eskilstorp bebyggelse  
Järstorp sn Dummemosse kärrmark Eskilstorp by  
Järstorp sn Dummemosse mosse /Se Eskilstorp Norrgård bebyggelse  
Järstorp sn Dumme mosse mosse /Se Fredstorp bebyggelse  
Järstorp sn Dummeån å Frälsegård bebyggelse  
Järstorp sn Dumme ån å Fällorna bebyggelse  
Järstorp sn dumnærmosæ, se Dumme mosse mosse Föra torp  
Järstorp sn dumpnaermosæ, se Dumme mosse mosse Fören bebyggelse  
Järstorp sn Dunkahalle- el. Dunkehalla ån å Gluggen torp  
Järstorp sn Dunkehallaån å Granen bebyggelse  
Järstorp sn Enebacken ägomark Granen torp  
Järstorp sn /Se Fredstorpa mosse mosse Gröneslätt t  
Järstorp f. egen sn Glade kulle terräng Gullabäcken hmd  
Järstorp sn Gloggön skogsmark Gullabäcken torp  
Järstorp sn Granön skogsmark Hallebo bebyggelse  
Järstorp f.d. sn Kalvberget berg Hörnet lht  
Järstorp sn Kattadammen tjärn Ingelstorp bebyggelse  
Järstorp förr sn /Se Lallerydsbäcken bäck Ingelstorp gård  
Järstorp sn /Se Lallerydsbäcken bäck Johanstorp lht  
Järstorp sn /Se Lillån å Järstorp Saknas  
Järstorp förs. /Se Lomsjön sjö Järstorp säteri  
Järstorp sn /Se Långemon skogsmark Karmeshult bebyggelse  
Järstorp sn /Se Mobacka kärr kärr Karmeshult torp  
Järstorp sn /Se Mogöl tjärn Kettilstorp eller Björneberg, se 1 Björneberg Saknas  
Järstorp sn /Se *Munkängen förr äng Klenstugan lht  
Järstorp förr sn /Se *Mwnckaæng jordlott Klockarp Saknas  
Axamo gd Offerberget berg Klockarp bebyggelse  
Axamo gård Rävakullen skogsmark Klockarp gård  
Axamo gd Sandåkern ägomark Klämmestorp Saknas  
Axamo gd /Se Skams hål terräng Klämmestorp säteri  
Axamo beb /Se *Storå, se Dummeån å Klämmestorp herrgård  
Björneberg herrgd Sågbäcken bäck Kohagen t  
Björneberg hg /Se Trunebosjön sjö Kohagen torp  
Dunka kvarn kvarn Trollabäcken bäck Kortebo gods  
?Eskilstorp gd Trollabäcken bäck Kortebo gård  
Ingelstorp gd Trollabäcken bäck Kroken t  
Ingelstorp gård Vasadungen skogsmark Källebacken bs  
Ingelstorp gård Vättern insjö Kärr bebyggelse  
Innolfsthorp, se Ingelstorp gd Älmö berg Kärrstorpet bebyggelse  
*Jærnwisthorpa, se Järstorp sn Älmö skogsområde Lallaryd bebyggelse  
Järstorp gd   Lalleryd by  
Järstorp herrgård. socken   Lidhem bs  
Järstorp by   Ljungåkra bebyggelse  
Järstorp by   Lomsjö t  
Järstorp herrgd   Lomsjö Norra bebyggelse  
Järstorp hg /Se   Lugnet t  
Järstorp säteri /Se   Lugnet torp  
Järstorp poststation /Se   Mobacken bebyggelse  
*Järstorp mark Saknas   Målskog Saknas  
*Järstorp utmark Saknas   Målskog gård  
Kallbo, se Järstorp hg /Se   Målskog Östergård bebyggelse  
*Kanatorp, se Siggarp by   Norrgård bebyggelse  
Kanatorp se Siggarp by   Nybygget bebyggelse  
Klockarp gård   Pilviken lht  
Klämestorp herresäte   Prästgården bebyggelse  
Klämestorp hg   Rentorpet hmd  
Klämestorp hg   Rimstad torp  
Klämmestorp hg   Ringstad hmd  
Klämmestorp gård   Rustorp herrgård  
Klämmestorp gård   Rustorp herrgård  
Klämestorp hg   Rydala bs  
Klämestorp herrgd   Rödjorna t  
Klämmestorp hg /Se   Rödjorna gård  
Klämmestorp gd /Se   Sandbäck bebyggelse  
Klægtorp, se Klämmestorp gård   Sandbäck bebyggelse  
Kortebo gd /Se   Sandbäck gård  
Kortebo samh. /Se   Siggarp Saknas  
Kjärr by   Skattegård bebyggelse  
Kärr gd   Skrikebo Saknas  
Kärr gård   Skrikebo Saknas  
Kärr gård   Skrämma torp  
*Kærrathorpe Saknas   +Sprottebo t  
?Kärrstorpet torp   Spruttebo torp  
?Kärrstorpet torp   Stibberyd bebyggelse  
Lagallarydh, Lagnarydh, se Lalleryd by   Södergård bebyggelse  
Lalleryd gd   Sörängen torp  
Lalleryd gd   Tolarp bebyggelse  
Lalleryd by   Tolarp herrgård  
Lalleryd by   Toveryd bebyggelse  
Lalleryd by   Toveryd gård  
Lalleryd gd   Toveryds torp bebyggelse  
?Lalleryd by   Tranebo bebyggelse  
Lalleryd by   Tranebo gård  
Lalleryd gd /Se   Tunabo bebyggelse  
*Lokaryd Saknas   Tunabo by  
*Medelbäcksgodset Saknas      
*Munkaäng Saknas      
*Mædhilbæk gd      
*Rudna gård      
Rustorp gd      
?Rustorp gård      
Rustorp gård      
Rustorp herrgd      
*Rydhna Saknas      
?Rödjorna torp      
Samsingstorp tp /Se      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by /Se      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by      
Siggarp by      
?Siggarp by      
?Siggarp by      
*Sjöbo el. Sjöboda Saknas      
*Sjöbo el. Sjöboda Saknas      
Sjöbo el. Sjöboda Saknas      
Sjöboda hemman      
*Sjöboda Saknas      
*Sjöboda Saknas      
*Sjöboda Saknas      
*Sjöboda Saknas      
[Siobodha] Saknas      
*Sjöboda gd      
*Sjöboda beb.      
*Sjöboda förr gd      
*Sjöboda f.d. gd      
[Sjöboda] Saknas      
*Sjöboda Saknas      
*Sjöboda gd      
*Sjöboda by      
*Sioabodha gd?      
*Syoboda by?      
Sjöboda hemman      
Sjöboda hemman      
*Sjöboda Saknas      
*Sjöboda Saknas      
*Sjöboda Saknas      
?Sjöboda hemman      
Sjöboda hemman      
Sjöboda hmn      
Sjöbo gd      
*Slagnaryd, se Lalleryd gd      
*Thordhathorp se Tolarp herrg.      
?Tokeryd anstalt      
Tolarp herrg.      
?Tolarp gård      
Toveryd by /Se      
Tranebo gård      
Tranebo gd /Se      
Tunabo gd      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.