ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svarttorps socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 220 Naturnamn : 164 Bebyggelsenamn : 262 Naturnamn : 51
Svartarp socken Allmänningen skogsmark Svarttorps socken socken Bockudden Saknas
Svartarp sn Björnahagen skogsmark Svartarp sn Flodiket avlopp för mosse
Svarttorp sn Björnebo terräng Svarttorp sn Gilebosj., se Ilebosjön Saknas
?Svarttorp sn *Bocka sten gränsmärke Anvarp Saknas Gilebosjön sjö
Svarttorp sn Bockudden udde Anvarp gård Helgagårds göl Saknas
Svarttorp sn Brantalyckan ägomark Berga bebyggelse Holmagrundet Saknas
Svarttorp sn Branthemmet terräng +Björkatorpet bebyggelse Holmaviken Saknas
Svarttorp sn *Brokasten gränsmärke +Björkelund bs Huskvarnaån Saknas
Svarttorp sn *Broka sten gränsmärke Björkelund bs Hålavägen Saknas
Svartarp sn Brunalyckan betesmark Björkelund bs Hålkärret Saknas
Svarttorp sn *Bäckasten gränsmärke Björnaryd bebyggelse Hängslorna betesmark
Svartarp sn Dammkärrsmossen ägomark Björnaryd, Lilla, se Frälsegård bebyggelse Ilebosjön Saknas
Svarttorp sn /Se Ekängen ägomark Lilla Björnaryd by Karia berg Saknas
Svartarp socken *Fågla sten gränsmärke Björnaryd Stora bebyggelse Kungsbron Saknas
Svartarp socken Fållabacken terräng Stora Björnaryd prästg. Kungsån avlopp för Ylen
Svartarp socken Fåraberget fornlämning Blixtens bs Kåven sjö
Svarttorp sn Fällan betesmark Bondegården bebyggelse Kåven sjö
Svartarp sn Fällan betesmark Bondgården by Lillesjön Saknas
Svarttorp sn Gilebosjön, se Pukasjön sjö +Borgabo bs Marbäcken bäck
Svarttorp sn *Gilebro kavelbro Bostället bebyggelse Marbäckadiket Saknas
Svarttorp sn *Gilehall, Norra gränsmärke +Branthemmet bs Mossviken Saknas
Svartarp sn *Gilehall, Södra gränsmärke Brobyholm bs Norregårds udde Saknas
?Svarttorp sn Granelund skogsmark +Bron bs Nötabusken betesmark
?Svarttorp sn Gransbo ägomark Bron bs Pansarekullen Saknas
Svarttorp sn Gråfotakällan källa? Brostugan bebyggelse Pissestenen Saknas
Svarttorps socken socken Gröngölen göl Brostugan gård Pukalyckan åker
Svarttorp sn Gröngölen sjö Brunnseryd bebyggelse Pukasjön sjö
Svarttorp sn *Gubbesten gränsmärke Brunseryd by Pukhemasjön Saknas
Svarttorp sn Gustavstorp mosse Burens bs Ramfallet vattenfall
Svarttorp sn Gåffven, se Ylen sjö Burens lht Ramlaklint höjd
Svarttorp sn Gölen sjö Byagård bebyggelse Ramlaklint berg
Svarttorp sn *Helvetesdräkt fiskeplats +Bygget t. Ramsjöholmssjön sjö
Svarttorp sn Hjulnabben betesmark Bäckaskog avs. Ramsjösjön Saknas
Svarttorp sn Holmatorpet ägomark +Bäcken bs Roestorpagölen Saknas
Svarttorp sn Holmaviken vik Börjagården bebyggelse Sjöhängslan hage
Svarttorp sn Huskvarnaån å Börjagården gård Skatön Saknas
+Svartarp sn Huskvarnaån å Dalskog lht Skrevet vägskäl
Svarttorp sn Huskvarnaån å Djuvarp säteri Storån Saknas
Svarttorp sn Huskvarnaån å Djuvarp herrgård Storön Saknas
Svarttorp sn Huskvarnaån å Drakabo torp Stubbahängslan betesmark
Svarttorp sn Hålavägen väg Drakabo bs Störestorpasjön Saknas
Svarttorp sn Hängslorna skogsmark Drättan bs Svarttorpasjön Saknas
Svartarp Saknas *Hängsten gränsmärke Ekhagen bs Tokaberget Saknas
Svarttorp sn *Häradsberget berg Ekholmen avs Underkullabacken höjd
Svarttorp by och sn *Hästeberget berg Fagerhult bebyggelse Visjön Saknas
Svartarp sn *Hästetall mosse Fagerhult by Visjön sjö
?Svartarp sn Hästhagen terräng Fredriksberg bs Vitakvarnagärdet Saknas
Svartarp sn Högstorpasjön, se Ylen sjö +Fridhem bs Värnvikasjön Saknas
Svarttorp sn Hörlingsgärdet ägomark +Fridhem bs Värnvikasjön sjö
Svartarp sn Ilebosjön sjö Frälsegård bebyggelse Ylen sjö
Svarttorp sn Ingarp ägomark Fällan bs Ylen sjö
Svarttorp sn *Ingebora Vad kärr +Fällan bs  
Svarttorp sn *Ingebora Vad kärr Gallarp utj.  
Svarttorp sn Jonsbo terräng Gallarp gård  
Svarttorp sn Karlskärr ägomark Getteryd Saknas  
Svarttorp sn *Kiddesten gränsmärke Getteryd torp  
Svarttorp sn Klappegärdet ägomark +Getterydstorp f.d. soldattorp  
Svarttorp sn *Knutssten gränsmärke Graneberg bs  
Svarttorp sn Kojhängseln skogsmark Granelund bs  
Svarttorp sn Konvaljudden udde +Granholmen bs  
Svarttorp sn Korsför fura o. gränsmärke Gransbo bs  
Svarttorp sn /Se *Korshall gränsmärke Gåvanäs bebyggelse  
Svarttorp sn /Se Korödjan terräng Gåvanäs gård  
Svarttorp sn /Se Kovasjön sjö Gölstorp eller Visslebo, se 1 Visslebo Saknas  
Svarttorp sn /Se *Kungsbro bro Gölstorp avs  
Björnaryd by Kungsbro bro Hallavadet t.  
?Björnaryd by Kungsbron bro Hallavadet torp  
Björnaryd by Kungsbron bro /Se Haraldstorp t  
?Björnaryd by Kåven sjö Harastorp torp  
Björnaryd by Kåven sjö Helgagård bebyggelse  
Björnaryd gd Kåven sjö /Se Helgagården gård  
Björnaryd by Kåven sjö /Se Holmen torp  
Björnaryd by *Källarebacken Saknas Hult bebyggelse + utj.  
Björnaryd gdr *Käringesten gränsmärke Hult utj.  
Björnaryd, Stora prästgård Kärlekseken ek(?) Hult by  
Björnaryd, Stora kyrkoherdebost. Laberget berg Hultåkra avs.  
Björnaryd gd /Se Lillesjön sjö Hultåkra S.T.  
Björnaryd by /Se Lillesjön sjö Hägnen bs  
?Björnaryd by /Se Lillån å Härestorp by  
Brunseryd by /Se Ljungholmen skogsmark Härestorp Saknas  
Byærnolfsriudhum, se Björnaryd by Lugna kullen ägomark Hässlarp bebyggelse  
Divathorp, se Djuvarp hg Lundbergs mosse? Hässlarp by  
Djuvarp hg Lunden ägomark Hästhagen torp  
Djuvarp hgd Lustigkulle fornlämning Höganäs bs  
Djuvarp hg Lustigkulle triangelpunkt Högstorp utj.  
Djuvarp by Malmalyckan ägomark Högstorp bebyggelse  
Djuvarp hg Mellön ö Högstorp utj.  
Djuvarp herrgård Mon skogsmark Högstorp by  
Djuvarp herrgd Mossviken vik Högåsen bs  
Djuvarp hg /Se Motebo ägomark Ingarp Saknas  
Djuvarp gd /Se Murhemmet kärr Jakobstorp Saknas  
Dywathorp, se Djuvarp hg Månstorpaön ö Jakobstorp gård  
Fagerhult by Märraskogen skogsmark +Jonsbo torp  
Fagerhult by Mörkesbo betesmark Jonsbo gård  
Fagerhult by Norrgårdsudde udde Klockarebolet hmd  
Fagerhult by Norrlyckan ägomark Klockaregård bebyggelse  
Getteryd gd Nyhem ägomark Knotarp bebyggelse  
Getteryd gd Pukasjön sjö Knotarp by  
Getteryd gård Pukasjön sjö Kojen avs.  
Getteryd gd /Se Pukasjön sjö Korödjan bebyggelse  
?Gåvanäs gård Ramlaklint fornborg Krafshemmet gård  
?Gåvanäs gd Ramla klint klippa o. bergsparti Kråsekulle t.  
Gåvanäs gd Ramsjön sjö Kråsekulle torp  
Gåvanäs gård Ramsjön sjö Kullarp bebyggelse  
Gäfwenäss, se Gåvanäs gård Ramsjön sjö Kullarp by  
?Holmen torp Ramsjön sjö Kullen avs  
»holmstensrydh» Saknas Ramsjön sjö +Kvarnviken, se Vika kvarn Saknas  
Hult by Ramsjön sjö Lagghemmet torp  
Hult by Ramsjön sjö Lillegård bebyggelse  
Hässlarp by Ramsjön sjö /Se Lillegård gård i Roestorp  
Högstorp by Ramsjön sjö /Se Lindholmen bs  
Jakobstorp gd Rasslebo terräng +Linna bs  
Jakobstorp gd Riket ägomark Ljungholmen bs  
Jakobstorp gd /Se Roestorpagölen sjö Lugnen torp  
Knotarp by Ryttarängen betesmark +Lugnet bs  
Lutarp by Röde gubbe ägomark +Lugnet bs  
Lutarp by Sjöberget berg Lugnet bs  
Lövfällan by Sjöfällan terräng Lunden lht  
Lövfällan by Sjöhagen terräng Lunden avs  
Lövfällan by Skatön halvö Lunnagård bebyggelse  
Lövfällan by Skogatorpet ägomark Lunnagården gård  
Lövfällan by Skogen terräng Lutarp bebyggelse  
Löffällan by Skogslyckan ägomark Lutarp by  
Lövfällan by Snällastycket ägomark +Lutarp Östra förr hmd  
Månstorp by Spökestenen sten Lövfällan Saknas  
?Månestorp by /Se *Stendammen damm Lövfällan by  
*Mölletorp Saknas Stenhult ägomark Lövholmen avs  
Nickarp gd Stenhultet skogsmark Marielund t.  
Nickarp g Stora rör fornlämning Mellangård gård i Fagerhult  
Nickarp gd Storkatorpet ägomark Mellangård gård i Hässlarp  
Nickarp gd Storön ö +Mellangård förr hmd  
Nickarp gd Störestorpasjön sjö Mellangård gård i Svarttorp  
Nickarp gd /Se Svartnäbba berg? Mellangården gård  
Nissamålen gd /Se Svarttorpasjön sjö Mossebo torp  
Nordanvik by /Se Tallön ö +Mossen bs  
*Offortt Saknas Tokaberget berg Motebo torp  
Prästgården gd Trestenarna stenar? +Murhemmet torp  
Påfvarp gård *Trinne mosse mosse Månstorp Saknas  
»Ragnarsmale» försv. tp Trollstenen sten? Månstorp by  
[Ragnarsmark] torp Trolltallen tall? Mårtensgård bebyggelse  
*Ragnarsmale t. Törnamossen ägomark Mörkesbo torp  
Ragnarstorp, se Ranestorp gd Törns ägomark Mörkesbo torp  
Ramsjö hg Uveberget berg Nickarp Saknas  
Ramsjö hg /Se *Uvenstorpaberget berg Nickarp gård  
Ramsjö (nu Ramsjöholm) Saknas Vantaberget berg? Nissamålen Saknas  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Visjön sjö Nissamålen gård  
?Ramsjö (numera Ramsjöholm) hgd Visjön sjö Nordanvik bebyggelse  
Ramsjö (nu Ramsjöholm) gd Visslebo, Nedre ägomark Nordanvik herrgård  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) herrg. Visslebo, Övre ägomark Norregård gård i Brunnseryd  
Ramsjö (nu Ramsjöholm) gd Ylen sjö Norregård gård i Fagerhult  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Ylen sjö Norregård gård i Gåvanäs  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Ylen sjö Norregård gård i Hult  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Ylen sjö Norregård gård i Hässlarp  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Ylen sjö +Norregård förr hmd  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Ylen sjö Norregård gård i Roestorp  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) herrgd Ylen sjö Norregård gård i Svarttorp  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) gd Ylen sjö Norrgården gård  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Ylen sjö Nyalund lht  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) säteri Ylen sjö Nybygget bs  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Ylen sjö Nybygget bs  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Ylen sjö Nybygget bs  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) hg Ylen sjö /Se Nydala lht  
Ramsjö (numera Ramsjöholm) (numera Ramsjöholm) gd Ängen ägomark Nydala lht  
Ramsjöholm hg Ängholmen ägomark Nydala t.  
Ramsjöholm herrgd   Nyholmen bs  
Ramsjöholm hg /Se   +Nästegård förr hmd  
Ramsjöholm hg /Se   Perstorp bs  
Ramsjöholm gods /Se   Pluttabygget bs  
[Ragnarstorp] torp   Prästegård bebyggelse  
Ranestorp gd   Prästgården prästgård  
Ranestorp gd   Pukhemmet Saknas  
Ranestorp gd   Pukhemmet Saknas  
Ranestorp gd   Pukhemmet gård  
Ranestorp gd   Påvarp bebyggelse  
?Roestorp by   Påvarp by  
Roestorp? [Rowestoffte] Saknas   Ramsjö herrgård  
»Rowestoffte» = Roestorp? beb.   Lilla Ramsjö bs  
Roestorp by   Ramsjöholm säteri  
Roestorp by   Ramsjöholm herrgård  
Roestorp by   Ranestorp bebyggelse  
Roestorp by   Ranstorp gård  
Roestorp by   Roestorp bebyggelse  
Roestorp by   Roestorp by  
?Roestorp by   Rosendal bs  
Roestorp by   Sanden gård  
Sjöaslätt gård   +Sjöafall bs  
Sjöaslätt g.   Sjöaslätt bebyggelse  
Sjöaslätt gd   Sjöaslätt torp  
»Sorteroppe», se Svarttorp sn   Sjöberg bs  
Staeryd herrg.   Sjöberg bs  
Staeryd gd   +Sjöbo bs  
Staeryd hg   +Sjögård bs  
?Staeryd hg   +Sjöstorp bs  
Staeryd by /Se   Sjötorp Saknas  
Strömsholm bruk /Se   Sjötorp Saknas  
Strömsholm herrgd   Sjötorp by  
Strömsholm by /Se   +Sjövik bs  
Svarttorp by   Sjövik bs  
Svarttorp by   Sjöåkra avs.  
Svarttorp by   +Skattegård bebyggelse  
Svarttorp by   +Skattegård förr hmd  
Tokeryd by   Skattegård bebyggelse  
Tokeryd by   Skogen t.  
Tokeryd by   Skogen bs  
?Tokeryd by   +Skogen bs  
Tokeryd by /Se   Skogen t.  
Torestorp gd   Skogen bs  
Uvenstorp gd   Skogen torp  
Ufvenstorp g.   Skogstorp torp  
Uvenstorp gd   Skytthemmet bebyggelse  
Uvenstorp gd   Spånhult bs  
Uvenstorp gd   Staeryd bebyggelse  
Uvenstorp gd   Staeryd utj.  
Värnvik gd   Staeryd herrgård  
?Åfällan gd   Stenhult bs  
Åfällan, se Strömsholm hg /Se   Strömsberg avs.  
*Åfärda gd   Strömsholm Saknas  
Övravad by   Strömsholm bebyggelse  
?Övravad by   Strömsholm f.d. hg  
Övravad by /Se   +Styrkestorp Stora Saknas  
    Svartorp poststation  
    Svarttorp bebyggelse, utj.  
    Svarttorp utj.  
    Svikhemmet bebyggelse  
    Sästorp torp  
    Södergård gård i Brunnseryd  
    Södergård gård i Fagerhult  
    Södergård gård i Gåsanäs  
    Södergård gård i Hult  
    Södergård gård i Hässlarp  
    +Södergård förr hmd  
    Södergård gård i Svarttorp  
    Sö(de)rgården gård  
    Tokeryd Saknas  
    Tokeryd by  
    Torestorp Saknas  
    Torestorp gård  
    Underkullen bebyggelse  
    Uppegård gård i Roestorp  
    Uvenstorp bebyggelse  
    Uvenstorp gård  
    Valdos S.T.  
    Vika kvarn Saknas  
    Vika kvarn bebyggelse  
    Vilan lht  
    Visslebo Saknas  
    Visslebo avs, kvarn  
    Väktarehemmet lht  
    Värnvik Saknas  
    Värnvik bebyggelse  
    Värnvik gård  
    Västergård gård i Sjöaslätt  
    Åfällan bebyggelse  
    Åkerslund lht  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen torp  
    +Ängen bs  
    Ängen gård  
    Ängholmen bs  
    Östergård gård i Sjöaslätt  
    Övravad bebyggelse  
    Övravad by  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.