ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Haurida socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 150 Bebyggelsenamn : 165 Naturnamn : 58
Förkortningar förteckning Förkortningar förteckning Haurida sn Bergön ö
Haurida socken Arvids damm damm Havrida sn Bockaberget berg
Haurida sn Björndala äng Haurida sn, och by Breamossen mosse
Haurida sn /Se Boludden udde Haurida sn Bunn sjö
Haurida sn Bosarekärret äga Haurida sn Bunn sjö
Haurida sn Bosarelindan åkerdel Aletutan torp Bunn sjö
Haurida sn Breafallsgölen tjärn Becksmällan bs Dödspringet ställe
Haurida sn Breafallsmosse mosse Bergdala lht Fiflesfäcken bäck
Haurida sn Breamossen mosse Bohult by Fifleslandet Saknas
Haugrida sn Bunn sjö Bohult by Flötberg berg
Haurida sn Bunn sjö Bohult by Fröjdeberget höjdplatå
Haugrida sn Bunn sjö Broarna bs. Getaberget berg
Haurida sn Bunn sjö Bunnsvik lht Grodberget berg
Haurida sn Bunn sjö Bunnsviken torp Gölaberget berg
?Haurida sn Bunn sjö Dammen t Gölabäcken bäck
Haurida sn Bunn sjö Ekhagen bs Harshultasjön sjö
Haurida sn Bunn sjö /Se Ekhagen lht Hasjön sjö
Haurida sn Bunn sjö Fivleryd Saknas Herevadssjön sjö
Haurida sn Bunn sjö Fifleryd Saknas Herevadssjön sjö
Haurida sn Bunnsvik vik Fivleryd gård Hägnaberget berg
Haurida sn Dammamossen betesmark Fifleryd by Härången sjö
Haurida sn Dammen terräng Fliseryd, se 1 Fivleryd Saknas Hästabäcken bäck
Haurida sn Farmarlyckan ägomark Fliseryd gård Kalvudden udde
Haurida sn Fivlerydsbäcken bäck Fredriksberg lht Katteberget berg
Haurida sn Flinteliden ägogräns Fredriksdal lht Klynnegölen göl
Haurida sn /Se Flinteliden lid Fridhem bs Kongsbro bro
Haurida by och sn /Se Getaberget berg Fridhem lht Kongsbro bro
Haurida by och sn /Se Gölaberget berg Fråsttorp Saknas Konvaljön ö
Hagrida sn /Se Gölabäcken bäck Fråstorp gd Kråketorpasjön sjö
Haurida sn /Se Gölen sjö Fråstorp gård Kråk(e)torpasjön sjö
Haurida sn /Se Hackefällan äga Fråstorp by Kråktorpasjön sjö
Haurida sn /Se Hasjön sjö Frännarp Saknas Kåven sjö
Haurida sn /Se Hasjön sjö Frännarp by Kåven sjö
Haurida sn /Se Hinkelyckan äga Frännarp by Käringaliderna backar
Haurida sn /Se Holmslyckan äga Frännarp by Kåven sjö
Bohult gd Humpen ägomark Frännarp Norrgård Saknas Laggarebosjön sjö
Bohult by Humpudden udde Frännarp Södergård Saknas Laggarebosjön sjö
?Fivleryd by Huskvarnaån å Fågelkärr Västergård Saknas Lommatuven ö
Fiffleryd gd Håle mossen mosse Fågelkärr Östergård Saknas Luntåtaberg berg
Fivleryd gd Hägnaberget berg Fågelkärr by Magnusalyckan gärde
Fivleryd by /Se Hängsleberget berg Fågelkärr by Mjölberget berg
?Fråstorp by *Häradsbäcken uttorkad bäck Fågelkärr by Mjölliden backe
?Fråstorp by Härshults sjön sjö Fågelkärr by Pinan beteshage
Fråstorp gd Hästebäcken vattendrag /Se Fågelvik lht Porsamossen Saknas
Fråstorp lht /Se Intaget betesmark Fällan bs Ruppen sjö
?Frännarp by Isasten femstenarös Galthult by Ruppen sjö
Frännarp by Jungkärret kärr Galthult gårdar Ruppen sjö
Frännarp by Kalvatäppekärret kärr Galthult Lilla gd Rävaberget Saknas
Frännarp by Kalvkärren äga Lilla Galthult gård Rödjeberget berg
Frännarp by Kalvudden udde Galthult Stora gd Västra Rödjorna bete
Frännarp gd Kerstiaskogen skogsmark Galttorp lht Östra Rödjorna bete
Frännarp by Klintabacken lycka i åker Granstugan bs Salesten flyttblock
Frännarp gd /Se Klockarhemmet ägomark Grindstugan lht Smördalen dal
Fågelkärr gd Klåbensskiften skogsmark Grindstugan lht Sovemossen gravfält
Fågelkärr by Klämmen beteshage Gummarp, se 1 Gunnarp Saknas Stackstoberget berg
Fågelkärr by Kongsbro bro Gummarp gård Ylen sjö
Fågelkärr by Kungsbro bro Gungefall Saknas Ylen sjö
Galthult gd Konvaljön ö Gungefall gård Ylen sjö
Galthult by Kovasjön sjö Gungefall by  
Galthult by Kråkafällan terräng Gunnarp Saknas  
Galthult Lilla gd »kråkeredh» nu försvunnen utj. Gunnarp gd  
Gungefall gd Kråketorpasjön sjö Gunnarp gård  
Gungefall by Kungafällorna äga Gunnarp, se även Gummarp gård  
Gunnarp gd Kungsbron bro? Gåramålen by  
Gunnarp g Kungsbro bro Gåremålen by  
Gunnarp gd Kyrkängstallen tall Gårramålen gård  
Gunnarp gd Kåven sjö Hagelund bs  
Gunnarp gd Kåven sjö Hagelund lht  
Gåremålen gd Kåven sjö Haurida by och sn  
Gåremålen by Kåven sjö /Se Havrida by  
Gåremålen by /Se Kåven sjö /Se Hurtiga torp  
»Hagryd», se Haurida by /Se Kämlaberget udde Hålet gård  
Haugrida by Käringaliden ägomark? Hälleberget lht  
?Haurida by Laggarebo Lillasjö sjö Hälleberget lht  
Haurida by Laggarebosjön sjö Härshult by  
?Haurida by /Se Lerbäcks tjäldra gränsrå Härshult Saknas  
Haurida by Lidängen terräng Härshult by  
Haurida by Lillängen ägomark Kongsbro gästgivaregård  
Haurida poststation /Se Lommatuven ö Krogen lht  
*Hielmsry Saknas Losten ö Kråkafällan bs  
Härshult gd Lyckobacken höjd? Kråkefällan bs.  
Kråketorp by Långelindan åker Kråketorp Saknas  
Kråketorpet bebyggelse Lövviken vik Kråketorp gård  
Källeryd by Melludden udde Kråktorp Saknas  
Källeryd by Mjölberget berg Kråktorp by  
Källeryd gdr Mjölbäcken bäck Kungsbro Saknas  
Källeryd by *Mjölkemossen mosse Kvarnhemmet torp  
Källeryd gd Mon skogsmark Kvarntorpet t  
Källeryd by Motorpet mosse? Källeryd gd  
Källeryd by Norrängen ägomark Källeryd by  
Källeryd by /Se Näset udde Källeryd by  
Laggarebo gd Onnakärret kärr Laggarebo gård  
Lövviken gd Orrekulle gränshöjd Laggarebo gd.  
Lövviken gd Roppen, se Ruppen sjö Laggarebo gård  
Nannarp by Roppen sjö Lagghemmet torp  
Nannarp by Ruppen sjö /Se Liden torp  
Nannarp gd Ruppen sjö Lindforsa lht  
Penarp by Ruppen sjö Lindsdal Saknas  
Penarp gd Ruppen sjö *Lindsdal lht  
Penarp by Ruppen sjö Lunnhem lht  
Prästorp gd Ruppen sjö /Se Lönnholmen lht  
Rödjestugan torp Rupphultssjön sjö /Se Lönnhemmet lht  
Sandvik gd Rävaberget berg Lönnholmen lht  
Skinnarebo gd Rävamossen mosse Lövkullen bs  
Skinnarebo gd /Se Rödjestuguberg triangelpunkt Lövviken gård  
*Tomarp Saknas Salesten gränssten Lövviken gd  
Uppsala by Sandåkern åker Löfviken by  
Åsen by Skarnängen terräng Marieholm lht  
Åsen Saknas Skarsjön del av sjö Moen torp  
Åsen by Skinnarebogölen sjö Moen torp  
Åsen by Skrälleberg berg Nannarp gd  
Åsen by m. komministerbost »Slottertorpet» äng /Se Nannarp gård  
Äspenäs by Slåtterhängslen äng Nannarp by  
Äsperyd gd Slättberget udde Nannarpsnäs hg  
Äsperyd lht /Se Sockertoppen ägomark Nergården bebyggelse  
  Stackstoberget berg Nilsdal S.T.  
  Stenudden udde Norrängen avs  
  Stenön ö Nybygget bs  
  Ströpplinge bäck vattendrag /Se Nynäs hg  
  Ströpplingsån vattendrag /Se Nynäs gd  
  Tallebo terräng Nynäs gård  
  Tjongakärret kärr Penarp Saknas  
  *Torpaberget berg Penarp gd  
  Torpalyckorna ägomark Penarp gård  
  *Torpändesberget berg Penarp by  
  Trettikärret kärr Prästgården komm.bost.  
  Trolle ström vattendrag Prästtorp Saknas  
  Trätekärret kärr Prästorp gård  
  Tumlaflödsliden lid Prästorp gd  
  Tute källa källa Prästtorp gård  
  Törnatorpet ägomark Rödjestugan avs.  
  Vetudden udde Röjstugan gård  
  Vista viken vik Sandvik gård  
  Ylen sjö Sandvik gd  
  Ylen sjö Sandvik gård  
  Ylen sjö Skarnängen torp  
  Ylen sjö Skinnarebo gård  
  Ylen sjö Skinnarebo gård  
  Ylen sjö Skogslund lht  
  Ylen sjö Smedhemmet torp  
  Ylen sjö Stenkullen bs  
  Ylen sjö Svenstorp S.T.  
  Ylen sjö /Se Sventorp lht  
  Ylen sjö Tallebo bs  
  Yxnahålan ägomark Tallebo torp  
  Åsatallen tall Tornstorp bs  
  Ängabäcken bäck Tutan t  
  Ängsberg betesmark Törnatorpet bs  
  Ödelyckan äga Uppegården bebyggelse  
  Ötorpet terräng Uppsala Saknas  
    Uppsala gård  
    Upsala by  
    Åsaskogen t  
    Åsaskogen torp  
    Åsen by  
    Åsen by  
    Åsen by  
    Ängholmen bs  
    Ängsberg bs  
    Ängsberg bs  
    Äsperyd gd  
    Äsperyd gård  
    Äsperyd by  
    Östanå avs.  
    Österlund t  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.