ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lommaryds socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 405 Naturnamn : 397 Bebyggelsenamn : 447 Naturnamn : 47
Förkortningar förteckning Förkortningar förteckning Lommaryd sn Baggelyckorna åkrar
Lommaryd sn Baggalyckebron bro Lommaryd sn Bohultasjön sjö
Lommaryd sn Baggelyckorna terräng Lomane sn Bohultasjön sjö
Lommaryd socken Banhalleberget berg Lommaryd sn Breamossen mosse
Lommaryd sn Berghem ägomark Lommaryds socken socken Bredemosse mosse
Lommaryd sn Berghemmet skogsmark Lommaryds socken sn Brudaberget berg
Lommaryd sn Berghemmet ägomark Lommaryd sn Brudstenarna stenrader
Lommaryd sn Berghemsberget berg Örskallasmeden inbyggarbeteckning Bråtahål sumpigt ställe
Lommaryd sn Bingahagen terräng Almenäs lht Dunkehallar trol. ortnamn
Lommaryd sn Björkkärret kärr Anderstorp bs Förberget berg
Lommaryd sn Björnarydsgärdet åkergärde Anderstorp bs Galgabacken kulle
Lommaryd sn Björnekälla gränsmärke Anderstorp lht Getingebacken backe
Lommaryd sn Blackan äga Anneberg bs Gölamossen mosse
Lommaryd sn Blackängen äga Annelund lht Hamsebäcken bäck
Lommaryd sn Blackängen äng Aronsberg lht Hargabäcken bäck
Lommaryd by o. sn Bockahall gränsmärke Askebäck gård Hjortakärret kärr
Lommaryd sn Bockasten ägomark? Augustenborg lht Hultmannalyckan lycka
Lommaryd sn Boda tall gränsmärke Backhemmet lht Hårsa hål sumpigt ställe
Lommaryd sn Boda tallstubbe Saknas Barkäng by Jonukalvgården lycka
Lommaryd sn Bohulta källa källa Barkäng gård Jullebo kullar höjder
Lommaryd sn Bohultasjön sjö Bengtsbo lht Kattelåsabacken backe
Lommaryd sn Bohultasjön sjö Berghemmet t Kattemossen mosse
Lommaryd sn Bohultasjön sjö Björkbacka lht Lillesjön sjö
Lommaryd sn Bohultsjön sjö Björnaryd gd. Lillesjön sjö
Lommaryd sn Bohultasjön sjö Björnaryd gård Lillesjön del av sjö
Lommaryd sn Bolamossen mosse Björnaryd gd. Lillån å
Lommaryd sn Bolet äng Bockasten utjord Lovabergen berg
Lommaryd sn Borgafall skogsmark Bockasten lht Mosserydssjön sjö
Lommaryd sn Borrebo ägomark Boda gd. Noebro bro
Lommaryd sn Breafallsgölen tjärn Boda Saknas Non sjö
Lommaryd sn /Se Breafallsmosse mosse Boda gård Noån å
Lommaryd socken Bredemad äga Bodagatan bs Ralången sjö
Lommaryd sn Bredemosse mosse Bohult by Ralången sjö
Lommaryd sn Bredemosse mosse Bohult gård Sjöalyckesjön sjö
Lommaryd sn Brede mosse mosse Bohult Saknas Sjöalyckesjön sjö
Lommaryd sn Bredmaden mad Bohus t Skarvestenen klippblock
Lommaryd sn Brudastenarna fornlämning /Se Bommen bs Skattagärdet gärde
Lommaryd sn Brudgumsberget berg Borgafall gård Sprängeliden backe
Lommaryd sn Brånen terräng Borrarp gård Spångakärren kärr
Lommaryd sn Bråtahål terräng Borrarp gd. Store dungen udde
Lommaryd sn Busken terräng Borrebo bs Sötåsasjön sjö
Lommaryd sn Bäckebokammaren ägomark Breafall gd Sötåsasjön sjö
Lommaryd sn Dammen ägomark? Breafall by Toskäppan göl
Lommaryd sn Djupekällor källor Breafall gård Trangölen göl
Lommaryd sn Djupkällorna källor Brostugan bs Tuppaberget berg
Lommaryd sn Djurahängseln äng Burhemmet torp Vitaberg berg
Lommaryd sn Djurängen kärr? Buskarna lht Väggens tvättfat göl
Lommaryd sn Dombruket äng Bäckaskog lht  
Lommaryd sn Dombruket äng Bäckebo lht  
Lommaryd sn Donahagen äga Bäckebo avs.  
Lommaryd sn Duvehall gränsmärke Bäckebokammaren bs  
Lommaryd sn Duveryd mosse? Dalhem lht  
Lommaryd sn Däkelyckan betesmark Dalskog avs.  
Lommaryd sn Fisklösa sjö Dammen bs  
Lommaryd sn Flottholmen f.d. holme /Se Degela gd  
Lommaryd sn Framängarna ängar Degela gd.  
Lommaryd sn Fridhem ägomark Degela gård  
Lommaryd sn Fridhem ägomark Djupedal ortnamn?  
Lommaryd sn Frinary, se Ralången sjö Djurängen t  
Lommaryd sn Furumossen mosse Djärvakalvgården bs  
Lommaryd ?,sn Fågelmossen mosse Dragkvarnen Saknas  
Lommaryd sn Fåglamossen mosse Dragkvarnen Saknas  
Lommaryd sn Fällan terräng Drakvarnen Saknas  
Lommaryd sn Förberget berg Duveryd lht  
Lommaryd sn Förebergs sten gränssten Ekholmen lht  
Lommaryd sn Galgabacken terräng Ekstugan t  
Lommaryd sn Galgabacken terräng Elisedal lht  
Lommaryd sn Galgalyckan ägomark Emmaboda lht  
Lommaryd sn Galgastenen sten Eriksgården bebyggelse  
Lommaryd sn Gatebergen ´skogspark´ Evedal lht  
Lommaryd sn Germeshem ägomark Falkatäppan bs  
Lommaryd sn Getabacken hage Fiskarehemmet bs  
Lommaryd sn Getarp terräng Floadalen t  
Lommaryd sn Getingsbacken lid Flodmanshem t  
Lommaryd sn Getingsberget berg Fogdaholm gård  
Lommaryd sn Gläntan terräng Fogdeholm gd.  
Lommaryd sn Gransbo ägomark Fridhem bs  
Lommaryd sn Gränseryds göl sjö Fyrverkaregården gård  
Lommaryd sn Gränseryds göl sjö /Se Fällan bs  
Lommaryd sn /Se Gräns, Lilla ägomark Galthult eller Gullhult, se 1 Gullhult Saknas  
Lommaryd samh. och sn /Se Grävlingehall gränsmärke Galthult gård  
Lommaryd by och sn /Se Grönekälla ´gränsmärke´ Gatan bs  
Lommaryd sn /Se Gubbelyckan äga Gläntan Saknas  
Baggalycke torp Göagärdet åker Gläntan t  
Barkäng gd Göagärdet åker Granbacka lht  
Björnaryd gård Gölamossen betesmark Granelund bs  
Björnaryd gd Gölebo ägomark Granelund bs  
Björnaryd gd Gölebogölen tjärn Gransbo Saknas  
Björnaryd gd Hagalund ägomark Gransbo lht  
Björnaryd gd Hagstugan ägomark Gransbo t  
Björnaryd gd Hagtorpsgölen sjö Granstugan bs  
Björnaryd gd /Se Hammeråkern åker Grimstorp gd.  
Björnaryd gd /Se Hamsebäcken bäck Grimstorp gård  
Boda Saknas Hamsebäcken bäck Grindstugan t  
Boda gd Hamsebäcken bäck Grisebo Saknas  
Boda g Hamsebäcken bäck Grisebo t  
Boda gd Hanakullen ägomark Gräggens bs  
Boda gd Hanesten råmärke Gränseryd by  
Bodaplåtar torp Hanesten råmärke Gränseryd gård  
Boda plåtar torp Heljabo veke äga Gullhult Saknas  
Bohult by Hindriks lid backe Gullhult Saknas  
Bohult by Hjortakärret kärr Gullhult Saknas  
Bohult gd Horsahålet mad Gullhult gård  
Bohult gd Huggekubb gränssten Gunnarsberg lht  
Bohult by Hultekälla gränsmärke Gunnarstorp by  
Borrarp gd Hultet beteshage Gunnarstorp by  
Borrarp gd Humlelyckan äga Gunnarstorp by  
Breafall gd Humpen äga Gynge gd.  
»bredemåsaffall» gd Hurran ägomark Gynge gård  
*Bredgården gd Huvudtall gränsmärke Gärdstugan bs  
Brogården hemman Hålasten gränssten Gölebo bs  
Bultagården hulu Hålebäck bäck Göransgården bebyggelse  
Bäckebo torp Hålebäck ägomark Haga lht  
Dagstorp gd(?) Hårstabäcken gränsbäck Hagaberg lht  
Dealden, se Degala hg Häggegöl göl Hagalund bs  
Degala hg Häljabroarna påstått & förnekat gränsmärke Hageby lht  
Degela herrg. Häljabroarna gränsmärke Hagstugan bs  
Degela hgd Hälsingeängen äng Hakällan Saknas  
Degela hg Hälsingeängen äng Hallebo t  
Degela hg Hälsingeängen äng Hallsberg bs  
Degela gd Hälsingsö dunge Harjestad by  
Degla gd Härjabäcken bäck Havrefällan t  
Degela herrgd Härjahagen skogsmark Helarp torp  
Degela hg /Se Hästekärret äga Hallandshus lht  
»diø» försv. beb.? Hästekärrsgapet gap Hullaryd by  
Ebbegården hemman Häste sten gränsmärke Hullaryd by  
Eriksgården gård Hästkärret äga Hullaryd by  
Farstugulösa torp Hökabäck bäck Hullaryd by  
Fiskaretorpet torp Ikornabäck gränsbäck Hullaryd by  
Fogdeholm, se Bultagården gd Jullebokullar höjd Hult by  
Germundshem torp Jutanabben udde Hult gård  
Gottamålen utjord /Se Jörghemslyckan ägomark Hultet gård?  
*Grava kvarn kvarn? Kalvarödjor betesmark Hultet avs.  
Grimmestorp gd Kattenacken ägomark Hultåkra torp  
Grimstorp gård Kattlåsen skogsparti Hultåkra bebyggelse  
Gränseryd by Kiddhagen hage Hulu by  
Gränseryd by Kilarna äga Hulu by  
Gränseryd gd Kitterödjan skogsmark Hulu gård  
Gränseryd gd /Se Kliarydsdammen damm Hurran t  
Gullhult gd Kliarydsån å Hyde Park lht  
Gullhult by Klovsten gränsmärke Hålebäck bs  
Gummelyckan torp Klovsten råmärke Hålkvarnen kvarn  
? Gunnarstorp by Klovsten triangelpunkt Hägnen bs  
Gunnarstorp gd Klovsten gränssten? Härjestad Saknas  
Gunnarstorp gd Knivlösa triangelpunkt Härjestad by  
Gunnarstorp gd Knutstorpsstättan klivstätta Härstad by  
Gynge gård Knöpelåkern åker Hässle gård  
Gynge gård Kohagen terräng Hässlemad gd.  
Gynge gård Korpakärret äga Hökhult by  
Gynge gd Korpön terräng Hökhult by  
Gynge gd /Se Kriken ägomark Idelund lht  
[Haralstadham] Saknas Kullen terräng Jakobsberg avs.  
*Haralystade Saknas Kvarnrödjan äga Johannesberg lht  
»haralzstadhe» = Härjestad? beb. Kvisttorp ägomark Johanneslund lht  
*Hardhastadha, se Härstad by Källeberget berg Jonstorp bs  
Harestæde, se Härjestad by Källstugan terräng Jutanabben Saknas  
Harralsta, se Härjestad by Käringabytet åkerskift Kalsabo Saknas  
Hopphemmet torp Käringelyckan äga Karlsborg lht  
Hullaryd by Käringgapet gärdesgårdsöppning Karlskoga lht  
Hullaryd by Kärlekskullen höjd Karllund Saknas  
Hullaryd by Ladhägnen slåttermark Karllund gård  
Hullaryd by Larsatorpet ägomark Karlslund t  
Hullaryd by Larstorpagölen göl Karlstorp lht  
Hullaryd by Larstorpagölen sjö Kattebergstorp utjord  
Hullaryd by Lidabo betesmark Kattenacken bs  
?Hullaryd by Lilla gölen tjärn Kitterödjan bs  
Hullaryd by Lilla led terräng Kliaryd Saknas  
Hullaryd by /Se Lilla viken vik Kliaryd gd.  
Hullarydsby poststation /Se Lillekulla kvarn kvarn Kliaryd gd.  
Hult gd Lillesjön sjö Kliaryd gård  
? Hult by Lillån å Klockaregården gård  
Hulu gd Lindkulla ägomark Klovsten Saknas  
Hylan torp Liselund ägomark Klovsten torp  
»hårarp» nu försvunnen gd Ljungtorpet terräng Knivlösa by  
Hägnen torp Ljusnaberget berg Knivlösa gård  
Här(je)stad by Ljusningaberget berg Knorrhemmet t  
?Härjestad by Lovaberget berg Kocksdalen t  
? Härjestad by Lute björk gränsmärke Kocksdalen t  
Herjestad(?) Saknas Lyckhem terräng Kohagen t  
?Härjestad by Lyckås ägomark Kriken t  
Härjestad gdr Långkärret kärr Kristinelund lht  
Härjestad by Långmossen äga Krogen, Nedersta Saknas  
Här(je)stad by Lövhagen ägomark Krogen, Översta Saknas  
Härjestad by Lövstugan terräng Kroksholmen Saknas  
Härjestad Matsagård Saknas Maj-Lenas ägomark Krokshälla Saknas  
Härstad gdr Markedal äng Kronogården Saknas  
Härstad by Matsagårdsberget berg Kroxholmen gård  
? Härstad gd Mellangapsberget berg Kråxholmen gd  
Härstad by Miöabolen åkrar Kroxhälla gård  
Härstad by Mjöbolet åker Krokkälla Saknas  
Härstad by Mon skogsmark Kullen bs  
Härstad by Mon skogsmark Kvarnstugan bs  
Härstad gdr Mosserydssjön sjö Kvisttorp lht  
Härstad gdr Mosserydsjön sjö Kyrkhagen lht  
Härstad by Mosserydssjön sjö Källstugan t  
Härstad by /Se Mossudden udde Lassabyn bebyggelse  
Hässle torp Munkagången fornlämning? Liljeholmen t  
Hökhult by Munkagången underjordisk gång /Se Lillagräns bs  
Hökhult gd Myringeberget berg Lillekulla kvarn  
Hökhult by Målaberget berg Lillekulla kvarn  
Johanshem torp Målkvistadammen damm Lillekulla gård  
Jöransgården gård Noen, se Ralången sjö Lindkulla lht  
? Karlstorp lht Noen sjö Lindkullen bs  
*Kervagården Saknas Noen sjö Ljunghagen bs  
Kliaryd gd Noen sjö Ljungstorp bs  
Kliaryd gd Noen sjö Ljungtorpet t  
Kliaryd gd /Se Noen sjö Ljungviken lht  
Kliaryd gd /Se Noen sjö Lommaryds Prästgård gård  
Klockarebordet kaplansbostad Noen sjö Lotteberg t  
Klockarebordet kaplansbostad Noen sjö Lugnet bs  
*Kneghult Saknas Noen sjö Lund Saknas  
Knektegården hemman Noen sjö Lund utjord  
Knivlösa by Noen sjö Lunden bs  
? Knivlösa by Noen sjö /Se Lyckan bs  
Knivlösa by /Se Noen sjö /Se Lyckhem t  
Knivalösa by /Se Noen sjö /Se Lyckhemmet t  
Knivlösa by /Se Noen sjö /Se Lyckås lht  
Knivlösa by /Se Nordabo ägomark Lövelund lht  
Knivlösa by /Se Norra biten åkerskift Lövhagen lht  
Knorrhemmet bebyggelse Norra kärr slåtterkärr Lövhult t  
Knorrhemmet torp Norregårds torp äga /Se Lövstugan t.  
Koxdalen torp Noså, nu Noån å /Se Lövstugan t  
Kriken torp Noån å Maden lht  
Kriken torp Noån å Marielund avs.  
Lassabyn del av Noby Noån å Marknaden lht  
Lillekulla gd Noån å /Se Marnäs t  
Lillekulla gd Noån å /Se Mattarp gård  
Lillekulla gd Noån å /Se Mattarp gd  
Lillekulla gd Offertallen tall Mattsagården bebyggelse  
Lillekulla gd Opphemmet ägomark Mon bs  
Lommaryd by Oxberget berg Mostugan lht  
Lommaryd poststation /Se Pankarekärret äng Munkakvarn kvarn  
Lommaryds hembygdsgård Saknas /Se Pinan ägomark Munkakvarn kvarn  
Matsagården Saknas Pirkängen äng Myggebo bs  
Mattarp gd Plågemossen mosse Målen gd  
Mattarp gd Prackarekärret äng Målen gård  
Munkakvarn kvarn Prackarekärret Saknas Månsagården bebyggelse  
Munkakvarn kvarn Rabben äng Nabben lht  
Munkakvarn gd »Raflningen» sjö Nedbyn bebyggelse  
Målen gd Ralingsås triangelpunkt Noby Saknas  
Målen gd Ralången sjö Noby by  
Målen gård Ralången sjö Noby Västra Saknas  
Målen gd Ralången sjö Noby Västra by  
Nedbyn Saknas Ralången sjö Noby Västra Lassabyn Saknas  
Nederbyn del av Noby Ralången sjö Noby Östra Saknas  
Noby by ned sätesgård (hgd) Ralången sjö Noby Östra by  
Noby by med sätesgård (hgd) Ralången sjö Nobynäs bebyggelse  
Noby by med sätesgård (hgd) Rulången sjö Nobynäs gd  
Noby by Ralången sjö Nobynäs gd  
Noby by Ralången sjö Nobynäs gd.  
Noby by Ralången sjö Nordabo lht  
Noby by Ralången sjö Nordlunda lht  
Noby by Ralången sjö Norrby Saknas  
Noby by Ralången sjö Norrby by  
Noby o. Nobynäs by o. gd Ralången sjö Norrby by  
Noby(näs) hg /Se Ralången sjö Norrby Södergård Saknas  
Noby by Ralången sjö Norrhemmet lht  
Noby by med sätesgård (hgd) Ralången sjö /Se Nybygget lht  
Noby by Ralången sjö /Se Nydala bs  
Noby by Ranglabäcken bäck Nyhem lht  
Noby by Ribba källa källa Nykulla lht  
Noby by Rotvältan ägomark Nynäs lht  
Noby by o. hgd Runnelyckan äga Nystorp gd.  
Noby by Rya mosse mosse Nystorp gd.  
Noby by Ryssebo ägomark Nystorp gård  
Noby by Råka sten gränsmärke Nöbbele Saknas  
Noby by Råka sten gränsmärke Nöbbele Saknas  
Noby by Råka sten gränsmärke Nöbbled by  
Noby by Råka sten gränssten Nöbble gård  
Noby by Råsaka sten, se Råka sten gränsmärke Oxhagsstugan t  
? Noby gd Råsefällorna äga Pettersberg bs  
Noby by Råsen sjö Pinan bs  
Noby by Råssjö-sjön sjö Plåtan bs  
Noby by /Se Råssjö spänger väg Pracken bs  
Noby by med sätesgård (hgd) Råstadberget berg Ralingsås by  
Noby by Rävsten gränsmärke Ralingsås by  
Noby, Västra by Rödbällen skift i äng Ralingsås Norra Saknas  
Noby by /Se Rödbällen skift i äng Ralingsås Norra Saknas  
Noby by /Se Rödbälleskiften del av äng Ralingsås Södra Saknas  
Noby by /Se Rödholmen f.d. holme /Se Ralingsås Södra Saknas  
Noby by /Se Rödmaden äng Ralingsås, Norra och Södra byar  
Noby gd /Se Rödmaden äng Rexholm lht  
Noby kvarn f. kvarn Rödmaden slåtta Rosendal bs  
Nobymåla förr gd Rödsten gränsmärke Rotvältan Saknas  
*Nobymåla förr gd Röhälleberget berg Rotvältan t  
*Nobymåla förr gd /Se Röhällebäcken bäck Rundby lht  
Nobynäs hgd Rövan äng Rya Saknas  
Nobynäs herrgd Sandvadet äng Rya gård  
Nobynäs hg /Se Sandvadet äng? Rydsholm lht  
Nobynäs gd /Se Sannesten gränssten Ryssebo bs  
Nobynäs gd /Se Selaknäet åkerskift Rysskällan t  
Nordhaboqwærn, se Noby by Sigge göl göl Ryttaregården bebyggelse  
Nodhaby, Nodhobo, se Noby by Siggegölen tjärn Råssjö Saknas  
»nodhaby mala», »nodhobo mala» förr beb. /Se Siggemossen äga Råssjö gård  
Norrby gdr Sjudanbacken Saknas Råssjö gd.  
Norrby hg ? Sjöalyckesjön sjö Råssjö gd  
? Norrby by Sjöalyckesjön sjö Rödjan by  
Norrby by Sjöalyckesjön sjö Rödjan gård  
Norrby by Sjöalyckesjön sjö Rödjan t  
Norrby by Sjöalyckesjön sjö Rödjan Saknas  
»Notaby», se Noby by Sjöledet grind Rödjehult eller Röhälla, se 1 Röhälla Saknas  
*Nothaby, se Nobynäs hg /Se Sjöstugan ägomark Rödjestugan lht  
Notaby, se Noby by Sjöudden udde Röhälla Saknas  
?Nystorp gård Skallyckeberg berg Röhälla gd.  
?Nystorp gd /Se Skareda sjö sjö Röhälla gård  
Pinan torp Skaredasjön sjö Rörebo t  
Piskhemmet bebyggelse Skaredasjön sjö /Se Röstad bs  
*Raabergxaasa Saknas Skaredasjön sjö Röstad Saknas  
*Raabergxaasa Saknas Skarvesten ö Samuelstorp bs  
Ralingsås by Skiljebroarna påstått & förnekat gränsmärke Sandfällan lht  
Ralingsås by Skiljesbron påstått & förnekat gränsmärke Sandstugan bs  
Ralingsås by Skiljesbron gränsmärke Sandåkra lht  
?Ralingsås by Skogen terräng Sigridsborg lht  
Ralingsås by Skoghem terräng Sjöalycke Saknas  
Ralingsås by Skomakarerödjan äng Sjöalycke Saknas  
Ralingsås by /Se Sköldseryds göl sjö Sjöalycke gård  
Rebbhemmet torp Sköttlingebäck bäck Sjöalycke gd.  
?Rydsholm lht Släggebo ägomark Sjöalycke gd  
Ryrskälla (Rysskälla) lht /Se Slängen ägomark Sjöbo bs  
*Råbäcksås Saknas Snapelen ägomark Sjödala lht  
Råsa by /Se Snällebo ägomark Sjöudden t  
Rörebo torp Spinkamossen ägomark Skallycke Saknas  
Rörebo torp /Se Spångakärren betesmark Skallycke gd.  
Rörebo torp /Se Spångakärret kärr Skallycke gård  
*Samanes Saknas Steninge skogsmark Skansen t  
Skallycke gd Stockekälla gränsmärke Skareda mad Saknas  
Skallycke g Storagölen sjö Skareda gd.  
Skallycke gd Store dungen udde Skareda gård  
Skallycke gd Sundby harg äga Skashult bs  
Skallycke gd Sundsmålasjön insjö Skattegården gård  
Skalycke g *Svartebro bro Skinnarehemmet t  
Skallycke gd *Svartebro bro Skoghemmet t  
Skareda gd Svartebron bro Skoghem t.  
Skareda gd *Svartebron bro Skogslund lht  
Skaredag g. Svartebron bro /Se Skogsnäs Saknas  
Skareda gd /Se Svartån å Skogsnäs t  
Skareda gd /Se Svenstorp ägomark Skogsnäs bs  
Skareda gd /Se Säldefallasjön sjö Skomakarehemmet bs  
Skinnarehemmet utjord Sättsjön, se Sjöalyckesjön sjö Skottall bs  
Skräddarehemmet torp Sävrävlingen, se Sjöalyckesjön sjö Skräddarehemmet bs  
Skymningen torp Söderhemmet skogsmark Skålarödje by  
Skålarödje hmn /Se Södragärdet ägomark Skålarödje by  
Sköldseryd by Sörängen äng Skänkeberg lht  
?Sköldseryd by Sötåsasjön sjö Skämman bs  
Sköldseryd hmn Tallen terräng Sköldseryd Saknas  
Sköldseryd by /Se Tallhemmet terräng Sköldseryd by  
Sköttlingstorp utjord Talltorp terräng Sköldseryd gård  
Slängen torp Timmerön skogsmark Skönalund lht  
Snarebygget torp Timmerön, Lilla äga Slängen bs  
Snickaregården hemman Toen sjö Smedhemmet lht  
Sprängeliden torp Torp, Norra betesmarker Smedstorp t  
Stadbacken torp Torpgölen göl Snickaregården bebyggelse  
Stadbacken tp /Se Toskäppamossen mosse Snickarehemmet t  
Stierngranats museum namn på Lommaryds hembygdsgård /Se Toskäppan sjö Snippen t  
Stjärneborg gd /Se Toskäppan sjö Snällebo bs  
Stjärneborg poststation /Se Toskäppebäcken gränsbäck Sofieholm lht  
Storegården Saknas Toskäppegöl göl Solhemmet lht  
Stumphemmet bebyggelse Toskäppegölen göl Stabacken bs  
*Stöghxrydh, se Sköldseryd by Trajen ägomark Stampen t  
Stötängen torp Trangölen göl Stensberg lht  
Sundby gdr /Se Trangölen göl Stensholm lht  
Sundby gdr /Se Trangölen sjö Stenstorp lht  
Sundsmålen gd /Se Trappeskogen allmänning Stineberg bs  
Swinasøle, se Svinshulan gd Trappesten gränssten Stjärneborg hållplats  
Svinasöla el. Svinshulan äldre namn på byn Sundby /Se Tredingen hage Storagölen t  
Svinshulan g. Trädgårdslyckan terräng Storgården bebyggelse  
Svinshulan gd Trättekärret ´ängeskärr´ Stranden bs  
Svinshulan gd Tubbarpagölen tjärn Strömslund t  
Svinhulan by Tubbarps led grind Sturefors t  
Svinhulan by Tvillingsåkern åker Sundby by  
Svinhulan by Tväråker åker Sundsmålen gd.  
Svinshulan gd Tykamoen skog Sundsmålen gård  
Svinshulan gd Tyrken äng Sundsmålen hemman  
Svinshulan (nu Sundby) gdr /Se Tyskhemmet mosse? Svensberg lht  
Svinshulan, Sundby by /Se Täppan äng Svenstorp t.  
Svinshulan, se Svinasöla äldre namn på byn Sundby Täppängen äng Svenstorp t  
Säldefall gd /Se Töremossen mosse Svinhulan gd  
Säldefalt gd /Se Uggle mad mad Svinshulan Saknas  
Söderbyn Noby del av by Vansjugen, se Noen sjö Svinshulan Saknas  
Toregården hemman Vedskjulsåkern åker Svinshulan by  
Tovahemmet torp Vekängen äng Sågstugan lht  
*Tyrasboda Saknas Venabäcken bäck Säldefall Saknas  
Tyskhemmet torp Vinrödjorna slåttermark Sälldefall gd.  
Täppestugan bebyggelse Vitahall gränsmärke Säldefall gård  
Ubbohult utjord Vita hall terräng Sörbyn bebyggelse  
Uppebyn del av Noby by Vitehall gränsmärke Sörgården bebyggelse  
Vagnsvik by Vitlindan åker Sörhemmet bs  
Vagnsvik by Vittaryds å å Sörängen bebyggelse  
Wangwick, se Vagnsvik by Väggagölen sjö Tallen bs  
Vittaryd by Åbo terräng Tallhemmet t  
Vittaryd by Åkerlotta terräng Talltorp t.  
Vittaryd by Åkerlotta mad mosse? Talltorp t  
Vittaryd by Ängarp ägomark Tingsbolet bebyggelse  
Vittaryd by Ägodalen kärrstråk Torkan bs  
Vittaryd Bultagården gård Ön ö Tovahemmet avs.  
Vittaryd by /Se Örskallabäcken bäck Trajen bs  
Vittaryd by /Se Örskalla å vattendrag Trampebo t  
Vredet backstuga   Tredingen bebyggelse  
Wångzwick, se Vagnsvik by /Se   Trädgårdsstugan bs  
Åkerlotta gd   Tubbarp by  
Älgön hmn   Tubbarp by  
*Ömatorp Saknas   Tubbarp gård  
Ön torp   Ulgestorp by  
Örjestorp gd /Se   Ulgestorp gd  
*Özgelos Saknas /Se   Ulgestorp gård  
    Ulricehamn bs  
    Uppbyn bebyggelse  
    Vagnsvik by  
    Vagnsvik gård  
    Vallmanshem t  
    Vallstorp bs  
    Valsjö bs  
    Vilan lht  
    Vilseberga lht  
    Vittaryd Kronogård Saknas  
    Vittaryd by  
    Vittaryd by  
    Vårdslösakalvgården bebyggelse  
    Väggen gd.  
    Väggen gård  
    Åbo lht  
    Ådala lht  
    Åkerlotta Saknas  
    Åkerlotta del av gård  
    Åkersberg lht  
    Åkerslund lht  
    Älgön Saknas  
    Älgön gd.  
    Älgön gd.  
    Älgön gård  
    Ängarp lht  
    Ängatorpet bs  
    Ängelund lht  
    Ängen bs  
    Ängsholmen lht  
    Ängsstugan bs  
    Ön bs  
    Önnestorp by  
    Önnestorp by  
    Önnestorp by  
    Örjestorp gd.  
    Örjestorp gd  
    Örjestorp gård  
    Örskalla gd.  
    Örskalla gård  
    Östanå lht  
    Östesängen bs  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.