ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frinnaryds socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 252 Naturnamn : 162 Bebyggelsenamn : 233 Naturnamn : 47
Förkortningar förteckning /Se Förkortningar förteckning /Se Frinnaryd sn Nummerförteckning förteckning
Frinnaryd sn Amerika terräng Frinnaryd sn Andön ö
Frinnaryd socken Andön ö Frinnaryds socken socken Andön ö
Frinnaryd sn /Se Backa terräng Amerika t. Brännabackarna lider
Frinnaryd sn Badstulyckan äga Amerika lht Dagboliderna backar
Frinnaryd sn Berns betesmark Anderstorp Saknas Dagboliden lid
Frinnaryd kyrkby & sn Borgen terräng Anderstorp t. Dockeliden backe
Frinnaryd sn Brickamaden mad Anderstorp lht Dockeliden lid
Frinnaryd sn Brinkebäcken bäck Berget t. Frinnarydsmon allmänning
Frinnaryd sn Brittebo terräng Björkholmen t. Frinnarydsmon allmänning
Frinnaryd sn Brushemmet ägomark Brinka gd Grafsjöhultasjön sjö
Frinnaryd sn Brännabackarna stigning /Se Brinka gård Hultängen äng
Frinnaryd sn Båsta sten gränsmärke Brinka Saknas Hyngen sjö
Frinnaryd sn Dalen äng Brunnsgården gd Häradsmarken Saknas
Frinnaryd sn Dockelia, se Dockeliden lid Brunnsgården bebyggelse Isarydsbäcken bäck
Frinnaryd sn Dockeliden lid /Se Brunnsgården Saknas Isarydsledet grind
Frinnaryd sn Fiskarehemmet terräng Brunnstorp Saknas Islingen sjö
Frinnaryd sn Fridebo terräng Brunnstorp t. Islingen sjö
Frinnaryd sn Fridebo mosse Bränna gd Istermossen mosse
Frinnaryd sn Frinary, se Ralången sjö Bränna gård Kisthagsbergen berg
Frinnaryd sn Frinnaryds backar backar /Se Bränna Saknas Kringlamossen mosse
Frinnaryd sn Frinnaryds vad tidigare vattensjukt område /Se Bygget t. Kringlemossen mosse
Frinnaryd sn Granelund ägomark Bygget avs Marken skog
Frinnaryd sn Granen, den klynnota gränsmärke Bänarp gd Målaberget berg
Frinnaryd sn Gravsjöhultasjön sjö Bänarp gård Ormdälden dalsänka
Frinnaryd by & sn Gravsjön sjö Bänarp Saknas Ralingen sjö
Frinnaryd sn Gravsjön sjö Dagbostugan t. Rallebacken lid
Frinnaryd sn Gräshagen, Norra, Södra slåttermark Dagstorp Saknas Rallån å
Frinnaryd sn Gullaryds berg triangelpunkt Dagstorp by Ralången sjö
Frinnaryd sn Gårebo triangelpunkt Dagstorp gd Ralången sjö
Frinnaryd sn Gölgebäck vattendrag /Se Fiskarehemmet t. Skallerydmossen mosse
Frinnaryd sn Gölgebäck vattendrag /Se Fridebo lht Skallerydsmossen mosse
Frinnaryd sn Göljabäck bäck /Se Frinnaryd by Skottnaliden backe
Frinnaryd sn Hagalund ägomark Frinnaryds södergård Saknas Skottnaliden lid
Frinnaryd sn Halla berg? Fällan Saknas Sockenmon allmänning
Frinnaryd sn Hyddingen, se Hyngen sjö Granelund gd Stötakällan källa
Frinnaryd sn Hydingen, se Hyngen sjö Granelund t. Svartån Saknas
Frinnaryd sn /Se Hydingen, se Hyngen sjö Granelund t. Svartån Saknas
Frinnaryd sn /Se *Hydingsoset, Norra sjön Hyngens nordända Gransbo Saknas Söljen sjö
Frinnaryd by och sn /Se *Hydingsoset, Södra sjön Hyngens sydända Gransbo t. Söljen sjö
Frinnaryd by o. sn /Se Hyngen sjö Gungsan t. Tapparp Saknas
Frinnaryd sn /Se Hyngen sjö Gunnarsmålen gd Trotta torp
Frinnaryd sn /Se Hyngen sjö Gunnarsmålen gård Vittingen göl
Frinnaryd sn /Se Hyngen sjö Gunnarsmålen gd Vittingen sjö
»apaldahylto» = Hyltan? gd Hyngen sjö Gunnarsmålen gård Vittingen sjö
*Apaldahylta gd Hyngen sjö Gårebo gd Åsängen äng
*Apaldahylta Saknas Hyngen sjö Gårebo gård Örsåsledet grind
*Apullahylta t. Hyngen sjö Gårebo Saknas  
*Aplahylta = Hyltan? gd Hyngen sjö Haga Saknas  
*Aplahylta Saknas Hyngen sjö Hagalund Saknas  
»Appallahylta», äldre benämning på Hyltan gdr /Se Hyngen sjö Hallen Saknas  
Brinka by /Se Hyngen sjö Hallen t.  
?Bränna gd Hyngen sjö /Se Hagstugan t.  
?Bränna by Hyttängen äng Hemmet Saknas  
Bränna by Hytten ägomark Hemmet t.  
Bränna gd /Se Hägnen mosse? Hulu gd  
?Bänarp by Isarydsbäcken bäck Hulu by  
Bänarp by Islingabäcken bäck /Se Hulu gård  
Bänarp by Islingen sjö Hyltan gård  
Bänarp by Islingen sjö Hyltan gd  
Bänarp by /Se Islingen sjö Hyltan Saknas  
Bänarp by /Se Islingen sjö Hytten Saknas  
Bänarpsstugan bebyggelse Islingen sjö /Se Hytten Saknas  
Dagstorp gd Islingen sjö /Se Hägnen t.  
Dagstorp by Islingen sjö /Se Hästeryd gd  
Dagstorp gd /Se Islingen sjö /Se Hästeryd gård  
Frinnaryd by Islingen sjö /Se Hästeryd Saknas  
Frinnaryd by Islingen sjö /Se Högaröstan t.  
Frinnaryd by Knölen ägomark Isaryd, Norra Saknas  
Frinnaryd by Kodön terräng Isaryd Norra gd  
Frinnaryd by Kringlemossen ägomark Isaryd, Norra Saknas  
Frinnaryd by Kulebo betesmark Isaryd, Södra Saknas  
Frinnaryd samh. Källeredden åkerdel Isaryd Södra gd  
Frinnaryd by Källevik ägomark Isaryd Saknas  
Frinnaryd by Källängen äng Isaryd by  
?Frinnaryd by /Se Ljungstorp ägomark Karlsberg t.  
Frinnaryd by & sn Lyckås ägomark Karlstorp torp  
Frinnaryd by Långeberg berg Karlstorp Saknas  
Frinnaryd by Långeberg berg Klockaregården bebyggelse  
Gunnarsmåla gd /Se Majängen äng Klockaregården gd  
Gunnarsmålen gd /Se Måleberget berg Klockaregården Saknas  
Gårdebo, modern form för Gårebo gd /Se Målaberget berg /Se Kojan t.  
Gårebo gd /Se Noen, se Ralången sjö Kojan Saknas  
Hulu gdr Norrhemmet ägomark Kornås gård  
Hulu by Nottebäck avlopp, bäck /Se Korsås gd  
Hulu gd Notåsagölen sjö Kornås Saknas  
Hulu gd /Se Notåsagölen sjö /Se Krogen t.  
Hylta, se Hyltan gdr Nyängsbäcken bäck Kulan t.  
?Hyltan gd Nyängsbäcken bäck Kulan bs  
?Hyltan gd Nyängsbäcken bäck Kulebo t.  
Hyltan gård Näbbhemmet ägomark Kullalyckan t.  
Hyltan gd Ralla kvarn kvarn /Se Kullen t.  
?Hyltan gård Rallån å Kultorp torp  
Hyltan gd Rallån å /Se Kvarnaryd gård  
Hyltan gdr /Se Ralången sjö Kvarnstad gård  
Hytten avs. /Se Ralången sjö Kvarnstad gd  
?Hästeryd hgd Ralången sjö Kvarnstad Saknas  
Hästeryd hg Ralången sjö Källevik Saknas  
Hästeryd gd Ralången sjö Källstugan t.  
Hästeryd hg Ralången sjö Källvik t.  
?Hästeryd hgd Ralången sjö Källås Saknas  
Hästeryd hg Ralången sjö Källås t.  
Hästeryd hg Ralången sjö Källås, Lilla avs  
Hästeryd hg Ralången sjö Källås, Stora avs  
Hästeryd hg Ralången sjö Lindstugan t.  
Hästeryd gd Ralången sjö Lipparp by  
Hästeryd hg Ralången sjö Lipparp by  
Hästeryd g. Ralången sjö Lipparp gd  
Hästeryd herrg. Ralången sjö Lipparp Saknas  
Hästeryd hg /Se Ralången sjö Ljungstorp t.  
Hästeryd gd Ralången sjö /Se Lyckås Saknas  
Hästeryd hg Ralången sjö /Se Lyckås lht  
Hästeryd hg Ralången sjö /Se Lyckås f.d. ST  
Hästeryd hg Rosenlund ägomark Lövelund t.  
Hästeryd hg Sjöafallagölen sjö /Se Majmålen gd  
Hästeryd hgd Sjöafallamon skogsmark Majmålen gård  
Hästeryd hgd Sjömossen mosse Majemålen gd  
Hästeryd gd Skallerydsmossen mosse? Majemålen Saknas  
Hästeryd hg Skotnaliden lid Makebo lht  
Hästeryd hg Skottnaliden lid Mantorp t.  
Hästeryd hg Skottnaliden terräng Mellangården Saknas  
Hästeryd hg Skälspäkieledet grind Mostugan Saknas  
Hästeryd gd Snällebo ägomark Mostugan t.  
Hästeryd hg Snärjen ägomark Mostugan t.  
Hästeryd hg Sokärret äng Målaberget Saknas  
Hästeryd hg Strömslund ägomark Målaberget t  
Hästeryd hg Sundhulta mo skog Målaberget torp  
Hästrydh Saknas *Svartebro bro Målareholmen t.  
Hästeryd hg *Svartebro bro Nedbyn gd  
Hästeryd hg Svartebron bro Nedbyn Saknas  
Hästeryd herrg. *Svartebron bro Nerbyn bebyggelse  
Hästeryd hg Svartebron bro Norrgården gd  
Hästeryd herrgd Svartebron bro /Se Norrgården Saknas  
Hästeryd hg /Se Svartån å Norrgården Saknas  
Hästeryd gård /Se Svartån å Nydala t.  
Hästeryd gd /Se Svartån å /Se Nyhem t.  
Hästeryd hgd /Se Svenstorp ägomark Näbbhemmet t.  
*Högamåla = Högamålen? gd Södrahagen äng Näbbhemmet ST  
*Ingatorp gård Söljen sjö Pinsmålen Saknas  
*Ingathorp Saknas Söljen sjö Pinsmålen t.  
Ingatorp t. Söljen sjö Pinsmålen Saknas  
*Ingatorp t. Söljen sjö Prästgården gård  
*Ingatorp torp Söljen sjö Prästegården gd  
[Ingatorp] torp Söljen sjö /Se Prästegården Saknas  
*Ingatorp Saknas Söljen sjö /Se Rallan kvarn och såg  
*Ingatorp Saknas Sörhemmet ägomark Rallen kvarn  
Isaryd by Tappesten femstenarör Ralla kvarn Saknas  
Isaryd by Tolkahemmet ägomark Rosenlund Saknas  
Isaryd by Tomthagen slätta Rosenlund lht  
Isaryd by Trätemålen skogspark Rosenlund lht  
Isaryd, Södra gd Täppan ägomark Rödjan Saknas  
Isaryd by Täppan ägomark Rödjan t.  
Isaryd by Vadet tidigare vattensjukt område /Se Rödjan Saknas  
Isaryd by Vallstorpabäcken bäck Sandmaden t.  
Isaryd by Vallstorpabäcken avlopp, bäck /Se Sjöafall gd  
Isaryd by Vinkesten femstenarör Sjöafall gård  
Isaryd by Vispan ägomark Sjöafall Saknas  
Isaryd, Södra gd Vitlingen, se Vittingen sjö Sjöbo t.  
Isaryd by /Se Vittingen göl Sjöbo lht  
Isaryd, N:a o. S:a by /Se Vittingen sjö Sjöstugan Saknas  
Isaryd by /Se Vittingen sjö /Se Sjöstugan t.  
Isaryd by /Se Vittingsbäcken bäck Sjöstugan t.  
Isaryd by /Se   Sjöstugan f.d. HT  
Knölen torp   Skogslund t.  
Kornås gd   Slätthult Saknas  
Kornås gd /Se   Smällhemmet t.  
Kvarnaryd gd   Snickarehemmet Saknas  
Quarneryd by   Snickarehemmet t.  
Kvarnaryd gd   Snällebo torp  
Kvarnaryd gd /Se   Snärjan t.  
Kvarnaryd, äldre benämning på Kvarnstad gd /Se   Sunhult, se Sundhult Saknas  
Kvarnstad herrgd   Sunhult by  
Kvarnstad hg   Sundhult hemman  
Kvarnstad gd /Se   Sundhult brunnsställe  
Kvarnstad gd /Se   Sundhult, Norra by  
Kvarnstad gd /Se   Sundhult NOrra by  
Kvarnstadtorp torp   Norra Sundhult Saknas  
*Langagardher gård   Sundhult, Södra gd  
Lipparp by   Sundhult Södra by  
Lipparp by   Södra Sundhult Saknas  
Lipparp gd   Sundhult byar  
Lipparp by   Sundhult Saknas  
Lipparp gdr /Se   Sunhults krog krog  
Lipparp gd:ar /Se   Sundhulta krog Saknas  
Lipparp gdr /Se   Sunhults krog Saknas  
Majmålen gdr /Se   Svenstorp t.  
Majmålen by /Se   Sällhemmet t.  
Näbbhemmet ST   Södergården gd  
Pinsmålen tp /Se   Södergården Saknas  
Rallen kvarn /Se   Södergården Saknas  
*Söre Sijrhult = Sunhult? Saknas   Sörhemmet t.  
Siwndhult, se Sunhult by   Tapparp gd  
Siwndult, se Sunhult by   Tapparp by  
Sjättingsstugan bebyggelse   Tockarp Norrgård gd  
Sjöafall gd /Se   Tockarp Södergård gd  
Sjöstugan bebyggelse   Trottamålen gd  
Sjöstugan bebyggelse   Trottamålen gd  
»slættisfaall» = Slättefall? Saknas   Trottamålen t.  
*Slættisfaal Saknas /Se   Tåckarp gd  
*Slättefall Saknas   Tåckarp by  
Snorran »torp»   Tåckarp Saknas  
Snorran »torp»   Täppan t.  
Snärjan torp   Täppelycke bs(?)  
Sockenstugan gd   Vallstorp Saknas  
Sunhult by   Vallstorp t.  
Sunhult by   Vinkan Saknas  
Sunhult by   Vinkan t.  
Sunhult by   Vinkan Saknas  
Sundhult byar   Vispan Saknas  
Sunhult by   Vispan t.  
Sunhult by   Vivastås Norrgård gd  
?Sunhult, S:a by   Vivastås Södergård gd  
Sunhult, Södra by /Se   Vivastås gd  
Sundhult, Norra by   Vivastås by  
Sunhult, Norra by /Se   Vivastås Saknas  
Sunhult by /Se   Vrån t.  
Sunhult by /Se   Västanå Saknas  
Sunhult Saknas /Se   Västanå lht  
Sunnerhultskrogen lht /Se   Västanå avs.  
Tapparp by   Yrvädret t.  
Tapparp by   Åkersberg t.  
Tapparp by   Åkerslund Saknas  
Tapparp by   Åkerslund t.  
Tapparp by   Åsen t.  
Tapparp by   Ängstugan Saknas  
Tapparp by /Se   Ängstugan t.  
Tapparp gdr /Se   Ängstugan lht  
Tokarp by   Örsås Saknas  
Tokarp by   Örsås Saknas  
Tockarp by   Örsås gård  
Tockarp by /Se   Östenstorp Saknas  
»thoraas» Saknas   Östenstorp gd  
*Torås Saknas   Östtorp gård  
Trotta, vanlig förkortning av Trottamålen lht /Se      
Trottemålen torp      
Trottamålen lht /Se      
»vakarahola» Saknas      
*Vakarehola Saknas      
Vifvastås by      
Vinkan (Vinka) tp /Se      
Vivastås gdr /Se      
Örsås gd      
Örsås gd      
Örsås gd      
Örsås gd      
Örsås gd      
Örsås gd      
Örsås gd      
Örsås gd /Se      
Örsås gd /Se      
Östens torp gdr /Se      
Östorp, annan benämning på Östenstorp gdr /Se      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.