ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gränna stad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 27
Brahe-Grenna, se gränna stad Bergagatan gata /Se Gränna stad Arret bete
Gränna stad Brahegatan gata /Se Gränna stad Berget höjd
Gränna stad Bunn sjö Gränna stad Bergsgatan gata
Gränna lfs Fågelvik vik Gränna stad Borgmästarenslyckan åker
Gränna stad Galgen terräng Abrahamstorp lht Brahegatan gata
Gränna stad Grännaviken vik Asphagen lht Båtshagen beteshage
Grenna Saknas *Hästholmen? holme Berget gård Bergdammen damm
Grenna Saknas *Kungshagen äng Bergfoten lht Finnbäcken bäck
Gränna stad *Kungsträdgården trädgård Bergsholm lht Galgbacken backe
Gränna stad Kungsträdgården trädgård /Se Bofall gård Gamla Lekplan Saknas
Gränna stad /Se Kungsängen äng Brahus ruin Grännaskogen skog
Gränna stad /Se *Kvarnmarken ägomark /Se Brännhemmet stuga Grönagången gångstig
Gränna stad /Se Nedre gatan gata /Se Finntorpet lht Hjertströms jorden åkrar
Gränna stad /Se Oscarshöjd ägomark Fällen stuga Kvarnmarks skifterna åkrar
Gränna stad /Se Pengakällan källa Galgen lht Nedre gatan gata
Gränna stad /Se Röttle ström ström Guldsmedslyckan lht Norr Tull tull
Gränna stad /Se Röttleån å Gränna Saknas Näbben jordstycke
Gränna stad /Se Sjögatan gata /Se Grönäng lht Näbbliden backe
Gränna stad /Se Stadsberget berg Hagalund lht Plantagen park
Gränna stad /Se Vättern insjö Hamnen hamn Prästhagen hage
Gränna stad /Se   Husaby gård Röttleån å
Gränna förvaltningspostkontor /Se   Jansberg lht Sjövägen väg
Brahegränna plats   Kabbarp gård Skiftena åkrar
Franckska gården museigård /Se   Kaxberg Saknas Söder Tull tull
[Husaby] förr by   Karllund lht Södra gärderna åkrar
*Husaby (numera Gränna stad) by   Karlsberg stuga Tegelgärdet åker
Husaby förr by   Kristinelund lht Övregatan gata
Husaby Saknas   Krogen stuga  
Husaby förr by   Krösatorpet stuga  
Husaby förr by   Kallalyckan lht  
Husaby f. by   Lilla Lund lht  
Husaby Ribbagården gd /Se   Lövstugan stuga  
*Huseby kvarn kvarn   Mällby by  
Husaby f.d. by   Nyholm lht  
Husaby f.d. by   Oskarshöjd paviljong  
Klockaregården gd   Plåtängen Saknas  
Prästgården gd   Prästgården Saknas  
Rebbagården gd   Påsa torpet stuga  
Roten, Stora gd   Ribbagården gård  
    Örttle samhälle  
    Sjökärret stuga  
    Skarplyckan Saknas  
    Skogstorp stuga  
    Smällstorp stuga  
    Stadsmarken jordlägenhet  
    Steninge stuga  
    Sånghem lht  
    Söderby villasamhälle  
    Tegelladan lada  
    Uppgränna by  
    Vilstorp stuga  
    Vretaholm gård  
    Åsastigen stuga  
    Ängsdalen lht  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.