ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gränna socken : Vista härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 593 Naturnamn : 429 Bebyggelsenamn : 1070 Naturnamn : 586
Gränna sn, se Gränna stad Saknas Alvikaviken vik Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Gränna stad Alön ö Gränna landsförsamling Nummerförteckning förteckning
Gränna stad Ammekullen kulle /Se Gränna sn Albogaån å
Gränna stad Ammekullen kulle /Se Gränna landsförs. Algärdet åker
Gränna landsförslg Anungen, Lilla ö Världingen inbyggarbeteckning Alvikaån å
Gränna nu stad Anungen, Stora ö Alboga lht Alvikaudden udde
Grenna Saknas Aranäs näs Allmänningen Saknas Alvikaviken vik
Gränna stad Aranäsaviken vik Alviken gd Andersa udde udde
Gränna landsförslg Arnungarna öar /Se Alviken gård Andungen ö
Gränna landsförslg Arrhägnen ägomark Alviken jordlägenhet Andungen ö
Gränna landsförslg Askepellaviken vik Alviken gård Andungen ö
Gränna landsförslg Askkokerigärdet gärde Andersarp gård Annebergsvägen väg
Gränna lfs Backegärdet ägomark Andersarp gård Aranäsviken vik
Gränna landsförslg Backegärdet ägomark Anneberg gd Arnungarna öar
Gränna landsförslg Barnö ö Anneberg gård Arnungastenen undervattenssten
Gränna landsförslg Bergabetet skogsmark? Anneberg (Sjösryd) hg Aronsmossen mosse
Gränna landsförslg Berggrenstorp ägomark Anströmsstuga bs Aronsbetet bete
Gränna stad Berggrenstorp terräng Anströmstorp torp Arranäset näs
Gränna landsförs. *Biellabeck bäck /Se Anströmstorp t Arrhängnen bete
Gränna stad Bjällebäckaviken vik Aranäs gård Askarpagärdet åker
Gränna stad Bjällebäcken bäck Aranäs hg Askarpagärdet åker
Gränna stad Bjällebäcksviken vik Arnäs herrgård Askepetteraviken vik
Grenna st Björkatorpet terräng Aranäs Saknas Askkokerigärdet åker
Gränna stad Björkudden udde Arva-Johans t Backen backe
Gränna landsförs. Björn(a) berg(et) berg Arvidsgården gd Backgärdena åkrar
Gränna lfs Björnaberget berg Arvidsgården gård Backgärdet åker
Gränna landsförs. landförs. Björnaberget berg Askarp gård Badängarna ängar
Gränna f. stad *Björnaberget skogspark Askarp gård Barnö ö
Gränna sn Björnaberget berg Askarp gård Barnö ö
Gränna sn Björnabergsviken vik Askarpasågen såg o kvarn Bergagata väg
Gränna stad Björnberget berg Aspholmen t Berget höjd
Gränna stad Blankeberg ö Aspholmen bs Berget ö
Gränna stad Bobergstorp terräng Aspholmen t Berget höjd
Gränna lfs Bockö ö Aspholmen t Berget ö
Grenna ldsförs. Boefall, Lilla ägomark Augustendal lht Bertgrensgärdet åker
Gränna landsförs. landförs. Bohulta holmar holmar Backen ödetomt Berggärdet åker
Gränna sn Bohultaviken vik Backen bs Bergsberget höjd
Gränna sn Bomansstället ägomark Backen t Bergtoppen höjd
Gränna sn Borgaviken vik Backen lht Betet bete
Gränna stad Botarps Kulle berg Backstuga bs Betet bete
Gränna sn Brahehus slottsruin Backstuga bs Betet bete
Gränna landsk. Brahehus ruin /Se Backstuga, se Ren Saknas Betet, Stora bete
Gränna sn Brahehus slottsruin /Se Badanstalten Saknas Bjällebäckaviken vik
Gränna landsf. Brattaberget berg Barkarp gd Bjällebäckaån å
Gränna landsförslg Bratten berg? Barkarp gård Bjällebäcksviken vik
Gränna landsfrslg Bruna märren sten? Barkarp gård Björkdungen bete
Gränna sn *Bruxwika strøm å Barnarp by Björkelundsudden udde
Gränna sn Brånalyckan ägomark Barnarp gård Björkudden udde
Gränna landsfrslg Brånsön ö Barnarp gård Björkö ö
Gränna f.d. sn, numera Gränna stad Brännudden udde Barnarp järdlägenhet Björnabergsviken vik
Gränna landsfrslg Bunn sjö Berg gård Björnberget höjd
Gränna f.d. sn, numera Gränna stad Bunn sjö Berg gård Björnkärret ängsmark
Gränna landsfrslg Bunn sjö Berget bs Björstorpsbetet bete
Gränna landsfrslg Bunn sjö Berget lht Blankeberg höjd
Gränna sn Bunn sjö Bergfoten t Blankebergen berg
Gränna landsfrslg Bunn sjö Berggrenstorp torp Blomgrensbetet bete
Gränna landsk. Bunn sjö Berggrenstorp t Blåport öppning i brant
Gränna sn /Se Bunn sjö Berggrenstorpet torp Boarpsliden backe
Gränna lfs Bunn sjö Berggrenstorpet t Bocken Saknas
Gränna sn Bunn sjö Berghagen lht Bohultaviken vik
Gränna stad Bunn sjö Berghem torp Bohulta öar ögrupp
Grenna sn Bunn sjö /Se Berghem t Bomgärdet åker
Gränna sn Bunn sjö /Se Berghem lht Bomrydsgärdet åker
Gränna lfs Bunn sjö /Se Berghem stuga Bortesta betet bete
Gränna landsförs. Bunnerön ö Berghem t Bortersta ängsgärdet åker
Gränna stad Bunnströmmaflon del av Bunn Berghem t Bosviken vik
Gränna lfs Buren terräng Bergslund lht Brahekälla Saknas
Gränna landsförs. Bussatorpet terräng Bergsäter lht Brahusskogen bete
Gränna landsk. Bäckanäs, Lilla mosse Bergsäter v Braxaviken vik
Gränna stad Bäckanäs, Stora mosse Bjergtoppen v Bredabyta äng
Gränna stad Cedratorpet terräng Bjurastugan stuga Brobetet bete
Gränna stad Dala å vattendrag Bjurastugan bs Bronsö ö
Gränna stad Dammen terräng Bjällebäck by Bronsö ö
Gränna landsförslg Djurberg berg Bjällebäck by Bruamaden åker
Gränna lfs Dottemåla brott gränsberg Bjällebäck gård Brudkärret kärr
Gränna sn Draget terräng Bjällebäck Norregård gd Bruna Märren ö
Gränna stad Dragviken vik Bjällebäcks soldattorp Saknas Brunnsgärdet åker
Gränna landskommun sn Dunarp triangelpunkt Bjällebäck Södergård gd Brunnskällan offerkälla
Gränna k:a Dunarpa skär öar Bjällebäck Södergård gård Brännekärrsliden vägbacke
Gränna stad Ekön ö Bjällebäck Norregård gård Brännö ö
Gränna stad Enebacken terräng Björkatorpet t Bunn sjö
Gränna stad Finnabäcken bäck /Se Björkatorpet t Bunn sjö
Grenna landsförs. Fridhemsudden udde Björkelund bs Bunn del av Bunn
Gränna landsförs. Fritsatorpet terräng Björkelund f.d. t. Bunn del av Bunn
Gränna landsf. Fröö udde Björket gård Bunnströmafloden del av Bunn
Grenna sn Fågelvik vik Björket gård Bäcken bäck
Gränna sn Fårabacken höjd Björkhaga lht Bäckgärdet åker
Gränna sn Fårahagen terräng Björkhaga v Dalen ådal
Grenna sn Fåraö ö Björkhagen lht Dammen dyhåla
Gränna, landskommun, förr Gränna sn Saknas Fårö ö Björkholmen lht Draget låglänt ställe
Gränna lfs Förenäsa udde udde Björkholmen lht Drängstugegärdet åker
Gränna sn Galgbacken höjd Björkliden lht Dunarpaberget klippa
Gränna stad Galtaflon del av Bunn Björkliden v Dunarpahult skog
Gränna stad Galten ö Björklunda lht Dunarpa skär skär
Gränna stad Gapet del av Ören Björksäter lht Dymossen mosse
Gränna stad Gardisteriet terräng Björksäter v Dårakyrkogården plats på egendom
Gränna sn Gerabäcken bäck /Se Björkudden lht Ekudden udde
Gränna landsförs. Getudden udde Björkudden t Eriksbergsgärdet åker
Gränna landsförs. landförs. Girabäcken bäck Björkvik t Fallebråten skogsbit
Gränna sn Girabäcken bäck Björnaberg t Fattarpsliden backe
Gränna stad Glan sjö Björnaberget hmd Fridhemsgärdet åker
Gränna stad Glan sjö Björnakärret kronojord Fridhemsöarna öar
Gränna stad Glan sjö Björnbostrand lägenheter Främsta Betet bete
Gränna stad Glaen sjö /Se Björnkärret jordlägenhet Främsta Kobetet bete
Gränna landsförs. Glan, Store göl Björnkärret jordlägenhet Främsta mossen mosse
Gränna landsförs. Godebrunnasjön sjö Björstorp by Främsta ängsgärdet åker
Gränna landsförs. Gransbo terräng Björstorp by Fröö halvö
Gränna landsförs. Gransbo skogsmark Björstorp Lillegård gård Fågelvikabron bro
Gränna landsförs. Granö ö Björstorp Södergård gård Fågelvika dunge ungskog
Gränna landsförs. Saknas Gravarudden udde Björstorp gård Fågelvikaudden udde
Gränna stad Grillastället ägomark Boarp by Fågelviksån å
Gränna stad Gråbergsö ö Boarp gård Fågelviken vik
Gränna sn Grälebogölen, Västra göl Boarp, Norra gård Fårbackaledet grind till Fårbacken
Gränna landsförs. Grälebogölen, Östra göl Boarp, Norra gård Fårbacken betesmark
Gränna landsförs. landförs. Grännaplatån platå /Se Boarp, Södra gård Fårbacken fårbete
Gränna sn Grävlingaberget berg Bobergstorp bs Fårbetet bete
Gränna landsförs. *Grönlid dal, gränsmärke Boefall by Fårkojsgärdet åker
Gränna landsförs. landförs. Gubben ö Boefall, Lilla gård Fårmossen mosse
Gränna landsförs. Saknas Gundarpabacken skogsmark Boefall, Stora gård Fårö ö
Gränna stad Gustavaskogen skogsmark Boeryd by Fårö ö
Gränna landsförs. sn Gyllingesjön sjö Boeryd gård Fällan bete
Gränna landsförs. landförs. Gyllingesjön sjö Boeryd gård Fältkullarna kullar
Gränna stad /Se Gyllingesjön sjö Bofall gård Fältbackarna backar
Gränna landskommun sn Gyllingesjön sjö Bofall gård Förnäs udde udde
Gränna landsförsamling landförs. Gyllingesjön sjö Bogeholm lht Förnäsudden udde
?Gränna stad Gyllingesjön sjö Boget by Galten övervattenssten
Gränna lfs Gyllingesjön sjö /Se Boget Per jordlägenhet Galtfloden del av Bunn
Gränna f.d. sn /Se Gäddvik vik Boget, se Båget Saknas Gamla ladugårdsgärdet åker
Gränna f.d. sn /Se Gölamossen ägomark Bohult kronojord Gammalängen åker
Gränna f.d. sn /Se Gölåker göl Bohult gård Gapslindan åker
Gränna kyrka kyrka Göralyckan ägomark Bogsholm lht Gardistens bete
Gränna landsk landsk. Göransnäs terräng Bohult jordlägenhet Gatbergen höjder
Gränna landskommun Saknas /Se Hansenakullen terräng Bohult gård Gatorna beten
Gränna rättaredöme f. rd Haraldsmossen ägomark Bommeryd t Gerabäcken bäck
Alviken by Haraldsmossen mosse /Se Bommeryd t Gerabäcksbron bro
?Alviken by Harget terräng Botarp gård Getudden udde
Alviken by Hemmet terräng Botarp gård Girabäcken bäck
Andersarp, Anderstorp (Rosenberg) gård Hjortnäs näs Brahehus gd Glan sjö
Andersarp gd Hultaberget berg Brahehus gård Godebrunnagölen göl
Anneberg gd /Se Hultsjön sjö Brahehus borgruin Godebrunnasjön sjö
Anneberg gd /Se Hultsjön sjö Brahehus t Godebrunnssjön sjö
Anneberg gd /Se Hundö ö Brahehus t Granmarksgärdet åker
?Arenäs gd Hultabacken höjd Brahus gd Granö ö
Arenäs gd Häggens terräng Brahus ruin Granö ö
Arenäs gd Hägnen skogsmark Brahus t Grenlundsbetet bete
Aranäs gd /Se Hägnen ägomark Bratta bs Gråbergsön ö
Aranäs gd /Se Hängslen skogsmark Bredablick v Grännaberget Saknas
*Arvidsgården gd *Häradsbron bro Bredalstorpet t Grännabäcken bäck
Askarp by *Häradsbron bro Brobergstorp t Grännavägen, Gamla väg
Askarp by *Häradsbron bro Brobergstorpet lht Grävlingberget höjd
Askarp by *Häradsbron bro(?) Brofors lht Gubben ö
Askarp gd *Häradsbron bro Brogård Saknas Gundarps gata vattningsväg
?Barnarp by *Häradsbron bro? Brogården lht Gundarpsliden backe
Barnarp by *Häradsbron bro Broholm stuga Gustavsskogen bete
Barnarp by *Häradsbron bro Broholm lht Gylfegärdet åker
Barnarp by Häradsbäcken bäck Broxvik lht Gyllingasjön, se Gyllingesjön sjö
Barnarp gd:ar /Se Hästhagen ägomark Brånagården gård Gyllingesjön sjö
Barnarp by /Se Högö ö Bråtsagården Saknas Gyllingesjön sjö
Barnarp by /Se Högö ö Bräknabultas bebyggelse Gyllingssjön, se Gyllingesjön sjö
Berg gd Höviksdal betesmark Bräknabultas bebyggelse Gåsudden udde
Bjällebäck by Hövik(sviken) vik Brännarns t Gåsö ö
Bjällebäck by Idalyckan ägomark Brännekärret t Gölåkersgölen göl
Bjällebäck by Iglasjön sjö Brännhemmet stuga Hagen hage
?Bjällebäck by Iglasjön göl Brännhemmet bs Hansgärdet åker
Bjällebäck by Jakobstorpagölen sjö Brännhemmet lht Haraldsbetet bete
Björstorp by Jakobstorpaviken vik Budströms t Haraldsgärdet åker
?Boarp by Jerusalemsmossen betesmark Bultagårdarna gård Haraldsmossen mosse
Boarp by Jonsö ö Bultagården gd Havrekullabacken backe
Boefall by Jonsö ö Bunnsro lht Hemgärdet åker
Boefall, Lilla by Jonsö ö Bunnström Saknas Hjortakärret kärr
Boget Södragård gd Jonsö ö Bunnström by Hjortamossen utmark
Boget gd /Se Jonsöholmarna holmar Bunnström by Holmberget höjd
Boget gd /Se Jordanstorp triangelpunkt Bunnström jordlägenhet Hopaängen äng
Boget by /Se Jorsnäsa udde udde Bunnström Lillegård gd Hultagapet »gap» vid Hultet
Boget by Jungfruberget berg Bunnström Mellangård gd Hultagapslindan åker
Bohult gd Jönköpingsön ö Bunnström Mellangård gård Hultet skogsallmänning
Bohult g Kalvudden udde Bunnström jordlägenhet Hultrumsån å
Bohult gd Kapellbrunn brunn? Bunnström Södergård gd Hultsjösjön sjö
Bohult gd *Kapellskällan källa Bunnström, Skatte, Södergård gård Hultsjösjön sjö
Botarp gård Karlslund terräng Buren bs Hultsjöviken vik
Brahehus förr slott, nu ruin Karlslund ägomark Bylycke t Huttabacken höjd
Brahehus hemman Karlslund skog(?) Båget by Hundö ö
Brahehus slottsruin /Se Kieshestra förr åker /Se Båget skattejord Husmossen bete
Broxvik, äldre namn på nuv. Östanå hg Kieshestra förr åker /Se Båget Norregård gård Hägg-gärdet åker
Broxvik (numera Östanå) hg /Se Klarö ö Båget Norrgård gd Hägnagärdet åker
Broxvik (numera Östanå) hg Klarö ö Båget Per lht Hägnegärdena åkrar
Broxvik gd Klarö ö Båget Södergård gd Hägnen bete
Broxvik gd Klingsbo terräng Bågets Södergård gård Hällebergsgärdet åker
Broxvik gd Klingsbo skogsmark Båtshagen jordlägenhet Hängsla bete
Broxvik, numera Östanå Saknas Knarredal ägomark Bäckadal lht Hängslerna åkrar
Broxvik (numera Östanå) hg /Se Knukebogöl göl Bäckadal lht Hästbetet bete
Broxvik (numera Östanå) gd Kobetsudden udde Bäckadal lägenheter Hästhagen hage
Broxvik (numera Östanå) hg Kohälleberg, se Kohällevrå berg Bäckanäs t Hästängsliden backe
Broxvik (numera Östanå) herrgd Kohättevrå berg /Se Bäckanäs, Lilla t Hästängen äng
Broxvik (numera Östanå) gd Krambo betesmark Bäckanäs, St. lht Hävda bete
Broxvik gd Kramboberget berg Börjesgården gård Högekullen höjd
Broxvik (numera Östanå) hg Kransatorpet ägomark Dagsagården gd Höggärdet åker
Broxvik (numera Östanå) hg Kransaviken vik Dagsagårdarna gård Högö ö
[Broxvik] (numera Östanå) Saknas Kristerslid lid Dammen t Hövikaviken vik
Broxvik (numera Östanå) hg Kristilid ägomark Dammen t Hövika öar ögrupp
Broxvik (numera Östanå) Saknas Kråkö ö Dammen t Höviksbetet bete
Broxvik (numera Östanå) hg Kråköudden udde Dammstorp t Höviksgärdet åker
Broxvik (numera Östanå) hg Krökingegärdet ägomark Damstorp t Idalyckan åker
Broxvik (numera Östanå) hg Kullabacken terräng Dammvaktstugan lht Igelgölen sjö
Broxvik (numera Östanå) hg Kungshagen äng /Se Djusberg Saknas Ingefrearpasjön sjö
Broxvik (numera Östanå) hg Kungsängen äng /Se Djärvastället lht Ingefrearpagölen sjö
Broxvik (numera Östanå) hg Kvarnasjön, Övre sjö Dottemålen gård Ingefredarpasjön sjö
Broxvik hg Kvarnasjön, Nedre sjö Dottemålen gård Ingefrearpasjön sjö
Broxvik fideikommissegendom Kvarnasjön, Övre sjö Dunarp gård Inre Svarvstölen ö
Broxvik (numera Östanå) hg Kvarnängen ägomark Dunarp gård Intaget bete
Broxvik (numera Östranå) hg Kvarnängsberget berg Ekeberg gård Jakobstorpsliden backe
Broxvik hg Kvistatorpet terräng Ekeberg gård Jerusalemsdammen damm
Broxvik (numera Östanå) hg Kyrkberget berg Ekeboda v Jerusalemsmossen mosse
Broxvik hg Källerydsbäcken gränsbäck Ekhagen lht Johansbetet bete
Bråxvik fideikommissegendom Källeviken vik Ekhagen t Jonsängen åker
Broxvik hg Kämpö ö Ekhagen lht Jonsö ö
Bråxuick, se Broxvik hg Käringen ö Ekhagen t Jonsö ö
Broxvik fideikommissegendom Kärrbomossen ägomark Ekhagen lht Jordsnäs udde udde
Broxvik fideikommissegendom Lappatorpet ägomark? Ekhagen t Jordsnäsängen äng
?Broxvik fdkm. Leatorpet betesmark Ekhagen stuga Jordstorpsliden backe
?Broxvik (numera Östanå) hg ?Lerö ö Ekhagen lht Jungfruberget höjd
Broxvik fideikommissegendom *Lennö ö Ekhem lht Kaffeön ö
Broxvik hg Lerö ö Ekängen lht Kallgården åker
Broxvik fideikommissegendom Lille udde udde Emeritushyddan lht Kalvudden udde
Broxvik herresäte Lill-Rota udde udde Erikslund ST, lht Kalvudden udde
Broxvik gods /Se Lillö udde Eskemålen, se 1 Äskemålen gd Kapellsgärdet åker
*Broxviks kapell kapell Lillön ö Evelund lht Klaröö ö
*Broxvikskapellet förr kapell /Se Lilllön ö Fagerslätt lht Klarö ö
*Bruxvik, se Broxvik (numera Östanå) hg Linddalslyckan terräng Fagerslätt v Klefva Saknas
*Bråksvik, Broxvik (numera Östanå) herrgd Linnö, se Klarö ö Fallet gård Klevaliden backe
Bråxvik, se Östanå herrgd Loastenen sten /Se Fallet gård Klynnebacken backe
Bråxvik hg /Se Loastenen sten /Se Fattarp gård Knektabacken fält
?Brånsgården gd Långebrotten terräng Fattarp gård Knektagärdet åker
Boget, Båget gdr /Se Långmossen mosse Fiskarehemmet stuga Knektgärdet åker
Saknas by Långsjön sjö Fiskarhemmet stuga Knivbron bro
*Bulsunn trol. = Bunnström by Långviken vik Fiskarhemmet lht Knivabron bro
Bunnström by Långö ö Forshemmet t Knopparpaberget höjd
Bunnström by Långö ö Framnäs gård Knopparpsliden backe
Bunnström by Långö ö Framnäs bebyggelse Kobetet bete
Bunström by Läktaren berg? Fredriksberg lht Kokerigärdet åker
Bunström by Lönnemålen triangelpunkt Fredriksberg lht Kolabotten åker
Bunnström gdar Lövskogen ägomark Fridhem lht Komossen mosse
Bunnström by Lövstugan mosse? Fridhem bs Kopparpasjön sjö
?Bunnström by Majadal ägomark Fridhem lht Kopparpsbron bro
Bunnström gd /Se Makarebacken höjd Fridhem lht Krabbsgärdet åker
Bunnström gd:ar *Malsön, (möjl. Masön?) ö Fritsatorpet t Kransaviken vik
Bunnström gd:ar /Se Mamsells ö ö Fyrbondegården gårdar Kråkö ö
Bunnström by /Se Mossön ö Fågelsången bs Kråkö ö
Bunnström by /Se Marsön ö Fågelvik gd Krökabacken backe
Bunnström gd:ar /Se Marsön ö Fågelvik gård Kullebackagärdet åker
Bunnström gd:ar /Se Marsön ö /Se Fågelvik gård Kvarnagärdet åker
*Bunnström Gamlegård gd Marsön ö /Se Fågelvik lht Kvarnagärdet åker
»bunzrom», se Bunnström gdr *Miöe sund sund Fågelvik avs lht, bs Kvarnsjön sjö
Bågel by Mon ägomark Fällan Saknas Kvarnsjön sjö
Dottemålen gd /Se Mon, Östra skogsmark Fällan bs Kvarnsjön sjö
*Dryffsed Saknas Morfars hög ättehög /Se Fällan lht Kvarnängen äng
Ekeberg by Munkagölen göl Fällan lht Källen bete
Fallet gd Myrholmen halvö Fällan lht Källaregärdet åker
Fattarp gd Myrholmen ö Fällan lht Källmansbetet bete
Fogelvik g Måleskog triangelpunkt Fällan t Kämpö ö
Fågelvik gd Måleskog triangelpunkt Förnäs gård Kämpö ö
Fågelvik gd Måleviken vik Förnäs gård Käringen ö
Fågelvik gd Måleviken vik Förnäs järnvägsstation Kärrsbro bro
Fågelvik gd Måttö udde Förnäs udde lht Kärrslid backe
Förenäs gård Mällbyhulten skogsmark Förnäs Udde t Lagårdsgärdet åker
Förenäs gd Möleskogsängen slåtteräng Galgen stuga Lagårdsgärdet åker
Förenäs gård Mörkaviken vik Garveriet Saknas Lagårdsgärdet åker
*Gamlegården gd Narbäcken bäck /Se Gatan lht Ladugårdsgärdet åker
Germundarp gd Narbäcks å vattendrag Gatan t Ladsvägsgärdet åker
Getingaryd gdr /Se Neienön, se Nilsö ö Gatan bs Landsvägsrödjan bete
Glasmästarehemmet torp Nejenön, se Nilsö ö Gatan t Lerdaggsbetet bete
Grannark by ?Nilsö ö Germundarp gård Lerdaggsgärdet åker
Granmark by Nilsö ö Germundarp f.d. gård Lergärdesledet grind
Granmark by Nilsö ö Getingaryd gård Lergärdet gärde
Granmark by Nilsö ö Getingaryd gård Lergärdet åker
Grusbacka hmn Nilsögatan sund Glashemmet gd Lerö udde
Grälebo gd Nissö ö Glashemmet ödetorp Lerö ö
Grälebo by Nordastället terräng Glashemmet gd Lerö ö
*Gudsbacka gd *Nordestæ ottungh skifte Glashemmet gård Lerö ö
Gudsbacka, se Grusbacka hmn Norra udden udde Godebrunn gård Lilleglan vik
*Gudsbacka, se Brahehus hemman Näsudden udde Godebrunn gård Lillegårdsbetet bete
Gunnemålen by Offerkullen ägomark Granebo t Lille udde udde
Gunnemålen by /Se Olakullgården terräng Grenmark by Lillgärdesledet grind
*Harröyen Saknas Oset terräng Granmark by Lillgärdet gärde
*Helgekorskapellet Saknas /Se Oxabetsudden udde Granmark jordlägenhet Lillängen bete
Hultsjön gd Pavlagärdet ägomark Granmark Lars jordlägenhet Lillängen äng
Hägna indr. militiebost. Pettersvik vik Granmark Västergård gård Lindgrensbetet bete
Högamålen by /Se Pilön ö Granmark Östergård gård Lindströmsgärdet åker
Hövik by /Se *Possarpebron bro Gransbo lht Linkesrödjan bete
Hövik by Postamossen mosse Gransbo bs Lodstenen nästan klotrunt flyttblock
Hövik by Prästön ö Gransbo lht Lyckorna åker
Hövik by Raskabetet terräng Grindstugan stuga Långbråten backe
Hövik by Rastaberg berg? Grindstugan t Långgatan backe
Ingefrearp gd /Se Rasterna ägomark Grusbacka bebyggelse Långpellabetet bete
Ingefrearp gd /Se Renbetet terräng Grälebo by Långpellagärdet åker
Isgårda gd Renhorn betesmark Grälebo by Långpellavägen väg
Jakobstorp gd Rotaflon del av Bunn Grälebo, Västra gård Långsjöbäcken bäck
Joenstorp by Rotakullen höjd Grälebo, Östra gård Långsjömarkshulten skog
Jonstorp by Runehäll berg? Gränna prästgård gd Långsjön sjö
Jonstorp gd Runnebäcken bäck Gränna Prästgård utägor Långsjön sjö
Jonstorp by /Se Runnekärret kärr Gränna Prästgård utägor o skogsmark Långö ö
Jordanstorp gd:ar /Se Ryssudden ägomark Grävlingaberget t Långö ö
Jordsnäs gd Ryssviken vik Grönliden lht Madgärdet åker
Jordstorp by Rödjorna ägomark Grönäng stuga Malt-Johans Fårö ö
Jordstorp by Rödjorna ägomark Grönäng bs Mamsellsö ö
?Jordstorp (numera Norra o. Södra) gdar Rödjorna terräng Gundarp gd Marsö ö
Jordstorp by Rödjorna, Gamla ägomark Gundarp gård Marsön ö
Jorstorp, Södra gd /Se Röttle vattenfall Saknas /Se Gundarp gård Marsögärdet åker
Jordstorp by Röttleån å Gunnemålen gård Mattsagärdet åker
Jordstorp by /Se Röttleån å Gunnemålen gård Mellanberget ö
Jordstorp gd /Se Röttleån å Gustavsberg t Mellangärdet åker
Jordstorp by /Se Röttleån å Gustavsberg lht Mellangärdet åker
Järstorp lht Röttleån å /Se Gustavslund bs Mellanlyckan åker
Järstorp lht Sandaviken vik Gustavslund t Mellanmossen mosse
Järstorp lht /Se Sandliden ägomark Gården Saknas Mellersta mossen mosse
?Kabbarp gd Sarö ö Gärdet lht Millbergsbetet bete
Kabbarp gd /Se *Sankta Gertruds källa källa Gästgivaregårdarna gårdar Millbergsgärdet gärde
Kabbarp gd Sankta Gertruds källa källa /Se Haga stuga Mjölkrumsgärdet åker
Kaxtorp by Sjöbo terräng Hagalund lht Morfarskullen höjd
Kleven gdr Sjöholmaviken vik Hagalund lht Mosekullen kulle
Knutstorp gård Sjömaden ägomark Hagalund bs Mossen mosse
Knutstorp gd Sjörödjorna ägomark Hagen t Mossgärdet åker
Krökinge gd /Se Sjövik ägomark Hagen lht Mossgärdet åker
Kärr, Norra o. Södra gdr Skarnättan terräng Hagen t Myrkullen kulle
*Labbarp gd Skarsjön södra delen av sjön Bunn Haraldsgården gård Måstorpsskogen bete
[Larsarp] Saknas Skarsjön sjö Harget t Mårtenstorpsliden backe
Lillegården gd Skarsjön sjö Harget lht Måttö udde
*Lysi torp Skepparkullsmarken skogsmark Harget t Måttåberget höjd
Långliden gd Skiljetallen »gränstall?» Havrekullatorpen torp Mällbybäcken bäck
Lönnemålen by Skogsdal betesmark Havrekullen torp Mällbygatan väg
Lönnemåla gd /Se Skräddarebacken terräng Havrekullen torp Mällbygärdet åker
*Mellangården gd Skräppakullen kulle /Se Havrekullen hmd Mällby mo skog
Mellby by Skvalebäcken bäck Havrekullen gård Mällbyhulten skog
Mellby by Skäret ö Havrekullen bebyggelse Mälången äng
Mellby by *Slutarehagen Saknas Havrekullen t Mörka berg
?Mellby by Slåttermossen mosse Hemmingstorp jordlägenhet Mörkaviken vik
Mällby by Smedjebacken höjd? Hultastugan lht Narbäcken bäck
Mellby by Smedjegärdet terräng Hultastugan t Narbäcken bäck
Mellby by Smedjegärdet ägomark Hultsjö gård Narbäcksbron bro
Målskog by Smedviken vik Hultsjö by Narbäcksbäcken, se Narbäcken bäck
Målskog by Snälludden udde Hultsjö, Norra gård Narbäcksån, se Narbäcken bäck
?Måleskog gd Snällö halvö Hultsjö, Södra gård Nedersta betet bete
?Mårtenstorp by Staffanstorpasjön sjö Husaby Ribbagården gd Nedersta Betet bete
Mårtenstorp by Stafsiön, se Gyllingesjön sjö Husaby Ribbagård utägor Nilsmossen mosse
Mårtenstorp gd *Staffsjön sjö Husens bs Nilsudden, Norra udde
*Måseby Saknas Stafsjön, se Gyllingesjön sjö Hustomten stuga Nilsudden, Södra udde
?Mellby by Stampen terräng Håkärr t Nilsö ö
Mällby by Stavsjön, se Gyllingesjön sjö Hägna gård Nilsö ö
Mällby by Stavsjön, se Staffanstorpasjön sjö Hägna f.d. boställe Nilsögatan del av Bunn
Mellby by Stavsjön sjö /Se Hägnen t Nissö ö
Mällby by Stensjön sjö Hägnen t Nissö ö
Mellby by Stigen stig Hägnen stuga Norrabetet bete
Mällby by Store udde udde Högaberg gård Norrehagen bete
Mällby by Storvassa ö Högaberg gård Norrgårdsgärdet åker
Mällby by /Se Strömmagölen göl Högaberg lht Norrgärdet åker
Mörstorp by Strömmatorpet terräng Högalid lht Norragärdet åker
Mörstorp by Strömmatorpet terräng Högalid t Norrgärdet åker
Mörstorp by /Se Sulia ägomark Högemålen gd Norrängen äng
Mörstorp, se även Syreneholm gdr Svanakullen berg Högemålen gård Norrängsgärdet åker
*Nilsgården gd Svanamon skogsmark Högemålen gård Nylyckegärdet åker
Norrgården gd Svanatorpet terräng Höggärdet lht Nytorpsgärdet åker
Norrgården gd Svartbäcken gränsbäck Höjden torp Nyängen bete
Nyarp by Svartekärr kärr Höjden ST Näset udde
Nyarp by Svartsundet sund Hövik gård Näset bete
Nyarp by Svartsundet sund Hövik gård Näsgärdet åker
Nyarp by *Svartsundsbron bro Hövik jordlägenhet Näsgärdet åker
Nyarp by /Se Svarvarekärret ägomark Höviksdal lht Näsudden udde
?Näs gd Svenstorp ägomark Ingefrearp gård Näsvägen väg
?Näs gd Svältan betesmark Ingefredarp gård Nötakullen kulle
Näs gd Sången betesmark Isgårda gård Odlingen åker
Näs gd Söderlyckan ägomark Isgårda gård »Oppesta» betet bete
Näs gd Södra udden udde Jakobstorp gd Orreshålet vik
Näsbotorp torp Söraviken vik Jakobstorp by Oset äng
?Näsholma plats i Gränna Tallberget berg Jakobstorp gård Oset vik
Persgården gd Tallegöl göl Jakobstorp gård Oset åutlopp
Postgården gd Tannsten ö Jerusalemskvarnen Saknas Osmossen mosse
Prästatorpet lht /Se Tegelladan lastageplats /Se Jonstorp gd Oxabetsudden udde
Raestorp gd Torpaslätta vik Jonstorp gård Oxbetet bete
Rasmus kvarn kvarn, tidigare betesmark /Se Torpängen skogsmark Jonstorp gård Oxhagen hage
Rastorp gd Torrviken vik Jordanstorp gård Oxudden udde
Raestorp gd Torrviken vik Jordanstorp gård Pepparröjan bete
?Ravelsmark by Tranemossen ägomark Jordsnäs t Pilö ö
Ravelsmark by Trollemosse mosse Jordsnäs lht Postgårdsgärdet åker
Rafvelsmark by Trollemossen mosse Jordsnäs stuga Praggärdet åker
Ravelsmark by Trollö, Lilla ö Jordsnäs, Lilla t Prästö ö
Ravelsmark by Trollö, Stora ö Jordstorp, se Jorstorp Saknas Rafvelsmarksliderna backar
Ravelsmark gdr Turkakullen ägomark Jordstorp by Rasterna bete
Ravelsmark komministerbost. Turkatorpet ägomark Jordstorp by Reabyån å
Ravelsmark by /Se Tvillingsöarna öar Jordstorp gård Rensfällorna betesmark
Ravelsmark Nilsagård komministerboställe /Se Tvistö ö Jordstorp jordlägenhet Rotabron bro
?Reaby by Tykavik vik Jordstorp gård Rotabron bro
Reaby by Tyskamossen mosse Jordstorp, Norra gård Rotfloden del av Bunn
Reaby by *Urrnö ö Jordstorp Norrg. Saknas Rotaliderna backar
Reaby by /Se ?Utön ö Jordstorp bebyggelse Rotnabben udde
Reaby by Utön ö Jordstorp, Södra gård Rotnabbsgärdet åker
Reaby by Vaktebacken höjd? Jorstorp gdr Rotudden udde
Reaby förr tingsställe, nu by Valltorp terräng Jorstorp Norra gd Runnekärret bete
Reaby by Vikagölen göl Jorstorp Norrgård gd Ryssudden udde
Reaby by /Se Vippatorpet terräng Järaberg avs lht Råttkullen höjd
Reaby by Vista kulle höjd Järaberg lht Rådslyckan äng
?Reaby by *Vreta bäcken bäck Järstorp lht Rävkullen höjd
Reaby by *Västanåsudde udde Järstorp lht Rödmossen mosse
Reaby Smedsgård gd Västasbäcken bäck Kabbarp gård Röjorna bete
Reaby by /Se Västerlånggatan terräng Kabbarp gård Röttlebacken backe
Reaby by Vättern insjö Kanonatorpet ödetorp Röttlegärdet åker
Reaby by Wätter(n) sjö Kapellet Saknas Röttleån å
Reaby Arvid jordlägenhet Åsabacken berg Karlslund lht Röttleån å
Reaby by /Se Åsaviken vik Karlslund lht Sandaviken vik
Reaby by /Se Åsmark triangelpunkt Karlslund, Stora lht Sandhålegärdet åker
Reaby by /Se Älebokärret kärr Karskamo lht Sandudden bete
Reaby by /Se Ängaberget berg Karskamo lht Sandudden udde
Reaby by /Se Öboskogen skogsmark Kaxberg lht Sandviken vik
Ridhboting förr ting /Se Öboskogen skogsmark Kaxtorp gård Sandö ö
Rolen, Lilla gd Öboskogen skogsmark Kaxtorp by Sarö ö
Röttle fabriksanläggningar Öratorpet ägomark Kaxtorp gård Sarö ö
Röttle Saknas Ören sjö Kaxtorp gård Simmahultet skog
Röttle by Ören sjö Kleven gd Simonsbetena beten
Röttle numera fabriksanläggningar Ören sjö Kleven by Sjögärdet åker
Röttle bruk med kvarnar Ören sjö Kleven gård Sjöholmsgärdet åker
Röttle numera fabriksanläggningar Ören sjö Kleven gård Sjöholmsviken vik
Röttle numera fabriksanläggningar Ören sjö Kleven kvarn Sjömadviken vik
Röttle by Ören sjö Kleven soldattorp Sjöodlingsgärdet åker
Röttle fabriksanläggningar Ören sjö Klingsbo lht Skarnhättan höjd
Röttle by /Se Ören sjö Klingsbo bs Skarnhättebetet bete
Röttle fabrik /Se Ören sjö Klinten t Skarnhätteliden backe
Röttle by /Se Ören sjö Klinten avs lht Skarnärtan kulle
Röttle samhälle /Se Ören sjö /Se Knarredal t Skarpa ås
Röttle by /Se Örnastugan terräng Knarredal t Skarpabacken backe
Röttle kvarn kvarn Östergårdsmaden ägomark Knektatorpet t Skarsjön del av Bunn
Sanden gd   Knopparp by Skasjön sjö
Sanden gård   Knopparp by Skaterumpan åker
Sanden gd   Knopparp gård Skepparehultet skog
*Sankt Botolphi kapell   Knopparp gård Skifterna åkrar
*Sankt Gertrud kapell   Knopparp hmd Skepparekullen skog
*Sankt Hans kapell förr kapell /Se   Knopparp jordlägenhet Skitaregrunden Saknas
*Sankt Hans´ kapell förr kapell /Se   Knukebo gård Skogen bete
*Sankt Johans kapell, se Sankt Hans´ kapell förr kapell /Se   Knukebo gård Skogen bete
Siklemålen gd   Knutagården gd Skolgärdet åker
Siklemålen gd /Se   Knutagården gård Skomakarebetet bete
Siklemålen indr. militieboställe /Se   Knutstorp gård Skomakaregärdet gärde
Sjöeryd hg   Knutstorp gård Skrapaliden backe
?Sjöeryd, numera Anneberg hg   Korsarp gård Skrikarns lid lid
Sjöryd gd   Korsarp gård Skvalebäcken bäck
Sjöeryd gd /Se   Kransatorpet lht Skymmesåsbackarna backar
Sjöhagen gård   Kransatorpet t Slåttakärret sank slåttermark
Sjöryd, se Anneberg gd   Krogarekvarnen Saknas Slättängen äng
?Skimmelsås by   Kråkö stuga Smedberget höjd
Skinnarp by   Kråkö t Smedgärdet åker
Skinnarp by   Krökinge Saknas Smedjegärdet åker
Skinnarp by   Krökinge gård Smedhagen åker
Skinnarp by   Krösatorpet stuga Smedhagen bete
Skinnarp gd:ar /Se   Krösatorpet t Smedjegärdet åker
Skomnaratorp, se Skinnarp by   Kullagården hmd Smedjeliden backe
Solvarp gd   Kullen gård Smedlyckan åker
Sonaby gd   Kullen lht Smedviken vik
Sonaby gd /Se   Kullen t Smältareledet grind
Sonarp by   Kullen bs Smedaledet grind
Sonda, se Sanden gd   Kvarnen Saknas Snålåsa höjd
Spånarp gd   Kvarnslunda lht Snälludden udde
Stabbarp gd   Kvatarp gd Snällö ö
Stabbarp gd   Kvatarp gård Stadsberget bergsträckning
Svartemålen indr. militiebost   Kvatarp gård Staffanstorpasjön sjö
*Svensgården gd   Kvatorp gd Staffanstorpasjön sjö
Syreneholm, namn på del av Mörstorp gdr   Kyleberg lht Stafsiön, se Staffanstorpasjön sjö
Södergården gd   Källö bs stafsiöön Lacvs, se Staffanstorpasjön sjö
Sölvarp gd   Källö lht Stafstorpasjön, se Staffanstorpasjön sjö
Sölvarp gd /Se   Kärr, se Kärr, Norra gd Stallbacken backe
*Tegelladan Saknas   Kärr gård Stavstorpasjön, se Staffanstorpasjön sjö
*Teegelugnen Saknas   Kärr, Norra gård Stenbron bro
?Torstorp indr.militiebost.   Kärr, Norra gd Stengärdet åker
Torstorp gd   Kärr, Södra gård Stenkätten bete
Torstorp indr militiebos   Kärr, Södra gård Stensjön sjö
?Tuggarp by   Kätten bs Stensjön sjö
Tuggarp by   Landsvägstorpen torp Stigen bete
?Tuggarp Östergård gd   Landsvägstorpet t Stora Hallen övervattenssten
*Tugotorp by   Landsvägstorpet t Store udde udde
Tykavik g   Lansatorpet torp Storskogen bete
Tykavik indr. militieboställe   Lansatorpet t Storvassen vassrugge
Tykavik indr. militiebost.   Lappatorpet, se 2 Vreta Saknas Strandlyckan åker
Uddarp gd   Lappatorpet bebyggelse Strålakullen höjd
Uddarp gd   Lappatorpet jordlägenhet Strålakullagärdet åker
Uddarp gd   Lappatorpet jordlägenhet Suligabetet bete
Uddarp gd   Lassa-Kristins bs Svartskumsbron Saknas
Uddarp gd   Ledet Saknas Svarvkärret bete
Uddarp gd   Liljan v Svartbäcken bäck
Uddarp g   Lillegården gård Svenstorpsgärdet åker
Uddarp gård   Lillegården bebyggelse Svinhagen hage
Uddarp gd   Lillegården bebyggelse Svinhagskullen kulle
Uddarp gd   Lillegården gård Svälta bete
Uddarp gd /Se   Lugnet lht Svälten åker
Uppgränna by   Lugnet t Svältlyckan åker
Uppgränna by   Lunden t Sväntas bete
Uppgränna by   Lundtorp bs Sågaredammen damm
Uppgränna by   Lundtorp t Sågbacken backe
Uppgränna by   Lyckan bs Sågbäcken bäck
Uppgränna by   Lyckan lht Södergårdsgärdet åker
Uppgränna by   Långemossent t Södergärdet åker
Uppgränna by   Långemossen t Södrabetet betesmark
Uppgränna by   Långgatan stuga Södrabetsudden udde
Uppgränna by   Långgatan t Södragärdet åker
Uppgrenna by   Långliden gård Tallberget höjd
Uppgränna by   Långliden gård Tallbetet bete
Uppgränna by   Långpellagården gård Tandsten sten
Uppgränna by   Långsjömarken torp Telegrafgärdet åker
Uppgränna by   Långsjömarken t Tjurröjan bete
Uppgränna by   Långsjömarken t Togravelindan åker
Uppgränna by   Länsmansgårdarna gård Tolaskiftan skog
Uppgränna by   Lönnemålen gård Tomtebackarna backar
Uppgränna by   Lönnemålen by Torpbetet bete
Uppgränna by   Lönnemålen gård Torpet bete
Uppgränna by /Se   Lönnemålen gård Torpet utägn
Uppgränna, del av Gränna stad /Se   Lönnemålen Lilla gd Torpängen äng
Uppgränna Bultagård gd   Lönnemålen, Lilla gård Trollmossen mosse
Uppgränna Knutsagård gd   Lövhagen lht Trollö ö
Uppgränna Länsmansgård gd   Lövhagen lht Trollö ö
Uppgränna Södergård gd   Lövhagen t Trädgårdsgärdet åker
Vendelstorp by   Lövhagen avs lht Turkbetet bete
Viken gd   Lövhagen lht Tuggarpsbäcken bäck
Vreta hemman   Lövhagen t Turkmossen mosse
Vreta hemman   Lövholmen lht Tuttaberget höjd
Vreta gd   Lövholmen t Tvillingsöarna öar
Vreta beb.   Lövkullen lht Tvistö ö
Vreta hemman?   Lövskog lht Tykavikfloden del av Bunn
Vreta gd   Lövskogen lht Tångaberget berg
Vreta gd   Lövskogen lht Tångaberget berg
Vreta gård   Lövskogen bs Tången, se Tångaberget berg
Vreta g   Lövstugan stuga Udden udde i Bunn
Vreta gd   Lövstugan t Udden udde i Bunn
Vreta beb.   Lövudden lht Uppgrännahulten skog
Vreta beb.   Lövudden t Utsiktskullen höjd
Vreta gd   Magnisa Johannesas t Vaktbacken höjd
Vreta hemman   Mattsagården gård Vaktbacksliden backe
Vreta hmn   Mattsagården gd Vaktbacksgärdet åker
Vreta beb.   Mattsagården gård Valudden udde
Vreta gd   Mellangården gård Vanseln källa
Vreta by   Mellangården gård Vedtorget plats i skog
Vreta g   Mellangården hmd Vedtorgsliden backe
Vreta gd   Mellangården gård Vibergsgärdet åker
Vreta beb   Moen t Vibergskullen höjd
Vreta beb.   Moen stuga Vickbomsdammen damm
Vreta by   Mogatan torp Vikagärdet åker
Vreta gd   Mogatan t Vikagölen göl
Vreta by   Mon stuga Vistakulle höjd
Vreta hemman   Mon t Vreta hästhage ekhage
Vreta gd   Mon t Vreta äng äng
Vreta gd. f. by   Mon bs Vägmossen mosse
Vretaholm hg /Se   Mon bs Vässmansbetet bete
Vretaholm gods /Se   Mossen bs Västanåbacken backe
Vreta beb.   Målaroten del av Gränna sn Västasbäcken bäck
Vretaholm, se Vreta gd   Måleskog gd Västagårdsbete bete
Vretaholm hg /Se   Måleskog gård Västergårdshult skog
Västanå hg   Målskog gård Västra gatan bete
Västanå säteri   Målviken gård Västragärdet åker
Västanå fideikomiss   Målviken gård Västra mossarna mossar
Västanå hg /Se   Mårtenstorp by Vättern insjö
Västanå hg   Mårtenstorp gård Ytterskogen skog
Västanå hg   Mårtenstorp Lars jordlägenhet Yttre svarvstolen ö
Västanå hg   Mårtenstorp, Lilla gård Åbetet bete
Västanå säteri /Se   Mårtenstorp, Stora gård Ågärdet åker
Västanå herrgård /Se   Mårtenstorp, Stora gård Åsaviken vik
Västanå gods /Se   Måstorp gård Åsbackarna backar
*Västergården gd   Måstorp gård Åsberget höjd
Västraås hg /Se   Mällby by Åsbetet bete
*Åhswarp förr Gränna sn, nu Gränna stad   Mällby by Åsen ås
Åsa by   Mällby Börjesgård gd Åsmarksgärdet åker
Åsa by   Mällby Börjesgård gård Åtorpsviken vik
Åsa by   Mällby hult t Åttingen åker
Åsmark by   Mällby Mattsagård gd Åttingsgärdet åker
Åsmark by   Mällby Matsagård gård Älebokärret kärr
Åsmark by   Mällby Simonsgård gd Älgnäsen udde
?Åsmark by   Mällby Simonsgård gård Ängen äng
Åsmark by   Mällby Skepparegård gd Ängsbergsgärdet åker
*Åsvarp gd   Mällby Skepparegård gård Ängsgärdet åker
Äskemålen gd   Mällby Tykagård gd Ängslyckan åker
Äskemålen gd /Se   Mällby Tykagård gård Ängsudden udde
*Ölsmark, se Åsmark by   Mällby Västergård gd Ören sjö
*Önnarp gd   Mällby Västergård gård Ören sjö
Örserum by   Mällby Östergård gd Örserumsudden udde
Örserum by   Mällby Östergård gård Örserumsvägen väg
Örserum by   Mörstorp gård Östra damm damm
Örserum by   Mörstorp gård Östra betet bete
Örserum by /Se   Nilsagården gård Östra gärdet åker
Örserum by /Se   Nilsön t Östanåvägen väg
Örserumsbrunn poststation /Se   Norby lht Österängen bete
Östanå, se Broxvik hg   Nordens t Översta Betet bete
?Östanå hg   Nordstorp Saknas Övre Ängen äng
Östanå herrgd   Norget t  
Östanå hg /Se   Norrgården bebyggelse  
Östanå hg /Se   Norrgården bebyggelse  
Östanå hg /Se   Norrgården gård  
Östanå hg   Norrgården hmd  
Östanå hg   Norrgården bebyggelse  
*Östanås kvarn kvarn   Norrhagen t  
    Nyarp gård  
    Nyarp gård  
    Nyarp jordlägenhet  
    Nyarp fiskeri  
    Nyarpsäng jordlägenhet  
    Nybo lht  
    Nybo lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget t  
    Nygården restaurang  
    Nyhem lht  
    Nyhem avs lht  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nylund lht  
    Nylund t  
    Nylyckan torp  
    Nylyckan lht  
    Nytorp bs  
    Nytorp lht  
    Nytorp ST  
    Nytorp lht  
    Nytorp t  
    Nytorp t  
    Nyåkra lht  
    Nyäng lht  
    Nyängen lht  
    Näs gård  
    Näs herreg.  
    Onisgårdarna gårdar  
    Onisgården gård  
    Onisgården bebyggelse  
    Onisgården, Norra hmd  
    Onisgården, Södra hmd  
    Oskarsborg lht  
    Oskarsborg lht  
    Paradiset lht  
    Paris lht  
    Postgården gård  
    Prästgården bebyggelse  
    Prästgården lht  
    Puffalyckan torp  
    Puffalyckan t  
    Pålslyckan utjord  
    Pålslyckan t  
    Påsatorpet jordlägenhet  
    Påsatorpet lht  
    Påsen t  
    Påsen bebyggelse  
    Rastaborg lht  
    Rastaborg lht  
    Rastaborg lht  
    Rasten Saknas  
    Rasten bs  
    Rasten lht  
    Rasten t  
    Rasten lht  
    Rasten lht  
    Rasterna Saknas  
    Rastorna Saknas  
    Rastorp gård  
    Rastorp gd  
    Rastorp gård  
    Ravelsmark by  
    Rafvelsmark by  
    Rafvelsmark jordlägenhet  
    Rafvelsmark jordlägenhet  
    Ravelsmark löneboställe  
    Ravelsmark Nilsagård gd  
    Ravelsmark Nilsagård koministerg.  
    Ravelsmark Norregård gård  
    Reaby by  
    Reaby by  
    Reaby Arvid jordlägenhet  
    Reaby Arvid jordlägenhet  
    Reaby Brånsgård gård  
    Reaby Haraldsgård gård  
    Reaby Långpellagård gård  
    Reaby Måns jordlägenhet  
    Reaby Måns jordlägenhet  
    Reaby Norregård gård  
    Reaby Smedsgård kronolänsmansbost.  
    Reaby Södergård gård  
    Reaby Torbjörnsgård gård  
    Reaby tullmjölkvarn kvarn  
    Reaby Tykagård gård  
    Ren Saknas  
    Ren backstuga  
    Renfällorna bs  
    Renstorp lht  
    Renstorp t  
    Ribbagården bebyggelse  
    Riddersberg lht  
    Riddersberg lht  
    Riddersnäs lht  
    Riddersnäs t  
    Ritsatorpet t  
    Rosavillan lht  
    Rosenborg lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lägenheter  
    Roten by  
    Roten gård  
    Roten Lilla gd  
    Roten jordlägenhet  
    Roten, Lilla gård  
    Roten Stora gd  
    Roten, Stora gård  
    Runehäll lht  
    Runehäll lht  
    Runnekullen stuga  
    Runnekärret t  
    Rydbergstorp torp  
    Rydbergstorp t  
    Rödjan t  
    Rödjan torp  
    Rödjan stuga  
    Rödjan Saknas  
    Rödjan bs  
    Rödjan lht  
    Röjan t  
    Röjan t  
    Röjan lht  
    Röjorna t  
    Rönnekullen lht  
    Rönnekärret t  
    Röttle jordlägenhet  
    Röttle by  
    Röttle gård  
    Röttle, Pålslyckan gård  
    Röttleån avs. lht  
    Röttleån avs.  
    Sadelmakarehemmet t  
    Sadelmakarehemmet t  
    Sanddals bebyggelse  
    Sanden gård  
    Sanden gård  
    Sandhem t  
    Sandliden lht  
    Sandsberg t  
    Sandudden lht  
    Sandudden lht  
    Sanliden lht  
    Sanna lht  
    Sanna lht  
    Sassastugan riven stuga  
    Sesam lht  
    Sevedatorp jordlägenhet  
    Sicklamålen gd  
    Sicklamålen gård  
    Sicklamålen gård  
    Simmahultstorpet t  
    Simonsgården gård  
    Sjöberga lht  
    Sjöhagen lht  
    Sjöhagen bs  
    Sjöhagen lht  
    Sjöhagen lht  
    Sjöholmen lht  
    Sjöholmen t  
    Sjöholmen bs  
    Sjöholmen t  
    Sjökvarnen Saknas  
    Sjönäs lht  
    Sjöryd gård  
    Sjöryd lht  
    Sjöryd t  
    Sjösnäs lht  
    Sjöstugan lht  
    Sjöstugan lht  
    Sjöstugan lht  
    Sjösätra lht  
    Sjötorpet lht  
    Sjötorpet lht  
    Sjötorpet t  
    Sjövik lht  
    Sjövik torp  
    Sjövik t  
    Skarpåsen t  
    Skepparegården gård  
    Skepparkullsmarken lht  
    Skepparkullsmarken lht  
    Skermagården gd  
    Skermagården gård  
    Skinnarp by  
    Skinnarp gård  
    Skinnarp gård  
    Skinnarp såg o kvarn  
    Skogen ödetorp  
    Skogen t  
    Skogsbo stuga  
    Skogsbo t  
    Skogsbo t  
    Skogsbo lht  
    Skogslotten stuga  
    Skogslund stuga  
    Skogslund lht  
    Skogstorp ST  
    Skrapagården hmd  
    Skrapagården gård  
    Skrapan gd  
    Skymmesås gård  
    Skymmesås gård  
    Slottet villa  
    Slåttatorpet t  
    Smeagården gård  
    Smedstorp t  
    Smedstorp stuga  
    Smedstorp t  
    Smedstorp t  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp t  
    Snickaretorpet, Lilla t  
    Snickaretorpet lht  
    Snorran gård  
    Snurran bebyggelse  
    Solbacken stuga  
    Solbacken lht  
    Solbacken avs lht  
    Solbacken avs lht  
    Solberga lht  
    Soldattorpet torp  
    Soldattorpet t  
    Soldattorpet torp  
    Soldattorpet, se Berggrenstorpet bebyggelse  
    Soldattorp torp  
    Soldattorpet t  
    Soldattorp t  
    Solgården v  
    Solhamra v  
    Solhem lht  
    Solhem v  
    Solliden avs lht  
    Solvalla v  
    Sonaby gd  
    Sonaby gård  
    Sonaby gård  
    Spånarp gård  
    Spånarp gård  
    Stabbarp gård  
    Stabbarp gård  
    Stadsmarken jordlägenhet  
    Stampen stuga  
    Stampen bs  
    Steninge stuga  
    Steninge lht  
    Steninge lht  
    Steninge bs  
    Stensholm lht  
    Stensholm lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lägenheter  
    Stjärnvik lht  
    Storskogen torp  
    Storskogen t  
    Strålakullen stuga  
    Stugan lht  
    Svartemålen gård  
    Svartemålen kronoboställe  
    Svensgården bebyggelse  
    Svenstorp t  
    Svenstorp t  
    Svenstorp t  
    Svenstorp t  
    Svärdens t  
    Svärdstorp soldattorp  
    Svärdstorp t  
    Svärdstorp t  
    Svärdstorp t  
    Södergården gård  
    Södergården gd  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården hmd  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Söderlund lht  
    Söderlund lht  
    Söderro lht  
    Sölvarp gd  
    Sölvarp gård  
    Sölvarp gård  
    Tallatorpet t  
    Tallen bs  
    Tjurrödjan stuga  
    Tolagården gd  
    Toragårdarna gård  
    Torbjörnsgården gård  
    Torebo t  
    Torstorp gd  
    Torstorp gård  
    Torstorp gård  
    Trollemossen bs  
    Trollemossen lht  
    Trollstad avs lht  
    Trollstad lht  
    Trosshemmet t  
    Trosshemmet t  
    Tryggens t  
    Tuggarp by  
    Tuggarp by  
    Tuggarp by  
    Tuggarp Västergård gård  
    Tuggarp Östergård gård  
    Tullen t  
    Tullen lht  
    Tvätthallen bs  
    Tvätthallen lht  
    Tvätthallen lht  
    Tykegården gård  
    Tykagården gård  
    Tykavik gård  
    Tykavik gård  
    Tykavik kronoboställe  
    Uddarp gård  
    Uddarp gård  
    Udden bs  
    Uppgränna by  
    Uppgränna by  
    Uppgränna by  
    Uppgränna by  
    Uppgränna jordlägenhet  
    Uppgränna Arvidsgård gd  
    Uppgränna Arvidsgård gård  
    Uppgränna Bultagård gd  
    Uppgränna Bultagård gård  
    Uppgränna Dagsagård gd  
    Uppgränna Dagsagård gård  
    Uppgränna Dagsagård gård  
    Uppgränna Frälsegård gård  
    Uppgränna Gästgivaregård gd  
    Uppgränna Gästgivaregård gård  
    Uppgränna Jon jordlägenhet  
    Uppgränna Jonsgård kronoutjord  
    Uppgränna Knutagård gd  
    Uppgränna Knutagård gård  
    Uppgränna Knutagård gård  
    Uppgränna Länsmansgård gd  
    Uppgränna Länsmansgård gård  
    Uppgränna Mattsagård gd  
    Uppgränna Matsagård gård  
    Uppgränna Skermagård gd  
    Uppgränna Skärmagård gård  
    Uppgränna Skärmagård gård  
    Uppgränna Södergård gd  
    Uppgränna Södergård gd  
    Uppgränna Södergård, se Havrekullen Saknas  
    Uppgränna Södergård gård  
    Uppgränna Toragård gd  
    Uppgränna Toragård gård  
    Vaktebacken ödetorp  
    Valakleven gd  
    Valakleven Saknas  
    Valakleven frälseutjord  
    Valakleven bs  
    Valakleven t  
    Valltorp lht  
    Valudden t  
    Vendelstorp gård  
    Viberget t  
    Viberget t  
    Vickbomskvarnen Saknas  
    Vigstorp stuga  
    Vigstorp t  
    Viken gd  
    Viken sergeantboställe  
    Viken gård  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Vilhelmsro v  
    Vippatorpet t  
    Vippatorpet t  
    Vreta Saknas  
    Vreta Saknas  
    Vreta förr by  
    Vreta Skatteutjord gård  
    Vreta Södergård bebyggelse  
    Vreta Primag gård  
    Vreeta Smeag. gård  
    Vreta Nilsag. gård  
    Vreta Ribbag. gård  
    Vreta Jönsag. gård  
    Vreta Måns jordlägenhet  
    Vreta Anders jordlägenhet  
    Vreta lars Knopps jordlägenhet  
    Vreta Börje Knopp jordlägenhet  
    Vretaholm herreg.  
    Vretaholm säteri  
    Vrån t  
    Vändelstorp gd  
    Vändelstorp gård  
    Vässingarp gård  
    Vässingarp gård  
    Västanå säteri  
    Västanå Rastaborg gård  
    Västanå säteri  
    Västanå säteri herreg.  
    Västerbergstorpet t  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västra Grälebo gård  
    Västra Kvarn Saknas  
    Västra Tuggarp gård  
    Vättlingen förr gård  
    Westerbergs t  
    Westerbergstorp t  
    Åkersberg lht  
    Åkersberg lht  
    Åkersdal lht  
    Åsa gård  
    Åsa gård  
    Åsen t  
    Åsen t  
    Åsen, Östra t  
    Åsmark by  
    Åsmark by  
    Åsmarks Norregård gård  
    Åsmarks Södergård gård  
    Åsmarkshult t  
    Åsmarkshultet bs  
    Åsvarp bebyggelse  
    Åtorpet Saknas  
    Älgfotslyckan t  
    Älgfotslyckan t  
    Änden gd  
    Änden bebyggelse  
    Ängen t  
    Ängen t  
    Änglunda lht  
    Ängsberg bs  
    Ängsberg lht  
    Ängsberg lht  
    Ängsberg lht  
    Ängsberg lht  
    Ängsdalen lht  
    Ängsdalen lht  
    Ängsholm gd  
    Ängsholm hmd  
    Ängsholm hmd  
    Ängsholmen t  
    Ängsholmen bs  
    Ängsholmen bebyggelse  
    Ängslunda lht  
    Ängsudden lht  
    Äskemålen gd  
    Äskemålen gård  
    Äskemålen gård  
    Örensberg lht  
    Örensberg v  
    Örensro lht  
    Örensro pensionat  
    Örglittret lht  
    Örglittret v  
    Örnastugan torp  
    Örnastugan t  
    Örserum by  
    Örserum by  
    Örserum by  
    Örserums Mellangård gård  
    Örserum Skattegård, se Västergåden gård  
    Örserum samhälle  
    Örserums Skattegård gård  
    Örserums Östergård gård  
    Össum by  
    Östanå säteri  
    Östanå Säteri herreg.  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Österlid stuga  
    Östra Kvarn kvarn  
    Östra Tuggarp gård  
    Östra Åsen torp  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.