ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kronobergs län : Allmänt

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 638 Naturnamn : 186 Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 5
Saknas Saknas Allgunnen sjö /Se *Bjeramåla Saknas Tomstenarör gränsmärke
Kronobergs län län Allgunnen sjöar /Se Kronobergs Län Saknas Helgasjön sjö
Kronobergs län län Alsterån å /Se Kronobergs Län Saknas Kraxasjön sjö
Kronobergs län län Alsterån å /Se Kronobergs Saknas Sadelsten gränsmärke
Kronobergs län län Bantabäck bäck Kronobergs län Saknas Åsnen sjö
Kronobergs län län *Biörbäck bäck /Se Kronoberg län  
Kronobergs län län Biureke gränsmärke /Se Kronobergs län län  
Kronobergs län län *Biørnæ syo förr punkt för riksgräns Kronobergs län Saknas  
Kronobergs län län *Bjällra gränså /Se Kronobergs län Saknas  
Kronobergs län län Bolmen insjö Kronobergs län Saknas  
Kronobergs län län Bolmen sjö Kronoberg län  
Kronobergs län län Bolmen sjö Kronobergs län län  
Kronobergs län län Bolmen sjö /Se Kronobergs-Län län  
Kronobergs län län Bolmen sjö /Se Kronobergs-Län Saknas  
Kronobergs län län Bolmen sjö /Se Kronobergs län Saknas  
Kronobergs län län Bolmen sjö /Se Kronobergs Län Saknas  
Kronobergs län län Bolmen sjö /Se Kronobergs Län Saknas  
Kronobergs län län Bolmen sjö /Se Kronobergs Län Saknas  
Kronobergs län län Bolmen skä /Se Kronobergs län  
Kronobergs län län *Bosholme gammal borg /Se Kronobergs län Saknas  
Kronoberg ln Brutsbek gränsmärke /Se Kronobergs Län Saknas  
Kronoberg l. *Brotabeck gränsmärke /Se Kronobergs Län Saknas  
Kronoberg län brymsæ Saknas Kronobergs län Saknas  
Kronobergs län län /Se *Brååström kvarnström Kronobergs län Saknas  
Kronoberg län /Se Bråvalla Saknas Sörbor inbyggarbeteckning  
Kronobergs län län /Se Bråvalla hed Saknas Västerlänning inbyggarbeteckning  
»affgundarit sokn» sn *Djuraberg? natn? /Se Åseda-Lenhovda riktnummerområde  
*Baggagård Saknas /Se Dövabäcken bäck    
*Balstoksmala gård *Enwalda fors förr punkt för riksgräns    
*Balstoksmala f.d. gård /Se »(i) Enwalda fors» förr gränsmärke /Se    
*Bardholth Saknas Esringe beck Saknas    
*Benhem Saknas *Flödgiöll sjö /Se    
*Berg Saknas Frösön ö /Se    
Berg sn *Fulduboghá förr punkt för riksgräns    
Berg Saknas *Fulduboghá förr punkt för riksgräns    
Bergio namn /Se *Gaddesiö gränssjö /Se    
Bergio namn /Se Garpholmen holme /Se    
*Biakathorp Saknas /Se *Gelbo berg Saknas /Se    
*Biornsokn Saknas *Getebäck bäck /Se    
Växio biskopsdöme Saknas *Geteråsa beck gränså /Se    
Växjö biskopsdöme Saknas /Se *Geteråsa siö sjö /Se    
»ælmefal» gd el. by *Giordaklep bergshöjd /Se    
*Biäldranääs gränsort /Se *Graua verman ålfiske /Se    
*Bodetorp Saknas *Gridsesundh sund /Se    
»bodhhulth» gd el. by Habeltan å?    
*Bolm Saknas *Harasten förr punkt för riksgräns /Se    
*Byrlanda Saknas Helgaholm ö /Se    
*Börsnöö Saknas Helgasjön Saknas    
*Djuraberg? bebn? /Se Helgasjön insjö    
*Empteridh hg Helgasjön sjö    
*Fagerhult Saknas Helgasjön sjö    
»fattamala» beb. Helgasjön sjö    
*Fellevige Saknas Helgasjön sjö    
»fellevige» Saknas Helgasjön sjö /Se    
Finnveden gammalt folkland Helgasjön sjö /Se    
Finnveden gammalt folkland Helgasjön sjö /Se    
Finnheden del av Småland /Se Helgasjön sjö /Se    
Finnveden dal av Småland /Se Helgasjön sjö /Se    
Finnveden del av Småland Helgasjön sjö /Se    
Finnveden del av Småland Helgasjön sjö /Se    
Finnveden del av Småland Helgasjön sjö /Se    
Finnveden del av Småland Helgaån å    
Finnveden gammal bygdeenhet Helga å å    
Finnveden del av Småland Helgeån å    
Finnveden trakt Helgeån å    
Finnveden Saknas Helgeå å    
Finnveden gammalt folkland Helga å å    
Finnveden folkland Helgeå å /Se    
Finnveden skog /Se Helgeån å /Se    
Finnveden skog /Se Helgeå å /Se    
Finnveden f.d. område i Småland /Se Helge å å /Se    
Finnveden trakt /Se Helge å, se Helgeån å /Se    
Finnveden fd område i Småland /Se Helgeån å /Se    
Finnveden del av Småland /Se *Hildæs bæc förr punkt för riksgräns /Se    
Finnveden f.d. lagsaga /Se *Hiortebeck gränsbäck /Se    
Finnveden f.d. lagsaga /Se *Hiortegiöll sjö /Se    
Finnveden namn /Se *Hiortesiö sjö /Se    
Finnveden f.d. område i Tiohärads /Se *Hofmennebygde haga äga /Se    
Finnveden del av Småland /Se *Holländarevägen väg /Se    
*Flishult Saknas Hovslund lund    
*Frendatorp Saknas /Se *Hunsbiargh förr punkt för riksgräns /Se    
*Fruselet gränsort /Se *Hässkobeck gränså /Se    
*Frögesstorp Saknas *Hönshylte skans gammal borg /Se    
*Gernitorp Saknas Järnhytte ström Saknas /Se    
*Getemyra gränsort /Se *Kiexletuwa gränsmärke /Se    
*Gnystorp Saknas *Krogzsiö hall gränsmärke /Se    
*Grårör gränsort /Se *Krusegiöll sjö /Se    
*Grönefall gränsort /Se *Kungsholmen gammal borg /Se    
*Grönewick gränsort /Se Lagan å    
gudhirsmaale» gd el. by Lagan å    
»Gudwastatorp» okänd gård Lagan å    
*Gunatorp Saknas /Se Lagan å    
-gård(en) jordeboksnamnsefterled /Se Lagan å    
»Gærpin Saknas Lagan å    
»gØtarit sokn» sn Lagan å    
»haffnea» sn Lagan å    
»haffnæde» sn Lagan å    
*Hakamo gränsort /Se Lagan å    
*Hakla Saknas Lagan å    
*Helshammer okänd gård Lagan å    
*Hestra by Lagan å /Se    
*Hjortahall gränsort /Se Lagan å /Se    
Holmgerstorp Saknas Lagan å /Se    
*Holmgerstorp Saknas /Se Lagan å /Se    
*Hulle hall gränsort /Se Lagan å /Se    
Hult Saknas Lagan å /Se    
Hult ortnamn /Se Lagan å /Se    
*Husby Saknas Laga Ström å    
*Husinxaas Saknas /Se *Leergiöll sjö /Se    
Hælgerultæ trol. Älghult sn *logensbäk bäck /Se    
Hörda byar /Se *Lomma gränsbäck /Se    
Idekulla bebyggelsenamn /Se *Lommevad gränsmäre /Se    
Ingelstad byar /Se Lyckebyån å /Se    
»Kindheredz» hd Lykkea fsv. namn    
*Kneffuelsburgh gränsort *Markisbeck gränsbäck /Se    
*Koghult gd *Medelsiön sjö /Se    
*Koghult gd Mioahult gränsmärke /Se    
*Korungahered» härad Morrums Åå å    
*Krogxhall gränsort /Se *Månesiö fly kärrområde /Se    
*Kullaryds rättaredöme Saknas Möckeln insjö /Se    
Kurungahærath se Konga hd Möckeln sjö /Se    
*Leribo Saknas /Se Möckeln sjö /Se    
*Lida Saknas Möckeln sjö /Se    
Saknas Saknas Möckeln sjö /Se    
*Loogruffue gränsort /Se Mörrumsån å    
»lundha» gd el. by Mörrums å Saknas    
*Magratorp Saknas Mörrumsån å /Se    
»møkelhulth» gd el. by Mörrumsån å /Se    
»nedrarydh» gd Norra åsen bergstrakter    
*Nyttaryd Saknas Norra åsen bergstrakter    
»nædrerydh» gd *Nät(t) å /Se    
Näs Saknas Nättrabyån å /Se    
Nöbbele bebn /Se Nättrabyån å /Se    
Olstorp Saknas Odensjö sjö el. vik /Se    
*Osorgis hall gränsort /Se *Parakabeck å /Se    
Papegodsen frälsegods /Se *Parakasiöö sjö /Se    
*Raffuenäss gränsort /Se ro(e) ortnamnselement (natn.) /Se    
*Ridgötland område i Småland ron ortnamnselement (natn.) /Se    
J rokne Saknas /Se Ronnebyån å    
ron ortnamnselement (bebn.) /Se +Ronnebyån å /Se    
-ryd ortnamnselement /Se Rymmen insjö /Se    
Ryd Saknas Råön ö /Se    
*Ryd Saknas *Sandhöga grudh gränsmärke /Se    
*Röshilta, Gamla Saknas *Skipesiöö sjö /Se    
Røtne se Söraby sn *Skiärsehall gränsmärke /Se    
*Salehall gränsort /Se *Skiöldragiöll sjö /Se    
*Seulobekkia quern kvarn skogelag ortnamnselement /Se    
*Semenetur gränsort /Se *Skyllene giöll sjö /Se    
*Siggeboda gränsort /Se *Stensiöö sjö /Se    
»sillinga rødh» beb. /Se *Stensiöklep bergshöjd /Se    
Skog beb.-n /Se Stråken sjö /Se    
skögle ortn.el. /Se *Sunnesiö ooss sjö /Se    
»slætta» sn *Swartegiöll sjö /Se    
Småland landskap Taxås klint berg /Se    
Småland landskap »tiura:biærh:e» (a:tiura:biærh:e) natn? /Se    
Småland landskap *Toften sjö    
Smålands lagmansdöme lagsaga, lagmansdöme *Tokegiöll gränssjö /Se    
*Smålands lagsaga lagsaga /Se Torsö ö /Se    
*Stensiöö hall gränsort /Se *Tranesiö sjö /Se    
*Swercheshult Saknas *Wlffæbæcs rør förr punkt för riksgräns /Se    
»synderboo» se Sunnerbo hd *Wackremyr myr /Se    
»Sønderbo» hd Varsjön sjö /Se    
Tagel gdnamn /Se *Vesa äldre namn på Lyckebyån? /Se    
»thorloghatorp» by *Vesa å /Se    
Tiohärad del av Småland *Vida sjö namn på Bolmen /Se    
Tiohärads lagsaga Saknas *Vida sjö Saknas /Se    
Tiohärads lagsaga Saknas *Vida sjö namn på Bolmen /Se    
Tiohärads lagsaga Saknas *Vida sjö sjö    
Tiohärads lagsaga Saknas ?Vidöstern sjö    
Tiohärads lagsaga ?Vidöstern sjö    
*Tiohärad lagsaga Vidöstern insjö    
*Tiohärad lagsaga Vidöstern sjö    
*Tiohärad lagsaga Vidöstern sjö /Se    
*Tiohärad lagsaga Saknas Saknas    
Tiohärad förr lagsaga Viöarna öar /Se    
Tiohärad lagsaga Västra ström å    
Tiohärads lagsaga Saknas Åsnen insjö    
Tiohärads lagsaga Saknas Åsnen insjö    
Tiohärad lagsaga Åsnen sjö    
Tiohärad förr lagsaga Åsnen insjö /Se    
Tiohärad del av Kron. l. Åsnen insjö /Se    
Tiohärad förr lagsaga Åsnen sjö /Se    
Tiohärad lagsaga Åsnen sjö /Se    
Tiohärad lagsaga *Älsiöbäck bäck /Se    
Tiohärad lagsaga Älten sjöar /Se    
Tiohärad lagsaga Örken sjö /Se    
Tiohärad lagsaga      
Tiohärad f.d. lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad del av Småland      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga /Se      
Tiohärad del av Småland      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärad fd. lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad f.d. lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga /Se      
Tiohärad lagmansdöme      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärad f. lagsaga      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärad gammal lagsaga      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärad f. lagsaga      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärad f. lagsaga      
Tiohärad förr lagsaga      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas /Se      
Tiohärads lagsaga förr lagsaga /Se      
Tiohärad f. lagsaga      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga lagsaga      
Tiohärad lagsaga      
Tiohärads lagsaga lagsaga      
Tiohärads lagsaga Saknas      
Tiohärads lagsaga Saknas      
*Tiohärad område i Småland      
*Tiohärad lagsaga lagsaga      
Tiohärad f.d. lagsaga /Se      
Tiohärad f.d. lagsaga /Se      
»tiura:biærh:e» (a:tiura:biærh:e») bebn? /Se      
Tiurby Saknas      
»toffta» se Toftaholm hg      
»toffthe» se Toftaholm hg      
»torletorp» se Torlarp by      
*Vbbalijoh gränsort /Se      
»wllathorp» beb.      
*Ullavi Saknas      
Ulfsryda Saknas      
wadzstadha» beb.      
*Vadzstadha Saknas      
*Vadzstadha Saknas /Se      
*Wassom Saknas      
*Vigerstad Saknas      
*Vigerstad Saknas /Se      
*Virdegränna gd /Se      
Wishult sn      
Värend del av Kron. l.      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av Kronob. l. /Se      
Värend del av Småland      
Väsend del av Kronob. l. /Se      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Wærænd Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av Kronob. l.      
Värend Saknas      
Värend del av Kronob. l.      
Värend del av Kronob. l.      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Kron.l.      
Värend del av Kronob.l.      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend del av Kronob. l.      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Krb. l.      
Värend del av Småland      
Värend (härad)      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Kron. l.      
Värend del av Småland      
Värend del av Kron. o. Jönk. l.      
Värend del av Småland      
Värend del av Jönk. o. Kron. l.      
Värend del av Kron. l.      
Värend del av Småland      
Värend del av Kron. l.      
Värend del av Småland      
Värend del av Kron. l.      
Värend del av Småland      
?Värend del av Kron. l.      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Kron. l.      
Värend del av Småland      
Värend del av Kronob. l.      
Värend gammalt folkland      
Värend fd. land      
Värend del av Kron. l.      
Värend del av Småland      
Värend del av län      
Värend lagsaga      
Värend del av län      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland /Se      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend del av Småland      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend landskap      
Värend f.d. lagsaga      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Kron. l.      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Kronob. l. /Se      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av landskap      
Värend del av Småland      
Värend f.d. folkland      
Värend Saknas      
Värend f.d. folkland      
Värend del av Småland      
Värend f.d. folkland      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend folkland      
Värend bygd      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend förr del av lagsaga      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend förr del av lagsaga      
Värend förr del av lagsaga      
Värend förr del av lagsaga      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend Saknas      
Värend landskapsdel      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av län      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend bygd      
Värend bygd      
Värend landskap      
Värend gammalt folkland      
Värend Saknas      
Värend gammalt folkland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend landsdel      
Värend f.d. lagsaga      
Värend f.d. lagsaga      
Värend del av Småland      
Värend del av Kronob. l.      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend f.d. lagsaga      
Värend gammalt folkland      
Värend fd lagsaga      
Värend Saknas      
Värend gammalt folkland      
Värend folkland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend gammalt folkland      
Värend del av län      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Kronob. l.      
Värend del av Kronob. l.      
?Värend Saknas      
Värend del av Kron. l.      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend gammalt folkland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Kron. l.      
Värend Saknas      
Värend bygd      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Småland      
Värend del av län      
Värend Saknas      
Värend del av län      
Värend del av Kronob. l. eller h:der /Se      
Värend Saknas      
Värend del av Kron. l. /Se      
Värend del av län      
Värend gammalt folkland      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend gammalt folkland      
Värend del av Småland      
Värend inbyggarbeteckning, del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Saknas Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av Kronobergs l.      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av Småland      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend Saknas      
Värend del av Kron. l.      
Värend Saknas      
Värend del av län      
Värend del av Småland      
Värend del av Småland      
Värend del av Kronobergs l.      
Värend del av Småland      
Värend del av län      
*Värends lagsaga=Tiohärads lagsaga Saknas /Se      
Värend del av Kronob. l. /Se      
Värend del av Kronob. l. /Se      
Värend del av Kronobergs län /Se      
Värend del av Kronob. län /Se      
Värend bygd /Se      
Värend gammalt folkland /Se      
Värend del av Kron. l. /Se      
Värend bygd /Se      
Värend del av län /Se      
Värend del av Kron.l. /Se      
Värend del av Kron. l. (hder) /Se      
Värend bygd /Se      
Värend lagsaga /Se      
Värend forna huvudbygd /Se      
Värend del av Kron. l. /Se      
Värend del av Kron. l. /Se      
Värend del av Kron. l. /Se      
Värend del av Kron. l. /Se      
Värend f.d. landskap /Se      
Värend f.d. lagsaga /Se      
Värend del av Kron, l. /Se      
Värend del av Kron. l. /Se      
Värend gammalt folkland /Se      
Värend bygd /Se      
Värend bygd /Se      
Värend bygdenamn /Se      
värendsk del av Kron. l.      
Västergård Saknas      
»x Hærethe» förr lagsaga      
Åppinge härad Saknas      
*Århems härad hd      
*Älgaryd Saknas      
»ødhgærsrydh» gd el. by      
»øffrarydh» hg      
»øffrærydh» hg      
*Ökakajen Saknas /Se      
»ønu...rp» gd el. by      
virdar inbyggarbeteckning /Se      
virdar inbyggarbeteckning /Se      
virpar inbyggarbeteckning /Se      

  ^  

Kronobergs läns härader m.m.