ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kronobergs län : Allbo härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 146 Naturnamn : 97 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn : 2
Allbo hd Arkasundet sund Allbo hd Möckeln sjö
Aboherad = Allbo? hd Asnen sjö /Se Allbo hd Stråken sjö
Allbo hd Asnesjön sjö /Se Allbo härad  
Allbo härad Bibacken Saknas /Se Allbo härad  
Allbo hd Björnrören Saknas /Se Allbo fögderi Saknas  
Allbo hd Blotviken vik /Se Allbo härad  
Allbo hd Bråvalla hed slätt Allbo härad  
Allbo hd *Djuraberg? natn? /Se    
Allbo hd Femlingen sjö /Se    
Allbo härad Fly mosse    
Allbo hd »flätiskiär» kärr?    
Allbo härad Furen sjö /Se    
Allbo hd Furen sjö /Se    
Allbo hd Furen sjö /Se    
Allbo hd »Hallabäck» bäck?    
Allbo hd Saknas *Halmstadvägen väg    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Saknas Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd. Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö    
Allbo hd Helgasjön sjö /Se    
Allbo hd Helgaån å    
Allbo hd Helige å å /Se    
Allbo hd Hokeröret Saknas /Se    
Allbo hd Hultasjön sjö    
Allbo hd *Hälsingborgsvägen väg    
Allbo hd »Jordbäck» bäck?    
Allbo hd *Jönköpingsvägen väg    
Allbo hd Kläpbrokärr kärr?    
Allbo hd *Kristianstadvägen väg    
Allbo hd Kung Harald Hildetands monument Saknas /Se    
Allbo hd Lyen sjö    
Allbo hd Märkeslanda backe /Se    
Allbo härad Möckeln insjö    
Allbo härad Möckeln sjö    
Allbo härad Möckeln sjö    
Allbo härad Möckeln sjö    
Allbo hd Möckeln sjö    
Allbo hd Möckeln sjö    
Allbo härad /Se Möckeln sjö    
Allbo härad /Se Möckeln sjö /Se    
Allbo hd Odensjö sjö /Se    
Allbo hd Odensjö sjö /Se    
Allbo härad Odensjön vik /Se    
Allbo hd Salen insjö    
Allbo hd Salen sjö    
Allbo hd Sandelesbackarna Saknas /Se    
Allbo hd Salen insjö /Se    
Allbo hd Salen insjö /Se    
Allbo hd Salen insjö /Se    
Allbo hd »Sandbäck» bäck?    
Allbo hd *Skatehall gränssten /Se    
?Allbo hd Skatelövsfjorden vik /Se    
Allbo hd Slättö ö    
Allbo hd Slättö ö    
Allbo hd Stenbrokultsjön, se Möckeln sjö    
Allbo hd »tiura:biærh:e» (a:tiura:biærh:e) runsv. natn? /Se    
Allbo hd *Vadzängen allmänning    
Allbo hd Vegborgs grav Saknas /Se    
Allbo hd Visnas grav Saknas /Se    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åssnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö    
Allbo hd Åsnen sjö /Se    
Allbo hd Åsnen sjö /Se    
Allbo hd Åsnen sjö /Se    
Allbo hd Åsnen sjö /Se    
Allbo hd Åsnen sjö /Se    
Allbo hd Örviken vik /Se    
Allbo hd      
Allbo hd      
Allbo hd      
Allbo hd      
Allbo hd      
Allbo hd      
Allbo hd      
Allbo hd      
Allbo hd      
Allbo hd.      
Allbo hd /Se      
Allbo hd /Se      
Allbo hd /Se      
Allbo hd /Se      
Allbo hd /Se      
Allbo hd /Se      
Allbo hd /Se      
Allbo hd /Se      
Allbo hd /Se      
Allbo hd /Se      
Allbo härad /Se      
Allbo hd /Se      
»Aby» okänd gård      
»Biørkeberreta» Saknas      
-boda ortnamnselement /Se      
*Borastorp Saknas      
-by ortnamnselement /Se      
*Djuraberg? bebn? /Se      
*Drije kvarn Saknas      
[Fellevige (Sellevige?)] Saknas      
*Helleridt, helleryt Saknas      
»Hielgeaker?» Saknas      
-inge ortnamnselement /Se      
*Klevatorp Saknas      
»Komperskulla» ödetorp      
»Kælabotheræng»(?) okänd gård      
-landa ortnamnselement /Se      
-löv efterled /Se      
-måla ortnamnselement /Se      
»Ramsahult» Saknas      
-ryd ortnamnselement /Se      
*Slætta Saknas /Se      
-sta(d) ortnamnselement /Se      
*Taulffl Saknas      
*Tierhulta kvarn      
»tiura:biærh:e» (a:tiura:biærh:e) runsv. bebn? /Se      
»Westeriæd» Saknas      
-åkra ortnamnselement /Se      
*Ängekvarn Saknas      

  ^  

Kronobergs läns härader m.m.