ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kronobergs län : Norrvidinge härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 31 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Norrvidinge hd Allgunnen sjö Norrvidinge hd  
Norrvidinge hd Allgunnen sjö Norrvidinge hd  
Norrvidinge härad Allgunnen sjö    
Norrvidinge härad Allgunnen sjö /Se    
Norrvidinge härad Dammsjön sjö    
Norrvidinge hd Helgasjön sjö    
Norrvidinge hd Helgasjön sjö    
Norrvidinge hd Helgasjön sjö    
Norrvidinge hd Helgasjön sjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge hd Helgasjön sjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge hd /Se Helgasjön sjö    
Norrvidinge hd Helgasjön insjö    
Norrvidinge härad Helgasjön sjö    
Norrvidinge hd Helgasjön sjö    
Norrvidinge hd Helgasjön sjö    
Norrvidinge hd Helge sjö insjö /Se    
Norrvidinge hd Helgasjön insjö /Se    
Norrvidinge hd Helgasjön sjö /Se    
Norrvidinge hd Helgasjön sjö /Se    
Norrvidinge hd *Jönköpingsvägen väg    
Norrvidinge hd *Kalmarvägen väg    
Norrvidinge hd Örviken vik /Se    
Norrvidinge hd?      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge härad      
Norrvidinge härad      
Norrvidinge härad      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge härad /Se      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge hd /Se      
Norrvidinge härad /Se      
Norrvidinge hd /Se      
*Brunthathæ Saknas      
Ekegården Saknas      
*Fårstby sn      
*Glammyre Saknas      
»Hållasio» betn.?      
Kärsåker f.d. sn      
»Åstmä» kvarn Saknas      
*Åkniredh Saknas      

  ^  

Kronobergs läns härader m.m.