ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Almundsryds socken : Kinnevalds härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 262 Naturnamn : 515 Bebyggelsenamn : 618 Naturnamn : 825
Almundsryd sn /Se Abborragyl tjärn Almundsryd sn Nummerförteckning förteckning
Almundsryd sn Abborragyl tjärn Almundsryd sn Nummerförteckning förteckning
Allmundsryd sn Abborragyl tjärn Almundsryd sn Nummerförteckning förteckning
Almundsryd sn Abborrholmen ö Almundsryd sn Nummerförteckning förteckning
Almundsryd Saknas Aludden holme Almundsryd sn Nummerförteckning förteckning
Almundsryd sn *Anundenes Saknas Almundsryd by o. sn Nummerförteckning förteckning
Almundsryd sn Askegylet, Lilla tjärn Almundsryd sn Nummerförteckning förteckning
Almundsryd sn Askegylet, Stora tjärn Almundsryd sn Abborragöl göl
Almundsryd sn Askemossen mossse Almundsryd socken Abborragöl göl
Almundsryd sn Aspö, Norra ö Nykyrke sn Abborrsjön göl
Almundsryd sn Aspö, Norra ö Nykyrka sn Abranamossen mosse
Almundsryd sn Aspö, Norra ö Adams ödet. Aftasvens lycka åker
Almundsryd sn Aspö, Norra ö Aftasvens ödet. Almesåker åker
Almundsryd sn /Se Aspö, Norra ö Almundsryd, se Ryd Saknas Aludden holme
Almundsryd sn /Se Aspö, Södra ö Anders» i hagen t Amundshylteån å
Almundsryd sn /Se Aspö, Södra ö Annakatrina lyckan ödet. Applaliden lid
Almundsryd sn /Se Aspö, Södra ö Annas lht Askegölen göl
Almundsryd sn /Se Aspö, Södra ö Annas i vången avs. Askehålan äng
Almundsryd sn Aspö, Södra ö Antons på Backen lht Askekorran kärr
Almundsryd sn /Se Aspöfjorden del av Åsnen Aspelund ödet. Askemossen mosse
Almundsryd sn /Se Aspöfjorden fjord Aspelund avs. Askäng odling
Almundsryd sn Birkeholmen holme Augusts lht Aspåkern åker
Almundsryd socken /Se »Biäldrö» Saknas Augusts på Knölen t Aspåkern åker
Nykyrka namn på sn /Se Biälfwasiön, se Bjällersjön sjö Axels lht Aspö, Norra ö
Nykyrke sn /Se Biälfwernäs quarnar och åhlfiske kvarn Backagård hmd Aspö, Södra ö
»Ytra sokn» äldre namn på sn /Se Bjällerbäcken bäck Backagården bebyggelse Astorrakällan källa
»Ytra sokn» sn /Se Bjällerbäcken bäck Bastapetterjohans lht Augustavången åker
Almsta Saknas Bjällerbäcken bäck /Se Beleksatorpet ödet. Backlyckan åker
Hwæm äldre benämning på snr Bjällernäs kvarn kvarn Bergagården lht Backåker åker
*Nykyrka socken Saknas Bjällersjön sjö Bergagården hmd Badehallen sten
Nykyrka sn Bjällersjön sjö Berget t Badhallen sten
*Nykyrkio gammalt sockennamn /Se Bjällersjön sjö /Se Bergkulla lht Baggakullen höjd
*Ytra sokn förr namn på sn *Bjällra bäck /Se Bergkvistatorpet t Baggalyckan åker
*Ytra gammalt sockennamn /Se *Björkbäck bäck Bergsnäs avs. Basteåker åker
»a nundanes» Saknas Björkebråten triangelpunkt Bergvik lht Baståker åker
*Anundanes Saknas Björkesjön sjö Betlehem hmd Baståker åker
Bjällerhult by /Se Björkholmarna öar Bjellerhult by Baståker åker
Bjällermåla by /Se Björkholmen ö Bjällbo lht Batten åker
Bjällernäs by Björkholmen terräng Bjällerhult by Beckåkrarna åkrar
Bjällernäs by Björkholmen ö Bjällerlund lht Bergavången åker
Bjällernäs gd /Se Björkholmen udde Bjällermåla gård Billgrenaåkern åker
Björkebråka by Björkholmen holme Bjällernäs gård Billåker åker
Björkebråten gd Björngylet tjärn Bjäret bebyggelse Bjällerbäcken bäck
?Björkebråten by ?Blenesten sten Bjäret bebyggelse Bjällersjön sjö
?Björkebråten by *Blimsten gränsmärke Björkebråten gård Bjäret mosse
Björekbråten gd *Blinesten gränsmärke Björkebråten by Bjärsåker åker
Björkebråten by /Se Blågylet tjärn Björredal lht Björkekärret kärr
Björsemåla gd /Se Boasjön sjö Björkedal lht Björkelundsliden lid
Blidingsholm by Bockholmen ö Björkelund t Björkholmen holme
Blidingsholm gd /Se Bokelund terräng Björkelund t Björkholmen holme
Blidingsholm by? Boknäsaudd udde Björkelund hmd Björkholmen holme
Blidingsholm by Bokåsen Saknas Björkeslätt lht Björklyckan åker
Blidingsholm by Bonudden triangelpunkt Björkholmen lht Björksjön sjö
Blidingsholm by Bergavallarna borglämning Björkängen avs. Björkåkern åker
Blidingsholm gammalt herresäte Bosasjön sjö Björsamåla gård Björnamaden mad
Blidingsholm gård Breda myr myr Blidingsholm gård Björnbäcken bäck
Blidingsholm gård Bredvik vik Blidingsnäs avs. Björngölen göl
Blidingsholm gdr /Se Brosmåla triangelpunkt Blåtorpet bebyggelse Björngölen göl
Blidingsholm förr befäst gods, nu gd /Se Brosjön sjö Blåtorpet ödet. Björnstenskulle höjd
Brorsmåla by Brosjön sjö Boahylte gård Björsåker åker
Brorsmåla by Brädeborgsfjorden del av Hönshyltefjorden Bodahylte Saknas Blenesten sten
Brorsmåla by /Se Brändeborgsfjorden sjö Bodahylte gård Blomsteråker åker
Brotorp gård Brändeborgsfjorden, se Brädeborgsfjorden del av Hönshyltefjorden Bokedal avs. Blåberget höjd
Brändeborg by Byaviken vik Bokedalen lht Blågölen sjö
Brändeborg by? Bökegyl tjärn Bokelid lht Blåmossen mosse
Brändeborg by, förr gård Bökemoen terräng Bokelund avs. Blåsebacken höjd
Brändeborg by Bökholmen terräng Bokelund torp Blåtorpamossen mosse
Brändeborg gd Dammossen mosse Bokelund torp Bockabacken höjd
Eve holme befästningsruiner Drevsjön sjö Bokholmen lht Bockarummet beteshage
Flygeboda by Drevsjön sjö Bokholmen lht Bockarumskällan käll
Flygeboda by Drevån å Bokås lht Bockarumskällan källa
Flygeboda by Dunholmen ö Bokåsen avs. Bockarumskärren kärr
?Flygeboda by Dunholmen terräng Bonudd gård Bockarumsrutan hage
?Flygeboda by Ekholmen, Lilla ö Bonudd by Bockholmen holme
Flygeboda by Ekholmen, Stora ö Bossa-Petterns hmd Boddåker åker
?Flygeboda by Enskäppegylet tjärn Boss-Olans ödet. Bokelyckan åker
Flygeboda by Eriksberg terräng Brajdatorpet ödet. Bokholmen åker
Flygeboda by /Se Eveholme ö Brattelund lht Boksåkern åker
Frankanäs by /Se Farbäcken bäck Brorsmåla by Bokåker åker
Frankanäs by /Se Flintabacken backe? Brorsmåla by Bolabacken åker
Frickafors samh. /Se Flyen mosse Brostugan hmd Bolamaden äng
Getnö ö Flysjön sjö Brotorpet hmd Bolet äng
Getnö frälsehem Frankanäs triangelpunkt Brukslyckan lht Bolet äng
Getnö gd /Se Frankasjön del av Åsnen Brukstorpet lht Bommaliderna lider
Getnö gd Frankasundet sund Brukstorpet t Bommatäppet åker
Gissemåla by Fryksjön sjö Brunagården hmd Bommaåkern åker
Gissemåla by /Se Fryksjön sjö Bruna-Johannes´ t Bondaåkern åker
Gräskulla by Fyrholmen ö Bryggarens Saknas Bonuddasjön sjö
Gräskulla by? Furuholmen ö Brändastugan ödet. Bosasjön sjö
Gräskulla by Furumossen mosse Bråndeborg gård Braxnabben udde
Grövik gård Fåglanäs terräng Brändeborgsmåla gårdar Britteslätt vång
?Gässemåla gd Fänabben udde Böckaregården hmd Bro, Idekulla bro
Gässemåla by /Se Galnegyl tjärn Böckarens avs. Bro, Nye bro
Görgeshult beb. /Se *Gamla Åslavärmen kvarn Bökelund lht Broar, Lagmans broar
Hagsjömåla gd Gastaliden terräng Bökemoen gård Brobuckaliden lid
Hagsjömåla gd /Se Gatviken vik Dalskog avs. Bromsahagen hage
Hagsjömåla gd /Se Getaholmarna öar Danskapetter Johans lht Brosjön, Lilla sjö
*Hiørnbo Saknas geteön, se Getnö ö Daska-Måretans lht Brosjön, Stora sjö
Hyttelyckan lht /Se Getnö ö Djupadal lht Broåker åker
*Hælstomaale gd /Se Getnö ö Drevsnäs gård Brudalyckan kärr
Hölkamåla by /Se Getnö ö Dånahejan ödet. Brudbäcken bäck
Hönshylte by Getnö ö Ekajannatorpet ödet. Brudhejan äng
Hönshylte by Getnö ö Ekemoen lht Brudliden lid
Hönshylte by Getnö ö Ekemoen lht Brudmossen myr
Hönshylte by Getnö triangelpunkt Ekenäset lht Bruksträdan åker
Hönshylte by *Greve Mörners väg väg Eketorpet torp Brukstäppet åker
Hössjömåla by /Se Gropgylet tjärn Ekhult lht Bruksäng odling
Idekulla gd /Se Gropholmen udde Ekmannastället hmd Brunnsåker åker
*Jaregismåla gd *Gränavärmen ålfiske Elvireborg lht Bråtakällan källa
*Järnemåla by *Gränavärmen ålfiske Enholmen lht Bränan åker
?Järnemåla by Gräsholmen ö Eriksberg avs. Brändeborgsfjorden del av fjord
Järnemåla by /Se Grässjön sjö Eriksberg lht Brändeborgsviken vik
Järnemåla by /Se Grönadel ägomark Erikspark lht Brändehall sten
Järnamåla by /Se Gröna ön ö Evedal lht Brändetorpsgölen göl
*Jærngiishult Saknas Grönegylet tjärn Favalsmassas t Brännerikällan källa
*Jarugüshult Saknas /Se Grönstenaviken vik Fjäratorpet bebyggelse Brännerisåkern åker
Jönsamåla gd /Se Grönvik skogsmark Flintabacken hmd Brönastigsåkern åker
Kampersmåla Saknas Gubbagylet tjärn Flintatorpet hmd Brönen åker
Kassahult by Gunnelgrepras barns loyetrogh vattensamling Florida lht Brötelandet åker
Karsahult gd /Se Gunnel Grepas Bank löjetråg vattensamling Flyaboda Saknas Brötelandet åker
Karsamåla by /Se Gyesundsholmen ö Flybacken lht Brötelandsängen äng
Kastensmåla gd Gyllet sjö Flygeboda gård Bultebacken åker
Kastensmåla by Gångslösa ö Flärdbotels lht Buskapplaliden lid
Kastensmåla by Gårdgylet tjärn Foglamon t Bykehall sten
?Kastensmåla by Gårdgylet tjärn Frankalund avs. Bysjön vik
Kastensmåla by Gårsjön sjö Frankanäs gård Byxelyckan åker
Kastensmåla by /Se Gårdsjön sjö Frans avs. Byxåker åker
*Knuten gd Gårdsjön sjö Fredrika hmd Byxåker åker
?Kompersmåla by Gåsaviken vik Fredriks ödet. Bålabron bro
?Kompersmåla hg Gäddegylet tjärn Fridafors avs. Bäckamaden mad
?Kompersmåla gd *Gäddegölsbäck bäck Fridatorpet lht Böckarelyckan åker
Kompersmåla gd Göl vattensamling Fridhem lht Bäckholmen åker
Kompersmåla gård Göl Saknas Fridhem lht Bäckåker åker
Kompersmåla gd Gölkärret kärr Fridhem avs. Bökegöl göl
Kompersmåla herrgård Gölkärret kärr /Se Fridlunda lht Bökelid lid
Kompersmåla Saknas *Hackekvarnså å Fridsbo avs. Bölenamossen mosse
Kompersmåla hg /Se Hagen terräng Fridsborg avs. Dalalyckan åker
Kompersmåla gd /Se Hagsjömåla betesmark Fridsholmen lht Dalåker åker
Krokshult by *Hartgrepes löjetråg sjö Frubergatorpet t Dammhagen mad
Krokshult by Hartgrepas löjetråg vattensamling Fryksjön lht Dammhultet skogsområde
Kroxhult g. Hartgrepas lögetrog vattensamling Fröbergsdal t Dammkärret kärr
Krokshult by /Se Hartgrepas lögetråg tjärn? Furs hmd Dammlyckan åker
Kungsholmen befästningsruin *Hartgrepas lögetråg Saknas /Se Furulund lht Damm-mossen mosse
Kuppesmåla gård Havbältan ålfiske Fyrkanten avs. Dansebacken höjd
Kupersmåla gd /Se Havbältan sjö Fågladal lht Djursåker åker
Kuppesmåla gd /Se Havbältan sjö Fåglamossen ödet. Drakahall höjd
Kvarnenäs torp Havbältan Saknas Fåglanäs lht Dralingsmassatäppet åker
?Kvarnhult gd Havsbältan Saknas Fållen hmd Drev, Gröna kärr
Lindehult by Havbältan del av sjö /Se Fällborgsslätten avs. Drevjeån bäck
Lindehult by Havbältans ålfiske ålfiske Galinatorpet t Drevsjön sjö
Lindehult by Havbältans ålfiske moss Getahejan lht Drängagråten åker
Lindehult by Havbältesfjorden del av Åsnen Geta-Pellens ödet. Drängagråten äng
Lönsbygd by /Se Havbältefjord sjö /Se Getnö gård Dunholmen holme
Milleboda g Havbältefjorden vik av Åsnen Getnö gård Dunge, Västre skogsskifte
Milleboda gd Havbältefjorden sjö /Se Gillbergatorpet ödet. Dyngåkern åker
»Mistohult» by Hemsjön sjö Gillbergsvensatorpet t Dåvarna vik
*Olafsbyghdh gdr *Hjortabäck bäck Gladamarians ödet. Edvardatäppet åker
»Olafs tols bygdh» gdr *Hjortabäcken bäck Gommans bebyggelse Ekeliden lid
Olnshult, se Ålshult gd *Hjortabäck å Gosaregården hmd Ekeliden lid
Olofsbol gdr Hjortabäck bäck /Se Granö hmd Ekeåkern åker
Olovsbol by Hjortagyl tjärn Gretagård bebyggelse Ekåkern åker
Olofsbol by? Hjortagylet tjärn Grevakvarnen kvarn Enelyckan åker
Ramsberg by Hjortagölen göl Grisajössens t Enskäppegölen göl
Ramsberg by /Se Hjortahall terräng Gränsen ödet. Eveholme holme
Ramsnäs by /Se Hjortasjön sjö Gräsjöbacke hmd Fagahall sten
Rimshult by Hjortasjön sjö Gräskulla by Farbäcken bäck
Rimshult Saknas Hjortasjön sjö Gräskulla by Farbäcksholmen holme
Rimshult by Hjortasjön sjö Grävlingeberg gård Farmorskällan källa
Rimshult by *Hjortebäck bäck Grönadal hmd Farmorsåkern åker
Rimshult by *Hjorthulthall gränsmärke Grönadal t Farsåker åker
Rimshult by hläppen land mere, se Svansjökläpp holme o. gränsmärke Gröttastället ödet. Femstenarör stenröse
Rimshult by Holkesjön sjö Grövik gård Fjord, Västra åker
Rimshult by Holkesjön sjö Gröviksnäs t Fjäderhanabackarna höjd
Rimshult by *Holländar vägen väg Gubbaron t Fjärdingspålaliden lid
Rimshult by *Holländarevägen väg Gummagården hmd Flintabacken höjd
Ryd by Holländarevägen väg Gummapetters ödet. Flygsjön sjö
Ryd mun. samh. Holländarevägen väg Gummarekullens lht Fläskabäcken bäck
Ryd gd /Se Holmabron bro Gummaretorpet ödet. Fors, Granö fall
Ryd samh. /Se Holmabrons ålfiske Saknas Gustava t Frankasjön vik
Ryd samh. /Se *Holma måssa mosse Gustavsborg avs. Frankasundet sund
Ryd msamh. /Se Holmslund terräng Gängstorp lht Frejnabacken åker
Ryd poststation /Se Holmsö ö Gässemåla Saknas Fromängen äng
Rydsbrunn poststation /Se Horgefjorden del av Åsnen Gässemåla gård Fryksjöliden lid
Siggemålen by /Se Horgefjorden del av Åsnen Gökatorpet ödet Fryksjön sjö
Skåramåla gd /Se Horjefjorden del av sjö Görgeshult gård Främredal åker
»skæminge» beb. Hultasjön sjö Hagafredrikens lht Främrestycke åker
Slattesmåla by /Se Hultasjön sjö /Se Hagalund torp Fågelön udde
Stensjömåla by? Huvudskallabacke Saknas Hagsjömåla gård Fålabäck bäck
Stensjömåla by Huvudskallsbacke Saknas Hagsmåla gård Fålen åker
Stensjömåla by håriebofiählen, se Horgefjorden del av Åsnen Hallakulle hmd Fållen åker
Stensjömåla by Häjeudden udde Handlandens lht Fårahagen hage
Stensjömåla by Häjklippan udde Hanö lht Fårahallen sten
Stensjömåla by /Se Hästamossen odling /Se Hattatorpet ödet. Fåramarken skogskifte
Stensjömåla by /Se Hästhallen skär Heja, Holms lht Fåramarken skogsmark
*Systemåla Saknas Hästskobäcken bäck Hejhåkans lht Fårastycket åker
Söftesmåla gd Hätte gyl tjärn Heleneborg lht Fällborgsbäcken bäck
Toftahult gd /Se Högelycke triangelpunkt Helenehem torp Fänabben udde
Toftåsa by /Se Hölkesjön sjö Henriksberg lht Föllebäcken bäck
Torstensmåla by /Se Hönshyltefjorden sjö Herregården bebyggelse Galnegöl göl
Torsatorp by /Se Hönshyltefjord sjö Hermans ödet. Galtegruva jordområde
Torstensmåla by /Se Hönshyltefjorden sjö Hingården bebyggelse Gamlemossen mosse
Trestenshult gd Hönshyltefjorden utvidgning av Hörrumsån Hjortalid Saknas Gastabacken höjd
Trästenshult gd Hönshylte gyl tjärn Hjortalund ödet. Gastahagen hage
Trestenshult fordom säteri, nu by Hönshylte Siön, se Hönshyltefjorden sjö Hjortelid gård Gatelyckan åker
Trestenshult by /Se Hönshylte skans borg Holmen Saknas Gateåkern åker
Trestenshult by /Se Hönshylte skans borglämning Holmslund lht Gathejan äng
Troja enl. sägnen stad Hönshylte skans borglämning Hult, Östra avs. Getanabben udde
Trojenborg borg Hönshylte skans borglämning Hultet bebyggelse Getapellalyckan åker
*Trulleborg borg Hönshylte skans Saknas Hyttelyckan ödet. Gladeliden lid
Tröjemåla by Hönshylte skans befästning Håkan-Petters t Gottlandsholmen Saknas
Tröjemåla by Hönshylte skans befästning Håkans på Skärvliden t Granhaga åker
Tröjemåla gd o. by /Se Hönshylte skans Saknas Häggatorpet ödet. Grankärret kärr
Tröjemåla by /Se Hönshylte skans borgruin /Se Höckagården hmd Granöfallet vattenfall
Tröjemåla by /Se Hönshylte skans borg /Se Högadal lht Granöholmen holme
Tröjemåla by /Se Hössjön sjö Högadal lht Gretåker åker
Tröjemåla by Hössjön sjö /Se Högadal lht Gretåker åker
Tröjemåla by /Se Hössjön sjö /Se Högakull lht Grevalyckan åker
Tröjemåla gd /Se Idekulla bro trol. bro Högalund avs. Gropamaden mad
Tröjemåla by /Se Idekulla bro trol. bro Högalycke lht Gropholmen holme
Tröjemåla gd /Se Igelön ö Högelycke lht Groppgölen göl
Täckelsmåla gd /Se Insjön del av Åsnen Högelycke = Räva Kallens Saknas Gruva, Gallsta plats i skog
*Hvæm el. Hvæmbo gammalt sockennamn /Se Jutanabbarna uddar Höjd, Lyckans lht Gråbönelyckan åker
Hvarnborn Saknas »Jylatjärret» se Gölkärret Saknas Hökatorpet t Gråmyrahallen sten
[Hwarnbo] Saknas Järnemålasjön sjö Hölkebacke ödet Gråmyrehall sten
Hvembo, Hvenbo sn Järnemålasjön sjö Hölkemåla gård Gråmyren myr
?»hwæm» förr sn, nu uppdelad i snr Kalvholmen holme Hönetorpet ödet Gråmyren myr
Hvembo förr sn, nu uppdelad i snr Kalvsjön sjö Hönshylte gård Gråmyren myr
Huembo Saknas Kampervik vik Hösmåla gård Gråten åker
Hwembo förr sn, nu uppdelad på socknar Kanaltorpet ägomark Hösmåla by Gräsjön göl
Hvembo förr sn, nu uppdelad i snr Karlstorp triangelpunkt Hössjömåla gård Gräskorrebacken höjd
[Vennbo] Saknas Karsa hult kvarn kvarn Idekulla gård Gräskullaviken vik
Vembo förr sn Karsasjön sjö /Se Ingelund undantaget Grävaviken vik
Vembo förr sn Karsahultasjön sjö Inlockahult gård Grävlingabacken höjd
*Hwæmbo förr sn, nu del snr Kihavaudden udde Inlockahult by Grävlingabäcken bäck
Vembo förr sn Kipholm udde Intaget ödet. Grönegölen göl
Vembo förr sn Klara gyl tjärn Intaget lht Grönenabbe udde
»Hwembo» förr sn, nu del av snar Kläppen ö Jannes lht Gröngölsmyr kärr
*Hvembo förr sn, nu del av snar Klätten ö Jannes lht Grönsvikabackarna höjd
Vembo förr sn Knoppagylet tjärn Jennylund lht Gröviksmaden mad
Vembo förr sn Kopparhäjegyl tjärn Johannas vid sjön ödet. Gubbagölen göl
Vembo förr sn Krampen sjö Johannesburg t Gubbakällan källa
Vembo förr socken Krampen sjö Johans lht Gubbamyren myr
Vembo förr sn Krampen sjö Jonasa-Johans ödet. Gubbäng äng
Vembo förr socken Krampen sjö /Se Jonatorpet t Gustabacken höjd
Hvembo sn Kringlegyl tjärn Jonsryd lht Gångslösa holme
*Vembo ä. namn på snr Kroksjön sjö Järnabengtahemmet lht Gårdgölen göl
Hwem (tid. Hwam) f.d. sn /Se Kroksjön sjö Järnemåla Saknas Gårdsjön sjö
Vemboö f.d. sn, nu del av snr /Se Kråkebro bro Järnemåla gård Gårdsjön sjö
Hvæmbo äldre benämning /Se Kråkeviksström vik Jönsamåla gård Gåsaflot kärr
Vrigstad gd /Se Kukerssmåhla siön, se Kuppersjön sjö Jöran-Magnus» lht Gåsamaden mad
Vrigstad gd /Se Kungsholme udde Jössahåkans ödet. Gåsaviken vik
Vrigstad gd /Se Kungsstenen minnesmärke Jössajohans t Gäddeliden lid
Vrångaböke by Kuppergylet tjärn Jössajössatorpet ödet. Gäddgölen göl
Vrångaböke by Kuppersjön sjö Kajesvens ödet. Gäddholmen ö
Vrångaböke, Södra komm.- bost. Kuppersjön sjö Kajsehemmet ödet. Gärdesmossen odling
Vrångaböke by /Se Kuppersjön sjö Kanaltorpet torp Gässemålabeget höjd
Vrångeboda by Kyrkebäcken bäck Karins-Marias gh Göl, Abborremåla göl
Vrångeboda by /Se Kyrkstadkulle udde Karlslund lht Göl, Galne göl
Vrångeboda by Kålsjön sjö Karlstorp gård Göl, Hätte göl
Ytrå äldre namn på snr Käringudd udde Karsahult gård Göl, Jönsamåla göl
Ålshult gd Ladholmen udde Karsamåla gård Göl, Lilla göl
Ålshult gd Landabäck bäck /Se Karsapetterstorpet ödet. Göl, Lomma göl
  *Landabäck, se Hjortebäck bäck Kastensmåla gård Göl, Lomma göl
  Lekehall trol. berg Kerstins lht Göl, Svarte göl
  *Lergöl göl Kiten åker Göl, Toftåsa göl
  Lindblommatorpet ägomark Klemensdal Saknas Göl, Tvåskäppe göl
  Lindemoen terräng Knapatorp gård Gölakällan källa
  Livagården terräng Knapatorpet by Gölaliden lid
  Lommagyl tjärn Knaperslycka ödet. Gölamossen mosse
  Lommagöl sjö /Se Knektabacken ödetorp Hagaliden lid
  Lommaviken vik Knektatorpet avs. Hagalyckan åker
  *Lommevad plats på den forna riksgränsen Knoppatorpet ödet. Hagalyckan åker
  Långagöl tjärn Knäppen lht Hage, Balders skogsdunge
  Långa kärr kärr Kojan t Hage, Herrmans hage
  Långasjön, Nedre sjö Kompersdal avs. Hagåker åker
  Långasjön, Nedre sjö Komperslund lht Hakaliden lid
  Långasjön Övre sjö Kompersmåla traktnamn Hakaliden höjd
  Långö ö Kompersmåla gård Hallakulle höjd
  Långön ö Kompersmåla herrgård Hallalyckan åker
  Långåsund sund Korgmakarens lht Hallastad vik
  Länsmansbron bro Korsdanglatorpet t Halmabacken höjd
  Löjetråget vattensamling Kristeneborg lht Hattaberget höjd
  Löjetråget vattensamling Kristoffers lht Hattaberget höjd
  Löjetråget vattensamling Kroka-Märtans gh Havbälte fjord sjö
  Löjetråget kärr /Se Krokshult Saknas Hejan äng
  Löjetråget sjö /Se Krokstorp t Hejekärret kärr
  Löjetråget göl /Se Krokstorpet t Hejhultabacken höjd
  Lövö, Lilla ö Kroxhult gård Hjortagölen göl
  Lövö, Stora ö Kråkenäs lht Hjortagöl göl
  Lövö, Stora ö Kråketorpet lht Hjortahall sten
  Maden udde Kuppersmåla gård Hjortakärr kärr
  Madholmen, Norra holme Kvarnadal lht Hjortamad mad
  Massatorp terräng Kvarnamo hmd Hjortamaden myr
  Matviken vik Kvarnamo t Hjortasjön sjö
  Mellansjön sjö Kvarnumoen lht Holländarevägen väg
  Mellansjön sjö Kvarnatorpet hmd Holkastycket åker
  Mien sjö /Se Kvarndammen avs. Holmabron bro
  Mien sjö /Se Kvarnen lht Holmabron bro
  Mjärdudden udde Kvarnhult gård Holmagrinderna grinder
  Mobergs ugn kolugn? Kvarnhult gård Holmamarken ägor
  *Mossevik punkt på den forna riksgränsen Kvistolans lht Holmar, Nils öar
  Mouddarna uddar Kyrkön Saknas Holme, Flintans udde
  Muggevik vik Kyrkön gård Holme, Lille holme
  Musasund sund Kyrkön gård Holme, Store ö
  Musholmen udde Källsatorpet ödetorp Holme, Tåa holme
  Målaviken vik Käringhålet undantaget Horeberg höjd
  Mörrumsån å Landet bebyggelse Horjefjorden del av sjö
  Mörrumsån å Landshövdingens ödet. Horsanabben udde
  Mörrumsån å Lantshem avs. Horsarydslyckan åker
  Mörrumsån å Lassahemmet lht Hultakärr kärr
  Mörrumsån å Lassa-Pellens lht Hultamossen mosse
  Mörrumsån å Lidhem lht Hultamossen mosse
  Mörrumsån å Lidhem lht Hultasjön sjö
  Mörrumsån å Lidnäs lht Hultasjön sjö
  Mörtön ö Liljeholmen avs. Hultåker åker
  Mörtören ö Liljeön lht Hultäng äng
  Noraspön, se Norra Aspön ö Lillejons lht Humleåkern åker
  Norremark terräng Lindehult by Husåker åker
  Norrö ö Lindehult gård Husåker åker
  Notaholmen holme Lindelund lht Hyltebacken höjd
  Notlabacken udde Lindhem avs. Hylteviken vik
  *Nybro bro Lindvallatorpet t Hyssingslycka åker
  *Nybro bro Lindås avs. Hålabonnaliden lid
  *Nybro f.d. bro Linga-Håkans ödet. Hålabotten åker
  *Nybro bro Linnelund = Tyska-Kalles lht Häggalyckan åker
  *Nybron bro Linnemoen torp Häjdalyckan åker
  *Nybro bro Lisas lht Häradsstocken spång
  *Nybron bro Ljungby lht Hästakärret kärr
  *Nye bro förr bro Ljusadal hmd Hästamossen odling
  Nåraspen, se Aspö, Norra ö Ljusadal gh Hästhallen sten
  Nårrhölcken, se Holkesjön sjö Lugnet lht Hästskohölen lugnvatten
  Näckhallsfjorden del av Åsnen Lund t Högebacke höjd
  Näckhallsfjorden del av sjö Lundatorpen torp Hökahalsen utskifte
  Näsudden udde Lundatorpet lht Hökakärret kärr
  Näsudden udde Lundatorpet ödet. Hölkesjön sjö
  Näsuddeviken vik Lundströmatorpet ödetorp Hölkeön ö
  Oaholmen ö Lunke-Märtans t Hönshyltefjorden sjö
  Oastenen ö? Lustagården hmd Hönshyltefjärden fjord
  Odens hall terräng Lycka, Höga ödet. Hönshyltegöl göl
  Olofsbolsjön sjö Lycke ödet. Höravången åker
  *Oppvärmen förr ålfiske Läckarör lht Hössjöbro bro
  Orkarholmen, Norra ö Lönsbygd gård Hössjön sjö
  Orkarholmen, Södra ö Lönsbygd by Ingsjön sjö
  Orkarholmen, Södra ö Lövelund kv Intagadåven gungfly
  Ormnabben udde Lövingstorp ödet. Isakalyckan åker
  Ormön udde Maden avs. Isansmåle höjd
  Osnabbaholmen ö Magnus» däruppe lht Isterkullen höjd
  Pestbacken backe Mannakärs hmd Jentensgruva jordområde
  Prästafjorden del av Hönshyltefjorden Maria, Lilla hmd Jonasviken vik
  Pukakitteholm ö Maria Magdalena hmd Jonsbackamossen mosse
  Rammasjön sjö Marias i skogen lht Jordbrohålan äng
  Rammsjön sjö Marieborg lht Juladalen åker
  *Resesten gränsmärke Marielund lht Jussyusholmen holme
  Riddarebron bro Marielund lht Jussynsmaden mad
  Riddarehejan äng Marielund lht Jussynsudde näs
  Rummet ägomark Markaryd t Järnemålasjön sjö
  Rydön ö Massatorpet torp Järtnaholm holme
  Ryttareholmen ö Masugnsstugan t Jönsamålaviken vik
  Ryttareholmen ö Mattsalyckan ödet. Kaffahejemossen mosse
  Råsa predikstol Saknas Matsudde lht Kajåkern åker
  Rännebäcksfjorden del av Åsnen Mellangården bebyggelse Kalvabacken höjd
  Rävagylet tjärn Milleberg t Kalvarumsbacken höjd
  Rönnäsviken vik Milleboda gård Kalvsjön sjö
  Sabbamaden terräng Milleboda gård Karaholm udde
  Samlagyl tjärn Milleslätt t Karlskrona höjd
  Sandholmen ägomark Missemyr hmd Karlsåker åker
  Stora Örjans källa offerkälla Moadal ödet. Karsahultssjön sjö
  Södra Örians källa Saknas Moatorpet t Karsasjön sjö
  Stora Örjans källa offerkälla /Se Mobacken lht Kattflyen mosse
  »Sellatjärret», se Sillkärret Saknas Mobergs ödetorp Kerlalyckan åker
  Sibbesten, Norra grund Mon lht Kiaholmen holme
  Sibbesten, Södra grund Mossbrohult gård Kialyckan åker
  Siggaboda damm sjö Muggeboda gård Kiodalyckan åker
  Siggebodaån å Mur-Petterns lht Kittehall sten
  Siggaboda ån å Myra-Jonasens t Kittelycka åker
  Sikalekaholmarna holmar Myr-Jössens torp Klinten åker
  Sikalekaholmen holme /Se Myrön hmd Klippana stenskär
  Sikalekaudd udde Mysastället t Klockaremaden mad
  Sikalekaudd udde /Se Möllaremarians lht Klövehall sten
  Sillakärret kärr Möllebacka avs. Knapahejan äng
  Sillkärret kärr Möllerstorpet lht Knapen åker
  Sillkärret kärr /Se Mölletorp avs. Knektakärret kärr
  Sjögrenatorp ägomark Nissatorpet t Knektalyckan åker
  Sjötorpet terräng Norrahult t Knektatäppet åker
  Skaklagyl tjärn Norraryd stn Knektatäppet åker
  Skillnegylet göl Norratorp lht Knektavrån åker
  Skillnegylet tjärn Norregård bebyggelse Knektåker åker
  Skillnegylet sjö /Se Norregård bebyggelse Knoppagölen göl
  *Skiöldragöl göl Norregård bebyggelse Knöpplahall sten
  Skylnagiöhl, se Skillnegylet göl Norregård bebyggelse Kobacken åker
  *Skyllene göl göl Norregård bebyggelse Kofiekällan källa
  Skåramåla tvättfat Saknas Nyadal avs. Kohagamossen myr
  Skälö ö Nyaslätt lht Kohagen skogsskifte
  *Skärsjöhall punkt på den forna riksgränsen Nyatorp avs. Konningebäck bäck
  *Skärsjöhall gränsmärke Nyatorp lht Korpabacken höjd
  Skärsjön sjö Nyatorp lht Krampen sjö
  Slaggbacken backe Nyborgen lht Kringlan åker
  Smalsjön bäck? Nybygget lht Kringlegöl göl
  Smedbäcken bäck Nybygget avs. Kringleåker åker
  Smedsjön sjö Nybygget t Kringleåker åker
  Smedsjön sjö Nybygget t Kringleåker åker
  Smedsjön sjö /Se Nybygget lht Krokhölen lugnvatten
  Sniglaholmen ö Nybygget lht Kroksjön sjö
  Snokenhall trol. berg Nyelund avs. Krokåker åker
  Spekeryet ägomark Nyelykke lht Kruddabacke höjd
  Stekholmen udde Nygård hmd Kråkebro bro
  Stekholmen holme /Se Nygården hmd Kråkemaden mad
  Stenbacken höjd Nyhem avs. Kullarna höjd
  Stenholmen ö Nyhem lht Kulle, Karsuhults höjd
  Stenolen terräng Nyhemmet t Kungsholmen holme
  Stensjön sjö Nyholmen lht Kuppersjön sjö
  *Sterkeklev gränspunkt Nykyrke socken Saknas Kuppersgölen göl
  *Sterteklöv bergshöjd Nytorpet torp Kvarnakärret kärr
  Stommare odlad mark Nyängen avs. Kvarnamaden mad
  Stommaresund sund Nöjet lht Kvarnbäcken bäck
  Stompudden udde Olas lht Kvarnhejan äng
  Stomsjön sjö Olatorpet ödet. Kvarnkärret kärr
  Stomsjön sjö Olofs avs. Kvarnvången äng
  Stridsnabbaudden udde Olofsbol gård Kvarnåkern åker
  Ströby triangelpunkt Olofsdal, Norra avs. Kvarnåkern åker
  Stubbaviken vik Olofsdal, Södra avs. Kvarnåkrarna åkrar
  Ståmpsiön, se Stomsjön sjö Olofshem lht Kyrkbacken höjd
  *Sunnansjö os plats på riksgräns Paradiset lht Kyrkbäcken bäck
  Sutaresjön sjö Patronagården hmd Kyrkstadsviken vik
  Sutaresjön sjö /Se Pellatorpet ödet. Kålhage, Haralds åker
  Sutareön ö Pers t Kålsjön sjö
  Sutaresjön sjö Petersburg t Källa, Koppa källa
  Svalegyl tjärn Petersburg lht Källa, Märtas källa
  Svansjökläpp holme o. gränsmärke Petersdal lht Källa, Möllers källa
  Svansjökläpp holme Pettersgården hmd Källaremaden åker
  Svansjön, Norra sjö Pipareerikens lht Källåker åker
  Svansjön, Norra sjö Promstugan t Källäng odling
  Svansjön, Norra sjö Prästgården bebyggelse Käringlyckan åker
  Svansjön, Norra sjö Ramsberg gård Käringudd udde
  Svansjön, Norra sjö Ramsdal avs. Käringängen äng
  Svansjön (resp. Svansjön, N.) sjö Ramsnäs gård Käringön lid
  Svanssjön sjö Renslund lht Kär, Gröna kärr
  Svansjön Norra sjö Riddarholmen lht Kärr, Haralds kärr
  Svansjön Norra sjö Rimmapetterns torp Kärr, Långa kärr
  Svarta gyl tjärn Rimsdal lht Kärr, Röda mosse
  *Svartsjön sjö Rimshult by Kärr, Stora kärr
  Svartsjön sjö Rimshult, Norra Saknas Kärr, Stora mosse
  Suensiöön, se Svansjön, Norra sjö Rimshult Södra Saknas Kärr, Västra kärr
  Svenskas terräng Rimsnäs t Kärr, Västra kärr
  Södrasjön sjö Ringsberg lht Ladslätten åker
  Söftesmålaviken vik Romeleborg jordstuga Ladubacken höjd
  Söraspön, se Södra Aspön ö Ryabackatorpet ödet. Ladubacken höjd
  Söraspöhn, se Aspö, Södra ö Ryabacken hmd Ladåker åker
  Söremark terräng Ryadal hmd Ladåker åker
  Sörhölcken sjö Ryadal lht Ladåkern åker
  Sörsjön mosse Ryd köping Laxakrokahejan äng
  Tattaregylet tjärn Ryd hmd Ledbacken åker
  Tjurkärrsudden udde Ryd gård Ledsåker åker
  Tjurön ö Rydsgården hmd Ledsåkrarna åkrar
  Tjärnabben udde Räva-Kallens gh Ledsåkrarna åkrar
  Toftagöl tjärn Rävakulla gård Lid, Kerstins lid
  Toftåsa myr myr Rävatorpet torp Lid, Knapens lid
  Toflåsasjön sjö Sabbamaden avs. Lid, Magnus Erikssons lid
  Togylet tjärn Sandbergs avs. Lidåkrarna åkrar
  Tornäsa udd udde Sandholmen t Limmopellalyckan åker
  Tornäsaviken vik Sandåsen gård Lindbackaliden höjd
  Torstenmålasjön sjö Schoil-Ingans lht Lindbacken höjd
  Tranholmen terräng Schoilakallens avs. Lindholmen holme
  *Transjö os punkt på forna riksgräns Schvojlatorpet ödet. Lindkullen höjd
  Troja skog skog Sigga-Mians ödet. Lindkullen åker
  Trojemåla skans borgruin /Se Siggamåla gård Livagården åker
  Trojenborg labyrint /Se Siggamåla by Ljungbyhallen höjd
  Trojanborg fordom borg Sisspella-Bengts ödet. Ljungmossen mosse
  (Slottet) Trojenborg borgruin /Se Sjöadal avs. Lommahagen hage
  Trollaholma udde Sjöbacken torp Lunkebackarna höjd
  Trolleborg borgruin /Se Sjöbacken hmd Lunsaliden höjd
  Trollebäcken bäck Sjöby lht Lustaberget höjd
  Trollebäcken bäck Sjödalen t Lycka, Isaks åker
  Trollegylet Stora tjärn Sjödalen t Lycka, Store åker
  Trollgölen tjärn Sjödalen lht Lyckerumsliden lid
  Trulleborg borgruin /Se Sjödalen lht Långsjön sjö
  Tråget troligen damm Sjödalen lht Långåker åker
  *Trälleborg Saknas /Se Sjödalen lht Långåker åker
  Trälleborg borgruin /Se Sjödalen t Långåker åker
  Trässhultsjön sjö Sjögrenatorpet lht Långö ö
  Trästenssjön sjö /Se Sjöhejan avs. Lögetråget åker
  Tröjemåla Vång äga /Se Sjökroken t Mad, Kassa mad
  Trötta holme holme Sjökullen t Mad, Västre mad
  Tuskäppagyl tjärn Sjötorpet t Magnusatäppet åker
  Tvåfuraholmen ö Sjötorpet lht Malmaliderna lider
  Tvåskäppegylet tjärn Sjötorpet torp Malmbäckshejan äng
  Tvärmadholme ö Skjutsingagården hmd Mannakärr kärr
  Tårsjön sjö Skogsdal avs. Mark, Järnemåla skogsskifte
  Uppsalaviken vik Skogslund ödet. Markesbäck bäck
  Utterholmen ö Skogslund lht Markesmyren mosse
  Utterholmen ö Skogsnäs avs. Marknadsbacken höjd
  Uvholmen ö Skogsnäs t Massabacke höjd
  Uvö Norra ö Skogsnäs lht Massavången åker
  Uvö Södra ö Skogssnuvehejan torp Mastabackanylänn åker
  Vadviken sund Skogstorpet lht Mellansjön sjö
  Vieklätten ö Skomakarens lht Mellanvången åker
  Viholmen holme Skomakarepetterns lht Mellanängen äng
  Vitasten gränsmärke /Se Skottatorpet lht Mjällåker åker
  Viudden udde Skraplebacke hmd Mjärdudden udde
  Vrångaböke ålfiske ålfiske Skräddarens lht Moavägen väg
  Vrångabäck ålfiske Skäralund lht Morfarsåkern åker
  Åkadal ägomark Skåramåla gård Mormorsåker åker
  Ålshults skog triangelpunkt Skåramåla by Mossbacken höjd
  Ålsjön sjö Skärrarehäkans lht Mosse, Knapens mosse
  Åmodgyl tjärn Skärsjölund lht Mossåker åker
  *Åmmaklåpp gränsmärke Skärsjölund lht Muftigalyckan åker
  Åsen grusås Skärsjöslätt avs. Muggebacken höjd
  Åsnen sjö Skärvlidstorpet ödet. Muggevik vik
  Åsnen sjö Slanta-Kallens ödet. Musholmen holme
  Åsnen sjö Slattesmåla Saknas Myr, Kyrköns myr
  Åsnen sjö Slattesmåla gård Myr, Lomma myr
  Åsnen sjö Slattsmåla by Myraskogen skogsskifte
  Ällsjön sjö Slättesmåla, se 1 Slattesmåla Saknas Mälabacken höjd
  Ängaholmen ö Smedbacken lht Målaviken vik
  Ässjeholmen ö Smed-Evans Magnus ödetorp Märralyckorna höjd
    Smedtorpet lht Möllarelyckan åker
    Smedtorpet lht Mörrumsån å
    Snickaretorpet t Mörtön ö
    Snustorpet ödet. Nabbarna udde
    Snyggatorpet ödet. Nabbarna höjd
    Snyggolahemmet ödet. Niostenamärket rågångsmärke
    Sofielund hmd Norråkrarna åker
    Soldathejan lht Norräng äng
    Soldathemmet lht Norräng, Lilla äng
    Sonagården hmd Norräng, Store äng
    Spekeryet hmd Notaholmen holme
    Spelolans ödet. Notlabacken udde
    Spångamo t Nygårdsbacken höjd
    Stakastugan t Nyhacket åker
    Stallpetterns torp Nyhagen hage
    Starkakallens hmd Nylänn, Göta åker
    Stenanilspetterns lht Nylännet åker
    Stenbacken lht Nylännet åker
    Stenbacken ödetorp Nylännet, Lilla åker
    Stenolans t Nylännsåker åker
    Stenolen hmd Nymossen mosse
    Stenhult gård Näckhallsfjorden vik
    Stensjömåla gård Näsamaden äng
    Stensmåla by Näsudden udde
    Stensnäs t Nävakärrsliden lid
    Stensnäs torp Oaholmen holme
    Stentorpet ödet. Oastenen sten
    Stenören ödet. Olasvensaliden lid
    Stommare ödet. Olofsbolsjön sjö
    Stomsjönäs hmd Olsabodasjön Saknas
    Storegården Saknas Olåkern åker
    Stormatorpet t Ormanabben udde
    Strandåsen avs. Ornakullebacken höjd
    Ströby torp Osnabbaholmen holme
    Ströbylund avs. Oxarumsbacken höjd
    Strömsborg avs Oxhagamyren myr
    Stubbalycke ödet. Oxrummet hage
    Svansjöhultet hmd Palmastycket åker
    Svartekallatorpet ödet. Paradishölet lugnvatten
    Sven Magnus» t Pepareudden udde
    Svensbro lht Peståkern åker
    Svenskus t Petersborg höjd
    Svenslund lht Pigelipen äng
    Svenslund torp Pikalyckan åker
    Svenslund avs. Planakärret kärr
    Svenslund lht Pockershål plats i skog
    Svenstorp lht Predikstolen äng
    Såghemmet lht Predikstolshiet sten
    Södergård bebyggelse Promholmen holme
    Södergård bebyggelse Prästafjorden del av fjord
    Södergård bebyggelse Påskaryet höjd
    Södergård, Toftåsa bebyggelse Ramsnäsabäcken bäck
    Södergård bebyggelse Ramsnäsasjön sjö
    Södergården bebyggelse Ramssjön sjö
    Södradal avs. Riddarelyckan åker
    Söftesmåla gård Rimmaskogen skogsområde
    Tallajohanens lht Rimshultsliden lid
    Tallatorpet ödet. Ring, Lille åker
    Tallatorpet ödet. Rolsavången åker
    Tegelsmåla Saknas Romareport myr
    Tellinga-Brittans ödet. Rum, Möllers hage
    Tildas lht Rummet hage
    Tildas lht Rummet äng
    Toftahult gård Rumåker åker
    Toftåsa by Rumåker åker
    Torp, Savarias t Rundefors fors
    Torsmåla by Ryahallarna stenar
    Torstensmåla gård Rydholmen ö
    Torstorp t Ryds brunn hälsobrunn (och kurort)
    Trestensdal avs. Rydön ö
    Trestenshult gård Ryssåker åker
    Trintajohans t Ryttareholmen holme
    Trintastället lht Ryåker åker
    Trädgårdslund lht Rågångsåkern åker
    Trässhult by Råsen beteshage
    Tröjemåla gård Ränna, Bengts fors
    Tröjemåla by Rännilabron bro
    Tröjemåla by Rättarekärret kärr
    Tyska-Kallens lht Rävabackarna höjd
    Täckelsmåla, se 1 Tegelsmåla Saknas Rävagölen göl
    Täckelsmåla gård Rävaholmen ö
    Udden lht Rävakullabäcken bäck
    Ulriksberg hmd Rävakullaliden lid
    Undantagsstället t Rävåker åker
    Utön avs. Rödebacken höjd
    Vidastället ödet. Rönnäset udde
    Wrigstad gård Rösseln åker
    Wrångaböke by Sabbanäsamaden mad
    Vrångeboda gård Samlagöl göl
    Väghemmet lht Samuelsbäcken bäck
    Västergård Saknas Sandbergaliden lid
    Västrahult t Sandlyckeåkrarna åkrar
    Västre vång avs. Sandåsalyckan åker
    Åbergs lht Siggabodaån å
    Åbogen gård Siggaledet grind
    Åbogen by Siggaliden lid
    Åhugen avs. Siggamålaån å
    Åkadal t Sikalekaholmen holme
    Åkastället t Sillakärret mosse
    Ålshult gård Silvermossen mosse
    Ålshult jv.stat. Sjusovarehallen sten
    Åryd t Själlandsåkern åker
    Ängsryd lht Sjökrokakällan källa
      Sjökärret kärr
      Sjömaden mad
      Sjön, Södra sjö
      Sjöåker åker
      Sjöåker, Stora åker
      Skallfitteknöl höjd
      Skansen åker
      Skogsåker åker
      Skolhusbacken höjd
      Skolhusliden lid
      Skolåkern åker
      Skälö ö
      Skärsjön sjö
      Skärv, Siggamåla område med klippblock
      Skärvliden lid
      Sköljepölsan åker
      Slaggbacken höjd
      Slånlyckan åker
      Slättåkern åker
      Slättåkrarna åkrar
      Smalsjön del av Kroksjön
      Smedbäckaledet grind
      Smedbäckaliden lid
      Smedbäcken bäck
      Smedliden lid
      Smedsjöbäcken bäck
      Smedsjön sjö
      Smedstättelyckan åker
      Smedåker åker
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      Smedäng äng
      Smälleledet grind
      Smörhallarna höjd
      Smörmossen mosse
      Snigelholmen holme
      Snokehall sten
      Snoksmad mad
      Snyggamossen mosse
      Sotaregrinden grind
      Sotarelyckorna åkrar
      Spekerydsliden lid
      Spelebacken åker
      Spiken åker
      Spjutahejan äng
      Springkällan källa
      Spångamoliden lid
      Stallåkern åker
      Stamporna vik
      Stekholmen holme
      Stenolabäcken bäck
      Stenolen markområde
      Stensjön sjö
      Stensmålaåkern åker
      Stigsnabbaudden holme
      Stommare sund sund
      Stubbamyren myr
      Stubbavikaudden holme
      Stubbaviken vik
      Stugåker åker
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stumsjön sjö
      Stutaliderna lider
      Styrsåker åker
      Stöveln åker
      Stöveln åker
      Sumparna kärr
      Sunnabackarna höjd
      Sutaresjön sjö
      Svalegöl göl
      Svalget åker
      Svalparemaden mad
      Svansjön sjö
      Svartekallabäcken bäck
      Svartsjön sjö
      Svensåker åker
      Svinahall sten
      Svinahall sten
      Svinahallen sten
      Svängan fors
      Sågholmen holme
      Sågmosen mosse
      Söderåker åker
      Söderåker åker
      Söta knöl höjd
      Tallriksbok bok
      Tattaregölen göl
      Tattaremyen myr
      Timmerhallen sten
      Tipplehall sten
      Tiråker åker
      Tjurkärret kärr
      Tjurkärrsmaden mad
      Tjurkärrsudden näs
      Tjärbackakällan källa
      Tjärbackaåkern åker
      Tjärbacken höjd
      Tjärbacken åker
      Tjärbottensbacken höjd
      Tjärbränneviken vik
      Tjärnabben udde
      Toftåsakärret mosse
      Tomtåker åker
      Tornäset udde
      Torp, Norra åker
      Torpalyckan åker
      Torpåkern åker
      Torrfittebacke höjd
      Torstensmålasjön sjö
      Traneviken vik
      Tranholmen ö
      Tranåker åker
      Trelleborgsåkern åker
      Trollahejan mosse
      Trollaholm holme
      Trollaliden lid
      Trollaskogen skogsskifte
      Trollberget höjd
      Trädan åker
      Träshultsjön sjö
      Trästenssjön sjö
      Tröttabäcken del av Mörrumsån
      Tröttaholme näs
      Tullsnäs åker
      Tvågölen göl
      Tvåskäppegölen göl
      Tvärledsbäcken bäck
      Tvärledsviken vik
      Tvärleksviken vik
      Tvärmad mad
      Tvärmad mad
      Tvärmadsholme holme
      Tyrnåker åker
      Tyrnåkern åker
      Tyrnängen äng
      Tånge, Isaks plats i skog
      Tången åker
      Tårsjön sjö
      Täckelsmålagölen göl
      Törnåker åker
      Törskällan källa
      Törskärret kärr
      Udde, Djupe udde
      Udde, Lille-Karls udde
      Udde, Lillevångs udde
      Udde, Stormarnas udde
      Udde, Tornäsa udde
      Udde, Uppsala udde
      Ullsåker åker
      Uppsalakärret kärr
      Uppsalaviken vik
      Utfallet bäck
      Utterholmen holme
      Uvö ö
      Vadbroarna broar
      Vagnbodskogen skogsmark
      Vargabacken lid
      Vargastenen sten
      Vestamossen mosse
      Vetelyckan åker
      Vetelyckan åker
      Vibäcken bäck
      Vidjeklätten holme
      Vik, Jäppas vik
      Vinterängen skogsområde
      Visselåker åker
      Vrian åker
      Vängamossen odling
      Vångamyren odling
      Vångaviken vik
      Vångaviken vik
      Vägskäl, Lundets vägskäl
      Värmansholmen äng
      Västeråker åker
      Åkadalamossen mosse
      Åkadalaviken vik
      Åkaliden lid
      Åke-Karls ödetorp
      Åker, Märtas åker
      Åker, Oskars åker
      Åkerlyckan åker
      Åkrar, Haralds åker
      Ålakärret kärr
      Ålaviken vik
      Ålsjön del av Åsnen
      Åmmagöl göl
      Ångsågskällan källa
      Åsnen sjö
      Ällkärren kärr
      Ällsjön sjö
      Älmåker åker
      Ändagården Saknas
      Ängabroåkern åker
      Ängaholmen holme
      Ängakärret kärr
      Ängaresyråker åker
      Ängavången kärr
      Äskefallet fall
      Äskeholmen holme
      Äskemaden mad
      Äskemossen mosse
      Äskerännan fors
      Ö, Israels ö
      Öar, Holms öar
      Ön, Gröna ö
      Öåkern åker

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.