ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallaryds socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 329 Bebyggelsenamn : 658 Naturnamn : 665
Hallaryd sn /Se Anderslöv ägomark? Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Hallaryd socken /Se *Ahleknölen backe Hallaryds sn sn Nummerförteckning förteckning
Hallaryd sn Bejstorpaviken vik Hallaryd sn Nummerförteckning förteckning
Hallaryd Saknas Bertils ö ö Hallaryd sn Nummerförteckning förteckning
Hallaryd sn Birckön, se Stora Björkö ö Hallaryd sn Nummerförteckning förteckning
Hallaryd sn Björkelund ägomark Hallaryds socken socken Nummerförteckning förteckning
Hallaryd sn Björkö Lilla ö Hallaryd sn Nummerförteckning förteckning
Hallaryd sn Björkö, Stora ö Hallaryd sn Nummerförteckning förteckning
Hallaryd sn Björkö Stora ö Hallaryd sn Nummerförteckning förteckning
Hallaryd sn Boabjär terräng Hallaryd sn Abborrastenen sten
Hallaryd sn Bockahall terräng Hallaryd sn Abroarna landsvägsbroar av sten
Hallaryd sn Bockamossen mosse Hallaryd-socken sn Alet åker
Hallaryd sn /Se Bockens hall terräng Hallaryd sn Allén, se Kyrkallén Saknas
Hallaryd sn Bomme bäck bäck Hallaryd sn Anders» ångverkabacke Saknas
Hallaryd sn /Se Bommemyr myr Dansken inbyggarbeteckning Apelåkern Saknas
Hallaryd sn /Se Bomme sjö sjö kalvsabo inbyggarbeteckning Arvids Pelles lycka åker
Hallaryd sn Bomme sjö sjö Värja (soldatnamn) Aspö ängsmark
Hallaryd by och sn /Se Bomme sjö sjö Almfors avs Bak pilarna åker
Hallaryd sn /Se Bomänga ägomark Anderslöv t Balsingen åker
Hallaryd sn /Se Braxnanabben udde Aneborg avs Barkhålan marknadsplats
Hallaryd sn /Se Breda myr myr Aspelund avs Baståker åker
Arvderslöv tp /Se *Bredeghall punkt på forna riksgräns Backatorpet t Bejstorps vik vik
Brockhullt gd Brede höl göl o. gränsmärke Bastun bastu Bengtas källare källare
*Brockhult gd *Brehöl f.d. gränsmärke Beckherdarnas hmd Bengtsåker åker
Brötan by /Se Broamossen mosse Bertas stuga, se Niklasas Saknas Bergalyckan åker
Hallaböke by Broka sjö sjö [Bikupan] avs Bertesåkern åker
Hallaböke by Broslätt ägomark Bjärajohans ödetorp Birkö ö
Hallaböke by /Se Bråtagiär, se Järudden udde Björkelund ödetorp Bjäret, se Vägla bjär höjd
Hallaryd by Bråtens Wång, se Brötan vång f.d. äng Björkelund avs Björkebacke skogsbacke
Hallaryd by Brännhulta jär ås /Se Björkelund t Björkehagen björkdunge
Hallaryd poststation /Se Brännhulta vik vik Björkhaga, se Björkhagen Saknas Björket skogsdunge
Hallseryd by /Se Bröta jär udde Björkhaga avst. Björkö Saknas
Halseryd by /Se Bröta jär udde Björkhagen avst Björkö ö
Harhult gd Brötamossen mosse Björklund, se Björkelund Saknas Björkö, Lilla ö
Hårhult by *Brötan vång f.d. äng Bokelund avs Björkö, Stora ö
Hägdabygd gd /Se Bålet hög /Se Bokelund torp Björnadalen äng
Hägdabygd gd /Se Bårsnen sjö Bostället, se Starholma Östergård Saknas Björnahall sten
Kimmelsbygd by Bårsnen mosse? Broslätt lht Blackemad kärrmark
Kimmelsbygd by /Se Bäckaholm terräng Broslätt ödetorp Blänket del av Örsjön
Kimmelsbygd by /Se *Bäckoset åmynning Brånadal hus Boabjer bergsknalle
Kroksbygd by Böckön ö Bränhult, se Brännhult Saknas Boabjär kulle
Kroksbygd by /Se Bögö ö Brännhult by Boaberg berg
Kroksbygd by /Se Bögö ö Bränhult Saknas Brekahall, se Bockens hall Saknas
Kruseböke by /Se Bögö ö Brännhult by Bockamossen mosse
Kråkeryd by /Se Bögö ö Brännhult hmn Bockens hall sten
Kråkeryd by /Se Bögö ö Brännhult by Bodels svedjor tidigare svedjeland
Lindås by Bökön, se Bögö ö Brännhult by Bokö Saknas
Lindås by Dalsmyr myr Bränhults såg avs Bokö ö
Lindås by /Se Dals myr myr Brötan g Bolagsvägen, se Bomvägen Saknas
Linnefalla by Dals myr myr Brötan gårdar Bolet åker
Linnefalla by Ekö ö Brötan by Bommesjön sjö
Linnefalla by /Se Ekö ö Brötan hmn Bomvägen landsväg
Sjuhult by /Se Femprickaren gränsmärke Brötan by Boställs vång, se Bya vång Saknas
Sjuhult by /Se Femprickaren terräng Brötan by Bortersta åkern åker
?Skåparyd by *Ferön ö Byn, se Starholma Östergård Saknas Branta liderna landsvägslider
Skåparyd by Ferön ö Bäckadal torp Braxnanabben udde med grund
Skåparyd by /Se Flammet, Stora sjö /Se Bäckadal hmd Brede höl håla
Skåparyd by /Se Flybäcken bäck Bäckadal t Brede myr myr
Skåparyd Saknas /Se Flybäcken bäck Bäckadal gård Bredmyren, se Brede myr Saknas
Skåparyd by /Se *Fornahässle kvarn f.d. kvarn Bäckaholm avs Broamossen mosse
Sännesholma by /Se Fredsudden udde Bäckaholm t Brohagen skogsdunge
Torsholma by /Se *Fågelsten gränsmärke Bäckaholm t Brohagen hage
Ulvberga by *Fågelsten gränsmärke Bäcksatorpet ödetorp Broka bäck bäck
Ulvberga by Fåglahall punkt på den forna riksgränsen Daga - Jonens, se Västratorp Saknas Broka bäck Saknas
Ulvberga by Fåglanäs terräng Dalen ödetorp Brokasjön sjö
Vägla by Fåglasten sten Dalen torp Broka sjö sjö
Vägla by *Fåglasten trol. höjd eller gränssten Davidshall jordkoja Brunnåkern åker
Vägla, V:a och Ö:a byar /Se *Fåglasten möjl. gränssten Djupadal lht Brytelyckan åker
Årbohult by Gabrielsudde udde Drisdigs, se Dristigs tomt Saknas Brännerisbrunnen brunn
Örnaholma gård /Se Gatubäcken bäck Dristigs tomt ödetorp Brännerismossen mosse
Örnaholma gd Getö ö Drängatorpet t Brännerisängen äng
Örnaholma by *Gnubbefälle kvarn f.d. kvarn Ekebacken avst Brännhulta bäck bäck
Örnaholma indr.militiebost Gramsatäppet terräng Ekeberg avs Brännhulta jär rullstensås
  Granejädrarna grusåsar /Se Ekeby bs Brännhulta vik vik
  Granejärarna terräng Ekäng lht Brännvinsliden landsvägslid
  Grims myr myr Eliasatorpet ödetorp Bröta baskar landsvägslider
  Gripatäppet terräng Eliasatorpet ödetorp Bröta jär udde
  Gråsön ö Elleböke by Bröta krok krökning
  Gräsön ö Elleböke hm Brötet brant
  Grönsjökälla trol. f.d sjö Elleböke hm Brötet Saknas
  Grössgiöhl, se Gylet göl Elleböke by Brötet backe
  Gubbaron hustomt /Se Ellefors, se Elleböke Saknas Bya led grind
  Gullö terräng Ellefors avs Bya vång del av inägor
  Gustavsberg terräng Ellendal avs Byggesåker åker
  Gylet göl Ellenfors, se Ellefors Saknas Bålet ris- och stenhög
  Gylet tjärn Elmers Saknas Bålet ris- och stenhög
  Gylet tjärn Emmedal t Bålet ris- och stenhög
  Gylet tjärn Erikstorp avs. Böket, se Hultet Saknas
  Gylet tjärn Erikstorps tillägg avs Bäckadalvägen skogsväg
  Gylskulla terräng Farmors torp ödetorp Bäckaledet grind
  Gåsaboda terräng Fattiggården, se Ålderdomshemmet Saknas Bärfeldts ö ö
  Gölesund terräng Foglehult, se Fåglehult Saknas Bökö ö
  Hagnemyren myr Foglehult by Dalsbackarna sluttningar
  Hallaböke triangelpunkt Foglehuset by Dalsbromyr, se Dals myr Saknas
  *Hallaböke gärde Saknas Folkskolan Saknas Dalsbroäng äng
  Hallabökegöl trol f.d sjö Forshult, se Torshult Saknas Dalsbroäng äng
  *Hallaböke göl trol. f.d. sjö Fridhem avs Dalsmyr mosse
  Hallaböke myr myr Fridhem avst Dalsmyr myr
  *Hallaböke ängar terräng Fridhem lht Dals myr myr
  Hallsjön sjö Fridhem lht Dammarna, se Hallaböke dammar Saknas
  Hallsjön f.d. sjö /Se Fridhemsfors hus Daniels äng slåtteräng
  Hallsjön uttorkad sjö /Se Fyrkappan hus Danskabäcken bäck
  Hallö ö Fyrkappan stuga Danskabäcken bäck
  Helga å å Fågelsång ödetorp Danskön, se Risö Saknas
  Helga å å Fågelsång hmd Drängagråten äng
  Helga å å Fåglahult,. se Fåglehult Saknas Drängagråten Saknas
  Helga å å Fåglanäs ödetorp Ekö Saknas
  Helga å å Fåglehult bebyggelse Ekö ö
  Helgeå å /Se Fåglahult by Eköshall sten
  Hoge Fly, se Kråkemyr myr Fåglehult by Eliasa Bengte äng äng
  Holmamyren myr Fåglehult hmn Eliasa ö ö
  Holmamyren myr Fåglehult by Eliasa ö ö
  Holmsjön sjö Fällan ödetorp Elias» backe betesmark
  Holmsjön sjö Gabriels gård Elleböke göl göl
  Holmsjön sjö /Se Gabriels Jonsas ödetorp Ellebökevägen byväg
  Hultakärret ägomark Gamle-Jons ödetorp Elleforsavägen byvägen
  Hultudden udde Granns täppe ödetorp Erikstorps led grind
  Hunda mosse mosse Gripatäppet ödetorp Eskilsäng äng
  Husö ö Gryshult, se Grysshult Saknas Farmors lycka åker
  Hårhulta gyl göl Grysshult by Fesbäcken, se Brännhulta bäck Saknas
  Hårhulta gyl tjärn Grysshult bebyggelse Fesbäcken bäck
  Hårhults gyl göl Grysshult by Fitte backe skogsbacke
  Hårhults gyl göl Grysshult hmn Fittevadet sankt kärr
  Häganäs terräng Grysshult by Fittevadet sankt kärr
  Hägnadssjön=Massasjö sjö /Se Grysshult by Flathallaliden lid
  *Häst myr myr Grönadal bostadshus Flathallen berg
  Högahult terräng Gubbaron krog Flickebacken backe
  Höjet terräng Gubbaron krog Flyebäcken bäck
  Hörhults gyl sjö Gylskulla avs Flybäcken bäck
  Jäderudden udde /Se Gölastället hmd Flyet sankmark
  Jädrarna grusåsar /Se Gökadal avs Flyet, se Sjuhults fly o Vägla fly Saknas
  Järabacken höjd Harka-Bengtans, se Slättholmen Saknas Fredsudden udde
  Järabacken ås /Se Hackatorpet ödetorp Furulund dansbana
  Järudden udde Haga avs Furön, se Risö Saknas
  Järudden udde Hallaborg avst Fåglalyckekärret kärr
  Jättaraset terräng Hallaböke Saknas Fåglasten gränsmärke(?)
  Jättaraset stenar /Se Hakaböke by Fårabackarna betesvall
  Jättaåkern åker /Se Hallaböke by Fårabackarna backar
  Kakelöse backe sluttning /Se Hallaböke by Fåradöden dike
  *Kalvshult kvarn f.d. kvarn Hallaböke by Fäbodkull höjd
  *Kalvshult vång äng Hallaböke knektatorp, se Hansgården Saknas Fältabackarna backar
  Kalvsos sund Hallaböke Mellangård hm Gabriels Jonsa land udde
  Kalvsos sund Hallaböke Norregård hm Gabriels Jonsa os sund
  Kalvsos sund Hallaböke Norregård hmd Gabriels Jonsa sund sund
  *Kalsos föremål Hallaböker Norregård bebyggelse Gamlabängte Äng äng
  *Kalsos föremål Hallaböke Södergård hm Garvaerliden landsvägsbit
  Kalvsos, Västra sund Hallarum t Gastajären »jär»
  *Kalvsos, Östra bäckmynning och f.d. gränsmärke Hallarum torp Gastajären rullstensås
  Kalvö ö Hallaryd by Gatan del av byväg
  Kalvö ö Hallaryd socken(o. by) Gatan, se Gatestätet Saknas
  Kalö ö Hallaryd by och sn Gatan fägata
  *Kiaholl gränsmärke Hallaryd, Gamla del av kyrkby Gatan väg
  *Kijahall gränspunkt på den forna riksgränsen Hallaryd, Gamla del av by Gatebäcken bäck
  *Kiahall gränsmärke Gamla Hallaryd del av by Gateledet grind
  Klippöarna öar Hallaryd Prästegård hmn Gateliderna landsvägslider
  Klädegyl göl Hallaryds kyrka prästgård Gatelyckan åker
  Klädegyl tjärn Hallatorpet avs Gatetäppet hage
  *Klädekulla fly myr Hallatorpet, se Hallentorp Saknas Gatesträtet vägstycke
  *Klättegruva föremål Hallen avs Gatängen äng
  Kornberga triangelpunkt Hallentorp avs Geten mosse
  Kriberg ö Halseryd g Granebacke skogsbacke
  Kringleström å Hallseryd by Granejädrarna, se Jädrarna Saknas
  Kristinelund terräng Halseryd by Granejärarna rullstensåsar
  Kroksjön sjö Hallseryd hmn Gräsön ö
  Kroksjön sjö /Se Halseryd by Gröthålan, se Hällskålan Saknas
  Kronebacken höjd /Se Hallserydsmaden mad Gungkullarna åkrar
  Krusasjön sjö Halseryd, se Hallseryd Saknas Gylabäcken bäck
  Krusasjön sjö /Se Hansgården f.d. soldattorp Gylabäcken bäck
  *Kruseböke kvarn f.d. kvarn Harhult by Gåsakällan vattenfylld håla
  Krusån å Haltakullen, se Hensö Saknas Gökakillan källa
  Krusån å Helgafors avs Gökaliden landsvägslid
  Krusån å /Se Helgafors avs Göl-Elsas vägskäl vägskäl
  Kråkemyr myr Hensö avs Gölabäcken bäck
  Krösen ö ö Hensö ö Gölabäcken bäck
  *Kulhult sjö sjö Hollmen avs. Gölaliderna landsvägslider
  *Kyrka klippa /Se Hollmens annex avs. Gölamossen mossodling
  Käringaliden backe /Se Hopparetorpet ödetorp Gölet göl
  *Landemärkesbåcken bäck Horehuset hus Gölet håla
  *Landemärkesbäcken bäck Horrisas, se Skönadal Saknas Gölet göl
  *Lilla sjö f.d. sjö Husö, se Hensö Saknas Gölängen, se Gölamossen Saknas
  Lillsjö sjö Hårds Saras torp ödetorp Hackatäppet åker
  Lillsjö vik Hårhult Saknas Hallaböke dammar gamla dammar
  Lillåhn, se Krusån å Hårhult by Hallaböke myr myr
  Lillån å Hårhult by Hallaböke tjärbacke gammal tjärdal
  *Lima myr f.d. myr Hårhult by Hallarna stenblock
  *Lindås kvarn f.d. kvarn Hårshult bebyggelse Hallaryds marknadsplats åker
  Lindås triangelpunkt Hårshult hmn Hallarydssjön, se Hallsjön Saknas
  Ljungudden udde Hägdabygd Saknas Halldins lid landsvägslid
  Ljungö ö Hägdabygd by Hallseryd kanal murad avloppskanal
  *Loshult kvarn f.d. kvarn Hägdagbygd gård Hallserydssjön, se Hallsjön Saknas
  Långebro terräng Hägdagbygd hmn Hallsjön sjö
  Lönaslätt terräng Hägdabygd by Halserydsjön sjö
  Malene-Bengtsa ö ö Hägganäs torp Hallåker åker
  Malmläget terräng Häggatorpen torp Hallåker åker
  Malmläget f.d. tilläggsplats /Se Höganäs hus Hallö ö
  Massasjö sjö Högaslätt lht Halvvägaliderna landsvägslider
  Massasjö sjö Högforsen lht Halvvägastenen sten
  Massasjö sjö Höka-Brittans, se Fällan Saknas Hanne Jonsa lid landsvägslid
  Massasjö sjö Hökanissens backstuga Hanskullabacken höjd
  Massasjö sjö Hörnan lht Harabacken backe
  Massasjö,(även Hägnadasjön eller Rubben) sjö /Se Jeppas ödetorp Helga å Saknas
  *Massaå å Johannelund ödetorp Helga å Saknas
  Mellansjön sjö Johansberg torp Helgån, se Helga å Saknas
  *Mjörås trol.någon höjd Jon Knuts koja ödetomt Hjortronakärret kärr
  *Munsten gränsmärke Jonsdal avs Hjärters backe skogsbacke
  *Mundsten sten Jonssons, se Krokstorp Saknas Holmarna öar
  *Munsten trol.höjd eller gränssten Jonstorp avs Holmsjön sjö
  *Munsten möjl.gränssten Jägersborg hus Holmsjön sjö
  *Munsten gränsmärke Jösses täppe ödetorp Horrisa ållondal, se Ållonadalen Saknas
  Myrabäcken bäck Kalvsabyn, se Kalvshult Saknas Horset åker
  Mörtön ö Kalfsbygd Saknas Hultabackaliden, se Hultaliden Saknas
  Norräng terräng Kalfshult by Hultabackaliden back
  Nyboe ägomark Kalvshult by Hultabacken skogsbacke
  Nyhem terräng Kalvshult by Hultabacken skogsdunge
  Nytorp terräng Kalvshult by Hulta göl göl
  Odenshall gränsmärke Kalvshult by Hultakärret kärr
  Oderhall gränsmärke Kalvshult by Hultakärret kärr
  *Olvesten punkt på riksgräns Kalvshult Saknas Hultakärret kärr
  Osö udde Kalvshult Mellangård hmn Hultaliden backe
  Persastället ägomark Kalvshult Västergård hmn Hultaliderna landsvägslider
  Pers pers jäder grusås /Se Kalvshult Östergård hmn Hultasvedjan gammalt svedjeland
  Petters lycke ägomark Kalvsnäs del av by Hultet bokhult
  Piggeshall sten Kalvsvik torp(?) Hultåker åker
  Piggeshall sten Kardepellens ödetorp Hunda mosse mosse
  Piggshall, se Pikshall gränsmärke Karlshem avst. Hyskosbackarna skogsbackar
  *Piggsten f.d. gränssten Karup t Håkans-Pelles backe, se Kornberga lövsal Saknas
  Pigshall, se Pikshall gränsmärke Kaspers Hanses, se Kristinedal Saknas Håkans-Pelles ängar ängar
  Pikshall gränsmärke Kexborg, se Käxborg Saknas Håkans rumpa äng
  Pikshall gränsmärke Killedal ödetorp Håkenaöarna kullar
  *Pishall trol.höjd Kimmelsbygd bebyggelse Hårds Elsas bäck, se Gölabäcken Saknas
  Pishall trol.gränssten Kimmelsbygd gårdar Hårhulta gyl göl
  *Porötiejer f.d. gränsmärke Kimmelsbygd hmn Hårhults göl göl
  Pyttetorpet terräng Kimmelsbygd by Hårhults göl göl
  Rammamossen mosse Kimmelsbygd by Hägnadasjön, se Rubben Saknas
  Revet ö Kimmelsbygd by Hägnaderna skiften
  Revet udde Kimmelsbygds såg, se Såg o elverk Saknas Häjen, se Vägla häj Saknas
  Revhål Norra del av Örsjön Kimstad avs Hällshålan håla
  Revhål Sönnra del av Örsjön Kjellstorp avst Hässjedalsåkern åker
  Risö ö Kläddahemmanet, se Kläddens Saknas Hästalyckan hage
  Rosendal ägomark Kläddens hmd Höge backen åker
  Rubba Siön, se Massasjö sjö Klädekulla g Höge Backen backe
  Rubben.(även Hägnadasjön eller Massasjön) sjö /Se Klädekulla gård Högen höjd
  Rydadal terräng Klädekulla by Hörabacken åker
  Rytterstorpet terräng Klädekulla hmn Hörlins dunge backe
  Rävahallar stenhällar Klädekulla by Höstatäppet äng
  Rävahallar stenhällar Klädekulla by Höstatäppevägen vinterväg
  Rävahallar stenhällar Kvalls-Pallas, se Nyhem Saknas Idrottsplanen, se Åvallen Saknas
  Räväng ägomark Knektastavans t Idrottsplatsen, se Åvallen Saknas
  *Rölickehall gränssten Knektatorpet, se Kråkeryd knektatorp Saknas Ilingabacken skogsbacke
  Sennholma Myr, se Holmamyren myr Knektatorpet Saknas Ilingabacken skogsbacke
  Sjuhulta fly mosse Knektatorpet avs Ingjär äng äng
  Sjöboda terräng Knektäng lägenh. Innersta svedjan åker
  *Sjögrän udde Knektäng, se Soldatängen Saknas Jeppa täppe jordområde
  *Sjögrännan Saknas Kornberga g Johans sträte, se Strätet Saknas
  Sjölinatorpet terräng Kornberga by Jungfruön udde
  *Skatekull f.d. ö i myr Kornberga by Jäderudden udde
  Skogsnäs terräng Kornberga by Jädrarna grusås
  *Skutekull gränspunkt Kornberga by Järarna ås
  Skönelund terräng Kornberga knekttorp, se Kornbergstorpet Saknas Järabacken rullstensås
  Sluralyckan terräng Kornberga kvarn Saknas Järarna, se Brännhulta jär Saknas
  Smedboholm terräng Kornberga Norregård hm Jären, se Järabacken Saknas
  Solakull ägomark Kornberga Södergård hm Jättastenarna flyttblock
  Steenmärke, se Femprickaren gränsmärke Kornbergatorpet, se Kornbergstorpet Saknas Jättaåkern åker
  Stenbäcks gyl tjärn Kornbergstorpet avs Jätteraset stenar
  *Stensnabba gränsmärke Kornbergstorpet avs Jätteraset stenar
  »Stensnabben ?höjd Kringelholma g Jösses nabbe udde
  *Stensnabben trol.höjd Kringelholma gårdar Kakelöse backe åker
  *Stensnabbe gränsmärke Kringelholma by Kalvsabäcken bäck
  *Stensnäbben föremål /Se Kringelholma hmn Kalvsoset sund
  Stockakärr kärr Kringelholma by Kalvsos sund
  Stora Flammet (Storsjön) sjö /Se Kristinedal bs Kalvö ö
  Stora kärr kärr Krokatorpet ödetorp Kanalen, se Hallseryd kanal Saknas
  Stora kärr kärr Krokelnas, se Krokatorpet Saknas Kapellshålan hagmark
  Stubbarp ägomark Kroksbygd Saknas Kapellskällan källa
  Styggön ö Kroksbygd, se Kroxbygd Saknas Kapellskällan källa
  Svarta bäck bäck Kroksbygd by Kavelbroarna Saknas
  Svarta kärr kärr Krokslund avs Kavelbroarna kavelbroar
  Svartasjö sjö Krokstorp ödetorp Kidahagen hage
  Svartasjö sjö Kroxbygd g Kittebacke landsvägslid
  Svartasjö sjö Kroxbygd by Klippöarna, se Småöarna öar
  Svarta sjö sjö Kroksbygd by Klockarebäcken bäck
  Svarthjälmen terräng Kroxbygd hmn Klockarliden väglid
  Syaladan f.d. kyrkstall /Se Kroxbygds knektatorp ödetorp Klockarängen äng
  Tjuvastycket ägolott /Se Kroxbygds knektatorp ödetorp Klockarängen äng
  Torsholmasjön sjö Kroxbygds södra kvarnplan avs Klockebacken backe
  Tostesjön sjö Kruseböke g Klyndesåker åker
  Tostesjön sjö Kruseböke gårdar Kläddagylet göl
  Tostesjön sjö Kruseböke by Kläddalyckan åker
  Tostesjön sjö /Se Kruseböde by Kläddaodlingen åker
  Trahnegiöhl, se Klädegyl göl Kruseböke by Knektakroken krök
  *Tranegölsbro punkt på riksgräns Kruseböke hmn Knekta-Stavans äng, se Knektängen Saknas
  *Trangölsva föremål Kruseböke by Knektåker åker
  *Trangölsva föremål Kruseböke by Knektåker åker
  *Tranemyr f.d. myr Kruseböke sågkvarn avs Knektäng äng
  *Tranevad f.d. vadställe och gränsmärke Krutsas hus Knektängen äng
  Trollalyckan ägomark Kråkeryd gårdar Kohagavägen väg
  Trubbe ägomark Kråkeryd g Kohagen hage
  Trulsäng terräng Kråkeryd by Kohagen hagmark
  *Trumlaholm höjd Kråkeryd by Kolabottnaodlingen odling
  *Trumlaholm höjd Kråkeryd by Kolabottnen odling
  *Trumlaholmen föremål Kråkeryd by Kolbottnen gammal kolbotten
  Tunneby Saknas Kråkeryd knektatorp avs Komposten sankt kärr
  Varraudden udde Kråkeryd kvarn kvarn och såg Kopparebygdasjön sjö
  Velina torpet terräng Kråkeryd Norregård hmn Kornberga backe, se Kornberga lid Saknas
  Vitasjön sjö Kråkeryd Södergård hmn Kornberga lid landsvägslid
  Väglasjön sjö Kråkeryd Södergård hmn Kornberga lövsal bokar
  Värjamyren myr Krånglebygge Saknas Kornberga lövsal bokar
  Västerås ägomark Kupeslätt jordkoja Kornberga lövsal bokar
  *Västra myr myr Kvarnaholmen hus Kriberg ö
  Yxnanabben udde Kvarnen, se Sågmyllebacken Saknas Krigberg, se Kriberg Saknas
  Åsalidarna terräng Kvarnplanen, se Kroxsbygds södra kvarnplan Saknas Kringlebacken backe
  Älleböke gyt tjärn Kvarnutmålet avs Kringleström bäck
  Änganäs terräng Kyrkan, se Hallaryds kyrka Saknas Kroksjön sjö
  Änne kyrka sten /Se Källetorpet t Kroksjön sjö
  Örnabacken backe Källstorp, se Kjellstorp Saknas Krokåker åker
  Örnstenen Saknas Käxborg avs Kronebacken åker
  Örsjön sjö Lassa Pella täppa, se Helgafors Saknas Kronebacken åker
  Örsjön sjö Liljedal avs Kroksbygdasjön, se Kroksjön Saknas
  Örsjön sjö Lille-Bengts ödetorp Kroksbygds tjärbacke tjärdal
  Örsjö sjö Lilla-Pallas hmd Krubbestenarna stenar
  Örsjön sjö Lille-Bengts torp ödetorp Krusabäcken bäck
  Örsjön sjö Lillemans torp ödetorp Krusasjän sjö
  Örsjön sjö Lindeboda torp Krusasjön sjö
  Örsjön sjö Lindegård lht Krusasjön sjö
  Örsjön sjö Lindholmen avs Krusasjön sjö
  Örsjön sjö Lindholmen lht Krusasjön sjö
  Örsjön sjö Lindshall t Krutsa lid landsvägslid
  Örnäsviken vik Lindås Saknas Kråkebacken backe
  Östers täppe ägomark Lindås gårdar Kråkeryds mad mad
    Lindås by Kråkeryd spänger Saknas
    Lindås by Kråkeryd vång åkrar
    Lindås hmn Krösenö ö
    Lindås hmn Kullamossarna åkrar
    Lindås by Kullen höjd
    Lindås skola skola Kullen höjd
    Lindås såg sågverk Kullåkern, se Kullen Saknas
    Linnefalla Saknas Kvarnabäck bäck
    Linnefalla gårdar Kvarnahagen hage
    Linnefalla by Kvarnliderna landsvägslider
    Linnefalla by Kyrkallén allé
    Linnefalla by Kyrkeliden backe
    Linnefalla by Kyrkobacken, se Kyrkoliden Saknas
    Linnefalla kvarn vattenkvarn och såg Kyrkogården Saknas
    Linnefalla Norregård hmn Kyrkoliden landsvägslid
    Linnefalla Norregårds knektatorp ödetorp Kyrkoliden landsvägslid
    Linnefalla Södergård hmn Kyrkovägen byväg
    Linnefalla Södergårds knektatorp ödetorp Kyrkovägen byväg
    Linnefallatorpet avs Kyrkovägsåkern åker
    Linnefalla utjord Kålhagen förr åker
    Linnefors avs. Kållens udde udde
    Linnetorp t Källarebacken område närmast boningshuset
    Lugnet torpställe Källareåkern åker
    Lugnet avs Källaråker åker
    Lönaholm hmd Källeåkern åker
    Lönaslätt ödetorp Källeåkern förr åker
    Lövedal avs Käringaliden landsvägslid
    Lövenborg avs Käringaliden landsvägslid
    Mariedal avst Kärringaliden Saknas
    Mats» svedja ödetorp Käringaåker åker
    Matsa-Nille tomt ödetomt Käringaängen äng
    Matsa Nissas, se Krånglebygge Saknas Käringäng äng
    Matsa Svensas, se Krånlebygge Saknas Larssons lid landsvägslid
    Mejeriet lht Lassa bol åker
    Mejeriet lht Ledigs Andersa smedja smedja
    Mejeriet avst Ledsåker åker
    Mejeristens, se Mejeriet Saknas Lillebro bro
    Mellangård(en), se Kalvshulta Mellangård Saknas Lillesjö avsnörd vik
    Missionshuset, se Missionshusplanen Saknas Lillesjösund sund
    Missionshusplanen avs Lille väg väg
    Missionsplanen, se Missionshusplanen Saknas Lillslätt åker
    Mylleberg ödetorp Lillåker åker
    Myllers t Lillån å
    Måleböke torp Linds åker åker
    Måleböke ödetorp Linnefalla tjärbacke tjärdal
    Måleböke Hannas, se Nyhem Saknas Linstubb åker
    Nabben hmd Liäng äng
    Niklasas ödetomt Ljungön ö
    Nils» Saknas Ljungön ö
    Nordgårdarna gård Lussehäst sten
    Normans ödetorp Lyckehult område
    Nya torp ödetorp Lycksalighetens ö, se Hallö Saknas
    Nyatorp hus Långa stycket åker
    [Nyboda] avs Långebro kavelbro
    Nyborg avs Maden sankmark
    Nyhem avs Malene-Bengts ö ö
    Nyhem avst Malene Bengtsa ö ö
    Nyhem bs Malineflank, se Skitenben Saknas
    Nyhem t Malmläget tilläggsplats
    Nyhem v Malmläget tilläggsplats
    Nyhem avs Marknadsplatsen Saknas
    Nyhems annex avs Massa sjö, se Rubben Saknas
    Nytorp, se Nyatorp Saknas Matsa - Nille backe Saknas
    Per Sonessons-torpet ödetorp Matsa - Nille killa källa
    Persboda t Mellansjön del av Örsjön
    Petersborg, se Svenstorp torp Milbottnaledet grind
    Pitsas, se Lönaholm Saknas Mjöbyggesjön, se Lillesjö del av Örsjön
    Planteringsland till skola avs Mjöbökesjön, se Lillesjö del av Örsjön
    Plommehult ödetorp Mormors lycka åker
    Pockers ödetorp Mossåker åker
    Prästabondens, se Hallaryds Prästegård Saknas Myllers källa källa
    Prästgård, se Hallaryd Prästgård Saknas Myrebacken backe
    Pyttetorpet ödetorp Myräng äng
    Påals torp ödetorp Märkesbäcken, se Gylabäcken Saknas
    Raskatorpet t Märtas håla åker
    Rosendal ödetorp Möllers lycka åker
    Rosenlund t Niklasa lycka åker
    Rydaholm t Nissa Jons öar, se Öarna Saknas
    Rytterstorpet hmd Norre sjö sjö
    Rytterstorpet hmd Norre vång inägor
    Rytterstorpet ryttaretorp Norräng myrmark
    Rävannans t Norrängen äng
    Rönneboda t Närmsta åkern åker
    Rönntofla hmd Näste bäck bäck
    Sackristorpet ödetorp Odenshall sten
    Schölls ödetorp Odlingen åker
    Sisses ödetorp Odlingsåkern åker
    Sjuhult bebyggelse Osabacken höjd
    Sjuhult gårdar Osabron bro
    Sjuhult by Osabron bro
    Sjuhult hmn Oset sund
    Sjuhult utj Oxaliden lutning
    Sjuhult by Pella killa källa
    Sjuhulls gamla skola lht Pella kärr kärr
    Sjuhults gamla skola lht Per-Nilsa skogen skog
    Sjuhults skola avs Per-Nilsa-ängen äng
    Sjuhultsberg, se Sjuhultsborg Saknas Pers Pers jäder, se Jäderudden Saknas
    Sjuhultsborg avs Perssons äng äng
    Sjöberget hmd Petters täppe område
    Sjöberget lht Petters täppe kärr kärr
    Sjöboda torp Piggeshall sten
    Sjöboholm t Pjuckaliden landsvägslid
    Sjöholmen t Planen, se Åvallen Saknas
    Sjölinatorpet ödetorp Planen område
    Sjöströms bs Planterehagen hagmark
    Skogpetterns ödetorp Planterehagen skogsområde
    Skogslund t Prostakällan källa
    Skogslund avs Prästabacken skogsbacke
    Skolhusplan avs. Prästaskogen skogsmark
    Skrablebjär hmd Prästens Röv betesmark
    Skrablebjär hmd Prästens röv del av ägor
    Skrablebjär hmd Packahålan sänka
    Skrablebjär gård Pykehålan, se Pukahålan Saknas
    Skåparyd by Rammamossen mosse
    Skåparyd Saknas Rammamossen mossa
    Skåparyd by Rammamossen mosse
    Skåparyd by Ramnamossen Saknas
    Skåparyd by Revet ö
    Skåparyd by Revhål, Norra sund
    Skåparyd Norregård hmn Revhål, Söndra sund
    Skåparyd Södergård hmn Risö ö
    Skåparyd utjord Saknas Risö ö
    Skönadal t Rosenlund markområde (ödetorp?)
    Skönalund, se Skönadal Saknas Rubben sjö
    Skönelund avs Rumpen åker
    Skönelund avs. Ryssabacken backe
    Skönslund, se Skönelund Saknas Ryssatäppet åker
    Slurarnas ödetorp Rågångsledet grind
    Slättholmen ödetorp Rävabacken åker
    Smedholm bs Rävahagen hage
    Smed-Olans t Rävahidet backe
    Smedstugan, se Svanarp Saknas Rävastenen sten
    Småskolan, se Sockenstugan Saknas Rävastriden forsar
    Sockenstugan avs Rävastriden fors
    (Sofiehem) avs. Rävatäppet område
    Sofielund v Räväng äng
    Solbacka lht Röda led grind
    Soldathemmet avs Rödebäck bäck
    Soldattorpet f.d, se Kråkeryd knektatorp Saknas Rödebäcken bäck
    Soldattorpet lht Rödehagaållan kärr
    Soldatängen avs. Rödehagen hage
    Solhem avst Röde sump sumpmark
    Solhem v Sisse Jonsa öar öar
    Solhem v Sissudden område i skogen
    Solhäll lht Sjudareladan kyrkstall
    Spjuts-Johannes» Bengtas, se Sälleberg Saknas Sjueltasjön sjö
    Spultarens, se Dalen Saknas Sjuhulta fly sankmark
    Staden, se Tunneby Saknas Sjuhults fly sankmark
    Stalingrad, se Kornbergstorpet Saknas Sjuhults tjärbacke tjärdal
    Starkatorpet boningshus Sjöbacken backe
    Stassholma Saknas Sjöbacken sluttning
    Stassholma gård Sjöbotten äng
    Starsholma by Sjöbäcken, se Krusabäcken Saknas
    Starsholma by Sjögapet åker
    Starsholma by Sjöhagen område
    Starsholma by Sjöodlingen odling
    Starsholma stom, se Starholma Östergård Saknas Sjöodlingen odling
    Starsholma Västergård hmn Sjöängen äng
    Starsholma Östergård hmn Skeppstaden strandremsa
    Starsholma Östergård hmn Skeppstaden Saknas
    Starsholma Östergård hmn Skeppåker åker
    Starsholma Östergård hmn Skitenben sank äng
    Starsholma Östergård hmn Skitenben odling
    Stavas lycka ödetorp Skitenbenaäng, se Skitenben Saknas
    Stave ödetorp Skjutbanan fält
    Stenholmen avs. Skoglyckan åker
    Stensholm bs Skogodlingen odling
    Stenshult by Skrablebjär höjd
    Stenshult Saknas Skrapleberg berg
    Stenshult by Skräddarens ö ö
    Stenshult by Skåbare gyl göl
    Stensnäs ödetorp Skåparyd göl göl
    Stenshult by Skåparyd tjärbacke tjärdal
    Stenshult by Skåpdörren grind
    Stenshult by Slättavången sandjordsområde
    Stenshult by Slättäng äng
    Stinas lycka ödetorp Slättön ö
    Stockanäs ödetorp Smedjeåker åker
    Stommen, se Starholma Östergård Saknas Smedjeåkern, se Smedåkern Saknas
    Storskolan, se Folkskolan Saknas Smedåkern åker
    Struttelitorpen ödetorp Småstenaliden landsvägslid
    Struttelitorpet, nedre, se Struttelitorpen Saknas Småöarna öar
    Struttelitorpet, övre, se Struttelitorpen Saknas Smäcka-Elsas åker åker
    Strömsborg ödetorp Smörmossen mosse
    Strömsborg torp Snusstruten åker
    Strömsdal avst Solakullaåkern åker
    Strömsfors avs Solakullen åker
    Strömstorp torp Sommarfähuset skjul
    Stubbarp torp Spoltelyckan Saknas
    Svanarp avst Spultelyckan område
    Svanarp avst Spängerna spänger
    Svaneholm avs Stallåker åker
    Svaneryd gård Starkasjön sjö
    Svaneryd del av Kråkeryd Södergård Starsholma skog, kronoskog
    Svaneryd del av Kråkeryd Södergård Starholma bäck bäck
    Svaneryd del av Kråkeryd Södergård Starsholma bäck bäck
    Svartepetters ödetorp Stine bäck bäck
    Svenborgs, se Lövedal Saknas Stine bäck utdikad bäck
    Svenslund t Stockakärr Saknas
    Svenslund avs. Stockakärr kärr
    Svenstorp avs Stockängen, se Stockakärr Saknas
    [Svenstorp] avs Stora flammet, se Storsjön Saknas
    Svenstorp torp Stora kärr kärr
    Svenstorp torp Stora kärr kärr
    Syaladan kyrkstall Storakärrsbäcken bäck
    Syaladan kyrkstall Storebro bro
    Sågmyllebacken avs. Store väg väg
    Sågmyllebacken AVS. Store väg landsväg
    Såg o elverk Saknas Storsjön del av Örsjön
    Sälleberg ödetorp Storsjön del av Örsjön
    Sännesholma Saknas Storslätt åker
    Sännesholma gård(ar) Storå, se Helga å Saknas
    Sännesholma by Storåker åker
    Sännesholma by Storåker åker
    Sännesholma hmn Storåkern åker
    Sännesholma by Struttelid landsvägslid
    Södratorp avst Struttelid lid
    Sönratorp avs Stryklodet åker
    [Tildero] avs. Strätet vägstycke
    Torpa-Pallans ödetorp Strätet väg
    Torsdal avs Stycken vid Pella killa smååkrar
    Torsdal avs Sunhålan kärr
    Torsdals annex avs Svartakärr kärr
    Torsholma Saknas Svartasjön sjö
    Torsholma gårdar Svartasjö sjö
    Torsholma by Svartasjön sjö
    Torsholma by Svartebäck, se Kringleström Saknas
    Torsholma by Svencéns odling åker
    Torsholma skola Saknas Svängestället badställe
    Torsholma skolhusplan avs. Syringen åker
    Torsholma Västergård hmn Syringen åker
    Torsholma Östergård hmn Syringen äng
    Torshult avs Syringen äng
    Torshults annex avs Sågbäcken, se Brännhulta bäck Saknas
    Torslund avs. Sågmöllebacken tidigare upplagsplats
    Tranagyll förr göl? Södergårds myr myr
    Trekanten avs Tjuvakroken område
    Trulsa Svensas ödetorp Tjuvastycket jordområde
    Tunneby hmd, lht. m.m. Tjuvastycket jordområde
    Tunneby hmd, lht m.m. Tjärbackaliden landsvägslid
    Uddes Nisses Saknas Tjärbackaliden landsvägslid
    Uddes Pelles Svens Saknas Tjärbacken tjärdal
    Ulfberga Saknas Tjärbacken Saknas
    Ullberga, se Ulvberga Saknas Tjärbacken höjd
    Ulriksdal lht Tjärbacken, se Skåparyd tjärback Saknas
    Ulvberga gård Tjärbacken tjärdal
    Ulvberga hm Toften åker
    Ulvberga by Toften åker
    Ulvberga by Toften åker
    Ulvbergstorpet avs Toften åker
    Ungsvenska Gården avst. Toften, Långa åker
    Ussatorpet, se Eliasatorpet Saknas Torpaåkern åker
    Valhalla lht Torpäng äng
    Varrajonens, se Fridhem Saknas Torsholmasjön sjö
    Varratorpet torp Torskesjön, se Tostesjön Saknas
    Varratorpet ödetorp Tostebäcken, se Danskabäcken Saknas
    Varratorpet ödetorp Tostesjön sjö
    Varratorpet ödetorp Tostesjön sjö
    (Vargens), se Davidshall Saknas Trollabjär backe
    Vejla avs Trollabjer höjd
    Vilan lht Trollalyckan åker
    Villaö, se Hensö Saknas Trubbesjö tappad sjö
    Vinslovs såg vattensåg Truls» stycke åker
    Vägla Saknas Truls´ äng Saknas
    Vägla by Trumfs brunn brunn
    Vägla by Trumfsa brunn brunn
    Vägla by Träskobackarna höjder
    Vägla by Trunnsby vägen väg
    Vägla Saknas Tuvängens källa källa
    Vägla by Tvärudden udde
    Vägla, Västra, se Vägla Västergård Saknas Täppet gammal åker
    Vägla, Östra, se 1 Vägla Östergård Saknas Uddeshall sten
    Vägla kvarn vattensåg och-kvarn Udloppet utlopp
    Vägla kvarn, se Sågmyllebacken Saknas Udder(s)hall, se Uddershall sten
    Vägla kvarns utmål avs Vadbroarna broar
    Vägla Västergård hmn Vadbroarna gamla kavelbroar
    Vägla östergård hmn Valfrids nabbe, se Jösses nabbe Saknas
    Vägla Östergård hmn Vargamyren myr
    Värjens, se Davidshall Saknas Vargamyren myr
    Västergård(en) Saknas (Vargamyren), se Värjamyren Saknas
    Västerhaga lht Varraudden udde
    Västervägla, se Vägla Västergård Saknas Varraudden udde
    Västervägla del av by Visslemyr myr
    Västerås område Hvitasjön Saknas
    Västratorp avs Vitasjön sjö
    Västratorp avs Vångasjön, se Holmsjön Saknas
    Västresåg lht Vångaskogkärret kärr
    Åfors avs Vägla bjär höjd
    Åfors avst Vägla bjär höjd
    Åhus v Vägla fly sankmark
    Ålderdomshemmet Saknas Vägla fly sankmark
    Åmot lht Vägla hed äng
    Årbohult Saknas Vägla häj område
    Årbohult by Vägla lindar nu borttagna lindar
    Årbohult hm Väglasjön sjö
    Årbohult by Väglasjön sjö
    Årbohult by Vägla skog skog
    Årbohult by Värjamyren myr
    [Åstorp] avs. Värnsäng äng
    Åstorp avst. Västeräng äng
    Älleböke Saknas Västre åker åker
    Älleböke bebyggelse Yxnanabben udde
    Älleböke by Åbacken strand
    Ängabäck, se Höganäs Saknas Åbackarna sluttningar
    Ängaholm t Åbroarna broar
    Änganäs ödetorp Åkerlyckan åker
    Ängaprästens ödetorp Ållan åker
    Örnaholma Saknas Ållonadalen dal
    Örnaholma by Åmynningen, se Utloppet Saknas
    Örnaholma hmn Ångverkabacken skogsbacke
    Örnaholma utjord Ångverkabacken skogsbacke
    Örnaholma utjord Ångverkavägen väg
    Örnaholma by Årteräng äng
    Örsjön sjö Årläng äng
    Örsnäs Saknas Åsabacken ås
    Örsnäs gård Åsaliderna backar och morar
    Örsnäs by Åvallen idrottsplats
    Örsnäs hmn Åängarna slåtterängar
    Örsnäs by Åängarna Saknas
    Örsnäs by Åängen äng
    Örsnäs by Ände kyrka sten
    Örsnäsa knektatorp, se Skönelund Saknas Ängarna ängar
    Östers ödetorp Ängen äng
    Östervägla, Vägla Östergård Saknas Änghagaliden, se Krutsa lid Saknas
    Östervägla del av by Änghagen odling
    Östraby, se Kalvshult Östergård Saknas Äskelskull kulle
    Östra såg sågverk Öarna öar
    Östratorp avst Örnaholma skog skog
    Östregård(en), se Kalvshulta Östregård Saknas Örnaholmavägen väg
      Örsjön sjö
      Örsjön Saknas
      Örsnäsa stubbe slät plan
      Örsnäsa stubbe stubbe
      Örnäsa vik vik
      Östre åker åker
      Öståker åker

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.