ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Urshults socken : Kinnevalds härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 281 Naturnamn : 755 Bebyggelsenamn : 1020 Naturnamn : 1016
Urshult sn Agnagöl tjärn Urshult socken Nummerförteckning förteckning
Urshult sn alganäsudden, se Ällenäsa udde udde Urshult sn Nummerförteckning förteckning
Urshult sn Alholmen ö Urshult sn Nummerförteckning förteckning
Urshult sn Alö ö Urshult sn Nummerförteckning förteckning
Urshult sn Alö ö Urshult sn Nummerförteckning förteckning
Urshult sn *Anundanes Saknas Urshult sn Nummerförteckning förteckning
Urshult sn Aplaholmen holme Urshult sn Abborrarumpan åker
Urshult sn Aranäset terräng Urshult sn Abborrstenen sten
Urshult sn Arasjön sjö Urshult sn Abborren åker
Urshult sn Arasjön, Västra o. Östra sjöar /Se Affären lht Agnegöl sjö
Urshult sn Arasjön sjö /Se Almagården hmd Almåkrarna åker
Urshult sn Aspaviken vik Annex, Aspholmen lht Alö holme
Urshult sn Aspudden udde Annex, Degersskiftens lht Alö holme
Urshult sn Assartorp ägomark Annex, Johanningshills lht Annebolet, Gudmor äng
Urshult sn Backarna terräng Annex, Kärrängs lht Apelåker åker
Urshult Saknas Ballholmarna öar Annex, Lindåsens Saknas Aplaholmen holme
Urshult sn Barnaholm holme Annex, Norges lht Aramoliden backe
Urshult sn Bastaviken vik Annex, Nybyggets Mellersta lht Arasjön Saknas
Urshult sn Bastudden udde Annex, Nybyggets Norra lht Arasjön sjö
Urshult sn Bastuudden udde Annex, Nybyggets Södra lht Arbetshejan äng
Urshult sn Bergabacken höjd Annex, Solhem lht Backalyckan åker
Urshult sn Bergsnäs ägomark Annex, Trädgårdens avs. Backar, Eskekulla höjd
Urshult sn /Se *Bergs ålfiske Saknas Araberg lht Backe, Höge höjd
Urshult sn Bergön ö Analund t Backe, Julies höjd
Urshult sn Bergön ö Aramo gård Backe, Saras lid
Urshult sn /Se Bergön ö Aramo, Yttre gårdar Backåker åker
Urshult sn /Se Bergön, se Borgån ö Aramo, Övre gårdar Backåker åker
Urshult sn /Se Bergön ö Aramåla t Backåker åker
Urshult sn Bergön ö Araslöv bebyggelse Backåker åker
Urshult sn /Se Bergön ö Aringsås lht Badudden udde
Urshult sn /Se Bergön ö Arnegård bebyggelse Baggaeländet åker
Urshult sn /Se Betholmen ö Aspatorpet t Bagganylännet åker
Urshult sn /Se Bidalen terräng Aspdalen Saknas Baggåker åker
Urshult sn /Se Birkesjön sjö Aspelund lht Baggön holme
Urshult sn /Se Bispesholmarna holmar Aspelund lht Bamsan vik
?»hwæm» förr sn, nu del av snr Björkelund ägomark Aspholmen lht Basa göl sjö
Huembo Saknas Björkholmarna öar Aspudden ödet. Bastebacken höjd
*Huembo sn (num. del av snr) Björkholmen udde Assars hmd Bastelyckan åker
Hwembo förr sn, nu del av snr Björnanabb udde Assarstorp lht Bastemossen åker
Hvembo förr sn, nu del av snr Björnsjön sjö Avkroken (?) del av sn Bastemossen åker
Hwenboo förr sn, nu del av snr Björnsjön sjö /Se Backe, Bosmåla hmd Bastmossen åker
Vembo f.d. sn Bladralyckan terräng Backen hmd Bastudden udde
Vembo förr sn Blidan vik /Se Backen t Baståker åker
Vembo f. sn Blåsudden triangelpunkt Backgården bebyggelse Baståker åker
*Hwæmbo förr sn, nu del av snar Blötevik vik Balkastorp hmd Baståkern åker
Vembo förr sn Bobrisholmen ö Baptistkapellet lht Baståkern åker
Vembo förr sn Bockholmen ö Barnhuset ödet. Baståkern åker
»Hwembo» förr sn, nu del av snar Bockholmen holme Bastaremåla gård Berg, Möllekulla höjd
*Hvembo förr sn, nu del av snar Bodaholme ö Berg gård Bergabacken höjd
Vembo förr sn Bokelund terräng Bergaryd gård Bergabacken höjd
Vembo förr sn Bokelund ägomark Bergsnäs ödelht Bergahagen hage
Vembo förr sn Borgöfjorden fjord Bergsnäs lht Bergakällan källa
Hvembo sn Saknas /Se Borgön ö Bergsnäs lht Bergarydsbacken lid
Hvembo f. sn Borgön ö Bergsnäs t Bergarydsliden lid
*Hwæmbo Saknas Borgön ö Bergåkra lht Bergön ö
Hwoem Saknas /Se Borgön ö Bergön Saknas Biskopsholmarna holmar
Hwem (tid. Hwam) f.d. sn, nu del av snr /Se Borgön ö Bergön bebyggelse, ö Bjurlandet åker
Hwæm Saknas /Se Borgön ö Biskopens hmd Bjärslyckan åker
»anundanes» Saknas Borgön bebyggd ö Björkedal lht Bjärstaudden udde
Aramo by Borgön ö Björkedal lht Bjärstaviken vik
?Aramo by Borgön ö /Se Björkedal lht Bjärsåker åker
Aramo by /Se Borgön ö /Se Björkelund lht Bjärsåker åker
Aramo by /Se *Borkön, Stora o. Lilla öar Björkelund lht Björkholmarna holmar
Bastaremåla by /Se Bosahallen bergknalle /Se Björkelund lht Björkholmen ö
Bastaremåla by /Se Bosholme, se Hindeholmen Saknas Björkelund lht Björksjön sjö
Bennemåla by /Se Bos källa källa Björkelund t Björkudden udde
?Berg by *Bossgårde gärde Saknas Björkelund t Björnsjön sjö
Bergaryd gd /Se *Bosund sund Björkelund t Björnsund sund
Borgön by /Se Bosund sund Björkelund lht Björnanabb vik
Bosgård gård /Se Braxnaholmen ö Björkelund lht Björnåker åker
Bosgård f.d. gd /Se Brudehall ö Björkelund Saknas Bladalyckan åker
Bosgård förr gård *Brändö holme Björkelund bebyggelse Bladamossen mosse
Bosgård förr gård Brännö ö Björkelund lht Blekingalyckan åker
Bosgården beb. /Se Brännö ö Björkelund backst. Blekings märke landskaps- och länsgräns
Bosmåla by /Se Bunkehall terräng Björkelund hus Bock, Äsbjörns sten
Bosmåla by /Se Buskaboda gölen tjärn Björkemåla bebyggelse Bockabacken hage
Bossgården beb. Båsviken vik Björkenäs lht Bockalider höjd
Buskahult by Bäckaskog triangelpunkt Björkhultet lht Bockholmen ö
Buskahult by Bäckaviken vik Björkliden lht Boddäng äng
Buskahult by Carlshambns Åån, se Mieån å Björknäs lht Boijevägen väg
Buskahult gd? Cirhöna, se Sirkön ö Björstorp t Bokebacken höjd
Buskeboda by Cirhöna, se Sirkön ö Bladastället ödet. Bokebacken höjd
Danskabråte gammalt gårdsnamn /Se Cirköhn, se Sirkön ö Bladdens t Bokelid lid
Danskabråte gd? /Se Dalabacken ägomark Bladdstugan ödet. Bokelid lid
Degerhaga by Danskabråte Saknas Bleckjohanens hmd Bolet, Lilla äng
Degerhaga gård Djupadal betesmark Bodanäs lht Bolet, Stora äng
Degerhaga gd /Se Djupevik vik Bogehult torp Bolåker åker
Degermåla beb? /Se Djurmossen odlad mark Bojaren lht Bolåkern åker
Drakamåla by /Se Djäknaryd ägomark Bojehult lht Bolåkrarna åkrar
Drakmåla by /Se Doven betesmark Bokeberg lht Bommareholm åker
Drakmåla by /Se Drakakällan källa Bokedala lht Bondeåker åker
Dunshult by /Se Drakakällan källa Bokehill lht Borgöfjorden sund
Dunshult gd /Se Drakakällan källa o. gränsmärke Bokehult lht Borgön ö
Dunsmåla by /Se Drakakällan källa Bokelund lht Borraviken vik
Dunsmåla by /Se Drakakällan källa Bokelund lht Bossan holme
Ekeberg g Drakakällan källa Bokelund lht Boställsskogen skogsskifte
Ekeberg Saknas Drakakällan Saknas /Se Bokelund lht Bosund sund
Ekeberg by Drakakällan källa Bokelund lht Botaholme holme
Ekeberg by Drakakärr ägomark Bokelund t Botavik vik
Ekeberg gd:ar Drevsjön sjö Bokelyckan bebyggelse Braxnaholmarna öar
Esbjörnamåla by Drevsjön sjö Bokholmen lht Braxnaviken vik
Esbjörnamåla by /Se Drevån å Borgön Saknas Bredbackaliden lid
Esbjörnamåla by /Se Drillabacken höjd Borgön bebyggelse, ö Bredslättabråten lid
Esbjörnamåla by /Se Drängagråten betesmark Bosgård se Västerbotorp Saknas Brittslyckan åker
Froaryd by /Se Dunsjön sjö /Se Bosgård bebyggelse Brobackaliden backe
Froaryd by /Se Dunsudde udde Bosmåla Saknas Brolyckan åker
Fröshult fordom prebendegods /Se Dämmes hall ö Bosmåla gård Brolyckemossen åker
Frösjöhult by /Se Ekbacken terräng Bosnäs stuga Broåker åker
Frösjöhult by /Se Ekemon ägomark Bossgården Saknas Broåker åker
Frösön by /Se Ekholmen ö Bostorp lht Broåker åker
Fålaboda förr biskopshemman, nu by Ekholmsklätten ö Bosudden lht Brunnsåker åker
Fålaboda by Eknäset terräng Brassastället t Brunnsåkern åker
Fälaboda eller Grips-Vämbo herrsäte (nu by) /Se *Ekoks Enskog skogsområde Bredahult lht Bryteland, Lilla åker
*Gethamaala gd Ekorraön ö Bredalund lht Bryteland, Stora åker
*Grips-Vembo f.herresäte Enholmen udde Bredaslätt gård Brytelandet åker
Grips-Vämbo fordom herresäte /Se Ferö ö Bred(a)slätt by Brytåker åker
Grips-Vämbo herresäte Flatö ö Brittslund backst Brändakärr åker
Grynteboda by Flishagen terräng Brotorpet t Bränneriträdan åker
Rynteboda by Flyet ägomark Brånen t Brännö ö
Grynteboda by Flyet mosse, kärr Bråten bebyggelse Busakällan källa
Grynteboda by Fridhem betesmark Bråten by Busaliden backe
Grynteboda by /Se Frösdöö, se Frösön ö Brändebacka lht Busaträdan åker
Gydingsmåla gårdar /Se Frösjön sjö /Se Brännadamen t Busåkern åker
Gydingesmåla gd /Se Frösön ö Busens ödet. Byxåkern åker
*Giällernäs Saknas Frösön ö Buskaboda Saknas Båsviken vik
Hackekvarn gård med kvarn Frösön ö Buskaboda gård Bäckaliden lid
Hackekvarn gd o. kvarn Frösjön sjö Buskaboda, Yttre gårdar Bäckåker åker
Hackekvarn gård /Se Frösjön sjö Burkeboda gård Bökebacken höjd
Hackekvarn gd /Se Frösjön sjö /Se Burkahult by Bökeåkern åker
(Haghbelt) Saknas Frösön ö /Se Buskahult by Bökåker åker
Hagsjöryd by Frösön ö /Se Bygdegården lht Dalabacken åker
Hagsjöryd by Frösön ö /Se Bäckalund lht Dalamossen åker
Hagsjöryd by Frösön ö /Se Bäckamåla t Dalsåker åker
Hagsjöryd by /Se Frösön ö /Se Bäckaskog gård Dammåker åker
Hakeslott eller Slottsholmen ruiner Frösön ö /Se Bäcken hmd Dansebacken höjd
Hakeslott eller Slottsholmen ruiner Frösön ö Bältan byar Djurs göl sjö
Hanshult hemman /Se Furunabben udde Bökedal lht Dockan vik
Havralycke gård /Se Furuvik vik Bökelund t Drakakällan källa
Havralycke by /Se Furuviken vik Central, Villa hus Drakakällan källa
Hejdatorpet gård /Se Furö ö Dala lht Drevsjöbäcken bäck
Hultalycke gd Fårabacken höjd Dala lht Drevsjön sjö
Hunnamåla gd Fårarm ö Dalen backst. Drillabacken höjd
Hultalycke förr ödetorp, nu gård Fårarm ö Dalen backst. Drängagråten äng
Hultalycke gd Fårarm ö Dalen lht Drängstuguåkern åker
Hunnamåla gd Fårarm ö Dalhem hmd Dunkullahagen skogsskifte
Hunnamåla by /Se Fårarm ö /Se Dalhem lht Dunkvistalyckan åker
Hunnamåla by /Se Fårarmssund sund Dammen lht Dyngestan båtplats
Hylta by *Fårbäcken bäck Dammen t Dämmeshall ö
Hultalycke by /Se fårön, se Fårarm ö Dansamåla bebyggelse Dödsåker åker
Hätteboda by fårön, se Fårarm ö Dansamåla by Dödåkern åker
Hätteboda by /Se Fårön ö Danskabråte torp Eden äng
Hätteryd torp /Se Fästampen udde Danska bråten torp Ekorraön holme
Hätteryd, Gamla ödetorp /Se Fäudden udde Degerhaga Saknas Ekåker åker
Igelön gd Förarm, se Fårarm ö Degerhaga by Elinbacken höjd
Jungfrumåla by Förarm ö Degerhaga, Norra Saknas Elinlyckan åker
Jungfrumåla gård /Se Förarm ö Degenhaga, Södra Saknas Ellenäsudden udde
Jungfrumåla by /Se *Gambla wærman ålfiske Degersnås gård Eskekullaholm näs
*Jæregismaale gd *Värman, Gamla sjö Degersskiften lht Fastestenen sten
*Jærngiishult Saknas *Gamlevärmen ålfiske Djurs hmd Fjord, Östra del av Åsnen
*Jærngüshult gd Gamlewærmen ålfiske Djurrtorp hmd Fjällen, Nordiska åker
Jätsbygd gd *Gamla Värman ålfiske Drakahult lht Flejsviken vik
Jätsbygd gård *Gamble werne ålfiske /Se Drakalid hus Flintans krog källa
Jätsbygd gd /Se *Gamle värne ålfiske Drakamåla Saknas Flyet skogsskifte
Jätsbygd gd /Se Gatmossen ägomark Drakamåla gård Froäng äng
Jätsbygd gd /Se Getudden udde Drevet t Fröshultavägen väg
Klasemåla by, förr skattehemman /Se giölen, se Kalvsjön sjö Drevet lht Frösjön sjö
Klasemåla by *Glisholm ålfiske Drevsnäs lht Frösöbro dalsänka
Klasamåla by /Se *Glisholm ålfiske Dunkullen hmd Furhallen ö
*Klemetsholm Saknas Granåsen betesmark Dunshult by Furö holme
*Knuthum förr sn, nu del av snr *Grana verman ålfiske Dunshult by Fyrupellalyckan åker
Kunninge by /Se »j graua werman» ålfiske Dunsmåla gård Fyrupällalyckan åker
Kunninge by /Se Grimmasteket sund Dunsmåla by Fårahagen hage
Kunninge by /Se *Grimsbro f.d. bro Duvekull hmd Fåralyckan åker
Kunninge by /Se *Grimsbro bro Duvelund lht Fåramarken hage
Kunninge by /Se Grimswijk, se Hökaviken vik Dvängapellatorpet ödet. Fåramarken hage
Kurrebo gd /Se Grimsviksmossen betesmark Dåven ödet. Fårarumpan udde
Kämpamåla by /Se Grisviken vik Ekbacka lht Fäfållen åker
Långaryd by /Se Grytö ö Ekbacken lht Fähusviken vik
Midingsbråte gårdar /Se Grytö ö Ekeberg gård Fällstycket åker
Midingsbråte gd:ar /Se Grytö ö Ekebergslund lht Färrdigaviken vik
Midingsbråte gdr /Se Grytö ö Ekebo lht Fäudden udde
Midingsbråte by /Se *Gränavärmen ålfiske Ekedal t Förarm ö
Midingsbråte by /Se *Gränavärmen ålfiske Ekedal lht Förarm ö
Midingsbråte gd:ar /Se *Græmæwermæ ålfiske Ekedalen lht Gatbacken höjd
Midingstorp gårdar /Se *Græmæwermæ ålfiske Ekedalen hmd Gatelyckan åker
Midingstorp by /Se Gräsholmen ö Ekefors hmd Gatelyckan åker
Midingstorp by /Se Gräsö ö Ekefors hmd Gatelyckan åker
Midingstorp gd:ar /Se Grönadal udde Ekelund lht Gatelyckan åker
Midingstorp gdr /Se Grönadal betesmark Ekelund lht Gatelyckan åker
Midingsvik gd /Se Gröna Klitt ö Ekelund lht Gatelyckan åker
Mjölkenabben by Grönteboda broar förr broar Ekelund lht Gatliderna backe
Mjölknabben gdr /Se Grönön ö Ekelund lht Gatlyckan åker
Mjölkenabben by /Se Gubbaviken vik Ekelund lht Gatlyckan åker
Mjölknabben gd:ar /Se Gubbhallen terräng Ekelund t Getahagen hage
Möcklehult by /Se Gyljeviken vik Ekelund t Glimman äng
Möllekulla gd Gårdsjön sjö Ekelunden t Granholmarna del av Förarm
Möllekulla gd Gårdgölen tjärn Ekemon hmd Granlyckan, Lilla åker
Odensvallahult by Gåsahall häll Ekero lht Granslyckan, Stora åker
Odensvallahult by /Se Gåsholmen holme Ekholmen lht Grimmasteksudden udde
Odensvallahult by /Se Gäddeviken vik Ekholmen lht Grytö ö
Odensvallehult gdr /Se *Gällernäs ålfiske Eksjöholm lht Gräslyckan åker
Odensvallahult gård /Se Gärdsviken vik Ekudden bebyggelse Gräsö holme
Odenssvalehult gårdar /Se Göta göl tjärn Ekudden backst Grävlingabacken höjd
Odensvallahult by /Se Hackabäck bäck Elingetorp lht Grävlingehallen sten
Odensvallahult gd Hackekvarn kvarn Elleberg hmd Gröntebodaviken vik
Odens vallahult gd:ar /Se Hackekvarn kvarn Elleholm lht Grönön ö
Olofslycke by Hackekvarnsnäs udde Ellenäs bebyggelse Gubbalyckan åker
Raftamåla gd /Se *Hackekvarnså å Elleryd t Gubbåker åker
Raftamåla gd /Se *Hackekvarnså å Ellsjöhult t Gubbåkern åker
Raftamåla gd /Se Hackekvarnså å Ellsjömåla t Guldmossen åker
Raftamåla gd /Se Hackekvarn o. ålfiske kvarn o. ålfiske Elmastugan t Gångslösa holme
Räfvaboda by *Hackekvarns Ålfiske Saknas Elmedal lht Gårdgölen göl
Rönnekulla by /Se Hagalyckan åkermark Elmehult by Gårdsjön del av Arasjön
Rössmåla by Hagebøltt, se Havbältan ålfiske Elvanskull lht Gårdsviken vik
Rössmåla by Hagsjön sjö Enetorpet lht Gårdviken vik
Rössmåla by Hagsjön sjö Eriksberg lht Gåshallarna stenar
Rössmåla by Hagsjön sjö Eriksberg lht Gåsaviken vik
Rösmåla samh /Se Hagsjön sjö Esbjörnamåla gård Gåsudden udde
Rössmåla by /Se Hagsjön sjö /Se Esbjörnamåla by Gäddevik vik
Rössmåla Storegård gård /Se Hagudden udde Fiskarebacken hmd Gäddviken mosse
Rössvik by? *Hakbäck ?Bäck Flakahult ödet. Gärde, Långaryd äng
Rössvik by Hallalyckan ägomark Flakahultet torp Gärde, Västra åker
Rössvik Storegård gård /Se Hamnkullen åkermark Flygadal t Gärde, Övra åker
?Segersnäs by Harö ö Tornstugan lht Gärdesmaden mad
Sjöalycke gård Hattahagen hage /Se Forslund lht Gärdesudden udde
Sjöaryd by Hattalyckan åker /Se Fredriksberg lht Gärdesudden udde
Sjöaryd by Hattatäppet hage /Se Fridhem lht Gärdesviken vik
Sjöaryd by /Se Havamossen mosse Fridhem lht Gärdesviken vik
Sjöaryd by /Se Havbältan fiske Fridhem lht Göl, Bäckaskog göl
Sjö(a)ryd gd:ar /Se Havbältans ålfiske ålfiske Fridhem backst. Göl, Göta göl
Sjöaryds rätaredöme Saknas Havbältan ålfiske Fridhem lht Göl, Hagers göl
Skallerlid by Havbältan ålfiske Fridhem lht Göl, Hulta göl
*Skaninghe förr sn, nu del av snr Havbältefjorden ålfiske Fridhem lht Göl, Hängle göl
»skæminge» beb. Havbälte fjord Saknas Fridhem Saknas Göl, Hätte göl
Skillingsmålen by /Se Havbältafjorden vik Fridhem lht Göl, Klare göl
*Skvalparamad Saknas Havbälten del av Hackekvarnså Fridhem lht Göl, Krävke göl
Slottsholmen befästningsruiner? /Se Havbältesfjorden del av Åsnen Fridhem lht Göl, Långe göl
Slottsholmen befästningsruiner? /Se Havbältesfjorden del av Åsnen Fridhem backst. Göl, Måla göl
Slottsholmen befästningsruiner /Se Havbältefjorden vik /Se Fridsberg lht Göl, Norre göl
Smäcken ödetorp /Se Havbältefjorden sjö /Se Fridsbo lht Göl, Rumpe göl
Smöramåla by Havbältefjord utbuktning av Mörrumsån /Se Fridsdal lht Göl, Röde göl
Smöramåla by Havön ö Fridslund lht Göl, Södra göl
Smöramåla by Hejdabackarna moränbackar /Se Fridsnäs lht Göl, Torre göl
Smöramåla by? Hejdaviken, Lilla vik /Se Frinabben avs Göl, Vippe göl
Smöramåla Saknas Hejdaviken, Södra vik /Se Friska- Jonasatorpet ödet. Gölamossen mosse
Smöramåla by Hejdaviken, Övre vik /Se Froaryd by Hacket åker
Smöramåla by Hejden odlad mark Froaryd by Hagajämningarna ängar
Smöramåla by /Se Helgaholm holme Froaryd, Norra Saknas Hagalyckan åker
Smöramåla by /Se Helgemark terräng Froaryd, Södra Saknas Hagalyckan åker
Smöramåla by /Se Henö, Västra ö Frommastugan t Hagalyckan åker
Smöramåla Södregård gård /Se Henö, Östra ö Fröbergsslätt lht Hagalyckan åker
Stengårdsslätt gdr Herrehäjan ägomark Frösehult gård Hagamaden, Norra mad
Sundslätt gdr Hindeholmen eller Bosholme holme /Se Fröshult gård Hagamossen åker
Sångaremåla gårdar /Se Hjortholmen terräng Frösjöhult Saknas Hagamossen åker
Sångaremåla by /Se hläppen landmere, se Svansjökläpp holme o. gränsmärke Frösjöhult, Yttre utskiften Hagamossen åker
Sångaremåla by /Se Holmen halvö Frösjölund lht Hagamossen åker
Sånnahult by Huimböö, se Vembo ö halvö Frösjöslätt lht Hage, Norra hage
Sånnahult gdr /Se Hullevik vik Frösön Saknas Hage, Norre hage
Sävsjömåla gd /Se Hultagöl tjärn Frösön* ö Hage, Södra hage
Trehörna by Hultalyckan åkermark Furulund backst. Hage, Södra hage
Trehörna gd Hultet åkermark Furulund lht Hagsjön sjö
Trehörna Södregård Saknas /Se Hundaviken vik Fyrnan Saknas Hallastaberget höjd
Törnabygd by /Se Hunnamåla triangelpunkt Fyrnan gård Hallåkern åker
Urshult by Hunnamålaviken vik Fyrnan gård Hampelandet åker
Urshult samh. /Se Hunsvik, Norra vik Fålaboda gård Harakorran kärr
Urshult poststation /Se Hunsvik, Södra vik Fårarm Saknas Haraldshejan åker
Utnäs Saknas Hutaviken vik Fäkten hmd Harö holme
Utnäs by Håmman ägomark Färdigs ödet. Hattahagen hage
(Hvarnbo sn) Saknas Håmmansberg betesmark Förarm, se 1 Fårarm Saknas Havsbälten fjord
?»hwæm» försv. biskopsgård Håmmaviken vik Förarm bebyggelse, ö Havbälte fjord vik
Hvembo kvarn kvarn Höjdafjorden vik Förnan, se 1 Fyrnan Saknas Havreträdan åker
Vemboö? (tid. Hwem, Hwam) f.d. sn, nu del av snr /Se Höjdudden udde Förnan gård Heja, Mats äng
*Hvemboöd herrgård Hökaviken vik Gammalgården lht Heja, Stora mosse
[Virahult] Saknas Hällingen betesmark Gladahall lht Hejan äng
Västergården gd Hängsle göl tjärn Gladahult hmd Hejan åker
Älmehult by Häradskullen kulle /Se Gladastorpet hmd Hejdakällan källa
Älmehult by /Se Hästholmarna öar Glopatorpet ödet. Hejdaliden lid
Elmehult Östragård gd Hästudden udde Glopens ödet. Hejdalyckan åker
Örnhult by Hästön, Lilla ö Gnällgården hmd Hejdalyckan åker
Örnhult by Hästön, Långa ö Granalund t Hejdarummet mad
*Östholm Saknas Hätte göl tjärn Granelund lht Hejdavassen vik
  Högö udde Granelund lht Helgaholm holme
  Högön udde Granelyckan ödet. Helgaholm ö
  Höjesön ö Granås t Hemmahagen hage
  Hökholmen udde Granåsen t Hemmamossen åker
  Hössjön sjö Grustaget avs Herraholmarna öar
  Igelön ö Grynteboda, se 1 Grönteboda Saknas Heråker åker
  Igelön ö Grynteboda gård Hojnöarna holmar
  Igelön ö Grönadal t Holm, Klämmes holme
  Igleöhn, se Igelön ö Grönadal lht Holmamossen myr
  Ingelsmad mad Grönadal lht Holmar, Bos holmar
  Ingelsund sund Grönadal lht Holme, Store åker
  Ingemarsören ö Grönadal t Holme, Valters ö
  Jans hall häll Grönadal bebyggelse Hommaviken vik
  Jonsön udde Grönadal ödelht Homme-Svenna backen höjd
  Josupatorpet terräng Grönadal bebyggelse Hullevik vik
  Jätsbygd triangelpunkt Gröndal torp Hultabackarna höjd
  Kajön ö Gröndal torp Hultabacken åker
  Kakeholme udde Grönahult lht Hultalyckorna åkrar
  Kallaviken vik Grönalund lht Hultalyckorna hage
  *Kallsjön sjö Grönalund t Hultamossen åker
  Kallsjön vik Grönalund lht Hultamossen myr
  Kalludden udde Grönalund lht Hultet höjd
  Kalsiön, se Sörsjön sjö Grönalund avst.lht Hultåker åker
  Kalvsholmarna holmar Grönalund bebyggelse Hultåker åker
  ?Kalvsjön sjö Grönalund t Hultåker åker
  ?Kalvsjön sjö Grönalund bebyggelse Hultåkersskärvet åker
  Kalvsjön sjö Grönalund lht Hultåkrarna åkrar
  Kalvsjön sjö Grönteboda Saknas Hundbacken höjd
  Kaparehallen skär Grönteboda gård Hunnamålaviken vik
  Karatorpsviken vik Grönteboda gård Hunsholmar mad
  Kattmaden mosse Grönvik hmd Hunshultstycket åker
  Kattskeholmen holme Guggen hmd Hunsmad mad
  Kiabacken åkermark Gungeholm lht Husåker åker
  Kianabben ägomark Gungeryd lht Husåker åker
  Kidö ö Gunnarshöjd lht Husåker åker
  Kidö ö Gustafslund lht Huvud, Borgö udde
  Kilen åkermark Gydingsmåla gård Huvud, Korsåkers åker
  *Kisterör gränsmärke Gåsalycke gård Hyltehagen hage
  *Kisterör gränsmärke Gärde, Norra hmd Hyngemossen åker
  *Kisterör gränsmärke Gärde, Smöramåla gårdar Håkansåker åker
  Klara göl tjärn Göljadal lht Håkenabolet äng
  Klasahall ö Hackekvarn gård Hålåkern åker
  Klasahall ö Hackekvarn kvarn & såg Häfferskärr kärr
  Klasahall klippa /Se Hackekvarnagärdet t Häj, Södra äng
  Klasahall berg /Se Haga lht Hällingabacken höjd
  Klasatäppan ägomark Haga lht Hällingen höjd
  *Klavsjön sjö Hagahult lht Hängslegöl göl
  Klementsholmen ö Hagalid lht Häradskullen höjd
  Klintabacken höjd Hagalund t Häringsudden udde
  Klyngholmen ö Hagalund t Häringsön holme
  Knallehall terräng? Hagalund lht Hässleholme åker
  Knektagölen tjärn Hagalund lht Hästhagen hage
  Kolsvatten del av Åsnen Hagalund lht Hästhagen hage
  Konäset näs Hagalund t Hästhagen hage
  Koppegöl tjärn Hagalund lht Hästhagen åker
  Krokagölen tjärn Hagalund lht Hästmossen mosse
  Kråkenabbe udde Hagalund lht Hästrummet udde
  Kråkesund sund Hagalund lht Häståker åker
  Kråkholmen ö Hagalund lht Hästön, Lilla ö
  Kräveke göl tjärn Hagalund t Hästön, Långa ö
  Krösnanäs hage /Se Hagalund lht Hättebodamossarna mosse
  Krösonanäs terräng Hagalund lht Högö halvö
  Kullahagarna terräng Hagalund lht Högön ö
  Kullön terräng Hagen hmd Höraslätten åker
  Kuttaviken vik Hagen t Höraslätten åker
  Kvarnalyckan odlad mark Hagsjöryd gård Hössjöbäcken bäck
  Kvarnholmen ö Hallaslätt gård Hössjön sjö
  Kvarnholmen holme Hallen lht Ilön ö
  Kvarnö ö Havbältan Saknas Ingelsmad mad
  Kvastudden udde Havbältan* ålfiske Ingelsund sund
  Kyrkobacken backe Havrajons ödeg. Innersjön del av sjö
  Kåren ö Havralycke gård Insjön vik
  Källareudden udde Hejan hmd Intäkten mad
  Källarudden holme m. befästningsruiner /Se Hejan lht Jakobagärdet åker
  Källyckan ägomark Hejan ödet. Johanåkern åker
  Kämpalund ägomark Hejdatorpet lht Jonsön ö
  Kärrasand vik Hejden backst. Josefahagen hage
  Kärraviken vik Hejden ödet. Jäknary myr
  Laholmen udde Herregården hmd Jössalyckan åker
  Lassagölen tjärn Herregården Saknas Jössamossen åker
  Laxasand Saknas Hildero lht Jössamossen mosse
  Laxatorp terräng Hillemo lht Jössören vassrugge
  Lervik vik Hjortholmen bebyggelse Kaffåker åker
  Lervik vik Holmamossen lht Kaffåker åker
  Leråsen ås Holmen hmd Kaffåker åker
  Lillanäs udde Holmen ödet. Kaffeåker åker
  Lillevik vik Homersberg lht Kajholmarna holmar
  Lill-Svennaviken vik Homman t Kakeholme holme
  Lindholmen holme Homman t Kakåker åker
  Lindö ö Homman lht Kalvarummet hage
  Linö, se Lindö ö Hult, Södra lht Kalvahagaudden udde
  Ljungholmen ö Hult, Södra avs Kalvhagaviken vik
  Ljusadal terräng Hultalyckan avs Kalvhagaön holme
  Ljusadal betesmark Hultalycke gård Kalvsjön vik
  Ljusadal terräng Hultalycke, Yttre gårdar Karl-Fredrikslyckan åker
  *Logruvan Saknas Hultatorpet ödetorp Karlmagnusmossen åker
  *Logruvan Saknas Hultet hmd Kattviken vik
  Lommakläppen ö Hultet lht Kidö holme
  Lund ägomark Hultet bebyggelse Kilen åker
  Lunden terräng Hultet ödet. Kittelycke åker
  Lundholmen ägomark Hultet bebyggelse Kiö ö
  Lunksjön sjö Hultgrenastället ödet. Klasaberg stenar
  Lunnabacken höjd Hultäng lht Klasahall klippa
  Långa göl tjärn Hunnamåla gård Klasahall berg
  Långakärr kärr Hunshult gård Klasahall sten
  Långavik vik Hunshult by Klasahall klippa
  Långe nabbe udde Hyltan ödet. Klasahall sten
  Långe nabbe udde Häggasvennens lht Klasalyckan åker
  Långö ö Hällingen t Klasatäppamossen mosse
  Långö ö Hällingen ödet. Klasatäppaviken vik
  ?Långö ö Hässleholm gård Klasatäppet åker
  Långösund sund Hästhagen lht Klasavik vik
  Längstudd udde Hätteboda gård Klintabacken höjd
  Marsatorpet terräng Hätteboda by Knaggäng äng
  Marsaviken vik Hätteboda, Yttre gårdar Knallahall höjd
  Mejeslätt Saknas Hätteboda, Övre gårdar Knallahall bergknalle
  Mellangölen tjärn Hättebodalyckan lht Knallapåsen åker
  Mellanklätten holme Hättery torp Knallehall höjd
  Mellansjön sjö Högagärde gård Knallen höjd
  *Midingsbroarna broar Högahult bebyggelse Knallen del av Vämboö och hage
  Mien sjö Högahult bebyggelse Knallskiften skifte
  Mien sjö Högahult lht Knektagölen göl
  Mien sjö Högakull hmd Knektalyckan åker
  Mien sjö Högalund lht Knutåker åker
  Mien sjö Högalund lht Koffsbacken lid
  Mien sjö Högalund lht Koffsliden lid
  Mien sjö Högalund Saknas Kohagabacken höjd
  Mien sjö Högalund avs Kohagaliden lid
  Mien sjö Höglunda lht Kohagalyckan åker
  Mien sjö Höjadal Saknas Kohagen hage
  Mien sjö Höjd, Lyckans t Kohagen hage
  Mien sjö Hönenissens ödet. Kohagen hage
  Mien sjö Hörbergatorpet hmd Kolbottensliden lid
  Mien sjö Igelön Saknas Kolbottensmossen mosse
  Mien sjö Igelön gård Konäsaholmen holme
  Mien sjö Ingridlyckan ödet. Konäset näs
  Mien sjö Isaks ödet. Konäset udde
  Mien sjö Janneberg bebyggelse Koppegöl göl
  Mien sjö Johannesberg lht Korsåker åker
  Mien sjö /Se Johanneshus lht Korsåker åker
  Mien sjö /Se Johnningshill lht Korven åker
  Mien sjö /Se Jonsatorpet t Koven holme
  Mien sjö /Se Josefastugan ödet. Koåker åker
  Mien sjö /Se Josefatorpet ödet. Kringlemossen åker
  Mien sjö /Se Jungfrumåla gård Krog, Flintans källa
  Mieån å Jäknaryet ödet. Krokabacken höjd
  Mie ån å Jämmerdalen hmd Krokagölen göl
  Mieån å Järnvägsstation, Rörsmåla Saknas Kroken åker
  Mieån å /Se Järnvägsstation, Sjöryds Saknas Krokåker åker
  *Mibinger sjö /Se Järnvägsstation, Urshult lht Krokåker åker
  Mjöaviken vik Jätsbygd gård Krokåker åker
  Mjölkevik vik Jönsalyckan lht Knuthornet åker
  Mjölkudden udde Kanalen lht Krutlyckorna åkrar
  Moen terräng Kanalen hmd Krypåker åker
  Mohallarna skär Kansliet hmd Kråkenabbe udde
  Massabrånen udde /Se Karatorp by Kråkesund sund
  Mossholmarna holmar Karatorp by Kråknabbalyckan åker
  Mossnabben udde Karl-Bilalyckan ödet. Kubbö holme
  Mossö ö Karlsberg bostad Kullahagen skogsskifte
  Mossö ö Karlsberg bebyggelse Kullar, Älvans höjd
  Mossöarna öar Karlsborg lht Kullar, Älvans höjd
  Muggevik vik Karlshem bostad Kulle, Lille höjd
  Munkakällan källa Karlslund lht Kulle, Store höjd
  Munkanäs triangelpunkt Karlsnäs lht Kullebacken åker
  Munkviken vik Karlsro Saknas Kullsåker åker
  Musasund sund Karlstorp ödet. Kullsåker åker
  Myr, Norra betesmark Karlstorp torp Kullåker åker
  Myraviken vik Karlstorp lht Kungaliden lid
  Myren myr Kattmaden lht Kungsholmen holme
  Myren terräng? Kilen hmd Kunningaåker åker
  Myrhagen terräng Kilen avs Kusahagen hage
  Myskholmen ö Klasa, Villa lht Kvarnbäcken bäck
  Måkstenarna stenhällar Klasahannans ödet. Kvarnabacken höjd
  Målagöl tjärn Klasahult hmd Kvarnagubbalyckan åker
  Måsöhn, se Mossö ö Klasahult lht Kvarnaliden lid
  Möllekullaviken vik Klasamåla Saknas Kvarnastycket åker
  Mörka håla terräng Klasamåla Saknas Kvarnbäcken bäck
  Mörrumsån å Klasamåla by Kvarnholmen holme
  Mörtekläppen ö Klasamåla by Kvarnö holme
  Mörtholmen ö Klasamåla,Storegård Saknas Kvarnön hage
  Mörtholmen ö Klasamåla Västregård Saknas Kvastudden udde
  Mörttuven ö Klasavik t Kyrkbacken höjd
  Nabben udde Klasetorp lht Kyrkekällan källa
  Nabbudden udde Klippan lht Kyrkåker åker
  Norra mossen ägomark Klövermassastället lht Kyrkåker åker
  Norregöl tjärn Knallehall hmd Kyrkåkern åker
  Norrevik vik Knalltorpet lht Kyrkåker, Lilla åker
  Notholmen ö Knalltorpet hmd Kyrkåker, Stora åker
  Nyatorp ägomark Knekastället ödet. Kålbottnen åker
  Nyatorp betesmark Knektatorpet backst. Källa, Botels källa
  Nyatorp terräng Knektatorpet t Källa, Linge källa
  *Nye Bro förr bro Knäsmåla bebyggelse Källa, Locka källa
  Nyhacket åkermark Knäsmåla bebyggelse Källa, Svensåkers källa
  Nyängen betesmark Knässmåla by Källarebacken höjd
  Näckhall terräng Knölen lht Källarehagen hage
  Näckhallsfjorden del av Åsnen Koffsgården hmd Källarehagen hage
  Näckhallsfjorden del av sjö /Se Korsbacken hmd Källarehusträdan åker
  Näsaviken vik Kristineberg hus Källareudden udde
  Näset terräng Krok, Hunnamåla gårdar Källareåkern åker
  Näsudden udde Kroken gårdar Källareåkern åker
  Näsudden udde Kroksjödal t Källmossen mosse
  Osön ö Kronholmen lht Källor, Björs källor
  Oxahall berghäll /Se Krävkelund hmd Källåker åker
  Oxahallsviken vik Kullen lht Källåkern åker
  Oxehall terräng Kullen bebyggelse Käringåkern åker
  Paulagölen tjärn Kullen by Kärr, Julies kärr
  Plantarelyckan ägomark Kunninge gård Kärrasand vik
  Plåtalyckan ägomark Kunningen by Kärrasand badställe
  Plåten ägomark Kurrebo gård Kärret myr
  Predikstolen terrängformation Kusa-Linans ödetorp Kärråker åker
  Prästboviken vik Kusatorpet ödet. Kättamossen mosse
  Prästagölen tjärn Kusens ödet. Ladevik vik
  Rammsjön, Västra sjö Kvarn, Ekefors lht Ladubacken åker
  Rammsjön Västra sjö Kvarn, Sävsjömåla avs.lht Ladugårdsmossen åker
  Rammsjön, Östra sjö Kvarna-Kallatorpet t Ladumaden mad
  Rammsjön Östra sjö Kvarnar, Bräta kvarnar Ladumossen åker
  Ramsö ö Kvarnen lht Ladåker åker
  Ramsö ö Kvarnslätt lht Ladåker åker
  Ramsö ö Källarebacken hmd Lagårdsåker åker
  Ramsö triangelpunkt Källeberg lht Lagårdsåker åker
  Ramsö ö Källehult lht Lagårdsåkern åker
  Ramsö ö Källehult Saknas Lagårdsåkern åker
  Rapplehall terräng Källäng lht Lassaledet grind
  Reveln landtunga Kämpadal ödet. Larsalyckan åker
  Reveln udde? Kämpalund ödet. Ledsbackaliden lid
  Revelviken vik Kämpamåla gård Ledsbackaåkern åker
  Risö ö Kärnåsastället lht Ledsåker åker
  Risö ö Kärr gård Ledsåker åker
  Risö ö Kärr kronoeg. Ledsåker åker
  Risö ö Kärrkärr hmd Lergravaskogen skogsmark
  Risöholm holme Kärrsgärde gård Lermaden mad
  Rumpe göl tjärn Kärrslund lht Lervik vik
  Rumpe göl tjärn Kätten t Lid, Store lid
  Rye lycke ägomark Landersborg, Ekelunds annex lht Lidlyckan åker
  Ryssamyren myr Laststaden hmd Lillagärdsåker åker
  Rådlösa äne terräng Laxagården hmd Linbyxestenen sten
  Rået landtunga Laxapellagården hmd Lindholmen holme
  Råsen terräng Laxatorpet ödetorp Lindåker åker
  Rättsholmen ö Lider, Ramsjö hmd Lindåker åker
  Rävabacken höjd Lidhem lht Lindö holme
  Rävanabben udde Lidhem backst. Lisbettåker åker
  Röda göl tjärn Lillahult t Ljungsören holme
  Röda torp ägomark Lillahult hmd Ljustervikaudden udde
  Rönnekläppen ö Lillegård bebyggelse Lommakläppen holme
  Rönneklätten ö Lillegård bebyggelse Lukashagen åker
  Rönnekullamossen ägomark Lillegård bebyggelse Lundabacken höjd
  Rönnudden udde Lillegård bebyggelse Lundabacken Saknas
  Rörkärren kärr Lillegård bebyggelse Lundalyckan åker
  Rörsiön, se Rössjön sjö Lillegård bebyggelse Lunkesjön sjö
  Rörvikaviken vik Lillegård, Karatorp bebyggelse Lunkejsön sjö
  Rössjön sjö Lillegård, Rössmåla bebyggelse Lycka, Farfars åker
  Rössjön sjö Lillenäs hmd Lycka, Farmors åker
  Rössjön sjö /Se Lindbacka lht Lycka, Galanta åker
  Rössjön sjö /Se Lindebo lht Lycka, Långa åker
  Rössmåla Lilla triangelpunkt Lindedalen Saknas Lycka, Norra åker
  Sandholmen ö Lindehem lht Lycka, Södra åker
  Sankt Sigfrids källa källa Lindelund lht Lyckor, Västra åkrar
  Sankt Sigfrids källa Saknas /Se Lindesberg lht Lyckan åker
  sibbabäcken bäck Lindås lht Lyckesåker åker
  sibbasjön sjö Lindåsen Saknas Långavarpet vik
  Sibbasjön sjö Linneholm lht Långbrohejemossen mosse
  Sigfrids källa källa Lisbettelyckan lht Långåker åker
  Sikön ö Ljungbergatorpet lht Långåker åker
  Sirkön ö Ljungberget lht Långåker åker
  Sirkön ö Ljungsdal t Långåker åker
  Sirkön ö Ljusadal ödet. Långåker åker
  Sirkön ö Ljusadal hmd Långåker åker
  Sirkön ö Ljusadal lht Långåker åker
  Sirkön ö Ljusadal t Långåker åker
  Sirkön ö Ljusadal t Långö ö
  Sirkön ö /Se Ljusadal backst. Långöfjorden vik
  »Sirk-ön» ö /Se Ljusadal lht Långön ö
  Sirkön ö /Se Ljusadal ödet. Långön ö
  Siön Nyen, se Mien sjö Ljusadal lht Länsmanskällan källa
  Sjöabacken terräng Lugnet lht Länsmanskärret kärr
  Sjöarydsviken vik Lugnet lht Mad, Farbroderns åker
  Sjödalen betesmark Lukasstället ödet. Mad, Store mad
  Sjölyckan ägomark Lund hmd Magnialyckan åker
  Skeppstad, Östra vik Lund ödet. Majebacken höjd
  Skeppstaden terräng Lundhem lht Mark, Store hage
  Skillesön ö Lundholmen lht Markabacken höjd
  Skärvholmen ö Lunkestugan lht Markalyckan åker
  Skärvholmen ö Lustgården backst. Markalyckan åker
  Skärvlyckan odlad mark Lyckan lht Markalyckan åker
  Slottsholmen holme Lyckan, Södra ödet. Markalyckan åker
  *Slottsholmen holme Lyckebo lht Markalyckan åker
  Slottsholmen holme Lyckebo lht Markamossen mosse
  Slottsholmen ö Lyckås ödebackst. Marsabacken höjd
  Slottsholmen ö Långagölsmåla t Marsaviken vik
  Slottsholmen holme /Se Långaryd gård Marsudden udde
  Slungö, Lilla ö Länsmansgården bebyggelse Massabackarna skogsskifte
  Slungö, Stora ö Lönebostället hmd Massabruk plats i skogen
  Slungörätte farled Lönneberga lht Massalyckorna åkrar
  slätteudde stora udde Lönnkvistalyckan ödet. Maudden udde
  slättmossen betesmark Lövhyddan lht Mellangärdet åker
  Smedmadsviken vik Lövingen t Mellangölen göl
  Smednabben udde Lövingshult lht Mellanlyckan åker
  Smörasken udde Lövingstorp lht Mellanmossen åker
  Smörsjön mosse Lövshult lht Mellanträdan åker
  Smörsjön mosse Lövslund lht Mellanön del av Mossö
  *Spångehall gränsmärke Markalyckan lht Midingsberget (by?), berg
  Stampevik vik Markalyckan t Midsommarslätten åker
  Starkamossen ägomark Marken hmd Mie(n) sjö
  *Stegellyckan gärde /Se Marken ödet. Mien sjö
  Stengårdsslätt triangelpunkt Marken hmd Mien sjö
  Stenholmarna holmar Marklanda lht Mien sjö
  Stenkullabackarna ägomark Marklunda t Mien sjö
  Stenolen terräng Markustorp hmd Mieån å
  Stenvik vik Mattsastaden gårdar Mieström å
  Stenvik vik Mellangården bebyggelse Mjärdudden udde
  Stenviken vik Midingens t Mjölkevik vik
  Stenön ö Midingsbråte by Mjölkudde udde
  Stockamossen mosse Midingsbråte by Mjölkåker åker
  Stockviken vik Midingsbråte gård Mjön kärr
  Stommaresund sund Midingsbråte fht Moavägen väg
  Stommareviken vik Midingsbråte ålfiske Moavägen väg
  *Stora rör gränsmärke Midingstorp gd Mobackarna höjd
  *Stor rör gränsmärke Midingstorp gård Momossen mosse
  *Stora rör gränsmärke Midingsvik hmd Mon höjd
  *Stora Rör gränsmärke Miensgårdarna gårdar Mon hage
  *Stora rör gränsmärke Miershult lht Mormorslyckan åker
  *Stora rör gränsmärke Mihem lht Mormorsåkern åker
  Stora varp vik Mjölknabben gård Mosse, Georgs mad
  Stormossen ägomark Mom ödet. Mosse, Hyltegubbens åker
  Storvik vik Mormors ödet. Mosse, Kalle mosse
  Storön udde Mossen hmd Mosse, Pelles åker
  Stubbamaden mad Mossen lht Mossen, Store mosse
  Styckenborg holme Mossö Saknas Mosse, Södra åker
  Stångsrätte farled Mossö* ö Mossåkern åker
  Suensiöön, se Svansjön, Norra sjö Munkanäs gård Mossö ö
  Sundslättshöjden triangelpunkt Munkanäs gård Mossö ö
  Svalabäcken bäck, dike /Se Myr, Norra lht Mossö, Norra del av sn
  Svansjöholmen holme Myratorp t Mossö, Södra del av Mossö
  Svansjöholmen holme Myren hmd Mossöfjorden vik
  Svansjökläpp holme o. gränsmärke Målarestället lht Moåker åker
  Svansjökläpp holme Måle, Duns bebyggelse Muggelyckorna åkrar
  *Svansjöklippan förmodl. bergshöjd Måle, Rönnekulla hmd Muggevik vik
  Svansjön, Norra sjö Målen bebyggelse Murlyckan åker
  Svansjön, Norra sjö Möcklehult gård Myr, Björksjö myr
  Svansjön, Norra sjö Mölleberg lht Myr, Duns myr
  Svansjön, Norra sjö Möllebo bebyggelse Myr, Havsalycke myr
  Svansjön, Norra sjö Möllehill lht Myr, Jätsbygda myr
  Svansjön Norra sjö Möllekull lht Myramossen åker
  Svansjön Norra sjö Möllekulla gård Myskholmen holmen
  Svartevik vik Mölleslätt lht Måkahall sten
  Svinesund sund Möllevik lht Möllebacken udde
  Sågholmen ö Mörkehåla ödet. Mörkeråsabacken höjd
  Sågviken vik Nabben bebyggelse Mörkeråsaliden lid
  Sångaremåla triangelpunkt Nabben by Mörrumsån å
  Sånnahult triangelpunkt Nedragården hmd Mörtholmen holme
  Sävsjön sjö Norge lht Mörtholmen holme
  Söre göl tjärn Norragärde lht Mörskärmen åker
  Sörhagen terräng Norralund ödet. Nabbalyckan åker
  Sörsjön sjö Norratorp lht Nabbalyckekällan källa
  Sörsjön sjö Norratorp hmd Nabbaåkrarna åkrar
  Söta hål tjärn? Norratorp lht Nabbe, Långe udde
  Talludden udde Norratorp lht Nabben udde
  Tattaregölen tjärn Norregård bebyggelse Nabben udde
  Timmerviken vik Norregård bebyggelse Norrasjömossen mosse
  *Tjärvikan Saknas Norregård bebyggelse Norrasjön sjö
  ?Tomtaröset gränsmärke Norregård bebyggelse Norrasjöviken vik
  ?tomtaröset gränsmärke Norregård, Degerhaga bebyggelse Norrelycka åker
  Tomtaröset röse Norregård, Froaryd bebyggelse Norråker åker
  Torpalyckan ägomark Norregård, Odensvallahult lht Norråker åker
  Torpaviken vik Norregården, Odensvallahult hmd Norräng äng
  Torregöl tjärn Norrelund lht Norräng äng
  Tortaklätten skär Norräng bebyggelse Nyhacket åker
  Tortaviken vik Norräng lht Nyhejan mad
  Traneklätten holme Nyadal lht Nyhemmamossarna mossar
  Trehörnasjön sjö Nyalund ödet. Nyland åker
  Trollahatt udde Nyalund t Nylännet åker
  Trollahemmet ägomark Nyatorp lht Nylännet åker
  Trolleholm holme Nyatorp lht Nylännet åker
  Trollåkern ägomark Nyatorp lht Näckhallahall udde
  Trutabacken backe Nyatorp ödet. Näckhallsfjorden vik
  Trädan betesmark Nybo lht Näsabacken höjd
  Trälholmen Häratsmärcke, se Träling ö o. gränsmärke Nybygget lht Näsaviken vik
  Trälholmon, se Träling holme Nybygget lht Näsaviken vik
  Träling holme Nybygget t Näset hage
  Träling ö o. gränsmärke Nybygget lht Näset udde
  Träling ö o. gränsmärke Nybygget t Näset halvö
  Träling ö o. gränsmärke Nybygget bebyggelse Näslyckan åker
  Träling holme Nybygget t Näsudden udde
  trålsholm, se Träling ö o. gränsmärke Nybygget t Näsåkern åker
  Träälholmen ö o. gränsmärke Nybygget ödet. Nötabackaåkern åker
  Tärnholmen ö Nybygget hmd Nötabacken höjd
  *Törnamåla kvarn kvarn Nybygget lht Olabacke udde
  *Törnamålakvarn kvarn Nybygget bebyggelse Olsbacke höjd
  *Törnemåla kvarn kvarn Nybygget lht Olsbacke höjd
  *Törnamåla kvarn kvarn Nybygget, Lilla lht Osön ö
  Ulfsjön sjö Nybygget, Lilla lht Osön, Yttre ö
  Ulvamossen ägomark Nydala lht Oxahagen hage
  Ulvsberg triangelpunkt Nyhem lht Oxahallsviken vik
  Ulvsberg berg o. triangelpunkt Nyhemmanet Saknas Oxehall sten
  Ulvsberg triangelpunkt Nyhemmet lht Oxehall berghäll
  Ulvsberg triangelpunkt Nyhemmet lht Oxahagalyckan åker
  *Ulvsbäck bäck Nyhemmet bebyggelse Oxhallsmossen mosse
  Ulvsjön sjö Nymaden lht Palten åker
  Ulvsjön sjö Nytorp torp Pengakällan offerkälla
  Ulvsjön sjö Nytorpet ödet. Peppabacken lid
  Ulvsjön sjö /Se Nytorpet t Per-Assarsviken vik
  Ulvsjön sjö /Se Nytorpet bebyggelse Peterjönsamossen åker
  Ulvöudde udde Nytorpet, Västra lht Peterolsabacken höjd
  Ulvövik vik Nytorpet, Östra lht Peterolsaliden lid
  *Upwärman sjö /Se Nyäng lht Peterolsalyckan åker
  *Uppvärman sjö Nyäng hmd Peterolsamossen åker
  *Uppvärman sjö /Se Näckhall ödet. Petter-Anders liden lid
  »Uppvärmen sjö Näsastugan t Pigelipen äng
  *Wpwærmen ålfiske Näset t Pinorummet beteshage
  Uppvärman sjö /Se Näset hmd Plunsagölen göl
  Urdars brunn, se Sigfrids källa källa Näset lht Plunsaviken vik
  *Urdars hult skog Näsudden backst. Plunsen vik
  *Utnäs ålfiske Saknas Odensvallahult by Plåtalyckan åker
  Valsholmarna öar Odensvalahult Saknas Postbacken lid
  Valsholmarna holmar Olaslycke by Prästaboviken vik
  Valsholmarna holmar Olofslycke gård Pånkaliden lid
  Valtralyckan ägomark Oxhagakullen ödet. Pängabörsen åker
  Varghagen terräng Oxhagen lht Päraslättaliden lid
  Vassö, Lilla ö Oxhagen avs Ramsjöbäck bäck
  Vassö, Stora ö Paradiset ödet. Ramsjön, Västra sjö
  Vasön ö Patagården hmd Ramsjön, Östra sjö
  Vattenholmen ö Patens hmd Ramsö ö
  Vemboö halvö Peppabacken ödet. Renagärdet hmd
  Vemboö halvö Petersdal t Ringsåker åker
  Vemboö halvö Peterslund lht Risingen åker
  Vemboö halvö Pilabo lht Risö* ö
  Vämboö halvö /Se Pilalyckan ödet. Risö ö
  Vemboö halvö /Se Pilgrenagården hmd Risöholm ö
  Vämboö Rote äga /Se Planen hmd Risösund sund
  Vennboö halvö Plogatorpet ödet. Rotavik vik
  Veräng terräng Plogatorpet torp Rovbacken åker
  Viggen terräng Plåten t Rutorna åker
  Vippegöl tjärn Prinsastugan ödetorp Ryalyckan åker
  Vistafjorden vik? Prästgården hmd Rydvägen väg
  Vistudden udde Pungen hmd Ryttarebacken höjd
  Vitasandsviken vik Pyttnissens ödet. Ryåker åker
  Väderkvarnsbacken höjd Päraslätt lht Ryåker åker
  Väjlagölen tjärn Päraslätt gård Ryåker åker
  Väjlen terräng Päraslätt hmd Råsalandet del av Sundslätt
  Välzholm, se Valsholmarna holme Päraslätt lht Råsen hage
  Vänsingedal ägomark Raftamåla gård Råsåkern åker
  Värmansholmen ö Ramnåsen t Rännbäckafjorden vik
  Åkavik vik Ramsjöbäck ödetorp Rättet djupt ställe
  Åkemossen ägomark Ramsjömåla lht Rättsholmen ö
  Åkraholmar öar Rapplehall hmd Rävabacken höjd
  Åkullen kulle Riksdagsmannagården hmd Rävabacken höjd
  Ångaholmarna öar Ringsberg lht Rävabacken höjd
  Åsakärret betesmark Rolofsgård Saknas Rävahallen sten
  Åsnen sjö Rosenberg lht Rävanabben näs
  Åsnen sjö Rosenlund lht Rävaskogen skogsskifte
  Åsnen sjö Rotahult gård Rävflyet mosse
  Åsnen sjö Rotahult by Rävhallsudden udde
  Åsnen sjö Rotahult gård Rävhallsviken vik
  Åsnen sjö Rullsagård Saknas Rävlaviken vik
  Älleholmen holme Rumleborg hmd Rävåkern åker
  Älleholmen ö Runkepellatorpet ödetorp Rödepellalyckan åker
  Ällemosse betesmark Ryadal lht Rödepellalyckan åker
  Ällenäsa udde udde Ryalund t Rönnbäckaliden lid
  Ällenäsaudde udde Rybergatorpet torp Rönnbäcken bäck
  Ällevik vik Ryd, Lilla torp Rönnekläppen holme
  Ällsjön sjö Ryd, Lilla hmd Rönnklätten holme
  Ällören ö Ryssastaden en samling torp Rönnåker åker
  Älmehults ålfiske ålfiske Ryssatorpet, Gamla t Rönnåker åker
  Ängagärdsviken vik Ryssatorpet, Nya bebyggelse Rönnåker åker
  Ängahagen ägomark Ryssatorpet, Stora t Rören äng
  Ängakärret ägomark Rävabocken hmd Rörvikasanden vik
  Ängholmen ö Räv(a)boda by Rörvikaviken, Nedre vik
  Äskekulla holme halvö Räveboda gård Rössjön sjö
  Öjafjärdingen äga /Se Rödamärtans ödet. Rössjön sjö
  Örnakulan halvö Rönnekulla gård Sadlalyckan åker
  Örnakulan udde Rörvik gård Sakristian stenar
  Östersjön sjö Rörvik gård Samuelsbolet äng
  Offerkällan Saknas /Se Rönvikaholm ödet. Sand, Gunnars badplats
  *Opwærman ålfiske Rösshult lht Sand, Stora vik
    Rössmåla Saknas Sandbottnen vik
    Rösmåla jv.-station Sanden åker
    Rösmåla Station Saknas Sanden åker
    Rössmåla by Sanden åker
    Rössmåla, L. bebyggelse Sandholmen holme
    Rössmåla, St. bebyggelse Sandträdan åker
    Rössvik Saknas Sandvägen väg
    Rössvik by Sansenskulle åker
    Rössvik, Lilla bebyggelse Segerslycke åker
    Rössvik, Stora bebyggelse Segersnäsamarken hage
    Sadlastugan hmd Segersnäsamossen mosse
    Sakrisastället ödet. Segersvik vik
    Salomonatorpet ödet. Sibbasjön sjö
    Samuelstorpet ödet. Sibyllakullarna höjder
    Sandbäcken lht Sidden åker
    Sanddalen torp Sigfridskällan källa
    Segerslund lht Sigfridskällan källa
    Segersnäs gård Sigfridstenen sten
    Segersnäs by Sigfridsåker åker
    Sillabäcka hmd Sikalyckan åker
    Sirkönäs hmd Simstenen sten
    Sjöalycke gård Sirkön ö
    Sjöaryd gård Sirkön ö
    Sjöboholm t Sjungan holme
    Sjödalen lht Sjödalahagen hage
    Sjödalen lht Sjöhejan mosse
    Sjödalen t Sjökullen åker
    Sjödalen lht Sjökullen åker
    Sjödalen t Sjömossen åker
    Sjöhem backst. Sjömossen åker
    Sjökullen lht Sjön, Norra Saknas
    Sjöliden lht Sjöträdan åker
    Sjömöllan ödet. Sjöträdemossen åker
    Sjöryd järnvägsstation Sjöåker åker
    Sjöstranden lht Sjöåker åker
    Sjövik lht Sjöåker åker
    Sjövik lht Sjöåker åker
    Skabbaliden hmd Sjöåker åker
    Skaffarens ödetorp Sjöåker åker
    Skallerlid gård Sjöåker åker
    Skallid by Sjöåker åker
    Skansen lht Sjöåkern åker
    Skiften lht Sjöåkern åker
    Skiften avs. Skabbaliden lid
    Skiftenäs lht Skalle, Anders höjd
    Skillingsmåla by Skallerlidsgärdet äng
    Skillingsmåla gård Skallerlidsåkern åker
    Skogsdal lht Skansen höjd
    Skogshyttan lht Skeppsstad, Påels plats vid Trähörnasjön
    Skogshyttan lht Skeppsstad, Östra båtplats
    Skogslund lht Skogssnuvebacken höjd
    Skogslund lht Skogssnuvedungen hage
    Skogalyckan lht Skogsåker åker
    Skottas ödet. Skogö ö
    Skrålenissatorpet t Skomakareängen äng
    Skräddarlyckan ödet. Skottastället åker
    Skyttepaviljongen lht Skottaviken vik
    Skönatorpet t Skramlemossen åker
    Slättalyckan lht Skräddarelyckan åker
    Slättalyckorna gårdar Skärvlyckan åker
    Slättamåla bebyggelse Skärvlyckan åker
    Slättmossa lht Skönalyckan åker
    Smeddalen lht Slirasen gyttjeställe
    Smäcken ödet. Slottshallen sten
    Smöramåla Saknas Slottsholmen holme
    Smöramåla by Slättalyckan åker
    Snyrpet hmd Smalåkern åker
    Snärket hmd Smedjeträdan åker
    Solbacken lht Smörasken holme
    Soldattorpet t Smörbiten åker
    Solhem lht Smörhålan åker
    Solhem lht Smörlyckan åker
    Solhem lht Smörmossen mosse
    Solhäll lht Smörsjön tappad sjö
    Spetgården hmd Smörsjön göl
    Stakestuga ödet. Spjället åker
    Stallsvennalyckan ödet. Spjällåker åker
    Stampegården hmd Stallsåker åker
    Starkeklöv gård Stampekullen höjd
    Stenbacken lht Stampelyckan åker
    Stengården bebyggelse Stampevik vik
    Stengården gård Stampudden udden
    Stengårdslätt gård Stampudden udden
    Stenhammar lht Stenholmarna holmar
    Stenshult t Stenkullen åker
    Stenslund lht Stensåker åker
    Stenvik lht Stensåker åker
    Stinas t Stenvik vik
    Storegård bebyggelse Stenvik vik
    Storegård bebyggelse Stenviken vik
    Storegård bebyggelse Stigsåker åker
    Storegård bebyggelse Stigsåker åker
    Storegård bebyggelse Stigåker åker
    Storegård bebyggelse Storåker åker
    Storegård bebyggelse Storåker åker
    Storegård, Dunshult bebyggelse Storåker åker
    Storegård, Karatorp bebyggelse Storåkern åker
    Storegård, Klasamåla bebyggelse Stubbamaden mad
    Storegård, Rössmåla bebyggelse Stubbamadholmen ö
    Strandhem lht Stugelyckan åker
    Strandäng lht Stukestallen stall
    Stridsberg lht Stummen vik
    Strömmagården hmd Stummaresund sund
    Strömma-Massens ödetorp Stummareviken vik
    Stuga, Svarvarens lht Stuskalyckan åker
    Stugan bostad Stutaliderna lider
    Stugan bostad Stångshåla djupt ställe
    Sturskagården hmd Ställalyckan åker
    Stutaliderna ödet. Stättestycket åker
    Sundet lht Stättåkern åker
    Sundslätt gård Stöveln åker
    Sundslätt by Sund, Hunshulta sund
    Sundsnäs t Sund, Södra sund
    Svanelund bebyggelse Sundlyckan åker
    Svanevik t Sundslättsåkern åker
    Svarvarens ödet. Sundåker åker
    Svedjan hmd Sutarebacken åker
    Svensberg lht Svalgakällan källa
    Svenshult lht Svansjön sjö
    Svenslund t Svarteviken vik
    Svenstorp lht Svarvarehejden hage
    Svältbältan byar Svarvarehultet skogsmark
    Svälebältan trakt Svedanäs udde
    Svärdatorpet t Svenpersapellaåkern åker
    Svärdatorpet t Svensholm ö
    Sållastugan Saknas Svensholm holme
    Sångaremåla gård Svensåkern åker
    Sånnahult by Svinhusbacken höjd
    Sävsemåla gård Svinhusåker åker
    Sävsjödal hmd Svinåker åker
    Sävsjödal lht Sånnahultsviken vik
    Sävsjömåla gård Säckaliden lid
    Södergård bebyggelse Sävjemossen åker
    Södergård bebyggelse Sävsjöliden lid
    Södergård bebyggelse Sävsjön sjö
    Södergård Saknas Sävsjöån bäck
    Södergård bebyggelse Södersjön Saknas
    Södergård bebyggelse Söderåker, Stora åker
    Södergård, Degerhaga bebyggelse Södrahagaliden lid
    Södergård, Froaryd bebyggelse Södrahagaviken vik
    Södernäs lht Södranäsodlingen åker
    Södertorp lht Söderåker, Lilla åker
    Söderäng lht Söderåker, Stora åker
    Södrahult lht Södrarum mosse
    Södraryd lht Tattaregölen göl
    Södratorp lht Tidelyckan åker
    Södratorp t Timmervik vik
    Söräng lht Tjärdalabacken åker
    Söräng lht Tjärdalen åker
    Teckramåla bebyggelse Tjärdalsmossen åker
    Tomterna hmd Tobaksviken vik
    Torp, Gamla ödet. Toften åker
    Torpet bebyggelse Tomtakällan källa
    Torpet, Nya lht Tomtåkern åker
    Torpet, Nya lht Torpamossen åker
    Torsatorp gård Torpviken vik
    Torsatorp gård Torpåker åker
    Torshall hmd Torpåkern åker
    Trehörna by Tortklätten holme
    Trehörna Mellangård Saknas Tortlyckan åker
    Trehörna Norregård Saknas Tortviken vik
    Trehörna Södergård Saknas Tranklätten holme
    Trehörna Östergård Saknas Tranudden udde
    Triangeln hmd Trehörnasjön sjö
    Trillaned ödet. Trehörnesjön sjö
    Trillaned lht Trekanten åker
    Trutapåelns ödet. Trollahatt halvö
    Tryteke gård Trollåkern åker
    Trädan t Trädan åker
    Trädan hmd Trädan, Lilla åker
    Trädgårdsaffären lht Trädan, Stora åker
    Trädgårdslund lht Trädgårdsåker åker
    Trädgårdslund lht Trädgårdsåkern åker
    Trädgårdslund lht Trädlyckan åker
    Trädgårdslund lht Trädvägen väg
    Trädgårdsro lht Trähörnasjön sjö
    Träffatorpet lht Tvättnabben udde
    Trähörna by Tärnholmen holme
    Tykagård Saknas Tärnabygdaholmarna holmar
    Tykagården gård Tärningen åker
    Tåget gård Udd, Lille udde
    Tåget by Uddalyckan åker
    Täckaremåla gård Udde, Duns udde
    Törnabygd gård Udde, Klippe udde
    Törnabygd by Udde, Pultings udde
    Törnåkra lht Udde, Rörsvika udde
    Udde, Puttings t Udde, Stummare udde
    Ugglekull gård Udde, Södra udde
    Ulvsberg hmd Ulvahejan kärr
    Undantaget hmd Ulvamossarna mossar
    Ursdal t Ulvamossen mosse
    Urshult gård Ulvsjön sjö
    Urhagen ödet. Ulvsjön sjö
    Utnäs gård Undantagslyckan åker
    Utskift, Havralycke avs. Urhagalyckan åker
    Utöver utskift Urhagen åker
    Vaktstugan ödet. Urshultafjorden öppet vatten
    Vallen lht Urshultsviken vik
    Vallen hus Vasabro vägbank
    Vasabro lht Vassören stenrör
    Verahult lht Vattenstycket åker
    Veranäs lht Vemboö halvö
    Veräng Saknas Vemboö halvö
    Veräng bebyggelse Verängsmossen åker
    Vibo lht Vickerhålan åker
    Viggen hmd Vik, Djurs vik
    Vilan backst. Vik, Långe vik
    Vrån ödet. Viken mosse
    Vårdhemmet lht Vinkalyckan åker
    Vägen ödet. Vistudden udde
    Väjlatorpet ödet. Vrät, Norra åker
    Västerbotorp Saknas Vång, Övre åker
    Västerbotorp by Vången åker
    Västerbotorp, Lilla Saknas Vägghall sten
    Västerbotorp, Stora Saknas Vägskäl, Hultalycke vägskäl
    Västergård Saknas Väjlagölen göl
    Västergård bebyggelse Väjlen skogsskifte
    Västergård bebyggelse Värmanet, Lilla fiskeplats
    Västergård, Elmehult Saknas Värmanet, Stora fiskeplats
    Västergård, Klasamåla Saknas Värmelid lid
    Västeräng backst. Västeråker åker
    Västrabrotorp t Västeråker åker
    Västrahult t Västeråker åker
    Västreberg lht Västeråker åker
    Växelro Saknas Västeräng äng
    Åkerslund lht Växjömyren myr
    Åkroken byar Ysnaberg höjd
    Åldersro lht Ytterhagarna hage
    Ålfiske, Elmehults Saknas Åkavik vik
    Ålfiske, Havbältans Saknas Åker, Farfaderns åker
    Åsakärret hmd Åker, Gunnars åker
    Älmehult Saknas Åker, Karls åker
    Älmhult by Åker, Lisbetts åker
    Älmehult Saknas Åker, Mormors åker
    Älmehult by Ångholmarna öar
    Älmehult Västergård Saknas Åsagårdslyckan åker
    Älmehult, Västra Saknas Åsne(n) sjö
    Älmehult Östergård Saknas Åsnen sjö
    Älmehult, Östra Saknas Åsnen sjö
    Ängadal backst. Åsnen sjö
    Ängadal lht Älleholmen holme
    Ängadal lht Ällsjön göl
    Ängagärdet t Ällön holme
    Ängagärdet avs Älvanskärr kärr
    Ängagärdet torp Ängagärdet äng
    Ängaholm t Ängahagsåkern åker
    Ängaholm lht Ängakärret äng
    Ängaholm ödet. Ängen skogsskifte
    Ängaholm lht Ängåker åker
    Ängalund lht Ärtåkern åker
    Änganäs ödet. Ölljalyckan åker
    Änganäs lht Ön åker
    Änganäs lht Ön åker
    Änkelekens ödetorp Örnakulan holme
    Äskekulla Saknas Örnakärret kärr
    Äskekulla gård Örnaträdan åker
    Äskekulla gård Österlycka, Lilla åker
    Örnhult gård Österlycka, Stora åker
    Örnhult by Östersjön del av Arasjön
    Östergård bebyggelse Östersjön del av Dursjön
    Östergård bebyggelse Österäng äng
    Östergård, Elmehult Saknas  
    Österäng torp  
    Östregård lht  
    Övragården hmd  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.