ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Sandsjö socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 354 Bebyggelsenamn : 560 Naturnamn : 520
Sandsjö, Södra sn /Se Abborrastenarna hällar Södra Sandsjö sn sn Nummerförteckning förteckning
?Sandsjö, Södra sn *Alekorra vattensamling Sandsjö sn Nummerförteckning förteckning
?Sandsjö, Södra sn Ankehultaträdan ägomark Adamatorpet torp Nummerförteckning förteckning
Sandsjö, Norra sn Backarna ägomark Alvedal lht Nummerförteckning förteckning
Sandsjö, S. sn Barnagöl tjärn Annedal lht Abborrastenarna stenar
Sandsjö, Södra sn /Se Barnagöl tjärn Aritsbomåla gård Alekällan vattenkälla
Södra Sandsjö sn /Se Bastsjön sjö Askdalen lht Almeröret stenröse
Sandsjö, Södra sn /Se *Bjurebäck bäck Askelund lht Ankehultamossen mosse
?Sansöö, trol.=Sandsjön, Norra sn Björkviken vik Aspelund t Annikelyckan åker
*Aretsboda gård /Se Björkö ö Aspelund lht Backagärdet förr äng, nu betesmark
Aritsbomåla gd Björnaflyet mosse Backarna t Backåkern åker
Aritsbomåla gd /Se Bokatorpet betesmark Backagården hmd Backängen äng
Aritsbomåla gd /Se Basakärret kärr Backatorp lht Barkängen äng
Bubbemåla by /Se Botten ägomark Backen lht Barnagöl sjö
Bubbemåla by /Se Bredingen ägomark Backen Saknas Bastsjön sjö
Bubbemåla gd, by /Se Brunsmålalyckan ägomark Belby lht Baståkern åker
Bubbamåla by /Se Brändebacke udde Bergsdal lht Batten uddd
Bungamåla by /Se Bubben, se Älften sjö Bergshage lht Bergsåkern åker
Bungamåla by /Se Bubben sjö /Se Bergslund lht Birkelyckan åker
Bungamåla by /Se Bäckamossen betesmark Bergsminne lht Björkviken vik
Bungamåla by /Se Dammarskulla triangelpunkt Bergslund Saknas Björkåker åker
Böket by Drängagråten terräng Bergsminne Saknas Blomstralyckan åker
Böket by Dångebonäs udde Bergstrand lht Bläckenakärret kärr
Böket by *Dångebo kvarn kvarn Bjälkalund lht Bockahagen åker
Böket by? *Dångebokvarn kvarn Bjälkatorpet lht Bolsåker åker
Dackemåla gd /Se *Dångebokvarn kvarn Björkedal lht Bolsåkern åker
Dackemåla eller Henstorp gård /Se *Dångebro bro Björkelund lht Bolsåkern åker
Dackemåla gd /Se *Dångsbro bro Björkelund lht Bolsåkrarna åkrar
Dång samh. Dånbrosquarn, se * Dångebo kvarn kvarn Björkelund lht Bommängen äng
*Dånga gd /Se *Dångeboån å Björkelund lht Bosakärret kärr
Dångamåla by /Se *Dångebro bro Björkelund lht Bredingen åker
Dångebo by /Se *Dångebro bro Björkelund lht Broliden backe
Dångebo by /Se Dångebäck bäck Björkelund lht Broåker åker
Dångebo poststation /Se Dångekvarn kvarn Björkelund bs Brunhjälmenskärr kärr
Dångebonäs gd /Se Dångekvarn kvarn Björkelund t Brunnslyckan åker
Dångekvarn kvarn /Se Dångemåla os sund Björkenäs lht Brånåker åker
Dångemåla by /Se Dångemåla ö ö Björnakulla t Bråtlandet åker
Dångemåla by /Se Ekelund terräng Björnamossen t Bråtmaden slåttermad
Genesmåla by /Se Ekenäset ö Blommedal lht Brännvinsliden backe
Gernesmåla by /Se Elften sjö /Se Blomstratorpet t Byggningsträdan åker
?Getamåla by Ferudden terräng Blötan by Byggningsträdan åker
Getamåla by? Flisbergstorp terräng Blötan, Lilla gård i Blötan Bytesåker åker
Getamåla by /Se Flyamossen mosse Blötan, Stora gård i Blötan Bållboliden backe
Gropanäs by /Se Flyet ägomark Bocksmåla gård Bäckamossen mosse
Gubbsmåla gdr /Se Flymossen ägomark Bokedal lht Bökesträdan åker
Gubbsmåla gdr /Se Fläskaberget terräng Bokedal t Dalängen förr äng, nu betesmark
Gubbamåla gd /Se Fetelyckan ägomark Bokelund lht Drevön åker
Hemmingsmåla by /Se Fåglamossen mosse Bokelund t Drällsbackarna höjder
Hemmingsmåla by /Se Fåramossen ägomark Bokön t Drängagråten äng
Hensmåla gd /Se Förö ö Bokön Saknas Drängagråten äng
Hensmåla gd /Se *Gaddeos, se *Gäddeos punkt på riksgräns Borghäll lht Duggormatrånget skogsmark
Henstorp , se Dackemåla gård /Se *Gaddeooss os /Se Broholm Saknas Dångebäck bäck
Henstorp, se Dackemåla gd Genesmåla sjö sjö /Se Broholm lht Dångmåla ö ö
Henstorp gd /Se Getemålagiöhl sjö Brunsmåla t Ekebacken kulle
Henstorp gd /Se *Getamåla hage hage? Bubbemåla gård Ellebäcken bäck
Horkarismåla f.d.gd /Se Gladalyckan ägomark Bubbmåla by Emanuelslyckan åker
*Horkarlsmåle gd /Se Granö ö Bungamåla gård Enehagen hagmark
Horkoneryd gd *Grevesholm häradsmärke f.d. gränsmärke Bungamåla by Fagerkälla vattenkälla
Horkoneryd gd Grävlingabackarna terräng Bungamåla Saknas Ferudden udde
Horkoneryd gd? Gröna tuva ö Bygget bebyggelse Ferön ö
Horkoneryd gd /Se *Grönefall plats på riksgräns Bäckalund bs Flyamossen mosse
Horkoneryd gd /Se Grönvijk, se Grönvikaviken vik Bäckalund Saknas Flyet mossodling
Hyttebacken lht /Se Grönavikaviken vik Bäckatorpet t Flymossen mosse
Högemåla gd /Se Grönvikaviken vik Böket by Flåbosjön sjö
Idemåla by /Se Gubbakläppen ö Böket by Fläskamossen mosse
Kampingemåla by /Se Gårdsviken vik Charlottenlund lht Fläskaberget bergknalle
Kampingemåla by /Se *Gäddbäcken bäck Dackemåla gård Fåraboåkern åker
Kampingemåla by /Se *Gäddebro punkt på riksgräns Dalen bs Fåramossen mosse
Knutsmåla by /Se *Gäddebron bro Dalen lht Gamle Såg såglägenhet
Knutsmåla by /Se *Gäddeos punkt på riksgräns Dalgången Saknas Gatebacken berg
Konga poststation /Se Gäddsjön, Lilla sjö Dalgången bs Gatekällan vattenkälla
Perstorp komm.-bost. Gäddsjön, Lilla sjö Dammarskulla gård Gateliden backe
Risinge gd /Se Gäddsjön, Lilla sjö Dansmerskulla by Gatelyckan åker
Rössmåla gd:ar /Se Gäddsjön Lilla sjö Dång kvarnlht Gatelyckan åker
Rössmåla gd /Se Lilla Gäddsjöns norra ände gränsmärke Dångamåla by Gatelyckan åker
Siggamåla by Lilla Gäddsjöns norra ände gränsmärke Dångbo by Gatelyckorna åkrar
Siggemålen by /Se *Gäddåsen ås Dångebo by Gatemossen mosse
Snedingsmåla by /Se Gärdesö ö Dångebomåla hmd Getaholmen holme
Strömmamåla by /Se Gölamossen ägomark Dångebonäs lht Gisselycke åker
Strömmana by Gölen sjö Dångebonäs avs. Gretes Träda åker
Strömmana by Gölen tjärn Dångeborås kvarnlht Grytan sank plats
Strömmana by Hagamossen mosse Dångefors lht Gröna Källa gård
Strömmana by? Hagemadviken vik Dångemåla gård Grötafatet åker
Strömmarna gd /Se Hallakillan källa Dångsbro lht Grötagravsliderna backe
Tattamåla by /Se Hallakillan källa Dångskvarn, se Dång kvarnlht Grötfatet åker
Tattamåla by /Se Hallakillan källa Ebbagården gård Gubbakläppen ö
Tattamåla by /Se Hallakälla källa o. gränsmärke Ebbegården gård i Kampingemåla Gubbalyckan åker
Tingsryd poststation /Se Hallaviken vik Ekdalen lht Gummabrunnen vattenkälla
Tummatorpet beb. /Se Halvåttingsmossen ägomark Ekebacken lht Gummahål dyhåla
Veramåla by /Se Hattaklippan ö Ekelund lht Gummalyckan åker
Veramåla by /Se Heen, Store sjö /Se Ekelund lht Gäddsjön, Lilla sjö
Verlingatorpet tp /Se Hem siöö, se Årydsjön sjö Ekelund lht Gärdemossen mosse
Villinge gd /Se Hemsiö, se Årydsjön sjö Ekelund lht Gärdesmossen mosse
Örmo gd Hensjön, Lilla sjö Ekenäset lht Gäredesö ö
Örmo brkeged? Hensjön, Stora sjö Elim lht Gölamossen mosse
Örmo gd /Se Hensjön, Stora sjö Ellebäcken lht Gölamossen mosse
Örmo gd /Se Hensjön, Stora sjö Elleholm lht Gölen sjö
Öremo poststation /Se Hensjön, Stora och Lilla Saknas /Se Ellenäs lht Gölen sjö
  Hensjön, Lilla sjö Ellyborg lht Hagemadviken vik
  Hensjön Lilla sjö Eriksberg t Hagalyckan åker
  Hensjön Stora sjö Eriksberg lht Hagamossen mosse
  Hensjön Stora sjö Eriksdal lht Hallakillan källa
  Hensjön sjö /Se Fagerfors lht Hallakläpporna åker
  Hensmåla triangelpunkt Fagerlund lht Hallalyckan åker
  *Hjortehall gränspunkt Fläcken t Hallaviken vik
  Hobergssjön sjö Fläskatorpet t Havåttingsmossen mosse
  *Horkoneryds mjölkvarn kvarn Freden Saknas Halvön ö
  *Horkoneryds mjölkvarn kvarn Freden lht Hasslungakärret förr kärr, nu mossodling
  *Horkoneryd skvaltkvarn kvarn Fredrikatorpet t Hattamosse mosse
  *Horkoneryds mjölkvarn kvarn Fredriksberg lht He, Lilla sjö
  Hornaladsbacken terräng Fredriksberg lht He, Stora sjö
  Hultet ägomark Fridhem lht Hensjön sjö
  Håmmasviken vik Fridhem lht Hinserås utjord
  Häggabäcken bäck Fridhem lht Holkakällan vattenkälla
  Häggatorpet ägomark Fridhem lht Hopabiten äng
  Häjan betesmark Fridhem lht Hopåkern åker
  Häjan terräng Furugård lht Hornaladsbacken kulle
  Häjan ägomark Furukull lht Horsakällan vattenkälla
  Häjan terräng Furulid lht Hultet hagmark
  Häjön Lilla ö Furulund lht Hultet bokskog
  Häjön Stora ö Furulund lht Hundön ö
  Hällakällan källa o. gränsmärke Genesmåla gård Husåker åker
  Hästakärret kärr Gensmåla gård Huvudet åker
  Högahult terräng Georghill lht Hyltehäjan slåtteräng
  Högebo triangelpunkt Getamåla gård Hålåen småställen
  Högekulle höjd Getamåla by Hångmaden mad
  Intagsmossen ägomark Granhem lht Häggabäcken bäck
  Julen mosse? Granliden lht Häggalyckan åker
  Julen sjö /Se Gropanäs Saknas Häggåkern åker
  Julen sjö /Se Gropanäs gård Häjan mosse
  Kallawrak landemerke gränsmärke Gropanäs prästgård Häjan förr slåtter, nu mosse
  Kantemad terräng Gropanäs Stom bebyggelse Häjan hagmark
  Kaffeön ö Grytan t Häjan mosse
  Kaninön ö Grävlingatorpet t Häjan äng och odling
  Kilen terräng? Grönadal t Häjan mosse
  Klintet terräng Grönadal lht Häjan, Lilla mosse
  Klockarön ö Grönadal lht Häjan, Stora mosse
  Klumpalyckan ägomark Grönvik gård Häjdabäcken äng
  Kläppen ö Grönvik gårdar Häjebacken backe
  Knallamad ägomark Gubbsmåla gård Häjemossen mosse
  Konstagöl tjärn Gubbsmåla gård Hästakärret kärr
  *Koppingen sjö /Se Gunnarsdal lht Hästalyckan åker
  Korpudden udde Gustavsberg lht Hästhagen hagmark
  Korpö udde Gustavsberg lht Högekulle höjdsträckning
  Koudden udde Gäddevik lht Imaden förr madslåtter, nu mossodling
  Krokamossen mosse Gäddevik Saknas Infärdshagen hagmark
  Krokehall terräng Gärdestorp t Intagsmossen mosse
  Krokfjorden sjö Gökadal t Jakopaliden backe
  Krösnanabben udde Göladal bs Johannilsaträdan åker
  Kullamad mosse? Götamåla bebyggelse Julen tappad sjö
  Kullö terräng Haga lht Kalvakärret kärr
  Käckagöl tjärn Haga lht Kaninön ö
  Källebäcken terräng Hagaslätt lht Kanonalyckan åker
  Källemossen betesmark Hagaslätt t Kantamad mad
  Källerummet Saknas Hallaledet grind Kantalyckan åker
  Lilla göl tjärn Hallaslätt bs Karinshacket åker
  Lilla göl tjärn Hallaslätt bs Karlskärramossen mosse
  Lilla Hern sjö Hallatorp gård Kidhagen hagmark
  Lillalund terräng Hallatorp gård Kilen mosse
  Lillasjö sjö Hamborg lht Klasåker åker
  *Lilla tattamålakvarn kvarn Hejlyckan Saknas Klintet hagmark
  Lillesjön igenvuxen sjö Hejöshult Saknas Klumpalyckan åker
  Lillån å Hellsdal lht Klämkällan vattenkälla
  Lillån å Hemmingsmåla gård Kläppen ö
  Lillön ö Hemmingsmåla gård Knallabackarna backar
  Lillön ö Henslund lht Knallamad mosse
  Lillösudde udde Hensmåla by Knallamarken hagmark
  Lindstenen minnesmärke Hensmåla by Kokurre kärr
  Lindö ö Hensmåla station Saknas Kolakärret mosse
  Lindön udde Henstorp gård Konstatorpagölen sjö
  Ljungaslätt ägomark Hinnetorp Saknas Korpudden del i Hensjön
  Lommegöl tjärn Hjertonsgård gård i Kampingemåla Korven åker
  Lund terräng Hjulsnäs lht Koudden udde
  Lussestigen stig /Se Hjärtungsgården del av S. Sandsjö Kringleåker åker
  Lyckan terräng Holmahult by Kringlan åker
  Långarör ägomark Holmahult by Krokamossen kärr
  Långemosse mosse Holmen lht Krokehall berghäll
  Lången sjö Holmen Saknas Kroken äng
  Lången sjö Holstalyckan lht Krokfjorden sjö
  Lången sjö Horkoneryd gård Krokfjorden fjord
  Långö udde Hornladan lada Krokåkern åker
  Långö ö Hyltan bs Krösanabben skogsområde
  Långö ö Hyttebacken lht Kulladamm vattenfall
  Markamossen ägomark Hålan bs Kullalyckan åker
  Milbrånen betesmark Hägershult lht Kullamad mad
  Mjärdudden udde Häjan t Kullängen äng
  Mjärdudden udde Häjlyckan lht Kullö ö
  Moen terräng Hälledal Saknas Kuntåker åker
  Mossbacken höjd Högadal lht Kvarnabäcken bäck
  Myrön ö Högahult t Kvarnabäcken bäck
  Märtemossen mosse Högakulle lht Kvarnaliden backe
  Mörtviken vik Högakulle Saknas Kvarnåkern åker
  Nabbudden udde Högbomåla gård Kvistabacken backe
  Nabbviken vik Högebo Saknas Kyrkåker åker
  Norresjön sjö Högebo gård Käckagölen sjö
  Norrö ö Högebomåla gård Käckagölen sjö
  Nybygget terräng Högebonäs t Källareåkern åker
  Nygård triangelpunkt Högeslätt Saknas Källareängen äng
  Nylännet terräng Höjeslätt lht Källebäcken Saknas
  Näset udde Höjeslätt lht Källegärdet förr åker, nu hagmark
  Nävegöl tjärn Idamåla by Källemossen mosse
  Ormudden udde Idamålatorp gård Källerummet slåtteräng
  Osmaden terräng Idatorpet t Källgärdesmossen mosse
  *Oxehall gränspunkt Idemåla gård Källåkern åker
  Oxhagalyckan ägomark Idemålatorp gård Källängen avs.
  Oxhagamossen ägomark Industrien lht Käringakullen åker
  Pellakärr kärr Iris lht Kärråkern åker
  Pellamossabron bro Jakobsdal t Kötthavet vattensamling
  Perstorpsgölen tjärn Jakobsdal lht Ladfyllet åker
  Pinnabacken triangelpunkt Johannisberg lht Ladfyllet åker
  Ronnebyån å Johanshöjd lht Ladugårdsåkern åker
  *Ravenäs punkt på forna riksgräns Jonsgård gd Ladåker åker
  Rinckoma S öön /Se Jössalyckan t Ladåkern åker
  Rinkabysjön sjö Kampingamåla by Lammön ö
  Rinkabysjön sjö Kampingemåla by Lassalyckan åker
  Rinkabysjön sjö Kampingemåla Västergård Saknas Ledsåker åker
  Rinkom Myra mosse Kampingetorp lht Ledsåkern åker
  ?Ronnebyån å Kantemad lht Lerhagen hagmark
  Ronnebyån å Karlsberg lht Liljeholmen bäck
  Ronnebyån å Karlsberg lht Lillagärdet åker
  Rosenkulle höjd Karlsborg lht Lilla Göl sjö
  Rummet terräng Karlsdal lht Lilla Göl sjö
  Rummet ägomark Karlslund lht Lilla Häja förr slåtteräng, nu hagmark
  Ryamossen mosse Karlsnäs lht Lillajsön sjö
  Rydkläppen udde Katrinalund Saknas Lilla Trädan åker
  Rålången sjö Katrinelund lht Lillaån utlopp från sjö
  Rålången sjö Kilen t Lille Sand åker
  Rålången sjö /Se Klubben lht Lillö ö
  Råsarna terräng Klyngan lht Lillö ö
  *Rävekullen kulle Knaggagården bebyggelse Limans Bäck bäck
  Rävnäset udde Knalladal lht Lindblommaträdan åker
  *Rävekullen gränsmärke Knalladal Saknas Linderöret stenröse
  *Rävenäs gränspunkt Knutsmåla gård Lindkvistamossen mosse
  Rävudden ö Knutsmåla gård Lindstenen bergknalle
  Rösjön mosse Kolaretorpet t Lindö ö
  Rösjön sjö Kolratorpet torp Lindön ö
  Rösjön torrlagd sjö /Se Konga stationssamhälle Lisatorpaängen äng
  Rössmåla bro bro Konstalund lht Lisemosse mosse
  Sandsjön sjö Konstatorpet t Ljunghagen hagmark
  Sandsjön sjö Kristinelund lht Ljungudden udde
  Sandsjön sjö Krummatorp hmd Ljusekurre öppen plats
  Sandsjön sjö Kullen lht Lommagöl sjö
  Sandsjön sjö Kullen lht Lomme göl sjö
  Siggagöl tjärn Kullen lht Lyckorna åkrar
  Siggagöl göl Kullen lht Långamossen mosse
  Siggagöl tjärn Kullen lht Långarör stenröse
  Siggagöl tjärn Kullarna bs Långemosse mosse
  Siggahult terräng Kundstalund Saknas Långe Udde udde
  Siggemålagiöl,se Siggagöl tjärn Kvarnabrånen torp Långåker åker
  Siggemålagiöhl, se Siggagöl tjärn Kvarnabrånen Saknas Långö ö
  *Siggemåla hage gränspunkt Kvarntorpet t Långö ö
  Siggamåla sjö Saknas Kvarntorpet lht Lälekullen Saknas
  *Siggemålasjön sjö Kvistatorpet t Lövmossen mosse
  Siön Elten, se Älften sjö Käckaslätt lht Lövsalalyckan åker
  Sjöamellan terräng Källebäcken t Madlyckan åker
  Sjönäset terräng Källrummet lht Majalisahål dyhåla
  Sjönäset udde Lagatorpet t Majelyckan åker
  *Skallavrak landmärke gränsmärke Lappen bs Markamossen mosse
  *Skallavrak landmärke gränsmärke Lasalyckan bs Marken hagmark
  *Skallavrak landmärke gränsmärke Lidhem lht Marken hagmark
  *Skallavraket gränsmärke Lilla Trädgård lht Marken hagmark
  *Skallavraket gränsmärke Lillebo lht Marken avs.
  Skarpåsen ås Lillegård gård i Blötan Mellanmossen mosse
  Skatemålaviken vik Lillegård gård i Tattamåla Mellanträdan åker
  Skatemålen skogsområde Lindesberg lht Milbrånen åker
  Skärvraken sjö Lindholmen t Mjärdudden udde
  Skärvraken sjö /Se Lisatorpet lht Mon kärr
  Slättingen ägomark Ljungadal lht Mormorslyckan åker
  Smedmossen mosse Ljungadal t Mossåkrarna åkrar
  Sonakullen ägomark Ljungadal bs Muråkern åker
  Stampudden udde Ljungadal bs Målagärdeskällan vattekälla
  Steningamo terräng Ljungaslätt lht Målahagen hagmark
  *Stenkar gränsmärke Ljungaslätt lht Målamossen förr mossodling, nu skogsmark
  Stenöarna öar Ljungaslätt t Målaträdan åker
  Stora göl tjärn Ljungsberg lht Märrlyckan åker
  Stora göl tjärn Ljungslätten lht Märrlyckevägen avs
  Store Hoon, se Stora Hensjön sjö Ljungslätten Saknas Märtemossen mosse
  Store Hun, se Stora Hensjön sjö Ljusadal lht Möllareliden backe
  Stora lycke ägomark Ljusadal t Möllarelyckan åker
  Storön ö Ljusdal lht Mölleträdan åker
  Storön ö Lugnet torp Mörkabäck uttorkat dike
  *Strömmarna kvarn kvarn Lugnet lht Mörtestenen sten
  *Strömmarna sågkvarn sågkvarn Lunda lht Mörteviken vik
  *Strömmarnas sågkvarn kvarn Lunden lht Mörtöarna öar
  *Strömmarnas sågkvarn kvarn Lunden t Nabben åker
  *Strömmarnas sågmölla sågkvarn Lunden torp Nabbåkern åker
  Svalebäcken bäck Lyckan lht Nissa bäck åker och mosse
  Svartasjö sjö Lyckanshöjd lht Norra Gärde förr åker, nu betesmark
  Svartasjö sjö Lyckans höjd Saknas Norråkern åker
  Svärteflyet mosse Lyckorna bebyggelse Norrängen åker
  Syndahallen terräng Långsryd lht Norrö ö
  Sågartorpet ägomark Långåker lht Nyalyckan åker
  Sågerummet terräng Långåkern jordlht Nyelycke åker
  Södra torp terräng Lövingatorpet t Nyesbacken kulle
  Tallö ö Madbacken torp Nyesåkern åker
  Tallö ö Maderna t Nylännet åker
  Tallön ö Marieberg lht Nylännet åker
  Tattamåla hage hage Mariedal lht Nylännet åker
  Tattamålasjön sjö Marken bs Nylännet åker
  Tingsberg ägomark Matsalyckan t Nylännet åker
  Tinkeltum sjö Meligane t Näsamossen mosse
  Tinkeltum sjö Mellangård gård i Dångebo Näset åker
  Tinkeltum sjö /Se Mellangården gård i Böket Näset udde
  Tjurakärret kärr Moadal lht Nävegöl sjö
  Tjurken sjö Modalen lht Oet åker
  Tjurken sjö Mo, Lilla gård Ormudden udde
  Tjurken sjö Lilla mo Saknas Oxabrånen hagmark
  Tjurken sjö /Se Modalen Saknas Oxarummet hage
  Tjurken sjö /Se Mossbacken lht Oxhagalyckan åker
  Tjärdalamossen ägomark Mossbacken Saknas Oxhagamossen mosse
  Tornaflyet mosse Muntastället t Oxhagslyckan åker
  Tranemaden terräng Måladal t Paten åker
  Trollaberget terräng Målen hmd Pellamossen mosse
  Trollbacken backe Möllegården hmd Pellamossen del av Ryaskogsmossen
  Trångsund sund Mörkahult lht Petternilsamossen mosse
  Trälaset sund Mörkahult Saknas Pinnabacken kulle
  Tuvamossen mosse Nabben hmd Pungaledet grind
  Tåjemossen mosse Nabben t Pölen åker
  Tägnen, se Tegnabysjön sjö Norra Gärde lht Pölen åker
  Tällekullen ägomark Norra gärdet Saknas Raskalyckan åker
  Tällekullen terräng Norregård gård i Dångebo Rislyckan åker
  *Ubbalid Saknas Norregården gård i Holmahult Ronnebyån å
  Utterbergen terräng Norregården gård i Böket Rottneå, Stora å
  Vargakärret kärr Norregården gård i Kampingemåla Rummet förr äng, nu hagmark
  Veraholm terräng Norregården gård i Veramåla Rummet åker
  Verasjön sjö /Se Nosarp bs Rummet hagmark
  Verkamossen mosse Nyadal lht Runalyckan åker
  Vibosjön del av Sandsjön Nyadal lht Ryaskogssanden mosse
  Viren sjö Nyadal lht Rydkläppen ö
  Åroset sund Nyadal lht Rydkläppen ö
  Årydsjön sjö Nyadal lht Rydåkern åker
  Årydsjön sjö Nyadal Saknas Rymmelid backe
  Älftavik vik Nyaholm Saknas Rålandsnabbe Saknas
  Älften sjö Nyaholm lht Rålången sjö
  Älften sjö Nyalund lht Råsarna hagmark
  *Älgsjöbäck bäck Nyalund lht Räfsegårdssjön sjö
  Älgsjön sjö Nyalund Saknas Rävabackarna backar
  Älleholm terräng Nyatorp lht Rävträdan åker
  Älmåkern åkermark Nyatorp lht Rävudden ö
  Älften sjö Nybygget t Rödsjön sjö
  Älten sjö /Se Nybygget bs Rödåker åker
  Älften sjö /Se Nybygget t Rörsbrosträtet byväg
  Älten sjö /Se Nybygget gård i Holmahult Rösjön sjö
  Älvsviken vik Nybygget t Rösse udde
  Ängen teräng Nyelund lht Sakristian äng
  *Öjesjöos Saknas Nygård gård Sandbergamossen mosse
  *Örjesiöooss utlopp /Se Nygård by Sandbäcken bäck
  Örbrånen ägomark Nygårdsknölar t Sandbäcksliden backe
  Örkullaberget höjd Nygårdsmåla gård Sanden åker
  Örkullaviken vik Nygårdstorp gård Sanden åker
  Örkullen höjd Nygårdstorp gård Sanden åker
  Örnamossen ägomark Nyhem lht Sandsjön sjö
  Örnnäset udde Nyhem lht Sandsjön sjö
  Östratorp terräng Nytorp Saknas Sandåker åker
    Nytorpet t Sannabromossen mosse
    Näset lht Sannabron bro
    Nöjdatorpet t Siggagöl sjö
    Olsdal lht Silekilla vattenkälla
    Orknaryd gård Silkullen Saknas
    Oset Saknas Simonalyckan åker
    Oskarshamn lht Simonalyckan åker
    Oxhagen bs Sissehyttan kolhytta
    Palmadal Saknas Sjöhagen hagmark
    Palmatorpet t Sjöhagen hagmark
    Palmedal lht Sjölyckan åker
    Palmelund lht Sjömossen mosse
    Paradiset bs Sjönäset udde
    Penabacken Saknas Sjöträdan åker
    Perstorp gård Sjöåker åker
    Perstorp kyrkoh. bost Sjöåkern åker
    Petersborg lht Sjöåkern åker
    Raskatorpet lht Sjöåkern åker
    Ropnabben t Sjöändan mosse
    Rosatorpet lht Skarpåsen rullstensås
    Rosenholm gård Skatemålen hagmark
    Rosenkulle lht Skiften äng
    Rotnabben Saknas Skiften förr äng, nu skogsmark
    Runesborg lht Skjuralyckan åker
    Ryalund fattigstuga Skomakarelyckan åker
    Ryaskog lht Skottabacken backe
    Ryaskog torp Skumma Lid backe
    Rålångsslätt bs Skummelid backe
    Råsen gård Skärvraken sjö
    Räfsegården gård i Kampingemåla Slättingen åker
    Rödbro t Slättingen mosse
    Rönninge lht Slätt, Lilla åker
    Rönninge Saknas Slätt, Stora åker
    Rörsbro t Smedbacken kulle
    Rörsbäcka t Smedlyckan åker
    Rössbro by Smedmossen mosse
    Rössmåla gård Smedslätten åker
    Rössmåla by Smörpundet sten
    Salen gd Snappsäckakillan källa
    Sandalen lht Snipåker åker
    Sandalen t Snittingalyckan åker
    Sandalen t Snittingalyckan åker
    Sandaslätt Saknas Soldatlyckan åker
    Sanddalen lht Soldatängen äng
    Sanddalen lht Soldatängen äng
    Sanddalen Saknas Spikabacken backe
    Sandhem lht Stallyckan åker
    Sandkullen t Stallåkern åker
    Sandkullen lht Stampabacken kulle
    Sandkullen lht Stampudden udde
    Sandkullen Saknas Stenö ö
    Sandslätt lht Stora Gärdet äng
    Sandtorpet lht Stora Göl sjö
    Sandtorpet Saknas Stora Göl sjö
    Sandvik lht Stora Lycke förr åker, nu betesmark
    Sannadal lht Stora Trädan åker
    Sannadal lht Store Lycke åker
    Sannadal Saknas Store Lycke åker
    Saralyckan lht Store Sand åker
    Sidenslund Saknas Storåker åker
    Sideslund lht Storåker åker
    Sideslund lht Storåker åker
    Siggahult t Storåker åker
    Siggamåla by Storåker åker
    Siggamåla gård Storåkern åker
    Silkullen lht Storåkern åker
    Simonamåla gård Storåkern åker
    Sjöbo jordlht Storåkern åker
    Sjöbol lht Storåkern åker
    Sjöbol Saknas Storåkern åker
    Sjöholmen lht Storåkern åker
    Sjöholmen Saknas Storängen äng
    Sjökullen lht Storö ö
    Sjökullen lht Strålamarken hagmark
    Sjökullen Saknas Strömma vattenfall
    Sjömellan t Stugön ö
    Sjönäset lht Surbrunnen brunn
    Sjönäset t Svalahall vattenfall
    Sjöslätt t Svalebäcken bäck
    Sjöslätt Saknas Svartasjö sjö
    Sjöudden lht Svensaliden backe
    Sjöudden lht Sventåker åker
    Sjövik lht Svärteflyet mossodling
    Sjöviken lht Syndahallen bergknalle
    Sjöändan t Sågerummet lövskogsmark
    Skaraborg t Söderkortse del av sjö
    Skogshem lht Söderlyckan åker
    Skogshem lht Södra Gärde åker
    Skogshyddan lht Södra Gärde åker
    Skogshyddan lht Sörängen äng
    Skogshyddan lht Tallö ö
    Skogshyddan lht Tallö ö
    Skogslund lht Tattamålasjön sjö
    Skolyckan lht Tinkeltum sjö
    Skärsrås t Tingketum sjö?
    Slätteborg lht Tjurakärret mosse
    Slätten hmd Tjurakärret mosse
    Slätten Saknas Tjuren vattenkälla
    Slättsborg Saknas Tjurken sjö
    Smedjelyckan lht Tjurken sjö
    Smedsberg lht Tjärdalamossen mosse
    Smedsdal lht Tojemossen kärr
    Smedsdal Saknas Token fiskeställe
    Snedingsmåla gård Tomten åker
    Snedingsmåla by Tornaflyet mosse
    Snickaregården gård i Holmahult Torparemossen mosse
    Snickragården Saknas Tranemaden mosse
    Sola lht Tranåkern åker
    Solbacken lht Tremarkabacken åker
    Solbacken lht Tremarkakällan vattenkälla
    Solhem lht Trollaberget bergknalle
    Solliden lht Trollbacken kulle
    Solvik lht Trollstenen sten
    Sonakullen Saknas Trytikan samling småställen
    Sonekullen lht Träskoknölen åker
    Stendalen lht Trätebalkarna hagmark
    Stendalen lht Trätebalken skogsmark
    Stendalen Saknas Tröttabacke backe
    Stenholmen lht Tuvamossen mosse
    Steningamo hmd Tuvan holme
    Stenslottet bs Tällekullen kulle
    Stensnäs lht Undantagsåkern åker
    Stenstugan t Utfartsvägen jordlägenhet
    Stinslund lht Utterbergen berg
    Stjärnelyckan t Vallinaträdan åker
    Storegård gård i Blötan Vallmansgölen sjö
    Storegård gård i Tattamåla Vandringahacket åker
    Strandhem lht Vandringaträdan åker
    Strålatorpet t Vargakärret kärr
    Strålsund lht Vasarna åkrar
    Strömmamåla gård Verasjön sjö
    Strömmamåla gård (?) Verasjön sjö
    Strömmarna Saknas Verkamossen mosse
    Strömmarna gård Verkaåkern åker
    Strömsdal lht Vetlyckan åker
    Strömslund lht Vibosjön sjö
    Styoket bebyggelse Viren sjö
    Stycket bebyggelse Vita Märren vattenkälla
    Stålatorp Saknas Vrååkern åker
    Svalelund lht Västeråker åker
    Svartsjörås gård Västramark hagmark
    Svartsjörås gård Västre Mosse mosse
    Svarvaretorpet t Åkergärdet äng
    Svansholmen bs Åroset mynning
    Sveaborg lht Älftamossen mosse
    Svensborg lht Älftavik vik
    Svensklund lht Älften sjö
    Svenslund lht Älgsjön sjö
    Svenstorp lht Älmåkern åker
    Sågaretorpet lht Ängagärdeslyckan åker
    Södrebråne t Ängagärdeslyckan åker
    Södregård gård i Dångebo Ängagärdesmossen mosse
    Södregård gård i Veramåla Ängagärdet för äng, nu betesmark
    Södregården gård i Holmahult Ängagärdet åker
    Södregården gård i Kampingemåla Ängagärdet åker
    Tallbacka lht Ängahagen äng
    Tattamåla by Ängahagen förr äng, nu betesvall
    Tattamåla, Lilla gård i Tattamåla Ängahagen förr äng, nu hagmark
    Tattamåla by Ängakängslagölen sjö
    Tattamåla station Saknas Äspebacken kulle
    Tattamåla, Stora gård i Tattamåla Ön slåtter
    Tidaholm lht Örbrånen åker
    Tingsberg lht Örhagen hagmark
    Torre Krog bs Örnamossen mosse
    Torsatorpet t Östraåkern åker
    Tummatorpet hmd Östre Mosse mosse
    Tummatorpet torp  
    Tällekullen t  
    Ulriksdal lht  
    Veraholm lht  
    Veramåla by  
    Veramåla by  
    Verket lht  
    Verlingatorpet t  
    Viaborg lht  
    Viborg Saknas  
    Vildbohus t  
    Vilhelmsdal lht  
    Vilhelmsro lht  
    Villa Majro lht  
    Vrån bs  
    Västramad lht  
    Västramad Saknas  
    Västregården gård i Hensmåla  
    Ytternäset jordlht  
    Ågrenatorpet Saknas  
    Ågrenstorp lht  
    Älenäs Saknas  
    Älholmen Saknas  
    Älvsjölund lht  
    Ängadal lht  
    Ängadal Saknas  
    Ängalund lht  
    Ängaslätt lht  
    Örebro t  
    Örkullen t  
    Örmo Saknas  
    Örmo gård  
    Örmo gård  
    Östradal lht  
    Östradal t  
    Östradal Saknas  
    Östratorp t  
    Östergård gård i Holmahult  
    Östragården gård i Böket  
    Östregården gård i Hensmåla  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.